// архів 2007-2013

липень 2013Запитання
Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти книги з документознавства
Добрий день! Мене цікавить книга Синельников В. В. Шлях до багатства. Чи є ця книга у вашій бібліотеці?
Добрий день! Надішліть, будь ласка, інформацію які книги у вас є по буд. матеріалам за останній період часу
Добрий день! Чи є у фондах вашої бібліотеки книга Швецова-Водка, Г. М. Документознавство : Навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2007. — 398 с.
Мені потрібно написати курсову роботу з економіки молочного підприємства. Надайте, будь ласка, яку-небудь інформацію
Надішліть, будь ласка, список книг з екологічного маркетингу

Відповіді
 Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти книги з документознавства

Добрий день! Бардаев Э. А. Документоведение: учеб. для вузов/ Э. А.Бардаев, В. Б.Кравченко. - 2-е изд. стер. - М.: Академия, 2010. - 300 с. Казакевич Т. А. Документационный сервис: учеб. пособие для вузов/ Т. А.Казакевич, А. И.Ткалич. - М.: Академия, 2010. - 157 с. Кислюк К. В. Спеціальне документознавство: модульний курс/ К. В.Кислюк. - К.: Кондор, 2011. - 192 с. Комова М. В. Документознавство: навч. посіб./ М. В.Комова. - К.: Тріада-Плюс, 2007. - 296 с. Корж А.В. Документознавство: Зразки документів праводілової сфери/ А.В.Корж. - К.: КНТ, 2007. - 316 с. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: Підручник/ Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - К.: Вікар, 2003. - 328 с. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб./ Н.Н.Кушнаренко. - К.: Знання, 2006. - 459 с. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - Вид. 2-е, перероб. і допов.. - К.: Ліра-К, 2009. - 434 с. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - К.: Ліра-К, 2008. - 395 с. Українське документознавство (1991-2011): наук.-допом. бібліограф. покажч./ Нац. парлам. б-ка України ; уклад. М. С. Слободяник, О. А. Політова. - К.: НПБУ, 2012. - 176 с. Швецова-Водка Г. М. Общая теория документа и книги : учеб. пособ./ Г. М. Швецова-Водка. - М.: Ры-бари; К.: Знання, 2009. - 487 с. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб./ Г. М.Швецова-Водка. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2012. - 319 с. Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : науч.-учеб. пособ./ Г. Н.Швецова-Водка. - М.: Литера, 2010. - 384 с.

[ Наверх ]

 Добрий день! Мене цікавить книга Синельников В. В. Шлях до багатства. Чи є ця книга у вашій бібліотеці?

Добрий день! Так, у нашій бібліотеці є ця книга: Синельников В. В. Шлях до багатства. Як стати і багатим, і щасливим/ В. В.Синельников. - 1-ше вид.. - К.: Лотос, 2010. - 192 с. - (Таємниці підсвідомості).

[ Наверх ]

 Добрий день! Надішліть, будь ласка, інформацію які книги у вас є по буд. матеріалам за останній період часу

Добрий день! Будівельне матеріалознавство : підручник/ за ред. П. В. Кривенко. - Вид. 3-тє, переробл. та доповн.. - К.: Ліра-К, 2012. - 624 с. В'яжучі матеріали, бетони і розчини у сучасному будівництві: навч. посіб./ Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; Л. Й.Дворкін, О. Л.Дворкін, В. Адамчик, Я. Гура. - Рівне: НУВГП, 2012. - 268 с. Дворкін Л. Й. Довідник з будівельного матеріалознавства : навч. посіб./ Л. Й.Дворкін, О. Л.Дворкін, О. М.Бордюженко. - Рівне: НУВГП, 2012. - 438 с. Дворкін Л. Й. Опоряджувальні будівельні матеріали : навч. посіб./ Л. Й.Дворкін, О. Л.Дворкін. - Рівне: НУВГП, 2011. - 291 с. Крусь Ю. С. Основи та фундаменти : курс. і диплом. проектув. : навч. посіб. для студ. напряму підготов. " Будівництво"/ Ю. С.Крусь; за ред. Є. М. Бабича. - Рівне: НУВГП, 2011. - 214 с. Пахаренко В. О. Пластмаси в будівництві : підручник/ В. О.Пахаренко, В. В.Пахаренко, Р. А.Яковлєва. - К.: Ліра-К, 2012. - 352 с. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. Вип. 21. - Рівне: НУВГП, 2011. - 646 с. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. Вип. 24/ Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; відп. ред. Є. М. Бабич. - Рівне: НУВГП, 2012. - 575 с. Синяков В. К. Строительные материалы и работы : учебник/ В. К. Синяков, А. Ю. Никольский, И. Н. Фролов. - М.: Стройиздат, 1986. - 430 с. Скрипник І. Г. Фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів : лаборатор. практикум : для студ. напряму підготов. 6.060101 "Будівництво"/ І. Г.Скрипник. - Рівне: НУВГП, 2011. - 186 с.

[ Наверх ]

 Добрий день! Чи є у фондах вашої бібліотеки книга Швецова-Водка, Г. М. Документознавство : Навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2007. — 398 с.

Добрий день! Швецова-Водка Г. М. Документознавство: навч. посіб./ Г. М. Швецова-Водка. - К.: Знання, 2007. - 398 с. - (Вища освіта 21 століття).

[ Наверх ]

 Мені потрібно написати курсову роботу з економіки молочного підприємства. Надайте, будь ласка, яку-небудь інформацію

Добрий день! Божидарнік Т. Форми підприємництва в молокопродуктовому підкомплексі : проблеми інституоналізації та перспективи інтеграції/ Т. Божидарнік //Економіст. - Киiв, 2010. - №12. - C. 42-45. Бурик А. Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / А. Бурик //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - К., 2011. - №4. - C. 7-12. Заходим М. Економічний механізм забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції молокопереробних підприємств / М. Заходим //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - К., 2011. - №4. - C. 26-32. Джемелінська Л. В. Ризик - менеджмент в інноваційній діяльності молокопереробних підприємств України/ Л. В. Джемелінська //Економіка, фінанси, право: інформаційно-аналітичний журнал. - Киiв, 2013. - №3. - C. 14-16. Електронні ресурси: http://bukvar.su/jekonomika/200703-Ekonomicheskaya-effektivnost-proizvodstva-molochnoiy-produkcii-na-primere-ZAO-Krasnoufimskiiy-molochnyiy-zavod.html; http://gendocs.ru/v24808/?cc=4

[ Наверх ]

 Надішліть, будь ласка, список книг з екологічного маркетингу

Добрий день! Прокопенко О. В. Екологічний маркетинг : навч. посіб./ О. В.Прокопенко. - К.: Знання, 2012. - 319 с. Воронецька І. Формування ринку екологобезпечної продукції на основі екологічного маркетин-гу/ І. Воронецька //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2013. - №5. - C. 23-26.

[ Наверх ]