Віртуальні виставки

Пересопницьке Євангеліє – національна святиня українського народу
13.09 2017 | Дати. Події | Прочитано: 11079


Пересопницьке Євангеліє - визначна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва, переклад євангелія так званою простою мовою, досить близькою до народної. Рукопис зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.


Пересопницьке рукописне Євангеліє 1561 року є дивовижним явищем нашої культури, унікальною пам’яткою мови, мистецтва, літератури, релігійно-філософської думки свого часу. Як явище культурного життя ця книга невіддільна від своєї епохи, її передової ідеології. Нагадаємо, що саме в той час в Україні розгортається гуманістичний рух Відродження, який був водночас і свідченням культурного зростання, становлення українського народу, і відгуком європейського Ренесансу. Це була епоха, за висловом Михайла Грушевського, коли у нас «почала вияснятися потреба національної культурної й освітньої роботи для охорони й піднесення національного життя». Високі ідеї Відродження спонукали до появи нашої Першокниги.

Виникнення Пересопницького рукопису продиктоване потребами духовності українського народу, зокрема вимогами пропаганди християнсько-релігійної духовності на грунті живої української мови. Адже на той час найуживанішою була саме релігійна література, під знаком її минала давня доба нашого письменства.

Особливою ця книга уявлялася її творцям ще в час задуму. У той далекий час вони мріяли створити книгу рідною мовою, утвердити тим престиж свого розореного, поневоленого народу. І це тоді, коли вогник пробудження національної свідомості українців лише починав жевріти, коли в умовах іноземного панування (ще з XIV ст.) дуже важко і болісно відбувалося національно-культурне виокремлення нашого народу. Першою ластівкою цього знаменного процесу національного пробудження стала саме Пересопницька Першокнига.

У тогочасному суспільстві народна мова майже не вживалася у книжництві, прийнято було віддавати перевагу мовам, освяченим давньою церковною традицією – старослов’янській, латині. Навіть польська не вважалася престижною, а наша земля входила тоді до Польського королівства. Що вже й казати про мову староукраїнську («руську»), яка взагалі побутувала переважно тільки в усному вжитку краян та ще трохи – діловодстві і, звичайно, зневажливо сприймалася вченими мужами та церковними владиками. У такій атмосфері намір створення книги українською мовою, тим паче – перекладу цією мовою Святого Писання – Біблії, був справді-таки дерзновенним, бунтівним, революційним.

Творці «Пересопницького Євангелія» були, напевно, одержимі тими ж високими патріотичними, благородними почуттями, які кількома десятиліттями пізніше відгукнулися діяльності Острозької академії і братства, у пристрасних посланнях полемістів, а потім завирували у стрімких процесах національного піднесення XVII століття.

Ті, хто здійснив цей сміливий і прекрасний задум, були, вочевидь, справді мудрими й талановитими людьми. Ще на світанку національного пробудження вони безпомильно відчули потребу великої праці в ім’я рідного народу. І таку працю учинили. Виконавши переклад Чотириєвангелія – основоположної книги християнського культу із книжної староболгарської мови на рідну українську, зрозумілу всім. Про високу й гуманну мету цієї праці в рукописі сказано, що вона здійснена «для ліпшого вирозумління люду християнського посполитого».

«Пересопницьке Євангеліє» – вишукана рукописна книга, розкішно виготовлена й оздоблена у традиціях стародавнього книжництва. 

Рукописи складають 960 сторінок тексту, виконаних на тонких пергаментних листках. Писано книгу крупним урочистим шрифтом (установом), найскладнішим і найповажнішим серед давніх шрифтів. Є у рукописі майстерно виконані золотом та фарбами малюнки – портрети євангелістів.

Книга збереглася акуратно переплетеною в дубові дощечки, обкладені зеленим бархатом. Треба сказати, що ручне виконання такої книги вимагало величезної копіткої праці. Недаремно час створення Першокниги тривав аж п’ять років, до того ж працювала над рукописом не одна людина.

Майже все, що знаємо про історію створення Пересопницького рукопису, відомо... із нього ж. Річ у тому, що, крім обов’язкового, узаконеного (канонічного, як прийнято у церкви) тексту Чотириєвангелія – від Матфея, Марка, Іоанна й Луки, у книзі вміщено короткі післямови до кожної з частин. Саме з них довідуємось про людей, причетних до творення Першокниги. Чоловік, на долю якого випала чи не найважча праця, іменує себе «писарем Михайлом Васильовичем із Санока», в іншому випадку називається сином протопопа Саноцького (місто Санок знаходилося у Перемишлянській землі). Переписувач Михайло був не тільки високоосвіченою людиною, але й творчою, талановитою. Про це свідчать післямови до Євангелій, що належать його перу.

Другий чоловік, без участі якого книга не з’явилася б на світ, – настоятель Пересопницького монастиря. У рукописі сказано, що чотири євангельські книги «устроєнікротким, смиренним і боголюбивим ієромонахом Григорієм, архімандритом пересопницьким». Очевидно, архімандритові належало загальне керівництво цією високою і відповідальною справою, він же був автором (чи співавтором) перекладу Святого Писання «з язика болгарського на мову руськую». Архімандрит був чоловіком, очевидно, немолодим, ученим і мудрим, знавцем Біблії і класичних мов, що й дозволило виконати працю на високому рівні.

Не варто забувати й про інших доброчинців, причетних до появи Чотириєвангелія. Покровителем і замовником книги стала княгиня Настася Юріївна Гольшанська-Заславська, саме її «накладом» писалося Євангеліє. 

Ця вельможна жінка прославилася своїм благодійством, жертвуючи на потреби православної церкви, але саме «Пересопницьке Євангеліє» стало найбільшим титулом її заслуг перед рідним народом і православною вірою. Сприяв здійсненню цього задуму також князь Іван Федорович Чарторийський та його дружина Євдокія, – а Пересопниця з монастирем у той час належали до княжих володінь. Патронство можновладців у цьому випадку було не просто даниною традиції доброчинства, але і свідомим актом, свідченням їх турботи про розвиток культури, освіти, духовності в нашому краї та й узагалі в Україні. Отже, у цьому покровительстві виявились їх патріотичні переконання.

Протягом п’яти років писалася унікальна книга. Почато її, як свідчить переписувач, у серпні 1556 року в Заславському монастирі (нині м. Ізяслав Хмельницької обл.), а продовжено й завершено працю у Пересопниці, «при церкві Рождества Богородиці Родичина (Богородичного) монастиря» наприкінці літа (29 серпня) 1561 року.

Євангеліє творилося «для читання церков Божих, для науки люду християнського». Тобто, книга призначалася для практичного вжитку в церковній службі (публічного читання в уривках), а її українська мова мала сприяти кращому розумінню віруючими євангельських текстів, які у старому, церковнослов’янському варіанті були вже малозрозумілими.

Виняткова цінність «Пересопницького Євангелія» вимірюється в кількох аспектах. Насамперед це неперевершена пам’ятка української мови, адже являє собою першу в нашій історії книгу, написану живою, розмовною, народною українською мовою. Книга донесла до нас живу мову наших предків, мову, якою розмовляли на нашій землі чотири з половиною століття тому. Між іншим, ця мова загалом дуже близька до сучасної розмовної мови.

Пересопницький рукопис знаменний також як найдавніший і притому один із найкращих перекладів Чотириєвангелія українською мовою. Наступні переклади Священних текстів українською були зроблені аж у XIX столітті, але й вони за рівнем майстерності здебільшого поступаються знаменитій Першокнизі. Про це свого часу переконливо писав Іван Франко.

Книга з Пересопниці заслужено вважається перлиною давнього українського книжкового мистецтва. Мистецтвознавці свідчать, що за вишуканістю оформлення вона стоїть на рівні кращих європейських рукописних книг того часу. Творами високого мистецтва є чотири віньєткові портрети євангелістів. Майстерно оздоблені рослинними, тваринними і змішаними орнаментами перші сторінки кожного з Євангелій. Елементи декору вдало вписуються в сам текст, кожна сторінка являє собою довершений взірець графічного мистецтва. За мажорною тональністю, оптимізмом життєсприймання, уро­чистістю й святковістю барв «Перєсопницьке Євангеліє» споріднене з мистецтвом європейського Відродження. Проте стильові традиції Високого Відродження тут вдало поєднуються з елементами волинської малярської школи. Очевидно, автор малюнків (а це була, напевно, окрема особа – художник-оздоблювач) був вихованцем волинської мисте­цької школи. Чимало спільного має рукопис у оформленні з Іншими славетними книгами нашої, Волині, наприклад, з «Острозькою Біблією» 1581 року.

Незвичайна доля судилася нашій Першокнизі. Книга була оцінена як рідкісний і унікальний твір ще сучасниками. Невдовзі вона опинилася на Центральній Україні. Так, славний гетьман України Іван Мазепа напочатку XVIII століття подарував коштовну книгу новозбудованому Переяславському соборові. Проте наближалися інші часи: незабаром «Пересопницьке Євангеліє», як і інші книги українською мовою, було заборонене україноненависницьким царським урядом.

У минулому столітті Пересопницький рукопис уже не використовувався активно, як у давню добу, тобто у богослужінні. Надовго книга осіла на бібліотечних полицях, і лише зрідка вона привертала увагу когось із дослідників. Зате досліджували Першокнигу і присвятили їй окремі праці видатні учені – професор Московського університету Осип Бодянський, учений і письменник, ректор і професор Київського університету Микола Максимович, професор-лінгвіст Павло Житецький. Оглядав і високо оцінив книгу під час однієї з мандрівок Україною Тарас Шевченко. А нині «Пересопницьке Євангеліє» зберігається в найповажнішому книгосховищі України – Центральній науковій бібліотеці Академії наук України в Києві, де вона становить одну з реліквій відділу рідкісної книги.

Нарешті, останній штрих в історії унікального рукопису: у грудні 1991 року на «Пересопницькому Євангелії» присягав на вірність українському народові перший Президент України Леонід Кравчук. Цей знаменний факт, здається, відкриває новий етап у долі книги, нові перспективи її поцінування сьогодні, у час творення Української Держави.

Нині у Пересопниці установлено пам’ятний знак на честь Першокниги. Щорічно наша громадськість проводить тут вшанування пам’ятки.

Поліщук Я. Першокнига / Я. Поліщук //

Поліщук Я. Література Рідного краю. – Рівне :

Азалія. – 1993. – С.12-16.


Пересопницьке Євангеліє – феномен української духовної культури

Пересопницьке Євангеліє : [факсим. вид.]. – Київ : Адеф-Україна, 2008. – 482 с. : іл.

Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; вид. підгот. І. П. Чепіга за участю Л. А. Ігнатенко ; наук. ред. В. В. Німчук. – Київ, 2001. – 704 с. : іл.

Пересопницьке Євангеліє, 1556-1561 : дослідження, трансліт. текст, словопокажч. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд ; наук. ред. В. В. Німчук. – Вид. 2-ге, доповн. – Київ, 2011. – 700 с.

Андрухов П. Волинська земля : (хроніка – джерела – постаті) / П. Андрухов. – Сокаль, 1992. – С.11.

Білодід О. Пересопницьке Євангеліє і клятва Президента Л. Кравчука / О. Білодід, І. Бражник. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 36 с.

Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наук. думка, 1995. – С. 43.

Возняк М. С. Історія української літератури. В 2 кн. Кн. 1 / М. С. Возняк. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Світ, 1992. – С. 295–300.

Войтович В. Пересопниця. Рівненський край. Історія та культура / В. Войтович. – Рівне, 2011. – 856 с. : іл.

Годованюк О. М. Монастирі та храми Волинського краю / О. М. Годованюк. – Київ : Техніка, 2004. – С. 40–41.

Горбатенко Т. Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України : релігієзнавчо–філософський аспект : монографія / Т. Г. Горбатенко. – Київ : Академія, 2001. – С. 67, 78–79.

Грушевський М. Історія України–Руси. В 11 т., 12 кн. Т. 6 : Життє економічне, культурне, національне ХІV–ХVІІ віків / М. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1991. – С. 430–431.

Грушевський М. С. Нариси історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIXст. / М. С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1991. – С. 12, 15, 46.

900-летие Православия на Волыни. – Житомир, 1892. – С. 200–203.

Дем’янчук Г. С. Українське краєзнавство : сторінки історії / Г. С. Дем’янчук, Б. Г. Дем’янчук. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 36, 208.

Дзюба О. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (Х – середина ХVІІ ст.) : посіб.–довід. / О. Дзюба, Г. Павленко. – Київ : АртЕк, 1998. – С. 124–125.

Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму ХVI–ХVIІІ ст. / АН УРСР. Ін-т суспіл. наук ; Я. Д. Ісаєвич. – Київ : Наук. думка, 1972. – С. 52.

Історія Волині: з найдавніших часів до наших днів / відп. ред. О. Г. Михайлик. – Львів : Вища шк., 1988. – С.16.

Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. Т. Ровенська обл. – Київ : Голов. Ред. Укр. рад. Енцикл. АН УРСР, 1973. – С. 647.

Історія української культури / за загал. ред. І. Крип’якевича. – Київ : Обереги, 1993. – VI зшиток. – С. 251–252, 253.

Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии / сост. Н. И. Теодорович. – Т. 2 : Уезды Ровенский, Острожский, Дубенский. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1889. – С. 508–519.

Каганов І. Я. Українська книга кінця ХVI–ХVIІ ст. : нариси з іст. книги / І. Я. Каганов. – Харків : Вид-во Книж. палати УРСР, 1959. – С. 44.

Киричук М. Волинь – земля українська : навч. посіб. – Луцьк : Волин.обл. друк., 2005. – С. 218–220.

Книговедение : энциклопедический словарь / ред. кол. : Н. М. Сикорский (гл. ред.) и др. – Москва : Сов. энцикл. – 1982. – С. 545.

Кравцов Л. Свідки народної величі / Л. Кравцов ; худож. оформ. Л. Форсюка. – Львів : Каменяр, 1972. – С. 11–16.

Крип’якевич І. Історія України / І. Крип’якевич ; відп. ред.: Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Світ, 1990. – С. 547.

Левкович І. Нарис історії Волинської землі (до 1914 року) / І Левкович. – Луцьк, 1992. – С.20, 26, 28, 32, 33, 36.

Мисан В. О. Оповідання з історії України, рідного краю / В. О. Мисан. В 2 ч. Ч. 1. – Рівне, 1992. – С. 60–67.

Огієнко І. Українська культура : коротка історія культур. життя укр. народу / І. Огієнко. – Репринт. відтворення вид. 1918 р. – Київ : Абрис, 1991. – С. 41–43.

Пересопницьке Євангеліє писали на Ізяславщині // Хмельниччина справжня : фотокнига. – Хмельницький, 2007. – C. 132–133.

Пономарьова Т. О. Пересопниця : іст.-краєзн. нарис : до 850-річчя писем. згадки / Т. О. Пономарьова, В. Г. Виткалов, Я. М. Мельник. – Рівне : Волин. обереги, 1999. – С. 3–35, 7, 35–38.

Православ’я на Рівненщині : коротке хронолог. довід. вид. : ювіл. вид. до 1000-ліття Рівнен. єпархії / уклад. Г. Бухало. – Рівне : Азалія, 1991. – С. 5, 7, 9, 10, 17, 18.

Прищепа Б. Історичне краєзнавство Волині : навч. посіб. / Б. Прищепа, О. Прищепа ; худож. оформл., обробка іл. В. Луца. – Рівне : ПП ДМ, 2008. – С. 246–248, 348.

Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – С. 400.

Рожко В. Православні святині історичної Волині : іст.-краєзн. нарис / В. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – С. 182–186.

Сербін Г. Ровенщина : іст.-краєзн. нарис / Г. Сербін. – Львів : Каменяр, 1970. – С. 206.

Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо : події і люди укр. історії / М. Слабошпицький. – Київ : Довіра, 1993. – С. 71.

Терський С. Пересопниця : краєзн. нарис / С. Терський. – Рівне : Азалія, 2003. – С.89–108.

Терський С. Скарби княжого граду [Пересопниці] : 850 років / С.Терський. – Рівне, 1999. – 6 с.

1000-ліття Православ’я на Волині / упоряд. о. Миколай (М. Моліс). – Дубно, 1992. – С.89.

Тхор В. І. Історія нашого краю : навч. посіб. для учнів 7–11 класів загальноосвіт. шк. і нових типів закл. освіти Рівнен. обл. / В. І. Тхор, В. М. Сніцаревич, В. К. Процик. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – С. 14–17.

Україна : повна енцикл. / авт.-упоряд.: В. М. Скляренко, Т. В. Іовлева, В. В. Мирошнікова, М. О. Панкова ; худож-оформлювач Л. Д. Киркач-Осипова. – Харків : Фоліо, 2007. – С. 166.

Федоришин М. Пересопницька Першокнига : до історії реформаційного руху в Україні. У 2 кн. Кн. 2 / М. Федоришин ; переднє сл. В. Виткалов. – Рівне : Перспектива, 2005. – 84 с. : іл.

Федоришин М. Пересопницька Русь : 20-й річниці Незалежності України присвячується / М. Федоришин. – Вид. 2-е, допов. – Рівне, 2011. – 54 с.

Федоришин М. Пересопницька Русь. Історія. Археологія. Культура. Кн. 1. / М. Федоришин ; переднє сл. Б. Прищепа. – Рівне : Волин.обереги, 2002. – 93 с. : іл.

Федоришин М. Пересопниця літописна ХІІ–ХІV cт. / М. Федоришин. – Дрогобич : Коло, 2013. – 24 с.

Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини – далека і близька. – Вид. 2-ге, допов. / Ч. Хитрий. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – С. 15.

Цинкаловський О.Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніш. часів до 1914 р.). [У 2 т.] Т. 2 / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1986. – С. 223–226.

Цинкаловський О. Старовинні пам’ятки Волині / О. Цинкаловський. – Торонто, 1975. – 81, 92, 117.

Шевченко Т. Повне зібрання творів. У 6 т. Т. 6 / Т. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1964. – С. 305–306.

Шевчук В. Муза Роксоланська : укр. л-ра ХVІ–ХVІІІ ст. У 2 кн. Кн. 1 : Ренесанс. Раннє Бароко / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2004. – С. 46, 52, 82.

Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна) / Н. М. Яковенко. – Київ : Наук. думка, 1993. – С. 391.

RocznicWołyński. T. 3 / podredakcja Jakóba Hoffmana. – Ŕowne, 1934. – С. 653.

* * *

Бендза М. З історії православної релігійної культури Сяноцької землі (Х–ХVII ст.) / М. Бендза // Укр. іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 163–164.

Бодянский И. Донесение г. Министру народного просвещения Магистра Московского Университета Иосифа Бодянского, из Праги, от 23 марта ст. 1838 года / И. Бодянский // Журнал министерства народного просвещения. – 1883. – Ч. 18. – № 6. – C. 393–404.

Бондаренко Г. Українська рукописна книга / Г. Бондаренко // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. Г. Берковський – Ізяслав-Острог, 2011. – C. 24–28.

Бражник І. Пересопницьке Євангеліє – національна святиня / І. Бражник // Діалог. – 1991. – № 49. – груд. – С. 3.

Булига О. Витоки та перспективи української Першокниги / О. Булига // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. Г. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – С. 131–135.

Бундючна Ю. Щедре жниво княжого засіву / Ю. Бундючна, С. Синюк // Погорина : літ.-краєзн. альм. Рівненщини / ред. та упоряд. Є. Цимбалюк. – Рівне, 2016. – C. 257–258.

Бухало Г. Пересопниця у канадських виданнях / Г. Бухало // Зміна. – 1991. – 7 трав. – С. 5.

Від Пересопницького Євангелія до сучасної мови // Голос України. – 2010. – 10 листоп. – С. 1.

Вокальчук Г. М. Українські переклади святого письма в слов’янському контексті : до 450-річчя Пересопницького Євангелія / Г. М. Вокальчук, О. О. Кузьмич // Актуальні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць РДГУ / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне-Острог : Остроз. акад., 2012. – Вип. 20 (2) : Мовознавчі студії. – С. 183–189.

Галущак І. Пересопницьке Євангеліє – наша Першокнига / І. Галущак // Слово Просвіти. – 2016. – 3-9 листоп. – C. 11.

Григор’єв О. «Пересопницьке Євангеліє» пробилося крізь віки / О. Григор’єв // Вільне слово. – 2009. – 19 листоп. – С. 13.

Гусак А. Духовні скарби літописного граду Пересопниця [нині село Рівненського району Рівненської області] / А. Гусак // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1. : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 109–112.

Дубровіна Л. Пересопницьке Євангеліє – початок створення кодексу в Дворецькому монастирі / Л. Дубровіна, Л. Гнатенко // Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. – Острог-Рівне, 2011. – C. 73–87.

Житецький Павло Гнатович [філолог, педагог, дослідник Пересопницького Євангелія] // Енциклопедія історії України. В 5 т. Т. 3 : Е-Й / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наук. думка, 2005. – С. 152.

Жулинський М. Ні, не така доля нам судилася / М. Жулинський // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1. : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 171–185.

Інвентар Пересопницького монастиря і села Пересопниці, складений ігуменом Сімеоном Косовським під час предачі монастиря своєму наступнику ігумену Макарію Созанському 1600 року, жовтня 25 // Войтович В. М. Пересопниця. Рівненський край : історія та культура / В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – C. 63–64.

Йосипенко С. Пересопницьке Євангеліє в інтелектуальній історії України / С. Йосипенко // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. Г. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – C. 116–120.

Камінський М. Літописна Пересопниця : [з історії] / М. Камінський // Слово і час. – 1999. – 10 груд. – С. 6.

Климчук А.-А. Українська Першокнига / А.-А. Климчук // Мистецькі грані. – 2011. – № 23. – С. 26.

Кобрій Р. Рукописні Євангелії історичної Волині XVI століття / Р. Кобрій // Пересопницьке Євангеліє в історії Української Православної церкви і українського народу : (до 450-річчя духовно-національної святині) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 450-річчю Пересопницького Євангелія / Українська Православна церква ; Волинська духовна семінарія. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – C. 166–170.

Кравцов Л. З глибини віків / Л. Кравцов // Червон. прапор. – 1959. – 30 серп. – С. 4.

Кралюк П. М. Особливості поширення й функціонування біблійних текстів на українських землях у період середньовіччя / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. Г. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – C. 38–52

Лозовицький В. Унікальність Пересопницького Євангелія в контексті перекладної церковно-писемної спадщини українського народу XVI століття / В. Лозовицький // Пересопницьке Євангеліє в історії Української Православної церкви і українського народу : (до 450-річчя духовно-національної святині) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 450-річчю Пересопницького Євангелія / Українська Православна церква ; Волинська духовна семінарія. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – C. 44.

Лящук В. Пересопниця : наші святині / В. Лящук // Вільне слово. – 1993. – 31 лип.

Мирончук О. Я. Назви чинів святості та їх відповідники в Пересопницькому Євангелії 1556-1561 / О. Я. Мирончук // Наукові записки / [уклад. Р. А. Криловець, В. В. Максимчук, З. В. Столяр]. – Острог : Острозька академія, 2011. – C. 74–84.

Молодик Д. О. Пересопницьке Євангеліє як духовна та мистецька пам'ятка Рівненщини / Д. О. Молодик, С. І. Шевчук // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали VII-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, 15 трав. 2014 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; відп. за вип. Ю. В. Батишкіна. – Рівне : РДГУ. – 2014. – Ч. 2 : Природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – C. 127–128.

Лубківський Р. Новий шлях Пересопницького Євангелія / Р. Лубківський ; розмову вів В. Мазаний // Вільне слово. – 2015. – 20 серп. – С. 1, 4.

Новак О. Пересопницьке Євангеліє / О. Новак // Новак О. Християнство в Україні : нариси. – Рівне : Ліста-М, 2003. – С. 50–53.

Новак О. Творці Пересопницького Євангелія / О. Новак // Вільне слово. – 2001. – 28 берез. – С. 2.

Омелянчук І. Книга, на якій присягають президенти [Пересопницьке Євангеліє] / І. Омелянчук // Волинь моя. – 2005. – Вип. 5. – С. 141–144.

Онищенко О. С. Слово про Пересопницьке Євангеліє / О. С. Онищенко // Пересопницьке Євангеліє, 1556-1561: дослідження, трансліт. текст, словопокажч. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд ; наук. ред. В. В. Німчук. – Вид. 2-ге, доповн. – К., 2011. – С. 7–9.

Онуфрійчук Ф. Пересопницьке Євангеліє / Ф. Онуфрійчук // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства. – 1977–1978. – Ч. 12. – С. 51–52.

Остапчук В. Рукописна книга. Пересопницьке Євангеліє / В. Остапук // Остапук В. П. Здолбунівщина – земля Волинська : наук.-краєзн. дослідж / В. П. Остапук. – Рівне : Овід, 2016. – Ч. 1 : Від найдавніших часів до кінця ХVIII століття. – C. 120–123.

Пащук І. Минуле відкриває таємниці / І. Пащук // Вільне слово. – 2002. – 7 серп. – С. 3.

Пащук І. Перевидання «Пересопницького Євангелія» / І. Пащук // Вільне слово. – 2002. – 24 квіт. – С. 3.

Пащук І. Рівненський письменник і краєзнавець Лаврентій Кравцов про Пересопницьке Євангеліє / І. Пащук // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1. : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 135–139.

Пересопницьке Євангеліє – духовний символ українського народу // Шляхами розвитку. – Рівне : Овід, 2009. – С. 12–13.

Пересопницьке Євангеліє // Енциклопедія українознавства : перевид. в Україні. – Львів, 1956. – Т. 6. – С. 2014.

Пересопницьке Євангеліє // Ілюстративна енциклопедія історії України : в 3 т. / авт. тексту О. Кучерук ; іл. та худож. оформл. Л. і С. Голембовських, С. Білостоцького. – К. : Спалах, 2004. – Т. 1 : (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.). – С. 152.

Пересопницьке Євангеліє // Україна від А до Я : сучасний енцикл. слов.–довід. / уклад. О. М. Кожушко. – Харків, 2009. – С. 418–419.

Пересопницьке Євангеліє // Українська радянська енциклопедія : в 17 т. / голов. ред. М. П. Бажан. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1963. – Т. 11 : Патріотизм – прянощі. – С. 65.

Пересопницьке Євангеліє // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. / редкол. : А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1987. – Т. 2 : Каліграфія – португальці. – С. 648.

Писаренко С. А долоню над Пересопницьким Євангелієм пронизує тепло! / С. Писаренко, М. Білокопитов // Віче. – 2011. – № 1. – C. 6–8.

Писарчук І. У Пересопниці [Рівненського району археологи] знайшли ... булаву [XII–XIII ст.]! / І. Писарчук // Ого. – 2011. – №28/14 лип./. – C. 3.

Поліщук Я. Літописна столиця Погоринського краю (Пересопниця) / Я. Поліщук // Слово правди. – 1990. – 13 квіт. – С. 4.

Поліщук Я. Пересопницьке Євангеліє / Я. Поліщук // Слово правди. – 1990. – 20 лип. – С. 2.

Поліщук Я. Пересопниця: місто літописної історії / Я. Поліщук // Рівне. – 1991. – 19 січ. – С. 6.

Поліщук Я. Першослово [Пересопницьке Євангеліє] / Я. Поліщук // Заповіт. – 1990. – № 4. – С. 22.

Пономарьова Т. Пересопницьке Євангеліє : до питання збирання і вивчення джерел / Т. Пономарьова // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1 : присвяч. 450 - річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 54–58.

Поліщук Я. Унікальна книга нашого народу / Я. Поліщук // Вісті Рівненщини. – 1999. – 24 верес. – С. 5.

Прокопенко В. Блага вість із Пересопниці / В. Прокопенко // Клеванський тракт. – 2010. – 21 трав. – С. 1, 3.

Пушик С. На прощу в Пересопницю / С. Пушик // Погорина. – 2002. – Вип.4. – C. 21–23.

Пшеничний Ю. В пошуках зниклого монастиря / Ю. Пшеничний // Наше дзеркало. – 2010. – 3 листоп. – С. 10.

Рисак О. О. Волинські культурні осередки / О. О. Рисак // Минуле і сучасне Волині. Краєзнавство: історія, здобутки, перспективи : тези доп. і повідомл. ІІ регіон. «Велика Волинь» і VІ обл. іст.-краєзн. конф. 8–10 жовт. 1992 р. – Луцьк, 1992. – C. 49–50.

Романовська А. Знаки часу. Звідки «хвилі» в Пересопницькому Євангелії? / А. Романовська, В. Федотов // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1 : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 162–168.

Руденко В. Видано Пересопницьке Євангеліє [транслітер. текст] / В. Руденко // Вісті Рівненщини. – 2001. – 30 листоп. – С. 2.

Рутковська О. Святиня, народжена на Волині / О. Рутковська // Волинь моя. – 2010. – Вип. 7. – C. 33–35.

Слава тобі, рік Першокниги : [2011 рік українським парламентом та Президентом України проголошено роком української першокниги (450-річчя Пересопницького Євангелія)] // Віче. – 2011. – № 1. – C. 4–5.

Слободяник А. Пересопницьке Євангеліє – святиня українського народу / А. Слободяник // Друкарство. – 2000. – № 1/2. – С. 4–8.

Слободянюк П. Неповторні скарби української духовності / П. Слободянюк // Українська культура в іменах і дослідженнях : присвяч. 180-річчю М. Костомарова та 150-річчю Ф. Вовка : наук. записки Рівнен. держ. ін-ту культури. – Рівне : Рівнен. держ. ін-т культури, 1997. – Вип. 1 : Волинське Полісся в контексті слов’янської культури. – C. 114–120.

Степченко О. Пересопницьке Євангеліє: питання збереженості та популяризації / О. Степченко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1. : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 25–30.

Терський С. Монастирі княжої Пересопниці / С. Терський, В. Терський // Волинь незабутня : тези ІV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзн. дослідж. з історії Волині : нові підходи, форми і методи». – Рівне, 1993. – С. 15–17.

Туровська Л. Унікальна пам’ятка українського рукописного мистецтва / Л. Туровська // Волинь моя. – 2003. – Вип. 3. – С. 64–68.

Устимчук М. Містечко Пересопниця і Пересопницьке Євангеліє в дослідженнях української волинської діаспори / М. Устимчук, Ф. Устимчук // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1 : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 99–102.

Федоришин М. Пересопницьке Євангеліє як культурний феномен / М. Федоришин // Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову : зб. тез наук.-практ. конф. присвяч. 1025 річниці Хрещення Русі, 365-річниці початку Визвол. війни 1648-1657 рр., 362-ій річниці Берестецької битви / Нац. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви», Рівнен. духов. семінарія, Свято-Георгіївський чолов. монастир на Козацьких могилах. – Рівне : Нестеров С. Б., 2013. – С. 239–249.

Федоришин М. Пересопницький рукопис на шляху до Івана Мазепи / М. Федоришин // Відродження Української Православної Церкви в ХХ ст. : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 90-річчю 2-го відродж. Укр. Православ. Церкви. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – C. 225–228.

Франко І. Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревського / І. Франко // Франко І. Зібрання творів. У 50 т. Т. 40 : Літ.-критич. пр. – Київ : Наук.думка, 1983. – С. 222–223.

Цимбалюк Є. Євангеліє, на якому присягають президенти / Є. Цимбалюк // Голос України. – 2005. – 25 січ. – С. 3.

Чепіга І. Дві яскраві дати української святині / І. Чепіга // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1 : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 15–19.

Черкасова Н. Пересопницьке Євангеліє / Н. Черкасова // Визвольний шлях. – 2003. – січ. – С. 46–53.

Шахматова Л. Повернення на Батьківщину : (Пересопницьке Євангеліє в книж. колекції Рівнен. обл. краєзн. музею) / Л. Шахматова // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : О. Зень, 2010. – Вип. 8 : 140 років від дня народж. Ф. Штейнгеля. – С. 315–319.

Шевченко С. Двірецько-Пересопницьке Євангеліє як взірець духовного багатства українського народу / С. Шевченко // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. Г. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – C. 77–84.

Швець І. Пересопницьке Євангеліє – перлина української духовності / І. Швець // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1 : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 93–98.

Шлихта П., протоієрей. Історія монастиря Різдва Пресвятої Богородиці / П. Шлихта, протоієрей // Духовна нива. – 2006. – № 6/черв./. – С. 3.

Шлихта П., протоієрей. Літопис Пересопниці / П. Шлихта, протоієрей // Духовна нива. – 2006. – № 6/черв./. – С. 3.

Шморгун Є. Непідвладне часові / Є. Шморгун // Погорина. – 2002 – Вип. 4. – С. 19–21 ; Слово і час. – 1993. – № 8. – С. 72–75.

Шморгун Є. Пересопниця [село Рівненського району Рівненської області] / Є. Шморгун // Погорина. – 2002. – Вип.4. – C. 19–21.

Шморгун Є. Світло далекої зірки / Є. Шморгун // Зміна. – 1988. – 7 лип. – С. 5.

Ярмусь С. Пересопницьке Євангеліє в історії Української церкви й українського народу / С. Ярмусь // Ярмусь С. Моє турботливе слово : до тих, що люблять Україну всім серцем. – Вінніпег ; Луцьк, 2011. – C. 6–11.

Ярмусь С. Роль Пересопницького Євангелія в історії Української Церкви й українського народу / С. Ярмусь // Пересопницьке Євангеліє в історії Української Православної церкви і українського народу : (до 450-річчя духовно-національної святині) : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 450-річчю Пересопницького Євангелія / Українська Православна церква ; Волинська духовна семінарія. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – C. 15–23.

Яроцький П. Пересопницьке Євангеліє: у відповідний час і у відповідному місці / П. Яроцький // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / рецензент В. Г. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – C. 107–115.

* * *

Григорій [архімандрит Пересопницького монастиря Різдва Пречистої Богородиці] // Літератори Рівненщини : довідник / упоряд. і ред. Є. Шморгун ; худож. І. Філик. – Рівне : Азалія, 1995. – С. 3–4.

Гриценя О. Фундатори та укладачі Пересопницького Євангелія / О. Гриценя // Андріївський вісник – 2014. – № 3. – С. 70–76.

Дем’янчук Г. Хто він, Михайло Василевич? : життєва загадка одного із авторів Пересопницького Євангелія / Г. Дем’янчук // Погорина. – 2002. – Вип. 4. – С. 25–27.

Княгиня Анастасія Гольшанська-Заславська [фундаторка Пересопницького Євангелія] // Українки в історії. – Київ : Либідь, 2004. – С. 43–46.

Кралюк П. Євангеліє [Пересопницьке] княгині Жеславської – [фундаторки видання] українська національна святиня : історія, зміст, загадки / П. Кралюк // День. – 2010. – № 134/135. – С. 8.

Оверчук С. Княгиня Заславська і перша україномовна книга «Пересопницьке Євангеліє» / С. Оверчук // Історія очима молодих дослідників : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів, здобувачів, магістрантів. – Рівне, 2006. – Вип. 1. – С. 238–244.

Рожко В. Благовірні князі Ольшанські-Дубровицькі – фундатори православних святинь Північного Погориння / В. Рожко // Погорина. – 2010. – № 12/13. – С. 392–395.

Федоришин М. Фундатори та творці Пересопницького рукопису / М. Федорошин // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Музей книги та друкарства. – Острог : Острозька академія, 2013. – Вип. 2. – С. 4–11.

Філінюк А. Г. Волинські митці ХІІІ–ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Велика Волинь: минуле й сучасне : (матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р.). – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – C. 360–364.

Цибульська А. Дубровиця – Пересопниця [Рівненської області] : Роль княгині Анастасії-Парасковії Гольшанської-Дубровицької у створенні «Пересопницького Євангелія» / А. Цибульська // Войтович В. М. Пересопниця. Рівненський край : історія та культура / В. М.Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – С. 135–136.

* * *

Гулак М. Пересопницький Різдво-Богородичний монастир та Пересопницьке Євангеліє в працях історика-архівіста Володимира Рожка / М. Гулак // Пересопницьке Євангеліє в історії Української Православної церкви і українського народу : до 450-річчя духовно-національної святині : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 450-річчю Пересопницького Євангелія / Українська Православна церква ; Волинська духовна семінарія. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – C. 148–151.

Монастир Різдва Пречистої Богородиці у Пересопниці [Рівненського району Рівненської області] та його роль в історії України // Пересопниця : стежками краєзнавчих подорожей / упоряд. В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2012. – C. 101–105.

Пересопницький монастир Різдва Пресвятої Богородиці, чоловічий // Горін С. Монастирі Луцько-Острозької Єпархії кінця XV-середини XVII ст. : функціонування і місце у волинському соціумі / С. Горін ; Ін-т українознавства ім. І.  Крип'якевича НАН України, Ін-т народознавства НАН України. – К. : Києво-Могилян. акад., 2012. – C. 302–307.

Рожко В. Монастир Різдва Пресвятої Богородиці в Пересопниці [Рівненського району Рівненської області] / В. Рожко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1 : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 84–92.

Терський С. В. Локалізація монастиря Різдва Пречистої Богородиці у Пересопниці : історіографія питання / С. В. Терський // Слов'янський вісник : зб. наук. праць / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту ; наук. ред. С. С. Троян. – Рівне, 2012. – Вип. 14. – С. 106–110.

Федоришин М. Бібліотека Пересопницького православного монастиря у 1600 році / М. Федоришин // Рукописна книга з Пересопниці. Кн. ІІ : зб. ст. учасників 2-го наук. симп. «Рукописна книга в Україні», 7-8 листоп. 2014 р. / Культур.-археолог. центр «Пересопниця». – Рівне-Пересопниця : О.Зень, 2014. – С. 47–55.

Федоришин М. До історії Пересопницького монастиря / М. Федоришин // Слово і час. – 2001. – 13 квіт. – С. 6.

Федришин М. Історія православного Пречистенського монастиря у Пересопниці / М. Федоришин // Сакральна спадщина Дубенщини : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1025-річчю хрещення Київ. Русі та 521-й річниці Дубен. замку / Держ. іст.-культур. заповідник м. Дубно ; гол. ред. Л. Кічатий. – Дубно : Держ. іст.-культур. заповідник, 2013. – С. 68–79.

* * *

Бібліографія праць про Пересопницьке Євангеліє / уклала І. Чепіга // Пересопницьке Євангеліє, 156-1561 : дослідження, Транслітерований текст, Словопокажчик. – Київ : НАН України, 2001. – С. 105-111.

Пересопницьке Євангеліє: покажчик документних джерел : наук.-допоміж. покажч. : до 450-річчя створення Пересопницького Євангелія / РДОБ ; [уклад. Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ; наук. ред. І. В. Мілясевич ; ред. Л. Г. Сахнюк]. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 82 с.

 

Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам’ятка української мови та мистецтва

* * * 

Волинський Кобзар / уклад. П. М. Кралюк. – Острог : Остроз. акад., 2013. – С. 67.

Думитрашко Н. Замечательная рукопись Полтавской семинарии «Пересопницкое евангелие» / Н. Думитрашко. – Полтава, 1874. – 30 с.

Житецкий П. Описание Пересопницкой рукописи XVI века / П. Житецкий. – Київ, 1876.

Жовтобрюх М. А. Історія української мови : фонетика / А. М. Жовтобрюх, В. М. Русанівський, В. Г. Скляренко. – Київ : Наук. думка, 1979.– С. 49–50.

Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст. / Я. П. Запаско. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – С. 65.

Запаско Я. П. Орнаментальне оформлення української книги / Я. П. Запаско. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 78–84.

Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва : укр. рукоп. кн. / Я. П. Запаско. – Львів : Світ, 1995. – С. 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 101, 117, 119.

Запаско Я. П. Українська рукописна книга / Я. П. Запаско. – Львів, 1995. – С. 85–89.

Історія українського мистецтва. В 6 т. Т. 2 : Мистецтво XVI – першої половини XVII ст. – Київ : УРЕ, 1967. – С. 328–329, 331.

Степовик Д. В. Українська графіка XVI–XVIII століть : еволюція образотворчої системи / Д. В. Степовик. – Київ : Наук. думка, 1982. – С. 16.

Українська графіка XI – початку XX ст. : альбом / авт.-упоряд. А. В’юник. – Київ : Мистецтво, 1994. – С. 60–61.

Уманцев Ф. С. Мистецтво давньої України : іст. нарис / Ф. С. Уманцев. – Київ : Либідь, 2002. – С.140–141.

Булига О. С. Українська святиня та оберіг / О. С. Булига // Наукові записки : присвячується 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1. – C. 9–12.

Гальченко О. Оправа Пересопницького Євангелія: спроба реконструкції / О. Гальченко // Наукові записки: присвячується 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія / Рівненський обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1. – С. 31-35.

Гнатенко Л. Пересопницьке Євангеліє як Кодекс / Л. Гнатенко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1. : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 20–24.

Гнатенко Л. А. Правопис приголосних та буквенних знаків у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках [в т. ч. у Пересопницькому Євангелії] (у зв’язку з другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом) / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 11–21.

Гнатенко Л. А. Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм) / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. акад. наук. України. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 174–187.

Дем’янчук Г. «Пересопницьке Євангеліє» і рідна мова / Г Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 1991. – 16 трав.

До ювілею української Першокниги [Пересопницького Євангелія на поліграфічному підприємстві, що у Бучі поблизу Києва, надрукували перший аркуш нової мовної редакції української Першокниги] // Клеванський Тракт. – 2010. – 19 листоп. – C. 1.

Жарська О. Візантійські канони в мініатюрах Пересопницького Євангелія / О. Жарська // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога ; Музей книги та друкарства. – Острог : Острозька академія, 2013. – Вип. 2. – C. 12–19.

Жарська О.Технічна сторона виготовлення рукопису Пересопницького Євангелія / О. Жарська // Рукописна книга з Пересопниці. ІІ : зб. ст. учасників 2-го наук. симп. «Рукописна книга в Україні», 7-8 листоп. 2014 р. / Культур.-археолог. центр «Пересопниця». – Рівне-Пересопниця : О. Зень, 2014. – C. 17–22.

Житецкий П. И. Текст Евангелия Луки из Пересопницкой рукописи / П. И. Житецкий // Труды третього археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года : приложение. – Киев, 1878. – Т. 2. – C. 43–111.

Запаско Я. Перлина книжкового мистецтва / Я. Запаско // Войтович В. М. Пересопниця. Рівненський край : історія та культура / В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – C. 111–113.

Житецкий П. О Пересопницкой рукописи : труды III археолог. съезда в Киеве. Т. 2. 1878 / П. Житецкий ; пер. : Я. Поліщука, М. Федоришина // Першокнига / упоряд. М. Федоришин ; худож.-оформл. В. Войтович. – 1992. – С. 13–23.

Линник М. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр. – шедевр українського книжкового мистецтва / М. Линник // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. магістрантів та студентів : до 15-річчя РІС КСУ / Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : РІС КСУ, 2011. – Вип. 2. – C. 156–159.

Луц В. Невідомі пам’ятки сфрагістики і металопластики Волині домонгольської доби / В.Луц // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть : матеріали VII міжнар. наук. конф. з волин. іконопису, м. Луцьк, 27-28 листоп. 2000 р. – Луцьк, 2000. – С. 22–24.

Любецька Н. Пересопницьке Євангеліє – перлина української писемної культури / Н. Любецька // Дзеркало плюс. – 2010. – 11 листоп. – C. 10.

Мандрик Н. Пересопницьке Євангеліє як джерело культури української мови / Н. Мандрик // Нова пед. думка. – 2004. – № 2. – С. 78–79.

Михайлова Р. Особливості художнього декору Пересопницького Євангелія / Р. Михайлова // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1. : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 36–39.

Онищенко О. С. Слово про Пересопницьке Євангеліє / О. С. Онищенко // Пересопницьке Євангеліє. 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; вид. підгот. І. П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко ; наук. ред. В. В. Німчук. – Київ, 2001. – С. 7–9.

Павлуцкий Г. Г. Орнамент Пересопницкой рукописи / Г. Г. Павлуцкий // Искусство. – 1911. – № 2. – C. 83–92.

Парфенюк Л. Ініціали Пересопницького Євангелія в контексті доби Відродження / Л. Парфенюк // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2014. – Вип. 7. – C. 314–320.

Парфенюк Л. Книжні застібки – невід’ємна складова рукописних книг та стародруків ХІ-ХVІІ ст. [були знайдені під час земляних робіт при спорудженні культурно-археологічного центру «Пересопниця»] / Л. Парфенюк // Сакральна спадщина Дубенщини : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1025-річчю хрещення Київ. Русі та 521-й річниці Дубен. замку / Держ. іст.-культур. заповідник м. Дубно ; гол. ред. Л. Кічатий. – Дубно : Держ.іст.-культур. заповідник, 2013. – C. 282–288.

Переклади св. Письма // Історія української культури : видання Івана Тиктора : VI зшиток – березень 1937 / під ред. І. Крип’якевича. – Київ : Обереги, 1993. – C. 251.

Поліщук Я. О. Перлина нашої культури [Пересопницьке Євангеліє] / Я. О. Поліщук // Укр. мова та л-ра. – 1997. – Ч. 33. – С. 5–7.

Рибаченко В. Пересопницьке Євангеліє видано факсимільно / В. Рибаченко // Войтович В. М. Пересопниця. Рівненський край : історія та культура / В. М. Войтович. –Рівне : В. Войтович, 2011. – C. 156–161.

Семенович О. Орнаментика Пересопницького Євангелія: характерні риси / О. Семенович // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1 : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 42–46.

Тишкевич Б. Оклад Пересопницького Євангелія / Б. Тишкевич // Пересопницьке Євангеліє в історії Української Православної церкви і українського народу : (до 450-річчя духовно-національної святині) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 450-річчю Пересопницького Євангелія / Українська Православна церква ; Волинська духовна семінарія. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2011. – C. 121–127.

Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє. Історія відкриття пам’ятки / І.Чепіга // Бібл. вісн. – 1997. – № 1. – С. 38–39.

Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє : морфологічний стандарт укр. мови (на матеріалі іменника) / І. Чепіга // Український діалектологічний зб. : пам’яті Тетяни Назарової / упоряд. П. Ю. Гриценко. – Київ, 1997. – Кн. 3. – С. 231–236.

Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє (1556–1561) / І. Чепіга // Чумацький шлях. – 2002. – № 1. – С. 6–7.

Шелухин С. Слово «Україна» в Пересопницькому Євангелії / С. Шелухин // Україна – назва нашої землі з найдавніших часів : [репринт. вид.]. – Дрогобич, 1992. – C. 115–121.

Яковенко О. В. Етапи становлення української писемності : наук. подорож : (до Дня укр. писем.) / О. В. Яковенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. – № 27. – С. 30–38.

* * *

Кралюк П. М. Шевченко й Пересопницьке Євангеліє / П. М. Кралюк // Кралюк П. М. Тарас Шевченко : незауважене / П. М. Кралюк. – К., 2015. – C. 200–204.

Парфенюк Л. Тарас Шевченко як дослідник Пересопницького Євангелія / Л. Парфенюк // Рукописна книга з Пересопниці. ІІ : зб. ст. учасників 2-го наук. симп. «Рукописна книга в Україні», 7-8 листоп. 2014 р. / Культур.-археолог. центр «Пересопниця». – Рівне-Пересопниця : О. Зень, 2014. – С. 39–46.

* * *

Войтович В. Храм. Пам’ятки церковної архітектури міста Рівного та його околиць : [альбом] / В. Войтович ; худож. оформл. автора ; вступ. сл. М. Федоришина. – Рівне, 1995. – С. 35.

Запрошує Рівненщина : фотоальбом / тексти, фотогр., дизайн А. Мізерного ; пер. на англ. Я. Мізерного. – Рівне, 2009. – С. 14–15.

Культурна спадщина Рівненського краю = Cultural heritage of Rivne lands : [фотоальбом] / авт. проекту та фото О. Харват ; вступ. ст. О. Булиги ; тексти ст. М. Бенюка ; пер. англ. В. Скринського. – Рівне, 2010. – С. 232-233.

Пересопниця. Батьківщина української Першокниги : [альбом]. – Рівне : Харват О. М., 2006. – 84 с.

Рівненщина : фотоальбом / фото, тексти, дизайн А. Мізерного. – Пряшів-Братислава (Словаччина) : Агенція М Со, 1997. – С. 13.

150 святинь Великої Волині. – Рівне : Харват О. М., 2011. – С. 209.

Україна. Віхи історії / авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. – Київ : Мистецтво, 2001. – С. 107.

Харват О. Рівненський край = Kharvat A. Rivnelands / О. Харват ; вст. сл. В. Басараби ; пер. В. Скринського. – Рівне, 2009. – С. 166.

 

Вшанування Української Першокниги

Про відзначення на державному рівні 450-ї річниці Пересопницького Євангелія : постанова Верховної Ради України, 12 трав. 2010 року № 2175-VI // Урядовий кур’єр. – 2010. – 20 трав. – С. 1.

Про відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія : указ Президента України № 1069 / 2009, 17 груд. 2009 р. // Слово і час. – 2009. – 25 груд. – С. 1.

Про підготовку та відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серп. 2010 р. № 1693-р // Урядовий кур’єр. – 2010. – 10 верес. – С. 1.

* * *

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : випуск наук. зб., присвяч. 450-річчю Пересопницького Євангелія / гол. ред. Р. М. Постоловський ; РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2011. – 324 с. – (Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету ; вип. 22).

Блага Вість Пересопниці : міжнар. фестиваль духов. православ. музики / Упр. культури і туризму Рівнен. облдержадміністрації. – Рівне, 2011. – 18 с.

Войтович В. М. Пересопниця. Рівненський край : історія та культура / В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – 816 с.

Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1 : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія.187 с. : іл., табл.

Пересопницьке Євангеліє в історії Української Православної Церкви і українського народу : до 450-річчя духовно-нац. святині : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 450-річчю Пересопницького Євангелія. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 188 с.

Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / Ізяславська районна держ. адмін. ; Ізяславська районна рада ; район. іст.-краєзн. музей ; Нац. ун-т «Острозька академія» ; ред. М. В. Попович ; рецензент В. Г. Берковський ; упоряд. П. М. Кралюк. – Ізяслав-Острог. – 174 с.

Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. – Рівне : Дятлик М. С., 2011. – 240 с. : іл.

Цимбалюк Є. Пересопницьке Євангеліє: повернення на рубікон / Є. Цимбалюк. – Рівне : ДМ, 2011. – 112 с.

* * *

Бірюкова І. … На ньому клянуться Президенти : вперше в Україні здійснено факсим. вид. Пересопницького Євангелія / І. Бірюкова // День. – 2008. – 24 трав. – С. 1.

Верховна Рада України ухвалила Постанову про відзначення [у серп. 2011 р.] на державному рівні 450-ї річниці Пересопницького Євангелія // Клеванський тракт. – 2010. – 4 черв. – С. 1, 6.

2011 – рік української Першокниги // Вісник кн. палати. – 2010. – № 12. – С. [2 с. обкл.].

Дем’янчук О. Пересопниця стане наче писанка / О.Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2011. – 11 берез. – С. 12.

Дем’янчук О. Повернення через віки / О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2010. – 21 січ. – С. 4.

До ювілею української Першокниги [на полігр. підприємстві, що у Бучі поблизу Києва, надрукували перший аркуш нової мовної редакції укр. Першокниги] // Клеванський тракт. – 2010. – 19 листоп. – С. 1.

Кам’янський П. Книга до часу : [у відділі акумуляції краєзн. док. і бібліогр. Рівнен. держ. обл. б-ки відбулася презентація книги Є. Шморгуна «…І пітьма не здолала його. Сторінки буття «Пересопницького Євангелія» / П. Кам’янський // Зелені шати. – 2011. – 25 берез. – С. 4.

Квітка О. Світський ювілей церковної книги : [до 450-річчя Пересопницького Євангелія] / О. Квітка // Літературна Україна. – 2011. – 18 серп. – С. 4.

Лісовець В. Книга свята, життєдайна... : яскраво, велелюдно, на державному рівні відзначено 450-річний ювілей Пересопницького Євангелія [у селі Пересопниця Рівненського району 29 серпня 2011 року] / В. Лісовець // Слово і час. – 2011. – 2 верес. – C. 2.

Ляшко С. Світло Пересопницького Євангелія / С. Ляшко, О. Лотоцька // Сарненські новини. – 2011. – 1 верес. – C. 1, 2.

Марчук Л. Нове життя старої Пересопниці / Л. Марчук, О. Жилін // Віче. – 2011. – № 1. – C. 10–12.

Миколюк О. До ювілею Першокниги : на святкування 450-річчя створення Пересопницького Євангелія на Рівненщину запрошено президентів п’яти країн / О. Миколюк // День. – 2010. – 30 верес. – С. 1.

Мошняга Л. На поклін – у Пересопницю / Л. Мошняга // Сім днів. – 2011. – 1 верес. – C. 2.

О книго книг! // Володимирецький вісник. – 2011. – 25 серп. – C. 4.

Омелянчук І. Велике майбутнє маленької Пересопниці [Рівненського району] / І. Омелянчук // Рівненський кооператор. – 2011. – 26 серп. – C. 1.

Омелянчук І. З неперспективного села – на туристичну Мекку : 450-річчя Пересопницького Євангелія відзначатимуть не в Києві, а в Пересопниці на Рівненщині / І.Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2011. – 5 берез. – С. 1.

Омелянчук І. Пересопницьке Євангеліє вже у волинських Афінах : на Рівненщині стартував рік української Першокниги / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2011. – 23 квіт. – C. 21.

Остапова І. Видавничий проект «ПересопницькеЄвангеліє» : технолог. аспекти / І. Остапова // Друкарство. – 2010. – № 6. –С. 14–17.

Пащук І. Ювілею Пересопницької Першокниги [присвяч. виставка організована відділом акумуляції краєзн. док. та бібліогр. Рівнен. держ. обл. б-ки «Пересопницьке Євангеліє. 450 років»] / І. Пащук // Вільне слово. – 2011. – 24 берез. – С. 13.

Пащук І. Конференція в Ізяславі / І. Пащук // Слово і час. – 2011. – 29 лип. – C. 8.

Поліщук Я. Світло Першокниги : до 450-річчя Пересопницького Євангелія / Я. Поліщук // Слово і час. – 2011. – 26серп. – C. 6.

Попова Т. Краєзнавчий музей [Рівного] отримав Пересопницьке Євангеліє / Т. Попова // Рівненський репортер. – 2010. – 20 січ. – С. 2.

Рокицький А. Євангеліє, на якому присягають народові Президенти України / А. Рокицький // Жінка. – 2011. – №6. – C. 11.

Рожко В. До 450-річчя Пересопницького Євангелія / В. Рожко // Віче Костопільщини. – 2011. – 6 серп. – C. 3.

Тимчак М. Дорога до Пересопниці : 29 серпня [2011 року] відзначали 450-річчя Пересопницького Євангелія на Рівненщині / М. Тимчак // Скриня. – 2011. – 1 верес. – C. 2.

Цимбалюк Є. Пересопницьке Євангеліє оцінили у 40 тисяч гривень / Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2009. – 1 верес. – С. 7.

450-річчя «Пересопницького Євангелія» святкуватимуть на державному рівні // Голос України. – 2010. – 13 січ. – С. 4.

Юркова О. Пересопниця дала життя Євангелію, тепер воно відродило село / О. Юркова // Вільне слово. – 2011. – 18 серп. – C. 3.

Шилан Є. П. «Друге дихання» української Першокниги / Є. П. Шилан // Нове життя. – 2011. – 9 верес. – C. 3.

Шморгун Є. Євген Шморгун: «Це воістину був подвиг на ниві Слова і Духа» : [бесіда з письменником Є. Шморгуном з нагоди ювіл. дати 450-річчя Пересопницького Євангеліє та виходу нової книги«…І не здолала його. Сторінки буття «Пересопницького Євангелія] / спілкувався Ю. Береза // Вісті Рівненщини. – 2011. – 1 квіт. – С. 12.

Ярмолюк Н. Твердиня нашої духовності / Н. Ярмолюк // Надслучанський вісник. – 2011. – 2 верес. – C. 1, 2.

* * *

[Архітектор Віктор Ковальчук. Проекти храму-пам’ятника в селі Пересопниця на честь української Першокниги – «Пересопницького Євангелія»] // Погорина. – Рівне, 1998. – Вип. 2. : фото на обкл.

Столярчук Б. Зона болю Костянтина Литвина [худож., автора проекту пам’ят. знаку «Пересопницькому Євангелію»] / Б. Столярчук // Образотворче мистецтво. – 1999. – № 3/4. – С. 33.

Федоришин М. Правда про спорудження пам'ятного знаку [Пересопницькому Євангелію у Пересопниці 14 травня 1989 року] : з перших вуст / М. Федоришин // Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. – Рівне : Дятлик М. С., 2011. – C. 120–122. 

* * *

Відкрито культурно-археологічний центр «Пересопниця» [у селі Пересопниця Рівненського району з нагоди 450-річчя Пересопницького Євангелія 29 серпня 2011 року] // Рівненський регіон. – 2011. – 3 верес. – C. 1, 2.

Глушман І. Пересопницькому Євангелію вклонились і острожани / І. Глушман // Замкова гора. – 2011. – 3 верес. – C. 2.

Кирильчук М. Доторкнутися душею до вічності / М. Кирильчук // Вісті Рівненщини. – 2017. – 26 трав. – C. 16.

Кривошеєв О. Заради Пересопниці продадуть Євангеліє / О. Кривошеєв // Рівненська газета. – 2011. – 10 берез. – С. 3.

Кушнірук Т. Пересопницьке Євангеліє : 450 років / Т. Кушнірук // ARTmodels. – Рівне. – 2011. – №3/осінь/. – C. 38–41.

Пересопниця [Рівненського району] : відродження духовності і села / підгот. В. Кригер // Життя і слово. – 2011. – 27 серп. – C. 4.

Прищепа Б. Пересопницький археологічний комплекс / Б. Прищепа, В. Чекурков, О. Войтюк // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1. : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 140–147.

Романчук О. Механізм державного управління при створенні культурно-археологічного центру «Пересопниця» [в с. Пересопниця Рівненського району Рівненської області] / О. Романчук // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2011. – Вип. ІХ, Ч. 1 : присвяч. 450-річчю з часу створення Пересопницького Євангелія. – C. 148–157.

Рудницька Н. Рокитнівчани разом із Президентом України святкували 450-річчя Пересопницького Євангелія [у селі Пересопниця Рівненського району] / Н. Рудницька // Полісся-інформ. – 2011. – 2 верес. – С. 4–6.

У Рівненщини з'явилася нова візитівка [культурно-археологічний комплекс «Пересопниця» у селі Пересопниця Рівненського району] / Д. Губанов // Рівне-Ракурс.– 2011. – 18 серп. – C. 1, 3.

Федоришин М. Пересопницький музейний комплекс як приклад збереження історичного середовища / М. Федоришин // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна» кафедри культурології. Вип. 12 / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; ред. В. Г. Виткалов. – Рівне : РДГУ, 2012. – C. 113–115.

Юркова О. Друге життя Пересопниці / О. Юркова // Голос України. – 2011. – 14 груд. – C. 12.

* * *

Археологічні зошити з Пересопниці : зб. ст. учасн. археолог. симп. «Розвиток ремесел у давньоруському місті Х-ХІІІ ст.», 1-3 жовт. 2013 р. / Культ.-археолог. центр «Пересопниця» ; упоряд. М. В. Федоришин. – Рівне : О. Зень, 2013. – 72 с.

Археологічні зошити з Пересопниці. ІІ : зб. ст. учасн. 2-го наук. археол. симп. «Літописні міста давньоруської держави», 3-5 жовт. 2014 р. / Культ.-археолог. центр «Пересопниця» ; уклад. М. Федоришин. – Рівне : О. Зень, 2014. – 100 с.

Археологічні зошити з Пересопниці. ІІІ : зб. ст. учасників 3-го наук. археолог. симп. «Літописні міста давньорус. держави», 2-3 жовт. 2015 р. / Культ.-археолог. центр «Пересопниця»; уклад. М. Федоришин. – Рівне : Зень О., 2015. – 160 с.

Археологічні зошити з Пересопниці. IV : зб. ст. учасників 4-го наук. археолог. симп. «Літописні міста давньоруської держави», 7-8 жовт. 2016 р. / Іст.-соціол. ф-т РДГУ ; Культ.-археолог. центр «Пересопниця» ; уклад. Д. М. Федоришин. – Рівне : О. Зень, 2016. – 160 с.

Путівник : музей. Комплекс / Культ.-археолог. центр «Пересопниця» ; авт. тексту М. Федоришин ; фото О. Харват, М. Федоришина, О. Чапайло. – Рівне, 2015. – 16 с.

Рукописна книга з Пересопниці. ІІ : зб. ст. учасн. 2-го наук. симп. «Рукописна книга в Україні», 7-8 лист. 2014 р. / Культ.-археолог. центр «Пересопниця» ; уклад. М. Федоришин. – Рівне-Пересопниця : О.Зень, 2014. – 64 с.

Рукописна книга з Пересопниці : зб. ст. учасн. наук. симп. «Рукописна книга на Волині у ХVI ст.», 14-15 жовт. 2013 р. / Культ.-археолог. центр «Пересопниця»; упоряд. М. В. Федоришин. – Рівне : О. Зень, 2013. – 68 с.

 

Пересопницьке Євангеліє в художній літературі

Басараба В. Столичні села : [вірш] / В. Басараба // Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. – Острог-Рівне, 2011. – C. 141.

Войтович В. Пересопницькі мандри : (уривки із кн. «Пересопниця. Рівненський край : історія та культура») / В. Войтович // Пересопниця: стежками краєзнавчих подорожей / упоряд. В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2012. – C. 144–175.

Диб'як Н. Пересопницький мотив : [вірш] / Н. Диб'як // Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – C. 3.

Диб'як Н. Пересопницький шлях : [вірш] / Н. Диб'як // Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – C. 140.

Дем’янчук Г. Золотий коник з Пересопниці / Г. Дем’янчук // Пересопниця : стежками краєзнавчих подорожей / упоряд. В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2012. – C. 112–115.

Климентовська В. Пересопницька осінь : поезії / В.Климентовська. – Рівне : Азалія, 1997. – 90 с.

Мельник П. Добридень! Пересопнице моя : [вірш] / П. Мельник // Войтович В. М. Пересопниця. Рівненський край : історія та культура / В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – C. 127.

Про Суботову долину (легенда) // Пересопниця : стежками краєзнавчих подорожей / упоряд. В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2012. – C. 143.

Рибенко Л. Пересопницькому Євангелію : поезія / Л. Рибенко // Погорина. – Рівне : Овід, 2016. – C. 197.

Синюк С. Книжна мудрість : [вірш] / С. Синюк // Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. – Острог-Рівне, 2011. – C. 139.

Шморгун Є. І пітьма не здолала його. Сторінки буття «Пересопницького Євангелія» : 450-річчю створення укр. Першокниги присвячую / Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2011. – 164 с.

Шморгун Є. Пересопниця : трикнижжя / Є.Шморгун. – Рівне : Лапсюк В. А., 2013. – 359 с.

Шморгун Є. Сніги непочаті : іст. роман / Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2005. – 344 с.

Шморгун Є. Твердь : світлинки людської пам’яті та історії із часів будівництва Пересопницького монастиря / Є. І.Шморгун. – Рівне : Азалія, 2012. – 132 с.

 

Інтернет-ресурси

Єсюнін С. Звідки почалось Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] / С. Єсюнін // Є : сайт. – Режим доступу: https://ye.ua/istiriya/6034_Zvidki_pochalos_Peresopnicke_yevangeliye.html. – Назва з екрана.

Тільняк Н. В. Пересопницькому Євангелію – 450 років [Електронний ресурс] / Н. В. Тільняк, Л. М. Сидоренко // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» : сайт. – Режим доступу : http://kpi.ua/gospel. – Назва з екрана.

Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] // Культурно-археологічний центр Пересопниця : сайт. – Режим доступу: http://peresopnytsya.rv.ua/пересопницьке-євангеліє-—-духовна-св. – Назва з екрана.

Пересопницьке Євангеліє (1556-1561) [Електронний ресурс] // Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ : сайт. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/ir/ires/peresop.html. – Назва з екрана.

Пересопницьке Євангеліє: віртуальна виставка [Електронний ресурс] // Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека : сайт. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ua/virt/3/. – Назва з екрана.

Пересопницьке Євангеліє – святиня українського народу : (До 455-ї річниці Першокниги та 460-ї річниці з початку роботи над рукописом) : віртуальна виставка [Електронний ресурс] // Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека : сайт. – Режим доступу: http://ounb.km.ua/vistavki/peresopnic/index.php. – Назва з екрана.

Пересопницьке Євангеліє – Євангеліє, на якому клянуться всі президенти України [Електронний ресурс] // Фотографії старого Львова : сайт. – Режим доступу: http://photo-lviv.in.ua/peresopnytske-evanhelije-evanhelije-na-yakomu-klyanutsya-vsi-prezydenty-ukrajiny-video/. – Назва з екрана.

Пересопницьке Євангеліє (РДТРК, 2011) [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : сайт. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/2779. – Назва з екрана.

Культурно-археологічному центру «Пересопниця» – 5 років [Електронний ресурс] // Ритм : сайт. – Режим доступу: http://ritm.tv/archives/47951/video-novini/kulturno-arheologichnomu-peresopnitsya/ – Назва з екрана.

На Рівненщині презентували «Пересопницьке Євангеліє від Матвія» [Електронний ресурс] // Ритм : сайт. – Режим доступу: http://ritm.tv/archives/69654/video-novini/rivnenshhini-prezentuvali-peresopnitske/. – Назва з екрана.

Так було... Пересопницьке Євангеліє [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=1gQpuofUan4. – Назва з екрана.

Пересопниця – тут побачила світ українська першокнига [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=pvQY3pvpBOc&index=132&list=PL3eF7jQ1MgDI4zSWBOITbdl8Y_1VQhX5O. – Назва з екрана.

 

Інна Козюхно
усі виставки »

Бібліотека року 2023

Бібліотека року 2023

Книжковий форум Рівненщини

Книжковий форум Рівненщини

Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції