Новини та події

Економіка рибогосподарських підприємств
26.06 2018 | Нові надходження | Прочитано: 206


Рушійною силою виробництва є потреби суспільства. Щоб їх задовольнити, потрібні ресурси – матеріальні, земельні, водні, людські. Лише за їх допомогою можна виробити необхідні товари та задовольнити потреби людей.

Кожна наука має свою галузь знань, пов’язана із суспільним виробництвом, розробляє шляхи підвищення його ефективності. Економіка рибогосподарських підприємств, як і будь-яка галузева наука, робить практичні висновки, які випливають із закону відповідності виробничих відносин характеру продуктивних сил, розробляє способи застосування і використання цього закону в господарській практиці.

Вивчення цієї проблеми, обґрунтування можливостей для повного використання виробничого потенціалу рибогосподарських підприємств в умовах глобалізації та євроінтеграції викладено у підручнику Вдовенко Н. М. Економіка рибогосподарських підприємств : підручник / Н. М. Вдовенко. – Київ : Кондор, 2017. – 212 с.

У даному підручнику висвітлено особливості діяльності рибогосподарських підприємств. Розкрито питання підвищення ефективності використання трудових, матеріальних, водних та рибних ресурсів. Значну увагу приділено складу витрат за видами діяльності рибницьких підприємств, ефективності діяльності рибницьких підприємств в умовах трансформаційних процесів.

Особливо корисним видання буде студентам і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, фахівцям центрального органу виконавчої влади, що здійснюють реалізацію державної політики в рибному господарстві, працівникам економічних служб та керівникам рибницьких підприємств.

Марія НовіковаКоментарі (0)усі новини та події »