Новини та події

Інформаційні системи в обліку
28.09 2018 | Нові надходження | Прочитано: 222


Випереджувальні темпи розвитку науково-технічного прогресу та формування ринкових умов прискорили розробку і впровадження сучасних інформаційних систем у всіх сферах соціально-економічної системи. Саме тому, зміни, які відбуваються в управлінні соціально-економічною системою вимагають розвитку економічних інформаційних систем в усіх областях їх застосування.

Основним призначенням навчального посібника: Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / Я. Д. Гончаренко, Н. С. Марушко, Д. С. Лозовицький, Г. М. Воляник. – Львів : Магнолія, 2006. – 2018. – с. 400.
є подача студентам спеціальності «Облік і аудит» настановного матеріалу у відповідності до галузевого стандарту. Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні системи, які функціонують в сфері обліку, процеси їх створення, впровадження та використання.
Метою дисципліни є формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в обліку.
Завданням дисципліни є висвітлення, на сучасному рівні,теоретично-прикладних питань організації та функціонування автоматизованих систем бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту, які володіють системою методів, способів та засобів для забезпечення оптимального функціонування інформаційних систем та їх подальшого розвитку, автоматизації (комп’ютеризації) обробки облікової інформації та її використання в управлінні, а саме: вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язання в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми їх розв’язання з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.
Посібник рекомендований студентам, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит», а також студентам, аспірантам, викладачам економічних спеціальностей.

 

Л. ШапіркоКоментарі (0)усі новини та події »