Віртуальні виставки

Ярослав Поліщук
27.11 2020 | Постаті | Прочитано: 1435


«Слово – не тільки краса, а й сила,

воно оберіг нашої духовності й духовний

меч, яким маємо вибороти українську волю».

(Я. Поліщук)

 

Ярослав Олексійович Поліщук – відомий літературознавець, культуролог, письменник, краєзнавець, перекладач, журналіст та педагог. Він доктор філологічних наук, професор, науковець з міжнародним ім’ям.

Життєвий та творчий шлях Ярослава Поліщука нерозривно пов’язаний із Рівненщиною. Він народився 5 грудня 1960 року в с. Самостріли Корецького району Рівненської області в учительській сім’ї. Ще в дитячі роки почав друкуватися на сторінках районної газети «Жовтневі зорі». «Долю визначили передусім умови виховання. Народившись у сім’ї вчителів-філологів, Ярослав рано перейняв захоплення рідним словом і вирішив успадкувати мамину професію. А мама, житомирянка Галина Черниш, крім викладання української мови та літератури в селі Самостріли на Рівненщині, вела ще й літературний гурток, опікувалася шкільною бібліотекою і завжди заохочувала учнів до творчості».1

Після закінчення у 1977 році Користiвської (Корецький район) середньої школи навчався на відділенні української філології Рівненського державного педагогічного інституту, який з вiдзнакою закінчив у 1982 році. У 1982–1985 рр. працював вчителем-фiлологом у м. Рiвне, служив в армії. У 1985 році розпочав працю у Рівненському державному педагогiчному iнституті (зараз Рівненський державний гуманітарний університет). Спочатку асистентом кафедри української лiтератури, а з 1993 по 2001 рр. – доцентом, докторантом, в. о. професора, завідувачем кафедри української літератури. Ярослав Олексійович Поліщук виховав численне нове покоління учених-філологів та викладачів вищої школи.

В 1987–1990 рр. навчався в аспiрантурі при Київському державному педагогiчному iнституті на кафедрі української літератури (зараз – Нацiональний педагогічний унiверситет імені М. Драгоманова). Тут 19 жовтня 1990 року Я. Поліщук захистив кандидатську дисертацiю «Фiлософська поезiя Лесi Українки». Починаючи з 1995 року кілька разів виїздив на наукові стипендії у Польщу: досліджував україніку в наукових книгозбірнях. 1998 року вийшла монографія Ярослава Поліщука «Міфологічний горизонт українського модернізму». На основі цієї праці 17 квітня 2000 року в Інституті літератури Національної академії наук України він блискуче захистив докторську дисертацію «Естетика міфу і міфологічний горизонт раннього українського модернізму».

З 2001 року, не побоявшись кардинальних змін, Ярослав Поліщук розпочав освоєння нових рубежів. Він отримав офіційне запрошення на працю до Яґеллонського університету (Краків, Польща). Протягом 2001–2011 рр. Ярослав Поліщук – професор кафедри україністики Інституту східнослов’янської філології цього престижного університету. В одному з інтерв’ю він зізнався: «У Кракові мене справді чекало немало нових клопотів. Довелося розширювати кваліфікацію, читати й засвоювати багато нового. Ця зміна була водночас і великою спокусою і сильним стресом… Це й спонукало до інтенсивного саморозвитку…».2 Ярослав Олексійович розробляв нові програми та посібники, пропонував студентам цікаві спецкурси, очолював науково-дослідну групу з україністики, був керівником літературознавчого семінару. Він успішно розбудовує наукову галузь україністики за кордоном: під його керівництвом захищено понад тридцять магістерських праць, а також дві докторські дисертації.

Викладацьку роботу в Яґеллонському університеті Ярослав Поліщук поєднував з численними виступами в Білостоці, Вроцлаві, Любліні, Кракові та Познані. Він був організатором наукових конференцій, авторських зустрічей, презентацій та інших культурних заходів.

Одночасно Ярослав Олексійович викладав у Національному університеті «Острозька академія». З 2007 по 2011 роки він – професор і завідувач кафедри літературознавства та журналістики цього закладу. «Таким чином, видатний учений вибудовує новий місток для плодотворних зв’язків з Польщею і збагачує рідну Вітчизну активними діями в культурно-освітній галузі. Водночас його лекції – окраса як для колективу краківського Храму науки, так і для Національного університету «Острозька академія».3

Після повернення в Україну Ярослав Олексійович – професор (а також завідувач) кафедри української літератури та компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка (2011–2017 рр.).

В цей період він став стипендіатом міжнародної програми «SAIA» Словацької Академії наук, прийняв запрошення викладати на кафедрі русистики та східноєвропейських студій Братиславського університету імені Яна Коменського (2015 р.).

В 2017 році Ярослав Поліщук обраний на посаду професора кафедри україністики університету імені Адама Міцкевича в Познані. Він є науковим редактором журналу «Studia Ukrainica Posnaniensia».

Ярослав Олексійович проводить значну громадську та краєзнавчу роботу: в Науковому товаристві ім. Тараса Шевченка, в Міжнародній Асоціації Україністів, як член правління Українського фонду культури. Його присутність у громадсько-культурному житті краю сприяла утвердженню України як держави та її національних пріоритетів.

 

Наукові та творчі досягнення

Ярослав Олексійович – напрочуд талановита та різнопланово обдарована людина. Коло його наукових інтересів досить широке: він працює в царині літературознавства, культурології та краєзнавства. Творчий доробок науковця складає більше 500 наукових та науково-популярних публікацій. Ярослав Поліщук підготував та видав десять фундаментальних наукових праць. Він – автор численних публіцистичних та гумористичних творів, есеїв, поезій, краєзнавчих розвідок.

На початку 90-х років Поліщук активно займався журналістикою та краєзнавством. Часто друкувався на сторінках місцевої періодики (в газетах «Рівне», «Сім днів», «ОГО», «Вісті Рівненщини» та ін.), публікуючи актуальну публіцистику, науково-популярні та краєзнавчі дослідження, художні твори, вів окремі рубрики і навіть цілу краєзнавчу сторінку під назвою «Колонка Ярослава Поліщука». «Він був одним із перших подвижників Рівненського обласного краєзнавчого товариства і Всеукраїнської спілки краєзнавців. Обирався делегатом Установчого з’їзду краєзнавців України… з його ініціативи було започатковано цикл краєзнавчих конференцій «Велика Волинь: минуле і сучасне»…, вчений організовував щорічні всеукраїнські наукові семінари при Острозькій Академії, матеріали яких були видані окремими книгами».4 Він одним із перших дослідив тему «Шевченко та Рівненщина», відкрив для широкого загалу Пересопницьке Євангеліє (1992 р.). У 1998 році вийшла його книжка «Рівне: мандрівка крізь віки : нариси історії міста». «У ній безліч фактів та фотографій, які під пером дослідника ожили в історію – долю нашого міста. І – треба підкреслити – об’єктивну, несфальшовану історію».5

Ярослав Поліщук по-новому переосмислив творчий спадок таких відомих письменників, як Михайло Коцюбинський, Микола Гоголь, Улас Самчук, Михайло Булгаков, Микола Хвильовий та ін. В книзі «І ката, i героя вiн любив... : Михайло Коцюбинський : літературний портрет» автор представив нетрадиційне бачення постаті героя, його пошуки Краси. За словами критика К. Родика ця робота фактично заміщає десятки раніше написаних томів про письменника.

Науковця цікавлять філософські аспекти в творчості письменників, тема українського модернізму. В монографії «Міфологічний горизонт українського модернізму» Ярослав Поліщук «…виявив своє бачення витоків українського модернізму в загальному руслі європейського руху і повернув загублений політичний та естетичний дискурс».5

Наразі вчений займається проблематикою сучасної української літератури. Праці науковця мають інноваційний характер та відображають нетрадиційний підхід у царині літературознавства та культурології. «Ярослав Поліщук – дослідник амбітний, для кого справою честі є втримувати планку ідейної новизни та уникання повторів у своїх об’ємних працях».6

Ярослав Поліщук – упорядник та редактор наукових збірників: «Першокнига», «Волинські дороги Уласа Самчука», «Леся Українка i нацiональна iдея», «Камiнний господар» Лесi Українки та феномен середньовіччя», «Кассандра» Лесi Українки i європейський модерн», сімнадцяти випусків «Актуальних проблем сучасної фiлологiї. Лiтературознавство» та ін.

Займається Поліщук і перекладацькою роботою. В його доробку переклади поезій Зузанни Ґінчанки, монографії А. Ф’юта «Зустрічі з іншим», статей історика М. Максимовича та українського філолога П. Житецького про Пересопницьке Євангеліє. «Ярослав Поліщук уміє мислити по-своєму, оригінально… За що б не брався… всюди … перебуває у постійному пошуку, виважує кожне слово, розмірковує над тим, як краще подати знайдену тему читачам…».7

Заслуги вченого були відзначені багатьма преміями. Він лауреат Міжнародної премії імені Володимира Винниченка (2003 р.), Всеукраїнської науково-мистецької премії імені Івана Огієнка (2005 р.), Міжнародної літературної премії імені Богдана Лепкого (2008 р.), Всеукраїнської премії імені Олександра Білецького (2008 р.), Всеукраїнської літературної премії імені Валер’яна Підмогильного (2009 р.), премії Яґеллонського університету «За видатні досягнення в науці» (2009 р.), Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя (2015 р), Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша (2015 р.), Всеукраїнської премії імені Леоніда Череватенка (2016 р.), Міжнародної премії імені гетьмана Івана Виговського (2016 р.). У 2001 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001р.). Праці Ярослава Поліщука «Iз дискурсiв i дискусiй» та «Пейзажі людини були серед переможців X Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» (2008). Його книга «Рівне. Мандрівка крізь віки: нариси історії міста» у 2011 р. стала лауреатом обласного конкурсу «Краща книга Рівненщини», причому в номінації кращої книги десятиліття.

«Життя та творчість Ярослава Поліщука – це «свідомий шлях до вершин у своїй професії, у майстерності науковця й педагога вищої школи. Звісно, шлях, не завжди простий і тим паче не завше легкий, але послідовний, відкритий і чесний».8 «Сьогодні Я. О. Поліщук є одним із провідних інтелектуалів Волинського краю. Він – у розповні творчих сил, у вирі нових ідей та задумів, реалізація яких служитиме утвердженню… Української держави».9

Посилання

  1. 1.     Наєнко М.  Науково-творчий ужинок Ярослава Поліщука / М. Наєнко // Ярослав Поліщук: науковець, краєзнавець, педагог : до 60-річчя від дня народж. :  наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Т. В. Матушевська ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне, 2020. – С. 6.
  2. 2.     Поліщук Я. «Свiй шлях долав чесно i вiдповiдально» / Я. Поліщук ; розмовляла О. Саврак // Сiм днiв [Рівне]. – 2005. – 29 квiт. – С. 6.
  3. 3.     Зимомря М. Гармонія життєвих і творчих устремлінь / М. Зимомря // Осягнення слова : бібліогр. покажч. праць Я. Поліщука. – Рівне, 2010. – С. 5.
  4. 4.     Шульжук К. Покликання вченого та краєзнавця / К. Шульжук, А. Ситник // Наукові та краєзнавчі публікації Ярослава Поліщука : бібліогр. покажч. / ред. I. Пащук. – Рiвне, 2001. – С. 4.
  5. 5.     Зелiнська Л. Ярослав Полiщук – доктор фiлологiї / Л. Зелінська // Нова Волинь [Рівне]. – 2000. – 6 лип. – С. 6.
  6. 6.     Левченко Г. Література, яка стимулює народження геополітично зрілого суб’єкта новітньої України [Електронний ресурс] / Г. Левченко // Література. Сучасність. Діалог : сайт. – Режим доступу: http://lsd.co.ua/yaroslav-polishchuk-ghibrydna-topoghraphija-retsenziya/. – (дата звернення: 20.02.2020). – Назва з екрана.).
  7. 7.     Мізерний А. Багатогранність душі / А. Мізерний // Слово правди [Рівне]. – 1987. – 5 трав. – С. 3.
  8. 8.     Зимомря М. Гармонія життєвих і творчих устремлінь / М. Зимомря // Осягнення слова : бібліогр. покажч. праць Я. Поліщука. – Рівне, 2010. – С. 10.
  9. 9.     Шульжук К. Покликання вченого та краєзнавця / К. Шульжук, А. Ситник // Наукові та краєзнавчі публікації Ярослава Поліщука : бібліогр. покажч. / ред. I. Пащук. – Рiвне, 2001. – С. 5.

 

Праці Ярослава Поліщука

Поліщук Я. Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі / Я. Поліщук. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2018. – 272 с.

Поліщук Я. І ката, i героя вiн любив... : Михайло Коцюбинський : літ. портрет / Я. Поліщук. – Київ : Академiя, 2010. – 304 с.

Поліщук Я. Iз дискурсiв i дискусiй : монографiя / Я. Поліщук. – Харкiв : Акта, 2008. – 288 с.

Поліщук Я. Лiтература як геокультурний проект : монографiя / Я. Поліщук. – Київ : Академвидав, 2008. – 304 с.

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : монографія / Я. Поліщук. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 392 с.

Поліщук Я. Пейзажі людини. – Вид. 2-ге, допов. / Я. Поліщук. – Харків : Акта, 2013. – 506 с.

Поліщук Я. Пошуки Східної Європи: тіні минулого, міражі майбутнього / Я. Поліщук. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2020. – 192 с.

Поліщук Я. Реактивність літератури / Я. Поліщук. – Київ : Академвидав, 2016. – 192 с.

Поліщук Я. Ревізії пам’яті : літ. критика / Я. Поліщук. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 216 с. – (Бібліотека альманаху українців Європи «Зерна» ; 62).

Поліщук Я. Фронтирна ідентичність: Одеса XX століття / Я. Поліщук. – Київ : Дух і літера, 2019. – 208 с. : іл.

Томчук Л. Художній світ Надії Кибальчич : монографія / Л. Томчук, Я. Поліщук. – Рівне : РДГУ, 2003. – 236 c.

Poliszczuk J. Ukraińskie rozstaje. Studia / J. Poliszczuk. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2015. – 174 s. – (Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie ; t. 11).

* * *

Поліщук Я. Analogia entis, або Середньовiчна опозицiя сакрального i профанного / Я. Поліщук // «Камiнний господар» Лесi Українки та феномен середньовiччя : зб. наук. пр. / за ред.: Я. Полiщука, А. Криловця. – Рiвне : Перспектива, 1998. – С. 50–66.

Поліщук Я. Василь Стус і український окциденталізм / Я. Поліщук // Наукові записки. Серія: «Філологічна». – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2011. – Вип. 21. – С. 273–285.

Поліщук Я. Високий талант Оксани Лятуринської / Я. Поліщук // Азалiя : лiт.-краєзн. календар Рiвненщини на 1994 рiк. – Рiвне : Азалiя, 1993. – С. 26–30.

Поліщук Я. Візія Апокаліпси / Я. Поліщук // «Кассандра» Лесi Українки i європейський модерн : зб. наук. пр. / за ред.: А. Криловця, Я. Полiщука. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 1998. – С. 37–59.

Поліщук Я. О. Два типи українського нацiонального характеру в контекстi icтopiї / Я. О. Поліщук // Берестецька битва в icтopiї України : тези IV республiк. наук.-теорет.·конф. – Рiвне : УТОПIК, 1993. – С. 68–71.

Поліщук Я. Дипломатiя Адама Киселя: альтернатива вiйни / Я. Поліщук // Берестецька битва в icтopiї України : тези II республік.·наук. конф. – Рiвне : УТОПIК, 1992. – С. 6–9.

Поліщук Я. Ефект Євромайдану і література / Я. Поліщук // Слово і Час. – 2015. – № 10. – С. 3–17.

Поліщук Я. Імагологічний вимір Києва в художній літературі новітньої доби / Я. Поліщук // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2012 р. / редкол.: В. Огнев’юк [та ін.] ; наук. ред. А. Зінченко. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 27–33.

Поліщук Я. Інкорпорація документального ресурсу в сучасній художній літературі / Я. Поліщук // Слово і Час. – 2018. – № 9. – С. 3–9.

Поліщук Я. «Його думка речиста...» : [пiслямова] / Я. Поліщук // Iларiон (митрополит). Слово про Iгорiв похiд : пам’ятка української літератури XII віку / Іларіон (митрополит). – Рiвне : Рівнен. друк., 2000. – С. 201–226.

Поліщук Я. Лiтература в пошуку самоозначення / Я. Поліщук // Актуальнi проблеми сучасної фiлологiї. Лiтературознавство : зб. наук. пр. – Рiвне : Перспектива, 2005. – Вип. 14. – С. 164–172.

Поліщук Я. Література про війну: художній образ і документ / Я. Поліщук // Березіль [Харків]. – 2019. – № 1. – С. 178–188.

Поліщук Я. Лiтература як стан духовної екзистенції: парадокси iнтелектуальної ситуацiї ХХ столiття / Я. Поліщук // Науковi записки. Серія «Фiлологiчна» / Нац. ун-т «Остроз. акад.». – Острог : НУ «Остроз. акад.», 2005. – С. 114–132.

Поліщук Я. Микола Костомаров як iдеолог українського руху / Я. Поліщук // Микола Костомаров i проблеми суспiльного та культурного розвитку української нацiї : тези наук.-практ. конф., присвяч. 175-рiччю з дня народж. Миколи Костомарова. – Рiвне : РДПI, 1992. – С. 56–57.

Поліщук Я. Пристрасть і мудрість Зузанни Ґінчанки / Я. Поліщук // Слово і Час. – 2017. – № 3. – С. 38–47.

Поліщук Я. Присутнiсть вiдсутностi, або Проблема читача Лесi Українки / Я. Поліщук // Леся Українка i нацiональна iдея : зб. наук. пр. / за ред.: Я. Полiщука, А. Криловця. – Київ : Вид-во iм. Олени Телiги, 1997. – С. 27–43 ; Те саме // Сім днів [Рівне]. – 1996. – 4 трав.

Поліщук Я. Проблема катарсису в icтopiї української культури / Я. Поліщук // Духовне вiдродження культури України: традицiї i сучаснiсть : матерiали i тези мiжнар. наук.­практ. конф. – Рiвне : РДIК, 1994. – С. 19–23.

Поліщук Я. Псевдонiм, маска, гра : (на прикладi творчостi Юрiя Шереха) / Я. Поліщук // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 57–60.

Поліщук Я. Релiгiя Абсолюту та естетична свiдомiсть раннього модернiзму / Я. Поліщук // Виховання молодого поколiння на принципах християнської моралi в процесi духовного відродження України : зб. наук. пр. – Острог : НУ «Остроз. акад.», 1998. – С. 80–90.

Поліщук Я. Самчуків монументалізм / Я. Поліщук // Улас Самчук : до 90-річчя від дня народж. письменника : ювіл. зб. / упоряд. Я. Поліщук. – Рiвне : Азалiя, 1994. – С. 45–47.

Поліщук Я. Символи i метаморфози. Своєрiднiсть християнської символiки в модернiй українськiй поезiї перших десятилiть ХХ ст. / Я. Поліщук // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 2–5.

Поліщук Я. Трагічна муза Зузанни Ґінчанки / Я. Поліщук // Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – Вип. 4/5. – С. 188–189.

Поліщук Я. Три iнтерпретацiйнi парадигми «Тараса Бульби». Повiсть Миколи Гоголя в оцiнцi росiйської, української та польської критики / Я. Поліщук // Лiтература та культура Полiсся : зб. наук. пр. / вiдп. ред. i упоряд. Г. Самойленко. – Нiжин : Вид-во НДПУ iм. М. Гоголя, 2004. – Вип. 24. – С. 27–48.

Поліщук Я. Україна як чинник колонiальної стратегiї тексту: роман Михайла Булгакова «Бiла гвардiя» / Я. Поліщук // Актуальнi проблеми сучасної фiлології. Лiтературознавство : зб. наук. пр. – Рiвне : Перспектива, 2007. – Вип.·16. – С. 4–36.

Поліщук Я. Українська iсторична проза як нацiєтворчий проект та мiсце в ньому Миколи Костомарова / Я. Поліщук // Микола Костомаров у вимiрах сучасностi : зб. наук. пр. за матерiалами Всеукр. наук.-практ. конф. / упоряд. С. Шевчук. – Рiвне : РДГУ, 2007. – С. 27–38.

Поліщук Я. Філософія України / Я. Поліщук // Волинські дороги Уласа Самчука : збірник / упоряд. Я. Поліщук. – Рівне : Азалія, 1993. – С. 61–70.

Тема України в творчості Уласа Самчука.

Поліщук Я. Формули iдентичностi Уласа Самчука на тлi доби / Я. Поліщук // Дивослово. – 2004. – № 7. – С. 26–29.

Поліщук Я. Шизофренiя невiдповiдностей: з приводу дискусії про iсторiю лiтератури / Я. Поліщук // Актуальнi проблеми сучасної фiлологiї. Лiтературознавство : зб. наук. пр. – Рiвне : Перспектива, 2004. – Вип. 13. – С. 11–27.

* * *

Поліщук Я. На хрестi долi. Зузанна Ґінчанка [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Рiч: тексти і візії : сайт. – Режим доступу: https://chasopys-rich.com.ua/2009/12/26/на-хресті-долі-зузанна-ґінчанка/. – (дата звернення: 02.03.2020). – Назва з екрана.

Поліщук Я. Українська література періоду Незалежності: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Українська літературна газета. – 2016. – 12 січ. : сайт. – Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/ukrayinska-literatura-periodu-nezalezhnost-tendentsiyi-rozvytku/. – (дата звернення: 19.02.2020). – Назва з екрана.

 

Краєзнавчі праці

Поліщук Я. Лiтература рiдного краю : нариси з літератур. краєзнавства Рiвненщини / Я. Поліщук. – Рiвне : Азалiя, 1993. – 80 с.

Поліщук Я. Рівне: мандрівка крізь віки : нариси історії міста / Я. Поліщук. – Рівне : [б. в.], 1998. – 196 с.

Поліщук Я. О. Рівне: мандрівка крізь віки : нариси історії міста / Я. О. Поліщук. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 300 с.

Поліщук Я. Шевченко i Ровенщина / Я. Поліщук. – Вид. 2-ге, допов. – Рiвне : Облредвидав, 1989. – 59 с.

* * *

Поліщук Я. Берегиня нашого мiста / Я. Поліщук // Сiм днiв [Рівне]. – 1994. – 10–16 трав. – С. 2.

Про княгиню Марiю Несвiцьку.

Поліщук Я. Великодньо-дубенська мандрівка Миколи Костомарова / Я. Поліщук // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створення Держ. історико-культ. заповідника м. Дубна. – Луцьк : Волин. облдрук., 2008. – С. 38–40.

Поліщук Я. Вулиця, що починається вiд замку / Я. Поліщук // Сiм днiв [Рівне]. – 1994. – 25–31 сiч. – С. 10.

Історія рівненської вулиці Замкової.

Поліщук Я. Вибiр Iвана Мазепи : Волинська сторiнка бiографiї великого гетьмана / Я. Поліщук // Рiвне. – 1992. – 4 квiт. – С. 4.

Поліщук Я. Волинська Атлантида / Я. Поліщук // Рiвне. – 1991. – 6 квiт. – С. 5.

З історії давньої культури нашого краю.

Поліщук Я. З призабутого спадку : діяльність Городоцького музею барона Ф. Штейнгеля на сторінках дореволюційної преси / Я. Поліщук // Слово правди [Рівне]. – 1992. – 11 лют. – С. 3.

Поліщук Я. Знанi у свiтi, але невiдомi у Рiвному / Я. Поліщук // Експрес [Львiв] ; Наш край [Рiвне]. – 1997. – № 8. – С. 20.

Про долi випускникiв Рiвненської української гiмназії.

Поліщук Я. Iсторик у краю славної icтopiї : протягом майже року видатний учений М. І. Костомаров жив і працював у Ровно, вивчав пам’ятні місця нашого краю / Я. Поліщук // Змiна [Рівне]. – 1990. – 27 сiч. – С. 5.

Поліщук Я. Княжi й монашi подвиги Федора Острозького / Я. Поліщук // Рiвне. – 1993. – 6 лют. – С. 4.

Поліщук Я. Крізь цикуту заборон: з історії вшанування пам’яті Т. Шевченка нашими краянами у двадцятому столітті / Я. Поліщук // Нова Волинь [Рівне]. – 2003. – 13 берез. – С. 7.

Поліщук Я. О. Культурнi традицiї Волинi як фактор генези українського козацтва / Я. О. Поліщук // Берестецькiй битвi – 340 рокiв : тези II республiк. наук.-теорет. конф. – Рiвне : Облредвидав, 1991. – С. 22–25.

Поліщук Я. Лiтературне краєзнавство Рiвненщини: проблеми органiзацiї лiтературно-краєзнавчої роботи у школi / Я. Поліщук // Нацiональне вiдродження в умовах оновленої України : тези та матерiали обл. наук.­практ. конф. – Рiвне : РОIУПК, 1992. – С. 16–19.

Поліщук Я. Лiтописна столиця Погоринського краю / Я. Поліщук // Слово правди [Рівне]. – 1990. – 13 квiт. – С. 3.

Про Пересопницю.

Поліщук Я. О. Місія Онисима Радишевського / Я. О. Поліщук // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези другої регіон. наук.-теорет. конф., 18–20 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 17–19 ; Те саме // Рiвне. – 1992. – 30 жовт. – С. 4.

Поліщук Я. На відстані часу: гортаючи сторінки / Я. Поліщук // Рівне. – 1990. – 29 груд. – С. 3.

Про інформацію з історії Рівного в «Памятной книжке Волынской губернии на 1888 год».

Поліщук Я. Нестор українського перекладацтва / Я. Поліщук // Сiм днiв [Рівне]. – 1997. – 6 груд. – С. 7.

Про творчiсть Бориса Тена.

Поліщук Я. Осмислення Волині як етнокультурного комплексу / Я. Поліщук // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези регіон. наук. конф., 14–16 листоп. 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 55–58.

Поліщук Я. Острогiана Митрополита Iларiона / Я. Поліщук // Iван Огiєнко i сучасна наука та освiта. Серiя історична та фiлологiчна : наук. зб. – Кам’янець­Подiльський : КПНУ iм. I. Огiєнка, 2009. – Вип. 6. – С. 139–144.

Поліщук Я. Пересопницьке Євангелiє як феномен української духовної культури / Я. Поліщук // Першокнига : зб. наук. дослiдж. – Рiвне : Свiточ, 1992. – С. 26–37.

Поліщук Я. Поет iз поколiння сiячiв : до 100-річчя від дня народж. Валер’яна Поліщука / Я. Поліщук // Березiль [Харкiв]. – 1997. – № 9/10. – С. 165–169 ; Те саме // Сiм днiв [Рівне]. – 1997. – 4 жовт. – С. 7.

Поліщук Я. Раннiй Чубай / Я. Поліщук // Bicтi Рiвненщини. – 2001. – 28 лют. – С. 3.

Поліщук Я. Рiвненська гiмназiя: сторiнки icтopії / Я. Поліщук // Сiм днiв [Рівне]. – 1999. – 24 верес. – С. 8 ; Продовж. // Там само. – 8 жовт. – С. 8 ; 15 жовт. – С. 8.

Поліщук Я. Розквіт та упадок Рівненської гімназії / Я. Поліщук // Погорина : літ.-мист. альм. – Рiвне : Азалiя, 2002. – Вип. 4. – С. 95–99.

Поліщук Я. Славилось Дубно ярмарками : (про дубенські контракти) / Я. Поліщук // Дубно і світ : міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю міста Дубна, 25–26 серп. 2000 р. / ред. В. Шевчук. – Дубно, 2000. – С. 13–14.

Поліщук Я. Спогади й образи Волині у поезії Євгена Маланюка / Я. Поліщук // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне : Ліста, 1997. – Вип. 2. – С. 65–67 ; Те саме // Волин. дзвони [Луцьк]. – 1997. – Вип. 2. – С. 65–67.

Поліщук Я. Учитель гiмнaзiї Микола Костомаров / Я. Поліщук // Азалiя : лiт.-краєзн. календар Рiвненщини на 1994 рiк. – Рiвне : Азалiя, 1993. – С. 135–138.

Поліщук Я. Чи були князi Острозькi росiянами? / Я. Поліщук // Рiвне. – 1991. – 12 сiч. – С. 6.

 

Художні та публіцистичні твори. Переклади

Поліщук Я. Мости і мілини / Я. Поліщук. – Черкаси : Брама, 2004. – 88 с.

Поліщук Я. Непрозорість : поезії / Я. Поліщук. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 80 с.

* * *

Ґінчанка З. Вірші = Wiersze / З. Ґінчанка ; пер. з пол. Я. Поліщука. – Львів : [б. в.], 2017. – 112 с.

Ґінчанка З. Жар-Птах : вибрані поезії / З Ґінчанка ; пер. Я. Поліщука. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 96 с.

Ґінчанка З. Non omnis moriar / З. Ґінчанка ; пер. з пол. Я. Поліщука // Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – Вип. 4/5. – С. 186.

Житецкий П. О Пересопницкой рукописи : труды III археологич. съезда в Киеве. Т. 2 : 1878 / П. Житецкий ; пер. Я. Поліщука, М. Федоришина // Першокнига. – Рівне : Світоч, 1992. – С. 13–23.

Максимович М. История Пересопницы и Дубровицы : Киевлянін. Мин. Просвещения от 1840 г. / М. Максимович ; пер. Я. Поліщука, М. Федоришина // Першокнига. – Рівне : Світоч, 1992. – С. 5–11.

Ф’ют А. Зустрiчi з Iншим : монографiя / А. Ф’ют ; пер. Я. Полiщука. – Харкiв : Акта, 2009. – 268 с.

 

Про Ярослава Поліщука

Ярослав Поліщук // Літератори Рівненщини : довідник. – Рівне : Азалія, 1995. – С. 43.

Поліщук Ярослав Олексійович // Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – С. 148.

Поліщук Ярослав Олексійович // Хто є хто в Рівному та Рівненській області. – Рівне : Перспектива, 2001. – С. 162–164.

* * *

Басараба В. Мандрiвка крiзь вiки / В. Басараба // Вiльне слово [Рівне]. – 1998. – 30 трав. – С. 3.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Рівне: мандрівка крізь віки : нариси з історії міста».

Белімова Т. Динаміка розвитку сучасної української літератури / Т. Белімова // Слово і Час. – 2016. – № 10. – С. 118–119.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Реактивність літератури».

Богуш I. Докторська дисертацiя Ярослава Полiщука / І. Богуш // Вiльне слово [Рівне]. – 2000. – 17 трав. – С. 3.

Гон М. До джерел модерної мiфотворчостi / М. Гон // Слово i Час. – 2000. – № 4. – С. 88–90.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Міфологічний горизонт українського модернізму».

Захарчук І. Міф, модернізм і прогноз нового читача української літератури / І. Захарчук // Дивослово. – 2000. – № 6. – С. 58–60.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Міфологічний горизонт українського модернізму: літературні студії».

3ахарчук І. Феномен мiфу i проблема читача / І. Захарчук // Слово i Час. – 2000. – № 4. – С. 85–88.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Міфологічний горизонт українського модернізму».

Зелiнська Л. Ярослав Полiщук – доктор фiлологiї / Л. Зелінська // Нова Волинь [Рівне]. – 2000. – 6 лип. – С. 6.

Кухоцька Т. Від мандрівки крізь віки до міфологічних горизонтів українського модернізму / Т. Кухоцька // Рівне вечірнє. – 1999. – 3 черв. – С. 4.

Лауреат премії ім. В. Винниченка Ярослав Поліщук: «Ця премія дуже зобов’язує» / Я. Поліщук ; розмовляв В. Ярошевич // Нова Волинь [Рівне]. – 2003. – 10 лип. – С. 6.

Левченко Г. Дослідник у пошуку не-місць / Г. Левченко // Слово і Час. – 2019. – № 2. – С. 95–99.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі».

Малютiна Н. Апорії мiждискурсивних iнспiрацiй у геокультурному просторi української·лiтератури / Н. Малютіна // Слово i Час. – 2009. – № 2. – С. 110–113.

Рецензія на монографію Я. Поліщука «Література як геокультурний проект».

Нікітіна С. Унікальне видання рівненської «Просвіти» / С. Нікітіна, В. Підлісний // Нова Волинь [Рівне]. – 2001. – 31 трав.

Про книгу І. Огієнка «Слово про Ігорів похід», післямову до якої написав Я. Поліщук.

Пастух Б. «Пейзажі людини» чи науковий натюрморт? / Б. Пастух // Дзвін [Львів]. – 2010. – №7. – С. 149–151.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Пейзажі людини».

Поліщук Я. Вартовий на сторожі скарбу пізнання / Я. Поліщук ; розмовляла А. Адамчук // Вільне слово [Рівне]. – 2011. – 6 січ. – С. 13 ; Те саме // Рідний край [Гоща]. – 2011. – 12 лют. – С. 4.

Поліщук Я. Книга про мiсто Mapiї Несвiцької / Я. Поліщук ; вела розмову Р. Радчик // Сiм днiв [Рівне]. – 1998. – 23 трав. – С. 5.

Поліщук Я. Свiй шлях долав чесно i вiдповiдально / Я. Поліщук ; розмовляла О. Саврак // Сiм днiв [Рівне]. – 2005. – 29 квiт. – С. 6.

Поліщук Я. Чим можемо здивувати свiт / Я. Поліщук ; розмовляла Л. Петренко // Сiм днiв [Рівне]. – 2001. – 2 лют. – С. 10.

Про наукове відрядження Я. Полiщука до Польщі та його враження від пребування в Яґеллонському та Варшавському університетах.

Радчик Р. Ярослав Полiщук – доктор-лiтературознавець / Р. Радчик // ОГО [Рiвне]. – 2000. – 9 черв. – С. 1, 6.

Сербiн Г. На зламi столiть : нове дослiджения Ярослава Полiщука / Г. Сербін // Сiм днiв [Рівне]. – 2002. – 5 лип. – С. 11.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Міфологічний горизонт українського модернізму».

Соболь В. Течiя життя i течiя думки / В. Соболь // Слово i Час. – 2005. – № 3. – С. 84–85.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Мости i мiлини».

Хмель В. Помандруймо в минувшину / В. Хмель // Сiм днiв [Рівне]. – 1998. – 23 трав. – С. 5.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Рівне: мандрівка «крізь віки» : нариси з історії міста».

Ярослав Поліщук: «Болонська реформа в Україні схожа на театральну виставу...» / Я. Поліщук ; розмовляв Р. Вістенко // Вісті Рівненщини. – 2010. – 6 січ. – С. 12.).

Ярослав Поліщук: «Службової кар’єри у педінституті я так і не зробив» / Я. Поліщук ; розмовляв В. Лозовий // Ого [Рівне]. – 2003. – 31 лип. – С. 10.

 

Інтернет-ресурси

Єременко О. Література: слово чи дія? : (рец. на наук.-попул. вид.: Поліщук Я. Реактивність літератури / Я. Поліщук. – Київ : Академвидав, 2016. – 192 с.) [Електронний ресурс] / О. Єременко // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2016. – № 4 : сайт. – Режим доступу: https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/225. – (дата звернення: 19.02.2020). – Назва з екрана.

Левченко Г. Література, яка стимулює народження геополітично зрілого суб’єкта новітньої України [Електронний ресурс] / Г. Левченко // Література. Сучасність. Діалог : сайт. – Режим доступу: http://lsd.co.ua/yaroslav-polishchuk-ghibrydna-topoghraphija-retsenziya/. – (дата звернення: 20.02.2020). – Назва з екрана.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі».

Мейзерська Т. Українська література на роздоріжжях чи роздоріжжя літератури? [Електронний ресурс] / Т. Мейзерська // Буквоїд : сайт. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/08/26/072511.html. – (дата звернення: 25.02.2020). – Назва з екрана ; Те саме // Українська літературна газета : сайт. – Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/reviews/ukrayinska-literatura-na-rozdorizhzhyah-chy-rozdorizhzhya-literatury/. – (дата звернення: 25.02.2020). – Назва з екрана.

Про творчість Я. Поліщука та його нову книжку «Ukraińskie rozstaje. Studia».

Мориквас Н. Література в пошуках втраченого часу [Електронний ресурс] / Н. Мориквас // Твердиня. Поліграфічно-видавничий дім : сайт. – Режим доступу: https://tverdyna.ucoz.ua/publ/recenziji/recenziji/. – (дата звернення: 20.07.2020). – Назва з екрана.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «РЕвізії пам’яті : літературна критика».

Поліщук Я. «Побачити себе у дзеркалі європейської культури – мета, яку ставили собі найамбітніші таланти нашої землі» [Електронний ресурс] / Я. Поліщук ; розмовляла Н. Мориквас // Річ: тексти й візії : сайт. – Режим доступу: https://chasopys-rich.com.ua/2015/11/24/. – (дата звернення 22.07.2020). – Назва з екрана.

Поліщук Ярослав Олексійович [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Поліщук_Ярослав_Олексійович. – (дата звернення: 24.09.2020). – Назва з екрана.

Соболь В. Углиблюючись у лiтературнi постатi нашої епохи [Електронний ресурс] / В. Соболь // Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa (Польський освітній портал). – Режим доступу: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm19_03. – (дата звернення: 25.02.2020). – Назва з екрана.

Рецензія на книгу Я. Поліщука «Пейзажі людини».

Ярослав Поліщук – літературознавець [Електронний ресурс] : [відео] / Я. Поліщук, ведуча О. Шевчук // Телеканал UA: Рівне : сайт. – Режим доступу: https://rv.suspilne.media/episode/9169. – (дата звернення: 24.09.2020). – Назва з екрана.

Ярослав Поліщук: «Моя оцінка складніша…» [Електронний ресурс] / Я. Поліщук ; розмовляла Н. Мориквас // Річ: тексти і візії : сайт. – Режим доступу: https://chasopys-rich.com.ua/2010/03/26/ярослав-поліщук-моя-оцінка-складніш/#more-2215. – (дата доступу: 02.03.2020). – Назва з екрана.

Про монографію Я. Поліщука «І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський».

 

Бібліографічні покажчики

Наукові та краєзнавчі публікації Ярослава Поліщука : бібліогр. покажч. / Рiвнен. держ. гуманiт. ун-т ; ред. I. Пащук. – Рiвне, 2001. – 28 c.

Осягнення слова : бібліогр. покажч. праць Я. Поліщука / упоряд. та автор передм. М. Зимомря ; Нац. ун-т «Остроз. акад.». – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 132 с. – (Університетська еліта України).

Ярослав Поліщук: науковець, краєзнавець, педагог : до 60-річчя від дня народж. :  наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Т. В. Матушевська ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 116 с. – (Серія «Славетні земляки»). 

 

Тетяна Матушевська
усі виставки »

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Культурний фронт. Бібліотека

Культурний фронт.
Бібліотека

Книги від Українського
інституту книги

Книги від Українського інституту книги

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції