Віртуальні виставки

Рівненський обласний конкурс «Краща книга Рівненщини»: Краще довідкове (навчальне) видання
15.07 2020 | Краща книга Рівнещини | Прочитано: 2827


Обласний конкурс «Краща книга Рівненщини», заснований громадською організацією «Рівненське обласне відділення Української бібліотечної асоціації» (РОВ УБА) у 2009 році, проводиться у партнерстві з бібліотеками Рівненської області, обласною радою та облдержадміністрацією. Упродовж року шляхом опитування на Рівненщині визначаються найпопулярніші книги, авторами чи упорядниками яких є жителі краю.

Основне завдання Конкурсу – виявлення кращих видань місцевих авторів; виховання культури читання та любові до книги серед дітей та молоді.

Конкурсний відбір видань триває протягом року та розпочинається з 1 лютого кожного року.

У цей період бібліотеки і громадські осередки РОВ УБА різними формами виявляють позитивну думку читачів про друковані видання Рівненщини.

Для координації конкурсу створюється оргкомітет, а для фінального визначення книг-переможців – журі, яке складається з громадських діячів, журналістів, письменників, художників, видавців, бібліотекарів. Журі конкурсу обирають переможців із масиву найбільш рейтингових книг, названих читачами бібліотек області та експертами.

Офіційне оголошення переможців та нагородження традиційно відбувається у Всесвітній день книги та авторського права – 23 квітня.

Хід Конкурсу регулюється Положенням про обласний щорічний конкурс «Kраща книга Рівненщини».

 

2010

Прищепа Б. А. Історичне краєзнавство Волині : навч. посіб. / Б. А. Прищепа, О. П. Прищепа. – Рівне : ДМ, 2008. – 352 с.

У 2010 році книга Богдана Прищепи та Олени Прищепи «Історичне краєзнавство Волині» стала переможцем конкурсу «Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще довідкове (навчальне) видання». У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми історичного краєзнавства як наукової системи й навчальної дисципліни. Головну увагу автори зосереджують на питаннях розвитку регіональних краєзнавчих досліджень та історичної географії Волині, класифікації пам’яток історії та культури, їх використанні в історико-краєзнавчих дослідженнях, охороні і збереженні історико-культурної спадщини. Видання містить шість розділів: Історичне краєзнавство як наукова система і дисципліна, Історія розвитку краєзнавства на Волині, Історична географія Волині, Давня історія Волині за археологічними джерелами, Волинське пам’яткознавство, Нумізматика Волині. Також книга не лише висвітлює факти з історії географічної Волині, а й розповідає про наукові дослідження відомих науковців та краєзнавців, археологічні розкопки, які проводилися у різні часи в різних історичних місцях.

Богдан Прищепа

Народився 14 серпня 1957 року у селі Остапівка на Полтавщині. У 1974 році із золотою медаллю закінчив Рокитнівську середню школу № 1. Навчався на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г.Шевченка за спеціальністю археологія і музеєзнавство.

Протягом 18 років працював в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, де пройшов шлях від наукового співробітника до завідувача відділу історії. Керував археологічними експедиціями під час розкопок літописних городищ Дорогобужа, Муравиці, Степаня, Пересопниці, Корця. Захистив кандидатську роботу «Дорогобуж у Х-ХІІІ ст.» в Інституті археології НАН України у 1998 р. З 1997 року Б. А. Прищепа працює на посаді доцента кафедри всесвітньої історії Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету, де читає курси археології, історичного краєзнавства, основ антропології, керує археологічною та архівною практикою студентів рівненських ВНЗ. З 2003 р. призначений директором Рівненської філії державного підприємства науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. Під його керівництвом проводилися археологічні розкопки в Острозі, Дубні, Рівному, на полі Берестецької битви. Член Польового комітету Інституту археології НАН України. Від 1993 р. член Всеукраїнського краєзнавчого товариства, де бере активну участь у роботі науково-краєзнавчих конференцій, які проводять Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині та інші обласні краєзнавчі осередки, які діють на теренах історичної Волині. 19 серпня 2016 року нагороджений ювілейною медаллю «25 років незалежності України». Богдан Прищепа автор трьох монографій, більше 100 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Основні праці Богдана Прищепи

Прищепа Б. А. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі : до історії населення Західної Волині в Х-XIII ст. / Б. А. Прищепа, Ю. М. Нікольченко. – Рівне : Держ. ред-видав. п-во, 1996. – 248 с.

Прищепа Б. А. Дорогобуж у X-XIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – Київ, 1998. – 16 с.

Прищепа Б. А. Муравицьке городище / Б. А. Прищепа, Ю. М. Нікольченко. – Маріуполь : Рената, 2001. – 80 с. : іл.

Прищепа Б. А. Давні землероби Волині (пам'ятки археології на Хрінницькому водосховищі) / Б. А. Прищепа, Д. Н. Козак, В. В. Шкоропад. – Київ, 2004. – 300 с. : іл.

Прищепа О. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 287 с.

Прищепа Б. А. Дорогобуж на Горині у Х-ХІІІ ст. [нині село Гощанського району Рівненської області] / Б. А. Прищепа. – Рівне : ДМ, 2011. – 250 с.

Прищепа Б. А. Погоринські міста в Х-ХІІІ ст. / Б. А. Прищепа. – Рівне : ДМ, 2016. – 297 с.

Олена Прищепа

Народилася 8 серпня 1957 року в місті Сміла Черкаської області. Після закінчення середньої школи поступила на історичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Отримавши диплом історика, за призначенням приїхала до Рівного, де працювала вчителем у середній школі № 6. Пізніше молоду вчительку запрошують на посаду наукового працівника Рівненського обласного краєзнавчого музею. Олена Петрівна бере активну участь в роботі Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, яке поширює свою діяльність в межах колишньої Волинської губернії. У 2003 році захистила дисертацію в спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Після захисту дисертації Олена Петрівна на кафедрі історії України Рівненського державного гуманітарного університету крім основного курсу читає спецкурси з історичного краєзнавства, музеєзнавства, основ демографії тощо.

Олена Прищепа як науковець здійснює велику громадську роботу. Вона очолювала секцію археології Рівненського міського відділення Малої академії наук (МАН). За вагомий особистий внесок у розвиток позашкільної освіти, значні досягнення у вихованні підростаючого покоління у 2005 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Олена Петрівна Прищепа – історик, музейний фахівець, дослідник Волині, кандидат наук, доцент кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету, автор наукових публікацій у фахових та науково-краєзнавчих виданнях, публіцистичних статей у періодичних виданнях, книг, присвячених історії Рівного та іншим містам Волині.

Основні праці Олени Прищепи

Прищепа О. П. Вулицями старого міста : топонімічні дослідження з історії Рівного / О. П. Прищепа. – Рiвне, 1997. – 151 c.

Прищепа О. Вулицями Рівного : погляд у минуле / О. Прищепа ; передм. М. Ковальського ; худож. оформл. В. Луца. – Рівне : ДМ, 2006. – 223 с. : іл.

Прищепа О. Музейні осередки в культурному ландшафті повітових міст Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Прищепа // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць / КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. ХІV : Матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – С. 9-12.

Прищепа О. Взаємодія державних і самоврядних структур та приватних осіб у розвитку жіночої середньої освіти у Рівному (поч. 20 ст.) / О. Прищепа // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / голов. ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2014. – С. 98-111.

Прищепа О. Побутування книжок в культурному просторі міст Правобережної України (19 – поч. 20 ст.) / О. Прищепа // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія»; ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Острозька академія, 2015. – С. 36-42.

Прищепа О. П. Місця зустрічі : культур. довкілля міст Правобереж. України (кінець 18-поч. 20 ст.) : монографія / О. П. Прищепа. – Рівне : Волин. обереги, 2019. – 688 с.

Електронні ресурси:

Автори книги «Вулицями Рівного» взялися за історію Волині [Електронний ресурс] // Рівне вечірнє : сайт. – Режим доступу: https://rivnepost.rv.ua/news/avtori-knihi-vulitsyami-rivnoho-vzyalisya-za-istoriyu-volini (дата звернення 13.03.2020). – Назва з екрана.

Прищепа Б. Історичне краєзнавство Волині [Електронний ресурс] / Б. Прищепа, О. Прищепа // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека: сайт. – Режим доступу:  http://catalog.libr.rv.ua:81 (дата звернення 13.03.2020). – Назва з екрана.

 

2011

Художники Рівненщини : альманах / авт. тексту, ред. і упоряд. Б. Столярчук ; Рівнен. обл. орг. Нац. спілки худож. України. – Рівне : О. Зень ; Рівнен. друк., 2008. – 100 с. : іл.

«Художники Рівненщини» – ілюстрований художньо-мистецький альманах, в якому розповідається про всіх митців, які входять до складу Рівненської обласної організації Національної спілки художників України, працювали і працюють на Рівненщині, відображаючи в своїй творчості чарівну красу рідного краю. У виданні вміщено інформацію про художників: Валерія Безушка, Феофана Бобрика, Ніну Бобришеву, Віктора Гвоздинського, Миколу Годуна, Ростислава Зв’ягінцева, Тетяну Лукашевич, Віктора Луца, Анатолія Мартиненка, Ярослава Марчука, Миколу Сівака та ін. Альманах доповнюють ілюстрації, які відображають міжнародні творчі зустрічі, виставки, пленери.

«Художники Рівненщини» – альманах Рівненської обласної організації Національної спілки художників України, історія створення якої сягає в повоєнні роки, коли в місті організовувалась артіль художників-оформлювачів, які в 1951 році об’єднались в товариство «Укоопхудожник». Його засновниками були Іван Чичеланов, Валентин Колосов, Андрій Мащенко і Євген Домбров. У 1963 році були створені в місті виробничі майстерні Художнього фонду України, а у 1993 році – художньо-виробничий комбінат Художнього фонду Спілки художників України. Рівненська обласна організація Національної спілки художників України була створена в 1989 році, її очільниками стали Володимир Пєтухов, Костянтин Литвин, з 1998 року – Микола Ліханов, з 2004 року – Феофан Бобрик, з 2012 року – Тетяна Лукашевич, з 2017 року – Петро Подолець. Серед членів організації заслужені художники, працівники культури, лауреати різних премій. Рівненська обласна організація Національної спілки художників України живе активним творчим життям: це і виставкова діяльність, і участь в міжнародних виставках, пленерах, всеукраїнських виставках-конкурсах.

Редактор і упорядник видання Богдан Столярчук

Народився 25 серпня 1947 року в селі Дмитрівка Гощанського району Рівненської області. У 1976 році закінчив Київський державний інститут культури, у 1986 році – Одеську державну консерваторію, з 1993 року – доцент кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. Мистецтвознавець, член національної спілки художників України з 2000 року. Богдан Столярчук – автор посібників, методичних розробок, довідників, енциклопедій, зокрема першого в Україні енциклопедичного довідника «Митці Рівненщини». Лауреат премій: «За відродження Волині» та імені Бориса Тена (Рівне, 1997), міжнародної літературно-мистецької імені Авеніра Коломийця (Дубно, 2002), обласної мистецької премії імені Германа Жуковського, інститутської імені Мелетія Смотрицького (1999). Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Основні праці Богдана Столярчука

Столярчук Б. Пам'ятні імена : ст. і дослідж. / Б. Столярчук. – Рівне, 2003. – 148 с.

Столярчук Б. Барви Погориння / Б. Столярчук // Столярчук Б. Пам'ятні імена : ст. і дослідж. / Б. Столярчук. – Рівне, 2003. – С. 97-100.

Столярчук Б. Битва під Берестечком і музей-заповідник очима художників / Б. Столярчук // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16-17 черв. 2001 р. / Рівнен. обл. краєзн. т-во. – Рiвне : Лiста, 2001.– С. 73-75.

Столярчук Б. Корецькі портрети Юзефа Пічмана / Б. Столярчук // Столярчук Б. Пам'ятні імена : ст. і дослідж. / Б. Столярчук. – Рівне, 2003. – С. 23-24.

Довідник членів Спілки художників України Рівненської обласної організації / ред.-упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : Перспектива, 2005. – 16 с.

Столярчук Б. Мистецтво Погориння : Рівненській обласній організації художників – 20 років / Б. Столярчук // Вісті Рівненщини. – 2009. – 19 листоп. – С. 12.

Столярчук Б. Й. Митці Рівненщини : енцикл. довід. / Б. Столярчук. – Вид. 2-ге, доп. й перероб. – Рівне : О. Зень, 2011. – 386 с.

Столярчук Б. Творчий неспокій Миколи Годуна [– рівнен. худож.] / Б. Столярчук // Мистецькі грані. – 2014. – № 10. – С. 10.

* * *

Причастя словом [Електронний ресурс] : до 60-річчя з дня народж. Б. Й. Столярчука : біобібліограф покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: Н. М. Кожан, Н. О. Нікітіна; ред.: З. М. Тирак, Н. М. Кожан ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – (1 файл : 5.19). – Рівне : Волин. обереги, 2007.

Електронні ресурси

Художники Рівненщини: альманах [Електронний ресурс] / авт. тексту, ред. і упоряд. Б. Столярчук ; Рівнен. обл. орг. Нац. спілки худож. України // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека: сайт. – Режим доступу: http://catalog.libr.rv.ua:81 (дата звернення 16.03.2020). – Назва з екрана.

 

2012

Столярчук Б. Й. Митці Рівненщини : енцикл. довід. / Б. Столярчук. – Вид. 2. – Рівне : О. Зень, 2011. – 386 с.

Енциклопедичний довідник «Митці Рівненщини» – друге доповнене видання, в якому розповідається про професійних та аматорських художників, скульпторів, композиторів, диригентів, акторів, режисерів, музичних виконавців, балетмейстерів, керівників художніх колективів, збирачів і носіїв етнокультурних традицій, народних умільців, чиї життя і творчість тісно пов’язані з поліським краєм, з Рівненщиною.

Видання є зразком словниково-довідкової літератури, що зібрало імена діячів різних галузей мистецтва і культури, які працювали або працюють на Рівненщині. З-поміж них: Михайло Букиник, Герман Жуковський, Андрій Поліщук, Олександр Веніславський, Федір Жилінський та ін. Також до довідника увійшли імена видатних українських та польських діячів, яким доводилося бувати на Рівненщині, вивчати її історію, культуру, фольклор.

Богдан Столярчук

Народився 25 серпня 1947 року у селі Дмитрівка Гощанського району Рівненської області. У 1954-1960 роках навчався у Дмитрівській початковій, з 1958 року у восьмирічній школі. 1964 року закінчив Рівненську вечірню музичну школу. 1964-1967 – студент Рівненського музичного училища, 1970-1972 – артист оркестру Рівненського музично-драматичного театру. Навчався у Київському інституті культури (Рівненський культурно-освітній факультет). Громадський кореспондент обласної молодіжної газети «Зміна». Засновник і викладач класу контрабаса і бас-гітари у Рівненській дитячій музичній школі № 1 ім. М. В. Лисенка. Заочно навчався в Одеській державній консерваторії. Член Спілки журналістів України, член Всеукраїнської спілки краєзнавців. 1993-1996 роки – завідувач кафедри фольклору та народного співу Рівненського державного інституту культури. 1996 рік – лауреат регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині». 1997 – лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. Бориса Тена. 2000 рік – член Національної спілки художників України. 2002 рік – лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Авеніра Коломийця. 2009 рік – нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України». Богдан Йосипович Столярчук – поет, письменник, мистецтвознавець, краєзнавець. Вперше на Рівненщині видав книги нарисів про митців рідного краю «З дзвінкого джерела», «Мелодії душі». Автор книг та збірок нарисів, віршів, довідників, посібників, методичних розробок, покажчиків, енциклопедій. Лауреат премій імені Мелетія Смотрицького, Германа Жуковського, Григорія Чубая. Професор кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, викладач Рівненської дитячої музичної школи № 1 ім. М. В. Лисенка. Автор і укладач понад 150 музикознавчих, краєзнавчих та поетичних збірок.

Основні праці Богдана Столярчука з музичної тематики

Столярчук Б. Й З дзвінкого джерела : художньо-докум. нариси / Б. Й Столярчук. – Рiвне : Ред.-видав. вiддiл, 1991. – 72 c.

Столярчук Б. Мелодії душі / Б. Столярчук. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 81 с.

Столярчук Б. Й. Фольклористи Рівненщини : бібліограф. довід. / Б. Й. Столярчук. – вид. 2-ге, перероб. і допов. – Рівне, 1995. – 76 с.

Столярчук Б. Й. Рівненське музичне училище (1955–2000) : бібліограф. довід. / Б. Й. Столярчук. – Рівне : Перспектива, 2000. – 132 с.

Бандуристи Рівненщини : бібліограф. довід. / Б. Столярчук, Г. Топоровська. – Рівне : О. М. Зень, 2006. – 144 с.

Столярчук Б. Й. Герман Жуковський: композитор, піаніст, диригент, педагог / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2008. – 192 с.

Столярчук Б. Й. Вокально-хорові твори на вірші Богдана Столярчука та інструментальна музика композиторів Рівненщини [ноти] : навч. посіб. / Б. Й. Столярчук. – Рівне : РДГУ, 2009. – 262 с.

Столярчук Б. Й. Енергетика слова : рец., нариси, дослідж., роздуми / Б. Й. Столярчук. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2012. – 428 с.

Столярчук Б. Й. Музична сім'я Петровських / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – 40 с.

Столярчук Б. Й. Твори. В 5 т. Т. 1 / Б. Й. Столярчук. – Рівне, 2019. – 448 с.

До першого тому творів Богдана Столярчука увійшла поезія різних років.

Столярчук Б. Й. Твори. В 5 т. Т. 2 / Б. Й. Столярчук. – Рівне, 2019. – 480 с.

До другого тому творів увійшли рецензії, відгуки, дослідження, нариси, хроніка, замітки.

Столярчук Б. Й. Твори. В 5 т. Т. 3 / Б. Й. Столярчук. – Рівне : Р. М. Колодяжний, 2019. – 480 с.

До третього тому творів Богдана Столярчука увійшли розповіді про чеських музикантів, засновників контрабасового мистецтва в Україні.

Столярчук Б. Твори. В 5 т. Т. 4 / Б. Столярчук. – Рівне : Р. М. Колодяжний, 2019. – 792 с.

Зібрано інформацію про професійних та аматорських художників, скульпторів, композиторів, диригентів, акторів, режисерів, керівників художніх колективів та ін. Чергова спроба зібрати імена усіх митців, які пов’язали своє життя з Рівненщиною.

Столярчук Б. Твори. В 5 т. Т. 5 / Б. Столярчук. – Рівне : Р. М. Колодяжний, 2019. – 216 с.

До п’ятого тому увійшли вокально-хорові твори сучасних композиторів Рівненщини.

Столярчук Б. Жертовна відданість мистецтву / ред.-упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2019. – 168 с.

Електронні ресурси

«Краща книга Рівненщини»: козаки, митці та «зайчики-косарики» [Електронний ресурс] / Рівне вечірнє: сайт. – Режим доступу: https://rivnepost.rv.ua/news/krashcha-kniha-rivnenshchini-kozaki-mittsi-ta-zaychikikosariki (дата звернення 17.03.2020). – Назва з екрана.

Столярчук Б. Митці Рівненщини [Електронний ресурс] / Б. Столярчук // РОУНБ: сайт. – Режим доступу:http://catalog.libr.rv.ua:81 (дата звернення 17.03.2020). – Назва з екрана.

 

2013

Природно-заповідний фонд Рівненської області / під ред. Ю. М. Грищенка. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 216 с.

У номінації «Краще довідкове (навчальне) видання» перемогла книга «Природно-заповідний фонд Рівненської області» під редакцією професора Національного університету водного господарства та природокористування Юрія Грищенка, яка побачила світ у 2008 році.

У науково-популярному виданні «Природно-заповідний фонд Рівненської області» систематизована інформація про більше ніж триста заповідних об'єктів краю, площа яких складає понад 169 тис. га.

Книга складається з розділів: Рівненський природний заповідник – перша природоохоронна науково-дослідна установа Рівненської області; регіональні ландшафтні парки: сучасний стан та перспективи; реєстр та характеристика природно-заповідних об’єктів по районах Рівненщини (16 районів).

Представлене видання – це ілюстрований реєстр неповторних ландшафтів, своєрідного рослинного і тваринного світу природно-заповідного фонду Рівненської області.

Також у книзі вміщено інформацію про Рівненський природний заповідник – першу природоохоронну науково-дослідну установу в Рівненській області, про ландшафтні парки, заказники загальнодержавного значення, ландшафтні заказники місцевого значення, лісові заказники, пам’ятки природи, урочища, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Рецензія на видання

Одарченко В. Знати, щоб зберегти : рецензія / В. Одарченко // Рівненський репортер. – 2009. – 25 берез. – С. 12.

Рец. на кн.: Природно-заповідний фонд Рівненської області / під ред. Ю. М. Грищенка. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 216 с.

Авторський колектив у складі начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області П. Д. Колодича, громадської організації «Рівненський центр маркетингових досліджень», вчених Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету, Надслучанського інституту та Рівненського державного заповідника представив найбільш повну інформацію про красу мальовничих, унікальних та неповторних заповідних куточків Рівненської області.

Ініціатор проекту – голова ради Рівненського центру маркетингових досліджень, ректор Надслучанського інституту Тарас Микитин.

Робота виконана громадською організацією «Рівненський центр маркетингових досліджень» за сприяння Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області та Рівненської обласної ради.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області є територіальним органом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і входить до сфери його управління. Управління в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території.

Громадська організація «Рівненський центр маркетингових досліджень» зареєстрована 30 квітня 1999 року. Її створення продиктовано бажанням молодих науковців реалізувати свій потенціал через проведення аналітичних досліджень, вивчення громадської думки, вирішення соціально-значимих завдань. Для їх досягнення залучали експертами провідних науковців Рівненщини і не тільки. Виконували роботи, як на замовлення, так і в результаті виконання проектів грантової підтримки.

Також одним із авторів і упорядників видання став доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування Ю. М. Грищенко.

Основні праці Юрія Грищенка

Грищенко Ю. М. Природно-заповідний фонд Рівненської області (за даними Державного управління екології і природних ресурсів в Рівненській області) / Ю. М. Грищенко // Основи заповідної справи : навч. посіб. – Рівне : РДТУ, 2000. – С. 205-234.

Грищенко Ю. М. Основи заповідної справи : навч. посіб. / Ю. М. Грищенко. – Рівне : РДТУ, 2000. – 239 с.

Рівненський парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва – окраса нашого міста : путівник / Ю. М. Грищенко, Г. М. Антонова, М. С. Яковишина та ін. – Рівне : О. І. Зелент, 2004. – 20 с.

Заповідне урочище «Сосонки» – смарагдовий скарб Рівного : путівник / Ю. М. Грищенко, Г. М. Антонова, М. С. Яковишина. – Рівне : Параграф, 2005. – 31 с.

Грищенко Ю. М. Природно-заповідні території та об'єкти лісового фонду (організація, охорона, управління) / Ю. М. Грищенко, А. Ю. Якимчук. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 144 с.

* * *

Природно-заповідний фонд Рівненської області : наук.-доп. бібліограф. покажч. / уклад. Н. М. Кожан ; відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак ; РДОБ. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 64 с.

Електронні ресурси

На Рівненщині вийшла книга про її природно-заповідний фонд [Електронний ресурс] / zik.ua: сайт. – Режим доступу: https://zik.ua/news/2009/03/18/na_rivnenshchyni_vyyshla_knyga_pro_ii_pryrodnozapovidnyy_fond_173691 (дата звернення 16.03.2020). – Назва з екрана.

Ступчук Л. Кращою книгою Рівненщини визнано видання під редакцією професора НУВГП Ю. М. Грищенка [Електронний ресурс] / Л. Ступчук // НУВГП : сайт. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/university/news/nov201304241552 (дата звернення 16.03.2020). – Назва з екрана.

 

2014

Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / редкол. І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко [та інші]. – Острог : Острозька академія, 2011. – 512 с.

Енциклопедія «Острозька академія XVI–XVII ст.» – це перша колективна праця науковців, редакційної колегії викладачів Національного університету «Острозька академія», присвячена ґрунтовному дослідженню діяльності острозьких просвітників та першому вищому навчальному закладу у Східній Європі – Острозькій слов’яно-греко-латинській академії, заснованій князем Василем-Костянтином Острозьким у 1576 році. В основу діяльності Острозької академії було покладено традиційне для середньовічної Європи вивчення семи вільних наук: граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, музики, астрономії, а також вищих наук: філософії, богослів’я, медицини та вивчення п’яти мов: слов’янської, польської, давньоєврейської, грецької, латинської. Унікальність та оригінальність цього вищого закладу освіти виявилися й у тому, що тут вперше поєдналися два типи культур: візантійська і західноєвропейська. Зараз Острозька академія представляє собою комплекс споруд в північно-західній частині старого Острога, центром якого виступають будівлі колишнього монастиря капуцинів, доповнені студентським містечком, науковою бібліотекою, гуманітарним комплексом, котеджним містечком, спортивним комплексом зі стадіоном.

Із самого початку існування уже сучасної відродженої Острозької академії 1994 року, її вчені приділяли й продовжують приділяти значну увагу дослідженню академії. У зв’язку з новими дослідженнями виникла необхідність видання енциклопедії «Острозька академія XVI-XVII ст.» (2011 р.). У виданні увага приділяється матеріалам, що стосуються діяльності Острозької академії у XVI-XVII ст., діячам, які були пов’язані з нею. Зокрема детально розглядаються питання Острозької Біблії (1581 р.). Окрім матеріалів про Острозьку академію в енциклопедії вміщено інформацію про викладачів і випускників академії, діячів культури XVI-XVII ст., причетних до неї; статті про Острозьку друкарню та її продукцію. Крім того, видання містить публікації про вчених ХІХ-ХХ ст., які досліджували історію Острога та Острозької академії, а також напрацювання сучасних дослідників. Книгу також доповнюють ілюстративні матеріали – світлини, репродукції гравюр і портретів, старовинних ікон і скульптур.

Передувала даному виданню енциклопедія «Острозька академія XVI–XVII ст.» 1997 року.

У 2019 році вийшло нове дослідження «Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання».

Рецензія на видання

Мазаний В. Енциклопедія «Острозька академія»: формати століть / В. Мазаний // Погорина : літ.-краєзнав. альм. Рівненщини / ред. та упоряд. Є. Цимбалюк.– Рівне : Овід, 2016. – С. 255-256. – Рец. на кн.: Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / редкол. І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко [та інші]. – Острог : Острозька академія, 2011. – 512 с.

Редакційна колегія

Ігор Пасічник – народився в селі Глинки Рівненського району. Закінчив Рівненський педагогічний інститут. Ректор Національного університету «Острозька академія», доктор психологічних наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін, академік, автор багатьох наукових праць, монографій.

Петро Кралюк – доктор філософських наук, професор Національного університету «Острозька академія», автор наукових праць з історії, філософії, релігієзнавства, політології, літературознавства, монографічних досліджень.

Алла Атаманенко – доктор історичних наук, декан факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія», директор інституту дослідження української діаспори.

Петро Кулаковський – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри, країнознавства Національного університету «Острозька академія».

Ігор Мицько – кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного університету «Острозька академія».

Ярослав Поліщук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики і літературознавства Національного університету «Острозька академія».

Олександр Скрипнюк – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія».

Рафаїл Торконяк – доктор теології, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри богослів’я Національного університету «Острозька академія».

Володимир Трофимович – доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри історії Національного університету «Острозька академія».

Електронні ресурси

Енциклопедію «Острозька академія» представили рівненській громадськості [Електронний ресурс] // НаУОА : сайт. – Режим доступу: https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2012/01-26-2 (дата звернення 20.03.2020). – Назва з екрана.

Енциклопедія «Острозька академія XVI-XVII ст.» – серед кращих книг Рівненщини [Електронний ресурс] // НаУОА : сайт. – Режим доступу: https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2014/24-04-02 (дата звернення 20.03.2020). – Назва з екрана.

Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія [Електронний ресурс] / редкол. І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко [та інші] // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека : сайт. – Режим доступу: http://catalog.libr.rv.ua:81 (дата звернення 08.07.2020). – Назва з екрана.

 

2015

Літературна Рівненщина : антологія / упоряд. Л. Рибенко. – Рівне : Оповідач, 2010. – 480 с.

Антологія – збірка найхарактерніших творів кількох письменників певного жанру чи літературного періоду. Антологія «Літературна Рівненщина», яку упорядкувала Лідія Рибенко – своєрідна літературна ілюстрована хрестоматія, яка охопила письменників Рівненщини, їх твори: Уласа Самчука, Олексу Стефановича, Олексу Сацюка, Авеніра Коломийця, Миколу Сивіцького, Антіна Нивинського. Також до книги увійшли твори членів Національної спілки письменників України, як тих, котрі належать до Рівненської обласної письменницької організації, так і уродженців нашого краю, які нині живуть і творять в інших областях держави. Книга про витоки літературного процесу на Рівненщині, його сьогодення. Антологія видана у 2010 році з нагоди 25-річчя Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України.

Передувала даному виданню антологія «Літературна Рівненщина», що вийшла у 2005 році до 20-річчя Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України.

Лідія Рибенко

Автор і упорядник видання Лідія Гуріївна Рибенко народилась 11 листопада 1953 року в селі Річиця Зарічненського району Рівненської області. Закінчила Український інститут інженерів водного господарства. За фахом – інженер-будівельник. Працювала інженером, екскурсоводом, провідним науковим редактором редакційно-видавничої групи «Реабілітовані історією», журналістом. У 2005-2014 роках – голова Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України, водночас – директор спілчанського видавництва «Письменницька робітня «Оповідач», редактор видавничого відділу Рівненського державного гуманітарного університету. Прозаїк, драматург, видавець, лауреат премій імені Світочів, імені Дмитра Нитченка, імені Грицька Чубая. Член Національної спілки письменників України. Першою книгою Лідії Рибенко була збірка «Острів фіксованих», котра і стала перепусткою до прийому її в Спілку письменників України. Член редколегії літературно-краєзнавчого журналу «Погорина».

Видання Лідії Рибенко

Рибенко Л. Острів фіксованих : фантаст. оповідання / Л. Рибенко. – Рівне : Азалія, 1992. – 90 c.

Рибенко Л. Суднотроща. Бо ти – людина : роман. / Л. Рибенко. – Рівне, 2004. – 271 с.

Літературна Рівненщина : антологія / упоряд. О. Євтушок, В. Климентовська, Л. Рибенко. – Рівне : Рівнен. друк., 2005. – 532 с.

Рибенко Л. Г. Некерована / Л. Г. Рибенко. – Рівне : Овід, 2007. – 320 с.

Рибенко Л. Г. Світ світлотіні : [поезії] / Л. Г. Рибенко. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 80 с.

Рибенко Л. Г. Басів Кут : повісті, оповідання, п'єса / Л. Г. Рибенко. – Рівне : ДМ, 2012. – 204 с.

* * *

Редколегія антології «Літературна Рівненщина»: Лідія Рибенко, Євген Цимбалюк, Юлія Бондючна.

Євген Цимбалюк

Євген Цимбалюк народився у селі Вовковиї Демидівського району на Рівненщині. Закінчив філологічний факультет Рівненського педінституту, очолював вузівську літературну студію. Працював кореспондентом, заввідділом, заступником редактора Млинівської районної газети «Гомін». Із 2006 року – головний редактор літературно-краєзнавчого журналу Рівненщини «Погорина», заслужений журналіст України. Окремими виданнями вийшли збірки поезій «Вирій», «Лаври і терни», повість «Христина», краєзнавчі дослідження «Млинівщина: погляд у минуле», «Нариси з історії Млинівщини», краєзнавчий літопис «Млинів: сучасне та минуле», історико-краєзнавча книга «Холодний подих монастирської свічки».

Юлія Бондючна

Юлія Бондючна народилася в селі Малі Бережці Кременецького району Тернопільської області. Закінчила факультет української філології Рівненського державного гуманітарного університету, магістратуру цього вишу. Секретар Рівненської організації Національної спілки письменників України. Член Національної спілки письменників України. Автор творів «Не ходіть по душах», «Спадок», а також нарису про Василя Басарабу.

Електронні ресурси

Ковтунович В. У Рівному презентували літературну антологію [Електронний ресурс] / В. Ковтунович // ЧаРівне : сайт. – Режим доступу: http://charivne.info/news/u-rivnomu-prezentuvaly-literaturnu-antolohiyu-foto (дата звернення 20.03.2020). – Назва з екрана.

 

2016

Пащук І. Г. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини: А-Я / І. Г. Пащук. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 212 с. : іл.

Літературне краєзнавство – один із видів краєзнавства і галузь літературознавства, що займається вивченням літературного процесу у певному регіоні, місцевості (краї, області, районі, місті, селі), дослідженням діяльності місцевих письменників, літературних об’єднань, гуртків, а також перебування в регіоні вітчизняних і зарубіжних письменників, відображення краю в художній літературі, мемуаристиці.

«Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини» – перше на Рівненщині енциклопедичне видання, яке охопило майже повністю літературно-краєзнавчі сторінки історії від давнини до наших днів. В книзі містяться короткі біографії українських і зарубіжних письменників, літературознавців і окремих дослідників краю, які народилися, проживали, працювали, творили чи перебували у краї, присвятивши йому свої публікації. Над виданням автор працював понад тридцять років.

Іван Пащук

Народився 20 лютого 1938 року у селі Щесники Влодавського району Люблінської області (Польща). З Рівненщиною його родину пов’язала трагічна повоєнна акція примусового виселення українців з Польщі до Радянської України. В результаті родина Пащуків опинилася на Рівненщині, оселившись на території сучасного Млинівського району. Навчався Іван Григорович в Богушівській початковій, Новинській семирічній і Довгошиївській середній школах Млинівського району на Рівненщині. Закінчив філологічний факультет Рівненського педінституту та факультет журналістики у Львові. Працював учителем, кореспондентом районних і обласних газет. У березні 1968 року Іван Григорович Пащук став членом Спілки журналістів України. Протягом 1974-1976 років він працює власним кореспондентом рівненської обласної газети «Червоний прапор» по Здолбунівському, Рівненському та Костопільському районах. З 1988 року працював кореспондентом «Робітничої газети» у Рівненській та Волинській областях.

З 1989 року очолював Рівненську обласну організацію Національної спілки краєзнавців України. Письменник, журналіст, краєзнавець, педагог, лауреат кількох літературних та краєзнавчих премій, дослідник Рівненщини. Автор багатьох літературно-краєзнавчих публікацій у періодиці, поетичних збірок.

Основні праці Івана Пащука

Пащук І. Берестецька незабуть : поет. цикл / І. Пащук. – Рівне : Овід, 2012. – 56 с.

Пащук І. Відродини : поезії різних років / І. Пащук. – Рівне, 1995. – 54 с.

За вольную волю : поет. антологія / упоряд. І. Пащук. – Рівне, 1995. – 125 с.

Пащук І. Меморіальні дошки у Рівному : іст.-краєзнав. довід. / І. Пащук. – Рівне : Рівненська друкарня, 2008. – 76 с.

Пащук І. Г. Млинівщина літературна : бібліогр. довід. про літераторів, які своїм життям та творчістю причетні до Млинів. р-ну / І. Г. Пащук. – Рівне : Азалія, 1992. – 68 с.

Пащук І. На терезах буднів : поезії різних років / І. Пащук. – Рівне : Ліста, 1998. – 80 с.

Пащук І. Перше краєзнавче десятиліття на Рівненщині (1989–1999 рр.) / І. Пащук. – Рівне, 1999. – 22 с.

Пащук І. Повернення в незабутнє : літ.-краєзнав. статті ; спогади / І. Пащук. – Рівне, 1993. – 94 с.

Пащук І. Поліські вітражі : поезії різних років / І. Пащук. – Рiвне : Лiста, 1997. – 63 c.

Пащук І. Г. П'ята вершина : поезії / І. Г. Пащук. – Костопіль : Роса, 2002. – 60 с.

Літератори Рівненщини : довідник / упоряд. Є. Шморгун. – Рiвне : Азалiя, 1995. – 60 c.

Корцю – 850 років : наук. зб. матеріалів і тез наук.-краєзнав. конф. 13-14 жовт. 2000 року / ред. і упоряд. І. Пащук. – Рiвне ; Корець : Волин. обереги, 2000. – 119 c.

Пащук І. Г. Рівне. 1283-2003 : іст.-краєзнав. хроніка / І. Г. Пащук. – Рівне : Овід, 2006. – 180 с.

Електронні ресурси

Вибір на все життя [Електронний ресурс] : до 65-річчя І. Г. Пащука : біобібліограф. покажч. / РДОБ ; уклад. Л. М. Каленюк ; наук. ред. В. П. Ярощук, ред. Л. Г. Сахнюк ; рецензент П. О. Лобас. – (1 файл : 16.2 МБ). – Рівне : Волин. обереги, 2004.

У Рівному назвали кращі книги області – 2016 [Електронний ресурс] // Український авторський портал: сайт. – Режим доступу : https://book-ua.net/index.php?U-Rivnomu-nazvaly-krashchi-knyhy-oblasti-2016/ (дата звернення 13.03.2020). – Назва з екрана.

 

2017

Борщевич В. Волинський пом’янник / В. Борщевич. – Рівне : Рівнен. друк., 2004. – 408 с. : фот.

Книга вміщує понад 500 біографічних нарисів та інформацію про духовенство Волині: православних єпископів, священників, дияконів, ченців, і черниць на основі невідомих та маловідомих документів, матеріалів, спогадів. Про репресованих священників Волині, а зараз це Волинська, Рівненська, Житомирська, частина Тернопільської (Кременеччина), північ Хмельницької областей, Пінщина і Берестейщина (Білорусь), Холмщина і Підляшшя (Польща). До збірника увійшли нариси про мучеників і сповідників, які трудилися на теренах Великої Волині, більшість з них займали посади у духовних навчальних закладах, мали значні здобутки на церковній ниві.

Рецензія на книгу Борщевича

«Волинський пом’янник» Володимира Борщевича // Духовна нива. – 2004. – лип. – С. 7. – Рец. на кн.: Борщевич В. Волинський пом’янник / В. Борщевич. – Рівне : Рівнен. друк., 2004. – 408 с. : фотогр.

Володимир Борщевич

Доктор історичних наук, голова Рівненського обласного відділення товариства «Меморіал» ім. В. Стуса. Народився 1973 року в селі Красноволя Маневицького району Волинської області. Закінчив у 1990 році середню школу із золотою медаллю, історичний факультет Волинського національного університету ім. Лесі Українки у 1995 році та Волинську духовну семінарію у 1996 році (заочно). З 1994 по 1999 рік був викладачем історії України та загально-церковної історії, інспектором Волинської духовної семінарії, також очолював створене при Волинській духовній семінарії УПЦ-КП Наукове товариство ім. митрополита Полікарпа (у 1997–1999 рр.), Музей української церковної старожитності.

З 2000 року працює старшим редактором відділу тематичних радіопрограм Рівненської обласної державної телерадіокомпанії. У 2003–2006 роках працював викладачем Рівненської духовної семінарії УПЦ-КП. У листопаді 2006 року зарахований в докторантуру при Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Друкувався в журналах, збірниках, альманахах, газетах України, США, Канади, Великої Британії, Австралії, Польщі, ставши автором не лише наукових праць, а також публіцистики, архівознавчих, краєзнавчих розвідок тощо. За заслуги у науково-дослідній праці, відродженні духовності України, Волині та утвердженні Помісної Української церкви нагороджений Святійшим патріархом Філаретом численними грамотами і подяками найвищої церковної і державної влади України та Рівненщини зокрема.

Праці Володимира Борщевича

Борщевич В. Пам’ятні марки Інституту дослідів Волині (Канада), присвячені тисячоліттю хрещення Руси-України / В. Борщевич // Дубно і світ : міжнар. ювілейна наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю міста Дубна 25-26 серпня 2000 р. / Ред. В. Шевчук. – Дубно, 2000. – С. 31.

Борщевич В. З історії видання богословської літератури українською мовою на Волині у 20-30-х роках XX ст. / В. Борщевич // Наукові записки. – Острог : Острозька академія, 1999. – Т. 2. Ч. 2. – С. 309-312.

Борщевич В. Культурно-просвітницька, благодійна праця православного духовенства Волині у 20-30 рр. ХХ ст. / В. Борщевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць : наук. записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 16. – С. 171-175.

Борщевич В. Образки повсякденності православних священників Волині 20-30-х рр. ХХ ст. / В. Борщевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / голов. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 15. – С. 115-119.

Борщевич В. Репресії проти духовенства Волинсько-Рівненської єпархії (друга половина 40-х - початок 50-х рр. ХХ ст.) / В. Борщевич // Реабілітовані історією / ред. А. А. Жив'юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006. – Кн. 1. Рівненська область. – С. 446-452.

Борщевич В. Штрихи до біографії настоятеля Дубенського Свято-Іллінського собору протоієрея Володимира Ковальського [1882-1971] / В. Борщевич // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створення Держ. історико-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 143-145.

Борщевич В. Волинська церковна сфрагістика (20-80-ті рр. ХХ ст.) / В. Борщевич. – Луцьк : Вежа, 2001. – 136 с.

Борщевич В. Отець Микола Малюжинський на тлі епохи : монографія / В. Борщевич. – Луцьк : Вежа, 2000. – 94 с. : іл.

Електронні ресурси

На Рівненщині обрали книги-лідери щорічного конкурсу «Краща книга Рівненщини» [Електронний ресурс] // Генерація успішної дії : сайт. – Режим доступу: https://gud.rv.ua/news/news-rivne/na-rivnenshchyni-obraly-knyhy-lidery-shchorichnoho-konkursu-krashcha-knyha-rivnenshchyny (дата звернення 25.03.2020). – Назва з екрана.

 

2018

Дерев'яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина : іл. кат. / Нац ун-т вод. госп-ва та природокористування ; ред. П. А. Ричков. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – 160 с.

Ілюстрований каталог містить короткі систематизовані відомості щодо архітектурної спадщини дерев’яного храмобудування на території Рівненської області. Представлені пам’ятки архітектури національного значення, пам’ятки архітектури місцевого значення, існуючі об’єкти церковної архітектури без офіційного статусу, втрачені об’єкти церковної архітектури. Ілюстрований каталог «Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина», авторами якого є науковці Національного університету водного господарства та природокористування: доктор архітектури, професор Петро Ричков, доктор архітектури, професор Ольга Михайлишин та кандидат архітектури Ольга Смолінська, визнано кращою книгою Рівненщини 2018 року у номінації «Краще довідкове видання».

В ілюстрованому фотографіями виданні зібрано інформацію про дерев’яні церкви усіх районів Рівненської області, міститься інформація про їх побудову, особливості проекту, збереження, ремонтні роботи тощо.

Короткі текстові анотації доповнені фотографічним матеріалом, більша частина якого публікується вперше. Задум видання каталогу сформувався в рамках виконання програми «Культурна спадщина: можливості для залучення громадського суспільства». Проект здійснено Громадською організацією «Інститут українського модернізму» за підтримки Європейського Союзу. В ході реалізації проекту було обстежено понад 80 церков в різних частинах Рівненської області.

Видання містить розділи: Загальна характеристика дерев’яного храмобудування Рівненського регіону; Каталог пам’яток дерев’яного церковного зодчества по районах та місту Рівне; QUO VADIS спадщина.

Петро Ричков

Народився 29 вересня 1952 року в смт. Дворічна Харківської області. У 1969-1970 роках – викладач німецької мови в Першотравневій восьмирічній школі Дворічанського району. В 1976 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура». З 1975 по 1978 рік – асистент кафедри промислового та цивільного будівництва Білгородського технологічного інституту будівельних матеріалів. З 1978 по 1981 рік – аспірант кафедри радянської архітектури Московського архітектурного інституту. В 1981 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури. З 1982 по 1983 рік – старший викладач кафедри архітектурного проектування Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 1983 року по 2014 рік – старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри архітектури Національного університету водного господарства та природокористування. З 2014 – професор кафедри архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства та природокористування. Член Національної Спілки архітекторів України з 1983 року. Член містобудівної ради Рівненської області. Засновник і науковий редактор збірника наукових праць «Архітектурна спадщина Волині». Автор 12 архітектурних та містобудівних моделей, експонованих в музеях Рівного, Івано-Франківська, Білої Церкви, Клагенфурта (Австрія).

Основні праці Петра Ричкова

Рычков П. А. Дорогами южной Ровенщины : от Корца до Пляшевой / П. А. Рычков. – Москва : Искусство, 1989. – 175 с.

Ричков П. А. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких / П. А. Ричков, В. Д. Луц. – Київ : Техніка, 2002. – 168 c.

Ричков П. Архітектура в культурній праці князів Острозьких : монографія / П. Ричков. – Рівне : НУВГП, 2011. – 141 с.

Ричков П. Історіографія архітектурної спадщини князів Острозьких: дослідницькі підсумки та актуальна проблематика / П. Ричков // Острозька давнина : наук. зб. / голов. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Острозька академія, 2014. – Вип. 3. – С. 227-243.

Ричков П. Корець і Катербург : два урбаністичні експерименти на Волині в кінці XVIII ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Дятлик М., 2014. –Вип. 4. – С. 76-81.

Ричков П. Конкурент Житомира: до історії спроб піднесення Дубна до статусу губернського центру / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – Вип. 5. – С. 168-170.

Ричков П. Містобудівний контекст Рівного в кінці XVIII ст. на плані Я. Я. Бургіньйона / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – Вип. 5. – С. 164-167.

Ричков П. До архітектурної історії єзуїтської резиденції в селі Княгинин [Дубенського району Рівненської області] / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; за наук. ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2018. – Вип. 6. – С. 200-205

Ричков П. А. Архітектор Ян Якуб Бургіньйон. Творча спадщина : монографія / П. А. Ричков. – Рівне : У фарватері істин, 2019. – 190 с.

Рівненська архітектурна школа: 50 років досвіду : 1969-2019 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; уклад.: О. Л. Михайлишин, М. І. Ісупова ; під заг. ред. П. А Ричкова. – Рівне : Формат А, 2019. – 96с.

Електронні ресурси

Презентація каталога «Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина» [Електронний ресурс] // Рівнен. обл. краєз. музей : сайт. – Режим доступу: http://museum.rv.gov.ua/news/2017/08/03/prezentaciya-kataloga-derevyani-cerkvi-rivnenskoyi/ (дата звернення 13.03.2020). – Назва з екрана.

Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина [Електронний ресурс] // Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного : сайт. –Режим доступу: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1137 (дата звернення 13.03.2020). – Назва з екрана.

 

2019

555 автографів Богданові Столярчуку : каталог / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Б. Столярчук, І. Давидчук. – Рівне : О. Зень, 2018. – 552 с.

Каталог автографів приурочений до 70-річчя від дня народження Богдана Йосиповича Столярчука – відомого музиканта, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, поета, краєзнавця, мистецтвознавця, який наразі є професором кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, викладачем Рівненської музичної школи № 1 ім. М. Лисенка та Рівненського музичного училища.

До видання увійшли відомості про автографи на документах, книгах, брошурах, програмах вистав, афішах, листівках, світлинах із приватної колекції Богдана Столярчука.

Серед авторів «дарчих» надписів – відомі письменники, науковці, художники, видавці, краєзнавці з України, Білорусії, Польщі, Росії. Перший автограф Богдан Столярчук отримав від учнів єреванської школи в книзі віршів вірменського поета Єгіше Чаренца у 1967 році, потім від київських письменників і поетів, рівненських авторів Миколи Корейчука, Василя Горностая, Віктора Корчаги, Андрія Пастушенка, письменників з Гощі – Петра Гуменюка, Спиридона Кравчука, художників, фольклористів, науковців, краєзнавців та ін.

Автор книги зауважив, що «…йому доля подарувала зустріч з геніальними людьми, про яких не сказати і не написати – просто неможливо». Серед них – Євген Шморгун, Микола Пшеничний, Микола Бешта, Микола Береза, Юрій Береза, Василь Басараба та інші письменники-друзі та митці.

* * *

Дзвін С.Творчі й духовні перегуки / С. Дзвін // Рідний край. – 2019. – 18 жовт. – С. 10.

Про книгу «555 автографів Богданові Столярчуку» заслуженого діяча мистецтв, поета, автора, талановитого музиканта Богдана Столярчука, де зібрані присвяти літераторів Рівненщини талановитому землякові.

Богдан Столярчук

Народився 25 серпня 1947 року в селі Дмитрівка Гощанського району Рівненської області. Викладач по класу контрабаса, поет, член Національної спілки журналістів України (1986), Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка (1991), Національної всеукраїнської музичної спілки України (1992), Національної спілки краєзнавців (1992), почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1996), Національної спілки художників України (2000), Національної спілки театральної діячів України (2003), почесний музейник (2006). Лауреат премій: регіональної краєзнавчої «За відродження Волині» (1996), обласної літературно-мистецької ім. Бориса Тена (Рівне, 1997), міжнародної літературно-мистецької ім. Авеніра Коломийця (Дубно, 2002), обласної мистецької премії ім. Германа Жуковського (2003), просвітянської премії ім. Грицька Чубая (2007), краєзнавчої ім. Івана Шишка (Гоща, 2010), в галузі театрального мистецтва (2011), літературної ім. Ростислава Журомського (2014), літературної ім. Світочів (2015). Відмінник освіти України, нагороджений почесною грамотою секретаріату Національної спілки журналістів України, Почесною грамотою Міністерства науки і освіти України, грамотою Національної Всеукраїнської музичної спілки, Почесною грамотою Державного комітету інформаційної політики України. Перший заступник голови обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки (1992), голова Рівненського міського краєзнавчого товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців (2001), у 1993-1996 роках – завідувач кафедри фольклору та народного співу Рівненського державного інституту культури, професор кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університет (2007).

Автор і укладач понад 150 краєзнавчих досліджень, музикознавчих та поетичних збірок.

Основні праці Богдана Столярчука

Столярчук Б. Й. Причастя : вірші / Б. Й. Столярчук. – Ровно : Облполiграфвидав, 1990. – 56 с.

Столярчук Б. Й. Рівненська дитяча музична школа № 1 імені М. В. Лисенка (1939-1999) : бібліогр. довід. / Б. Й. Столярчук. – Рівне, 1999. – 124 с.

Столярчук Б. Пам’ятні імена : статті і дослідж. / Б. Столярчук. – Рівне, 2003. – 148 с.

Столярчук Б. Василь Кравченко – дослідник Волині / Б. Столярчук // Пам'ятні імена : ст. і дослідж. / Б. Столярчук. – Рівне, 2003. – С. 25-30.

Столярчук Б. Іван Пащук – сучасний дослідник історії Волині / Б. Столярчук // Пам'ятні імена : ст. і дослідження / Б. Столярчук. – Рівне, 2003. – С. 81-86.

Столярчук Б. Забреду у твій сад : поезії / Б. Столярчук. – Костопіль : Роса, 2005. – 54 с.

Столярчук-Попенко Б. Мої родинні витоки : біографічна довідка родоводу Столярчуків із Гощанського району Рівненської області / Б. Столярчук – Попенко. – Рівне : О. Зень, 2006. – 351 с.

Столярчук Б. Й. Вертаю у мамину пісню : зб. вибр. поезій / Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2009. – 312 с.

Дрогобужу на Волині – 925 (1084-2009) : іст. розвідки дослідників краю / ред.-упоряд. Б. Столярчук-Попенко. – Рівне : О. Зень, 2009. – 384 с.

Столярчук Б. Дорогобузька садиба Раковичів : наук. видання / Б. Столярчук // Дорогобужу на Волині – 925 (1084-2009) : іст. розвідки дослідників краю / ред. Б. Столярчук-Попенко. – Рівне : О. Зень, 2009. – С. 76-79.

Столярчук Б. Й. Самотня скрипка : поезії / Б. Й. Столярчук. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2013. – 64 с.

Храм вічної музики : Рівнен. дит. муз. шк. № 1 ім. М. В. Лисенка – 75 років / ред.-упоряд.: Б. Й. Столярчук, С. В. Полевих. – Рівне : Зень О., 2014. – 712 с.

Співай, моє місто: творчість композиторів Рівненщини та України : до 60-річчя утворення Рівнен. обл. асоц. композиторів / авт.-упоряд.: М. П. Корейчук, Б. Й. Столярчук. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 208 с.

Столярчук Б. Й. Стремено : поезії / Б. Й. Столярчук. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2018. – 64 с.

Столярчук Б. Й. Твори. В 5 т. Т. 1 [поезії] / Б. Й. Столярчук. – Рівне, 2019. – 448 с.

Столярчук Б. Й. Твори. В 5 т. Т. 2 / Б. Й. Столярчук. – Рівне, 2019. – 480 с.

До другого тому творів увійшли рецензії, відгуки, дослідження, нариси, хроніка, замітки.

Дмитрівка на Рівненщині: історія, культура, постаті / ред.-упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2020. – 716 с.

Книга-енциклопедія «Дмитрівка на Рівненщині: історія, культура, постаті», видана рівненським митцем Богданом Столярчуком, є комплексним краєзнавчим дослідженням однойменного волинського села в Гощанському районі. Видання присвячене 110-ій річниці від дня заснування села.

* * *

Причастя словом : до 70-річного ювілею від дня народж. Б. Й. Столярчука : біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. М. Кожан ; ред. З. М. Тирак ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – 2-ге вид., зі змін. й допов. – Рівне : О. Зень, 2017. – 128 с. – (Дослідники Рівненського краю).

Електронні ресурси

Мельникова В Нова книга рівненського краєзнавця вразила назвою «555 автографів Богданові Столярчуку» [Електронний ресурс] / В. Мельникова // Rvnews.rv.ua : сайт. – Режим доступу: https://rvnews.rv.ua/post/view/1538497803-nova-kniga-rivnenskogo-kraeznavcya-vrazila-nazvoyu--555-avtografiv-bogdanovi-stolyarchuku (дата звернення 20.03.2020). – Назва з екрана.

555 автографів Богданові Столярчуку [Електронний ресурс] : каталог / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Б. Столярчук, І. Давидчук // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека : сайт. – Режим доступу: http://catalog.libr.rv.ua:81 (дата звернення 25.03.2020). – Назва з екрана.

 

Яна Антонюк
усі виставки »

Бібліотека року 2023

Бібліотека року 2023

Інклюзивний фотопроєкт «Сила духу і краса душі»

Інклюзивний фотопроєкт «Сила духу і краса душі»

Книжковий форум Рівненщини

Книжковий форум Рівненщини

Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції