// архів 2007-2013

липень 2013Запитання
Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти книги з документознавства
Добрий день! Мене цікавить книга Синельников В. В. Шлях до багатства. Чи є ця книга у вашій бібліотеці?
Добрий день! Надішліть, будь ласка, інформацію які книги у вас є по буд. матеріалам за останній період часу
Добрий день! Чи є у фондах вашої бібліотеки книга Швецова-Водка, Г. М. Документознавство : Навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2007. — 398 с.
Мені потрібно написати курсову роботу з економіки молочного підприємства. Надайте, будь ласка, яку-небудь інформацію
Надішліть, будь ласка, список книг з екологічного маркетингу

Відповіді
 Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти книги з документознавства

Добрий день! Бардаев Э. А. Документоведение: учеб. для вузов/ Э. А.Бардаев, В. Б.Кравченко. - 2-е изд. стер. - М.: Академия, 2010. - 300 с. Казакевич Т. А. Документационный сервис: учеб. пособие для вузов/ Т. А.Казакевич, А. И.Ткалич. - М.: Академия, 2010. - 157 с. Кислюк К. В. Спеціальне документознавство: модульний курс/ К. В.Кислюк. - К.: Кондор, 2011. - 192 с. Комова М. В. Документознавство: навч. посіб./ М. В.Комова. - К.: Тріада-Плюс, 2007. - 296 с. Корж А.В. Документознавство: Зразки документів праводілової сфери/ А.В.Корж. - К.: КНТ, 2007. - 316 с. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: Підручник/ Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - К.: Вікар, 2003. - 328 с. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб./ Н.Н.Кушнаренко. - К.: Знання, 2006. - 459 с. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - Вид. 2-е, перероб. і допов.. - К.: Ліра-К, 2009. - 434 с. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - К.: Ліра-К, 2008. - 395 с. Українське документознавство (1991-2011): наук.-допом. бібліограф. покажч./ Нац. парлам. б-ка України ; уклад. М. С. Слободяник, О. А. Політова. - К.: НПБУ, 2012. - 176 с. Швецова-Водка Г. М. Общая теория документа и книги : учеб. пособ./ Г. М. Швецова-Водка. - М.: Ры-бари; К.: Знання, 2009. - 487 с. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб./ Г. М.Швецова-Водка. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2012. - 319 с. Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : науч.-учеб. пособ./ Г. Н.Швецова-Водка. - М.: Литера, 2010. - 384 с.

[ Наверх ]

 Добрий день! Мене цікавить книга Синельников В. В. Шлях до багатства. Чи є ця книга у вашій бібліотеці?

Добрий день! Так, у нашій бібліотеці є ця книга: Синельников В. В. Шлях до багатства. Як стати і багатим, і щасливим/ В. В.Синельников. - 1-ше вид.. - К.: Лотос, 2010. - 192 с. - (Таємниці підсвідомості).

[ Наверх ]

 Добрий день! Надішліть, будь ласка, інформацію які книги у вас є по буд. матеріалам за останній період часу

Добрий день! Будівельне матеріалознавство : підручник/ за ред. П. В. Кривенко. - Вид. 3-тє, переробл. та доповн.. - К.: Ліра-К, 2012. - 624 с. В'яжучі матеріали, бетони і розчини у сучасному будівництві: навч. посіб./ Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; Л. Й.Дворкін, О. Л.Дворкін, В. Адамчик, Я. Гура. - Рівне: НУВГП, 2012. - 268 с. Дворкін Л. Й. Довідник з будівельного матеріалознавства : навч. посіб./ Л. Й.Дворкін, О. Л.Дворкін, О. М.Бордюженко. - Рівне: НУВГП, 2012. - 438 с. Дворкін Л. Й. Опоряджувальні будівельні матеріали : навч. посіб./ Л. Й.Дворкін, О. Л.Дворкін. - Рівне: НУВГП, 2011. - 291 с. Крусь Ю. С. Основи та фундаменти : курс. і диплом. проектув. : навч. посіб. для студ. напряму підготов. " Будівництво"/ Ю. С.Крусь; за ред. Є. М. Бабича. - Рівне: НУВГП, 2011. - 214 с. Пахаренко В. О. Пластмаси в будівництві : підручник/ В. О.Пахаренко, В. В.Пахаренко, Р. А.Яковлєва. - К.: Ліра-К, 2012. - 352 с. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. Вип. 21. - Рівне: НУВГП, 2011. - 646 с. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. Вип. 24/ Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; відп. ред. Є. М. Бабич. - Рівне: НУВГП, 2012. - 575 с. Синяков В. К. Строительные материалы и работы : учебник/ В. К. Синяков, А. Ю. Никольский, И. Н. Фролов. - М.: Стройиздат, 1986. - 430 с. Скрипник І. Г. Фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів : лаборатор. практикум : для студ. напряму підготов. 6.060101 "Будівництво"/ І. Г.Скрипник. - Рівне: НУВГП, 2011. - 186 с.

[ Наверх ]

 Добрий день! Чи є у фондах вашої бібліотеки книга Швецова-Водка, Г. М. Документознавство : Навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2007. — 398 с.

Добрий день! Швецова-Водка Г. М. Документознавство: навч. посіб./ Г. М. Швецова-Водка. - К.: Знання, 2007. - 398 с. - (Вища освіта 21 століття).

[ Наверх ]

 Мені потрібно написати курсову роботу з економіки молочного підприємства. Надайте, будь ласка, яку-небудь інформацію

Добрий день! Божидарнік Т. Форми підприємництва в молокопродуктовому підкомплексі : проблеми інституоналізації та перспективи інтеграції/ Т. Божидарнік //Економіст. - Киiв, 2010. - №12. - C. 42-45. Бурик А. Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / А. Бурик //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - К., 2011. - №4. - C. 7-12. Заходим М. Економічний механізм забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції молокопереробних підприємств / М. Заходим //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - К., 2011. - №4. - C. 26-32. Джемелінська Л. В. Ризик - менеджмент в інноваційній діяльності молокопереробних підприємств України/ Л. В. Джемелінська //Економіка, фінанси, право: інформаційно-аналітичний журнал. - Киiв, 2013. - №3. - C. 14-16. Електронні ресурси: http://bukvar.su/jekonomika/200703-Ekonomicheskaya-effektivnost-proizvodstva-molochnoiy-produkcii-na-primere-ZAO-Krasnoufimskiiy-molochnyiy-zavod.html; http://gendocs.ru/v24808/?cc=4

[ Наверх ]

 Надішліть, будь ласка, список книг з екологічного маркетингу

Добрий день! Прокопенко О. В. Екологічний маркетинг : навч. посіб./ О. В.Прокопенко. - К.: Знання, 2012. - 319 с. Воронецька І. Формування ринку екологобезпечної продукції на основі екологічного маркетин-гу/ І. Воронецька //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2013. - №5. - C. 23-26.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції