Освітній навігатор


Вправи на розвиток дрібної моторики: масаж олівцями, горіхами, гра на музичних інструментах

Підготувала

вчитель початкових класів ЗОШ №9

Кравчук Неля Миколаївна

Каліграфія 1 клас

Тема.

Вправи на розвиток дрібної моторики:

масаж олівцями, горіхами, гра на музичних інструментах

Мета: вчити орієнтуватися у просторі, писати в повітрі з контролем і без контролю зору, закріплювати вміння правильно штрихувати предмети прямими лініями, розвивати дрібні м’язи кисті; формувати в учнів вміння правильно, логічно і послідовно користуватися засвоєним мовним матеріалом, розвивати спостережливість, увагу, пам’ять, уяву; виховувати старанність та працелюбність.

Обладнання: ілюстраціїя мишки, індивідуальний роздатковий матеріал.

Відкритий урок з природознавства в 1-А класі: "Грунт"

Відкритий урок з природознавства

 в 1-А класі

 

Підготувала вчитель

початкових класів ЗОШ №9

Бодрягова Наталія Сергіївна

 

 

Тема. Ґрунт

Мета:

Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу.

Опанування способами навчально-пізнавальної і природоохо-ронної діяльності.

Розвиток ціннісних орієнтацій у ставлення до природи у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Обладнання: дидактичний матеріал, колекція «Ґрунт» мультимедійна презентація.

Комбінований урок з використанням ігрових технологій та ІКТ.

Альтернативні методи розвитку та корекції мовлення у роботі з дітьми які мають розлади аутичного спектру

Пилипей Ірина Анатоліївна

Вчитель-логопед вищої категорії

Центр РПРСА «Пагінець»

 

Альтернативні методи розвитку та корекції мовлення

у роботі з дітьми які мають розлади аутичного спектру

Основною запорукою соціальної адаптованості людини у сучасному світі є її рівень оволодіння мовленням, а точніше, його комунікативною функцією.

Ми розмовляємо вдома, у магазині, на прийомі у лікаря, по телефону, ідучи на роботу і взагалі всюди, де є необхідність встановити контакт з іншою особою, попросити про допомогу, просто запитати котра година чи як проїхати, наприклад, до найближчого поштового відділення.

Литовські статути

Пісковець Ірина Ярославівна, 

Вчитель історії та правознавства

Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Пісківської сільської ради

Костопільського району Рівненської області

Конспект уроку з історії України у 8 класі з теми:

"Литовські статути"

Практична робота: виокремити у витягах з Литовських статутів норми, в яких втілено ідеї рівності вільних людей перед законом, особистої недоторканності, юридичного захисту прав вільної («шляхетної») особи, особистої відповідальності перед законом.

«Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави», «Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави», «Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування»

Пісковець Ірина Ярославівна,

Вчитель історії та правознавства

Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Пісківської сільської ради

Костопільського району Рівненської області


Конспекти уроків з правознавства у 9 класі з тем:

«Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави»,

«Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави»,

«Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування»

Історико-географічні регіони України та їх особливості. Територіальне розташування та історичне походження рідного міста/села

Пісковець Ірина Ярославівна,

Вчитель історії та правознавства

Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Пісківської сільської ради

Костопільського району

Рівненської області


Конспекти уроків з історії України у 5 класі з тем:

«Історико-географічні регіони України та їх особливості»,

«Територіальне розташування та історичне походження рідного міста/села»

Практична робота: Позначення і надписування на контурній карті історико-географічних регіонів, території рідного краю»

Мета. Ознайомити учнів з поняттям «історико-географічний регіон» та з поділом України на регіони, охарактеризувати їх особливості. Розвивати уміння працювати з історичною картою, історичними текстами. Виховувати інтерес до історії  своєї держави.


Розв’язування текстових задач

Моквинський навчально-виховний комплекс

«гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»

  

Розв’язування текстових задачВиконав:

Галайчук Марія Григорівна,

вчитель математики

 


Галайчук М.Г. Розв’язання текстових задач. Навчально-методичний посібник. – Березне, 2012. – 65 с.

У посібнику розкрито етапи розв’язування текстових задач та розв’язування задач різних типів. Матеріали посібника стануть в нагоді як вчителю – молодому спеціалісту, так і досвідченому майстру освітянської ниви.

Методичні рекомендації щодо розв’язування задач графічного змісту

Моквинський навчально-виховний комплекс

«Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»

 Методичні рекомендації

щодо розв’язування задач графічного змісту

 

Галайчук Марія Григорівна,

вчитель математики

 

У навчально-методичному посібнику розглянуто задачі, які передбачають побудову або аналіз графічних зображень. Вони тісно пов’язані з усією методичною системою навчання алгебри, є її органічною частиною

Система задач узгоджується з основними дидактичними принципами.

Найдоцільніше створювати системи графічних задач до кожної теми, хоча розв’язування деяких з них вимагає комплексного застосування кількох тем.

Реалізація життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров’я

Росошик Ольга Яківна,

учитель основ здоров’я опорного закладу

Балашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

                                          

 

Реалізація життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров’я

У Національній доктрині розвитку освіти України ХХІ століття визначено, що пріоритетним завданням освіти є виховання в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти вказано, що  основною метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього. Саме на реалізацію цих завдання спрямований навчальний предмет «Основи здоров’я», метою якого є формування в учнів позитивної мотивації до здорового способу життя, дбайливого ставлення до здоров’я, формування здоров’язберігаючих навичок.

Батьки і діти. Життя таке чудове. Родинне свято для випускників школи та батьків.

Росошик Ольга Яківна,

учитель основ здоров’я опорного закладу

Балашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

                                          

 

Батьки  і  діти.  Життя  таке  чудове.   

Родинне  свято   для  випускників  школи  та  батьків.

Мета:  формувати  усвідомлене  розуміння поняття  «життя»,  його цінності,  унікальності,  значущості  для  кожної  особистості;  спонукати  учнів  до  роздумів  над  важливими  проблемами  життя;  розвивати  навички  аналізу,  прийняття  рішень;  виховувати  ціннісне  ставлення  до  власного  життя,  родинні  почуття.

Обладнання:  вислови  видатних  людей  про  життя, свічка, «скринька мудрості»,  аркуші  паперу (по 10 шт. на кожного),  картки з написами  товарів для гри  «Як  розпорядитися  своїм  життям?», канцелярські скріпки   (за кількістю учасників),  музичний  супровід.