Краще видання з мемуаристики та документалістики


2011 рік

Реабілітовані історією. Рівненська область : в 2 кн. / упор. А. Жив’юк. – Рівне : Рівнен. друк., 2006-2009.

2012 рік

Кондратюк А. І. Добром зігріте серце : Спогади. Есеї. Новели / А. Кондратюк ; ред. Б. Боровець. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 416 с.

2013 рік

Жив'юк А. Від «Дерманської Республіки» до «Дерманської трагедії» / А. Жив'юк, І. Марчук. – Рівне, 2011. – 156 с.

2014 рік

Данильчук В. Р. Українські остарбайтери : 1941–1947 рр. (на прикладі Рівненської області) / В. Данильчук. – Рівне : Дятлик М. С., 2012. – 282 с. : іл.

2015 рік

Гуцуляк Е. М. Моя дерев’яна валізка : спомини / Е. Гуцуляк. – Вид. 2-ге, доповн. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 156 c. : фотоіл.

2016 рік

Пономарьова Т. Світла особистість імперії темряви : В. Г. Короленко на Рівненщині : джерела, літературні дослідження та краєзнавчі нариси / Т. Пономарьова. – Рівне : Рівнен. друк., 2010. – 304 с.

2017 рік

«Краще видання з мемуаристики»

Солтис П. 370 днів у камуфляжі (записки артилериста) / П. Солтис. – Острог ; Здолбунів : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2016. – 327 с.

«Краще видання з документалістики»

Рівненська гімназія. 1839-1921. Історія. Спогади. Документи / упоряд. В. Луц, О. Морозова. – Рівне : Дятлик М., 2014. – 340 с.

2018 рік

Кулик О. Терниста дорога : життєвий шлях і пастир. діяльність архімандрита Мефодія (Сибіковського) (1902–1978 рр.) / О. Кулик. – Рівне : О. Зень, 2014. – 120 с. : фотоіл.

2019 рік

Барабаш І. Боротись і шукати : денникова проза вчительки / І. Барабаш. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 560 с. : іл.