Краще довідкове видання


2011 рік

Художники Рівненщини : альманах Рівнен. обл. орг. Нац. спілки худож. України / ред. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень ; Рівнен. друк., 2008. – 100 с. : іл.

2012 рік

Столярчук Б. Митці Рівненщини : енциклопедичний довідник / Б. Столярчук. – Вид. 2-ге. доп. й перероб. – Рівне : О. Зень, 2011. – 386 с.

2013 рік

Природно-заповідний фонд Рівненської області / під ред. Ю. Грищенка. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 216 с.

2014 рік

Острозька академія XVI–XVII ст. : енциклопедія / ред. кол.І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко [та інші]. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 512 с.

2015 рік

Літературна Рівненщина : антологія / упоряд. Л. Рибенко. – Рівне : Оповідач, 2010. – 471 с.

2016 рік

Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 212 с. : іл.

2017 рік

Борщевич В. Волинський пом’янник / В. Борщевич. – Рівне : Рівн. друк., 2004. – 408 с. : фотогр.

2018 рік

Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина : ілюстр. кат. / авт. кол.: Ричков П. А., Михайлишин О. Л., Смолінська О. Е. – Рівне: Дятлик М. С., 2017. – 160 с. : іл.

2019 рік

555 автографів Богданові Столярчуку : каталог / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Б. Столярчук, І. Давидчук. – Рівне : О. Зень, 2018. – 552 с.