Статті, публікації, доповіді


2017

Волян Н. П. Нове обличчя бібліотек - нові послуги громаді / Н. П. Волян // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – Подано до друку.

Щербан Р. М. Сайт «Освітній навігатор» набуває всеукраїнського статусу / Р. М. Щербан // [Бібл. форум: історія, теорія і практика]. – Подано до друку.

 2016

Підлужна О. В. Інтерактивна мапа «Православ’я в Україні: крок за кроком» як дієвий інструмент місійної діяльності церкви (за книгою Г. Бухала «Православя на Рівненщині» (1991) / О. В. Підлужна // Історія та сучасніть православя на Волині : матеріали VII наук.-практ. конф., м. Луцьк, 8 лист. 2016 р. / Волин. духов. Семінарія. – Луцьк, 2016. 

Промська О. Л. Електронні біографічні ресурси бібліотек / О. Л. Промська [Наукові праці НБУВ : [збірник]. – Подано до друку.

Промська О. Л. Електронні біографічні ресурси Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / О. Л. Промська // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.) / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 27–29.

Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 46–51.

Швецова-Водка Г. Н. Библиографическое информирование потребителей: терминологические проблемы / Г. Н. Швецова-Водка, З. В. Романуха // Библиография и книговедение. – 2016. – № 1. – С. 31–43.

Швецова-Водка Г. Н. Справочно-библиографическое обслуживание: терминологический аспект / Г. Н. Швецова-Водка, З. В. Романуха // Науч. и техн. б-ки. – 2016. – № 3. – С. 71–84.

2015

Волян Н. Бібліотечний проект «Живе краєзнавство» / Н.  Волян // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 20–21.

Волян Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини / Н. Волян // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 35–37.

Волян Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини (за матеріалами Четвертого обласного фестивалю-конкурсу інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест») / Н. Волян // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 27–29.

Ковальчук Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України / Ю. Ковальчук, І. Хоменко // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 19–21.

Малишева Л. Ігор Свєшніков у дзеркалі бібліографії / Л. Малишева, Т. Карпінська // Наукові записки : зб. наук. пр. / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Дятлик М., 2015. – Вип. 13, ч. 1 : Матеріали наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Ігоря Кириловича Свєшнікова. – С. 89–92.

Промська О. Історія бібліотек міста Рівне / О. Промська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 55–57.

Романуха З. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 16–19.

Щербан Р. М. Цифрові краєзнавчі колекції Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / Р. Щербан // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : [Треті краєзн. читання пам’яті П. Тронька] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2015 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : [б. в.], 2015. – С. 253–260.

Ярощук В. П. Результати роботи членів УБА на користь громади інвалідів : (досвід секції УБА «Бібліотечні послуги людям з обмеженими фізичними можливостями») / В. П. Ярощук // Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ 18–19 листоп. 2015 р. / Укр. бібл. асоц. – К.: УБА, 2015. – С. 57–62.

Ярощук В. П. Ювілей Музею книги та друкарства в Острозі – нагода для вшанування за тісну співпрацю з головною бібліотекою Рівненської області / В. П. Ярощук // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Музей книги та друкарства. – Острог, 2015. – Вип. 3. – С. 16–21.

Подано до друку:

Романуха З. Довідково-бібліографічне обслуговування в бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України / З. Романуха // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Подано до друку.

2014

Волян Н. Краєзнавча діяльність публічних бібліотек : нове бачення

Волян Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини (за матеріалами Четвертого обласного фестивалю-конкурсу бібліотечного  інноваційного досвіду «Бібліофест»)

Ковальчук Ю. Реалізація PR-діяльності бібліотеки на прикладі проекту «PR-офіс сучасних бібліотек Рівненщини»

Промская А. Библиотека как интерактивная платформа помощи местной общине / А. Промская // Бібліятэчны свет. – 2014. – № 3. – С. 26–28.

Ступницька С. Педагогічні серпневі наради: участь бібліотекарів / С. Ступницька // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 8. – С. 37–39.

Щербан Р. Бібліотечне краєзнавство в умовах інформатизації (з досвіду краєзнавчої роботи бібліотек Рівненщини) / Р. Щербан // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції [Електронний ресурс] : до 75 річчя заснування Нац. іст. б-ки України : (м. Київ, 2–3 жовт. 2014 р.) / Нац. іст. б-ка України. – К., 2014. – С. 186–192. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/zb_juvil_konfer_75/index.html.

Щербан Р. Сайт «Освітній навігатор» – потужне джерело інформації / Р. Щербан // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 8. – С. 26–30.

Матеріали бібліотечних спеціалістів у збірнику: Наукові записки / Рівнен. обл. краєзнав. музей. - Рівне, 2014. - Вип. 12, Ч. 1 : матеріали наук. конф. присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. - 150 с. : іл., табл.

Ярощук В. Приміщення обласної бібліотеки у Рівному та зображення Т. Г. ШевчЯрощук В. Приміщення обласної бібліотеки у Рівному та зображення Т. Г. Шевченка у ньому

Карпінська Т. Роль місцевого осередку товариства «Просвіта» у популяризації творчості Т. Г. Шевченка через призму публікацій

Кожан Н. Рівненська Шевченкіана у фонді РОУНБ : шлях у чверть століття (1989–2014 рр.)

Панчук Т. Території скульптурних образів Кобзаря

Юшкова Н. Твори Т. Г. Шевченка у фондах РОУНБ

Войтович Н. Популяризація творчості Тараса Шевченка в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці: сучасний аспект

Усович І. Рівненська Шевченкіана (відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у бібліотеках Рівненщини)

2013

Волян Н. П. Еволюція бібліотечних послуг у забезпеченні навчально-виховного процесу школи

Волян Н. П. Інноваційні послуги публічних бібліотек Рівненщини / Н. П. Волян // Короленківські читання 2012 : «Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі» : матеріали ХV всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 жовт. 2012 р.) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. – Х., 2013. – С. 135–140.

Матеріали круглого столу "Роль бібліотечного краєзнавства в розвитку краю" (в рамках конференції, присвяченої розвитку музейної справи та краєзнавства Волині, м. Рівне, Рівненський обласний краєзнавчий музей, 4 жовтня 2013 р.)

Ступницька С. П. Реорганізація бібліотечної мережі області: результати десяти років / С. П. Ступницька // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2013. – № 11. – С. 19–25.

Ступницька С. П. Реорганізація бібліотечної мережі області: результати за 10 років

Щербан Р. М. Інформаційна підтримка розвитку освіти

Ярощук В. П. Публично-школьные библиотеки в Украине

 2012

Волян Н. П. Інноваційні послуги публічних бібліотек Рівненщини

Гуріна В. П. Сапеги в дослідженнях української історичної науки (на прикладі джерел з фонду Рівненської державної обласної бібліотеки)

Ковальчук Ю. О. Організація квестів у бібліотеці (з досвіду Рівненської державної обласної бібліотеки)

Хамедюк А. І. Виставкова робота відділу мистецтв як елемент естетичного збагачення та виховання

Промська О. Л., Глазунова Л. В. (заст. директора з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка). Метабібліографічні ресурси України: сучасний стан та напрями вдосконалення в електронному середовищі

Промська О. Л., Глазунова Л. В. Сучасні метабібліографічні ресурси України: всеукраїнський і регіональні рівні

Щербан Р. Школа ІРБІС: регіональний досвід

2011

Волян Н. П. Библиотечные электронные ресурсы как инновационная составляющая предоставления услуг удаленному пользователю (из опыта работы Ровенской государственной областной библиотеки) Слайд-презентація

Волян Н. П. Інтенсивність використання та популяризація краєзнавчого ресурсу центральних районних та міських бібліотек Рівненської області (за матеріалами соціологічного дослідження Рівненської державної обласної бібліотеки)

Волян Н.П. Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки (1940-2010 роки)

Кожан Н. М. Краєзнавча бібліографія: вимоги часу

Костильова Л. А. Довідково-інформаційне обслуговування: вплив інформаційних технологій та Інтернету

Промская А. Л. Роль публичной библиотеки в формировании информационно-образовательного пространства региона (на примере библиотек Ровенщины) Слайд-презентація

Промська О. Випуск універсальних ретроспективних метабібліографічних покажчиків в Україні (90-ті рр. ХХ ст. 2010 р.) 

Промська О. Метаінформація, метадані, метабібліографія: співвідношення понять
 
Промська О. Л. Популяризація та просування інноваційний послуг у публічних бібліотеках Рівненської області

Промська О. Л. Розвиток персональної бібліографії в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.)

Хамедюк А. Відкриті захисти дипломних робіт у бібліотеці [Повідомлення]

Щербан Р. М. Реалізуємо право на доступ до електронного уряду

2010

Промська О. Перші кроки української метабібліографії 

Промська О. Метабібліографія і віртуальне середовище 

Промська О. Метабібліографічна інформація на сайтах українських бібліотек 

Промська О. Розвиток краєзнавчої метабібліографії в Україні 

Промська О. Розвиток універсальної ретроспективної метабібліографії в Україні (50-80-ті рр. ХХ ст.) 

Ярощук В. П. До історії становлення універсальних бібліотек (до 90-х років ХХ ст.) 

2009

Волян Н. П. Вивчення організації краєзнавчого ресурсу Центральних районних та міських бібліотек Рівненської області

Карпінська Т. В. Електронна бібліотека "Історична Волинь": шляхи формування

Промська О. Л. Державна історична бібліотека України - центр краєзнавчої метабібліографії в Україні

Промська О. Метабібліографічна база даних і покажчик баз даних: типологічні особливості 

Промська О. Метабібліографія і бази даних 

Промська О. Л. Державна історична бібліотека України — центр краєзнавчої метабібліографії в Україні

Промська О. Л. Облік бібліографічних баз даних в Україні

Радчук І. Центр «Інтернет-Окуляр» Рівненської державної обласної бібліотеки

Щербан Р. М., Стасюк А. О. Регіональний портал "Рівненщина" - джерело краєзнавчої інформації

Ярощук В., Щербан Р. Реабілітація за допомогою інформації  

Ярощук В. Зміна акцентів у викладанні курсу «Бібліотечно-бібліографічний менеджмент»

Ярощук В. П. Реалізація соціальних послуг в публічних бібліотеках 

Ярощук В. П. Організація діяльності сільського бібліотекаря

Ярощук В. П. О создании модели внедрения менеджмента качества в управлении библиотекой

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Книжкові виставки

 • з 1 по 15 квітня

  Птахи: збереження, вивчення та охорона видів

  Відділ виробничої л-ри ІІІ поверх

 • з 1 по 30 квітня

  «Рівненщина в полум’ї Української народної революції (1917-1921)»

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 1 по 30 квітня

  Естетика Відродження у творчості Леонардо да Вінчі: До 565-річчя від дня народження італійського живописця, скульптора, архітектора, вченого, інженера

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • 1 по 30 квітня

  Краща книга Рівненщини (2009-2015)

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • 1 по 30 квітня

  Мар’ян Крушельницький: арлекін і філософ: До 120-річчя від дня народження українського актора, режисера, педагога

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 1 по 30 квітня

  Виставка-настрій «Швидка допомога поганому настрою»

  Абонемент ІІ поверх

 • з 1 по 30 квітня

  Книги-ювіляри 2017 року

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 1 по 30 квітня

  Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об’єктів

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 квітня

  Йозеф Гайдн – «батько симфонії і струнного квартету»: До 285-річчя від дня народження австрійського композитора

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 1 по 30 квітня

  Страви Великодня

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 квітня

  Художні шедеври Івана Кавалерідзе: До 130-річчя від дня народження українського скульптора, кінорежисера і драматурга

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 1 по 15 квітня

  «Ракетно-космічна галузь України: сьогодні і завтра»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 квітня

  «Вільний книгообмін» «Популярні аудіокниги» «Нові надходження художньої літератури» «Книги письменників – лауреатів літературного конкурсу «Коронація слова» «Письменники рідного краю» «Нова періодика для дозвілля»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 5 по 15 квітня

  Виставка-ювілей 25 років від початку (1992 р.) виходу у світ теоретичного і громадсько-політичного журналу Верховної Ради України «Віче»

  Читальна зала IV поверх

 • з 8 по 25 квітня

  Виставка-кросворд «Відважний лицар Дон Кіхот»: у пошуках ідеалу»: До 400-ої річниці з дня смерті Мігеля Сервантеса, іспанського новеліста, драматурга, поета

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 10 по 30 квітня

  «Країна вранішнього сонця» (до Року Японії в Україні)

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 10 по 30 квітня

  Виставка одного жанру Авантюрний роман

  Читальна зала IV поверх

 • з 10 по 30 квітня

  «Книг незмірна глибина»: До Всесвітнього дня книги та авторського права

  Читальна зала IV поверх

 • з 15 по 28 квітня

  Виставка-настрій «Гумор і сатира у романі «Трістрам Шенді» Моренса Стерна, англійського письменника (250 років від дня публікації роману)

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 15 по 30 квітня

  Новини літератури з економічних питань на допомогу навчальному процесу

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 15 по 30 квітня

  Виставка-застереження «Чорнобиль – німий докір минулого та болюча пересторога майбутньому»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 15 по 30 квітня

  Виставка-ретро «Улюблені книги наших бабусь …»

  Читальна зала IV поверх

 • з 20 по 30 квітня

  Виставка-роздум до 140-ї річниці від дня народження лауреата Нобелівської премії, автора філософського есе «Гра в бісер» Германа Гессе

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 25 квітня

  «Краща книга Рівненщини 2010-2017 : Кращі прозові видання

  Читальна зала IV поверх

 • з 25 квітня

  «Краща книга Рівненщини 2010-2017. Кращі прозові видання»: Мультимедійна виставка на сайті бібліотеки (http://libr.rv.ua)

  Читальна зала IV поверх

 • з 27 квітня

  «Письменниця сумління і боротьби»: До 110-річчя від дня народження української письменниці Ірини Вільде Віртуальна виставка на сайті бібліотеки (http://libr.rv.ua)

  Читальна зала IV поверх

 • 20 – 30 квітня

  Демонстрація виставки творчих робіт з початкового технічного моделювання вихованців міського центру творчості учнівської молоді м. Рівне

  Відділ виробничої л-ри ІІІ поверх

 • 1 – 16 квітня

  Демонстрація виставки творчих робіт «Подарунок солдату», вихованців Рівненських підліткових клубів «Юність» та «Меридіан» для воїнів АТО

  Відділ виробничої л-ри ІІІ поверх  Фотогалерея