Новини та події

Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції
15.05 2018 | Новини бібліотеки | Прочитано: 172


Незважаючи на величезні розходження в деталях,

майже всі економічні проблеми

мають ту ж саму суть. Ця суть є необхідність...

зрівноважування попиту і пропозиції

Альфред Маршалл

Сучасні економічні умови, поставили перед галуззю свинарства завдання, виконання яких потребує забезпечення регулювання ринку свинини для задоволення внутрішніх потреб продукцією за доступними цінами, а також використання якісної свинини як додаткового джерела фінансових надходжень до бюджету держави від експорту за умов інтеграційних процесів. Закріплення вітчизняного виробника свинини на позиціях доведення внутрішнього виробництва продукції до фізіологічних норм, експортної орієнтації та конкурентоспроможності галузі, можливе лише за умов удосконалення регулювання ринку свинини, складовими якого є як державний, так і ринковий механізми.

Вітчизняному ринку свинини притаманна велика кількість конкурентів і те, що це харчовий продукт широкого споживання. Водночас для його регулювання потрібні особливі інструменти. Розроблення методичних підходів до формування відносин між учасниками ринку свинини, ґрунтується на розробці ефективних заходів взаємодії усіх агентів даного ринку.

У монографії Вдовенко Н. М. Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції: монографія / Н. М. Вдовенко, Н. П. Грищенко, В. С. Шепелєв. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 372 с. запропоновані дослідження, переважно спрямовані на вивчення регуляторних заходів на ринку свинини, що спонукає розробляти комплексні моделі розвитку даного ринку на основі індикаторів формування сировинних ресурсів галузі, враховуючи продуктивність молодняку свиней за різних технологічних прийомів відгодівлі, умов утримання, а також інтереси як держави, виробників, так і споживачів.

Дане видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, керівників господарств, фахівців зайнятих у аграрному секторі економіки.

Марія НовіковаКоментарі (0)усі новини та події »