Зарубіжна фахова періодика


880 Журнал  «Библиотека» загальноросійський масовий професійний ілюстрований журнал (щомісячний). Заснований в 1910 р. Попередні назви – «Красный библиотекарь» до 1940 року, «Библиотекарь» до 1991 року.   «Библиотека» приділяє увагу теоретичним основам і практиці  інноваційної діяльності, реформуванню бібліотечної системи, досягненням бібліотечної науки, специфіці втілення нових інформаційних технологій, засобів автоматизації і механізації, розвиткові видавничої діяльності і книгорозповсюдження – про це розповідають читачам спеціалісти-професіонали. 


 bibpole
   Журнал для муніципальних бібліотек  иблиополе", виходить шість разів на півріччя,  «Библиополе» представляє досвід сільських бібліотек, методичну і консультативну допомогу, висвітлює проблеми підвищення якості комплектування, інформатизації і професійної діяльності, створення центрів правової, ділової, екологічної інформації, поширення джерел фінансування тощо. Журнал публікує матеріали не тільки російських авторів, але і представників країн СНД та далекого зарубіжжя.

 

doc_816zi "Библиотека в эпоху перемен" - інформаційний збірник (дайджест) міждисциплінарного характеру видається для працівників бібліотек з метою удосконалення їх професійної діяльності, навчання та розвитку. Виходить 4 рази на рік. Включає матеріали реферативного характеру, дайджести, бібліографічні списки за публікаціями в періодичних та інших російський виданнях з питань філософії, культурології, інформаційної, краєзнавчої, літературознавчої, освітньої, соціально-гуманітарної тематики, які надійшли до Російської державної бібліотеки, а також огляди за матеріалами російських та зарубіжних друкованих та інтернет-видань.


doc_817qi Науково-практичний журнал Російської державної бібліотеки «Библиотековедение» виходить 6 номерів на рік. Заснований в 1952 р. як збірник «Библиотеки СССР. Опыт работы», з 1967 р. видавався під назвою «Библиотеки СССР», з 1973 р. перетворився в періодичне видання «Советское библиотековедение», з 1993 р. – в науково-практичний журнал «Библиотековедение». На сторінках журналу розміщено статті авторів, які розкривають усі аспекти теорії і практики бібліотечної справи, його історію, актуальні проблеми бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства. Розміщені матеріали наукових досліджень, дискусії, аналітична інформація про вітчизняний і зарубіжний досвід, рецензії на книги. Видання пропонує нові знання про бібліотеку як заклад культури і осередок духовних цінностей.


image007  «Библиотечное дело – XXI век» – науково-практичний збірник, додаток до журналу «Библиотековедение». Виходить з 2002 року, два рази на рік. Містить статті прикладного характеру про роботу бібліотек у Росії та за рубежем, аналітичні матеріали з актуальних питань бібліотечної справи, знайомить з новими інформаційними ресурсами. Висвітлює питання інноваційної діяльності бібліотек: управління, правовий та економічний аспект, новий досвід обслуговування користувачів, формування та збереження фондів, інформаційне забезпечення, нові технології, методики, інформаційні ресурси.

 


bib_mag


  "Библиография" - науковий журнал з бібліографознавства та книгознавства. Видається з 1929 року, в 1933-1992 рр. під назвою «Советская библиография». Містить статті та матеріали з історії, теорії, методиці і організації бібліографії. Розповідає про цікавий досвід бібліографічної роботи бібліотек, діяльності бібліографів. Пропагує бібліографічні знання. image006

      Науково-теоретичний збірник  «Библиотечное  дело», заснований в 2002 р. Періодичність – 1 раз на місяць. Видавець: член Російської бібліотечної асоціації ТОВ «Агенство Информ-Планета». У збірнику друкуються статті, в яких піднімаються проблеми бібліотечної справи: нові технології, історія бібліотечної справи, інновації, досвід роботи, сучасні тенденції у розвитку бібліотечної справи. На сайті представлений архів журналу з 2003 по 2005 роки. 888 «Мир библиографии» – науково-практичний та культурно-просвітницький журнал, який виходить 6 разів на рік. Видання знайомить з думкою спеціалістів про сучасні проблеми бібліографії, висвітлює досвід бібліографічної роботи в традиційній та електронній формах, пропонує методичні консультації з питань підготовки кадрів, роботі з літературою підвищеного попиту, пропонує бібліографію та книжкові новинки. На сторінках журналу приділяється увага проблемам проведення бібліографічних досліджень, надаються рекомендації. Регулярно публікуються законодавчі та нормативні документи, що пов’язані з бібліографічною та інформаційною діяльністю. image011     Журнал «Молодые в библиотечном деле», виходить з 2003 року. Виходить у двох форматах – у вигляді журналу та у вигляді науково-практичних збірників, так званих спецвипусків: Тематичні:  «Профессиональное творчество», «Конкурсы», «Екатеринбург: Карьера. Имидж», «Социальные вопросы», «В преддверии Форума молодых библиотекарей России», «Конкурс «Лучшее в библиотеках России» ; Регіональні:  «Ставропольский край», «Сибирь», «Омская область», «Пермская область», «Библиотечный Казахстан», «Молодые в библиотечном деле: зарубежный акцент». Це журнал для тих, хто повний ідей та прагнень, хто готовий пізнавати нове та ділитися своїми знаннями.


image012

"Научные и технические библиотеки» – збірник з питань теорії та практики бібліотечної справи. Журнал видається з 1961 року, а з 2003 паралельно існує в електронному форматі та висвітлює проблеми розвитку бібліотек в інформаційному середовищі, впровадження нових інформаційних технологій, авторського права тд.

 

 

 

image001   

  Науково-практичний журнал «Медиатека и мир»  - кольоровий популярний, ілюстрований журнал про нові інформаційно-комунікативні технології в бібліотеках, видається з 2006 року. Направлений на міжбібліотечний обмін знаннями і розвиток міжнародних культурних зв’язків між бібліотеками Росії, країн СНД, світової спільноти.

 

  

5-03-12-05      "Школьная библиотека" - професійний інформаційно-методичний журнал для спеціалістів, які організовують бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва.  Видається Російською шкільною бібліотечною асоціацією. Виходить п’ять разів на півріччя.  Статті цього журналу піднімають проблеми дитячого читання. На його сторінках розміщено також цікаві ігри для дітей, бібліотечні уроки, різноманітні сценарії вечорів, ранків, конкурсів тощо, які сприяють залученню до читання дітей.  Видання  адресоване шкільним бібліотекарям і методистам по роботі з дітьми. Висвітлює актуальну тематику інформаційно-бібліотечного простору (регулярно аналізуються матеріали міжнародних і регіональних конференцій, симпозіумів і семінарів), піднімає злободенні питання, такі, як підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів, використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах шкільних бібліотек і медіатек.

    

main (1)      

      «Библиотека в школе» - методична газета для шкільних та дитячих бібліотек, яка виходить один раз на місяць. Видавничий дім "Первое сентября". У газеті друкуються статті про перспективи та проблеми бібліотечної справи, огляди книг, реклама читання, конкурси, нові технології, історія бібліотечної справи, інновації, досвід роботи.image013«Современная библиотека» - науково-практичний журнал про актуальні проблеми розвитку бібліотечно- інформаційних та освітніх установ, про впровадження сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій в бібліотеках, школах, інформаційних і культурних центрах, про читання, книги і людей, професії. Виходить з другого півріччя 2009 року.


 

Журнал «Электронные библиотеки» – Російський електронний науковий  журнал. На сайті представлені повні тексти статей (архів) з 1998 року. Завдання журналу – оперативне відображення теорії і практики створення і використання електронних бібліотек -   розподілених інформаційних систем, які дозволяють обробляти, зберігати, аналізувати і поширювати інформацію, а також організовувати пошук у різних колекціях електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео, ін.) через глобальні мережі передачі даних.

 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Книжкові виставки

 • з 1 по 30 грудня

  «Великий мрійник»: до 90-річчя від дня народження Олеся Бердника, українського письменника, філософа, громадського діяча

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 15 січня

  «Страви різдвяного столу»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Економіка України: тенденції розвитку»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Різдвяні подарунки своїми руками»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Чарівні казки Нового року»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Рівненщина у полум’ї Української народної революції (1917–1921 рр.)

  Відділ краєзнавчої літератури IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «До власного літературного слова я йшов усе життя»: до 80-річчя від дня народження Андрія Содомори – українського перекладача, письменника, науковця

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Новорічні вироби своїми руками»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Вільний книгообмін»; «Популярні аудіокниги»; «Нові надходження художньої літератури»; «Книги письменників – лауреатів літературного конкурсу «Коронація слова»; «Письменники рідного краю»; «Нова періодика для дозвілля»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Святкові страви на новорічному та різдвяному столі»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  Краща книга Рівненщини

  Відділ краєзнавчої літератури IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Енергетика України: сучасний стан та перспективи на майбутнє»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Рекомендує бібліотекар»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Коментована книжкова виставка «125 років від дня народження Миколи Куліша (1892–1942)»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Сільськогосподарська продукція – стимул інвестиційного розвитку аграрного сектору»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Виставка-інсталяція «Новорічні передзвони»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Вічність на дотик»: до 70-річчя письменника Сергія Рачинця

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  Січень: письменники ювіляри: Галина Журба (1888–1979); Василь Галета (1928–1988); Ольга Ткачук (1913–1983); Юрій Горліс-Горський (1898–1946)

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 2 по 31 січня

  Коментовані книжкові виставки до ювілейних дат українських письменників Василя Стуса, Володимира Сосюри

  Читальна зала IV поверх

 • з 3 по 22 січня

  «Різдвяні свята в Україні: звичаї та обряди»

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 3 по 17 грудня

  Виставка-ювілей «Прозріння та розчарування поета»: до 220-річчя від дня народження німецького поета Генріха Гейне

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 3 по 31 січня

  «Різдвяні мотиви у творчості українських композиторів і живописців»

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 14 по 28 грудня

  Виставка-історія. Прижиттєві видання творів Ю. Словацького, Ю.-І. Крашевського, А. Міцкевича

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 3 по 31 січня

  «Андріано Челентано – улюбленець радянських жінок»: до 80-річчя від дня народження італійського співака, кіноактора і композитора

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 15 по 30 грудня

  Виставка-кросворд «Святитель Микола Чудотворець»

  Читальна зала IV поверх

 • з 20 по 29 грудня

  Персональна виставка «Вшановуємо лауреатів! Джон Сте́йнбек – лауреат Пулітцерівської премії за роман «Грона гніву»: до дня народження письменника

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх  Фотогалерея