Віртуальні виставки

Петро Кралюк – філософ, письменник, публіцист
14.03 2018 | Постаті | Прочитано: 4121


Доктор філософії, заслужений діяч науки і техніки України, професор Національного університету «Острозька академія».

Петро Михайлович Кралюк народився 23 лютого 1958 року в м. Ківерці Волинської області. 1979 року закінчив історичний факультет Луцького педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Працював сільським учителем, потім викладачем вищої школи. Навчався в аспірантурі Інституту суспільних наук Академії наук УРСР (м. Львів). У 1988 році в Інституті філософії української Академії наук захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата філософських наук на тему «Антитринітаризм і суспільна думка України другої половини ХУІ – першої половини ХУІІ ст.», а в 1998 році – докторську дисертацію «Особливості взаємовпливу конфесійної та національної свідомості в українській суспільній думці ХУІ – першої половини ХУІІ ст.». З 1999 року є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д26.161.03 в Інституті філософії НАН України, а з 2005 року є головою спеціалізованої вченої ради К48.125.01 у Національному університеті «Острозька академія». На даний час працює першим проректором цього університету. Петро Кралюк – автор понад 150 наукових праць з історії, філософії, релігієзнавства, політології, літературознавства, в т. ч. монографічних досліджень: «Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці ХУІ – першої половини ХУІІ ст.» (Луцьк, 1996), «Духовні пошуки Мелетія Смотрицького» (Луцьк, 1997), «Острозька Біблія в контексті української та європейської культур» (Острог, 2006), «Волинь та Поділля в житті Тараса Шевченка» (Луцьк, 2007). «Білі плями в історії української філософії» (Луцьк, 2007), «Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХУІ – початку ХУІІ ст.» (Острог, 2007). Член Національної спілки письменників України, автор шести книг художньої прози.

 

Твори Петра Кралюка


 

Кралюк П. Видавнича діяльність Острозького культурного центру / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 73-125.

 

Кралюк П. Діяльність та погляди Мелетія Смотрицького/ П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 169-185.

У статті проаналізовано праці українського письменника-полеміста, мовознавця та мислителя другої половини XVI – першої половини XVII ст. Мелетія Смотрицького, який є вихованцем Острозької академії. Останні роки життя провів у Дерманському монастирі, де був і похований.

 

Кралюк П. М. Андрій Вишоватий і Волинь / П. М. Кралюк // Минуле і сучасне Волині : іст. постаті краю : тези доповідей та повідомлень V Волин. іст.-краєзн., конф., 11-13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзн. – Луцьк, 1991. – С. 51.

У кінці XVI – першій половині XVII ст. на Волині отримав значне поширення такий напрямок протестантизму, як антитринітаризм. Тут діяло чимало відомих діячів-антитринітаріїв. Один із них був Андрій Вишоватий (1608-1678).

 

Кралюк П. М. Марево революції / П. М. Кралюк. – Тернопіль, 2017. – 304 с.

Історичне дослідження автора про революцію в минулому і в сьогоденні.

 

Кралюк П. М. Данило Острозький: образ, гаптований бісером : роман-реконструкція / П. М. Кралюк. – Тернопіль, 2016. – 288 с.

Роман-реконструкція біографії родоначальника славетної княжої династії Данила Острозького.

 

Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / П. М. Кралюк. – Харків, 2016. – 394 с.

 

Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – 240 с.

 

Кралюк П. М. Таємний агент Микола Гоголь, або про що розповідає «Тарас Бульба» : нарис / П. Кралюк. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 176 с.

 

Кралюк П. М. Іоаникій Галятовський – викладач і письменник / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 221-239.

Про українського письменника, громадсько-політичного і церковного діяча XVII ст. Іоаникія Галятовського (Голятовського) (бл. 1620-1688), який прийняв чернецтво на Волині і займався просвітництвом.

 

Кралюк П. Захарія Копистенський як церковний діяч і письменник-полеміст / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ. – 2016. – С. 197-204.

Про українського релігійного діяча, письменника, автора оригінальних творів полемічної літератури Захарія Копистенського. Особливо важливими є слова Копистенського в його «Палінодії» про тогочасне значення Острога як культурно-освітнього і наукового центру доби функціонування тут Острозької академії.

 

Кралюк П. Князі Острозькі / П. Кралюк, Я. Хаврук. – Xарків, 2015. – 63 с.

Про вагому роль князів Острозьких в історії українських земель в XV–XVI ст.

 

Кралюк П. Острозька академія: специфіка та основні етапи розвитку / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 38-73.

 

Кралюк П. Острозька Біблія та її значення для розвитку богословської думки в Україні / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 158-163.

 

Кралюк П. М. Острозький ректор Київського колегіуму / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 212-221.

Про міщанський рід Старушичів з Острога та їхнього сина Ігнатія Старушича, який у 1640 році став ректором Київського колегіуму та ігуменом Київського братства.

 

Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королівство Руське? / П. Кралюк // День. – 2017. – 27/28 січ. – С. 20.

Певне бачення автора на минуле, зокрема, на поняття Галицько-Волинське князівство та бачення минулого російськими істориками.

 

Кралюк П. Про справжню Другу світову / П. Кралюк // Літературна Україна. – 2017. – 13 лип. – С. 11.

Про книгу нашого земляка Миколи Жулинського «Моя Друга світова», в якій розповідається про події в 1939-1945 рр. на Волині.

 

Кралюк П. Релігійні традиції дому князів Острозьких / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 17-37.

 

Кралюк П. Створення та діяльність Дерманського релігійно-культурного осередку / П. Кралюк // Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2016. – С. 125-141.

 

Кралюк П. Розвиток полемічної літератури в Острозькому культурному осередку // Кралюк П. М Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк – Київ, 2016. – С 141-157.

 

Кралюк П. М. Вишенський і Волинь/ П. М. Кралюк. – Луцьк, 1996. – 22 с.

 

Кралюк – про благу вість від княгині Жеславської : [історія Пересопницького Євангелія] // Рівне вечірнє. – 2011. – 14 лип. – С. 19.

Український письменник, доктор філософії, професор Острозької академії Петро Кралюк видав повість «Блага вість од Княгині Жеславської. Історія Пересопницького Євангелія».

 

Кралюк П. М. Волинь та Поділля в житті Тараса Шевченка / П. М. Кралюк. – Луцьк, 2007. – 108 с.

 

Кралюк П. М. Тарас Шевченко : незауважене / П. М. Кралюк. – Київ, 2015. – 232 с.

 

Історія філософії України : навч. посіб. / П. М. Кралюк. – Острог : Острозька академія, 2013. – 650 с.

 

Кралюк П. М. Апокриф : оповідання / П. М. Кралюк. – Львів : Сполом, 2005. – 160 с.

 

Кралюк П. М. Княжими шляхами Волині : віднайдення раю / П. М. Кралюк. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 160 с.

 

Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків : літератур. інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2015. – 282 с.

 

Кралюк П. М. Лицар і смерть : дума про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного : [повість] / П. М. Кралюк. – Острог : Острозька академія, 2012. – 136 с.

 

Кралюк П. М. Любомудри Володимири // П. М. Кралюк. – Луцьк, 2009. – 168 с.

Про князя-філософа Володимира Васильковича, молодшого сина засновника Волинсько-Галицької держави Романа Мстиславовича та волинянина, громадського діяча А. Річинського (1892 – 1956).

 

Кралюк П. М. Мелетій Смотрицький [церковний діяч, просвітитель, письменник-полеміст, філолог, перший ректор Острозької Академії] і українське духовно-культурне відродження кінця XVI – початку XVII ст. / П. М. Кралюк. – Острог, 2007. – 208 с.

 

Кралюк П. М. Особливості поширення й функціонування біблійних текстів на українських землях у період середньовіччя / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. Є. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – С. 38-52.

 

Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ, 2015. – 282 с.

 

Кралюк П. М. Реліквія : роман / П. М. Кралюк. – Острог : Острозька академія, 2010. – 290 с.

 

Кралюк П. М. Синопсис : роман, повісті, новела / П. М. Кралюк. – Київ : Ярославів Вал, 2014. – 688 с.

 

Кралюк П. М. Тенденції розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у XVI–XVII ст. / П. М. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. П. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – С. 29-37.

 

Кралюк П. М. «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський, М М. Якубович. – Київ, 2015. – 220 с.

 

Кралюк П. М. Фабрика(ція) : геополіт. повість, або діатриба / П. М. Кралюк. – Луцьк, 2015. – 188 с.

 

Кралюк П. М. Ян Лятос : ренесансна філософія та наука на українських землях / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог, 2011. – 144 с.

Ян Лятос (1539-1608 рр.) – відомий польський астролог, математик, філософ, особистий лікар князя Василя Костянтина Острозького, викладач Острозької академії. Емігрував до Острога 1598 р.

 

Кралюк П. Іконопис у Київській Русі : (за літописними джерелами) / П. Кралюк // Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації : наук. зб. Матеріали VI міжнар. наук. конф. по волинському іконопису, м. Луцьк, 1-3 груд. 1999 р. / Волин. обл. упр. культури ; Волин. краєзн. музей ; Музей волин. ікони. – Луцьк, 1999. – С. 35-36.

 

Кралюк П. Інтерпретація Т. Шевченком битви під Берестечком / П. Кралюк // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук, конф. / Держ. іст.-меморіал. заповідник «Поле Берестецької битви» ; авт.-упоряд.: Л. Є. Галабуз, Г. П. Лотоцький. – Рівне, 2006. – С. 88-90.

 

Кралюк П. Багатоликий Мазепа: конструктивне, трагічне, трагікомічне / П. Кралюк // Погорина. – 2010. – № 14/15. – С. 385-389.

Про гетьмана І. Мазепу, який у 1706 р. перебуваючи в Дубні (нині Рівненська область), познайомився з графинею Ганною Дольською, яка мала вплив на діяння Мазепи.

 

Кралюк П. Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного / П. Кралюк // Погорина. – 2012. – № 20/21. – С. 281-285.

«Вірші ...» К. Саковича як поетична біографія Конашевича-Сагайдачного – видатного полководця й мецената, гетьмана України, який навчався в Острозькій академії.

 

Кралюк П. Василь-Костянтин Острозький – фундатор незалежної України / П. Кралюк // Волинь. – 2008. – 22 лют. – С. 7.

У лютому 2008 року минуло 400 років з дня смерті князя Василя-Костянтина Острозького – одного з найвидатніших політичних і культурних діячів України.

 

Кралюк П. Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка : монографія / П. Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 79 с.

 

Кралюк П. Герої наших днів : новела / П. Кралюк // Погорина : літ.-мист. альм. – Рівне : Азалія. – 2003. – Вип. 5. – С. 24-29.

 

Кралюк П. Головне гобі. Забобони. Анекдоти / П. Кралюк // Посмішка чорного кота : збірник / упоряд. М. Ф. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – С. 270-273.

 

Кралюк П. Дослідження історії Хмельниччини і Берестецької битви М. Костомаровим під час його перебування на Волині/ П. Кралюк // Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16-17 черв. 2001 р. / Рівненське обл. краєзн. т-во. – Рівне : Ліста. – 2001. – С. 33-36.

 

Кралюк П. Зона : повість / П. Кралюк // Позапростір : зб. наук.-фантаст., текстів. – Луцьк : Твердиня, 2009. – Вип. 2. – С. 4-31.

 

Кралюк П. Книговидання та Берестейська унія : комунікативний аспект / П. Кралюк // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.–культур. заповідник м. Острога ; Музей книги та друкарства. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 61-67.

Берестейська унія 1596 року викликала появу в Острозі, що на Рівненщині, цілого ряду полемічних і навколополемічних творів. Суспільний рух був спрямований проти унії й супроводжувався конфліктами, які певним чином стимулювалися друкованою полемічною літературою.

 

Кралюк П. Князі Острозькі як легітимні зверхники Русі (інтерпретації Олесандра Гваньїні та Іоанна Домбровського) / П. Кралюк // Наукові записки. Історичні науки : матеріали міжнар. конф. «Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи», 15-17 жовт. 2008 р. – Острог : Острозька академія, 2008. – Вип. 13. – С. 4-8.

 

Кралюк П. Королева української книги [Острозька Біблія] / П. Кралюк // Волинь моя. – 2006. – Вип. 6. – С. 17-24.

 

Кралюк П. Костянтин Острозький – великий державотворець України : [до 400-річчя з дня смерті видатного українського князя – просвітника, мецената, відомого політичного і державного діяча] / П. Кралюк // Майдан. – 2008. – №4. – С. 4.

 

Кралюк П. Культурні осередки Волині кінця XVI-XVII ст. / П. Кралюк // Кралюк П. Луцьке Хрестовоздвиженське братство : іст.-краєзн. нарис / П. Кралюк. – Луцьк, 1996. – С. 6-11.

 

Кралюк П. Культурно-релігійне життя Дубна в кінці XVI – на початку XVII століть / П. Кралюк // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. – Луцьк, 2007. – С. 95-97.

 

Кралюк П. Луцьке хрестовоздвиженське братство / П.Кралюк. – Луцьк, 1996. – 53 с.

 

Кралюк П. М. Погляди Т. Шевченка на український етнос / П. М. Кралюк // Проблеми й перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій : матеріали конф., 22 черв. 2002 р. м. Київ. – Київ : Міленіум. – 2002. – С. 151-160.

Битва під Берестечком у творах Т. Шевченка.

 

Кралюк П. Малі Великі села України : Новомалин має всі шанси стати туристичним осередком / П. Кралюк // День. – 2007. – № 193. – С. 6.

З історії села Новомалин Острозького району.

 

Кралюк П. Новий апокриф / П. Кралюк. – Рівне, 2008. – 280 с.

Деталізованою скрупульозністю охудожнення історії краю наших предків автор, наче археолог, опускається у занедбані підвали замків, костелів, церков, знаходить там щось, опредмечує його і пропонує нам.

 

Кралюк П. Острозька академія та Острозька Біблія : історико-філософський контекст / П. Кралюк // Наукові записки / голов. ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2011. – С. 3-13.

 

Кралюк П. Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії / П. Кралюк // Наукові записки. Серія «Філософія» : матеріали конф. «Віра і розум в історії слов'янської філософії» (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького). – Острог, 2008. – Вип. 4. – С. 3-13.

 

Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам'ятка початку 17 ст. / П. Кралюк // Наукові записки : Історичні науки. Вип.7 : до 40-ліття укр. іст. т-ва / Нац. ун-т «Острозька академія» ; Укр. іст. т-во. – Острог ; Торонто ; Нью-Йорк : Острозька академія. – 2006. – С. 189-199.

 

Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам'ятка початку ХVІІ ст. / П. Кралюк // Погорина. – 2010. – № 14/15. – С. 370-375.

У статті проаналізований склад Острозького літописця – пам'ятки початку ХVІІ ст., що складається із трьох частин.

 

Кралюк П. Парадокси українсько-польських стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературі / П. Кралюк // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / упоряд. М. П. Манько. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 362-370.

 

Кралюк П. Повстанець чи державник, міфічний та історичний Северин Наливайко / П. Кралюк, І. Пасічник // Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. / Нац. ун-т «Острозька академія» ; В. Атаманенко, М. Близняк, Д. Вєдєнєєв та ін. – Острог, 2014. – С. 67-78.

Про козацького ватажка Северина Наливайка, який, ймовірно, навчався в Острозькій академії.

 

Кралюк П. Попи марксистського приходу : памфлет, песиміст, комедія / П. Кралюк. – Київ, 1994. – 47 с.

 

Кралюк П. Проти кого була спрямована Острозька Біблія? / П. Кралюк // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доповідей та повідомлень Міжнар. наук. конф., Луцьк, 16-18 черв. 1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 209-211.

 

Кралюк П. Римейк : роман / П. Кралюк. – Луцьк, 2009. – 180 с.

 

Кралюк П. Сильні та одинокі : роман / П. Кралюк. – Київ, 2011. – 278 с.

Роман присвячений провіднику ОУН Степану Бандері та іншим організаторам національно-визвольного руху України.

 

Кралюк П. Творець європейської Конституції / П. Кралюк // Погорина. – 2010. – № 14/15. – С. 366-369.

Про одного з видатних представників польського Просвітництва, правника, філософа, політика Гуго Коллонтая, який народився у волинському містечку Великі Дедеркали (зараз село Шумського району Тернопільської області).

 

Кралюк П. Улас Самчук – про Олену Телігу : 70 років тому в Києві, у Бабиному Яру, загинула від рук окупантів талановита українська поетеса й публіцистка/ П. Кралюк // День. – 2012. – № 31. – С. 6.

 

Кралюк П. Феномен мовного протесту, або мимовільні нащадки Олександра Потебні / П. Кралюк // Погорина. – 2012. – № 20/21. – С. 279-280.

 

Кралюк П. Хто був автором Галицько-Волинського літопису? / П. Кралюк // Погорина. – 2011. – № 16/17. – С. 295-300.

 

Кралюк П. Чи перетруть нас жорна? / П. Кралюк // Погорина. – 2012. – № 20/21. – С. 248-250.

 

Кралюк П. Шевченко й Пересопницьке Євангеліє / П. Кралюк // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / ред. М. В. Попович ; рецензент В. Г. Берковський. – Ізяслав-Острог, 2011. – С. 100-105.

У 1701 р. І. Мазепа подарував Пересопницьке Євангеліє Переяславському кафедральному собору. Майже сто років Євангеліє зберігалося в соборі, а потім опинилося в бібліотеці Переяславської духовної семінарії. Десь наприкінці 1845 р., перебуваючи в Переяславі (нині Переяслав-Хмельницький Київської області), з Пересопницьким Євангелієм мав змогу ознайомитися Т. Г. Шевченко.

 

Кралюк П. Шевченко на Волині : здогадки і контрверсії / П. Кралюк ; розмовляв В. Мазаний // Літературна Україна. – 2013. – № 48. – С. 4.

 

Кралюк П. Шестиднев, або Корона дому Острозького : роман / П. Кралюк. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 320 с.

 

Література про Петра Кралюка

 

Адамчук А. Петро Кралюк – проректор Національного університету «Острозька академія» – лауреат всеукраїнської літературної премії імені Уласа Самчука / А. Адамчук // Рівне вечірнє . – 2016. – 25 лют. – С. 17.

 

Гринів О. Дехуторянізація чи деукраїнізація: історія за Табачником навиворіт? / Гринів О. // Літературна Україна. – 2016. – 20 жовт. – С 11 Автор висловлює свій погляд на висвітлення історії України в працях П. Кралюка.

 

Кочерга С. О. Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка / С. О. Кочерга // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія» ; уклад.: С. О Кочерга, Р. А. Криловець, Ю. В. Миненко. – Острог : Острозька академія. – 2017. – С. 35-39.

У статті порушено проблему актуалізації вивчення феномену скрипторики в сучасному літературознавстві. На прикладі книги Петра Кралюка «Синопсис» доведено, що наскрізним образом у його творах виступає скриптор.

 

Кузема Д. Про козацьку міфологію та її творців / Д. Кузема, А. Непомняща // Льонокомбінат. – 2017. – 27 січ. – С. 13.

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Петра Кралюка «Козацька міфологія України: творці та епігони».

 

Матчук А. Підтекст повісті П. Кралюка «Зона» та засоби його реалізації / А. Матчук // Актуальні проблеми літературознавчої термінології : наук. зб. : до 25-річчя ф-ту інозем. філології Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; відп. ред. Є. М. Васильєв. – Рівне, 2017. – Вип. 2. – С. 140-143.

 

Непомняща А. Князівські династії та невідома війна за руську спадщину у романі Петра Кралюка / А. Непомняща // Льонокомбінат. – 2016. – 25 листоп. – С. 13.

У Рівненському краєзнавчому музеї відбулася презентація історичного роману Петра Кралюка «Данило Острозький: образ, гаптований бісером».

 

Непомняща А. Розвінчаний Богдан Петра Кралюка / А. Непомняща // Льонокомбінат. – 2017. – 3 листоп. – С. 8.

В Арт-ательє Георгія Косміаді у Рівному відбулася презентація книги Петра Кралюка «Богдан Хмельницький: легенда і людина».

 

Синюк С. Осмислення спадщини / С. Синюк // Замкова гора. – 2016. – 12 листоп. – С 11.

Рецензія на роман-біографію «Данило Острозький: образ гаптований бісером» Петра Кралюка з м. Острога.

 

Синюк С. Таємниця темних віків / С. Синюк // Голос України. – 2016. – 19 листоп. – С. 14.

Про нову книгу професора Національного університету «Острозька академія», письменника Петра Кралюка «Данило Острозький: образ, гаптований бісером».

 

Шишкова Г. Петро Кралюк написав роман-реконструкцію про Данила Острозького / Г. Шишкова // Замкова гора. – 2016. – 29 жовт. – С. 3.

Про презентацію книги доктора філософських наук, професора, проректора з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія», письменника Петра Кралюка «Данило Острозький: образ, гаптований бісером».

 

Інтернет-ресурси

Кралюк Петро Михайлович [Eлектронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія : сайт. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Кралюк_Петро_Михайлович. – Назва з екрана.

 

Кралюк Петро Михайлович [Eлектронний ресурс] // Рівняни : сайт. – Режим доступу: http://rivne.ogo.ua/dossier-details/kralyuk-petro-mihaylovich/. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Конфесійний конфлікт у Острозі: минуле і думи [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/konfesiyniy-konflikt-v ostrozi-minule-i-dumi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Королева українських книг. До 425-річчя видання Острозької Біблії [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/koroleva-ukrayinskih-knig. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Оршанська битва: історія і сьогодення [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/orshanska-bitva-istoriya-i-sogodennya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Острозька Біблія як форпост православно-слов’янського світу [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Михайло Грушевський: післяювілейні роздуми [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/myhaylo-grushevskyy-pislyayuvileyni-rozdumy. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Письменник і буття. Пам’яті Івана Корсака [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/pysmennyk-i-buttya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Не УНР єдиною або Від якого спадку ми Не відмовляємося [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ne-unr-yedynoyu.– Назва з екрана.

 

Кралюк П. Родоначальники дому Острозьких. Як відроджували Королівство Руське [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/rodonachalnyky-domu-ostrozkyh. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Молдавська держава – один із нащадків Руського королівства? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/moldavska-derzhava-odyn-iz-nashchadkiv-ruskogo-korolivstva. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Філософ на троні». Князь-книжник Володимир Василькович [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/filosof-na-troni. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Жінка й тягар влади. Доля великої княгині Романової [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/zhinka-y-tyagar-vlady. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Чи потрібне Україні множинне громадянство? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-podrobyci/chy-potribne-ukrayini-mnozhynne-gromadyanstvo. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Руські спадкоємці могутніх імператорів. Візантійські реліквії Руського королівства [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/ruski-spadkoyemci-mogutnih-imperatoriv. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Зійдемося до Києва й встановимо закон...». Політичний проект Романа Мстиславича [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/ziydemosya-do-kyyeva-y-vstanovymo-zakon. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Питання, що потребує ясності-2. Галицько-Волинське князівство чи королівство Руське? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/pytannya-shcho-potrebuye-yasnosti-2. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Наша «бідна» література [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт.  – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/nasha-bidna-literatura. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Для чого Путіну історична міфологія? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/dlya-chogo-putinu-istorychna-mifologiya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Як означити події 1943-го? «Волинська різанина», «волинська трагедія» чи Волинське повстання [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/yak-oznachyty-podiyi-1943-go. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Вплив давньоболгарської культури на культуру Київської Русі [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/vplyv-davnobolgarskoyi-kultury. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Апостоли слов’ян» на українських землях [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/apostoly-slovyan-na-ukrayinskyh-zemlyah. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Імперсько-православна міфологія від комуніста Зюганова [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/impersko-pravoslavna-mifologiya-vid-komunista-zyuganova. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Iсторія повторюється? Заяви з боку представників УПЦ МП щодо готовності об’єднання не варто сприймати всерйоз [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/istoriya-povtoryuyetsya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Євробачення-2016: інтрига на поверхні [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-kultura/triumf-dzhamaly-novyy-shans. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Балканський отаман [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/balkanskyy-otaman. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Війна за «руську спадщину» [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/istoriya/viyna-za-rusku-spadshchynu. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Cоборність, яка важко дається [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/cobornist-yaka-vazhko-dayetsya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Як Росія зазіхнула на Візантію [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/yak-rosiya-zazihnula-na-vizantiyu. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Сто років недолі [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/sto-rokiv-nedoli. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Білорусь – не Україна [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/bilorus-ne-ukrayina. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Дмитро Яворницький — як зброя у війні [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/istoriya/dmytro-yavornyckyy-yak-zbroya-u-viyni. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Таємний вояж Гоголя [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/tayemnyy-voyazh-gogolya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Трилогія тривоги нашої [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/trylogiya-tryvogy-nashoyi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Турок – не козак [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/turok-ne-kozak-0. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Досвяткуємося? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/dosvyatkuyemosya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Iронія історії [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-istoriya-i-ya/ironiya-istoriyi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Дебальцеве як симптом [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/debalceve-yak-symptom. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Iловайськ» на гуманітарному фронті [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-podrobyci/ilovaysk-na-gumanitarnomu-fronti. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. «Широкомасштабний наступ» на інформаційному фронті? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/shyrokomasshtabnyy-nastup-na-informaciynomu-fronti. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Чорноморець проти Чорноморця? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/chornomorec-proty-chornomorcya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Росія лишилася такою, якою була 500 років тому [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/rosiya-lyshylasya-takoyu-yakoyu-bula-500-rokiv-tomu. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. У Львові відбудеться перепоховання останків Івана Федорова [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/u-lvovi-vidbudetsya-perepohovannya-ostankiv-ivana-fedorova. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Дмитро Вишневецький як дзеркало козацької міфології [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/dmytro-vyshneveckyy-yak-dzerkalo-kozackoyi-mifologiyi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Великий Волинянин [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/velykyy-volynyanyn. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Чи побачать світ «Пасинки Європи»? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chi-pobachat-svit-pasinki-ievropi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Як уникнути помилок минулого? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/yak-uniknuti-pomilok-minulogo. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Оскал домостроя [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/oskal-domostroya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Чому російські мас-медіа компрометують Острозьку академію? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/politika/chomu-rosiyski-mas-media-komprometuyut-ostrozku-akademiiu. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Мародерство починається з історії [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/maroderstvo-pochinaietsya-z-istoriyi. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Про Московський патріархат, культуру дискусії та... Варфоломіївську ніч [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/pro-moskovskiy-patriarhat-kulturu-diskusiyi-ta-varfolomiyivsku-nich. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Така близька для українців Албанія [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/taka-blizka-dlya-ukrayinciv-albaniya . – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Міф про «українськість» УПЦ Албанія [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/blog/politika/mif-pro-ukrayinskist-upc. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Оршанська битва: історія і сьогодення [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/orshanska-bitva-istoriya-i-sogodennya. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Статті автора [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Day.kyiv.ua : сайт. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/profile/petro-kralyuk?page=5. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Обґрунтування А. Річинським необхідності існування незалежної української православної церкви [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Київське православ’я : сайт. – Режим доступу: http://kyiv-pravosl.info/2013/10/26/obgruntuvannya-a-richynskym-neobhidnosti-isnuvannya-nezalezhnoji-ukrajinskoji-pravoslavnoji-tserkvy/. – Назва з екрана.

 

Кралюк П. Митрополит Іларіон (Огієнко) як дослідник культурно-освітньої діяльності князя Василя-Костянтина Острозького [Електронний ресурс] / П. Кралюк, І. Пасічник // Київське православ’я : сайт. – Режим доступу: http://kyiv-pravosl.info/2013/09/01/mytropolyt-ilarion-ohienko-yak-doslidnyk-kulturno-osvitnoji-diyalnosti-knyazya-vasylya-kostyantyna-ostrozkoho/. – Назва з екрана. 


Відеоматеріали

«Один на один». Петро Кралюк. «Козацька міфологія, творці та епігони» [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-tuW2goqkpM. – Назва з екрана.

Телепроект «Заради Істини». Петро Кралюк про міфи української історії та культури [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=NpIxDLYzGRs. – Назва з екрана.

Яневський Д. Петро Кралюк «Козацька міфологія України» : Моя книга №13 [Електронний ресурс] / Д. Яневський // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=2HufLX4-QPw. – Назва з екрана.

Кралюк П. Красиве і корисне [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Styai2s4h9w. – Назва з екрана.

Петро Кралюк про культурну окупацію України [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=15nWTL8pmE4. – Назва з екрана.

«Таємний агент Микола Гоголь». Про книгу П.Кралюка розповідає М.Слабошпицький [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=lkFmTzS0asQ

Кралюк П. Початок вивчення історії України [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Tj3xRrbNG2k. – Назва з екрана.

Кралюк П. Специфіка української філософії [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=MQN-VAWVpPo. – Назва з екрана.

Кралюк П. «Велесова книга» – предфілософія українців? [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=hE7A_aUrHEA. – Назва з екрана.

Кралюк П. Як Росія використовує Волинську трагедію проти партнерства України та Польщі? : [Електронний ресурс] / П. Кралюк // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XYD4Ojvb4fY. – Назва з екрана.

Петро Кралюк презентував «Образ, гаптований бісером» [Електронний ресурс] // YouTubeua : сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qhQBXrTikg8. – Назва з екрана.

 

Олена Тихова
усі виставки »

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Культурний фронт. Бібліотека

Культурний фронт.
Бібліотека

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції