Видання бібліотеки


Пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років

Пам'ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років: Науково-допоміжний покажчик / Уклад.: П.І. Демчук; Н.М. Кожан; Наук. ред.: І.В. Мілясевич; ред.: Л.Г. Сахнюк. – Рівне, 2008. – 143 с.

Глашатай нескореного покоління

Глашатай нескореного покоління: Реком. список л-ри / Укладач: Л.М.Стадницька; Редактори: Л.А.Костильова, Л.Г.Сахнюк. – Рівне: „Волинські обереги”, 2007. – с.

Видання підготовлене до 100-річчя від дня народження талановитого поета і вченого Олега Ольжича (Кандиби). У рекомендаційному списку представлені відомості про наявні в фондах Рівненської державної бібліотеки книги, статті із збірників, газет, журналів з 1993 по 2007 рр., які висвітлюють життя, діяльність та творчу спадщину поета.. Адресоване літературознавцям, працівникам музеїв, студентам, краєзнавцям, а також всім, хто цікавиться історією української літератури та України взагалі.

Метабібліографія: Покажчик бібліографічних видань Рівненської державної обласної бібліотеки


Метабібліографія: Покажчик бібліографічних видань Рівненської державної обласної бібліотеки / Укладачі: Костильова Л.А., Промська О.Л.; Наук. ред. В.П.Ярощук; Ред. Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2007. - с.

Освіта України: європейський вибір

Освіта України: європейський вибір: Бібліографічний покажчик / Уклад.: Л.А. Костильова; ред.: Л.Г. Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2007. - с.

Соціальна робота в Україні

Соціальна робота в Україні: Бібліограф. покажч./ Укладач Л.А.Костильова; Редактори: Р.М. Щербан, Л.Г. Сахнюк. – Рівне: Волинські обереги, 2006.