Методичні матеріали


2022

 Актуалізація бібліотечних  фондів у зв'язку зі збройною агресією  російської федерації проти України: методичний лист / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка. -2022. - 3 с.  

Методичний лист розроблений на допомогу бібліотекарям територіальних громад задля виконання Рекомендацій Міністерства  культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією  російської федерації проти України . 

Матеріали VIII Всеукраїнської школи методиста, 25–29 жовтня 2021 року [Електронний ресурс] / М-во культури та інформ. політики України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Т. Богуш, Н. Прокопенко. — Електрон. текст. дані (1 файл : 9,26 Мб). — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2021 .

У збірнику вміщено доповіді бібліотечних фахівців – учасників VІІІ Всеукраїнської школи методиста. Розглянуто практичні питання організації методичної діяльності в умовах реорганізації мережі публічних бібліотек унаслідок реформи децентралізації, питання організації бібліотечного обслуговування в територіальних громадах, роль адвокаційної діяльності та бібліотечних кадрів, проєктну та онлайнову діяльність бібліотек. Суттєву увагу приділено питанню промоції читання.

Технологічні аспекти обслуговування користувачів : метод. рек. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; укладач Л. В. Лагута. – Київ, 2015. – 36 с.

У виданні розглянуто технологічні аспекти обслуговування користувачів, висвітлено зв'язок між обліковим процесом і звітністю, приблизний порядок обліку користувачів у публічній бібліотеці, питання захисту персональних даних, ведення бібліотечної статистики.
Видання призначено для працівників бібліотек ЦБС, а також самостійних бібліотек. Після прийняття нових нормативно-правових актів очікується перевидання посібника з відповідними змінами і доповненнями.

2021

Мапа бібліотечного досвіду 2021 : огляд інновац. бібл. досвідів та впровадж. бібл. послуг / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; уклад.: Н. П. Волян, С. П. Ступницька ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2021. – 48 с. : фот.

Дроздюк Г.М. Важливість та необхідність прийомів візуалізації при проведенні масового заходу в бібліотеці

Волкова С.О. Настільна гра в бібліотеці як складова інтелектуального дозвілля

Ступницька С. П. Промокампанія популяризації книг УІК в публічній бібліотеці : метод. матеріали / уклад.: С. П. Ступницька ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук ; Рівнен. обл. універс. наук. б-ка. – Рівне : [б. в.], 2021. – 19 с.

Методичні матеріали розроблені на допомогу бібліотекарям, котрі здійснюють промоцію читання та українських книг, що отримують публічні бібліотеки Рівненщини в рамках Програми поповнення фондів публічних бібліотек Українського інституту книги. Розкриваються різні аспекти популяризації видань, зокрема шляхом проведення офлайн та онлайн заходів, інтерактивних форм, популяризації читання через інтернет-простір, ін. Видання пропонує алгоритм проведення мережевого заходу «Одна книга одне читання. Рівненщина читає «Паперові солдати» Братів Капранових».
Адресовано бібліотечним працівникам міських, сільських книгозбірень територіальних громад області.

Бібліотеки Рівненщини в цифрах: статистичний щорічник - 2020 р. – Рівне: РОУНБ, 2021.

Статистичний щорічник „Бібліотеки Рівненщини в цифрах” надає інформацію про діяльність бібліотек Рівненської області у 2020 р. Інформація подана на основі зведених річних звітів централізованих систем публічно-шкільних бібліотек, центральних міських та обласних бібліотек, бібліотек ТГ.

 Дизайн-мислення для бібліотекарів

Методологія була розроблена Публічною бібліотекою м. Чикаго (США) та Публічними бібліотеками м. Орхуса (Данія) за підтримки Фонду Білла та Мелінди Гейтс у 2013-2014 роках. Перед цим було проведено дослідження у 40 бібліотеках в 10 країнах світу. Методологія показує як бібліотекам працювати разом, щоб виявити, що хочуть громади, та експериментувати, щоб створити сервіси, програми та процеси для впровадження цих змін. Посібник “Дизайн-мислення для бібліотекарів” перекладено 16-ма мовами світу.

Інформаційно-методичні рекомендації з адаптації культурних об’єктів до потреб людей з інвалідністю/ А. Петрикіна, П. Поліщук, К. Зарічнюк, Т. Жимолоснова; за заг. ред. к. н. д. у. О. Шершньової. – Рівне, 2020. – 56 с.

В інформаційно-методичних рекомендаціях подано алгоритм адаптації культурних об’єктів до потреб людей з інвалідністю, відтестованого в межах проєкту «Культурні продукти Рівненщини без обмежень», а також охарактеризовано специфіку спілкування з людьми з інвалідністю. Видання буде цікавими для спеціалістів-музейників, представників культурних установ та креативних індустрій, а також широкого кола читачів.

2020

Мапа бібліотечного досвіду : огляд інновац. бібл. досвідів та впровадж. бібл. послуг / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; упоряд. Н. П. Волян ; ред. О. Л. Промська ; відп. за вип. О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2020. – 44 с. : фото.

Форми звітності № 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібіліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Мінкультури", № 80-а-рвк "Зведена звітність про діяльність національних, державних, публічних та інших бібліотек". Форма 6-НК. Інструкція. Форма 80-а-рвк. Інструкція.

2019

Мапа бібілотечного досвіду : огляд інновац. бібл. досвідів та впровадж. бібл. послуг / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; ред.-упоряд.: Н. П. Волян ; ред.: О. М. Зень ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2019. – 59 с. : фото.

2018

Мапа бібліотечного досвіду [Текст] : (проекти б-к Рівненщини за 2018 р.) / Рівнен. обл. універ. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; упоряд. Н. Волян ; відп. за вип. О. Л. Промська. – Рівне, 2018. – 34 с. : фото.

2017

Мапа інноваційних послуг публічних бібліотек Рівненщини : огляд інновац. бібл. досвідів та впровадж. бібл. послуг / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; ред.-упоряд.: Н. П. Волян ; ред.: О. М. Зень ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2017. – 40 с.

Організація бібліотечних фондів публічних бібліотек : метод. рекомендації / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. : Н. П. Волян, Н. Л. Плетьонка, Л. М. Лісова, Н. І. Кукелко ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : [б. в.], 2017. – 55 с.


2015

Мапа бібліотечного досвіду : (за матеріалами П’ятого обл. фестивалю-конкурсу «Бібліофест») / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; упоряд.: Н. Волян ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2015. – 55 с. : іл.

2014

Мапа бібліотечного досвіду : (за матеріалами Четвертого обл. фестивалю-конкурсу «Бібліофест») / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; упоряд.: Н. Волян ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне, 2014. – 55 с. : іл.

2013

Волян Н. П. Бібліотечна блогосфера: досвід, критерії оцінки, рекомендації : метод. матеріали / Н. П. Волян ; авт. тексту про амер. блоги, пер. з англ.: С. О. Волкова ; відп. за вип.: В. П. Ярощук ; КЗ «Рівнен. обл. універ. наук. б-ка» РОР. – Рівне : [б. в.], 2013. – 12 с.

2012


 

Волян Н. П., Ковальчук Ю.О. Громадські обговорення на Рівненщині «Якою має бути бібліотека нашої громади?» : метод. реком. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; Н. П. Волян ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне, 2012. – 19 с. – дод.

Ковальчук Ю. О. Організація квестів у бібліотеці: метод. матеріали / Рівнен. держ. обл. б-ка; Ю. О. Ковальчук; ред.: Л. Г. Сахнюк; відп. за випуск В. П. Ярощук. – Рівне, 2012. – 17 с.

 Збірник сценарії квестів, організованих у Рівненській державній обласній бібліотеці / уклад. Ю.О. Ковальчук, ред. Л.Г. Сахнюк, відп. за випуск В.П. Ярощук. - Рівне: Рівнен. держ. обл. біб-ка, 2012. 


2011 

Волян Н. П. Технології Веб 2.0 у бібліотечній діяльності : метод. матеріали / Рівнен. держ. обл. б-ка ; Н. П. Волян ; ред. : Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне, 2011. – 28 с.

Організація інформаційних ресурсів на електронних носіях у центральних районних та публічно-шкільних бібліотеках : реком. матеріали / Рівнен. держ. обл. б-ка ; [відп. за вип. В. П. Ярощук, канд. іст. наук ; уклад. : Н. П. Волян]. – Рівне, 2011. – 21 с., дод.

 Відеопроєкт «Відомі рівняни читають «Балади і романси Адама Міцкевича»

Відеопроєкт «Відомі рівняни читають «Балади і романси Адама Міцкевича»

Культурний фронт. Бібліотека

Культурний фронт.
Бібліотека

Книги від Українського
інституту книги

Книги від Українського інституту книги

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції