Віртуальні виставки

Петро Кралюк – філософ, письменник, публіцист
14.03 2018 | Постаті | Прочитано: 4339


Доктор філософії, заслужений діяч науки і техніки України, професор Національного університету «Острозька академія».

Петро Михайлович Кралюк народився 23 лютого 1958 року в м. Ківерці Волинської області. 1979 року закінчив історичний факультет Луцького педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Працював сільським учителем, потім викладачем вищої школи. Навчався в аспірантурі Інституту суспільних наук Академії наук УРСР (м. Львів). У 1988 році в Інституті філософії української Академії наук захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата філософських наук на тему «Антитринітаризм і суспільна думка України другої половини ХУІ – першої половини ХУІІ ст.», а в 1998 році – докторську дисертацію «Особливості взаємовпливу конфесійної та національної свідомості в українській суспільній думці ХУІ – першої половини ХУІІ ст.». З 1999 року є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д26.161.03 в Інституті філософії НАН України, а з 2005 року є головою спеціалізованої вченої ради К48.125.01 у Національному університеті «Острозька академія». На даний час працює першим проректором цього університету. Петро Кралюк – автор понад 150 наукових праць з історії, філософії, релігієзнавства, політології, літературознавства, в т. ч. монографічних досліджень: «Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці ХУІ – першої половини ХУІІ ст.» (Луцьк, 1996), «Духовні пошуки Мелетія Смотрицького» (Луцьк, 1997), «Острозька Біблія в контексті української та європейської культур» (Острог, 2006), «Волинь та Поділля в житті Тараса Шевченка» (Луцьк, 2007). «Білі плями в історії української філософії» (Луцьк, 2007), «Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХУІ – початку ХУІІ ст.» (Острог, 2007). Член Національної спілки письменників України, автор шести книг художньої прози.

 

Твори Петра Кралюка


 

Кралюк П. Видавнича діяльність Острозького культурного центру / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 73-125.

 

Кралюк П. Діяльність та погляди Мелетія Смотрицького/ П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 169-185.

У статті проаналізовано праці українського письменника-полеміста, мовознавця та мислителя другої половини XVI – першої половини XVII ст. Мелетія Смотрицького, який є вихованцем Острозької академії. Останні роки життя провів у Дерманському монастирі, де був і похований.

 

Кралюк П. М. Андрій Вишоватий і Волинь / П. М. Кралюк // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доповідей та повідомлень V Волин. іст.-краєзн., конф., 11-13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – С. 51.

У кінці XVI – першій половині XVII ст. на Волині отримав значне поширення такий напрямок протестантизму, як антитринітаризм. Тут діяло чимало відомих діячів-антитринітаріїв. Один із них був Андрій Вишоватий (1608-1678).

 

Кралюк П. М. Марево революції / П. М. Кралюк. – Тернопіль, 2017. – 304 с.

Історичне дослідження автора про революцію в минулому і в сьогоденні.

 

Кралюк П. М. Данило Острозький: образ, гаптований бісером : роман-реконструкція / П. М. Кралюк. – Тернопіль, 2016. – 288 с.

Роман-реконструкція біографії родоначальника славетної княжої династії Данила Острозького.

 

Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / П. М. Кралюк. – Харків, 2016. – 394 с.

 

Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – 240 с.

 

Кралюк П. М. Таємний агент Микола Гоголь, або про що розповідає «Тарас Бульба» : нарис / П. Кралюк. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 176 с.

 

Кралюк П. М. Іоаникій Галятовський – викладач і письменник / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 221-239.

Про українського письменника, громадсько-політичного і церковного діяча XVII ст. Іоаникія Галятовського (Голятовського) (бл. 1620-1688), який прийняв чернецтво на Волині і займався просвітництвом.

 

Кралюк П. Захарія Копистенський як церковний діяч і письменник-полеміст / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ. – 2016. – С. 197-204.

Про українського релігійного діяча, письменника, автора оригінальних творів полемічної літератури Захарія Копистенського. Особливо важливими є слова Копистенського в його «Палінодії» про тогочасне значення Острога як культурно-освітнього і наукового центру доби функціонування тут Острозької академії.

 

Кралюк П. Князі Острозькі / П. Кралюк, Я. Хаврук. – Xарків, 2015. – 63 с.

Про вагому роль князів Острозьких в історії українських земель в XV–XVI ст.

 

Кралюк П. Острозька академія: специфіка та основні етапи розвитку / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 38-73.

 

Кралюк П. Острозька Біблія та її значення для розвитку богословської думки в Україні / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 158-163.

 

Кралюк П. М. Острозький ректор Київського колегіуму / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 212-221.

Про міщанський рід Старушичів з Острога та їхнього сина Ігнатія Старушича, який у 1640 році став ректором Київського колегіуму та ігуменом Київського братства.

 

Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королівство Руське? / П. Кралюк // День. – 2017. – 27/28 січ. – С. 20.

Певне бачення автора на минуле, зокрема, на поняття Галицько-Волинське князівство та бачення минулого російськими істориками.

 

Кралюк П. Про справжню Другу світову / П. Кралюк // Літературна Україна. – 2017. – 13 лип. – С. 11.

Про книгу нашого земляка Миколи Жулинського «Моя Друга світова», в якій розповідається про події в 1939-1945 рр. на Волині.

 

Кралюк П. Релігійні традиції дому князів Острозьких / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 17-37.

 

Кралюк П. Створення та діяльність Дерманського релігійно-культурного осередку / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 125-141.

 

Кралюк П. Розвиток полемічної літератури в Острозькому культурному осередку // Кралюк П. М Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк – Київ, 2016. – С 141-157.

 

Кралюк П. М. Вишенський і Волинь/ П. М. Кралюк. – Луцьк, 1996. – 22 с.

 

Кралюк – про благу вість від княгині Жеславської : [історія Пересопницького Євангелія] // Рівне вечірнє. – 2011. – 14 лип. – С. 19.

Український письменник, доктор філософії, професор Острозької академії Петро Кралюк видав повість «Блага вість од Княгині Жеславської. Історія Пересопницького Євангелія».

 

Кралюк П. М. Волинь та Поділля в житті Тараса Шевченка / П. М. Кралюк. – Луцьк, 2007. – 108 с.

 

Кралюк П. М. Тарас Шевченко : незауважене / П. М. Кралюк. – Київ, 2015. – 232 с.

 

Історія філософії України : навч. посіб. / П. М. Кралюк. – Острог : Острозька академія, 2013. – 650 с.

 

Кралюк П. М. Апокриф : оповідання / П. М. Кралюк. – Львів : Сполом, 2005. – 160 с.

 

Кралюк П. М. Княжими шляхами Волині : віднайдення раю / П. М. Кралюк. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 160 с.

 

Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків : літератур. інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2015. – 282 с.

 

Кралюк П. М. Лицар і смерть : дума про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного : [повість] / П. М. Кралюк. – Острог : Острозька академія, 2012. – 136 с.

 

Кралюк П. М. Любомудри Володимири // П. М. Кралюк. – Луцьк, 2009. – 168 с.

Про князя-філософа Володимира Васильковича, молодшого сина засновника Волинсько-Галицької держави Романа Мстиславовича та волинянина, громадського діяча А. Річинського (1892 – 1956).

 

Кралюк П. М. Мелетій Смотрицький [церковний діяч, просвітитель, письменник-полеміст, філолог, перший ректор Острозької Академії] і українське духовно-культурне відродження кінця XVI – початку XVII ст. / П. М. Кралюк. – Острог, 2007. – 208 с.

 

Кралюк П. М. Особливості поширення й функціонування біблійних текстів на українських землях у період середньовіччя / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. Є. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – С. 38-52.

 

Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2015. – 282 с.

 

Кралюк П. М. Реліквія : роман / П. М. Кралюк. – Острог : Острозька академія, 2010. – 290 с.

 

Кралюк П. М. Синопсис : роман, повісті, новела / П. М. Кралюк. – Київ : Ярославів Вал, 2014. – 688 с.

 

Кралюк П. М. Тенденції розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у XVI–XVII ст. / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. П. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – С. 29-37.

 

Кралюк П. М. «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський, М М. Якубович. – Київ, 2015. – 220 с.

 

Кралюк П. М. Фабрика(ція) : геополіт. повість, або діатриба / П. М. Кралюк. – Луцьк, 2015. – 188 с.

 

Кралюк П. М. Ян Лятос : ренесансна філософія та наука на українських землях / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог, 2011. – 144 с.

Ян Лятос (1539-1608 рр.) – відомий польський астролог, математик, філософ, особистий лікар князя Василя Костянтина Острозького, викладач Острозької академії. Емігрував до Острога 1598 р.

 

Кралюк П. Іконопис у Київській Русі : (за літописними джерелами) / П. Кралюк // Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації : наук. зб. Матеріали VI міжнар. наук. конф. по волинському іконопису, м. Луцьк, 1-3 груд. 1999 р. / Волин. обл. упр. культури ; Волин. краєзн. музей ; Музей волин. ікони. – Луцьк, 1999. – С. 35-36.

 

Кралюк П. Інтерпретація Т. Шевченком битви під Берестечком / П. Кралюк // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук, конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. Є. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне, 2006. – С. 88-90.

 

Кралюк П. Багатоликий Мазепа: конструктивне, трагічне, трагікомічне / П. Кралюк // Погорина. – 2010. – № 14/15. – С. 385-389.

Про гетьмана І. Мазепу, який у 1706 р. перебуваючи в Дубні (нині Рівненська область), познайомився з графинею Ганною Дольською, яка мала вплив на діяння Мазепи.

 

Кралюк П. Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного / П. Кралюк // Погорина. – 2012. – № 20/21. – С. 281-285.

«Вірші ...» К. Саковича як поетична біографія Конашевича-Сагайдачного – видатного полководця й мецената, гетьмана України, який навчався в Острозькій академії.

 

Кралюк П. Василь-Костянтин Острозький – фундатор незалежної України / П. Кралюк // Волинь. – 2008. – 22 лют. – С. 7.

У лютому 2008 року минуло 400 років з дня смерті князя Василя-Костянтина Острозького – одного з найвидатніших політичних і культурних діячів України.

 

Кралюк П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка : монографія / П. Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 79 с.

 

Кралюк П. Герої наших днів : новела / П. Кралюк // Погорина : літ.-мист. альм. – Рівне : Азалія. – 2003. – Вип. 5. – С. 24-29.

 

Кралюк П. Головне гобі. Забобони. Анекдоти / П. Кралюк // Посмішка чорного кота : збірник / упоряд. М. Ф. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – С. 270-273.

 

Кралюк П. Дослідження історії Хмельниччини і Берестецької битви М. Костомаровим під час його перебування на Волині/ П. Кралюк // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16-17 черв. 2001 р. / Рівненське обл. краєзн. т-во. – Рівне : Ліста. – 2001. – С. 33-36.

 

Кралюк П. Зона : повість / П. Кралюк // Позапростір : зб. наук.-фантаст., текстів. – Луцьк : Твердиня, 2009. – Вип. 2. – С. 4-31.

 

Кралюк П. Книговидання та Берестейська унія : комунікативний аспект / П. Кралюк // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.–культур. заповідник м. Острога ; Музей книги та друкарства. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 61-67.

Берестейська унія 1596 року викликала появу в Острозі, що на Рівненщині, цілого ряду полемічних і навколополемічних творів. Суспільний рух був спрямований проти унії й супроводжувався конфліктами, які певним чином стимулювалися друкованою полемічною літературою.

 

Кралюк П. Князі Острозькі як легітимні зверхники Русі (інтерпретації Олесандра Гваньїні та Іоанна Домбровського) / П. Кралюк // Наукові записки. Історичні науки : матеріали міжнар. конф. «Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи», 15-17 жовт. 2008 р. – Острог : Острозька академія, 2008. – Вип. 13. – С. 4-8.

 

Кралюк П. Королева української книги [Острозька Біблія] / П. Кралюк // Волинь моя. – 2006. – Вип. 6. – С. 17-24.

 

Кралюк П. Костянтин Острозький – великий державотворець України : [до 400-річчя з дня смерті видатного українського князя – просвітника, мецената, відомого політичного і державного діяча] / П. Кралюк // Майдан. – 2008. – №4. – С. 4.

 

Кралюк П. Культурні осередки Волині кінця XVI-XVII ст. / П. Кралюк // Кралюк П. Луцьке Хрестовоздвиженське братство : іст.-краєзн. нарис / П. Кралюк. – Луцьк, 1996. – С. 6-11.

 

Кралюк П. Культурно-релігійне життя Дубна в кінці XVI – на початку XVII століть / П. Кралюк // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. – Луцьк, 2007. – С. 95-97.

 

Кралюк П. Луцьке хрестовоздвиженське братство / П.Кралюк. – Луцьк, 1996. – 53 с.

 

Кралюк П. М. Погляди Т. Шевченка на український етнос / П. М. Кралюк // Проблеми й перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій : матеріали конф., 22 черв. 2002 р. м. Київ. – Київ : Міленіум. – 2002. – С. 151-160.

Битва під Берестечком у творах Т. Шевченка.

 

Кралюк П. Малі Великі села України : Новомалин має всі шанси стати туристичним осередком / П. Кралюк // День. – 2007. – № 193. – С. 6.

З історії села Новомалин Острозького району.

 

Кралюк П. Новий апокриф / П. Кралюк. – Рівне, 2008. – 280 с.

Деталізованою скрупульозністю охудожнення історії краю наших предків автор, наче археолог, опускається у занедбані підвали замків, костелів, церков, знаходить там щось, опредмечує його і пропонує нам.

 

Кралюк П. Острозька академія та Острозька Біблія : історико-філософський контекст / П. Кралюк // Наукові записки / голов. ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2011. – С. 3-13.

 

Кралюк П. Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії / П. Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія» : матеріали конф. «Віра і розум в історії слов'янської філософії» (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького). – Острог, 2008. – Вип. 4. – С. 3-13.

 

Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам'ятка початку 17 ст. / П. Кралюк // Наукові записки : Історичні науки. Вип.7 : до 40-ліття укр. іст. т-ва / Нац. ун-т «Острозька академія» ; Укр. іст. т-во. – Острог ; Торонто ; Нью-Йорк : Острозька академія. – 2006. – С. 189-199.

 

Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам'ятка початку ХVІІ ст. / П. Кралюк // Погорина. – 2010. – № 14/15. – С. 370-375.

У статті проаналізований склад Острозького літописця – пам'ятки початку ХVІІ ст., що складається із трьох частин.

 

Кралюк П. Парадокси українсько-польських стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературі / П. Кралюк // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / упоряд. М. П. Манько. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 362-370.

 

Кралюк П. Повстанець чи державник, міфічний та історичний Северин Наливайко / П. Кралюк, І. Пасічник // Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. / Нац. ун-т «Острозька академія» ; В. Атаманенко, М. Близняк, Д. Вєдєнєєв та ін. – Острог, 2014. – С. 67-78.

Про козацького ватажка Северина Наливайка, який, ймовірно, навчався в Острозькій академії.

 

Кралюк П. Попи марксистського приходу : памфлет, песиміст, комедія / П. Кралюк. – Київ, 1994. – 47 с.

 

Кралюк П. Проти кого була спрямована Острозька Біблія? / П. Кралюк // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доповідей та повідомлень Міжнар. наук. конф., Луцьк, 16-18 черв. 1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 209-211.

 

Кралюк П. Римейк : роман / П. Кралюк. – Луцьк, 2009. – 180 с.

 

Кралюк П. Сильні та одинокі : роман / П. Кралюк. – Київ, 2011. – 278 с.

Роман присвячений провіднику ОУН Степану Бандері та іншим організаторам національно-визвольного руху України.

 

Кралюк П. Творець європейської Конституції / П. Кралюк // Погорина. – 2010. – № 14/15. – С. 366-369.

Про одного з видатних представників польського Просвітництва, правника, філософа, політика Гуго Коллонтая, який народився у волинському містечку Великі Дедеркали (зараз село Шумського району Тернопільської області).

 

Кралюк П. Улас Самчук – про Олену Телігу : 70 років тому в Києві, у Бабиному Яру, загинула від рук окупантів талановита українська поетеса й публіцистка/ П. Кралюк // День. – 2012. – № 31. – С. 6.

 

Кралюк П. Феномен мовного протесту, або мимовільні нащадки Олександра Потебні / П. Кралюк // Погорина. – 2012. – № 20/21. – С. 279-280.

 

Кралюк П. Хто був автором Галицько-Волинського літопису? / П. Кралюк // Погорина. – 2011. – № 16/17. – С. 295-300.

 

Кралюк П. Чи перетруть нас жорна? / П. Кралюк // Погорина. – 2012. – № 20/21. – С. 248-250.

 

Кралюк П. Шевченко й Пересопницьке Євангеліє / П. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. Г. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – С. 100-105.

У 1701 р. І. Мазепа подарував Пересопницьке Євангеліє Переяславському кафедральному собору. Майже сто років Євангеліє зберігалося в соборі, а потім опинилося в бібліотеці Переяславської духовної семінарії. Десь наприкінці 1845 р., перебуваючи в Переяславі (нині Переяслав-Хмельницький Київської області), з Пересопницьким Євангелієм мав змогу ознайомитися Т. Г. Шевченко.

 

Кралюк П. Шевченко на Волині : здогадки і контрверсії / П. Кралюк ; розмовляв В. Мазаний // Літературна Україна. – 2013. – № 48. – С. 4.

 

Кралюк П. Шестиднев, або Корона дому Острозького : роман / П. Кралюк. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 320 с.

 

Література про Петра Кралюка

 

Адамчук А. Петро Кралюк – проректор Національного університету «Острозька академія» – лауреат всеукраїнської літературної премії імені Уласа Самчука / А. Адамчук // Рівне вечірнє . – 2016. – 25 лют. – С. 17.

 

Гринів О. Дехуторянізація чи деукраїнізація: історія за Табачником навиворіт? / Гринів О. // Літературна Україна. – 2016. – 20 жовт. – С 11 Автор висловлює свій погляд на висвітлення історії України в працях П. Кралюка.

 

Кочерга С. О. Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка / С. О. Кочерга // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія» ; уклад.: С. О Кочерга, Р. А. Криловець, Ю. В. Миненко. – Острог : Острозька академія. – 2017. – С. 35-39.

У статті порушено проблему актуалізації вивчення феномену скрипторики в сучасному літературознавстві. На прикладі книги Петра Кралюка «Синопсис» доведено, що наскрізним образом у його творах виступає скриптор.

 

Кузема Д. Про козацьку міфологію та її творців / Д. Кузема, А. Непомняща // Льонокомбінат. – 2017. – 27 січ. – С. 13.

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Петра Кралюка «Козацька міфологія України: творці та епігони».

 

Матчук А. Підтекст повісті П. Кралюка «Зона» та засоби його реалізації / А. Матчук // Актуальні проблеми літературознавчої термінології : наук. зб. : до 25-річчя ф-ту інозем. філології Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; відп. ред. Є. М. Васильєв. – Рівне, 2017. – Вип. 2. – С. 140-143.

 

Непомняща А. Князівські династії та невідома війна за руську спадщину у романі Петра Кралюка / А. Непомняща // Льонокомбінат. – 2016. – 25 листоп. – С. 13.

У Рівненському краєзнавчому музеї відбулася презентація історичного роману Петра Кралюка «Данило Острозький: образ, гаптований бісером».

 

Непомняща А. Розвінчаний Богдан Петра Кралюка / А. Непомняща // Льонокомбінат. – 2017. – 3 листоп. – С. 8.

В Арт-ательє Георгія Косміаді у Рівному відбулася презентація книги Петра Кралюка «Богдан Хмельницький: легенда і людина».

 

Синюк С. Осмислення спадщини / С. Синюк // Замкова гора. – 2016. – 12 листоп. – С 11.

Рецензія на роман-біографію «Данило Острозький: образ гаптований бісером» Петра Кралюка з м. Острога.

 

Синюк С. Таємниця темних віків / С. Синюк // Голос України. – 2016. – 19 листоп. – С. 14.

Про нову книгу професора Національного університету «Острозька академія», письменника Петра Кралюка «Данило Острозький: образ, гаптований бісером».

 

Шишкова Г. Петро Кралюк написав роман-реконструкцію про Данила Острозького / Г. Шишкова // Замкова гора. – 2016. – 29 жовт. – С. 3.

Про презентацію книги доктора філософських наук, професора, проректора з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія», письменника Петра Кралюка «Данило Острозький: образ, гаптований бісером».

 

Інтернет-ресурси

Кралюк Петро Михайлович [Eлектронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Кралюк_Петро_Михайлович. – Назва з екрана.

 

Кралюк Петро Михайлович [Eлектронний ресурс] // Рівняни : сайт. – Режим доступу: http://rivne.ogo.ua/dossier-details/kralyuk-petro-mihaylovich/. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Конфесійний конфлікт у Острозі: минуле і думи [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/konfesiyniy-konflikt-v ostrozi-minule-i-dumi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Королева українських книг. До 425-річчя видання Острозької Біблії [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/koroleva-ukrayinskih-knig. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Оршанська битва: історія і сьогодення [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/orshanska-bitva-istoriya-i-sogodennya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Михайло Грушевський: післяювілейні роздуми [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/myhaylo-grushevskyy-pislyayuvileyni-rozdumy. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Письменник і буття. Пам’яті Івана Корсака [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/pysmennyk-i-buttya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Не УНР єдиною або Від якого спадку ми Не відмовляємося [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ne-unr-yedynoyu.– Назва з екрана.

 

Кралюк П. Родоначальники дому Острозьких. Як відроджували Королівство Руське [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/rodonachalnyky-domu-ostrozkyh. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Молдавська держава – один із нащадків Руського королівства? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/moldavska-derzhava-odyn-iz-nashchadkiv-ruskogo-korolivstva. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Філософ на троні». Князь-книжник Володимир Василькович [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/filosof-na-troni. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Жінка й тягар влади. Доля великої княгині Романової [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/zhinka-y-tyagar-vlady. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Чи потрібне Україні множинне громадянство? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-podrobyci/chy-potribne-ukrayini-mnozhynne-gromadyanstvo. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів. Візантійські реліквії Руського королівства [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/ruski-spadkoyemci-mogutnih-imperatoriv. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Зійдемося до Києва й встановимо закон...». Політичний проект Романа Мстиславича [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/ziydemosya-do-kyyeva-y-vstanovymo-zakon. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Питання, що потребує ясності-2. Галицько-Волинське князівство чи королівство Руське? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/pytannya-shcho-potrebuye-yasnosti-2. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Наша «бідна» література [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/nasha-bidna-literatura. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Для чого Путіну історична міфологія? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/dlya-chogo-putinu-istorychna-mifologiya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Як означити події 1943-го? «Волинська різанина», «волинська трагедія» чи Волинське повстання [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/yak-oznachyty-podiyi-1943-go. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Вплив давньоболгарської культури на культуру Київської Русі [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/vplyv-davnobolgarskoyi-kultury. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Апостоли слов’ян» на українських землях [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/apostoly-slovyan-na-ukrayinskyh-zemlyah. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Імперсько-православна міфологія від комуніста Зюганова [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/impersko-pravoslavna-mifologiya-vid-komunista-zyuganova. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Iсторія повторюється? Заяви з боку представників УПЦ МП щодо готовності об’єднання не варто сприймати всерйоз [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/istoriya-povtoryuyetsya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Євробачення-2016: інтрига на поверхні [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-kultura/triumf-dzhamaly-novyy-shans. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Балканський отаман [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/balkanskyy-otaman. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Війна за «руську спадщину» [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/istoriya/viyna-za-rusku-spadshchynu. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Cоборність, яка важко дається [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/cobornist-yaka-vazhko-dayetsya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Як Росія зазіхнула на Візантію [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/yak-rosiya-zazihnula-na-vizantiyu. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Сто років недолі [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/sto-rokiv-nedoli. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Білорусь – не Україна [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/bilorus-ne-ukrayina. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Дмитро Яворницький — як зброя у війні [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/istoriya/dmytro-yavornyckyy-yak-zbroya-u-viyni. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Таємний вояж Гоголя [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/tayemnyy-voyazh-gogolya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Трилогія тривоги нашої [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/trylogiya-tryvogy-nashoyi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Турок – не козак [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/turok-ne-kozak-0. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Досвяткуємося? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/dosvyatkuyemosya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Iронія історії [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-istoriya-i-ya/ironiya-istoriyi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Дебальцеве як симптом [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/debalceve-yak-symptom. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Iловайськ» на гуманітарному фронті [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-podrobyci/ilovaysk-na-gumanitarnomu-fronti. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Широкомасштабний наступ» на інформаційному фронті? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/shyrokomasshtabnyy-nastup-na-informaciynomu-fronti. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Чорноморець проти Чорноморця? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/chornomorec-proty-chornomorcya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Росія лишилася такою, якою була 500 років тому [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/rosiya-lyshylasya-takoyu-yakoyu-bula-500-rokiv-tomu. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. У Львові відбудеться перепоховання останків Івана Федорова [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/u-lvovi-vidbudetsya-perepohovannya-ostankiv-ivana-fedorova. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Дмитро Вишневецький як дзеркало козацької міфології [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/dmytro-vyshneveckyy-yak-dzerkalo-kozackoyi-mifologiyi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Великий Волинянин [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/velykyy-volynyanyn. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Чи побачать світ «Пасинки Європи»? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chi-pobachat-svit-pasinki-ievropi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Як уникнути помилок минулого? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/yak-uniknuti-pomilok-minulogo. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Оскал домостроя [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/oskal-domostroya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Чому російські мас-медіа компрометують Острозьку академію? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/politika/chomu-rosiyski-mas-media-komprometuyut-ostrozku-akademiiu. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Мародерство починається з історії [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/maroderstvo-pochinaietsya-z-istoriyi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Про Московський патріархат, культуру дискусії та... Варфоломіївську ніч [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/pro-moskovskiy-patriarhat-kulturu-diskusiyi-ta-varfolomiyivsku-nich. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Така близька для українців Албанія [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/taka-blizka-dlya-ukrayinciv-albaniya . – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Міф про «українськість» УПЦ Албанія [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/politika/mif-pro-ukrayinskist-upc. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Оршанська битва: історія і сьогодення [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/orshanska-bitva-istoriya-i-sogodennya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Статті автора [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/profile/petro-kralyuk?page=5. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Обґрунтування А. Річинським необхідності існування незалежної української православної церкви [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Київське православ’я : сайт. – Режим доступу: http://kyiv-pravosl.info/2013/10/26/obgruntuvannya-a-richynskym-neobhidnosti-isnuvannya-nezalezhnoji-ukrajinskoji-pravoslavnoji-tserkvy/. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Митрополит Іларіон (Огієнко) як дослідник культурно-освітньої діяльності князя Василя-Костянтина Острозького [Електронний ресурс] / П. Кралюк, І. Пасічник // Київське православ’я : сайт. – Режим доступу: http://kyiv-pravosl.info/2013/09/01/mytropolyt-ilarion-ohienko-yak-doslidnyk-kulturno-osvitnoji-diyalnosti-knyazya-vasylya-kostyantyna-ostrozkoho/. – Назва з екрана. 


Відеоматеріали

«Один на один». Петро Кралюк. «Козацька міфологія, творці та епігони» [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-tuW2goqkpM. – Назва з екрана.

Телепроект «Заради Істини». Петро Кралюк про міфи української історії та культури [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=NpIxDLYzGRs. – Назва з екрана.

Яневський Д. Петро Кралюк «Козацька міфологія України» : Моя книга №13 [Електронний ресурс] / Д. Яневський // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=2HufLX4-QPw. – Назва з екрана.

Кралюк П. Красиве і корисне [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Styai2s4h9w. – Назва з екрана.

Петро Кралюк про культурну окупацію України [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=15nWTL8pmE4. – Назва з екрана.

«Таємний агент Микола Гоголь». Про книгу П.Кралюка розповідає М.Слабошпицький [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=lkFmTzS0asQ

Кралюк П. Початок вивчення історії України [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Tj3xRrbNG2k. – Назва з екрана.

Кралюк П. Специфіка української філософії [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=MQN-VAWVpPo. – Назва з екрана.

Кралюк П. «Велесова книга» – предфілософія українців? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=hE7A_aUrHEA. – Назва з екрана.

Кралюк П. Як Росія використовує Волинську трагедію проти партнерства України та Польщі? : [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XYD4Ojvb4fY. – Назва з екрана.

Петро Кралюк презентував «Образ, гаптований бісером» [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qhQBXrTikg8. – Назва з екрана.

 

Олена Тихова
усі виставки »

Бібліотека року 2023

Бібліотека року 2023

Книжковий форум Рівненщини

Книжковий форум Рівненщини

Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції