Освітній навігатор


Роль кольорових компонентів фразеологізмів як національно-культурних маркерів у формуванні полікультурної багатомовної особистості

Iryna Budz, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Romano-Germanic Philology Department, Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, E-mail: ibudz@ukr.net

Будз І.Ф. ( к. пед. н., доцент кафедри романо-германської філології, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне),

E-mail: ibudz@ukr.net 

Аннотация. Аспект значения фразеологизмов с «цветными» компонентами как национально-культурных маркеров  формирования поликультурной многоязычной личности представлен  в данном исследовании.  Анализ семантической интерпретации фразеологизмов сопоставляет языковые традиции, дает возможность понять исторические, фольклорные отличия формирования идиоматических единиц украинского и английского языков.

Ключевые слова: фразеологизмы с «цветными»  компонентами, национально-культурный компонент, аутентичные идиомы.

Annotation. The aspects of the meaning of the idioms with the colored components as linguistic signs are mostly presented in this article. Investigation of the interpretation semantic aspects in the comparison research gives a possibility to comprehend the contrasts of the    languages traditions in the level of immediate perception.

Key words: idioms with the colored components, national cultural component, authentic idioms.

 

Modern trends in gifted education

Iryna Budz, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Romano-Germanic Philology Department, Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, E-mail: ibudz@ukr.net

Будз І.Ф. ( к. пед. н., доцент кафедри романо-германської філології, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне),

Annotation. Gifted Education has been experiencing constant changes due to the new views of intelligence, increasing significance and application of neurological findings, enrichment by means of Informational Technologies, the challenges of cultural differences and various models of intercultural communicative strategies for gifted students. Besides, we study the increasing importance of creativity, mentoring, and counseling. By the way, the problem of identification remains actual and important. Surely, it is difficult to cover all current trends, but we have stopped on the most perspective ones. We outlined that a great focus must be kept on educational efficiency and critical thinking. The challenging times for gifted children, their parents and teachers offer a number of options in education sphere. However, yet not all individuals who have connection to the Gifted Education are aware of these opportunities. Most scholars claim that we seem currently to be neglecting our brightest students. It is legislation in regard to Gifted Education that must be implemented to assure parents that their gifted children get appropriate education. To sum up, legislation and genetics are future developments in Gifted Education.

Key words: Gifted Education, cognitive learning styles, enrichment, critical thinking skills, counseling, mentoring

Анотація. Галузь освіти для обдарованих дітей зазнає постійних змін, які пов'язані з новими поглядами на інтелект, все більшого значення набувають результати досліджень з неврології, застосування підходу збагачення за допомогою інформаційних технологій. Культурні відмінності та різні моделі міжкультурних комунікативних стратегій для обдарованих учнів теж впливають на розвиток галузі. Крім того, у статті проаналізовано доцільність наукового пошуку щодо творчого розвитку обдарованих дітей, наставництва і консультування обдарованих особистостей. Проблема ідентифікації залишається актуальною і важливою. Звичайно, важко охопити всі поточні тенденції, але ми зупинилися на найперспективніших. Обґрунтовано доцільність подальших досліджень щодо формування навичок критичного мислення в обдарованих школярів. Проблема інформаційної обізнаності обдарованих дітей, їхніх батьків та вчителів щодо реалізації потенціалу обдарованості розглянута у дослідженні. Пошуки законодавчого вирішення актуальних питань у навчанні обдарованих дітей є необхідними для переконання батьків у тому, що їхні обдаровані діти отримують відповідну освіту. Наукові розвідки щодо формування належної законодавчої бази та дослідження у галузі генетики становлять майбутні перспективи у галузі освіти для обдарованих школярів.

Ключові слова: Освіта для обдарованих, когнітивні стилі навчання, збагачення, навички критичного мислення, консультування, наставництво

Сучасні підходи щодо організації навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами

УДК 37.01:376-056.26

Лариса ЯЦЕНЮК,
старший викладач кафедри
педагогіки, психології та
корекційної освіти РОІППО
Рада КОЗАК,
методист кабінету інтернатних
закладів, корекційної та інклюзивної
освіти РОІППО

У статті розглянуті питання сучасних підходів щодо організації навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами за різними формами навчання. Розкрито особливості навчальної діяльності за інклюзивною формою освіти, висвітлені питання організації освітнього процесу в спеціальних навчальних закладах, з урахуванням їх поетапного переходу на нові навчальні плани та програми.

Упровадження здоров'язбережувальних технологій в систему освіти

Яценюк Л. І.,

старший викладач

кафедри педагогіки,

психології та корекційної

освіти РОІППО

 

Актуальність статті зумовлена збільшенням кількості дітей, що мають проблеми зі здоров'ям. За даними МОЗ України в державі 153 547 дітей з інвалідністю, кожна 15-та дитина, яка народжується, має вроджені патології.

Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя  батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.

Занепокоєння викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров’я.

Відкриття галактики

 

Автор: Катерина Дем’янчук, учениця ІІ курсу фізико-математичного
профілю ПМЛ «Елітар», призер І етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

Формування наскрізних умінь засобами музичного мистецтва

Автор: Гумінська Оксана Олексіївна,
доцент кафедри історії, теорії музики
та методики музичного виховання РДГУ,
кандидат педагогічних наук, науковий керівник

Методи творчого самовираження учнів у вокально-хоровій роботі загальноосвітніх навчальних закладів

Автор: Грабік Н. В., магістрантка
кафедри історії, теорії музики
та методики музичного виховання
Рівненського державного гуманітарного університету

Анотація. У статті актуалізовано проблему творчого самовираження учнів у вокально-хоровій роботі на уроках музичного мистецтва. Автором узагальнено дослідження педагогів-музикантів, окреслені методи та форми роботи на уроці. Відзначено, що в вокально-хоровій роботі процес формування творчого самовираження учнів буде ефективним, якщо на уроках музичного мистецтва будуть застосовані вокальні імпровізації, складання пісень, створення вступу, закінчення мелодії, музичних вітань, музичних знайомств, комплексні творчі завдання.

Науково-методичні засади самовираження учнів у музичній діяльності

Автор: Гумінська Оксана Олексіївна,
доцент кафедри історії, теорії музики
та методики музичного виховання РДГУ,
кандидат педагогічних наук, науковий керівник

Анотація. У статті здійснений аналіз науково-теоретичної літератури з питання самовираження, його місця в загальній структурі особистості людини. Розкриті основні структурні компоненти поняття «самовираження учнів у музичній діяльності». Виявлені педагогічні засади та умови, що впливають на процес самовираження учнів у музичній діяльності.

Посібник «Каліграфія 1 клас». Розробки уроків

Кравчук Н.М.,  методичний посібник  «Каліграфія 1 клас», розробки уроків, м.Рівне -2018, 130  сторінок.

Автор укладач: Кравчук Неля Миколаївна, вчитель початкових класів, I категорія, закладу «Загальноосвітня школа І ІІІ ступенів № 9  Рівненської міської ради».

Посібник розроблено відповідно програми   курсу за вибором "Каліграфія” (з елементами розвитку зв’язного мовлення) 1-4 класи (автор: Нікулочкіна Олена Василівна). У ньому пропонуються розробки уроків каліграфії з елементами  розвитку  зв’язного мовлення для 1 класу шкіл з українською мовою навчання.Різноманітні вправи та цікаві завдання (графічні диктанти, вправи на штрихування, каліграфічне списування, ребуси, робота з прислів’ями, створення текстів різних типів тощо) допоможуть краще сформувати навички каліграфічного письма , розвинуть увагу, спостережливість, усне та писемне мовлення, а пальчикова гімнастика не тільки перетворить виконання завдань на цікаву гру, але й допоможе підготувати дрібні м'язи кисті рук до письма.

Етика для школярів. Посібник

Корецька райдержадміністрація
Відділ освіти
Методичний кабінет
Великомежиріцький НВК
«Школа І ступеня-гімназія»
Климчук С. Л.

 

Етика для школярів

 

В. Межирічі 2017
 

Етика для школярів. Посібник – В. Межирічі 2017

Упорядник Климчук С. Л., вчитель математики та фізики

Ми хочемо бачити себе бездоганними, приємними, товариськими, мати повагу і довіру людей. Вам допоможуть у цьому сторінки даного методичного посібника. Вона розповість, як вести себе в школі, громадських місцях, на вулиці і в дорозі; ознайомить із культурою мовлення та привітання, правилами поведінки в гостях, за столом.
Окремо розроблені та зібрані групові та індивідуальні завдання для кращого засвоєння та закріплення тем уроків у 5 класі. Частина матеріалу – позакласні заходи з етики.
Методичний посібник призначений для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл.