Віртуальні виставки

З любов’ю до природи і до людей
17.05 2016 | Постаті | Прочитано: 1790


Цінуйте кожен день, кожну годину, кожну хвилину,

бо життя одне й іншого просто не буде!

Меремінський А. Й.


Прийнято говорити, що важливість тієї чи іншої особистості особливо зрима, коли ту людину втрачаємо. Та цей афоризм аж ніскільки не можна віднести до Артура Йосиповича Меремінського. Вся велич цього науковця-природолюба висвічувала всіма гранями і за його життя, адже він жив постійно ідеєю необхідності берегти довкілля. Доля відпустила для А. Й. Меремінського дещо більше 80 років життя. А встиг він зробити добрих справ, без перебільшення, на два життя.

Він – провідний вчений-еколог, пристрасний природолюб і активний природоохоронець. Близько піввіку А. Й. Меремінський був правофланговим у лавах тих, хто на громадських засадах оберігав наше довкілля, плекав його красу, примножував природні багатства Поліського краю. Мабуть не знайдеться на Рівненщині такого природно-заповідного куточка, де б він не побував, де б його рука любовно не торкнулася рідкісної рослини чи не зафіксувала на фотоплівці унікальних представників фауни чи флори. Результатом цих походів, наукових спостережень і роздумів стали десятки його друкованих матеріалів, статей, книг, які нині є настільними у вчителів, студентів, організаторів кімнат і музеїв природи, ініціаторів прокладання екологічних стежок в багатьох районах області.

Протягом кількох десятиріч Артур Йосипович з успіхом поєднував викладацьку роботу з виконанням громадських обов’язків члена Президії обласної ради Українського товариства охорони природи, з гідністю представляв Рівненщину на з’їздах, конференціях, симпозіумах, семінарах з питань охорони природи і посилення екологічного виховання населення. Своїми ґрунтовними порадами, цікавими публікаціями і книгами природолюб надихає на нові здобутки у збереженні і примноженні природних багатств рідного краю – Рівненщини і нині, хоча його і немає серед нас. 

Із книги: Сацюк І. У поході за збереження довкілля / І. Сацюк, М. Гуйдаш. – Рівне, 2009. – С. 114–116.

 

 

Золоті сторінки життя та діяльності професора А. Й. Меремінського 

Природолюб, працелюб, видатний науковець, вчитель з великої літери – так відзивається молоде покоління про знаного в нашім краї і далеко за його межами професора Меремінського Артура Йосиповича.

Народився 10 травня 1926 року в період, коли наша країна ставала на ноги після громадянської війни, в період тотальної колективізації, індустріалізації і електрифікації. Закінчив школу в м. Житомирі і поступив на 1-й курс Московського ветеринарного інституту в 1942 році, який був евакуйований в тил. Пізніше навчався в Московській сільськогосподарській академії, а в 1946 році за сімейним станом перевівся в Київський ветеринарний інститут, де навчався з 1946 по 1949 роки.

Після закінчення інституту його трудова діяльність починається з завідувача ветеринарно-біологічної лабораторії в Рівненський області. Тут Артур Йосипович займається дослідженням паразитарних захворювань сільськогосподарських та домашніх тварин, проводить цікаві експериментальні наукові дослідження.

В 1960 році його запрошують, як науковця, в Рівненську науково-дослідну ветеринарну станцію (НДВС, яка була створена в жовтні 1959 року) на посаду молодшого, а пізніше і старшого наукового співробітника. В цей час він поступає в аспірантуру при Українському науково-дослідному інституті експериментальної ветеринарії м. Харкова і працює над кандидатською дисертацією. Творчо опрацьовані експериментальні наукові дані дозволили написати і успішно захистити роботу в 1963 році на тему: «Эпизоотология фасциолеза жвачных и опыт оздоровления хозяйств от этого заболевания в условиях Украинского Полесья». Кандидат наук Меремінський А. Й. одночасно працює викладачем зоології по сумісництву в Рівненському філіалі загальнонаукового факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Крім цього він продовжує вести науковий пошук, плідно працює над державними науковими тематиками в галузі паразитології тварин, пише численні наукові статті, тези, рекомендації, часто виступає на обласних, республіканських і міжнародних конференціях, симпозіумах, нарадах, семінарах.

В 1971 році Артур Йосипович захищає дисертацію на тему: «Парамфи-стоматидозы крупного рогатого скота в Украинском Полесье» і здобуває ступінь доктора ветеринарних наук. В своїй роботі автор розробив методику прогнозування паразитарних захворювань, за що отримав срібну медаль ВДНГ. Ця наукова праця відзначається актуальністю по сьогоднішній день.

Осінь 1979 року стала переломним етапом у житті майбутнього професора Рівненського державного педагогічного інституту ім. Д. З. Мануїльського, куди був запрошений на педагогічну роботу завідувачем кафедрою природничих і математичних дисциплін. З 1982 року професор Меремінський А. Й. успішно розробляє і читає лекційні курси, проводить лабораторно-практичні заняття на самому високому науково-методичному рівні. Цей етап роботи також відзначається його науковою діяльністю, спрямованою на екологічне виховання студентської молоді під час викладання таких предметів, як методика викладання природознавства, зоології, ботаніки та під час проведення навчально-польової практики.

Цей час означений також написанням численних наукових тез і статей на тему: «Екологічне виховання під час вивчення основ ботаніки і зоології», «Про систему безперервної екологічної освіти у педагогічному вузі», «Навчально-польова практика в системі екологічного виховання майбутніх вчителів початкових класів», «Краєзнавчий напрям екологічної підготовки вчителів початкових класів» та інші. Надруковано більше 110 публікацій, в тому числі ряд монографій і рекомендацій.

Професор брав активну участь в громадському житті факультету, інституту, міста і області, був членом Президії обласного товариства охорони природи. Як лектор Обласного товариства «Знання», вів активний здоровий спосіб життя – це давало йому сили і натхнення пропагувати його серед учнівської і студентської молоді, міського і сільського населення.

Він був виключно яскравою, творчою і неординарною особистістю. В ньому красиво поєднувались і ветеринарний лікар, і науковець-дослідник, і прекрасний викладач, невтомний мандрівник, талановитий організатор. Його ідеї щодо безперервності екологічного виховання актуальні і сьогодні, бо молоді люди, які стоять і будуть стояти біля керма незалежної України повинні розуміти своє місце в природі, чітко розбиратися в законах природи, не порушувати природний баланс і виховувати в собі високу культуру взаємодії з природою.

Концепція сучасного екологічного виховання учнівської та студентської молоді, яку розробив професор Меремінський А. Й., розкриває принципи виховання високої екологічної культури, формування екологічної свідомості, екологічного мислення, цілеспрямованого формування бережного ставлення до навколишнього середовища. 

Із спогадів В. П. Марциновського, завідувача кафедри біології Рівненського державного гуманітарного університету, кандидата біологічних наук

 

 

Література за період з 2001 по 2006 рр.

Меремінський А. Й. Заповідними стежками / А. Й. Меремінський, І. Л. Сацюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2001. – 40 с. : іл. – (1, 2).

В книзі розповідається про заповідні об’єкти, що входять до екологічної мережі в Україні та на Рівненщині. Окремий розділ присвячений Рівненському природному заповіднику.

Рец. : Пащук І. З турботою про природу! / І. Пащук // Вільне слово. – 2003. – 15 січ. – С. 6.

Меремінський А. Й. Основи екології : (соціоеколог. аспект) : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Й. Меремінський, М. А. Меремінський – Рівне : Рівнен. Будинок науки і техніки, 2001. – 226 с. – (1, 2).

У навчальному посібнику висвітлено соціологічний аспект екології. Розглядаються загальні питання взаємовідносин між суспільством і зовнішнім природним середовищем. Викладені головні напрями охорони окремих 42 природних ресурсів – атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, надр землі і ґрунтів, рослин і ландшафтів, тварин. Приділяється увага традиційним і нетрадиційним джерелам енергії та їхній екологічній оцінці. Міститься сучасна заповідна мережа України. Викладені питання екології міста, проблеми мілітаризму і природи, впливу довкілля на здоров’я людини. Обговорюються проблеми екологічної освіти і виховання, а також розглядаються різні моделі можливого розвитку стосунків людини і природи. Ці проблеми розглядаються в краєзнавчому аспекті.

Меремінський А. Й. Основи екології : метод. рек. до самостійного вивчення курсу «Основи екології» для студентів стаціонар. і заоч. форми навчання всіх спеціальностей. – Рівне : РІС КІСУ, 1999. – 56 с.

У посібнику розроблені методичні рекомендації, метою яких є надання студентам допомоги в самостійній роботі по засвоєнню курсу. Рекомендації вміщують програмний матеріал з курсу, методичні поради до кожної теми, бібліографію, питання самоконтролю до кожної теми, а також різні додатки.

Меремінський А. Й. Ландшафти і рослини Поліського краю / А. Й. Меремінський, І. Л. Сацюк. – Рівне : ЧІП, 2005. – 34 с. : іл. – (1,2).

В науково-популярному виданні описані найтиповіші ландшафти і рослини Західного Полісся, розглянуті рослини-агресори, рослини-індикатори, заповідна мережа Рівненщини. Книга збагачує екологічну свідомість населення, сприяє збереженню рідкісних та зникаючих ландшафтів і рослин Поліського краю.

Рец. : Велесик П. Врода Полісся / П. Велесик // Вісті Рівненщини. – 2006. – 20 січ. – С. 14.

Рец. : Мирощук К. Видання для тих, кому милий зелений світ / К. Мирощук // Вільне слово. – 2005. – 22 груд. – С. 12.

Меремінський А. Й. Рідкісні рослини і тварини Рівненщини / А. Й. Меремінський, І. Л. Сацюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2002. – 153 с. – (1, 2).

В книзі узагальнюються дані про рідкісних та зникаючих рослин і тварин, які потрапили до Червоної книги. Автори діляться своїми роздумами про те, що людина своїми діями не повинна зашкодити природному розвитку, наводять конкретні факти негативного впливу на природу Рівненщини. Про це йдеться в розділах книги «Закон захищає тварин», «Не зашкодь!». Вміщено також українсько-російський словник назв рослин і тварин, що зустрічаються на Рівненщині і занесені до Червоної книги України, додається також список видів тварин, які зникли з території України за історичний час.

Рец. : Кам’янський П. А з обкладинки позирає рись / П. Кам’янський // Вісті Рівненщини. – 2002. – 16 жовт. – С. 4.

Рец. : Пащук І. З турботою про природу! / І. Пащук // Вільне слово. – 2003. – 15 січ. – С. 6.

Меремінський А. Й. Доля диких тварин на Рівненщині / А. Й. Меремінський // Грані пізнання : наук. зап. Рівнен. міськ. природн.-мат. ліцею / під ред. О. М. Желюка. – Рівне : РМЛ, 2001. – Вип. 3. – С. 127-129.

Висвітлено антропогенний вплив на тварин на території Рівненської області. Розповідається про історію розселення зубрів, бобрів та інших рідкісних тварин на Рівненщині.

Меремінський А. Й. Гриби Полісся / А. Й. Меремінський // Вектор дії : наук. зап. Рівнен. міськ. природн.-мат. ліцею / за ред. О. М. Желюка. – Рівне : РМЛ, 2002. – Вип. 4. – С. 121-124.

В статті описуються їстівні гриби, які зустрічаються на Поліссі, даються поради щодо їх збирання, не зашкоджуючи природі.

Меремінський А. Й. Про ставлення до «братів наших менших» / А. Й. Меремінський // Витоки тисячоліття : наук. зап. Рівнен. міськ. природн.-мат. ліцею / під ред. О. М. Желюка. – Рівне : РМЛ, 2003. – Вип. 5. – С. 90-93.

Висвітлюється історія спілкування людини з тваринами, автор пише, що людина є гарантом охорони життя звірів і не може вбивати їх або мучити, як записано у Всесвітній декларації прав звірів, ухваленої ЮНЕСКО в 1978 році.

Меремінський А. Обережно: рослини-агресори / А. Меремінський, І. Сацюк // Вільне слово. – 2004. – 11 серп. – С. 6.

Автори загострюють увагу громадськості на проблемах, пов’язаних з процесами біологічного забруднення довкілля шляхом занесення в наші ліси чужинних рослин.

Меремінський А. Й. Про міграцію птахів / А. Й. Меремінський // Сузір’я «Елітар» : наук. зап. природн.-мат. ліцею «Елітар» / під ред. О. М. Желюка. – Рівне : ПМЛ «Елітар», 2006. – Вип. 8. – С. 137-139.

Розповідається про спостереження за терміном прильоту птахів різних видів у Рівненській та Волинській областях.

 

Література про життя та діяльність А. Й. Меремінського

Ті, хто живуть шляхетно, хоча й непомітно,

можуть не боятися, що прожили життя даремно

Б. Рассел

 

Абрагам К. Два часа и вся жизнь / К. Абрагам. – Берлин, 2000. – С. 131.

Грінчак І. Захистити і зберегти / І. Грінчак // Меремінський А. Й. Рідкісні рослини і тварини Рівненщини / А. Й. Меремінський, І. Л. Сацюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2002. – С. 3-4.

У вступній статті до книги її автор – голова Президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи, член-кореспондент екологічної Академії наук України І. Грінчак, зазначає, що І. Сацюк та А. Меремінський створили по суті обласну «Червону книгу», підкреслює актуальність розглянутих проблем у розділі «Не зашкодь», дає високу оцінку науковому рівню видання.

Закалюк К. Вчений скрябінської школи / К. Закалюк // Червоний прапор. – 1972. – 5 лип. – С. 4.

Демидівська Мала Тимірязєвка: з досвіду організації природоохорон. роботи в Демидів. середній шк. Млинів. р-ну / Ровен. обл. орг. т-ва охорони природи; обл. станція юних натуралістів. – Ровно : Облполіграфвидав, 1984. – 6 с.

У буклеті зазначається, що А. Й. Меремінський неодноразово виступав з лекціями в шкільному музеї природи у смт. Демидівці Рівненської області, вміщена його фотографія.

Кльосов М. Д. Підсумки впровадження у виробництво досягнень гельмінтологічної науки в УНДІЕВ / М. Д. Кльосов // Ветеринарія : респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1973. – Вип. 35. – С. 128, 129.

Висвітлено роль А. Й. Меремінського у розв’язанні проблем загрозливого гельмінтозу великої рогатої худоби, який був поширений у поліських районах України.

Меремінський Артур Йосипович: науковець, природознавець, читач : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; уклад. Н. О. Нікітіна ; наук ред. О. Л. Промська. – Рівне, 2012. – 64 с. – (Дослідники рідного краю).

50 років наукової діяльності Інституту епізоотології Української академії аграрних наук / М. С. Мандигра, І. В. Степаняк, Л. К. Ліховоз [та ін.] ; редкол. : М. С. Мандигра (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – С. 14, 15, 16, 27.

Характеризується робота А. Й. Меремінського в Інституті епізоотології УААН, його значний науковий доробок в галузі ветеринарної науки.

Сацюк І. У поході за збереження довкілля / І. Сацюк, М. Гуйдаш. – Рівне, 2009. – С. 114-116.

У книзі дано високу оцінку багаторічної діяльності А. Й. Меремінського як члена Рівненської обласної організації Українського товариства охорони природи.

 

Олена Тіхова
усі виставки »

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Культурний фронт. Бібліотека

Культурний фронт.
Бібліотека

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції