Віртуальні виставки

Творить сучасність, шанує історію
26.09 2022 | Постаті | Прочитано: 342


Архітектуру називають монументальним літописом життя. Завдяки будівлям можна судити про людей, що живуть в конкретний час, про їх світогляд, смаки. Та чи архітектура – це самі лише будівлі?

Імена великих архітекторів минулого на слуху до цього часу. Сучасна архітектура не настільки персоніфікована. Однак поняття «ім'я» в архітектурі, як і раніше, відіграє велику роль і цінується у професійних колах. Репутація, великий портфель виконаних робіт – візитна картка кожного архітектора.

Професор Петро Анатолійович Ричков один з таких архітекторів. Його ім’я добре відоме в архітектурних колах України та Європи. 29 вересня 2022 року визначному вченому, педагогу виповнюється 70 років.

Він народився 29 вересня 1952 року в смт Дворічна Харківської області. У 1969 році закінчив Дворічанську СШ з відзнакою і, навіть, цілий рік викладав німецьку мову у Першотравневій восьмирічній школі Дворічанського району. Далі – навчання у Харківському інженерно-будівельному інституті за спеціальністю «Архітектура», який він закінчив у 1975 році. З 1975 по 1978 рік Петро Анатолійович викладає у Білгородському технологічному інституті будівельних матеріалів на кафедрі промислового та цивільного будівництва. З 1978 по 1981 рік – аспірант кафедри архітектури Московського архітектурного інституту, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. З 1982 по 1983 рік він викладає у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті на кафедрі архітектурного проєктування.

У 1991 році вступає до докторантури Всесоюзного Науково-дослідного інституту теорії архітектури та містобудування у Москві та 1994-му захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора архітектури. У 1992 році Петро Анатолійович проходив стажування у Віденському технічному університеті. У 2003 році Петру Ричкову присвоюється вчене звання професора.

З 1983 по 2014 роки Петро Анатолійович – старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри архітектури Національного університету водного господарства та природокористування, а з 2014 – професор кафедри архітектури та середовищного дизайну університету.  

З 1983 року Петро Анатолійович – член Національної спілки архітекторів України, з 2006 року – член-кореспондент Української академії архітектури.  

З 2009 року Петро Анатолійович є Дійсним членом Міжнародної ради з питань охорони пам’яток і визначних місць, Членом методичної комісії Міністерства освіти, науки, молоді і спорту (МОНМС) України за напрямом «Архітектура» (2005-2014), експертом Державної акредитаційної комісії з акредитації та ліцензування при МОНМС (2005-2014), членом спеціалізованих вчених рад при Національному університеті «Львівська політехніка» та при Національній академії мистецтва та архітектури в Києві, членом містобудівної ради Рівненської області.

За свою діяльність він отримував науково-дослідні гранти Віденського технічного університету (1993-1994 рр.), Центрально-Європейського університету (Фонд Сороса, Інститут відкритого суспільства, 1994-1996 рр.), Каси ім. Ю. Мяновського (Інститут мистецтв Польської Академії Наук, 2010).

Перелік опублікованих дослідником наукових, науково-популярних та методичних праць нараховує понад 300 найменувань, у тому числі 8 книг. Петро Ричков є засновником і науковим редактором збірника наукових праць «Архітектурна спадщина Волині», що виходить раз у два роки з 2008 року.

Видає його кафедра архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства та природокористування в Рівному. Альманах присвячений дослідженням пам’яток архітектури та містобудуванню на території Великої Волині. За минулі роки загалом вийшли друком понад 140 публікацій. Всі матеріали попередніх шести номерів кафедра архітектури та середовищного дизайну НУВГП виклала у вільний доступ.

Серед краєзнавців і шанувальників історії рідного краю й досі користується популярністю перша книга Петра Ричкова «Дорогами южной Ровенщины», видана ще в 1989 році. Вона написана в стилі мандрівних нотаток сучасника.

«Колись від одного знайомого літератора почув таке напівжартівливе, напівсерйозне повчання: «Якщо хочеш по-справжньому займатися краєзнавством, спочатку пройдися «Дорогами Южной Ровенщины». Чому саме цими дорогами, зрозумів, коли дізнався, що мова не так про маршрут, як про книгу з однойменною назвою», – писав про книгу журналіст Євген Цимбалюк.

Петро Ричков торкається теми складної історії західноукраїнських земель, які довгі роки перебували під польським та російським пануванням. Тут розвивалася як місцева архітектурна традиція, яка сягає Київської Русі, і західноєвропейська. Українські дерев'яні церкви існують поруч з оборонними замками, костелами, палацами у стилі псевдоготики, бароко, класицизму. Також Петро Анатолійович у своїй книзі торкається теми історико-патріотичних пам’ятників, які були важливим елементом виховання у радянські часи.

У подальшому об’єктами досліджень Петра Анатолійовича ставали архітектурний ансамбль Почаївської Свято-Успенської лаври, сакральне мистецтво Володимира-Волинського, Собор святого Юра у Львові, архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких, пам’ятки Житомира, Ізяслава, Дерманя, Невіркова, Луцька, інших волинських міст і містечок. Його праці сьогодні стали класикою українського архітектурознавства.

В історичних дослідженнях урбаністичного розвитку будь-якого міста найбільший інтерес викликають, як правило, найдавніші документи, серед яких чільне місце обіймає автентична картографія.

Завдяки дослідженням та публікаціям Петра Анатолійовича вперше відкриті для наукової громадськості, шанувальників архітектурної старовини Волині та Рівненщини документи, креслення планів міст, замків, фортець, палаців, храмів і монастирів, виконані за часів Речі Посполитої та Російської імперії. Більшість з них стали невід’ємною частиною архітектурної історії нашого регіону та України.

Під час роботи над дисертацією у 1988 році, для якої вивчав історичний фонд Центрального державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі (зараз це російський історичний архів), науковець знаходить та оприлюднює унікальний документ – план Рівного, датований 1797 роком архітектора, художника, садівника Яна Якуба Бургіньйона. Автор цього плану значну частину творчого життя пов’язав з містом Рівним, де він багато років працював при дворі князів Любомирських.

На цьому плані відтворена східна частина міста, зокрема, фрагмент ринкової площі та практично вся територія палацово-паркового ансамблю Любомирських з розташованими там об’єктами – господарськими будівлями, альтанками, алеями, каналами, садами, мостами. Мало того, майстер на полях плану намалював 19 об’єктів ансамблю. На основі цього документу Петром Ричковим було написано ряд статей, а також групою фахівців під його керівництвом було виготовлено макет палацово-паркового ансамблю Любомирських та частини Рівного, що експонується нині в Рівненському краєзнавчому музеї.

У 2019 році відбулася презентація нової книги науковця «Архітектор Ян Якуб Бургіньйон. Творча спадщина», присвяченої дослідженню мистецької спадщини маловідомого митця.

Також Петро Ричков досліджував архітектурний ансамбль «Козацькі могили» Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви», що в селі Пляшева Дубенського району Рівненської області, творчість архітектора Володимира Максимова, ім’я якого пов’язують з появою храму-пам’ятника на «Козацьких могилах», історію поселення Берестечко, у різні періоди приймав участь у науково-практичних конференціях, присвячених цій темі. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї експонується великий макет, що відтворює події «Битви під Берестечком 1651 року», виготовлений фахівцями під керівництвом Петра Анатолійовича.

Петро Анатолійович Ричков відіграв велику роль для вивчення історії Станіславова, нині Івано-Франківська. У Російському Державному військово-історичному архіві він знаходить старовинний план міських укріплень російського капітана Ширкова, зроблений під час захоплення міста росіянами у XVIII столітті. Для вивчення історії Станіславова значення цього плану важко переоцінити. Під його керівництвом у 1990 році було виготовлено гіпотетичну реконструкцію – макет міста-фортеці, а у 2010 році у збірці «Станіславська фортеця» була надрукована стаття «Містобудівна еволюція Станіслава у XVII-XVIII ст.».

Професор Ричков є автором 12 архітектурних та містобудівних моделей, експонованих в музеях Рівного, Івано-Франківська, Білої Церкви та Австрії. Макетування взагалі є частиною його наукової роботи.

Цікавою та престижною була робота Петра Ричкова над створенням макету Софії Київської для виставки моделей світової архітектури у місті Клагенфурт (Австрія) у червні 1995 році. Ця виставка під назвою «Minimundus» є складовою частиною австрійського благодійного товариства допомоги дітям. Таке макетування потребувало великої підготовчої роботи, погоджень різного роду. Макет виготовлявся в Україні колективом фахівців, потім перевозився в Австрію. Найголовнішими умовами було те, що макет повинен бути абсолютною копією реального об’єкту, виконаним з міцних і натуральних матеріалів, бути довговічним, не боятися дощу, снігу, вітру, сонця, людських рук. Він повинен вистояти під відкритим небом не одне десятиліття. Це було дуже складно, але українські фахівці впоралися і їх робота мала великий успіх.

«Повернення з забуття імен архітекторів, пов’язаних своєю творчістю з названими та багатьма іншими населеними пунктами Волині, стали приводом до переосмислення цінності і кроком до інтеграції волинських пам’яток в європейський архітектурний контекст. Можна також стверджувати, що праці професора Ричкова монографічно «закривають» значну кількість попередніх наукових дискусій, з іншого боку – відкривають нові теми та окреслюють дослідницьку проблематику, яка потребує подальшої розробки», – так писала у своїй статті про Петра Ричкова його колега Ольга Михайлишин ще у 2012 році.

Не можна не згадати заснування у 2009 році Громадської організації «Інститут українського модернізму», засновником якої був Петро Ричков. У команді разом з ним були архітектори Ольга Михайлишин, Наталія Лушнікова, Ольга Смолінська, Павло Бенедюк та ін. Головна мета організації – згуртування всіх мистецьких та громадсько-свідомих кіл, формування архітектурної думки у пересічного громадянина і допомога у фахових питаннях населенню. Організація співпрацювала з місцевими органами державної влади, молодіжними та іншими громадськими та благодійними організаціями, як в Україні, так і за кордоном, кафедрою архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненським обласним краєзнавчим музеєм. Команда фахівців займається популяризацією історичних пам’яток, які ще мають шанс стати «візитівкою» Рівного, реально прикладають зусилля для того, щоб історична спадщина міста була збережена, а не знищена.

У 2017 році відбулася презентація дуже цікавого і необхідного видання – ілюстрованого каталогу «Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина», яке підготував авторський колектив: Петро Ричков, Ольга Михайлишин, Ольга Смолінська. Нове видання було підготовлено в рамках проекту CHOICE «Архітектура дерев’яних церков Рівненщини: минуле, сучасне, майбутнє», спонсорованого Європейським Союзом. Цей суспільний проект був здійсненим разом з Громадською організацією «Інститут українського модернізму», при партнерстві кафедри архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства, Люблінської політехніки, управління культури і туризму Рівненської ОДА, департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, Рівненського обласного краєзнавчого музею.  

Під час реалізації проекту було обстежено понад 80 церков у різних частинах області. Серед них представлена особлива група храмів, які за своїми архітектурними характеристиками і солідним віком цілком заслуговують не лише включення в даний каталог, а й на отримання в майбутньому офіційного статусу пам’ятки архітектури місцевого та національного значення. Представлені також фотографічні матеріали, більша частина яких публікується вперше.

Книга «Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина» стала переможцем у конкурсі «Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще довідкове видання» у 2018 році.

Багато цікавих проектів пов’язують науковця з Європейськими країнами. Один з них – збереження пам’яток давнини. З 2010 року Петро Ричков є професором кафедри консервації пам’яток Люблінської Політехніки (м. Люблін, Польща). Подорожуючи містами і селами України, країнами Європи він роздивлявся невеличкі дворики, напівзруйновані будиночки, відвідував величні храми, помічаючи останні дні життя старих дерев’яних та кам’яних будівель, помічаючи усі досягнення та недоліки у реставрації кам’яних сакральних споруд. Результатом цих подорожей була фотовиставка «Вікна та двері» у 2018 році, що демонструвалася у музеях та учбових закладах України і поєднала два види мистецтва – фотографію та архітектуру. Петро Ричков представляв на огляд гостям 31 світлину, які були зроблені в Україні і Польщі, в різних місцях від Харкова до Кракова. «Бароковий портал», «Металева фантазія», «Ув’язнене мистецтво», «Закриті очі життя»… Фотороботи Петра Ричкова спонукають до філософських роздумів і дають можливість побачити різні архітектурні стилі – готику і неоготику, бароко, різні періоди модерну та ін. Виникає бажання мерщій піти вулицями нашого міста і відшукати щось надзвичайне, досі непомічене іншими, прибрати з них цей «недолугий архітектурний мікс». Прикладом, як можна зберігати старі архітектурні пам’ятки, є країна-сусідка Польща, де все старе унікальне підлягає реставрації, а нове гармонійно вплітається у загальний архітектурний ансамбль міста. Цього прагне і професор Петро Ричков.

Останньою монографією професора Петра Ричкова була «Товариство Ісуса в Україні. Архітектурно-історична спадщина», що вийшла друком у 2021 році. Ще під час роботи над дисертаційною темою «Містобудівне мистецтво Західної України XVI – XIX ст.», захищеній в 1993 році, з’ясувалося наскільки значним та різностороннім був вплив чернечих організацій і результатів їхньої творчої діяльності на формування архітектурного середовища українських міст.

Товариство Ісуса – це міжнародний чоловічий Чин, який здійснює своє служіння у всіх обрядах Католицької Церкви в багатьох країнах світу, папського права. Спосіб діяння єзуїтів базується на глибокій особистій любові до Христа, на спогляданні в діянні (коли у своїх вчинках приймаємо присутність Божу), на апостольстві, на підтримці тих, хто перебуває у скруті, на співпраці з іншими, на покликанні до інтелектуального апостоляту, на постійній готовності до нових місій. Від самого початку присвячували себе піклуванню бідними, хворими та переслідуваними, а також навчанню людей правд християнської віри.

Саме Товариство займається видавничою діяльністю. Вони видають книги та журнали, присвячені духовності, духовним правам, історії єзуїтів п’ятдесятьма мовами. Книга Петра Ричкова «Товариство Ісуса в Україні. Архітектурно-історична спадщина» була видана за сприяння Товариства. 

У ній проаналізовані історичні передумови, суспільні обставини створення, стилістичні особливості і подальша доля унікальної архітектурної спадщини Ордену єзуїтів, відомого також всьому світу як Товариство Ісуса. У процесі активної будівельної діяльності протягом ХVI – ХІХ століть орденські храми, колегіуми, резиденції, місії з’явилися у багатьох українських містах, – зокрема у Львові, Луцьку, Острозі, Вінниці, Кременці та ін. Історичні джерела, віднайдені Петром Анатолійовичем в архівних та музейних колекціях різних країн, а також багатолітні натурні дослідження de visu, дали можливість вивчити, узагальнити і повніше оцінити наявну єзуїтську спадщину в Україні.

У свої 70 років Петро Анатолійович Ричков повен сил, енергії, творчих планів та задумів.

«Широкі професійні горизонти, блискуча ерудиція Ювіляра являють не тільки взірець для сучасного українського дослідника, але й приклад людської толерантності, невтомного наукового ентузіазму, безумовного дотримання правил наукової етики, підтримки будь-яких добрих починань, спрямованих на служіння науці» (О. Михайлишин. Vestigia semper adora (до 60-річчя від дня народження професора Петра Ричкова, засновника і наукового редактора збірника наукових праць «Архітектурної спадщини Волині»).

 

Твори Петра Ричкова 

Рычков П. А. Дорогами южной Ровенщины. От Корца до Пляшевой / П. А. Рычков. – Москва : Искусство, 1989. – 175 с.

Ричков П. А. Архітектор Ян Якуб Бургіньйон. Творча спадщина : монографія / П. А. Ричков. – Рівне : У фарватері істин, 2019. – 190 с.

Монографія присвячена дослідженню мистецької спадщини маловідомого архітектора, художника, садівника Яна Якуба Бургіньона, який працював при дворі польської князівської родини Любомирських в Рівному 18 ст.

Ричков П. А. Товариство Ісуса в Україні: архітектурно-історична спадщина : монографія / П. А. Ричков. – Рівне : Формат А, 2021. – 353 с.

Ричков П. А. Non omnis moriar. Архітектура в культурній праці князів Острозьких : монографія / П. А. Ричков ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Каф. архітектури. – Рівне : НУВГП, 2011. – 141 с.

Ричков П. А. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких / П. А. Ричков, В. Д. Луц. – Київ : Техніка, 2002. – 168 с. : іл. – (Національні святині України).
Ричков П. А. Дерев'яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина : іл. кат. / П. А. Ричков, О. Л. Михайлишин, О. Е. Смолінська. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – 159 с.

Ричков П. А. Почаївська Свято-Успенська лавра / П. А. Ричков, В. Д. Луц. – Київ : Техніка, 2000. – 135 с. : іл. – (Національні святині України).

Ричков П. А. Сакральне мистецтво Володимира-Волинського / П. А. Ричков, В. Д. Луц. – Київ : Техніка, 2004. – 192 с. : іл. – (Національні святині України).

Александрович В. С. Собор святого Юра у Львові / В. С. Александрович, П. А. Ричков. – Київ : Техніка, 2008. – 232 с. : іл. – (Національні святині України).

Rychkov P. Doors & Windows : wystawa fotograficzna / P. Rychkov. – Lublin, 2016. – 10 c.

Україніка в збірках Австрії: бібліотеки, архіви, музеї : попередній довід. / уклад. П. Ричков. – Київ, 1993. – 47 с.

Ричков П. Стилістична еволюція храмової архітектури Волині ХІХ - поч. ХХ ст. / П. Ричков // Студії і матеріали з історії Волині : 2013 / Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України ; голов. ред. В. Собчук. – Кременець : Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, 2015. – С. 99-128.

Ричков П. Історіографія архітектурної спадщини князів Острозьких: дослідницькі підсумки та актуальна проблематика / П. Ричков // Острозька давнина : наук. зб. / голов. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Острозька академія, 2014. – Вип. 3. – С. 227-243.

Ричков П. Церква Св. Трійці Дерманського монастиря: до історії архітектурних трансформацій / П. Ричков // Волинська ікона: дослідження та реставрація : наук. зб. Вип. 10. Матеріали 10 міжнар. наук. конф. – Луцьк : Надстир'я, 2003. – С. 168-178.

Ричков П. А. Архітектори єзуїтського ордену на Волині / П. А. Ричков // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези другої регіон. наук.-теорет. конф. 18-20 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 20-22.

Єзуїтський чернечий орден («Товариство Ісуса») було засноване на Волині в 1604 р. Орден здійснював активну місійну, просвітницьку, благодійницьку, лікарняну діяльність. Для потреб ордену велося великомасштабне будівництво костелів, колегіумів, монастирів, резиденцій, місій. З історією архітектури Волині пов'язані імена трьох визначних орденських архітекторів: Джакомо Бріано, Бенедикта Моллі, Павла Гіжицького.

Ричков П. А. Палацове будівництво на Волині XYIII - поч. ХІХ ст. / П. А. Ричков // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези міжнар. наук. краєзн. конф., Житомир, Україна, 9-11 верес. 1993 р. – Житомир, 1993. – С. 144-146.

Ричков П. А. Волинь в літографіях Генріха Пейєра / П. А. Ричков // Велика Волинь Волинь: минуле і сучасне : тези міжнар. наук. краєзн. конф., Житомир, Україна, 9-11 верес. 1993 р. – Житомир, 1993. – С. 132 - 134.

Ричков П. А. До історії архітектурного ансамблю палацу Сангушків в Ізяславі [Хмельницької області] / П. Ричков, С. Олійник // Велика Волинь: минуле й сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький - Ізяслав – Шепетівка, 1994. – С. 251-252.

Ричко П. А. Архітектурний ансамбль «Козацькі могили» / П. А. Ричков // Берестецька битва в історії України : тези респ. наук.-теорет. конф. – Ровно : Облполiграфвидав, 1990. – С. 22-25.

Ричков П. А. Планувальний розвій Берестечка до середини XVII ст. / П. А. Ричков // Берестецька битва в історії України : тези 3-ї респ. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р. / упоряд. І. Г. Пащук. – Рiвне, 1992. – С. 66-69.

Ричков П. А. Тринітарський монастир в Берестечку : (до іст. архітектур. ансамблю) / П. А. Ричков // Берестецька битва в історії України : тези ІV респ. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р. / упоряд. І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук. – Острів, 1993. – С. 32-34.

Ричков П. А. Картографічні джерела до історії планувального розвитку та забудови Острога / П. А. Ричков // Матеріали ІV наук.-краєзнав. конф. «Остріг на порозі 900-річчя» / Наук.-краєзнав. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 1993. – С. 138-140.

Ричков П. А. Початковий етап проектування та будівництва єзуїтського монастиря в Острозі / П. А. Ричков // Матеріали ІV наук.-краєзнав. конф. «Остріг на порозі 900-річчя» / наук.-краєзнав. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 1993. – С. 140-142.

Ричков П. А. Католицькі храми та монастирі Острога [Рівненської області] / П. А. Ричков // Остріг на порозі 900-річчя (1990-1992 рр.) : матеріали І-ІІІ наук.-краєзнав. конф. – Сокаль : Вісник, 1992. – Ч. 2. – С. 16-21.

Ричков П. Перший топографічний план Острога 1833 року як історичне першоджерело / Ричков П. // Матеріали VII-IX науково-краєзнавчих конф. «Остріг на порозі 900-річчя» 1996-1998 рр. – Острог : Острозька академія, 2000. – С. 117-118.

Ричков П. Острог (архітектурно-планувальний розвій міста) / П. Ричков // Острозька академія XVI – XVII ст. : енциклопедичне вид. – Острог, 1997. – С. 116 – 121.

Ричков П. Острог (архітектурно-планувальний розвиток міста) / П. Ричков // Острозька академія XVI – XVII ст. : енциклопедія. – Острог, 2010. – С. 282-287.

Ричков П. Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) у Володимирі-Волинському / П. Ричков // Енциклопедія історії України : у 10 т. – Т. 10. – Київ : Наук. думка, 2013. – С. 249-250.

Ричков П. А. Володимир Максимов – архітектор / П. Ричков // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. І. К. Свєшнікова / відп. за вип. О. Булига ; КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне : Дятлик М. С., 2015. – Вип. 13, ч. 1. – С. 215-219.

Ричков П. А. Історія Рівного крізь призму топонімічних досліджень / П. А. Ричков //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту : зб. наук. праць. – Рівне, 2006. – Вип. 9. – С. 302-303.

Рецензія на книгу: Прищепа О. Вулицями Рівного: погляд в минуле. Рівне : ПП ДМ, 2006. – 223 с.

Ричков П. А. Дослідження та відбудова Успенського собору у Володимирі-Волинському: внесок Адріана Прахова / Петро Ричков // Сучасні проблеми дослідження реставрації та збереження культурної спадщини. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 295-314.

Ричков П. До історії спорудження єзуїтського колегіуму в Острозі [Рівненської області] / П. Ричков // Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Вип. 7 : наук. зб. : матеріали 7 міжнар. наук. конф. з волинського іконопису, м. Луцьк, 27 - 28 листоп. 2000 року / упр. культури Волин. облдержадміністрації ; Волин. краєзнав. музей. – Луцьк : Надстир'я, 2000. – С. 76-81.

Ричков П. Острозька спадщина архітектора Джакомо Бріано / П. Ричков // Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Вип. 7 : наук. зб. Матеріали 7 міжнар. наук. конф. з волин. іконопису, м. Луцьк, 27 - 28 листоп. 2000 року / упр. культури Волин. облдержадміністрації ; Волин. краєзнав. музей. – Луцьк : Надстир'я, 2000. – С. 81-84.

Ричков П. Магдебурзьке право та середньовічне містобудівництво / П. Ричков // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність) : тези міжнар., наук.-практ. конф. (м. Рівне, 7-9 квіт. 1993 р.). – Рівне, 1993. – С. 178-179.

Ричков П. Еволюція оборонної архітектури Олики: спроба періодизації / П. Ричков // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України : наук. зб. : матеріали XVIII всеукр. наук.-практ. іст-краєзн. конф. 25 квіт. 2006 р., м. Луцьк-смт.Олика. – Луцьк, 2006. – С. 8-13.

Ричков П. А. До історії спорудження та руйнації дзвіниці Свято-Воскресенського собору в м. Рівне / П. А. Ричков, О. Е. Смолінська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2006. – Вип.3 (35). – С. 158-163.

Ричков П. А. Палацово-парковий комплекс Любомирських в Рівному на акварелях Жана Якоба Бургіньйона / П.А. Ричков // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2006. – Вип. 3 (35). – С. 140-157.

Ричков П. А. Реставрація на Волині: історія та сучасність / П. А. Ричков // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. -– Рівне : НУВГП, 2007. – Вип. 4 (40), ч. 2. – С. 326-332.

Ричков П. А. Еволюція функціональної структури прибуткових будинків і містобудівний контекст / П. А. Ричков, О. Бачунов // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 3 (51). – С. 263-272.

 

Праці Петра Ричкова із збірника «Архітектурна спадщина Волині»

Ричков П. А. Давня картографія Рівного ХVІІІ – ХІХ ст. / П. А. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. – Рівне : ПП ДМ, 2008. – С 58-79.

Охарактеризовано картографічні першоджерела з різних архівних та музейних збірок України та зарубіжжя, що відтворюють особливості архітектурно-розпланувальної еволюції.

Ричков П. А. Архітектурно-просторовий розвиток Острога за картографічними джерелами / П. А. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2010. – Вип. 2. – С. 5-28.

В статті здійснено спробу узагальнення наявних стародавніх картографічних джерел у вигляді фіксаційних та проектних планів міста Острога Рівненської області, що характеризують його забудову та архітектуру від 18 до початку 20 ст.

Ричков П. А. Монастир кармелітів у Новому Вишнівці: втрачена пам'ятка пізньобарокового храмобудування / П. А. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2010. – Вип. 2. – С. 154-163.

Ричков П. Церква св. Іоанна Хрестителя в с. Прилуцьке: локальний епізод творчої біографії архітектора С. П. Тимошенка / П. А. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / НУВГП ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2012. – Вип. 3. – С. 280-287.

Ричков П. Розпланування міста Дубно за картографічними джерелами / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / НУВГП ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2012. – Вип. 3. – С. 122-142.

Ричков П. Просторова еволюція Володимира-Волинського: від витоків до кінця ХІХ ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / НУВГП ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2012. – Вип. 3. – 105-122.

Смолінська О. Дзвіниця Воскресенського собору в Рівному : до історії спорудження і руйнації / О. Смолінська, П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / НУВГП ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2012. – Вип. 3. – 223-230.

Ричков П. «Альбом краєвидів Волині» Генрика Пейера як джерело архітектурної історіографії / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. – Рівне : Дятлик М., 2014. – Вип. 4. – С. 48-63.

Саття присвячена маловідомій збірці літографій під назвою «Альбом краєвидів Волині», автором якої є австрійський художник Генрик Пейер. Альбом містить титульний аркуш і 30 літографій, що відтворюють міські та садибні краєвиди центральної частини історичної Волині (Кременець, Рівне, Корець, Острог, Славута та ін.). Створені у середині ХІХ ст. ці твори виступають важливим джерелом для дослідження архітектурної історії цього регіону.

Ричков П. Корець і Катербург : два урбаністичні експерименти на Волині в кінці XVIII ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Дятлик М., 2014. – Вип. 4. – С. 76-81.

Аналіз двох урбаністичних експерементів на південно-східних околицях першої Речі Посполитої, здійснених в останній чверті 18 ст. в двох невеликих містечках Корці (Рівненська область) та Катербург (тепер село Катеринівка Кременецького району Тернопільської області). Власники поселень, відповідно князь Юзеф Клеменс Чарторийський та граф Юзеф Плятер сприяли розробці та реалізаці плану.

Ричков П. Історичні плани Луцька XYIII – ХІХ ст. в архівах Петербурга та Москви / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Дятлик М., 2014. – Вип. 4. – С. 64-75.

Ричков П. Картографічні джерела до урбаністичної історії губернського Житомира / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – Вип. 5. – С. 100-120.

Ричков П. Конкурент Житомира: до історії спроб піднесення Дубна до статусу губернського центру / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – Вип. 5. – С. 168-170.

Про деякі обставини неодноразових спроб власників приватного міста Дубно (нині Рівненської області) князів Любомирських продати це місто в державну казну Російської імперії з пропозицією облаштування тут адміністративного центру Волинської губернії (19 ст.).

Ричков П. Містобудівний контекст Рівного в кінці XVIII ст. на плані Я. Я. Бургіньйона / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – Вип. 5. – С. 164-167.

Охарактеризовано просторовий та функціональний розвиток міста Рівне на підставі картографічного джерела, в якому зафіксваний міський план. Цей документ був укладений в 1797 році Яном Якубом Бургіньйоном, надвірним архітектором князя Любомирського. Картографом визначено основні просторові зони: старе місто як урбаністичне ядро, палацово-парковий комплекс, передмістя, так званий Сад розваг, приміські дороги.

Ричков П. До архітектурної історії єзуїтської резиденції в селі Княгинин [Дубенського району Рівненської області] / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2018. – Вип. 6. – С. 200-205.

Ричков П. Урбаністична картографія міста Ковеля [Волинської області] кінця XVIII – першої половин ХІХ ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2018. – Вип. 6. – С. 106-120.

Ричков П. Просторова еволюція міста-фортеці Полонного [Хмельницької області] за писемними та картографічними джерелами / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2018. – Вип. 6. – С. 121-144.

Ричков П. «Огнище» в просторовому контексті резиденції князя Януша Острозького в Межирічі Острозькому / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2018. – Вип. 6. – С. 206-213.

Ричков П. Архітектурно-просторова локалізація Старокостянтинова на мапі 1794 року / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Формат А, 2020. – Вип. 7. – С. 73-89.

Ричков П. Урбаністична картографія міста Ізяслава: друга пол. 18 – поч. 19 ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Формат А, 2020. – Вип. 7. – С. 90-109.

Ричков П. Острозький замок: до історії одного архітектурного сюжету / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Формат А, 2020. – Вип. 7. – С. 132-137.

 

Статті Петра Ричкова у періодичних виданнях 

Ричков П. А. Комплекс Любомирських у Рівному на акварелях Жана Якоба Бургіньйона / П. А. Ричков // Сім днів. – 2008. –25 квіт. – С. 6 ; 2 трав. – С. 4.

Ричков П. Західноукраїнські міста-фортеці XVI – ХVIII ст. / П. Ричков // Пам'ятки України – 1990. – № 2. – С. 20-22.

Ричков П. Конкурс творчої наснаги (кращі архітектурні проекти року) / П. Ричков // Червоний прапор. – 1984 – 6 квіт. – С. 4.

Ричков П. Кращі проекти року (в галузі містобудування і архітектури від Рівненської області на республ. огляді-конкурсі) / П. Ричков // Червоний прапор. – 1985. – 30 квіт.

Рычков П. Реконструкция театра им. Т. Г. Шевченко в Днепропетровске / П. Рычков // Архитектура СССР. – 1984. – № 2. – С. 49-51.

Рычков П. Нужен диалог. Проблема взаимоотношений проектировщика и потребителя архитектуры / П. Рычков // Архитектура СССР. – 1985. – № 1. – С.79-81.

Ричков П. Шанувальникам архітектурної спадщини / П. Ричков // Червоний прапор. – 23 квіт. – 1986. – С. 4.

Ричков П. Джерела Російського державного військово-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні / П. Ричков // Архіви України. – 1992. – № 5/6. – С. 52-61.

Ричков П. Українські міста в картографічній збірці Воєнного архіву у Відні / П. Ричков // Архіви України. – 1994. – № 1-6. – С. 65-72.

Ричков П. Ринкові площі / П. Ричков // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 2. – С. 26-31.

Рычков П. Архитектурная сказка Минимундуса / П. Рычков // Архитектура и престиж. – 1995. – № 1. – С. 58-59.

Ричков П. Рани на обличчі міста / П. Ричков // Волинь. – 2005. – 6 трав. – С. 18.

Про проблеми консервації та реставрації пам'яток архітектури м. Рівне та Рівненської області.

Ричков П. Комплекс Любомирських у Рівному на акварелях Жана Якоба Бургіньйона / П. Ричков // Погорина. – 2010. – № 14/15. – С. 381-384.

Ричков П. Волинська спадщина Адріана Прахова / П. Ричков // Пам'ятки України: історія та культура. – 2008. – № 1. – С. 38-49.

Ричков П. Частка європейської культури : бесіда з професором каф. архітектури УДАВГ П. Ричковим, під керівництвом якого виконаний макет Софії Київської для виставки моделей світової архітектур. спадщини в Австрії / П. Ричков ; розмовляв В. Дем’янов // Сім днів. – 1997. – 4 січ. – С. 5.

 

Про Петра Ричкова

Ричков Петро Анатолійович // Краєзнавці України. Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – Кам'янець-Подільський ; Київ, 2003. – С. 188.

Петро Анатолійович Ричков : [про нього] // Рівненська архітектурна школа: 50 років досвіду, 1969-2019 : [альбом] / під заг. ред. О. Л. Михайлишин, П. А. Ричкова ; уклад.: О. Л. Михайлишин, М. І. Ісупова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Навч.-наук. ін-т буд-ва та архітектури, Каф. архітектури та середовищ. дизайну. – Рівне : Формат-А, 2019. – С. 55-56.

Михайлишин О. VESTIGIA SEMPER ADORA : (до 60-річчя від дня народження професора Петра Ричкова, засновника і наукового редактора збірника наукових праць «Архітектурної спадщини Волині») / О. Михайлишин // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / НУВГП ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2012. – Вип. 3. – С. 3-4.

Вибрані наукові праці доктора архітектури, професора Петра Ричкова : [список літератури] // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / НУВГП ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2012. – Вип 3. – С.5-6.

Собко І. В Острозькій академії відкрили оригінальну фотовиставку «Вікна та двері» / І. Собко // Замкова гора. – 2018. – 3 берез. – С. 4.

Столярчук Б. Ричков П. А. [про нього] / Б. Столярчук // Столярчук Б. Митці Рівненщини : енцикл. довід. – Вид. 2. – Рівне : О. Зень, 2011. – С. 279.

Ричков Петро Анатолійович : бібліогр. покажч. / уклад. С. В. Бойчук ; редкол.: А. В. Крива (голова), С. Й. Гипчинська, В. Є. Перелигіна. – Рівне : НУВГП, 2013. – 38 с.

 

Інтернет-ресурси 

Ступчук Л. У подарунок... палац [Електронний ресурс] / Л. Ступчук // День : [сайт]. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-podarunok-palac (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

У Рівному славнозвісний архітектор презентував «суто персональні візії» [Електронний ресурс] // Sfera-tv : [сайт]. – Режим доступу:

https://sfera-tv.com.ua/news/u-rivnomu-slavnozvisniy-arkhitektor-prezentuvav-suto-personalni-vizii-video-65433 (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана 

Данильчук Г. Фотовиставку «Windows & doors» відкрили в Рівненському краєзнавчому музеї [Електронний ресурс] / Г. Данильчук // RVnews : [сайт]. – Режим доступу: https://rvnews.rv.ua/post/view/fotovistavku_-windows_-amp-_doors-_vidkrili_v_rivnens_komu_kraeznavchomu_muzei (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Міському голові Рівного презентували унікальну книгу [Електронний ресурс] // Rivne.media: [сайт]. – Режим доступу: https://rivne.media/news/miskomu-holovi-rivnoho-prezentuvali-unikalnu-knihu-25338/amp (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Яцук А. На Рівненщині зникають пам'ятки архітектури та зони відпочинку [Електронний ресурс] / А. Яцук, Ю. Кобів // Рівне1 : [сайт]. – Режим доступу: https://rivne1.tv/news/814 (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Ступчук Л. Міжконфесійні зміни й архітектура «Поміж Вроцлавом та Львовом» [Електронний ресурс] / Л. Ступчук // День : [сайт]. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/mizhkonfesiyni-zmini-y-arhitektura (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Розенко М. Підземний хід у Рівному – знайдено! Довжиною в півкілометра [Електронний ресурс] // Радіо Трек : [сайт]. – Режим доступу: https://radiotrek.rv.ua/articles11_foto_212915.html (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Студент НУВГП розробив проект ратуші Рівного [Електронний ресурс] // Вища освіта : [сайт]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/3187-student-nuvgp-rozrobyv-proekt-ratushi-rivnogo (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Дерев`яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина [Електронний ресурс] // Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного : [сайт]. – Режим доступу: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1137 (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.    

Кома С. Органний зал чи костьол?! [Електронний ресурс] / С. Кома // Волинська газета : [сайт]. – Режим доступу:  https://volga.lutsk.ua/view/14924/ (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.   

Історичні вікна і двері показали у рівненському музеї [Електронний ресурс] // Prostir.Museum : [сайт]. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/39048 (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.   

Острожан запрошують відвідати оригінальну фотовиставку «Вікна та двері» [Електронний ресурс] // Район. Острог : [сайт]. – Режми доступу: https://ostrog.rayon.in.ua/news/58858-ostrozhan-zaproshuiut-vidvidati-originalnu-fotovistavku-vikna-ta-dveri (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

«Персональні візії» доктора архітектури – на фото в музеї [Електронний ресурс] // Рівне вечірнє : [сайт]. – Режим доступу: https://rivnepost.rv.ua/news/personalni-vizii-doktora-arkhitekturi-na-foto-v-muzei (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Бондарев І. Мапа капітана Ширкова [Електронний ресурс] / І. Бондарев // Репортер : [сайт]. – Режим доступу: https://report.if.ua/uncategorized/Mapa-kapitana-Shyrkova/ (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

У Рівненському краєзнавчому музеї презентували книгу про архітектора Бургіньона [Електронний ресурс] // Рівненський обласний краєзнавчий музей : [сайт]. – Режим доступу: http://museum.rv.gov.ua/news/2019/10/22/u-rivnenskomu-krayeznavchomu-muzeyi-prezentuvali-k/ (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана. 

Книгу про архітектора часу князів Любомирських презентують у Рівному [Електронний ресурс] // Горинь-інфо : [сайт]. – Режим доступу: https://horyn.info/news/knygu-pro-arhitektora-chasu-knyaziv-lyubomyrskyh-prezentuyut-u-rivnomu/ (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Гумінська О. Петро Ричков «Архітектор Ян Якуб Бургіньон. Творча спадщина» [Електронний ресурс] / О. Гумінська // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека : [сайт]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ua/news/5809/ (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Фещук А. Петро Ричков презентував книгу про архітектора князів Любомирських [Електронний ресурс] / А. Фещук, К. Харитонова // Національний університет «Острозька академія» : [сайт]. – Режим доступу: https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2020/25-02-01 (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.  

Нікітюк Я. Боротьба із забудовниками за найстаріший будинок Рівного [Електронний ресурс] / Я. Нікітюк, А. Торбіч // Четверта влада : [сайт]. – Режим доступу: https://4vlada.com/borotba-iz-zabudovnykamy-za-najstarishu-budivliu-rivnogo (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Касіяненко Л. Архітектор Петро Ричков представив в Острозі виставку «Вікна-двері» [Електронний ресурс] / Л. Касіяненко // Day.kyiv.ua : [сайт]. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/190318-arhitektor-petro-rychkov-predstavyv-v-ostrozi-vystavku-vikna-dveri (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Веденко І. У Рівненському краєзнавчому музеї презентували монографію Петра Ричкова [Електронний ресурс] / І. Веденко // PROSTIR.MUSEUM : [сайт]. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42332 (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Гумінська О. Забаганки князів Любомирських: 200 років тому в Рівному був свій вулкан Везувій та китайська пагода [Електронний ресурс] / О. Гумінська // Рівне вечірнє : [сайт].– Режим доступу: https://rivnepost.rv.ua/news/zabahanki-knyaziv-lyubomirskikh-200-rokiv-tomu-v-rivnomu-buv-sviy-vulkan-vezuviy-kitayska-pahoda-ruini-staroho-zamku-velichezna-fazanyarnya-rizni-za-stilem-mosti (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

На Рівненщині відзначили 10 кращих авторів місцевих видань [Електронний ресурс] // ВСЕ тобі зрозуміло : [сайт] – Режим доступу: http://vse.rv.ua/article/obrano-peremozciv-oblasnogo-konkursu-krasa-kniga-rivnensini-2021-foto.html (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Ричков П. Успенський собор у Володимир-Волинському [Електронний ресурс] /П. Ричков // Інститут історії України НАНУ : [сайт].– Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.    

Данильчук Г. Творча спадщина архітектора Бургіньйона в унікальному виданні архітектора Ричкова [Електронний ресурс] / Г. Данильчук // Retrorivne : [сайт]. – Режим доступу: http://retrorivne.com.ua/tvorcha-spadshhina-arhitektora-burginjona-v-unikalnomu-vidanni-arhitektora-richkova/ (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Петро Ричков – професор, доктор архітектури Кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП [Електронний ресурс] // youtube : [сайт]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=NRvheysGOSA (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Книга Петра Ричкова «Архітектор Ян Якуб Бургіньон. Творча спадщина» Частина I [Електронний ресурс] // youtube : [сайт]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=e99BkrIN51s (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

Книга Петра Ричкова «Архітектор Ян Якуб Бургіньон. Творча спадщина» Частина II [Електронний ресурс] // youtube : [сайт]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=psAbXhWDktM (дата звернення 13.09.22). – Назва з екрана.

 

Олена Кудіна
усі виставки »

Бібліотека року 2023

Бібліотека року 2023

Книжковий форум Рівненщини

Книжковий форум Рівненщини

Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції