Фахові публікації

2023

1. Щербан Р. Інформаційному бюлетеню «Інва.net» − двадцять років / Р. Щербан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2023. -  № 1. - С. 33-35.

2022

1. Волян Н. Культурний фронт. Бібліотеки Рівненщини / Н. Волян // Бібліотечна планета. - 2002. - № 3. - С. 20-22.

2. Щербан Р. «Регіональні електронні ресурси: досвід бібліотек Рівненщини» // ХХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 2021, Напрям 1 «Бібліотеки, архіви, музеї: цифровізація комунікативного та культурно-освітнього простору» (м. Харків, 26 – 27 жовтня 2022 р.)

2021

1. Ступницька, С. Велике читання на Рівненщині / С. Ступницька // Бібліотечна планета. – 2021. – № 4. – С. 16-17.

2. Ступницька, С. Ступницька С. Як бібліотечна асоціація розвиває громади Рівненщини / С. Ступницька // Бібліотечний форум. – 2021. – № 2. – С. 40-43.

3. Щербан Р. До проблеми каталогізування видань бібліотеками новостворених громад / Р. Щербан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 3. – С. 24-25.

2020

1. Волян Н. Проєкт "Живе краєзнавство" / Н. Волян // Бібліотечна планета. - 2020. - № 1. - С. 14-18 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

2. Ярощук В. Ювілейний рік діяльності / В. Ярощук // Бібл. планета. – 2020. – № 4. – С. 33–35. 

2019

1. Романуха З. Обслуговування користувачів з інвалідністю в Рівненській ОУНБ / З. Романуха // Бібл. планета. – 2019. – № 2. – С. 12–14.
 
2. Ступницька С. Методичний супровід бібліотек об’єднаних територіальних громад: з досвіду Рівненської ОУНБ / С. Ступницька // Бібл. планета. – 2019. – № 1. – С. 4–6.

3. Ступницька С. П. Соціалізація людей з інвалідністю засобами театрального мистецтва: з досвіду проведення адаптованих вистав у Рівненській ОУНБ / С. П. Ступницька, П. С. Поліщук, К. В. Зарічнюк // Нова бібліотека – відповідальність кожного : зб. матеріалів Х Львів. міжнар. бібл. форуму, м. Львів, 18–21 верес. 2019 р. / Укр. бібл. асоц. – К. : [УБА], 2019. – С. 85–88.

2018

1. Кожан Н. Електронна база «Календар знаменних дат Рівненщини» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки: з історії укладання та сучасний стан / Н. Кожан // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2018. – Вип. 16 : матеріали наук. конф. присвяч. року культурної спадщини в Європі «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – С. 300–301.

2. Остапчук Ю. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів із порушеннями зору (із досвіду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) / Ю. Остапчук, З. Романуха // Вісник Книжк. палати. – 2018. – № 3. – С. 48–50.

3. Ступницька С. П. Створення інформаційних туристичних центрів на базі публічних бібліотек / С. П. Ступницька // Методична служба: індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації : матеріали VI Всеукраїнської школи методиста, [м. Київ], 27–30 листопада 2017 р. – К., 2018. – С. 70–77.

2017

1. Волян Н. Місце публічної бібліотеки в туристичній інфраструктурі краю / Н. Волян, Л. Жук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – C. 22–24.

2. Волян Н. Нове обличчя бібліотек – нові послуги громаді / Н. Волян // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – C. 35–37.

3. Підлужна О. Документальні джерела історії п’ятидесятницьких громад на Волині / О. Підлужна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 231–236.

4. Степанюк Л. А. Події Української Революції 1917–1921 рр. на Рівненщині: віртуальна виставка Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / Л. А. Степанюк // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей, Рівнен. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Рівне, 2017. – Вип. 15 : матеріали наукової конференції «Волинь в Українській революції 1917–1921 рр.». – С. 159–163.

5. Романуха З. Безбар’єрний доступ до інформації користувачів з порушеннями зору в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці / З. Романуха, П. Поліщук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 12–14.

6. Щербан Р. Допоки живе пам’ять... : сайт-меморіал «Революція гідності. Війна. Рівненщина» / Р. Щербан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 9–10.

7. Щербан Р. Сайт «Освітній навігатор» набуває всеукраїнського статусу / Р. Щербан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – C. 17–18.

2016

1. Підлужна О. В. Інтерактивна мапа «Православ’я в Україні: крок за кроком» як дієвий інструмент місійної діяльності Церкви / О. В. Підлужна // Історія та сучасніть православя на Волині : матеріали VII наук.-практ. конф., м. Луцьк, 8 лист. 2016 р. / Волин. духов. семінарія. – Луцьк, 2016. – С. 182–183.

2. Промська О. Л. Електронні біографічні ресурси бібліотек / О. Л. Промська // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 418–420.

3. Промська О. Л. Електронні біографічні ресурси Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / О. Л. Промська // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.) / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 27–29.

4. Промська О. Мій професійний успіх – членство у Рівненському обласному відділенні УБА / О. Промська // БібліоТека : бюл. УБА. – 2016. – № 4. – С. 3 : іл.

5. Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 46–51.

6. Швецова-Водка Г. Н. Библиографическое информирование потребителей: терминологические проблемы / Г. Н. Швецова-Водка, З. В. Романуха // Библиография и книговедение. – 2016. – № 1. – С. 31–43.

7. Швецова-Водка Г. Н. Справочно-библиографическое обслуживание: терминологический аспект / Г. Н. Швецова-Водка, З. В. Романуха // Науч. и техн. б-ки. – 2016. – № 3. – С. 71–84.

2015

1. Волян Н. Бібліотечний проект «Живе краєзнавство» / Н. Волян // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 20–21.

2. Волян Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини / Н. Волян // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 35–37.

3. Волян Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини (за матеріалами Четвертого обласного фестивалю-конкурсу інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест») / Н. Волян // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 27–29.

4. Ковальчук Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України / Ю. Ковальчук, І. Хоменко // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 19–21.

5. Малишева Л. Ігор Свєшніков у дзеркалі бібліографії / Л. Малишева, Т. Карпінська // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : Матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Кириловича Свєшнікова. – С. 89–92.

6. Промська О. Історія бібліотек міста Рівне / О. Промська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 55–57.

7. Романуха З. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 16–19.

8. Щербан Р. М. Цифрові краєзнавчі колекції Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / Р. Щербан // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : [Треті краєзн. читання пам’яті П. Тронька] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2015 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : [б. в.], 2015. – С. 253–260.

9. Ярощук В. П. Результати роботи членів УБА на користь громади інвалідів : (досвід секції УБА «Бібліотечні послуги людям з обмеженими фізичними можливостями») / В. П. Ярощук // Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ 18–19 листоп. 2015 р. / Укр. бібл. асоц. – К.: УБА, 2015. – С. 57–62.

10. Ярощук В. П. Ювілей Музею книги та друкарства в Острозі – нагода для вшанування за тісну співпрацю з головною бібліотекою Рівненської області / В. П. Ярощук // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Музей книги та друкарства. – Острог, 2015. – Вип. 3. – С. 16–21.


Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Культурний фронт. Бібліотека

Культурний фронт.
Бібліотека

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції