// архів 2007-2013

серпень 2013Запитання
Добрий день! Можна дізнатися які книги є за останні роки з економіки підприємства в вашій бібліотеці ? (31:07:2013, 15:23)
Мені потрібні книги з психології особистості (31:07:2013, 15:26)

Відповіді
 Добрий день! Можна дізнатися які книги є за останні роки з економіки підприємства в вашій бібліотеці ? (31:07:2013, 15:23)

Добрий день! Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб./ В. І.Гринчуцький, Е. Т.Карапетян, Б. В.Погріщук. - 2-ге вид., переробл. та доповн.. - К.: ЦУЛ, 2012. - 304 с. Захарченко В. І. Економіка підприємства. Теорія : навч. посіб./ В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. - Л.: Магнолія 2006, 2011. - 323 с. - (Вища освіта в Україні) Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва : навч. посіб./ І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. - К.: Кондор, 2011. - 284 с. Шваб Л. І. Економіка підприємства: підручник/ Л. І.Шваб. - К.: Каравела, 2011. - 416 с.

[ Наверх ]

 Мені потрібні книги з психології особистості (31:07:2013, 15:26)

Добрий день! Варій М. Й. Психологія особистості [Электронный ресурс]: навч. посіб./ М. Й.Варій. - (3 файла : 28.1 Мб.). - К.: ЦУЛ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Електронні видання). Варій М. Й. Психологія особистості: навч. посіб./ М. Й.Варій. - К.: ЦУЛ, 2008. - 592 с. Копець Л. В. Психологія особистості: навч. посіб./ Л. В. Копець. - 2-ге вид.. - К.: Києво - Могилян. акад., 2008. - 458 с. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: Навч. посіб./ Н. В. Ліфарєва. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 240 с.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції