// архів 2007-2013

серпень 2013Запитання
Добрий день! Можна дізнатися які книги є за останні роки з економіки підприємства в вашій бібліотеці ? (31:07:2013, 15:23)
Мені потрібні книги з психології особистості (31:07:2013, 15:26)

Відповіді
 Добрий день! Можна дізнатися які книги є за останні роки з економіки підприємства в вашій бібліотеці ? (31:07:2013, 15:23)

Добрий день! Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб./ В. І.Гринчуцький, Е. Т.Карапетян, Б. В.Погріщук. - 2-ге вид., переробл. та доповн.. - К.: ЦУЛ, 2012. - 304 с. Захарченко В. І. Економіка підприємства. Теорія : навч. посіб./ В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. - Л.: Магнолія 2006, 2011. - 323 с. - (Вища освіта в Україні) Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва : навч. посіб./ І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. - К.: Кондор, 2011. - 284 с. Шваб Л. І. Економіка підприємства: підручник/ Л. І.Шваб. - К.: Каравела, 2011. - 416 с.

[ Наверх ]

 Мені потрібні книги з психології особистості (31:07:2013, 15:26)

Добрий день! Варій М. Й. Психологія особистості [Электронный ресурс]: навч. посіб./ М. Й.Варій. - (3 файла : 28.1 Мб.). - К.: ЦУЛ, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Електронні видання). Варій М. Й. Психологія особистості: навч. посіб./ М. Й.Варій. - К.: ЦУЛ, 2008. - 592 с. Копець Л. В. Психологія особистості: навч. посіб./ Л. В. Копець. - 2-ге вид.. - К.: Києво - Могилян. акад., 2008. - 458 с. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: Навч. посіб./ Н. В. Ліфарєва. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 240 с.

[ Наверх ]