Віртуальні виставки

Іван Григорович Пащук (1938 – 2013) – журналіст, краєзнавець, літератор
07.02 2018 | Постаті | Прочитано: 2728


Вивчав Полісся не по картах,

Не в книгах описи шукав.

Його пісні, казки і жарти

З життя самого щедро брав.

Я – син його, кровинка з роду,

І цим горджусь, до цього звик:

Що я поліського народу

Є повноправний представник.

(І. Пащук «Відродини»)


Краєзнавчі стежини І. Г. Пащука (1938-2013) – дослідника Рівненщини 

Шлях Івана Григоровича Пащука до рівненського краєзнавства не виглядав прямою дорогою. Його мала батьківщина мала іншу назву – Холмщина (Люблінське воєводство Польщі), де він народився в українській сільській родині трударів, і де пройшло його раннє дитинство. З Рівненщиною його родину пов’язала трагічна повоєнна акція примусового виселення українців з Польщі до Радянської України. В результаті Пащуки знайшли пристанище на Рівненщині, оселившись на території сучасного Млинівського району. В селах Млинівщини – Богушівка, Новини, Довгошиї збігали шкільні роки Івана. Саме тоді і проявилося його зацікавлення журналістською і літературною творчістю – поки що не пов’язані впритул із краєзнавчою тематикою. Так, під час навчання у школі Іван Пащук редагував класні та загальношкільні стіннівки, а з 1955 року почав дописувати до районної газети «Радянське життя», дитячої газети «Зірка», обласної газети «Червоний прапор» (нині «Вільне слово»).

Потяг до літератури і журналістики привів І. Пащука до Рівненського державного педагогічного інституту ім. Д. 3. Мануїльського (нині Рівненський державний гуманітарний університет). У 1957 році юнака зараховують студентом українського відділення філологічного факультету з додатковою спеціальністю «Музика і співи». В інституті він активно долучається догромадського життя, стає членом літературної студії та продовжує дописувати до газет, багатотиражки «За вчительські кадри».

Влітку 1958 року Іван Пащук уперше вирушив у студентську науково-мовознавчу експедицію вивчати Рівненське Полісся. Молодого та здібного юнака, який мав організаторські здібності, запримітили журналісти, і невдовзі 1959 року він очолив літературне об’єднання при Рівненській районній газеті «Радянське село» (нині «Слово і час»).

По закінченні навчання у 1962 році Іван Пащук, як молодий спеціаліст, отримав направлення на роботу учителем української мови, літератури та співів у Великоглушівську середню школу Любешівського району Волинської області. Із колективом цього навчального закладу він встиг познайомитися ще студентом під час проходження тут педагогічної практики, отож до праці на освітянській ниві взявся охоче. Та невдовзі його мобілізують на строкову службу в армію, де він не полишає свої літературні захоплення і продовжує публікуватися в армійських газетах «Слава Родины» та «Крылья Родины», атакож в «Літературній Україні».

Після демобілізації з армійської служби у 1964 році Іван Григорович почав працювати завідуючим відділом листів і робсількорів рівненської районної газети «Слово правди». Одночасно очолює літературне об’єднання, що діє при редакції газети. У перших своїх газетних публікаціях Іван Пащук стверджує, що література потрібна кожному, як повітря. Вона збагачує розум, надихає серце, возвеличує красу життя. Вона – великий друг людини. Іван Григорович високо цінував творчість Олеся Гончара, Миколи Руденка, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Андрія Малишка і наголошував, що у їхніх творах – глибинна правда життя.

У 1966 році молодий журналіст був переведений на посаду завідувача відділом шкільної і студентської молоді обласної молодіжної газети «Зміна». Цю посаду І. Г. Пащук обіймав до 1974 року. Паралельно працював вчителем-філологом у Городоцькій вечірній школі Рівненського району. А ще одночасно навчався на факультеті журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка. Але журналістська робота у цей період життя була визначальною у його професійній біографії. Вона дозволяла багато подорожувати і набувати знань про повсякденне життя простих людей, їхні проблеми і уподобання. Щоправда писати відверто про наболілі життєві негаразди не випадало, оскільки цензурування друкованого слова в радянській системі контролю над суспільством працювало злагоджено.

У березні 1968 року Іван Григорович Пащук став членом Спілки журналістів України. Протягом 1974-1976 років він працює власним кореспондентом рівненської обласної газети «Червоний прапор» по Здолбунівському, Рівненському та Костопільському районах. Тоді ж його обирають заступником обласного літературного об’єднання.

У січні 1977 року Іван Григорович Пащук переведений на посаду завідувача корпункту по Рівненській, Волинській і Житомирській областях «Робітничої газети» республіканського значення. Після реорганізації кореспондентської мережі з червня 1988 року він працює кореспондентом «Робітничої газети» у Рівненській та Волинській областях. При цьому не полишає дописування до обласної газети «Червоний прапор», живе активним громадським життям краю.

у 70-80-их роках на сторінках «Червоного прапора» публікувалися рецензії журналіста Пащука на краєзнавчі праці відомих дослідників Рівненщини Григорія Дем’янчука, Гурія Бухала, Георгія Сербіна. Саме їх появу і можна окреслити як реальний поступ самого Івана Григоровича по шляху краєзнавчих досліджень. Рецензуючи доробок відомих краєзнавців, він навчався у них насамперед освоювати літературознавче поле регіональних досліджень Рівненщини. У цей період свого творчого життя молодий журналіст на шпальтах «Робітничої газети» та «Червоного прапора» знайомив читачів з краєзнавчими, історичними та літературознавчими джерелами про наш край. Доводилося йому виступати у ролі популяризатора творчості рівненських письменників Лаврентія Кравцова, Сергія Мельничука, краєзнавця і письменника Євгена Шморгуна, байкаря Петра Красюка, поета Анатолія Котовського. А ще рецензувати драматургічні твори місцевих письменників – Ростислава Засса, Степана Бабія, Василя Басараби, Миколи Пшеничного. Газетні дописи журналіста Пащука доносили до рівненського читача найсвіжішу інформацію про роботу Рівненського обласного літературного об’єднання, творчий доробок його членів – поетів, прозаїків, драматургів і критиків Рівненщини.

Ще одним напрямком журналістської діяльності І. Г. Пащука була популяризація нових українських літературних видань, поміж них і краєзнавчих. У 70-80-х рр. на сторінках районної газети «Слово правди» у рубриці «Прочитай цю книжку», з’являються його систематичні огляди новітньої літератури, найчастіше підписані такими псевдонімами, як-от. П. Іваненко, І. Григоренко, П. Аіпук, Г. Богуш, І. Григорук.

Вже в ранній період своєї творчої діяльності допитливий філолог і журналіст І. Г. Пащук розпочинає власні дослідження життя і творчості літературних діячів, які залишили помітний слід на літературній карті Волинського Полісся та були тісно пов’язані з Рівненщиною.

У 70-і роки Іван Григорович веде пошуки досліджень та збирає матеріал про одного із засновників Полтавської спілки селянських письменників «Плуг» – поета Юрія Зіновійовича Жилка. Уродженець села Підлужне Костопільського району Рівненської області Юрій Жилко в 20-30 рр. XX століття публікувався на шпальтах багатьох українських республіканських видань. Тож Пащуку довелося переглянути їх чимало, перш ніж звести докупи увесь його творчий доробок. Як відомо, у березні 1938 року наш земляк був звинувачений НКВС «в активній участі в контрреволюційній націоналістичній організації та проведенні антирадянської роботи» і розстріляний. Івану Григоровичу вдалося знайти цікаві, прижиттєві світлини письменника, його поетичні, прозові і критичні твори, які утверджують в думці про велику обдарованість і талант Юрія Жилка.

Важливою віхою творчої активності Івана Григоровича Пащука та його зацікавлень краєзнавчою тематикою стала участь в інспекторсько-водній експедиції по судноплавній нижній частині Горині – найбільшій річці Рівненської області навесні 1988 року.

Експедиційний маршрут проліг від Іванової Долини, що під Костополем, аж до зустрічі Горині з Прип’яттю – вже в Білорусі. Його загальна протяжність склала більше 200 кілометрів.

В ході експедиції журналіст Іван Пащук збирав нові та невідомі історичні, літературні, фольклорно-етнографічні відомості про Рівненський край. Зокрема, під час експедиції вдалося відвідати село Городець Володимирецького району Рівненської області, в якому у 40-х рр. XIX ст. проживав зі своєю родиною Юзеф-Ігнацій Крашевський – відомий польський письменник. Мешканці цього села зберігали пам'ять і про українських письменників вже XX сторіччя – Авеніра Коломийця та Галину Гордасевич, життєві дороги яких пов’язані із цим надгоринським краєм. Ця експедиція на довгу пам’ять закарбувалася Іванові Пащуку. Зібрані матеріали він використовував у подальших дослідженнях про рідний край.

31 березня 1989 року І. Г. Пащук був обраний головою Рівненського обласного краєзнавчого товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців (від жовтня 2008 року – Національна спілка краєзнавців України). У березні 1990 року він був делегований на перший установчий з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців, який проходив у київському «Українському домі». Варто наголосити, що під час дебатів на з’їзді щодо назви громадського об’єднання краєзнавців саме Пащук запропонував назву «Всеукраїнська спілка краєзнавців». У подальшому він брав участь у чотирьох наступних з’їздах Спілки. Голова Всеукраїнської спілки краєзнавців академік Петро Тимофійович Тронько так характеризував організаторські здібності Пащука: «Саме Іван Григорович чітко і принципово на з’їздах наголошує на вирішенні багатьох злободенних проблем краєзнавчого руху Рівненщини та України».

Від часу заснування Всеукраїнської спілки краєзнавців І. Г. Пащук був членом правління і удостоївся звання почесного його члена. Це зобов’язувало до активізації краєзнавчого руху на Рівненщині. Так, очолюване ним Рівненське обласне краєзнавче товариство розгортає активну співпрацю з установами культури та освіти, залучає до свого кола все більше краєзнавців. Одним із напрямків такої співпраці стала участь у проведенні в 90-х рр. науково-практичних конференцій «Берестецька битва в історії України».

У 1991 році краєзнавчі товариства Волинської, Житомирської, Хмельницької та Рівненської областей вирішили регулярно проводити науково-краєзнавчі конференції «Велика Волинь: минуле і сучасне». Проведення їх можна розцінювати як спільний внесок у розвиток краєзнавчого руху ентузіастів з багатьох куточків історичної Волині в умовах незалежної України.

А ще Рівненське краєзнавче товариство активно долучалося до організації та проведення таких краєзнавчих заходів, як науково-краєзнавчі конференції «Острог на порозі 900-річчя», «Корцю – 850», «Гощанське Погориння: давнина і сучасність». Співпрацювало очолюване І. Г. Пащуком товариство краєзнавців і з редакційною групою обласної редколегії книги «Реабілітовані історією», яка проводила і продовжує донині проводити активну пошукову роботу по поверненню доброї пам’яті про людей – жертв репресій радянської влади.

Організаторську роботу І. Г. Пащук поєднував і з творчою діяльністю. За своє життя, яке нагло обірвалося у вересні 2013 р., він підготував більше сотні публікацій, які представлені у багатьох краєзнавчих та наукових збірниках. На сторінках його публікацій найбільше йдеться про літературних діячів Рівненщини та ширше – історичної Волині. Для донесення детальнішої інформації про літературних митців до читацького загалу дослідник видав літературну карту Млинівщини – «Млинівщина літературна» (1992). Вагомим підсумком літературно-краєзнавчої творчості І. Г. Пащука стала «Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини» (2005).

Все своє свідоме життя талановитий педагог та заслужений журналіст України Іван Григорович Пащук збирав матеріали краєзнавчого характеру та досліджував свою рідну Рівненщину. Скільки пам’ятає його родина, він завжди ходив з ручкою і записником, з якими не розлучався в будні та в свята, щоденно слухав ранкові новини, вів щоденник, у якому накреслював плани майбутніх досліджень і поїздок, любив працювати рано-вранці, коли домашні ще спали.

Іван Григорович завжди знаходився у коловороті громадських подій, намагався якомога більше донести невідомі історії Рівненщини сучасникам, розповісти про щоденні будні простого пересічного громадянина та про особистостей, призабутих історією. У щоденній громадській роботі він ніколи не знав втоми.

Незадовго до смерті Іван Григорович Пащук передав до держархіву Рівненської області чималу частку свого особистого архіву, також матеріали, які стосуються діяльності Рівненського обласного краєзнавчого товариства. Увесь цей документальний масив чекає дослідників, здатних продовжити вивчення регіональних аспектів історії вже на новій методологічній основі.

Закревський В. Краєзнавчі стежини І. Г.

Пащука (1938-2013) – дослідника

Рівненщини / В. Закревський //

Актуальні проблеми вітчизняної та

всесвітньої історії : наук. записки

РДГУ. – Вип. 26 / Рівнен. держ.

гуманітар. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2015.

– С. 245-247.


Віхи життя та творчості

1938

20 лютого - Народився у сільській родині подружжя Ганни Матвіївни і Григорія Федоровича Пащуків у с. Щесники гміни Ганськ Володавського повіту Люблінської області (зараз Республіка Польща), хрещений у православній церкві с. Сухава. Був третьою дитиною у сім’ї.

1945

Весна - Разом із батьками був переселений у с. Чапаєвка Токмацького району Запорізької області УРСР.

1 вересня - Почав навчатися у першому класі місцевої початкової школи.

1946

Червень - Родина переїхала на ст. Цумань Ківерцівського району Волинської області.

Липень - Сім’я перебралася у с. Довгошиї Острожецького (нині Млинівського) району Рівненської області, де уже проживала родина діда Федора Степановича Пащука.

1947

Травень - Сім’я оселилася у с. Богушівка Острожецького (нині Млинівського) району Рівненської області.

1 вересня - Оскільки не було документальних підтверджень, знову пішов у перший клас Богушівської початкової школи.

1951

Травень - Закінчив чотири класи Богушівської початкової школи з похвальною грамотою.

1 вересня - Почав навчатися у п’ятому класі Новинської семирічної школи Млинівського району.

1954

Червень - Закінчив сім класів Новинської семирічної школи з похвальною грамотою. Спроба вступу в Дубенське педагогічне училище була невдалою.

1 вересня - Почав навчатися у восьмому класі Довгошиївської середньої школи.

1955 - 1956

Січень-грудень - Почав дописувати до районної газети «Радянське життя», республіканської дитячої газети «Зірка», обласної газети «Червоний прапор». Був редактором класної і шкільної стінних газет, головою учнівського комітету (учкому).

1957

Червень - Отримав атестат зрілості у Довгошиївській середній школі і подав документи на вступ на українське відділення філологічного факультету Рівненського державного педагогічного інституту.

25 серпня - Зарахований студентом першого курсу українського відділення філологічного факультету Рівненського державного педагогічного інституту.

1957 1962

Студент Рівненського державного педагогічного інституту. Редагував курсові і факультетські стіннівки, був членом літературної студії, дописував до обласної, районних і київських газет, до обласного радіо, до вузівської багатотиражки «За вчительські кадри».

1958

Літо - Участь у науково-мовознавчій експедиції студентів-філологів державного педагогічного інституту у с. Берегове, Старе Село, Вежиця, Переходичі Рокитнівського району Рівненської області.

1959

Вересень - Очолив літературне об’єднання при Рівненській районній газеті «Радянське село» (нині «Слово і час»).

1961

15 серпня - Вчитель української мови, літератури і співів Великоглушанської

31 грудня - середньої школи Любешівського району Волинської області.

1962

30 червня - Отримав диплом учителя української мови, літератури і співів. Направлений на роботу знову у Великоглушанську середню школу.

Листопад - Призваний на строкову службу в армію і зарахований курсантом авіаційної навчальної військової частини 78425, яка дислокувалася у м. Чортків Тернопільської області.

1963

Грудень - У рукописному альманасі «На лирическом посту», відредагованому і упорядкованому поетом Костею Шишком, представлена добірка віршів. Після річного навчання був направлений в діючу військову авіачастину в м. Полтава. Продовжував публікуватися в армійських газетах «Слава Родины», «Крылья Родины», «Літературна Україна», районних газетах.

1964

Вересень - Звільнений у запас із армії при військовому званні молодшого лейтенанта.

15 листопада - Почав працювати завідуючим відділом листів і робсількорів рівненської районної газети «Слово правди». Очолив районне літературне об’єднання «Веснянка».

1966

1 грудня - Переведений на посаду завідуючого відділом шкільної і студентської молоді рівненської обласної молодіжної газети «Зміна». За сумісництвом працював учителем Городоцької вечірньої школи Рівненського району.

1968

Березень - Став членом Спілки журналістів України.

1969

1 вересня - Зарахований студентом заочного відділення факультету журналістики Львівського державного університету ім. І. Я. Франка.

1970

25 листопада - Учасник республіканського семінару молодих критиків в

5 грудня - Ірпінському будинку творчості Спілки письменників України.

1974

Червень - Отримав диплом журналіста.

Липень - Власний кореспондент рівненської обласної газети «Червоний прапор», обраний заступником голови обласного літературного об’єднання.

1977

Січень - Переведений власним кореспондентом, завідуючим корпунктом «Робітничої газети» по Рівненській, Волинській і Житомирській областях. Почав працювати над створенням «Літературної енциклопедії Рівненщини».

1976 - 1980

Позаштатний громадський кореспондент газети «Літературна Україна».

1978

Лютий - Став лауреатом обласної молодіжної літературної премії ім. Миколи Максися.

1983

Став переможцем літературного конкурсу на честь 700-річчя Рівного, оголошеного редакцією газети «Зміна».

15 листопада 1986 15 лютого 1987

Відрядження Спілки журналістів України з редакцією «Робітничої газети» для надання допомоги Оратівській районній газеті «Ленінський шлях» Вінницької області.

1989

31 березня - Обраний головою Рівненського обласного краєзнавчого товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців.

1990

27 березня - Делегат першого установчого з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців. Член правління Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Червень - Один із ініціаторів і організаторів проведення науково-теоретичних конференцій Берестецька битва в історії України.

1991 - 1999

І вересня - Старший викладач кафедри української літератури Рівненського державного педагогічного інституту і кафедри українознавства Рівненського державного інституту культури. Започаткував науково-краєзнавчі конференції «Велика Волинь: минуле і сучасне».

1992

Липень - Вийшов біобібліографічний довідник «Млинівщина літературна» тиражем 1500 примірників.

1993

Березень - Вийшла літературознавча книга «Повернення в незабутнє» тиражем 2000 примірників.

1995

Березень - Став лауреатом регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині».

Квітень - Присвоєне звання Почесного члена Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Листопад - Вийшла перша поетична збірка «Відродини» тиражем 1000 примірників.

Грудень - Підготував і видав поетичну антологію про Берестецьку битву 1651 року «За вольную волю» тиражем 2000 примірників.

1996

1 квітня - Започаткував випуск щомісячної краєзнавчої сторінки «Ріднокрай» в обласній газеті «Вільне слово».

Квітень - Вийшла поетична збірка «“Сонця твоїх очей» тиражем 2000 примірників.

25 грудня - Делегат другого з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців, знову обраний членом правління.

1997

Грудень - Вийшла поетична збірка «Поліські вітражі» тиражем 1000 примірників.

1998

Вересень - Вийшла поетична збірка «На терезах буднів» тиражем 1000 примірників.

Грудень - Став лауреатом міжнародного поетичного конкурсу «Культура за мир» (м. Мілан, Італія). Відзначений медаллю і грамотою.

1999

Березень - Вийшов довідник «Перше краєзнавче десятиліття на Рівненщині (1989-1999)» тиражем 150 примірників.

Серпень - Присвоєне звання «Відмінник освіти України».

Регулярно публікується у газетах «Вільне слово», «Вісті Рівненщини», «Сім днів» та інших.

2000

Січень - Завідуючий відділом інноваційних технологій Рівненського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). Постійно бере участь у різних міжнародних, всеукраїнських, регіональних і обласних науково-краєзнавчих конференціях.

2001

Лютий - Переведений керівником науково-редакційного відділу Рівненського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Березень - Член редакційної колегії «Книги скорботи Рівненської області».

24 жовтня - Відзначений Подякою Кабінету Міністрів України за особистий внесок у розвиток краєзнавчого руху в Україні.

2002

Червень - Звільнився з «Робітничої газети» за власним бажанням.

Серпень - Вийшла поетична збірка «П’ята вершина» тиражем 500 примірників.

2003

Відповідальний секретар, член науково-редакційної групи обласної редколегії книги «Реабілітовані історією» і обласної координаційної ради з питань видавничої справи.

29-30 жовтня - Делегат третього з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців, знову обраний членом правління. Часто публікує літературознавчі і краєзнавчі статті, рецензії у газетах «Вільне слово», «Вісті Рівненщини», «Слово і час», у колективних збірниках тощо.

Грудень - Переможець обласного конкурсу «Рівне – 720».

2004

31 березня - Нагороджений почесною грамотою Рівненської міської ради і виконкому в зв’язку із 15-річчям створення Рівненського обласного краєзнавчого товариства.

Серпень - Вийшла історико-краєзнавча хроніка «Рівне. 1283–2003» тиражем 1000 примірників.

Вересень - Вийшов біографічий нарис «Учитель і краєзнавець Іван Шишко» тиражем 500 примірників. Готує до видання «Літературно-краєзнавчу енциклопедію Рівненщини». Член спілки архівістів України.

 

Вибір на все життя: до 65-річчя Івана Григоровича

Пащука : бібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Каленюк ;

наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. –

Рівне : Волинські обереги, 2004. – C. 7–11.

2005

Член редколегії інформаційного бюлетеня «Холмщина».

Вийшла книга «Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини», яка стала переможцем у конкурсі «Краща книга Рівненщини» 2016 р. в номінації «Краще довідкове видання».

2006

Член Міжнародної громадської організації «Рівненське земляцтво».

Вийшла історико-краєзнавча хроніка «Рівне. 1283-2003».

2007

Член Всеукраїнської громадської організації «Конгрес українців Холмщини і Підляшшя». Член Всеукраїнської творчої спілки «Літературний форум». Вийшла поетична збірка «Сповідний день».

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

2008

Вийшли книги: «Меморіальні дошки у Рівному : історико-краєзнавчий довідник» та «Свічки пам’яті не погасли: про Голодомор 1932-1933 рр.: дослідження, документи, спогади, поетичні твори, фотофакти».

2010

Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України.

2012

Вийшла поетична збірка «Берестецька незабудь».

З 31 березня 1989 року Іван Пащук очолював Рівненське обласне краєзнавче товариство, широко відродивши краєзнавчий рух в області. Він – ініціатор, організатор і учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних і обласних науково-краєзнавчих конференцій, серед яких, зокрема, «Берестецька битва в історії України», «Велика Волинь : минуле і сучасне», «Острог на порозі 900-річчя», «Корцю – 850», «Гощанське Погориння: давнина і сучасність», які дістали схвалення у наукових і краєзнавчих колах.

Завдяки його пошукам і старанням повернуто із забуття десятки імен репресованих чи призабутих краєзнавців, фольклористів, науковців, як-от: Василь Кравченко, Оскар Кольберг, Ігор Свєшніков, Микола Ковальський, Юрій Косач, Федір Штейнгель, Микола Кузьменко, Клим Поліщук, Ігор Лозов’юк, Михайло Тучемський, Якуб Гофман, Орест Фотинський та ін.

За своє життя Іван Григорович Пащук дослідив життєві і творчі шляхи багатьох українських і зарубіжних письменників, які проживали, творили або перебували на Рівненщині у різні періоди, залишивши помітний слід на літературній карті Полісько–Волинського краю. Саме він зафіксував постаті Григорія Сковороди, Івана Федоровича, Ярослава Гашека, Джона Ріда, Юрія Байди, Сергія Євчука, Юрія Жилка, Докії Гуменної, Олександра Довженка, Галини Гордасевич, Валер’яна Поліщука, Лаврентія Кравцова, Василя Лозового, а в останні роки гнаних і замовчуваних радянською тоталітарною системою імена Уласа Самчука, Авеніра Коломийця, Сергія Граховського, Василя Гришка, Бориса Тена та багатьох інших.

Столярчук Б. Іван Пащук – сучасний дослідник історії Волині / Б. Столярчук // Лауреати регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» : до 25-річчя від дня заснування премії : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 145 – 147.

Він має понад 115 науково-дослідницьких публікацій у збірниках науково-краєзнавчих конференцій, понад 60 – у колективних збірниках, майже 900 – у журналах, альманахах і газетах із літературного, історичного, музейного, природничого краєзнавства, а також рецензій на книги. Впорядкував і відредагував майже 50 книг різних авторів, наукових збірників і альманахів.

Помер Іван Григорович 19 вересня 2013 р. в Рівному, де і похований. У Рівному на будинку по вулиці Київській, де жив Іван Пащук, встановлено меморіальну дошку.

 

Твори

* * *

Пащук І. Берестецька незабуть : поетичний цикл / І. Пащук. – Рівне : Овід, 2012. – 56 с.

Пащук І. Відродини : поезії різних років / І. Пащук. – Рівне, 1995. – 54 с.

За вольную волю : поет. антологія / упоряд. І. Пащук. – Рівне, 1995. – 125 с.

Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини : А – Я / І. Пащук. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 212 с. : іл.

Пащук І. Меморіальні дошки у Рівному : іст.-краєзн. довід. / І. Пащук. – Рівне : Рівненська друкарня, 2008. – 76 с.

Пащук І. Г. Млинівщина літературна : бібліогр. довід. про літераторів, які своїм життям та творчістю причетні до Млинів. р-ну / І. Г. Пащук. – Рівне : Азалія, 1992. – 68 с.

Пащук І. На терезах буднів : поезії різних років / І. Пащук. – Рівне : Ліста, 1998. – 80 с.

Пащук І. Перше краєзнавче десятиліття на Рівненщині (1989–1999 рр.) / І. Пащук. – Рівне, 1999. – 22 с.

Пащук І. Повернення в незабутнє : літературно-краєзн. статті ; спогади / І. Пащук. – Рівне, 1993. – 94 с.

Пащук І. Поліські вітражі : поезії різних років / І. Пащук. – Рівне, 1997. – 64 с.

Пащук І. П’ята вершина : поезії / І. Пащук. – Рівне, 2002. – 60 с.

Пащук І. Рівне 1283-2003 : іст.-краєзн. хроніка / І. Пащук. – Рівне, 2006. – 180 с.

Пащук І. Г. Рівне – 720 : хроніка подій і розвитку / І. Г. Пащук. – Рівне : Ліста-М, 2004. – 186 с.

Пащук І. Г. Свічки пам’яті не погасли : про голодомор 1932–1933 рр. / І. Г. Пащук. – Рівне : Рівненська друкарня, 2008. – 88 с.

Пащук І. Сонця твоїх очей : лірика / І. Пащук. – Рівне, 1996. – 72 с.

Пащук І. Сповідний день : поезії / І. Пащук. – Рівне, 2007. – 60 с.

Пащук І. Учитель і краєзнавець Іван Шишко : біогр. нарис / І. Пащук. – Рівне : Роса, 2004. – 28 с.

 

Публікації у збірниках, альманахах, довідкових і періодичних виданнях

Пащук І. Академік архітектури Мар’ян Перетяткович – випускник Рівненської реальної гімназії / І. Пащук // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2005. – Вип. 2 : до 165-річчя заснування Рівнен. гімназії. – С. 30–31.

Пащук І. Академік Петро Тронько і відродження «Козацьких могил» / І. Пащук // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Кириловича Свєшнікова. – С. 232-234.

Пащук І. Вибрані статті Богдана Столярчука / І. Пащук // Слово і час. – 2012. – 28 верес. – С. 8.

Пащук І. Висвітлення деяких питань видавничої справи древнього Острога у дослідженні Л. І. Владимирова «Загальна історія книги» (1979) / І. Пащук // Острозький краєзн. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога ; Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; за ред. М. Манька, М. Данилюк, С. Позіховської [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2012. – Вип. 5. – С. 484 – 487.

Пащук І. Всеукраїнський форум дослідників рідного краю / І. Пащук // Вільне слово. – 2013. – 20 черв. – С. 11.

Пащук І. Городецькі роки Юзефа Крашевського / І. Пащук // Вільне слово. – 2008. – 12 лют. – С. 7.

Пащук І. Графічний світ Леоніда Форсюка [– рівненського художника-графіка] / І. Пащук // Вільне слово. – 2011. – 6 верес. – С. 5.

Пащук І. Дві пам’ятні експедиції – Горинню і Стиром / І. Пащук // Західне Полісся : історія та культура. Вип. IV. Володимирец. р-н Рівнен. обл. / ред.-упоряд. А. Українець. – Рівне : О. Зень, 2012. – С.168–175.

Пащук І. Десятий випуск «Інформаційного бюлетеня» [«Інва.net» Рівненської обласної бібліотеки] / І. Пащук // Вісті Рівненщини. – 2005. – 12 серп. – С. 3.

Пащук І. Дітям про Агатангела Кримського / І. Пащук // Вільне слово. – 2013. – 29 січ. – С. 3.

Пащук І. До ювілею Святої книги / І. Пащук // Слово і час. – 2011. – 15 лип. – С. 8.

Пащук І. З поетичного блокнота / І. Пащук // Вільне слово. – Рівне. – 2007. – 18 верес. – С. 6.

Пащук І. Зустрічі, що не забулися : Михайло Грушевський і Федір Штейнгель / І. Пащук // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2010. – Вип. 8 : [140 років від дня народж. Ф. Штейнгеля]. – С. 67-69.

Пащук І. «І дух козацький сили набирає…» / І. Пащук // Духовна нива. – 2012. – № 12. – С. 8.

Пащук І. Книга : історія і сучасність / І. Пащук // Вільне слово. – 2005. – 22 груд. – С. 12.

Пащук І. Книговидавнича справа на Рівненщині за роки незалежності України / І. Пащук // Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Музей книги та друкарства. – Острог : Свинарчук Р. В., 2005. – Вип. 1. – С. 113 – 116.

Пащук І. Липки [Гощанського району] відзначили дві пам’ятні дати [– 430 років із часу першої писемної згадки про село і 40-річчя відкриття краєзнавчо-етнографічного музею] / І. Пащук // Вільне слово. – 2007. – 2 жовт. – С. 6.

Пащук І. Одинадцяті читання в Острозі / І. Пащук // Вільне слово. – 2013. – 11 черв. – С. 3.

Пащук І. Острог відсвяткував два ювілеї : [– 90 років краєзн. музею (1916–2006) та 25 років держ. іст.-культ. заповіднику (1981–2006)] / І. Пащук // Вільне слово. – 2006. – 12 верес. – С. 7.

Пащук І. Пам'ятні літературні сторінки [Зарічненського р-ну] / І. Пащук // Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвяч. 60-літтю утворення Зарічнен. р-ну та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС. – Рівне : О. Зень, 2006. – С. 78–83.

Пащук І. Осіння мозаїка [вірші] / І. Пащук // Слово і час. – 2011. – 11 листоп. – С. 5.

Пащук І. Письменники і Дубровиччина / І. Пащук // Дубровиці – 1000 років : зб. матеріалів наук.-краєзн. конф. – Рівне, 2005. – С. 93–97.

Пащук І. Повернувся своїми картинами [худож. Г. Косміаді] / І. Пащук // Вільне слово. – 2006. – 6 квіт. – С. 7.

Пащук І. Поліська тематика у творчій спадщині Юзефа Ігнаци Крашевського / І. Пащук // Етнокультурна спадщина Полісся. – Вип. V. – Рівне : Перспектива, 2004. – С. 237–342.

Пащук І. Проза острозького письменника-лікаря Івана Маєвського / І. Пащук // Волинська книга : історія, дослідж., колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Музей книги та друкарства. – Острог : Остроз. акад., 2013. – Вип. 2. – С. 121–124.

Пащук І. П’ять музеїв Рівненщини стали призерами всеукраїнського конкурсу [на кращий громадський музей] / І. Пащук // Вільне слово. – 2010. – 14 січ. – С. 6.

Пащук І. Рівненська земля на життєвих і творчих перехрестях Олеся Гончара (1918–1995) / І. Пащук // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2011. – Вип. 3. – С. 509–513.

Пащук І. Рівненські дороги Ігоря Свєшнікова : (до 90-річчя з дня народж.) / І. Пащук // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 3. : до 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького. – С. 105-107.

Пащук І. Сакрально-церковні пам’ятки Дубенщини в альбомних виданнях рівненського фотохудожника Олександра Харвата / І. Пащук // Сакральна спадщина Дубенщини : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1025-річчю хрещення Київ. Русі та 521-й річниці Дубен. замку / Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубно ; голов. ред. Л. Кічатий. – Дубно : Держ іст.-культ. заповідник, 2013. – С. 54 – 57.

Пащук І. Свято-Покровський кафедральний собор у Рівному велична будова в роки незалежності України / І. Пащук // Волинська ікона : дослідження та реставрація : наук. зб. – Луцьк : Надстир’я. – 2005. – Вип. 12 : матеріали XII міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 27–28 жовт. 2005 р. – С. 148–149.

Пащук І. Село Городець над Горинню на Рівненщині у житті і творчості Ю. Крашевського / І. Пащук // Юзеф Крашевський як явище світової культури : наук. зб. ст. / упоряд.: Ю. Багінський, Г. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2007. – С. 63–67.

Пащук І Скульптор Теодозія Бриж [–уродженка с. Бережниці Дубровицького р-ну] / І. Пащук // Дубровиці – 1000 років : зб. матеріалів наук.-краєзн. конф. – Рівне, 2005. – С. 102–104.

Пащук І. Слово про рідне село / І. Пащук // Вісті Рівненщини. – 2007. – 25 трав. – С. 12.

Пащук І. Сучасне відродження «Пересопницького Євангелія» / І. Пащук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї : наук. зб. матеріали XVI Волин. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 65-річчю Волин. держ. обл. універс. наук. б-ки ім. О. Пчілки, м. Луцьк, 1-2 черв. 2005 р. – Луцьк : Волин. ДОУНБ, 2005. – С. 31–33.

Пащук І. Сучасне мистецтво краю – в одному виданні / І. Пащук // Вільне слово. – 2012. – 4 груд. – С. 2.

Пащук І. Фольклорно-діалектичні студентські експедиції в села Рокитнівського району / І. Пащук // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Вип. IV. – Рівне : Перспектива, 2003. – С. 242-245.

 

Література про І. Пащука

Бойчук В. «Все починається з великої любові…» : [кн. І. Пащука «Сповідний день»] / В. Бойчук // Слово і час. – 2007. – 21 верес. – С. 24.

Бойчук В. Зміцнимо сили у єднанні… : [про поет. зб. «Берестецька незабуть»] / В. Бойчук // Слово і час. – 2012. – 14 груд. – С. 6.

Бойчук В. Крок до шостої вершини : [кн. І. Пащука «П’ята вершина»] / В. Бойчук // Слово і час. – 2003. – 1 серп. – С. 8.

Бойчук В. Путівник сторінками житейськими : [про кн. І. Пащука «Рівне. 1283-2003»] / В. Бойчук // Слово і час. – 2007. – 19 січ. – С. 3.

Бойчук В. «Свічки па’мяті не погасли» [- нова книга дослідника-краєзнавця І. Пащука] / В. Бойчук // Слово і час. – 2008. – 28 листоп. – С. 2.

Бойчук В. Щоб живі пам’ятали… : [презентація у Рівному нової книги І. Пащука «Меморіальні дошки»] / В. Бойчук // Слово і час. – 2008. – 23 трав. – С. 13.

Васильчук В. «Ідем з вершини на вершину» : [про кн. І. Пащука «П’ята вершина»] / В. Васильчук // Рідний край. – 2003. – 25 жовт. – С. 3.

Васильчук В. Майбуття святий зачинок : [про зб. «Берестецька незабуть»] / В. Васильчук // Рідний край. – 2013. – 13 лип. – С. 3.

Вибір на все життя: до 65-річчя Івана Григоровича Пащука : бібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Каленюк ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волинські обереги, 2004. – 72 с.

Закревський В. Краєзнавчі стежини І. Г. Пащука (1938-2013) – дослідника Рівненщини / В. Закревський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки РДГУ. – Вип. 26 / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2015. – С. 245-247.

Закревський В. Краєзнавчі стежини І. Г. Пащука (1938-2013) – дослідника Рівненщини / В. Закревський // Лауреати регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» : до 25-річчя від дня заснування премії : наук.-допом. бібліограф. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. орг. Нац. спілки краєзн. України ; уклад.: Н. М. Кожан, І. А. Козюхно ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред. : З. М. Тирак ; консультанти: А. А. Жив’юк, А. М. Українець, Б. Й. Столярчук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 147–151. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).

Закревський О. Хроніка літопису Рівного / О. Закревський // Вільне слово. – 2007. – 6 лют. – С. 6.

Кидрук І. Краєзнавець про краєзнавця / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. – 2005. – 12 січ. – С. 3.

Кравчук С. Похоронили Івана Пащука [– журналіста, краєзнавця, літератора]… / С. Кравчук // Слово і час. – 2013. – 4 жовт. – С. 7.

Кравчук С. Увійшли до енциклопедії / С. Кравчук // Рідний край. – 2006. – 4 лют. – С. 4.

Літератори Рівненщини : довідник. – Рівне : Азалія, 1995. – 60 с.

Про Івана Пащука – С. 42.

Морозов В. Уперше на Рівненщині / В. Морозов // Вільне слово. – 2006. – 21 листоп. – С. 7.

Орден за краєзнавчі дослідження : [Президент України нагородив І. Г. Пащука] // Вільне слово. – 2007. – 27 листоп. – С. 1.

Пам’яті Івана Пащука // Вільне слово. – 2013. – 24 верес. – С. 6.

Пащук заслужив орден // Гомін. – 2008. – 28 лют. – С. 5.

Пащук Іван Григорович (1938–2013) // Лауреати регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» : до 25-річчя від дня заснування премії : наук.-допом. бібліограф. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. орг. Нац. спілки краєзн. України ; уклад.: Н. М. Кожан, І. А. Козюхно ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; консультанти: А. А. Жив’юк, А. М. Українець, Б. Й. Столярчук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 55–66. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).

Рудюк А. Гімн козацькій звитязі : [про поет. зб. І. Пащука «Берестецька незабуть»] / А. Рудюк // Вільне слово. – 2013. – 15 січ. – С. 2.

Рудюк А. Документальне дослідження Івана Пащука [«Свічки пам’яті не погасли», присвячене 75-річчю пошанування жертв голодомору в Україні 1932-1933 р.] / А. Рудюк // Вільне слово. – 2008. – 4 листоп. – С. 6.

Саган М. Горять свічки пам’яті / М. Саган // Вісті Рівненщини. – 2008. – 7 листоп. – С. 12.

Сидорук В. Пащук Іван Григорович / В. Сидорук // Краєзнавці України. Сучасні дослідники рідного краю : довідник. – Кам’янець-Подільський ; К., 2003. – С. 167–168.

Ситник А. Парламентська відзнака : [Почесна грамота Верховної Ради України І. Пащуку] / А. Ситник // Вільне слово. – 2010. – 28 жовт. – С. 13.

Столярчук Б. Іван Пащук – сучасний дослідник історії Волині / Б. Столярчук // Лауреати регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» : до 25-річчя від дня заснування премії : наук.-допом. бібліограф. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. орг. Нац. спілки краєзн. України ; уклад.: Н. М. Кожан, І. А. Козюхно ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; консультанти: А. А. Жив’юк, А. М. Українець, Б. Й. Столярчук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 145 – 147. – (Серія «Дослідники Рівненського краю»).

Столярчук Б. Й. Митці Рівненщини : енциклопед. довідник / Б. Й. Столярчук. – Рівне : Ліста, 1997. – 366 с., іл.

Про Івана Пащука – С. 334-335.

Столярчук Б. Пам’ятні імена : статті і дослідження / Б. Столярчук. – Рівне, 2003. – 150 с.

Про Івана Пащука – С. 81-86.

Хто є хто в Рівному та Рівненській області. – Рівне : Перспектива, 2001. – 232 с.

Про Івана Пащука – С. 150-153.

 

Інтернет–ресурси 

Пащук Іван Григорович [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пащук_Іван_Григорович. – Назва з екрана.

Іван Григорович Пащук [Електронний ресурс] // Інститут історії України : сайт. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/kraj/kraj_2013_3/36.pdf. – Назва з екрана.

Пащук Іван Григорович [Електронний ресурс] // Історична Волинь : сайт. – Режим доступу: http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1800:--&catid=36&Itemid=43. – Назва з екрана.

Пащук Іван Григорович [Електронний ресурс] // WikiVisually : сайт. – Режим доступу : https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Пащук_Іван_Григорович. – Назва з екрана.

Голубєв В. Помер головний краєзнавець Рівненщини [Електронний ресурс] / В. Голубєв // ОГО : рівнен. інформ. портал. – Режим доступу: http://ogo.ua/articles/view/2013-09-28/43363.html. – Назва з екрана.

Лауреати регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині» [Електронний ресурс] // Рівнеська обласна універсальна наукова бібліотека : сайт. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/data/library/img/206.pdf. – Назва з екрана.

Пащук Іван Григорович [Електронний ресурс] // Україна : суспільно-політ. журн. : сайт. – Режим доступу: http://ukrjournal.com/2011/08/12/ пащук-іван-григорович/. – Назва з екрана.

Голубєв В. Письменники-ювіляри Рівненщини-2013. Іван Пашук [Електронний ресурс] / В. Голубєв // ОГО : сайт. – Режим доступу: http://ogo.ua/articles/view/2013-02-24/38409.html. – Назва з екрана.

 

Лариса Василевська 
усі виставки »

Бібліотека року 2023

Бібліотека року 2023

Книжковий форум Рівненщини

Книжковий форум Рівненщини

Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції