Віртуальні виставки

Берестечко – незгасне полум’я ратної звитяги українського народу
02.07 2021 | Дати. Події | Прочитано: 2154


Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?

Почорніло я од крові за вольную волю.

Круг містечка Берестечка на чотири милі

Мене славні запорожці своїм трупом вкрили.

Тарас Шевченко


Берестецька битва відбулася 28 (18) червня – 10 липня (30 червня) 1651 року неподалік від м. Берестечко між українським Військом на чолі з Б. Хмельницьким і польським Військом під проводом короля Яна II Казимира Ваза.

Напередодні, 22–26 (12–16) червня, польське військо (100–120 тис. жовнірів і шляхтичів та 120 тис. слуг та обозних) переправились через річку Стир (притока Прип`яті, басейн Дніпра) і розташувались табором на її правому березі навпроти Берестечка. 25 (15) червня Б. Хмельницький, дочекавшись підходу 40 тис. татар під проводом хана Іслам-Гірея III, вирушив назустріч польському війську на чолі 100–110-тис. армії при 120 гарматах з Колодинського поля, прямуючи через околиці м. Кременець до містечка Козин (нині село Дубенського району Рівненської області) на р. Пляшівка (притока Стиру). Вночі проти 28 (18) червня авангард українсько-татарської кінноти переправився під Козином через р. Пляшівку. Ранком татарські підрозділи зав'язали сутички з польськими силами. Це стало початком Берестецької битви. У її розвитку вирізняють три етапи: перший охоплює бої 28–29 (18–19) червня; другий – 30 (20) червня; третій 1–10 липня (21–30 червня). В 2-й половині дня 28 (18) червня близько 5–7 тис. татар і козаків атакували праве крило польського війська, а згодом – ліве. Близько 17-ї години польська кіннота перейшла у контрнаступ і завдала їм поразки. Вночі підійшли основні сили українсько-татарської кінноти. Ранком 29 (19) червня польський король вивів у поле лише кінноту. Близько 12-ї години українсько-татарські підрозділи (козаків і татар було порівну) атакували ліве крило поляків, а пізніше завдали поразки жовнірам правого крила. Вночі прибув, подолавши шлях від Козина до с. Острів (нині село Дубенського району Рівненської області), український табір з піхотою та артилерією. Тим часом Іслам-Гірей III розпочав таємні переговори з польським королем. Хан був не зацікавлений у розгромі Польщі і у виборенні Україною незалежності. На світанку 30 (20) червня Б. Хмельницький почав шикувати військо до бою. У центрі було розташовано чотири табори: основний, захищений десятьма рядами возів, і три менші: зліва від основного – один, справа – два. На правому крилі гетьман розмістив кінноту, ліве зайняли татари. Лінія фронту українсько-татарського війська простягалася на 9 км. Ян II Казимир Ваза наказав знищити мости через р. Стир. Польське військо вишикувалося за «головним зразком», кіннота була посилена підрозділами піхоти. Наперед, у центр, було висунуто артилерію, трохи позаду розташувалася піхота, а за ними – підрозділи кінноти, драгунів і рейтарів. Командував центром особисто король. На правому фланзі, яким командував великий коронний гетьман М. Потоцький, розташувалися полки кінноти й майже половина посполитого рушення шляхти. Лівим флангом (де також перебували полки кінноти й решта посполитого рушення) командував польний гетьман М. Калиновський. Лінія фронту простягалася на 9,5 км. З 10-ї години ранку, коли почав розсіюватися густий туман, українсько-татарські підрозділи розпочали перші атаки. О 12-й годині Іслам-Гірей III імітував наступ на праве крило поляків. Через годину польська артилерія відкрила вогонь по українсько-татарських позиціях, і хан відвів за пагорб більшість свого війська.

Близько 16-ї години коронний гетьман Я. Вишневецький розпочав атаку кіннотою лівого крила польської армії. Козаки та окремі підрозділи татар у жорстокому бою змусили жовнірів відступити. Щоб врятувати їх від розгрому, король перекинув сюди німецьку піхоту та кінні полки. У цей критичний момент долю битви могла легко вирішити атака татар. Проте хан не мав наміру наступати. Скориставшись цим, Ян II Казимир повів у наступ підрозділи центру польської армії. По ставці Іслам-Гірея III було зроблено постріл з гармати, і хан разом зі своїм військом почав відступ у напрямку містечка Лешнів (Львівської області), Ян II Казимир кинув усі сили проти українців. Б. Хмельницький організував відступ свого війська в долину р. Пляшівка. Після цього гетьман кинувся навздогін за ханом, сподіваючись повернути його назад. Проте Іслам-Гірей III продовжив відхід на південь України. Він насильно затримав при собі і Б. Хмельницького. Вночі проти 1 липня (21 червня) король наказав убити всіх полонених українців, більшість яких становили тяжкопоранені. Розпочалася облога українського табору, центр якого перебував над р. Плісня (рукав Пляшівки, нині це суха долинка в центрі с. Острів). Протягом 2–9 липня (22–29 червня) наказними гетьманами обиралися Ф. Джалалій, М. Гладкий та І. Богун. За відсутності Б. Хмельницького старшина не спромоглася встановити тверду дисципліну і розробити чіткий план оборонних дій. Водночас у боях 2–4 липня (22–24 червня) українці засвідчили велику мужність. Вони здійснювали сміливі вилазки і відхилили вимогу короля капітулювати. Все ж серед обложених розпочався розбрат. На бік ворога перейшов полк М. Криса. Від 8 липня (28 червня) під керівництвом І. Богуна розпочалася підготовка трьох переправ через р. Пляшівка для виходу з оточення. Внаслідок поганої організації відступ 10 липня (30 червня) перетворився на втечу, під час якої загинуло близько 4–8 тис. козаків. Однак основні сили українського війська вирвалися з оточення. Вдалося врятувати також більшість гармат. Невмирущою славою вкрили себе воїни (близько 300 козаків), які героїчно загинули, прикриваючи відступ. Поразка під Берестечком перекреслила наміри Б. Хмельницького довести до переможного кінця війну з Річчю Посполитою, засвідчила ненадійність військово-політичного союзу з Кримським ханством, різко погіршила становище Української Козацької Держави, яка змушена була погодитися на укладання Білоцерківського договору 1651 року.

Степанков В. С. Берестецька битва

1651 / В. С. Степанков // Енциклопедія

сторії України. Т. 1: А–В. – Київ : Наук.

думка, 2003. – С. 233-235.


«Не ради слави, і не задля помсти, – а за свободу рідної землі!»

Козацькі літописи про Берестецьку битву

Збірник козацьких літописів : Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с. : іл.

Літопис Грабянки про Берестецьку битву. – С. 905–908.

Літопис Самовидця / вид. підгот. Я. І. Дзира. – Київ : Наук. думка, 1971. – 208 с.

Літопис Самовидця складається зі вступу, який оповідає про стан України перед Хмельниччиною, та двох головних частин: перша – присвячена часам Хмельниччини й Руїни (до 1676 р. включно); друга – доведена до 1702 р. включно. Про Берестецьку битву. – С. 60–61.


Величко С. Літопис / С. Величко ; упоряд.: Г. Боряк, Т. Таїрова-Яковлєва ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Кліо, 2020. – 1016 с. : іл.

Праця є пам'яткою культури козацької історичної думки та барокового письменництва, охоплює події 1620–1700 рр. і містить документи з військової канцелярії, а також цитати з нині втрачених документів та хронік. Про битву під Берестечком. – С. 167, 251, 327.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / пер. із староукр. – Київ : Знання, 1992. – 186 с.

Козацький літопис 2-ї пол. XVII – поч. XVIII ст., складений гадяцьким полковником Григорієм Грабянкою. «Літопис Григорія Грабянки» описує історію з часів виникнення козацтва і до 1709 р. У тексті літопису подається багато державних документів, гетьманських універсалів, актів, грамот. Розповідь про Берестецьку битву. – С. 74–80.

* * *

Гогой П. П. Берестецька битва в літописі Самовидця / П. П. Гогой // Берестецька битва в історії України : тези ІV республік. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р. / упоряд.: І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук. – Острів, 1993. – С. 12–14.

Корпанюк М. П. Тема Берестецької битви 1651 року у висвітленні національного літописання XVII-XVIII сторіч / М. П. Корпанюк // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. істор.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 17–21.

Лящук Н. Берестецька битва в літописних творах XVII-XVIII ст. / Н. Лящук // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Музей кн. та друкарства ; упоряд.: М. П. Манько, С. В. Позіховська. – Острог : Острозька академія, 2015. – Вип. 3. – С. 198–209.

Нікольченко Т. Битва під Берестечком у козацькому літописанні / Т. Нікольченко, Ю. Нікольченко // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей ; голов. ред. О. С. Булига. – Рівне : О. Зень, 2020. – Вип. 18. – С. 57–63.

 

«Прочитаймо тую славу…»

Мовою документів

Національно-визвольна війна в Україні. 1648–1657 : зб. за док. актових книг / упоряд.: Л. Сухих, В. Страшко. – Київ, 2008. – 1012 с.

Про Берестецьку битву. – С. 930.

Мицик Ю. А. Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII століття : док. і матеріали / Ю. А. Мицик, В. І. Цибульський. – Рівне : Перспектива, 1999. – 120 с.

Виткалов В. Г. Берестецька битва 1651 року мовою документів: за матеріалами наукової спадщини І. К. Свєшнікова : хрестоматія / В. Г. Виткалов, Т. О. Пономарьова. – Рівне : РДГУ, 2005. – 404 с.

* * *

Климчук А-А. М. Діаріуш Станіслава Освєнціма – джерело для дослідження Берестецької битви / А-А. М. Климчук // Берестецька битва в історії України : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 360-річчю Берестецької битви / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; [упоряд. О. Борисюк]. – Рівне : Нестеров С. Б., 2011. – С. 35–37.

Про дослідження Берестецької битви за щоденником Станіслава Освєнціма.


Берестецька битва в історії України

Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас ; вступ. слово і комент. В. Г. Сарбея. – Київ : Вища школа, 1990. – 456 с. : іл.

Про Берестецьку битву. – С. 197–198.

Антонович В. Коротка історія Козаччини / В. Антонович ; передм. І. Глизя. – Київ : Україна, 2004. – 304 с. : іл.

Про Берестецьку битву. – С. 84–85.

Антонович В. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович ; післямова М. Ф. Слабошпицького ; комент.: О. Д. Василюк, І. Б. Гирича. – Київ : Дніпро, 1991. – 238 с.

Про Берестецьку битву. – С. 137–138.

Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків / О. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 336 с.

Боплан Гійом Левассер де. Опис України / Боплан Гійом Левассер де ; пер. з фр., приміт. та передм. Я. І. Кравця. – Львів : Каменяр, 1990. – 301 с. : іл.

Про битву під Берестечком – С. 237–255.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України / передм. І. О. Денисюка. – Львів : Світ, 1991. – 576 с. – («Пам’ятники історичної думки України»).

Про Берестецьку битву. – С. 261.

Грушевський М. Ілюстрована історія України / вступ. ст.: В. А. Смолія, П. С. Соханя. – Київ : Наук. думка, 1992. – 544 с.

Про Берестецьку битву. – С. 290.

Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 9., кн.1 / редкол.: П. Сохань та ін. – Київ : Наук. думка, 1991. – 880 с. – («Пам’ятки історичної думки в Україні»).

Про Берестецьку битву. – С. 257–307.

Історія Русів / укр. пер. І. Драча ; передм. В. Шевчука. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 318 с.

Про Берестецьку битву – С. 126, 155–159.

Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Т. 2: уезды Ровенский, Острожский и Дубенский / составитель Н. И. Теодорович. – Рівне, 2011. – 698 с.

Про Берестецьку битву. – С. 1013–1021.

Крип’якевич І. Історія України / І. Крип’якевич ; відп. ред.: Ф. Шевченко, Б. Якимович. – Львів : Світ, 1992. – 560 с. – («Пам’ятки історичної думки України»).

Про Берестецьку битву. – С. 77–178, 192, 346, 347.

Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців… / Ж.-Б. Шерер ; пер. з фр. В. В. Коптілов. – Київ : Укр. письменник, 1994. – 311 с.

Про Берестецьку битву. – С. 99–108, 204–2005.

Сергійчук В. І. Іменем Війська Запорозького: українське козацтво в міжнародних відносинах XVI– середини XVII ст. / В. І. Сергійчук. – Київ : Україна, 1991. – 253 с.

Про битву під Берестечком - С. 190 – 196.

Україна – козацька держава : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. – 2-е вид. доп. і доопрацьоване / автор-упоряд., керівник проекту B. В. Недяк ; під ред.: О. Федорука, В. Щербака. – Київ : Емма, 2007. – 1216 с.

Унікальна ілюстрована енциклопедія українського козацтва ХVІ–XVIII ст. Містить 5175 фотосвітлин. Окремі розділи присвячені архітектурі, малярству, золотарству, декоративно-ужитковому мистецтву тощо.


За вольную волю

Андрухов П. Волинська земля (Ровенщина) з глибини століть до сьогодення : мала хронологічна таблиця. – Ровно, 1991. – 48 с.

Про Берестецьку битву. – С. 19. 

Бачинський В. Волинь у XVI-XVIII століттях / В. Бачинський, В. Гром, В. Цибульський. – Рівне, 1997. – 111 с.

Битва під Берестечком. – С. 43–63.

Гаврилів Б. Козацтво і Західна Україна: історія, культурна спадщина : наук. іст.-краєзн. вид. / Б Гаврилів, І. Миронюк, М. Сигидин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 128 с.

Про Берестецьку битву – С. 32–33, 36.

Гайбонюк В. Пам’ять кличе : (сторінки історії України) / В. Гайбонюк. – Рівне, 1996. – 103 с.

Про Берестецьку битву 1651 р. – С. 36–40.

Киричук М. Волинь – земля українська. В 2 т. / М. Киричук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 532 с.

Про Берестецьку битву. – С. 323–332.

Кравцов Л. Свідки народної величі / Л. Кравцов. – Львів : Каменяр, 1972. – С. 49–53.

Левкович І. Нариси історії Волинської землі (до 1914 року) / І. Левкович. – Вінніпег, 1953. – 112 с.

Про Берестецьку битву. – С. 91–92.


Круг містечка Берестечка

Берестецька битва устами літописців, учасників та очевидців / упоряд. Д. Чобота. – Броди ; Просвіта, 1999. – 40 с.

Брехуненко В. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року / В. Брехуненко. – Київ, 2013. – 116 с. : іл.

Бухало Г. В. Круг містечка Берестечка : короткий іст. нарис / Г. В. Бухало. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 103 с.

Бухало Г. В. Круг містечка Берестечка : короткий іст. нарис / Г. В. Бухало. – 2-ге вид., допов. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 168 с.

Каталог найважливіших знахідок з місця Берестецької битви 1651 року : за матеріалами археолог. експедицій музею. – Рівне : Облполіграфвидав, 1986. – 12 с.

Коляда І Битва під Берестечком / І. Коляда, С. Марченко та ін. – Київ : Шанс, 2012. – 128 с.

Національний пантеон «Козацькі могили» : іст.-краєзн. нарис / В. Рожко, В. Пришляк, П. Лотоцький та ін. – Луцьк : Медіа, 2003. – 544 с.

Пономарьова Т. Переправа незабутня : історія однієї експедиції / Т. Пономарьова, О. Булига. – Луцьк ; Рівне : Волин. старожитності, 2014. – 188 с.

На основі офіційних документів, образотворчих артефактів-малюнків, фотографій та оригінальних речей 17 ст. розкривається історія археологічної експедиції, яка у 1970-1990 рр. досліджувала місце козацько-селянської переправи, спорудженої 10 липня 1651 р. під час Берестецької битви.

Свєшніков І. К. Битва під Берестечком / І. К. Свєшніков. – Львів : Слово, 1992. – 304 с.

Скруха С. Під містечком Берестечком : 360-річчю Берестецької битви присвячується / С. Скруха. – [вид. 2-ге, випр. і допов.]. – Рівне : Нестеров С. Б., 2011. – 53 с.

Цибульський В. І. Визвольна війна українського народу середини 17 ст. у зарубіжній історіографії : зб. наук. пр. / В. І. Цибульський. – Рiвне : Перспектива, 2000. – 180 c.

Чобіт Д. Битва під Берестечком / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 1999. – 32 с. : іл.

Чобіт Д. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану «зраду хана» / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 64 с. : іл.

* * *

Борисюк О. Козацькі полки – учасники Берестецької битви / О. Борисюк // Щит і меч землі Дубенської: воєнна історія краю : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 500-річчю Оршанської битви, 100-річчю від початку 1-ої світ. війни та 70-ій річниці визволення України від нім.-фашист. загарбників / Упр. культури і туризму Рівнен. обл. держ. адмін. ; Держ. іст.-культ. заповідник у м. Дубно ; голов. ред. Л. Кічатий. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2014. – С. 46–52.

Булига О. С. Козакам без писаря – як без гетьмана / О. С. Булига // Берестецька битва в історії України : матеріали  наук.- практ. конф., присвяч. 360-річчю Берестецької битви / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; [ упоряд. О. Борисюк]. – Рівне : Нестеров С. Б., 2011. – С. 13–16.

Про козацьких писарів, зокрема про козацького літописця Самійла Величка (Зорка), який був родом з Волині.

Булига О. Дослідження території Берестецької битви у 1910 році / О. Булига // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : 350-річчю Берестецької битви та 10-річчю незалежності України присвяч. : наук. зб. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – С. 130–134.

Булига О. Каталог найважливіших знахідок з місця [Берестецької] битви / Булига О. // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : 350-річчю Берестецької битви та 10-річчю незалежності України присвяч. : наук. зб. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – С. 88–92.

Бухало Г. В. Деякі проблеми заключного етапу Берестецької битви у висвітленні польських авторів / Г. В. Бухало // Берестецька битва в історії України : тези респуб. наук.-теорет. конф. – Ровно : Облполiграфвидав, 1990. – С. 19–21.

Гром В. З історії дослідження козацтва і Берестецької битви у 1980-х – 1990-х роках / В. Гром // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей ; голов. ред. О. С. Булига. – Рівне : Волин. старожитності, 2012. – Вип. Х.: до 80-річчя з дня народж. Г. Бухала – С. 64–68.

Данилишин О. Археологічні дослідження поля Берестецької битви / О. Данилишин // Національний пантеон «Козацькі могили» : зб. тез іст.-краєзн. конф., присвяч. 40-річчю створення музею «Козацькі могили». – Рівне, 2007. – С. 49–51.

Карасюкевич Г. До історії боїв під Берестечком / Г. Карасюкевич // Літопис Волині : наук-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег (Канада) : Т-во «Волинь», 1988. – Ч. 15. – С. 70–76.

Лотоцький Г. Наступальна тактика Б. Хмельницького [у Берестецькій битві] / Г. Лотоцький // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : наук. зб. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – С. 79–82.

Нікольченко Ю. Археологія Берестецької битви / Ю. Нікольченко // Національний пантеон «Козацькі могили» : зб. тез іст.-краєзн. конф., присвяч. 40-річчю створення музею «Козацькі могили». – 2007. – С. 45–49.

Пилипів Л. Археологічні дослідження поля Берестецької битви та їх значення для розвитку вітчизняної археології / Л. Пилипів // Твердиня над Іквою : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 520-річчю Дубен. замку / Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубна ; голов. ред. Л. Кічатий ; упоряд.: Н. Любецька, Т. Дмитренко, О. Гавриленко. – Дубно : Держ. іст.-культ. заповідник, 2012. – С. 47–50.

Прищепа Б. А. Нові дослідження поля Берестецької битви / Б. А. Прищепа, В. С. Чекурков // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 21–31.

У 2003 р. було відновлено дослідження поля Берестецької битви 1651 р., що проходила між селами Острів, Пляшева і Солонів Радивилівського району Рівненської області.

Турейський І. О. Капелани в битві під Берестечком / І. О. Турейський // Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025 річниці Хрещення Русі, 365-річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-ій річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» Рівнен. духов. семінарія, Свято-Георгіїв. чолов. монастир на Козацьких могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – С. 230–239.

Юхимчук М. Характеристика селянської зброї з розкопок місця Берестецької битви / М. Юхимчук // Щит і меч землі Дубенської: воєнна історія краю : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 500-річчю Оршанської битви, 100-річчю від початку 1-ої світ. війни та 70-ій річниці визволення України від нім.-фашист. загарбників / Упр. культури і туризму Рівнен. обл. держ. адмін. ; Держ. іст.-культ. заповідник у м. Дубно ; голов. ред. Л. Кічатий. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2014. – С. 36–40.

Яковець О. М. Релігійне протистояння у битві під Берестечком / О. М. Яковець // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 46–47.

 

Збірники конференцій Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви»

Берестецька битва в історії України : тези респ. наук.-теорет. конф. – Ровно : Облполiграфвидав, 1990. – 48 c.

У 1990 році відбулася перша конференція «Берестецька битва в історії України» у с. Острів Радивилівського району.

Берестецькій битві – 340 років : тези ІІ респ. наук.-теорет. конф., 15 черв. 1991 р. / упоряд.: В. Й. Сидорук, І. Г. Пащук, В. О. Лящук, С. І. Шевчук, О. С. Масний. – Рівне : Ред.-видав. відділ упр. по пресі, 1991. – 93 с.

Берестецька битва в історії України : тези 3-ї респ. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р. / упоряд. І. Г. Пащук. – Рiвне, 1992. – 82 c.

Берестецька битва в історії України : тези ІV респ. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р. / упоряд.: І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук. – Острів, 1993. – 90 с.

Берестецька битва в історії України : матеріали і тези 5-ої наук.-теорет. конф., 2 лип. 1994 р., с. Острів Радивилів. р-ну Рівнен. обл. / Рівнен. краєзн. т-во Всеукр. спілки краєзнавців ; упоряд.: І. Г. Пащук, І. О. Плясковський ; відп. за вип. Л. С. Галабуз. – Рівне, 1994. – 64 с.

Берестецька битва в історії України : матеріали і тези шостої наук.-теорет. конф., присвяч. 400-річчю з дня народж. Богдана Хмельницького 24–25 черв. 1995 р. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви». – Рiвне, 1995. – 135 c.

Берестецька битва в історії України : матеріали тез 7-ої Всеукр. наук.-практ. конф. 14-15 черв. 1996 р. у м. Рівному – с. Пляшевій на меморіалі «Поле Берестец. битви» з нагоди 345-ої річниці Берестецької битви 1651 року / Рiвнен. обл. держ. адмiн.; Держ. музей-заповiдник «Поле Берестецької битви» ; Рiвнен. обл. орг. краєзнавців. – Рiвне ; Пляшева, 1996. – 169 с.

Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16–17 черв. 2001 р. / Рівнен. обл. краєзн. т-во. – Рiвне : Лiста, 2001. – 104 c.

Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : 350-річчю Берестецької битви та 10-річчю незалежності України присвяч. : наук. зб. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; за ред. К. Ф. Шульжука. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – 220 c.

Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – 92 с.

Берестецька битва в історії України : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 360-річчю Берестецької битви / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; [упоряд. О. Борисюк]. – Рівне : Нестеров С. Б., 2011. – 175 с.

Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025 річниці Хрещення Русі, 365-річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-ій річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; Рівнен. духов. семінарія ; Свято-Георгіїв. чолов. монастир на Козацьких могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – 306 с.

Берестецька битва в історії України : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 365-річчю Берестецької битви та 25-річчю незалежності України / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; упоряд: Л. Галабуз, О. Борисюк. – Пляшева, 2016. – 206 с.

 

Встань, козацька славо, засвіти знамена!

Література про учасників Берестецької битви

Богдан Хмельницький

Величко В. О. Миролюбні погляди Б. Хмельницького на основі документів та листування гетьмана / В. О. Величко // Берестецька битва в історії України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – Рiвне, 1996. – С. 93–94.

Гайбонюк В. Д. Богдан Хмельницький – український державотворець / В. Д. Гайбонюк // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези шостої наук.-теорет. конф., присвяч. 400-річчю з дня народж. Богдана Хмельницького 24–25 черв. 1995 р. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви». – Рiвне, 1995. – С. 8–10.

Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. Грушевський. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 55 с.

Костомаров М. Богдан Хмельницький : іст. монографія / М. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 844 с.

Крип’якевич І. Історія України / І. Крип’якевич ; відп. ред.: Ф. Шевченко, Б. Якимович. – Львів : Світ, 1992. – 560 с. – («Пам’ятки історичної думки України»).

Про Б. Хмельницького. – С. 183–202.

Лотоцький Г. Військова тактика Богдана Хмельницького / Г. Лотоцький // Берестецька битва в історії України : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 360-річчю Берестецької битви / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; [упоряд. О. Борисюк]. – Рівне : Нестеров С. Б., 2011. – С. 55–56.

Маключенко В. І. Богдан Хмельницький як полководець і державний діяч в оцінці І. Крип'якевича / В. І. Маключенко // Берестецькій битві – 340 років : тези ІІ респ. наук.-теорет. конф., 15 черв. 1991 р. / упоряд.: В. Й. Сидорук, І. Г. Пащук, В. О. Лящук, С. І. Шевчук, О. С. Масний. – Рівне : Ред.-вид. відділ упр. по пресі, 1991. – С. 34–36.

Масний О. С. Богдан Хмельницький і Рівненщина / О. С. Масний // Берестецька битва в історії України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – Рiвне, 1996. – С. 40–43.

Огієнко І. Богдан Хмельницький / І. Огієнко (митрополит Іларіон). – Київ, 2004. – 448 с. : іл.

Свєшніков І. К. Ідейні помічники Богдана Хмельницького / І. К. Свєшніков // Берестецька битва в історії України : тези ІV респ. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р. / упоряд.: І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук. – Острів, 1993. – С. 9–12.

Смолій В. Богдан Хмельницький : соц.-політ. портрет / В. Смолій, В. Степанков. – Київ : Либідь, 1993. – 502 с.

Шишко І. Хмельницький і Рівненщина / І. Шишко // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16–17 черв. 2001 р. / Рівнен. обл. краєзн. т-во. – Рiвне : Лiста, 2001. – С. 12–13.

Якимчук С. Н. Богдан Хмельницький і визвольна війна 1648–1654 років в історичних піснях та думах / С. Н. Якимчук // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези шостої наук.-теорет. конф., присвяч. 400-річчю з дня народж. Богдана Хмельницького 24–25 черв. 1995 р. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви». – Рiвне, 1995. – С. 112–114.

 

Іван Богун

Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків / О. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 336 с.

Про Івана Богуна. – С. 182–190.

Бухало Г. В. Іван Богун в оцінці українських та зарубіжних авторів / Г. В. Бухало // Берестецька битва в історії України : тези ІV респ. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р. / упоряд.: І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук. – Острів, 1993. – С. 40–41.

Демочко Г. Л. Вітчизняна та зарубіжна історіографія, присвячена постаті Івана Богуна – видатного учасника битви під Берестечком / Г. Л. Демочко // Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025-й річниці Хрещення Русі, 365-й річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-й річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; Рівнен. духов. семінарія ; Свято-Георгіїв. чолов. монастир на Козац. могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – С. 22–28.

Легун Ю. В. Герб учасників Берестецкої битви герб вінницького полковника І. Богуна / Ю. В. Легун, Ю. К. Савчук // Берестецька битва в історії України : тези 3-ї респ. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р. / упоряд. І. Г. Пащук. – Рiвне, 1992. – С. 22–24.

Обухов В. В. Полковник Богун : козацькому роду нема переводу / В. В. Обухов. – Київ, 2006. – 135 с.

Про одного з найближчих сподвижників Б. Хмельницького, найбільшого лицаря Берестецької битви (1651) Івана Богуна.

Роллє Й. Й. Іван Богун – козацький полковник : [іст. оповідання] / Й. Роллє (Др. Антоній Й.) ; [перекл. з пол. І. Ремішевської ; упоряд.: Д. Ващук, В. Кононенко]. – Київ ; Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2012. – 192 с. : іл.

Лещук Є. Вічність Івана Богуна : поезіофотоальбом / Є. Лещук. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 176 с.

Лещук Є. С. Найбільший лицар Берестецької битви наказний гетьман Іван Богун / Є. С. Лещук // Матеріали конференції присвяченої 360-й річниці початку Визвольної війни 1648–1654 років / авт.-упоряд.: Л. Галабуз, Г. Лотоцький. – Рівне, 2008. – С. 7–11.

Сердунич Л. Іван Богун і визвольна війна / Л. Сердунич // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16–17 черв. 2001 р. / Рівнен. обл. краєзн. т-во. – Рiвне : Лiста, 2001. – С. 29–31.

 

Іван Нечай

Ошуркевич О. Безсмертя Івана Нечая / О. Ошуркевич // Ошуркевич О. Там, під Берестечком : статті, нариси / О. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – С. 16–25.

Ошуркевич О. Іван Нечай і народна пісня / О. Ошуркевич // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне : Волин. обереги, 1999. – Вип. 3. – С. 71–72.

Збираючи матеріали до монографії про Богдана Хмельницького, навесні 1845 року історик Микола Костомаров записав у місті Берестечку на Волині історичну пісню «Виступали козаченьки з високої гори».

Козак Іван Нечай у народній пісні / О. Ошуркевич // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : 350-річчю Берестецької битви та 10-річчю незалежності України присвяч. : наук. зб. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви». – Рівне : Волин. обереги, 2001. – С. 147–151.

 

Митрополит Йоасаф

Бухало Г. Грек [митрополит Йоасаф] – учасник Берестецької битви / Г. Бухало // Волинь. – 2005. – 1 лип. – С. 2.

Цимбалюк Є. Митрополит Йоасаф: обірвана молитва за Україну / Є. Цимбалюк // Цимбалюк Є. Редут / Є. Цимбалюк. – Рівне : Овід, 2006. – С. 56–67.

Про митрополита Йоасафа, який благословляв на Берестецьку битву і загинув з козаками на переправі поблизу села Острів Радивилівського району.

Цимбалюк Є. Сповідь гетьманського меча / Є. Цимбалюк // Цимбалюк Є. Обірвана молитва за Україну / Є. Цимбалюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – С. 3–14.

Про митрополита Йоасафа, котрий благословляв гетьмана Богдана Хмельницького на Берестецьку битву і освячував його геьманський меч.


Филон Джалалій (Джеджалій, Джаджалих)

Жирко І. Кропивненський полковник Філон Джеджалій – учасник Берестецької битви / І. Жирко // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16–17 черв. 2001 р. / Рівнен. обл. краєзн. т-во. – Рiвне : Лiста, 2001. – С. 31–32.

Степанишин С. «Берестечко: наша пам'ять, наша слава» / С. Степанишин // Волинь. – 2016. – 1 лип. – С. 1, 7.

 

Козацька слава повік не загине

Література про дослідників Берестецької битви

Пилипів Л. Микола Костомаров та Іван Каманів – перші дослідники пам'яток поля Берестецької битви / Л. Пилипів // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2015. – Вип. 8. – С. 154–157.

 

Ігор Свєшніков

Барабаш (Мізюк) І. Людина світла / І. Барабаш (Мізюк) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. І. К. Свєшнікова / відп. за вип. О. Булига ; КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне : Дятлик М. С., 2015. – Вип. 13, ч. 1. – С. 79–82.

Спогади вчителя Ірини Мізюк про І. К. Свєшнікова.

Дослідники козацької минувшини : зб. тез наук.-практ. конф., присвяч. 155-й річниці від дня народж. Д. Яворницького та 95-й річниці від дня народж. І. Свєшнікова / упоряд. Л. Галабуз ; Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви». – Рівне : Нестеров С. Б., 2010. – 128 с.

Життєвий та творчий шлях І. К. Свєшнікова : зб. тез наук. конф. : до 90-річчя від дня народж. видатного історика-археолога. – Рівне, 2005. – 96 с.

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. І. К. Свєшнікова / відп. за вип. О. Булига ; КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне : Дятлик М. С., 2015. – Вип. 13, ч. 1. – 292 с.

У науковому збірнику опубліковані матеріали присвячені 100-річчю з дня народження українського вченого – археолога, історика, краєзнавця, доктора історичних наук Ігоря Кириловича Свєшнікова, а також наукові дослідження з питань археології та історії козацької доби в Україні.

Пономарьова Т. Архів І. К. Свєшнікова [– історика-дослідника про Берестецьку битву, який знаходиться в Рівненському краєзнавчому музеї] / Т. Пономарьова // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : 350-річчю Берестецької битви та 10-річчю незалежності України присвяч. : наук. зб. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви». – Рівне : Волин. обереги, 2001. – С. 82–88.

Пономарьова Т. О. Перший досвід вивчення історії козаччини Ігоря Свєшнікова / Т. О. Пономарьова // Берестецька битва в історії України : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 360-річчю Берестецької битви / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; [упоряд. О. Борисюк]. – Рівне : Нестеров С. Б., 2011. – С. 83–86.

Про розкопки козацького кургану в с. Коритне Радивилівського району Рівненської області, проведені І. К. Свєшніковим.

Юхимчук М. С. Ігор Кирилович Свєшніков – видатний дослідник козацтва / М. С. Юхимчук // Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025-й річниці Хрещення Русі, 365-й річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-й річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; Рівнен. духов. семінарія ; Свято-Георгіїв. чолов. монастир на Козац. могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – С. 271–276.

 

о. Віталій Максименко

Пилипів Л. А. Отець Віталій (Максименко) – засновник меморіалу «Козацькі могили» під Берестечком / Л. А. Пилипів // Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025-й річниці Хрещення Русі, 365-й річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-й річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; Рівнен. духов. семінарія ; Свято-Георгіїв. чолов. монастир на Козац. могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – С. 147–157.

Про засновника меморіалу «Козацькі могили», нині Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви», отця Віталія (в миру Василь Іванович Максименко), який народився у селі Липки Гощанського району Рівненської області.

Цимбалюк Є. Останній заповіт над Козацькими могилами / Є. Цимбалюк // Цимбалюк Є. Обірвана молитва за Україну / Є. Цимбалюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – С. 15–30.

Розповідь про о. Віталія (Максименка), під головуванням якого було відправлено першу панахиду за загиблими козаками. Отець Віталій дав поштовх до возвеличення української слави, започаткував збір коштів на спорудження пам'ятних знаків-символів величі та нескореності козаків.

Якобчук І. Внесок отця Віталія Максименка у відродження народної пам'яті про героїв Берестечка / І. Якобчук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. І. К. Свєшнікова / відп. за вип. О. Булига ; КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне : Дятлик М. С., 2015. – Вип. 13, ч. 1. – С. 226–230.

Віталій Максименко, будучи архімадритом Почаївської Лаври, першим звернув увагу на поле Берестецької битви і вшанування останків загиблих лицарів та створення своєрідного пам'ятника полеглим героям-козакам.


Берестецька битва та її учасники у народній творчості та художній літературі

Басараба В. Калинова кров : поема / В. Басараба. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – 72 с.

Берестецька битва устами літописців, учасників та очевидців / упоряд. Д. В. Чобота ; ред. С. Орлюк. – Броди : Просвіта, 1999. – 40 с.

Берестецька голгофа : антол. укр. поезії про Берестецьку битву 1651 р / упоряд. О. Ошуркевич. – Луцьк : Надстир'я, 2007. – 196 с.

За вольную волю : поетична антол. / упоряд. І. Пащук. – Рівне : Рівнен. друк., 1995. – 124 с.

Костенко Л. Берестечко : іст. роман / Л. Костенко. – Київ : Либідь, 2010. – 232 с. : іл.

Кралюк П. Богдан Хмельницький : легенда і людина / П. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2017. – 282 с. : іл.

Лещук Є. Берестечко – свята дорога : поезіоальбом / Є. Лещук. – Львів : Каменяр, 1995.

Ошуркевич О. Там, під Берестечком : статті, нариси. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2009. – 144 с.

Ошуркевич О. Берестецька голгофа : антологія укр. поезії про Берестецьку битву. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 196 с.

Пащук І. Берестецька незабуть : поет. цикл / І. Пащук. – Рівне : Овід, 2012. – 54 с.

Химко А. І. Між орлами і півмісяцем : іст. роман / А. І. Химко. – Київ : Укр. письменник, 1992. – 398 с.

Про Берестецьку битву. – С. 124 – 127.

* * *

Свєшніков І. Козацькі діти : [вірші] / І. Свєшніков // Вільне слово. – 2010. – 21 груд. – С. 7.

* * *

Вернюк Я. Фольклорно-етнографічні джерела про Берестецьку битву в бібліографічних довідниках Катерини Краєвської / Я. Вернюк // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : наук. зб. – Рівне, 2001. – С. 197–200.

Лещук Є. «Священний музей мого життя» / Є. Лещук // Національний пантеон «Козацькі могили» : зб. тез іст.-краєзн. конф., присвяч. 40-річчю створення музею «Козацькі могили». – Рівне, 2007. – С. 22–24.

Берестецька битва у поезії Є. Лещук.

Лящук Н. А. Берестецька битва 1651 року у творчості українських поетів / Н. А. Лящук // Національний пантеон «Козацькі могили» : зб. тез іст.-краєзн. конф., присвяч. 40-річчю створення музею «Козацькі могили». – Рівне, 2007. – С. 43–45.

Нікольченко М. Деякі особливості мови поетичного роману Ліни Костенко «Берестечко» / М. Нікольченко // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16–17 черв. 2001 р. / Рівнен. обл. краєзн. т-во. – Рiвне : Лiста, 2001. – С. 77–81.

Пацула Й. М. Берестецька битва і її герої в оцінці польської історіографії та художньої літератури / Й. М. Пацула // Берестецька битва в історії України : тези респ. наук.-теорет. конф. – Ровно : Облполiграфвидав, 1990. – С. 26–27.

Пащук І. Г. Письменники про музей-заповідник «Козацькі могили» / І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук // Берестецька битва в історії України : тези респ. наук.-теорет. конф. – Ровно : Облполiграфвидав, 1990. – С. 31–33.

Пащук І. Г. Статті Клима Поліщука про поле Берестецької битви / І. Г. Пащук // Берестецька битва в історії України : тези 3-ї респ. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р. / упоряд. І. Г. Пащук. – Рiвне, 1992. – С. 59–60.

Скруха С. А. Село Острів [Радивилівського району Рівненської області] : історія, оповита в легендах / С. А. Скруха // Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025-й річниці Хрещення Русі, 365-й річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-й річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; Рівнен. духов. семінарія ; Свято-Георгіїв. чолов. монастир на Козац. могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – С. 207–219.

 

Берестецька битва та її учасники в творах мистецтва

Заворотній О. Т. Берестецька січа : (уривок з драми, дія перша, картина п'ята) / О. Т. Заворотній // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви»; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 42–45.

Лобас П. Берестецькі сюжети й образи в українській драматургії XVIII-ХХ століть / П. Лобас // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : 350-річчю Берестецької битви та 10-річчю незалежності України присвяч. : наук. зб. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви». – Рівне : Волин. обереги, 2001. – С. 168–179.

Рожко В. Національно-визвольна війна українського народу 1648–1654 рр. у творчості самодіяльного художника С. І. Чуприни [зі Степаня Сарненського району Рівненської області] / В. Рожко // Берестецька битва в історії України : тези 3-ї респ. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р. / упоряд. І. Г. Пащук. – Рiвне, 1992. – С. 60–63.

Семенович О. Л. Відтворені реліквії / О. Л. Семенович // Берестецька битва в історії України : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 360-річчю Берестецької битви / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; [ упоряд. О. Борисюк]. – Рівне : Нестеров С. Б., 2011. – С. 106–110.

Про серію робіт «Відгомін козацької слави» з місця Берестецької битви художника з с. Рясники Гощанського району Рівненської області О. Р. Лаворика.

Суходуб З. Поле нашої пам’яті [поле Берестецької битви] : сценарій наук.-попул. телевізійного фільму «За волю України» / З. Суходуб // Національний пантеон «Козацькі могили» : зб. тез іст.-краєзн. конф., присвяч. 40-річчю створення музею «Козацькі могили». – Рівне, 2007. – С. 26–36.

Чирська М. В. Дух Берестечка в образотворчому мистецтві / М. В. Чирська // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 66–67.

Шевчук С. І. Записи народних пісень про Берестецьку битву / С. І. Шевчук // Берестецька битва в історії України : тези респ. наук.-теорет. конф. – Ровно : Облполiграфвидав, 1990. – С. 27–29.

 

Відомі діячі про Берестецьку битву

Іваневич Л. Берестецька битва та її наслідки в баченні Тараса Шевченка / Л. Іваневич, А. Трембіцький // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. І. К. Свєшнікова / відп. за вип. О. Булига ; КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР . – Рівне : Дятлик М. С., 2015. – Вип. 13, ч. 1. – С. 280–285.

Манько М. П. Краєзнавець Аполоній Сендульський – автор нарису про Берестечко [та Берестецьку битву] / М. П. Манько // Берестецька битва в історії України : тези 3-ї респ. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р. / упоряд. І. Г. Пащук. – Рiвне, 1992. – С. 46–49.

Ошуркевич О. З легендарного овиду Пляшеви : (Клим Поліщук і Волинь) / О. Ошуркевич // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 76–79.

Про поїздку письменника Клима Поліщука 1910 року на поле Берестецької битви, наслідком якої стала стаття «Український музей на козацьких могилах під Берестечком».

Пащук І. Академік Петро Тронько і відродження «Козацьких могил» / І. Пащук // Берестецька битва в історії України : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 360-річчю Берестецької битви / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; [упоряд. О. Борисюк]. – Рівне : Нестеров С. Б., 2011. – С. 69–73.

Рисак О. О. Відвідання Лесею Українкою і Оленою Пчілкою поля Берестецької битви / О. О. Рисак // Берестецькій битві – 340 років : тези ІІ респ. наук.-теорет. конф., 15 черв. 1991 р. / упоряд.: В. Й. Сидорук, І. Г. Пащук, В. О. Лящук, С. І. Шевчук, О. С. Масний. – Рівне : Ред.-вид. відділ упр. по пресі, 1991. – С. 72–73.

Романцов В. Берестецька битва та її наслідки у висвітленні Михайла Грушевського / В. Романцов // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16-17 черв. 2001 р. / Рівнен. обл. краєзн. т-во. – Рiвне : Лiста, 2001. – С. 6–12.

Трембіцький А. М. Берестецька битва та її наслідки в творах Тараса Шевченка / А. М. Трембіцький // Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025-й річниці Хрещення Русі, 365-й річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-й річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; Рівнен. духов. семінарія ; Свято-Георгіїв. чолов. монастир на Козац. могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – С. 219–230.

У карбах слова видатних діячів науки і культури // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві : наук. зб. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – С. 4–12.

Висловлювання про Берестецьку битву Б. Хмельницького, Т. Шевченка, О. Пчілки, І. Свєшнікова, Л. Костенко, Мстислава, Святійшого Патріарха Київського і всієї України.

Шевчук С. І. Листи М. Костомарова до братів Сементовських – джерело для вивчення народного трактування Берестецької битви / С. І. Шевчук // Берестецька битва в історії України : тези 3-ї респ. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р. / упоряд. І. Г. Пащук. – Рiвне, 1992. – С. 30–32.

 

«Нас тут триста, як скло, товариства лягло!»

Вшанування пам’яті героїв Берестецької битви

Гладунова Є. На поклик Берестечка / Є. Гладунова // Сім днів. – 2007. – 8 черв. – С. 6.

Женецький С. Проща на Козацькі Могили / С. Женецький // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинезнавства. – Вінніпег (Канада) : Т-во «Волинь», 1990. – Ч. 5. – С. 77–84.

Кондратенко О. Звитяги велич живе у віках / О. Кондратенко // Прапор перемоги. – 2006. – 30 черв. – С. 2.

Про вшанування пам’яті полеглих героїв Берестецької битви в с. Пляшева Радивилівського району.

Мізерний А. Козацькі могили : фотоальбом / А. Мізерний. – Рівне, 2011. – 142 с.

Непомняща А. Берестечко-2015: українці вшанували пам'ять героїчних предків та згадали про сучасних козаків / А. Непомняща // Льонокомбінат. – 2015. – 19 черв. – С. 8–9.

На території Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» вшанували пам'ять воїнів, загиблих під час однієї з найтрагічніших битв українського козацтва.

Пащук І. Г. Науковці, діячі культури та краєзнавці – справі відродження історичного пам'ятника «Поле Берестецької битви» / І. Г. Пащук // Берестецька битва в історії України : тези ІV респ. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р. / упоряд.: І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук. – Острів, 1993. – С. 34–37.

Cвідницький В. Поклонилися козацькій славі / В. Cвідницький // Вільне слово. – 2003. – 4 лип. – С. 1.

Святійший Патріарх Філарет вшанував пам'ять козаків у монастирі на Козацьких Могилах // Духовна нива. – 2007. – черв. – С. 4.

Семеренко В. Проща на полі козацької звитяги / В. Семеренко // Прапор перемоги. – 2008. – 4 лип. – С. 1–2.

Про святкування 357-ї річниці Берестецької битви в с. Пляшева Радвилівського району.

Тимошейко А. Поле нашої пам’яті / А. Тимошейко // Прапор перемоги. – 2006. – 30 черв. – С. 3.

Тищенко О. Берестечко: трагедія і чин / О. Тищенко // Рівне Час. – 2005. – 30 черв. – С. 6.

Тубіна С. Козацьким поклонилися могилам : у неділю урочисто відзначено 356-ту річницю битви під Берестечком / С. Тубіна // Вісті Рівненщини. – 2007. – 15 черв. – С. 1, 12.

Цецик Я. Вшанування пам'яті полеглих у битві під Берестечком козаків українцями Волині у міжвоєнний період / Я. Цецик // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. І. К. Свєшнікова / відп. за вип. О. Булига ; КЗ «Рівнен. обл. краєзн. Музей» РОР. – Рівне : Дятлик М. С., 2015. – Вип. 13, ч. 1. – С. 230–232.

Цимбалюк Є. Берестецька битва повторилася через 360 років / Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2011. – 30 черв. – С. 1, 2.

У селі Пляшева Радивилівського району на «Козацьких могилах» до 360-річчя Берестецької битви відбулася історична реконструкція подій.

Цимбалюк Є. На «Козацькі могили» схилилося небо веселкою: у селах Пляшева та Острів Радивилівського р-ну на території Державного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» відзначено 354-у річницю Берестецької битви і пошановано світлу пам'ять про славне укр. військо Б. Хмельницького / Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2005. – 5 лип. – С. 1–2.

Цимбалюк Є. На «Козацьких могилах» пом'янули козаків і відзначили 100-річчя Георгієвському собору / Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2014. – 24 черв. – С. 6.

 

Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви»

Лотоцька М. А. Храм пам'яті на «Козацьких могилах» / М. А. Лотоцька // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 64–66.

Про центральну споруду архітектурного ансамблю на острові Журавлиха – Свято-Георгіївську церкву.

Лотоцький Г. Козацькі могили : музейний літопис / Г. Лотоцький. – Рівне, 2003. – 84 с.

Мізерний А. Козацькі могили : [путівник] / А. Мізерний ; Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт. англ. тексту Е. Фесько. –– Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – 33 с.

Національний пантеон «Козацькі могили» : зб. тез іст.-краєзн. конф. присвяч. 40-річчю створення музею «Козацькі могили». – Рівне, 2007. – 72 с.

Прокопчук С. Ю. Державний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви» історичні витоки, історична періодизація становлення / С. Ю. Прокопчук // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд. Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 57–60.

Ричков П. А. Архітектурний ансамбль «Козацькі могили» / П. А. Ричков // Берестецька битва в історії України : тези респ. наук.-теорет. конф. – Ровно : Облполiграфвидав, 1990. – С. 22–25.

Ричков П. А. Планувальний розвій Берестечка до середини XVII ст. / П. А. Ричков // Берестецька битва в історії України : тези 3-ї респ. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р. / упоряд. І. Г. Пащук. – Рiвне, 1992. – С. 66–69.

Рожко В. Вони – то голос України / В. Рожко // Рожко В. Православні монастирі Волині : іст.-краєзн. нарис / В. Рожко. – Луцьк : Надстир’я, 1997. – С. 133–141.

Про музей-заповідник «Козацькі могили» у селі Пляшева Радивилівського району Рівненської області.

Свєшніков І. К. Музей-заповідник «Козацькі могили» : путівник / І. К. Свєшніков. – Львів : Каменяр, 1990. – 94 с.

Свєшніков І. Поле Берестецької битви : Нац. іст.-меморіал. заповідник : путівник / І. Свєшніков ; фото А. Мізерний. – Рівне, 2010. – 108 с.

Скруха С. А. Козацькі могили – перлина архітектурно-мистецької спадщини українського народу / С. А. Скруха // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 61–63.

 

Свято-Георгіївський храм – вшанування козацької звитяги

Бажанова Т. І. Архітектура ансамблю «Козацьких могил» / Т. І. Бажанова // Берестецька битва в історії України : тези ІV респ. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р. / упоряд.: І. Г. Пащук, В. Й. Сидорук. – Острів, 1993. – С. 78–80.

Никон (Гайдай), ігумен. Історія Свято-Георгіївського монастиря на Козацьких могилах / Никон (Гайдай), ігумен ; за ред. Архимандрита Олексія (Мензатюка). – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 160 с. : іл.

Лотоцький П. Я. Про будівництво на острові Журавлиха / П. Я. Лотоцький // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 63–64.

Про будівництво монастиря на «Козацьких Могилах» місцевими жителями сіл Острова та Пляшева Радивилівського району Рівненської області.

Рожко В. Скит на козацьких кістках / В. Рожко // Рожко В. Православні монастирі Волині : іст.-краєзн. нарис / В. Рожко. – Луцьк : Надстир’я, 1997. – С. 126–132.

Степанов Л. С. Георгієвський храм на «Козацьких могилах» / Л. С. Степанов, Л. Л. Степанова // Берестецька битва в історії України : тези респ. наук.-теорет. конф. – Ровно : Облполiграфвидав, 1990. – С. 12–14.

 

Михайлівська церква – свідок Берестецької битви

Борисюк О. О. Заходи по збереженню Михайлівської церкви [с. Острів Радивилівського району Рівненської області] – пам'ятки архітектури XVII століття / О. О. Борисюк // Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025-й річниці Хрещення Русі, 365-й річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-й річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; Рівнен. духов. семінарія ; Свято-Георгіїв. чолов. монастир на Козац. могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – С. 6–13.

Лящук Н. А. Михайлівська церква на «Козацьких могилах» : історія і сучасність / Н. А. Лящук // Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025-й річниці Хрещення Русі, 365-й річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-й річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; Рівнен. духов. семінарія ; Свято-Георгіїв. чолов. монастир на Козац. могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – С. 101–106.

Про пам'ятку дерев'яної архітектури 17 ст. – Михайлівську церкву, яка була спочатку у с. Острів Радивилівського району Рівненської області, а, згодом, коли створювався архітектурний ансамбль «Козацькі могили», її було перевезено на острів Журавлиха.

Павловець В. Життєдайність іконопису минувшини / В. Павловець // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. С. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне : Нестеров С. Б., 2006. – С. 68–69.

Про іконостас Михайлівської церкви – пам'ятки народної дерев'яної архітектури середини 17 ст., яка до 1912 р. знаходилась в с. Острові Радивилівського району Рівненської області.

Свєшніков І. К. До питання про розташування козацького війська на полі Берестецької битви / І. К. Свєшніков // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези шостої наук.-теорет. конф., присвяч. 400-річчю з дня народж. Богдана Хмельницького 24–25 черв. 1995 р. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви». – Рiвне, 1995. – С. 52–55.

Семенюк Л. Михайлівська церква на Поповому Горбу – свідок Берестецької битви / Л. Семенюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / упоряд. Манько М. П. – Острог : Свинарчук Р. В., 2011. – Вип. 3. – С. 235–239.

Цимбалюк Є. За світ встали козаченьки, задзвонили в дзвони, або як шанувальники історичної слави України вирушили у козацький похід від храму до храму, від монастиря до монастиря, щоб пошанувати пам`ять про загиблих героїв / Є. Цимбалюк, О. Шустерук // Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – Вип. 8–9. – С. 441–442.

 

Козацький редут

Козацький редут – пам’ятний знак присвячений учасникам Берестецької битв. Встановлений у с. Плоска Дубенського району в 1990 році.

Прищепа Б. А. Пам’ятки, пов’язані з історією козацтва [на Волині] // Історичне краєзнавство Волині : навч. посіб. / Б. А. Прищепа, О. П. Прищепа. – Рівне : ДМ, 2008. – С. 226–245.

Про пам’ятний знак, присвячений учасникам Берестецької битви, встановлений у 1990 р. – С. 239.

Козацький редут / ред. М. Пшеничний. – Дубно, 1992. – 8 с.

Цимбалюк Є. Друге народження «Козацького редуту» / Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2008. – 10 лип. – С. 1, 4.

Про урочистості на «Козацькому редуті» між селами Плоска та Семидуби Дубенського району, де 10 липня 1651 р. завершилася Берестецька баталія.

Цимбалюк Є. Останній козацький редут: шлях від слави до ганьби і від ганьби до слави / Є Цимбалюк // Цимбалюк Є. Редут / Є. Цимбалюк. – Рівне : Овід, 2006. – С. 3–16.

Цимбалюк Є. Чи повернеться Богун на «Козацький редут»? / Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2007. – 12 лип. – С. 4.

Про оборонний редут козаків Богдана Хмельницького у с. Плоска Дубенського району.


Пам'ятник Героям Берестецької битви

На місці Берестецької битви у 1991 р. з нагоди 340-річчя битви та на честь козаків і українських селян, які загинули під Берестечком було відкрито памятник Героям Берестецької битви. Скульптор – А. Кущ.

Лотоцький Г. Козацькі могили : музейн. літопис / Г. Лотоцький. – Рівне : Волин. обереги, 2003. – 84 с.

Про пам’ятник героям Берестецької битви, фото. – С. 54.

Мізерний А. Запрошує Рівненщина : [фотоальбом] / А. Мізерний. – Рівне, 2009. – 215 с.

Фото пам’ятника. – С. 146.

Мізерний А. Козацькі могили : фотоальбом = Mizernyi A. Cossacks’ tombs : photoalbum / А. Мізерний ; авт. тексту: І. Свєшніков, Л. Галабуз, А. Мізерний. – Рівне, 2011. – 142 с.

Фото пам’ятника. – С. 10, 117, 119, 121.

Національний пантеон «Козацькі могили» : іст.-краєзн. нарис / В. Рожко, В. Пришляк, П. Лотоцький [та ін.]. – Луцьк : Медіа, 2003. – 544 с.

Про пам’ятник. – С. 241–242.

Прищепа Б. А. Пам’ятки, пов’язані з історією козацтва [на Волині] // Історичне краєзнавство Волині : навч. посіб. / Б. А. Прищепа, О. П. Прищепа. – Рівне : ДМ, 2008. – С. 226–245.

Про пам’ятник, фото. – С. 242.

Рівненщина : фотоальбом / фото, текст, дизайн А. Мізерного. – Пряшів, 1997. – 145 с.

Фото пам’ятника: фото № 6.


Бібліографічні посібники

Власюк О. Карби пам'яті : сторінки історії Берестецької битви : бібліогр. довід. / О. Власюк. – Рівне, 1997. – 37 с.

Ігор Свєшніков – археолог, історик, краєзнавець : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. М. Малишева ; наук. ред. О. Л. Промська. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – С. 10. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).

Пам'ятники, пам'ятні знаки, меморіальні дошки Рівненської області : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. М. Малишева, Н. М. Кожан ; наук. ред.: О. Л. Промська, О. П. Прищепа ; ред.: З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 186 с.

Про пам’ятник Героям Берестецької битви. – С. 131–132.

340 років Берестецькій битві : анот. довід. / Рівнен. держ. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. К. Краєвська ; наук. керівник Г. Бухало. – Рівне : Ред.-видав. відділ облупр. по пресі, 1991. – 184 с.


Інтернет-ресурси

https://www.facebook.com/zapovidnyk.berestechko/videos/387070596173301/ (дата звернення: 02.07.2021). – Назва з екрана. Поле Берестецької битви. Національний історико-меморіальний заповідник [Електронний ресурс] : сайт. – Режим доступу: https://berestechko.org/pro-zapovidnyk/ (дата звернення: 02.07.2021). – Назва з екрана.

Іван Богун [Електронний ресурс] // Поле Берестецької битви. Національний історико-меморіальний заповідник [Електронний ресурс] : сайт. – Режим доступу: https://berestechko.org/іван-богун/ (дата звернення: 02.07.2021). – Назва з екрана.

Лук’янюк В. Битва під Берестечком [Електронний ресурс] / В. Лук’янюк // Цей день в історії : сайт. – Режим доступу: https://www.jnsm.com.ua/h/0628P/ (дата звернення: 02.07.2021). – Назва з екрана.

«Берестецькій битві – 370» :[таку назву має виставка у Рівненському обласному краєзнавчому музеї] [Електронний ресурс] // Район. Історія : сайт. – Режим доступу: https://history.rayon.in.ua/news/403352-u-rivnomu-vidkrili-vistavku-pro-berestetsku-bitvu#social-subscribe (дата звернення: 02.07.2021). – Назва з екрана.

Гоярчук М. Богдан Хмельницький і Рівненщина [Електронний ресурс] / М. Гоярчук // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека : сайт. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ua/virt/186/ (дата звернення: 02.07.2021). – Назва з екрана.

Фільми «За волю України» та «Поле нашої пам’яті» [Електронний ресурс] // facebook : сайт. – Режим доступу:

Берестечко. Битва за Україну. Частина 1 [Електронний ресурс] // YouTubeua сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=q5_y01aGQe0&ab_channel=АртанськийРодовід (дата звернення: 02.07.2021). – Назва з екрана.

Берестечко. Битва за Україну. Частина 2 [Електронний ресурс] // YouTubeua сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4wajqEgQE6M&ab_channel=Туризмипутешествия (дата звернення: 02.07.2021). – Назва з екрана.

Автори фільму «Берестечко. Битва за Україну» про фільм [Електронний ресурс] // YouTubeua сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WSXJFDH23d4&ab_channel=АртанськийРодовід (дата звернення: 02.07.2021). – Назва з екрана.

 

Неоніла Кожан
усі виставки »

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Культурний фронт. Бібліотека

Культурний фронт.
Бібліотека

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції