Фахові публікації

2018

1. Кожан Н. Електронна база «Календар знаменних дат Рівненщини» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки: з історії укладання та сучасний стан / Н. Кожан // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2018. – Вип. 16 : матеріали наук. конф. присвяч. року культурної спадщини в Європі «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – С. 300–301.

2. Остапчук Ю. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів із порушеннями зору (із досвіду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) / Ю. Остапчук, З. Романуха // Вісник Книжк. палати. – 2018. – № 3. – С. 48–50.

3. Ступницька С. П. Створення інформаційних туристичних центрів на базі публічних бібліотек / С. П. Ступницька // Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації : матеріали VI Всеукраїнської школи методиста, [м. Київ], 27–30 листопада 2017 р. – К., 2018. – С. 70–77.

2017

1. Волян Н. Місце публічної бібліотеки в туристичній інфраструктурі краю / Н. Волян, Л. Жук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – C. 22–24.

2. Волян Н. Нове обличчя бібліотек – нові послуги громаді / Н. Волян // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – C. 35–37.

3. Підлужна О. Документальні джерела історії п’ятидесятницьких громад на Волині / О. Підлужна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 231–236.

4. Степанюк Л. А. Події Української Революції 1917–1921 рр. на Рівненщині: віртуальна виставка Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / Л. А. Степанюк // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей, Рівнен. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Рівне, 2017. – Вип. 15 : матеріали наукової конференції «Волинь в Українській революції 1917–1921 рр.». – С. 159–163.

5. Романуха З. Безбар’єрний доступ до інформації користувачів з порушеннями зору в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці / З. Романуха, П. Поліщук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 12–14.

6. Щербан Р. Допоки живе пам’ять... : сайт-меморіал «Революція гідності. Війна. Рівненщина» / Р. Щербан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 9–10.

7. Щербан Р. Сайт «Освітній навігатор» набуває всеукраїнського статусу / Р. Щербан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – C. 17–18.

2016

1. Підлужна О. В. Інтерактивна мапа «Православ’я в Україні: крок за кроком» як дієвий інструмент місійної діяльності Церкви / О. В. Підлужна // Історія та сучасніть православя на Волині : матеріали VII наук.-практ. конф., м. Луцьк, 8 лист. 2016 р. / Волин. духов. семінарія. – Луцьк, 2016. – С. 182–183.

2. Промська О. Л. Електронні біографічні ресурси бібліотек / О. Л. Промська // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 418–420.

3. Промська О. Л. Електронні біографічні ресурси Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / О. Л. Промська // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.) / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 27–29.

4. Промська О. Мій професійний успіх – членство у Рівненському обласному відділенні УБА / О. Промська // БібліоТека : бюл. УБА. – 2016. – № 4. – С. 3 : іл.

5. Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 46–51.

6. Швецова-Водка Г. Н. Библиографическое информирование потребителей: терминологические проблемы / Г. Н. Швецова-Водка, З. В. Романуха // Библиография и книговедение. – 2016. – № 1. – С. 31–43.

7. Швецова-Водка Г. Н. Справочно-библиографическое обслуживание: терминологический аспект / Г. Н. Швецова-Водка, З. В. Романуха // Науч. и техн. б-ки. – 2016. – № 3. – С. 71–84.

2015

1. Волян Н. Бібліотечний проект «Живе краєзнавство» / Н. Волян // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 20–21.

2. Волян Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини / Н. Волян // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 35–37.

3. Волян Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини (за матеріалами Четвертого обласного фестивалю-конкурсу інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест») / Н. Волян // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 27–29.

4. Ковальчук Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України / Ю. Ковальчук, І. Хоменко // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 19–21.

5. Малишева Л. Ігор Свєшніков у дзеркалі бібліографії / Л. Малишева, Т. Карпінська // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : Матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Кириловича Свєшнікова. – С. 89–92.

6. Промська О. Історія бібліотек міста Рівне / О. Промська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 55–57.

7. Романуха З. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 16–19.

8. Щербан Р. М. Цифрові краєзнавчі колекції Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / Р. Щербан // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : [Треті краєзн. читання пам’яті П. Тронька] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2015 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : [б. в.], 2015. – С. 253–260.

9. Ярощук В. П. Результати роботи членів УБА на користь громади інвалідів : (досвід секції УБА «Бібліотечні послуги людям з обмеженими фізичними можливостями») / В. П. Ярощук // Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ 18–19 листоп. 2015 р. / Укр. бібл. асоц. – К.: УБА, 2015. – С. 57–62.

10. Ярощук В. П. Ювілей Музею книги та друкарства в Острозі – нагода для вшанування за тісну співпрацю з головною бібліотекою Рівненської області / В. П. Ярощук // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Музей книги та друкарства. – Острог, 2015. – Вип. 3. – С. 16–21.