Краще довідкове видання


Віртуальна виставка:

"Рівненський обласний конкурс «Краща книга Рівненщини»: Краще довідкове (навчальне) видання"

 


 

Переможці конкурсу «Краща книга Рівненщини» в номінації:

2011 рік

Художники Рівненщини : альманах Рівнен. обл. орг. Нац. спілки худож. України / ред. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень ; Рівнен. друк., 2008. – 100 с. : іл.

2012 рік

Столярчук Б. Митці Рівненщини : енциклопедичний довідник / Б. Столярчук. – Вид. 2-ге. доп. й перероб. – Рівне : О. Зень, 2011. – 386 с.

2013 рік

Природно-заповідний фонд Рівненської області / під ред. Ю. Грищенка. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 216 с.

2014 рік

Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / ред. кол.І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко [та інші]. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 512 с.

2015 рік

Літературна Рівненщина : антологія / упоряд. Л. Рибенко. – Рівне : Оповідач, 2010. – 471 с.

2016 рік

Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 212 с. : іл.

2017 рік

Борщевич В. Волинський пом’янник / В. Борщевич. – Рівне : Рівн. друк., 2004. – 408 с. : фотогр.

2018 рік

Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина : ілюстр. кат. / авт. кол.: Ричков П. А., Михайлишин О. Л., Смолінська О. Е. – Рівне: Дятлик М. С., 2017. – 160 с. : іл.

2019 рік

555 автографів Богданові Столярчуку : каталог / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Б. Столярчук, І. Давидчук. – Рівне : О. Зень, 2018. – 552 с.

2020 рік 

Мельничук В. Бурштин Полісся : довідник / Віктор Мельничук, Марія Криницька. – Рівне : НУВГП, 2018. – 237 с.

2021 рік

Премії Рівненщини за досягнення у сфері літератури, культури і мистецтва : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. М. Малишева, Т. В. Матушевська, В. П. Гуріна ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : О. Зень, 2019. – 282 с. – (Серія «Славетні земляки»).

2022 рік

Архітектура міжвоєнного Рівного в документах і публікаціях 1921–1939 років / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Рівнен. обл. краєзн. музей, Держ. архів Рівнен. обл. ; уклад. О. Л. Михайлишин, В. Д. Луц. – Рівне : Формат А, 2020. – 96 с. Культурний фронт. Бібліотека

Культурний фронт.
Бібліотека

Книги від Українського
інституту книги

Книги від Українського інституту книги

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції