Методичні матеріали

2018

Мапа бібліотечного досвіду [Текст] : (проекти б-к Рівненщини за 2018 р.) / Рівнен. обл. універ. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; упоряд. Н. Волян ; відп. за вип. О. Л. Промська. – Рівне, 2018. – 34 с. : фото.

2017

Мапа інноваційних послуг публічних бібліотек Рівненщини : огляд інновац. бібл. досвідів та впровадж. бібл. послуг / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; ред.-упоряд.: Н. П. Волян ; ред.: О. М. Зень ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2017. – 40 с.

Організація бібліотечних фондів публічних бібліотек : метод. рекомендації / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. : Н. П. Волян, Н. Л. Плетьонка, Л. М. Лісова, Н. І. Кукелко ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : [б. в.], 2017. – 55 с.


2015

Мапа бібліотечного досвіду : (за матеріалами П’ятого обл. фестивалю-конкурсу «Бібліофест») / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка, Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; упоряд.: Н. Волян ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне : [б. в.], 2015. – 55 с. : іл.

2014

Мапа бібліотечного досвіду : (за матеріалами Четвертого обл. фестивалю-конкурсу «Бібліофест») / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; упоряд.: Н. Волян ; відп. за вип.: О. Л. Промська. – Рівне, 2014. – 55 с. : іл.

2013

Волян Н. П. Бібліотечна блогосфера: досвід, критерії оцінки, рекомендації : метод. матеріали / Н. П. Волян ; авт. тексту про амер. блоги, пер. з англ.: С. О. Волкова ; відп. за вип.: В. П. Ярощук ; КЗ «Рівнен. обл. універ. наук. б-ка» РОР. – Рівне : [б. в.], 2013. – 12 с.

2012

2011 

Волян Н. П. Технології Веб 2.0 у бібліотечній діяльності : метод. матеріали / Рівнен. держ. обл. б-ка ; Н. П. Волян ; ред. : Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне, 2011. – 28 с.

Організація інформаційних ресурсів на електронних носіях у центральних районних та публічно-шкільних бібліотеках : реком. матеріали / Рівнен. держ. обл. б-ка ; [відп. за вип. В. П. Ярощук, канд. іст. наук ; уклад. : Н. П. Волян]. – Рівне, 2011. – 21 с., дод.