Освітній навігатор


Музичний брейн-ринг

Євтушок Наталії

вчителя музики по класу бандури

Квасилівської дитячої музичної школи   

Музична вікторина

Автор:

Євтушок Ірини вчителя музики по класу бандури

Квасилівської дитячої музичної школи

Розвиток творчих здібностей учнів засобами проектної технології на уроках зарубіжної літератури в 6 класі

Рівненський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №17 Рівненської міської ради

  

«Розвиток творчих здібностей учнів засобами проектної технології

на уроках зарубіжної літератури в 6 класі

(Девід Лівінгстон,  Жуль Верн,
Микола Гоголь, Роберт Шеклі)»

 

З досвіду роботи

вчителя зарубіжної

літератури

Геня Федора Вавиловича

спеціаліста вищої категорії

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

Автор:

Сметаніна Світлана Василівна,

вчитель української мови та літератури

ЗОШ №27 м.Рівне

Мета уроку: формувати вміння знаходити в реченнях та текстах пряму мову, відрізняти її від слів автора, обґрунтовувати вживання розділових знаків при прямій мові, знаходити і виправляти помилки в реченнях із прямою мовою, правильно інтонувати речення з прямою  мовою ;

         розвивати вміння аналізувати та порівнювати мовні явища, увагу, спостережливість, самокритичність, готовність учня застосовувати здобуті знання;

         сприяти вихованню читацьких інтересів, загальнолюдських моральних цінностей, патріотизму.

Тип уроку: урок вивчення нового матепріалу

Обладнання: книжкова виставка, картки, рівненські газети, ТЗН, стікери, картки

Методи, прийоми і форми роботи: «Графічний настрій»,частково-пошуковий, робота з таблицею, робота в парах, діалог, усне лінгвістичне повідомлення, презентація, евристична бесіда, дослідницький метод, редагування, робота з підручником, виразне читання

Запровадження християнства

Автор:

Мосійчук Людмила Вікторівна,

вчитель історії ЗОШ  №11 м. Рівне

МЕТА:

- ознайомити учнів з постаттю князя Володимира Великого;пояснити передумови ,причини та значення прийняття християнства на Русі;

- розвивати вміння працювати з підручником, історичною картою, історичними документами та іншими видами історичних джерел;

- виховувати почуття гордості за минуле свого народу.

ЦІЛІ УРОКУ:

УЧНІ ЗНАТИМУТЬ: хто і коли запровадив християнство на Русі, пояснюватимуть наслідки та значення цієї події.

УЧНІ ВМІТИМУТЬ: розповідати про князя Володимира Великого, складати простий план тексту підручника, знаходити на карті території пов’язані з історією Київської Русі, працювати з історичним документом, встановлювати хронологічну послідовність зазначених подій та явищ, співвідносити подію, історичне явище і століття.

Сучасні підходи щодо організації навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами

УДК 37.01:376-056.26

Лариса ЯЦЕНЮК,
старший викладач кафедри
педагогіки, психології та
корекційної освіти РОІППО
Рада КОЗАК,
методист кабінету інтернатних
закладів, корекційної та інклюзивної
освіти РОІППО

У статті розглянуті питання сучасних підходів щодо організації навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами за різними формами навчання. Розкрито особливості навчальної діяльності за інклюзивною формою освіти, висвітлені питання організації освітнього процесу в спеціальних навчальних закладах, з урахуванням їх поетапного переходу на нові навчальні плани та програми.

Упровадження здоров'язбережувальних технологій в систему освіти

Яценюк Л. І.,

старший викладач

кафедри педагогіки,

психології та корекційної

освіти РОІППО

 

Актуальність статті зумовлена збільшенням кількості дітей, що мають проблеми зі здоров'ям. За даними МОЗ України в державі 153 547 дітей з інвалідністю, кожна 15-та дитина, яка народжується, має вроджені патології.

Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя  батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.

Занепокоєння викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров’я.

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму

Автор: Костючок Тетяна Володимирівна, 
вчитель історії Рівненської 
спеціалізованої школи "Центр надії"

Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки

Автор: Костючок Тетяна Володимирівна, 
вчитель історії Рівненської 
спеціалізованої школи "Центр надії"

Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів

Автор: Костючок Тетяна Володимирівна,
вчитель історії Рівненської
спеціалізованої школи "Центр надії"