Віртуальні виставки

Євген Коновалець – організатор і перший керівник ОУН
07.06 2016 | Постаті | Прочитано: 17549


У вогні перетоплюється залізо у сталь,

у боротьбі перетворюється народ у націю.

Є. Коновалець

 

14 червня 2016 року виповнюється 125 років з дня народження видатного діяча українського національно-визвольного руху – Євгена Коновальця.

З метою вшанування пам’яті великого сина України, видатного українця Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відзначення 125-річчя з дня народження Євгена Коновальця» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/831-19)

Народився 14 червня 1891 р. в учительській родині в селі Зашків, поблизу Львова. Після навчання у народній школі та в гімназії, яку закінчив 1909 року, студіював у Львівському університеті (правничий факультет), готувався до юридичної праці. Вивчаючи юридичні дисципліни, пройшов ще й повний курс історії України під керівництвом професора Михайла Грушевського. Правничі науки – «хліб» для юриста, а знання рідної історії – це не лише поширення діапазону наукових знань, а й основне підґрунтя для людини, що прагне формувати політичну думку.

Передовсім інтелігент, усвідомивши підневільний стан свого народу, повинен шукати шляхів виходу з того стану. Молодого Коновальця і його побратимів розв'язка цього питання хвилювала. У тогочасної студентської молоді домінуючою була думка про здобуття державної незалежності. Тож недарма такого широкого розголосу набув реферат Дмитра Донцова, виголошений на Другому Всеукраїнському студентському З'їзді в липні 1913 року у Львові: «Сучасне політичне положення нації і наші завдання».

У 1914 році Євген Коновалець був мобілізований до австрійської армії, а в наступному році, після бою на Маківці, потрапив до російського полону. Звільнившись у результаті Лютневої революції, восени 1917 року, бажаючи віддати свій труд новоутвореній українській державності, молодий офіцер подався до Києва, де приступив до організування Українських Збройних Сил, спочатку куреня Січових Стрільців, а згодом і Корпусу. Моральна сила, високий авторитет, сталева воля Євгена Коновальця виростали з його сильного характеру, націоналістичного світогляду, політичної дії воїна-революціонера.

Євген Коновалець знав, що в боротьбі за державну самостійність і за укріплення держави найголовнішою й фізичною силою є добре зорганізована, глибоко патріотична й добре вишколена армія. 27-літній офіцер став найвидатнішим командиром тодішніх збройних сил в Українській Державі. Підлеглі Коновальцеві Січові Стрільці разом зі своїм командиром зберігали культ соборності. Коли виникла потреба переходу на Захід України, де розгорілися бої з польськими озброєними частинами, вони залишились в Києві, вважаючи, що саме в Києві – у столиці – вирішуватиметься доля відновленої Української Держави. «Шлях до вільного Львова веде через вільний Київ», – стверджував Коновалець.

Після Поразки Визвольних Змагань, у той час, коли багатьох громадян України охоплювали відчай і апатія, Є. Коновалець зі своїми бойовими друзями повною мірою усвідомлював, що боротьба не закінчилася, оскільки живою залишилась у серцях патріотів Національна Ідея. Постала необхідність творення організованої сили, оскільки, «Як не буде в нас сили, не осягнемо нічого, хоч би все найкраще для нас складалося. Як же ж будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба» (Є. Коновалець).

У 1920 році утворено Українську Військову Організацію (УВО), яку в липні 1921 року очолив полковник Є. Коновалець. Ішлося про збереження й укріплення військового кістяка. Згодом постала необхідність будувати політичну організацію. Нею стала створена на початку 1929 року з ініціативи Є. Коновальця та його однодумців, у результаті ретельної підготовки через консолідацію найкращих політично-патріотичних революційних сил Організація Українських Націоналістів (ОУН). Вістря боротьби ОУН було спрямоване проти головних ворогів української державності – московських большевицьких сатрапів і польської окупаційної шовіністичної влади.

Червона Москва після знищення Симона Петлюри бачила в особі Є. Коновальця свого головного противника. Висланий большевиками терорист Павло Судоплатов підсунув полковникові пекельну машину, від вибуху якої 23 травня 1938 року в Роттердамі обірвалося життя борця за Україну. Сталося це через 12 років після вбивства Симона Петлюри. 

Полковник Євген Коновалець [Електронний ресурс] // Бандерівець : сайт. –

Режим доступу: http://banderivets.org.ua/polkovnyk-yevgen-konovalets.html. – Назва з екрана.


Книги про життєвий шлях Євгена Коновальця

* * *

 

Дерев’яний І. Я. Сила волі. Євген Коновалець / І. Я. Дерев’яний ; Нац. музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на ЛОнцького» ; Центр досліджень визвол. руху. – Л. : Часопис, 2013. – 128 с.

Євген Коновалець // Видатні постаті в історії України ХХ ст. Короткі біогр. нариси : довід. вид. / В. І. Гусєв, О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та. ін. – К., 2011. – С. 166-168.

«Важко було нам збагнути фаталізм Полковника» // Файзулін Я. Україна у вогні минулого століття: постаті, факти, версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля. – С. 45-50.

Від УВО до ОУН // В. М. В’ятрович. Історія з грифом «Секретно». Українське ХХ століття / Центр досліджень визвольного руху. – Л., 2013. – С.41-46.

Про перебування Є. Коновальця у липні 1921 року у Львові та Відні. Події тих часів, а саме розгром УВО у Києві, дав поштовх командиру Корпусу Січових стрільців переїхати до Галичини.

Гаврилів І. Західна Україна у 1921-1941 роках: нарис історії боротьби за державність : монографія / І. Гаврилів. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 472 с.

Галамай С. П. Боротьба за визволення України.1929-1989. / С. П. Галамай / Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Т. ХХХV. – Л. : Каменяр, 1993. – 343с.

Діяльність підпільно-революційного націоналістичного Руху під проводом Є. Коновальця, у боротьбі проти більшовицького терору на Західних землях у 20-30 роках.

Магочій П.-Р. Ілюстрована історія України / П.-Р. Магочій. – К. : Критика, 2012. – 447 с.

Косик В. Євген Коновалець: короткий нарис життєвого шляху / В. Косик // Український визвольний рух : до 75-ліття Орг. Укр. Націоналістів : збірник 3 / Центр досліджень визвольного руху ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л., 2004. – С. 61-70.

Рудлінг П. А. «Війна чи Військова злочинність?» : рец. на кн. В. В’ятровича «Друга україно-польська війна. 1942-1947» // Чайковський А. Війна чи військова злочинність? : зб. публікацій / А. Чайковський, Д.-П. Химка, П. А. Рудлінг. – К., 2013. – С.94-98.

Українські долі // Вознюк В. А. Відкриваю Нідерланди по-українськи : дорожні есеї / В. А. Вознюк. – Чернівці : Книги-ХХI, 2009. – С.216-229.

У книзі розповідається про вбивство Є. Коновальця 23 травня 1938 року у Нідерландах агентом радянських спецслужб Павлом Судоплатовим. Також коротко розповідається про життєвий шлях Є. Коновальця та життя української діаспори у Нідерландах.

Хома І. Я. Січові Стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / І. Хома. – К. : Наш час, 2011. – 104 с. : іл.

Про Є Коновальця – С. 7.

 

Публікації про Євгена Коновальця у періодичних виданнях 

Васюк Л. Пам’ять людська не забуде повік / Л. Васюк // Волинь. – 2005. – 27 трав. – С. 2.

Гнідін А. Велетень української революції [провідник ОУН полковник Євген Коновалець] / А. Гнідін // Волинь. – 2008. – 23 трав. – C. 7.

Зленко Р. Євген Коновалець [провідник УВО-ОУН] : незабутній герой / Р. Зленко // Рівне Час. – 2005. – 9 черв. – C. 6.

Мельник А. Перша і остання зустрічі з Євгеном Коновальцем / А. Мельник // Літопис червоної калини. – 1993. – № 5-6. – C. 14-16. 

Про засновника ОУН Євгена Коновальця – командира Січових Стрільців, організатора і вождя української національної революції.

Гавришко М. Всеукраїнська наукова конференція «Постать на тлі епохи: до 120-річчя від дня народження Євгена Коновальця», Львів, 2011 / М. Гавришко // Мандрівець. – 2011. – № 3. – C. 93-94.

Деревляний В. Євген Коновалець: «У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю» / В. Деревляний // Голос України. – 2011. – 18 черв. – C. 31.

Зінкевич О. Євген Коновалець і наша доба / О. Зінкевич // Літературна Україна. – 2011. – 16 черв. – C. 12.

Ковальчук М. До питання про діяльність Є. Коновальця на чолі української військової організації й організації українських націоналістів / М. Ковальчук // Київська старовина. – 2010. – № 3. – C. 63-73.

Луньо Є. Образ Євгена Коновальця в українських народних піснях / Є. Луньо // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 4. – C. 45-62.

Сергієнко П. Таємниця одного теракту : про деякі обставини загибелі Євгена Коновальця / П. Сергієнко // День. – 2008. – № 112. – C. 8.

Червак Б. Де спочине прах полковника Коновальця? / Б. Червак // День. – 2007. – № 117. – C. 4.

Червак Б. Уроки полковника : 14 червня минає 120 років від дня народження Євгена Коновальця / Б. Червак // День. – 2011. – № 100/101. – C. 6.

 

Інтернет-ресурси 

Про відзначення 125-річчя з дня народження Євгена Коновальця : Постанова Верховної Ради України від 25 листоп. 2015 р. № 831-VIII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/831-19. – Назва з екрана.

Коновалець Євген Михайлович [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу: // https://uk.wikipedia.org/wiki/Коновалець_Євген_Михайлович. – Назва з екрана.

Зінкевич О. Євген Коновалець і наша доба [Електронний ресурс] / О. Зінкевич // Історична правда : сайт – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/14/42598/. – Назва з екрана.

Кожушко О. Життєвий шлях Євгена Коновальця – Провідника ОУН [Електронний ресурс] / О. Кожушко // Голос з-над Бугу : сайт. – Режим доступу: http://golossokal.com.ua/gytjevi-istorii/zhittyevij-shlyax-yevgena-konovalcya-providnika-ou.html. – Назва з екрана.

Кочарян С. Герой українського народу. Полковник Євген Коновалець – організатор Корпуса січових стрільців, засновник Організації українських націоналістів [Елетронний ресурс] / С. Кочарян // Євромайдан Харків : сайт. – Режим доступу: http://euro.kharkiv.ua/?p=9044. – Назва з екрана.

В’ятрович В. Євген Коновалець – постать на тлі епохи [Електронний ресурс] / В. В’ятрович // Каменяр : сайт. – Режим доступу: http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=233. – Назва з екрана.

Сватко Я. Полковник, який змінив історію України [Електронний ресурс] / Я. Сватко // Тронка : сайт. – Режим доступу: https://tronkablog.wordpress.com/2013/05/18. – Назва з екрана.

Придибайло О. Таємниця загибелі Євгенія Коновальця [Електронний ресурс] / О. Придибайло // WE.ORG.UA : сайт. – Режим доступу: https://we.org.ua/history/druga-svitova-vijna/tayemnytsya-zagybeli-yevgeniya-konovaltsya/. – Назва з екрана.

Полковник Євген Коновалець [Електронний ресурс] // Бандерівець : сайт. – Режим доступу: http://banderivets.org.ua/polkovnyk-yevgen-konovalets.html. – Назва з екрана.

Саюк І. Політична діяльність Євгена Коновальця [Електронний ресурс] / І. Саюк // Журнал Житомира : сайт. – Режим доступу : http://zhzh.info/publ/28-1-0-1964. – Назва з екрана.

Історико-меморіальний музей Євгена Коновальця [Електронний ресурс] // Львівський історичний музей : сайт. – Режим доступу: http://www.lhm.lviv.ua/ekspozyciyi/istorykomemorialnyy_muzey_evgena_konovalcya.html. – Назва з екрана.

Коновалець Євген Михайлович [Електронний ресурс] // Герої України : сайт. – Режим доступу: http://heroes.profi-forex.org/ua/konovalec-evgenij-mihajlovich. – Назва з екрана.

 

Анна Христофорова
усі виставки »

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Культурний фронт. Бібліотека

Культурний фронт.
Бібліотека

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції