Віртуальні виставки

Олександр Цинкаловський – видатний дослідник давнини Волині
28.02 2018 | Постаті | Прочитано: 3800


Життя та діяльність О. Цинкаловського

Олександр Миколайович Цинкаловський – знаний історик, археолог, краєзнавець, який присвятив все своє життя вивченню історичного минулого та культурної спадщини Волині.

Народився вчений 9 січня 1898 р. в стародавній столиці Волині – Володимирі, де проживав його дід Павло Нетецький, який цікавився історією Волині, збирав старі пам’ятки. Саме він прищепив онукові Олександрові любов до свого краю та зацікавив його історією, етнографією, сфрагістикою та ін.

Сім’я Цинкаловських у Володимир-Волинському проживала недовго. Батька, як професійного залізничника, скерували на роботу до Ковеля, де Олександр вступив до підготовчого класу місцевої гімназії. Згодом, після вибуху Першої світової війни російська влада організувала евакуацію всіх урядовців та родин на схід. Разом з іншими Цинкаловські були вивезені спочатку до Тамбова, а згодом до Казані, де Олександр повернувся до навчання.

Після Лютневої революції 1917 р. евакуйовані родини почали повертатися на Батьківщину. Так Цинкаловські опинилися у Звягелі, а звідти Олександр потрапив на військову службу до Житомира. Його направили спочатку в школу Підстаршин, а далі – у Культурний відділ армії УНР. У цей час майбутній історик побував на кількох фронтах.

Після війни і революції він став працювати вчителем в с. Осмисловичі на Володимирщині.

У 1925-1929 рр. навчався у Варшавському університеті на богословському факультеті, де згодом здібний юнак став співпрацівником місцевого археологічного музею. Працюючи там Олександр Цинкаловський впродовж 30-40-х рр. ХХ ст. виїжджає в експедиції по Волині.

Перед Другою світовою війною Олександр Цинкаловський став директором краєзнавчого музею в Крем’янці, який спочатку функціонував при Крем’янецькому ліцеї, а згодом став самостійною установою.

За німецької окупації він переїжджає до Варшави і повертається до праці в Археологічному Музеї, де курує волинським відділом. Утікаючи з палаючої Варшави подається на захід, а по війні поселяється в Кракові. Там знаходить роботу в «Домі Книги», що дає йому нагоду знайомитися з усіма книжковими новинками.

На професійному рівні цікавився гідрологією та картографією. Автор 12 карт Волині і Полісся.

Займався укладанням бібліографії з аналізом зразків європейської літератури.

Науковий доробок О. Цинкаловського присвячений рідній Волині:

 • «Materiały do pradziejów Wołynia і Polesia Wołyńskiego» (1961, 1963);
 • «Сліди християнства на Волині перед кн. Володимиром 981 р.» (1930);
 • «Княжий город Володимир» (1935);
 • «Волинські дерев'яні церкви XVII–XVIII ст.» (1935);
 • «Матеріали до праісторії Волині і Волинського Полісся» (1961);
 • «Ріка Прип'ять та її допливи: старі водні шляхи між доріччям Чорного моря і Балтиком» (1966), як Антін Бужанський;
 • «Старовинні пам'ятки Волині» (1975);
 • «Стара Волинь і Волинське Полісся. Краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 року» (1984, 1986).

З мистецтва і архітектури Олександр Цинкаловський опублікував праці «Архітектура Лемківщини і Грубешівщини» та статті «Церкви домонгольського і монгольського періоду на Волині і в Галичині» (1969), «Хрести-енколпіони» (1972), «Церкви XV–XVIII століть на Західній Україні».

Помер Олександр Цинкаловський 19 квітня 1983 р. у Кракові, похований на Вольському православному цвинтарі у Варшаві. Його останніми словами були: «Волинь, сестра, додому... Я дуже сумую за тобою, а ще більше – за Україною...»

 

***

 

 

О. Цинкаловський. Волинські деревляні церкви (XVII–XVIII ст.) / О. Цинкаловський // Життя і знання. – 1935. – Ч. 4.

Цинкаловський О. Волинь / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Каліщук та ін. – Луцьк, 2007. – С. 60–65.

Цинкаловський О. Данило Братковський / О. Цинкаловський // Данило Братковський – поет і громадянин : матеріали наук.–краєзн. конф. – Луцьк, 2002. – С. 149–152.

Цинкаловський О. Дорогами Волині / О. Цинкаловський // Радянська Волинь. – 1972. – 1 листоп.

Цинкаловський О. З історії словника / О. Цинкаловський // Молода Волинь. – 1991. – 4 січ. – С. 6.

Цинкаловський О. Історико-географічний і економічний словник Волині і Волинського Полісся / О. Цинкаловський // Літопис Волині : наук.–популяр. зб. волинознавства / Ін-т Дослідів Волині ; голов. ред. Ю. Мулик-Луцик. – Вінніпег, 1977–1978. – Ч. 12. – С. 99–103.

Цинкаловський О. Камінь-Каширський / О. Цинкаловський // Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть : матеріали Х наук. іст.–краєзн. конф., яка відбулася у Старому Чорторийську, Маневичах, Четвертні та Нововолинську в 2000–2002 рр. : зб. наук. пр. / Манев. краєзн. музей, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; упоряд. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2002. – С. 211–212.

Цинкаловський О. Княжий город Володимир / О. Цинкаловський. – Луцьк : Надстир’я, 2003. – 122 с.

Цинкаловський О. Оселя з часу неоліту під м. Володимиром / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Каліщук та ін. – Луцьк, 2007. – С. 222–223.

Цинкаловський О. Сліди християнства на Волині до кн. Володимира Великого / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Каліщук та ін. – Луцьк, 2007. – С. 224–236.

Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся / О. Цинкаловський. – Канада : ВІННІПЕГ. – Т. 1 : краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 року. – 1984. – 600 с.

Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся / О. Цинкаловський. – Канада : ВІННІПЕГ. – Т. 2 : краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 року. – 1986. – 578 с.

Цинкаловський О. Старовинні пам’ятки Волині / О. Цинкаловський. – Торонто : Т-во «Волинь», 1975. – 124 с.

Цинкаловський О. Хрести-енколпіони / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Каліщук та ін. – Луцьк, 2007. –С. 237–243.

Цинкаловський О. Церкви XV-XVIII cт. на Західній Україні / О. Цинкаловський // Церковний календар. – Варшава, 1970.

 

***

 

Білик В. Матеріали О. Цинкаловського у фондах Волинського краєзнавчого музею / В. Білик // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Олександр Цинкаловський і край : матеріали XXVII міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1020-ій річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110-річчю від дня народж. О. Цинкаловського – Луцьк, 2008. – Вип. 27. – С. 49–53.

Бобак О. Олександру Цинкаловському: [вірш] / О. Бобак // Пересопниця: стежками краєзнавчих подорожей / упоряд. В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович. – 2012. – C. 64.

Бобак О. М. Час відкривати істину : родовід Олександра Цинкаловського – патріарха волин. краєзнавства : худож.-біогр. оповідь / О. М. Бобак. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 109 с.

Бундак О. Олександр Цинкаловський : історико-археологічні студії / О. Бундак // Українська історична наука на шляху творчого поступу : в 3 т. : [доп. та повідомл.] / ІІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків, Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. ; Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 364–368.

Гачол А. Місця, пов'язані з життям та діяльністю Олександра Цинкаловського / А. Гачол // Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби : навч. посіб. / М. М. Кучинко, Г. В. Охріменко, В. Савицький. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – С. 243–244.

Гика В. М. Волинські дороги Олександра Цинкаловського : (за матеріалами документів Волинського обласного архіву) / В. М. Гика // Роде наш красний : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк : Вежа, 1999. – Т. 3. – С. 646–648.

Дзюбан О. Олександр Миколайович Цинкаловський – археолог, історик, музейний працівник, публіцист / О. Дзюбан // Українська періодика. Історія і сучасність : доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.–теорет. конф., Львів, 17–18 трав. 2002 р. / за ред. М. М. Романюка – Львів, 2002. – С. 635–639.

Енциклопедія українознавства : словникова частина / голов. ред. В. Кубійович. – Львів : Молоде життя, 1993 – Т. 10. – Перевид. в Україні. – 2000. – С. 3681.

Кучинко М. Археологічні уроки Олександра Цинкаловського / М. Кучинко // Погорина : літ.–краєзн. альм. Рівненщини / ред. та упоряд. Є. Цимбалюк. – Рівне : Овід. – 2016. – C. 296–299.

Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Каліщук та ін. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 740 с. – (Краєзнавча бібліотека Волині).

Ошуркевич О. Етнокультурні дослідження Олександра Цинкаловського / О. Ошуркевич // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.–краєзн. міжнар. конф., 20–23 січ. 1998 р. / відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 53–54.

Петрунін О. Олександр Цинкаловський, син Володимира–Волинського / О. Петрунін // Слово просвіти. – 2017. – № 10. – С. 11.

Св. П. Олександер Цинкаловський // Літопис Волині : наук.–популяр. зб. волинознавства / Ін.-т дослідів Волині. – Вінніпег (Канада) : Т-во «Волинь», 1988. – Ч. 15. – С. 206–207.

Терський С. Цинкаловський Олександр Миколайович / С. Терський // Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – С. 202–203.

Цибульська О. Олександр Миколайович Цинкаловський / О. Цибульська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край : матеріали ХХVІ міжнар. наук. іст.–краєзн. конф., присвяч. 1020-ій річниці від першої писем. згадки про Володимир та 110- річниці від дня народж. О. Цинкалавського, м. Володимир–Волинський. – Луцьк, 2008. – Вип. 27. – С. 32–36.

Шестакова Н. Олександр Цинкаловський та архів історії Унії / Шестакова Н // Волинська ікона. – 1998. – № 3. – С. 33–45.

Шиприкевич В. Олександр Цинкаловський / В. Шиприкевич // Роде наш красний : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк : Вежа, 1999. – Т. 3. – С. 649–652.

Янович Б. Олександр Цинкаловський: історія кохання / Б. Янович // День. – 2017. – 28-29 квіт. – C. 13.

 

Науковий доробок О. Цинакаловського присвячений Волині

 

Незважаючи на те, що О. Цинкаловський після Другої світової війни був відірваний від основного ареалу своїх досліджень Волині – його доробок зайняв належне місце серед дослідників цього краю за часів незалежності України. Щоправда, широкому загалу науковців за кордоном він був відомим ще з 50-70 рр. ХХ ст.

Україна ж про волинського дослідника О. Цинкаловського почала дізнаватися з 1990-х рр. і однією з перших слід вважати публікацію С. Кота. По справжньому повернення його імені на Батьківщину почалося з міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне Волині і Полісся. Олександр Цинкаловський і край» у 1998 р., яка була присвячена життєвому та науковому шляху вченого. Через десять років була проведена ще одна конференція, присвячена його пам’яті.

У 2007 р. одну з перших цеглинок в аналізі історичної спадщини відомого дослідника заклав авторський колектив на чолі з Г. Охріменком, опублікувавши монографію «Олександр Цинкаловський та праісторія Волині» в якій різносторонньо розкрито діяльність вченого, проаналізовано не лише археологічні відкриття, але й розглянуто його доробок в галузях нумізматики, етнографії, боністики, інших напрямів допоміжної історії.

Внесок Олександра Миколайовича у вивченні Волинського краю настільки великий, що оцінювати його в рамках однієї науки неможливо. Це волинознавець надзвичайно широкого профілю. Багатогранність зацікавлень вченого вражає, роль його наукової спадщини в українській історіографії визначається в дослідженнях:

 • дослідження старовинної історії даного регіону, всіх археологічних культур, починаючи із палеоліту і до епохи заліза включно з виділенням місцевих культур;
 • виявлення, фіксація і збереження пам’яток матеріальних культур;
 • дослідження дерев’яних і кам’яних архітектурних споруд, пам’яток архітектури;
 • палеонтологічні дослідження;
 • сакральне мистецтво – церкви, хрести-енколпіони, дерев’яні і камінні хрести, виставки ікон;
 • історико-краєзнавчі нариси, історична топографія міст і містечок;
 • гідрологія;
 • історична картографія;
 • дослідження з історичної, краєзнавчої бібліографії;
 • проблеми теорії і практики музеєзнавства.

Діяльність О. Цинкаловського по виявленню та вивченню археологічних пам’яток була однією з найважливіших справ у краєзнавчих дослідженнях вченого. Впродовж 30–40-х рр. ХХ ст. виїжджаючи в експедиції на Волинь він організував археологічні розкопки, в ході яких вчений відкрив, врятував, дослідив сотні першокласних пам’яток різних періодів на її теренах – від часів кам’яного віку до пізнього середньовіччя.

Енциклопедична книга О. Цинкаловського «Матеріали до передісторії Волині і Волинського Полісся», яка вийшла у Варшаві в 1961 р., є цінною особливо для археологів, оскільки автор зібрав та систематизував матеріали з малодосліджених районів Полісся, яка слугує дороговказом у вивченні пам’яток минувшини, а інформація подана у цій праці є унікальною, адже велика частина відкритих і описаних знахідок в ній є знищеними. У «Матеріалах до передісторії Волині і Волинського Полісся» зібрані та каталогізовані відомі археологічні знахідки і наслідки всіх розкопок, що проводилися до того часу на Волині.

Численними є краєзнавчі нариси з історії давніх Володимир-Волинського, Ковеля, Шумська, Пересопниці. В 1935 р. львівським видавництвом «Знання» видано книгу «Княжий город Володимир», яка була підсумком його багаторічної наполегливої праці, невтомних пошуків і знахідок. Ця праця висвітлює історію міста Володимир-Волинського з найдавніших часів аж до 1935 р. Видання містить багато фотоілюстрацій, а також, доповнене усними переказами і легендами. Дуже цінними є карта та схема Володимир-Волинського та округи, яка була складена Олександром Цинкаловським.

Важливе місце у науковій спадщині Цинкаловського займає дослідження народного сакрального мистецтва, архітектури. Чимало цінних, науково обґрунтованих спостережень з сакрального мистецтва можна знайти у праці «Церкви XV-XVIII ст. на Західній Україні», в якій автор передусім вказує на появу культової архітектури України, викликаної «модернізацією» будівельних матеріалів. Дещо ширший аналіз культової архітектури подає О. Цинкаловський у книзі «Волинські деревляні церкви XVІІ–XVІІІ ст.» 1935 р., у якій чи не вперше звернув серйозну увагу на унікальність волинських храмів. Дослідженню сакрального народного мистецтва, зокрема його проявів у меморіальній, або цвинтарній різьбі, присвячені статті О. Цинкаловського «Дерев’яні хрести на Поліссі», «Волинські надмогильні хрести», «Камінні хрести на Волині», які були опубліковані на сторінках львівського часопису «Життя і Знання» в 1935–1936 рр.

Важливе місце в науковій спадщині вченого займала сфрагістика, вчений досліджував цехові і братські печатки Волині. Проводячи паралелі в історії Волині та Польщі, Цинкаловський на основі сфагістичних даних, зокрема на прикладі печаток з м. Володимира та знайдених матеріалів під час археологічних експедицій далеко від столичного града, робить висновок, про безпосередню близькість Волинсько-Галицького князівства з червенськими містами. Також, дослідник займався вивченням української сфрагістики XV–XVII ст., тобто часів козаччини, в них Олександр Миколайович шукає аналоги за формою і змістом, які були б подібними до древньоруських зразків.

У 1938 році вчений видає працю «Сліди раннього християнства на Волині до князя Володимира Великого», у якій вперше було здійснено обґрунтоване наукове припущення про присутність християн, а можливо і цілих християнських общин на Волині, ще за довго до офіційного запровадження християнства як офіційної релігії князем Володимиром Великим. На підтвердження своїх роздумів археолог наводить існування решток старих церковних будівель та предметів християнського культу датованих до ІХ століття. Гіпотеза вченого про проникнення християнства на Волинь із Моравії знайшла підтримку у сучасних дослідників.

У 1960 році вийшла праця О. Цинкаловського «Річка Прип’ять та її заплави». В цій монографії автор звертає увагу на роль річки Прип’ять як одного з основних факторів, який сприяв заселенню Полісся. Також, річка Прип’ять розглядається О. Цинкаловським, як основна артерія та осередок життя праслов’ян, яка згодом стала основним торгівельним і дипломатичним шляхом з заходу до Києва, маршрутом інтенсивної міграції на Поліссі.

Із нагоди 75-річчя від дня народження і 55-ліття наукової праці вченого в 1975 році вийшла книга «Старовинні пам’ятки Волині». Основу книги складають світлини, рідкісні ілюстрації пам’яток Волині. В цій книзі вміщено відомості про місце не існуючих тепер дерев’яних церков, дзвіниць Волині, які були збудовані в XVI–XVII століттях. Світлини доповнюють легенди, літописи, ревізії замків.

 

Важливою частиною наукової спадщини Олександра Цинкаловського слід вважати етнокультурні дослідження.

Численними є його студії традиційних народних промислів, занять, матеріальної і духовної культури: «Дещо про нашу народну творчість», «Звичаї і обичаї», «Обряди різних верств населення XV–XVI ст.», казки «Данилко», «Мороз і селяни», легенди «Турова могила», «Город Нобель», «Данилова корона», «Сотниківна», «Вовкулаки», байки, повір’я, прислів’я, приказки.

Надзвичайно цінними є зібрані стародруки, книги, судові та майнові документи, а також, матеріали до генеалогії та геральдики волинської шляхти. Значне місце в дослідженнях Олександра Цинкаловського займає вивчення географічних назв важливих пам’яток історії краю. Вершиною невтомної праці вченого є фундаментальний двотомний краєзнавчий словник «Стара Волинь і Волинське Полісся». Робоча назва словника «Історико-географічно-економічний словник Волині і Волинського Полісся». Автор понад сорок років збирав матеріал, обійшов і дослідив майже півтори тисячі населених пунктів, збирав стародруки, робив фотозйомки, проводив археологічні розкопки, описав понад 5600 об’єктів.

Історико-географічний словник О. Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся» являє собою краєзнавчу енциклопедію міст і сіл історичної Волині. Для написання роботи вчений використовував інформацію старожилів, учителів, священиків, лісничих, сам здійснював польові дослідження, переглядав архіви, приватні збірки, метричні книги, документи, королівські та князівські грамоти, простудіював чимало літератури українською, польською, чеською та іншими мовами. Такого типу праця для території України готувалася вперше, до того ж не колективом, а однією людиною. Вся сукупність знань про Волинь – історичних, географічних, економічних і топонімічних – була розміщена О. Цинкаловським відповідно до її населених пунктів. Словник подає дані про кожен населений пункт із найдавніших часів або з періоду його заснування до початку Першої світової війни. Коли майже всі напрацювання разом з бібліотекою і архівом загинули під час пожежі у квартирі О. Цинкаловського, він по крупинах, перебуваючи далеко від Волині, відновив усі дані на основі копій своїх праць в університетах Європи.

У 1968 р. книга була готова до друку з 6 фоліантів по 300 сторінок.

Наступного 1969 р. праця була передана у Київ до Академії Наук, однак, це був період посиленої русифікації в Україні, праця О. Цинкаловського була не на часі і рецензії в Інституті мовознавства не пройшла.

Після шестирічного зволікання він забирає працю назад до Польщі. Саме у той час там збирав по архівах матеріали про Адама Киселя професор Кембриджського університету Франк Сисин. Він забрав працю вченого до Канади і передав представникам Інституту дослідів Волині. Саме за сприяння цієї поважної наукової інституції у двотомнику під назвою «Стара Волинь і Волинське Полісся» праця вийшла друком у 1984 р. Але, на жаль, це було вже після смерті вченого, який так і не побачив своєї праці.

О. Цинкаловський не обмежувався публікацією результатів своїх досліджень у фахових, спеціальних виданнях, але протягом усього свого життя сприяв популяризації результатів власних студій, археологічних знахідок, а також інших авторів в таких україномовних часописах: «Наша культура», «Життя і знання», «Наш світ», «Українське юнацтво», «Наше слово», «На зустріч», в «Українському календарі» і «Православному календарі», при чому вони публікувались під псевдонімами О. Волинець та Антін Бужанський. Завдяки цим публікаціям професор О. Цинкаловський сприяв поширенню серед широких кіл громадськості вірогідних знань про волинський край, його історію і пам’ятки.

Різноплановість наукових інтересів вченого, весь життєвий шлях О. Цинкаловського засвідчують його талант і відданість рідній землі. Врешті О. Цинкаловський зайняв чільне місце серед дослідників Волині загалом, а Володимирщини зокрема, своїми науковими роботами показав самобутню історію рідного краю. Постать вченого є прикладом справжнього патріота для молодих поколінь, а його науковий доробок слугує першоджерелом для сучасного дослідника

 

***

 

Бужанський А. Про історично-географічний словник Волині й Волинського Полісся / А. Бужанський // Літопис Волині : наук-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег (Канада) : Тов-во «Волинь». – 1971. – Ч. 10–11. – C. 86–91.

Волинець О. Пригоринська совітська республіка в Дубровиці [1918] / О. Волинець // Літопис Волині : наук-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег (Канада) : Т-во «Волинь», 1988. – Ч. 15. – С. 122–124.

Волинець О. Українська вищепочаткова школа в Сарнах / О. Волинець // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства / Ін-т Дослідів Волині. – Вiннiпег (Канада) : Т-во «Волинь», 1979 – 1982. – Ч. 13–14. – С. 109–111.

Ковальський М. Роль Олександра Цинкаловського в українській історіографії і Волиніані / М. Ковальський // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.–краєзн. міжнар. конф., 20-23 січ. 1998 р. / відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 46–47.

Корзонюк М. Великий дослідник нашого краю / М. Корзонюк // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і Волинь : матеріали 9-ї наукової іст.–краєзн. міжнар. конф. 20-23 січ. 1998 р. / Держ. архів Волин. обл. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – С. 47–48.

Кот С. Олександр Цинкаловський : життя, присвячене Волині / С. Кот // Праці Центру пам’яткознавства : зб. наук. пр. / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – Вип. 1. – К., 1992. – С. 174–180.

Курдидик А. Книга про Волинь і Полісся : черговий обсяг волинян : краєзн. словник проф. О. Цинкаловського / А. Курдидик // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег (Канада) : Т-во «Волинь», 1988. – Ч. 15. – С. 106–108.

Кучинко М. М. Відомі археологи – дослідники слов'яно–руського періоду історії Волині / М. М. Кучинко // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доп. та повідомлень V Волин. іст.-краєзн. конф., 11-13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – С. 19–21.

Кучинко М. Олександр Цинкаловський – видатний дослідник археології Волині / М. Кучинко // Нариси культури давньої Волині / за заг. ред. Г. Охріменка. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – С. 12–18.

Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і Волинь : матеріали 9-ї наук. іст.–краєзн. міжн. конф. 20-23 січ. 1998 року / Держ. архів Волин. обл. – Луцьк : Надстир'я, 1998. – 296 c.

Наумовська О. Олександр Цинкаловський – літописець Волині і Полісся / О. Наумовська, С. Шевчук // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія / упоряд. С. І. Шевчук. – Рівне : Волин. обереги, 1998. – Вип. 3 : Зарічнен. р-н Рівнен. обл. – С. 81–84.

Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Каліщук та ін. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 740 с. – (Краєзнавча бібліотека Волині).

Пару слів про дві нові поважні праці про Волинь і Полісся археолога А. Цинкаловського // Літопис Волині. – Вінніпег (Канада) : Т-во «Волинь», 1962. – Ч. 6. – С. 14–17.

Пясецький В. О. Цинкаловський – видатний краєзнавець Волині / В. Пясецький // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доп. та повідомлень V Волин. іст.-краєзн. конф., 11-13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – C. 11-13.

Стара Волинь Олександра Цинкаловського // Клеванський тракт. – 2008. – 22 лют. – С. 12.

Стара Волинь Олександра Цинкаловського // Клеванський тракт. – 2008. – 14 берез. – С. 12.

Стольна Т. Л. Дослідники неоліту та традицій житлобудівництва Волині у новому кам'яному віці / Т. Л. Стольна, Г. В. Охріменко // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доп. та повідомлень V Волин. іст.–краєзн. конф., 11–13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – С. 26–28.

Пісоцький А. Епістолярна спадщина О. Цинкаловського / А. Пісоцький // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і Волинь : матеріали 9-ї наук. іст.–краєзн. міжнар. конф. 20-23 січ. 1998 р. / Держ. архів Волин. обл. – Луцьк : Надстир'я, 1998. – С. 55–58.

 

***

 

Каліщук О. М. Олександр Цинкаловський – видатний дослідник Волині та Волинського Полісся [Електронний ресурс] / О. М. Каліщук, В. М. Дяченко. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Kalischuk_Oksana/Oleksandr_Tsynkalovskyi_vydatnyi_doslidnyk_Volyni_ta_Volynskoho_Polissia.pdf. – Назва з екрану.

Янович Б. Цинкаловський Олександр – учений–енциклопедист [Електронний ресурс] / Б. Янович. – Режим доступу: http://kolokray.com/uk/f/tsinkalovskiy-aleksandr-uchenyy-entsiklopedist.html. – Назва з екрану.

Нонна Юшкова
усі виставки »

Бібліотека року 2023

Бібліотека року 2023

Книжковий форум Рівненщини

Книжковий форум Рівненщини

Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції