Новини та події

Маловідходні технології демінералізації води
08.06 2018 | Нові надходження | Прочитано: 233


На сьогоднішній день для України характерне як кількісне, так і якісне виснаження водних ресурсів через їх забруднення. Найбільш гостро дефіцит водних ресурсів відчувається у промислових областях, що зумовлено великою кількістю підприємств, результати роботи яких утворюють великі об’єми стічних вод.

Монографія

Трус І. М. Маловідходні технології демінералізації води : монографія / І. М. Трус. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 250 с.

присвячена розробці наукових підходів і наукових основ процесів демінералізації води, переробки засолених концентратів та елюатів з отримання розчинів хімічних реагентів, будівельних матеріалів, створення комплексних безвідходних технологій очищення природних та стічних солонуватих вод для екологічно безпечних систем водокористування. Розроблено технологію ефективного пом’якшення концентратів баромембранного знесолення води при застосуванні синтезованих доступних алюмініймістких коагулянтів, що дозволяє значно скоротити затрати на очищення води, з подальшою переробкою даних осадів водоочищення в будівельній індустрії. Представлено технологію реагентної переробки регенераційних розчинів, що дозволяє їх багаторазове використання з утворенням гіпсу, який є будівельним матеріалом та ін.

Видання розраховане на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, викладачів та студентів вузів.

Наталія ЛитвиненкоКоментарі (0)усі новини та події »