// архів 2007-2013

травень 2013Запитання
Будь ласка, допоможіть підібрати літературу з теми "Охорона праці жінок" (20:05:2013, 21:25)
ДБО в дитячих і юнацьких бібліотеках (30:04:2013, 19:05)
Доброго дн каталоги у вашій бібліотеці зведенні а які ні. Дякую. (26:05:2013, 19:10)
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання наукової роботи на тему :
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, де можна знайти інформацію про розвиток вебліографії в РДОБ. (20:05:2013, 11:51)
Доброго дня! Скажіть чи є в наявності збірник німецькомовної драматургії ШАГ - 4? (12:05:2013, 12:15)
Доброго дня! Тема моєї наукової роботи "Освіта на Волині в період кінця 16 - початку 17 ст". Допоможіть, будь ласка, з літературою та джерелами. (19:05:2013, 13:19)
Доброго дня! тема моєї наукової роботи "протестантські заклади освіти на Волині в період к.16 - поч. 17 ст.". Допоможіть, будь ласка, знайти джереа та літературу для написання. (21:05:2013, 19:19)
Доброго дня. допоможіть підібрати індекс УДК до дипломної роботи. тема: "Формування бібліографічних ресурсів наукових бібліотек з використанням комп'ютерних технологій (на прикладі РОУНБ)". дякую. (22:05:2013, 20:02)
Допоможіть підібрати літературу на тему "Професійні захворювання бібліотекарів" (20:05:2013, 21:19)
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довідково-бібліографічний апарат бібліотек для дітей та юнацтва". Дякую! (2:05:2013, 20:50)
Допоможіть, знайти біографію олени теліги (23:05:2013, 13:36)
Моя тема курсової роботи "місто степань у ХVI та другій половині ХVII cт." Допоможіть, будь ласка, з літературою та джерелами. (16:05:2013, 19:53)
підкажіть, як описати закон україни в електронному варіанті, тобто власне з сайту як електронний ресурс, щоб внести його в список літератури? (20:05:2013, 18:33)
Потрібна нова л-ра з теми: бібліотечне обслуг. з дозвілево-любительською метою. (30:04:2013, 19:08)
роботи мені потрібен перелік бібліографічних джерел України, що відображують зарубіжну літературу. Заздалегідь вдячна. Надія (24:05:2013, 09:40)
Скільки патентних регламентів було затверджено у 2009 р., їх назви? (16:05:2013, 16:46)
Скільки патентних регламентів було затверджено у 2009 році (18:05:2013, 15:33)
Чи є у вас у наявності монографія "Рівненщина:культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності", автор С.Виткалов? (6:06:2013, 07:58)

Відповіді
 Будь ласка, допоможіть підібрати літературу з теми "Охорона праці жінок" (20:05:2013, 21:25)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://ohrana-trud.com/dodlekcz/2-dodlekczmater/19-oxorona-pracz-zhnok.html; http://ohranatruda.io.ua/s215979/ohorona_praci_jinok; http://buklib.net/books/27055/ . А також літературу, що знаходиться у фондах нашої бібліотеки: 1. Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. посібник/ Є.О.Геврик. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. - 279 с. 2. Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці: навч. посіб./ Г. Г.Гогіташвілі, В. М.Лапін. - 4-те вид. випр. і до-пов.. - К.: Знання, 2008. - 302 с. 3. Грибан В. Г. Охорона праці : навч. посіб./ В. Г.Грибан, О. В.Негодченко. - К.: ЦУЛ, 2009. - 280 с. 4. Охорона праці в Україні/ Ред. В. С. Ковальський. - К.: Iн Юрком, 2000. - 400 c. 1. Каракашян А., Крижанiвська М., Почтаренк о В. До проблеми охорони праці та репродуктивного здоров"я жінок усільськогосподарських районах , забруднених важкими металами :; [Наукові дослідження ] // Охорона праці .- 1995 .- N 12 .- С. 15 – 16. 2. Плiсовська Е. Жіноча праця . Яка вона в світі та в Україні // Віче . - 1999. - N 11 . - с. 71 – 83. 3. Про працю жінок-касирів у маркетах // Охорона праці . - 2002. - N 12 . - с . 39. 4. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров"я України від 10 грудня 1993 р. N241 //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №47. - C. 61. 5. Кобець В. Людина на своєму місці/ В. Кобець //Охорона праці: науково-виробничий журнал. - Киiв, 2012. - №2. - C. 36-37. 6. Охріменко П. В. Вплив виробничих процесів на здоров'я жінок, які працюють на швейному виробництві/ П. В. Охріменко //Довкілля та здоров'я: Науковий журнал з проблем медичної екології . - Киiв, 2009. - № 4(51). - C. 54-57. 7. Шестак О. Берегиня : про нелегку , але благородну жіночу працю/ О. Шестак //Охорона праці: Науково-виробничий журнал. - Киiв, 2005. - №3. - C. 3-4.

[ Наверх ]

 ДБО в дитячих і юнацьких бібліотеках (30:04:2013, 19:05)

Добрий день! 1. Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково - бібліографічному обслуговунні / Т. Добко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №6. - C. 25-28 2. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції/ Т. Добко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №1. - C. 2-7 3. Добко Т. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресур-сами/ Т. Добко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К.. - ISBN 978-966-02-4902-8, 2009. - Вип. 25. - C. 67-76 4. Кислюк Л. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів у перехідний період/ Л. Кислюк //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2011. - №3. - C. 38-41

[ Наверх ]

 Доброго дн каталоги у вашій бібліотеці зведенні а які ні. Дякую. (26:05:2013, 19:10)

Добрий день!Для детального ознайомлення зверніться на сайт нашої книгозбірні :http://libr.rv.ua/, там є лінка "Електронні каталоги"

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання наукової роботи на тему :

Добрий день! Пропонуємо літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Волинь і Полісся: нім. окупація. Кн. 2: Бойові дії УПА. - Торонто, 1990. - 260 с. 2. Волинь і Полісся: нім. окупація. Кн. 1: Початки УПА: документи і матеріяли/ з англ. резюме. - 3-є випр. вид.. - Торонто, 1989. - 255 с. 3. Волинь і Полісся: УПА та запілля, 1943-1944: док. і матеріали/ Держ. арх. Рівнен. обл.. - К.-Торонто, 1999. - 723 с. - (Нова серія; Т. 2). - (Літопис Української Повстанської Армії) 4. Волинь, Полісся, Поділля : УПА та запілля, 1944-1946 : документи і матеріали / упоряд. О. Вовк, С. Кокін. - К.-Торонто: Літопис УПА, 2006. - 1448 с. 1. Карпухіна Т. О. Форми і методи боротьби українського та польського підпілля проти окупаційного ре-жиму у 1939 - 1941 рр./ Т. О. Карпухіна //Слов’янський вісник : зб. наук. праць./ гол. ред. С. С. Троян. - Рівне: РІС КСУ. - 2009. - C. 87-94. 2. Писцьо В. Організаційно-суспільні зміни в контексті встановлення окупаційного режиму на Рівненщині/ В. Писцьо //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловський. - Рівне: РДГУ. - 2009. - Вип. 15. - C. 147-151. 3. Хитрий Ч. Режим німецької окупації [у Рівному в 1941-1944 рр.]/ Ч. Хитрий //Хитрий Ч. І. Минувши-на Рівненщини-далека і близька/ Ч. І.Хитрий. - Рівне: Волин. обереги. - ISBN 978-966-416-206-4. - 2010. - Вид. 2-е, доповн.. - C. 365-367. 4. Карпухіна Т. О. Форми і методи боротьби українського та польського підпілля проти окупаційного ре-жиму у 1939 - 1941 рр./ Т. О. Карпухіна //Слов’янський вісник : зб. наук. праць./ гол. ред. С. С. Троян. - Рівне: РІС КСУ. - 2009. - C. 87-94. 5. Петляк Ф. А. До питання про аграрну політику німецько-фашистського окупаційного режиму на Житомирщині в 1941-1943 рр./ Ф. А. Петляк //Велика Волинь: минуле й сучасне: (матеріали міжнар. наук. краєзн. конф. , жовт. 1994 р.). - Хмельницький - Ізяслав - Шепетівка. - C. 170-173. 6. Писцьо В. Організаційно-суспільні зміни в контексті встановлення окупаційного режиму на Рівненщині/ В. Писцьо //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловсь-кий. - Рівне: РДГУ. - 2009. - Вип. 15. - C. 147-151. 7. Хитрий Ч. Режим німецької окупації [у Рівному в 1941-1944 рр.]/ Ч. Хитрий //Хитрий Ч. І. Минувши-на Рівненщини-далека і близька/ Ч. І.Хитрий. - Рівне: Волин. обереги. - 2010. - Вид. 2-е, доповн. - C. 365-367.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, де можна знайти інформацію про розвиток вебліографії в РДОБ. (20:05:2013, 11:51)

Добрий день! Пропонуємо Вам ознайомитися зі звітами (за декілька років) нашої бібліотеки: http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=18

[ Наверх ]

 Доброго дня! Скажіть чи є в наявності збірник німецькомовної драматургії ШАГ - 4? (12:05:2013, 12:15)

Добрий день! Даного збірника немає в нашій бібліотеці. Але у відділі мистецтв знаходиться Шаг-3 : новая немецкоязычная драматургия : Швейцария, Австрия, Германия . - М.: ОГИ, 2008. - 454 с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Тема моєї наукової роботи "Освіта на Волині в період кінця 16 - початку 17 ст". Допоможіть, будь ласка, з літературою та джерелами. (19:05:2013, 13:19)

Добрий день!Пропонуємо Вам звернутися до сайту історична Волинь: http://istvolyn.info/. А також літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Духовна освіта на Волині в ХІ-ХХ століття : зб. матеріалів богословської Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ліття відновл. Волин. Духовної семінарії в м. Луцьку / гол. ред. Д. Головенко. - Луцьк: Волин. обл. друк., 2010. - 156 с. 2. Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХ ст./ В.Рожко. - Луцьк: Медіа, 2002. - 280 с. 1. Василів-Базюк Л. Доля Православної Церкви та духової освіти на Волині після Берестейської унії в перших десятиліттях XYII століття/ Л. Василів-Базюк //Духовна освіта на Волині в ХІ - ХХ століттях: Зб. матеріалів богослов. Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ліття відновлення Волин. духов. семінарії в м. Луцьку. - Луцьк: ВАТ "Волинська обласна друкарня". - 2010. - C. 69-75. 2. Герасименко О. А. Освітні заклади на Волині 16-18 століть/ О.А. Герасименко //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наук. зап. РДГУ/ Гол. ред. І.М.Хом'як. – Рівне, - 2005. - Вип.33. - C. 125-128. 3. Колос Т. Співацька освіта в українських церковних школах кінця XYI-XYII ст./ Т. Колос //Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 1998. - №№ 3. - C. 109-113. 4. Цясноха Н. Значення Острозької Академії в інтелектуальному житті України 16-17 століть/ Н. Цяс-ноха //Волання з Волині: Релігійно - суспільне видання Римо-католицької Луцької Дієцезії. - Остріг. - ISSN 1, 2008. - №4. - C. 36-40. 5. Костюк О.Ю. Суспільно-економічні та політичні передумови становлення та розвитку релігійної освіти на Волині/ О.Ю. Костюк //Наукові записки/ Нац. ун-т "Острозька академія". - Ост-рог: Вид-во Нац. у-ту " Острозька академія". - 2007. - Вип.9. - C. 239-246. 6. Крат І. Школа і освіта на Волині напередодні створення едукаційної комісії (1773 р.)/ І. Крат //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць РДГУ. - Рівне: РДГУ. - 2008. - Вип. 40. - C. 47-51. 7. Бричок С. Роль церковнопарафіяльних шкіл у розвитку освіти на Волині //Шлях освіти . - 2000 . - N 1 . - С. 48 - 51. 8. Ткачук А.П. Структура освітніх закладів Волині XVі - XVіі ст. // ВеликаВолинь: минуле й сучасне. - Хмельницький, 1994. - С. 320 - 322. 9. Бірюліна О. А. Луцьке Хрестовоздвиженське братство 17 ст.-культурно-освітній осередок Волині/ Бірюліна О. А. ; Бірюліна О.А. //Остріг на порозі 900-річчя: матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій (1990-1992 рр.). - 1992. - C. 22-24. 10. Нікітчина С. О. Розвиток освіти, писемності та культурні зв'язки Волині в ХІY- XYI століттях/ С. О. Нікітчина //Минуле і сучасне Волині: літописні міста і середньовічна культура: наук. зб.: матеріали YIII Волин. обл. іст.- краєзн. конф. 27-28 листоп. 1995 р./ Відп. ред. Г.В. Бон-даренко. - Луцьк: Надстир'я. - 1998. - C. 100-101. 11. Нарольський С. Духовна освіта на історичній Волині ХІ - ХХ ст. в наукових працях історика-архівіста Во-лодимира Рожка/ С. Нарольський, Ю. Павлюк //Духовна освіта на Волині в ХІ - ХХ століттях: Зб. матеріалів богослов. Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ліття відновлення Волин. духов. семінарії в м. Луцьку. - Луцьк: ВАТ "Волинська обласна дру-карня". - 2010. - C. 127-134. 12. Пащук І. Бібліотеки і книги монастирів у національному та культурно-освітньому відродженні Волині / І. Пащук //Велика Волинь: минуле і сучасне: тези міжнар. наук. краєзн. конф., Житомир, Україна, 9-11 верес. 1993 р. - Житомир, 1993. - C. 22-23. 13. Рожко В. Братські школи - осередки духовної освіти історичної Волині/ В. Рожко //Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХ ст./ В.Рожко. - Луцьк: Медіа. - 2002. - C. 54-66. 14. Ткачук А. П. Структура освітніх закладів Волині ХYI - XYII ст./ А. П. Ткачук //Велика Волинь: минуле й сучасне: (матеріали міжнар. наук. краєзн. конф. , жовт. 1994 р.). - Хмельницький - Ізяслав - Шепетівка. - C. 320-323. 15. Франчук Л. Розвиток освіти на Волині: історія та сучасність/ Л. Франчук //Розвиток освіти на Волині: історія та сучасність (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії): Матеріали науково-педагогічної історико-краєзнавчої конф. 21 грудня 2006 р., м. Ковель/ Волинський ін-т післядипломної пед. освіти. - Луцьк; Ковель, 2006. - C. 303-309. 16. Шишкін І. Відображення в тестаментах Волинської шляхти освітніх проблем XVI ст./ Шишкін І. //Матеріали VII-IX науково-краєзнавчих конференцій «Остріг на порозі 900-річчя» 1996-1998 роки. - Острог: Національний Університет «Острозька академія». - 2000. - C. 129-131.

[ Наверх ]

 Доброго дня! тема моєї наукової роботи "протестантські заклади освіти на Волині в період к.16 - поч. 17 ст.". Допоможіть, будь ласка, знайти джереа та літературу для написання. (21:05:2013, 19:19)

Добрий день! Пропонуємо літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Острозька Академія 16-17ст.: Енцикл. вид./ Острозька Академiя. - Острог, 1997. - 276 с. (дивіться ст. 391-394) 2. Історія релігії в Україні/ За ред. А. Колодного, В. Климова. - К.: Укр. центр духов. культури. - 1996. Т. 3: Православ'я в Україні. - 560 с. 3. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій/ В. І. Любащенко. - Л.: Просвiта, 1995. - 350 с. 4. На світанку протестантизму в Україні. (Євангельський рукопис 16 ст.)/ Вступ. ст. П.Русина; Заг. керівництво П.Сауха; Вступ. ст. П.Русина; Заг. керiвництво П.Сауха. - Рiвне, 1996. - 251 c. 5. Дем'янов В. Протестантські храми на Волині: від найдавніших часів до сьгодення/ В. Дем'янов; П. Ричков //Записки наукового товариства ім. Шевченка/ Ред. О. Купчинський. - Львів: На-ук. т-во ім. Шевченка. - 2005 . - Т. CCXLIX: Праці Комісії архітектури та містобудування. - C. 163-176. 6. Квасюк Л. "Книжниця" у шести розділах (Острог, 1588) як пам'ятка полеміки/ Л. Квасюк // Наукові записки/ гол. ред. Пасічник І. Д. -Острог : Остроз. акад.. - 2011. - C. 141-156. 7. Бородинська Л. Внутрішньоцерковна діяльність євангельських християн у Другій Речі Посполитій/ Л. Бородинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії/ гол. ред. А. І. Черній. -Рівне : РДГУ. - 2006. - C. 293-298. 8. Лебедюк Є. Н. Зародження п'ятидесятницького руху в Західній Україні/ Є. Н. Лебедюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловський. -Рівне : РДГУ. - 2008. - C. 43-47. 9. Лебедюк Є. Н. Зародження п'ятидесятницького руху в Україні/ Є. Н. Лебедюк // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва "Афіна" каф. культурології : у 2 т. Т. 1 / гол. ред. В. Г. Виткалов. -Рівне : РДГУ. - 2010. -Вип.10. - C. 85-89. 10. Виникнення та діяльність церкви євангельських християн-баптистів м. Радивилова // Свічник : Видання Об'єднання церков ЄХБ Рівненської області. -Рівне, 2004. -№2(26). - C. 10-11.

[ Наверх ]

 Доброго дня. допоможіть підібрати індекс УДК до дипломної роботи. тема: "Формування бібліографічних ресурсів наукових бібліотек з використанням комп'ютерних технологій (на прикладі РОУНБ)". дякую. (22:05:2013, 20:02)

Добрий день!Вам варто підійти у відділ обробки і комплектування нашої книгозбірні. Відділ працює всі дні з 8.00 до 17.00, субота і неділя - вихідні дні

[ Наверх ]

 Допоможіть підібрати літературу на тему "Професійні захворювання бібліотекарів" (20:05:2013, 21:19)

Добрий день!Пропонуємо переглянути сайт: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFUQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Flib.pmg17.vn.ua%2Fuserfiles%2F%25D0%2586%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%25A3%25D0%259A%25D0%25A6%25D0%2586%25D0%25AF%2520%25D0%2597%2520%25D0%259E%25D0%25A5%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2598%2520%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A6%25D0%2586%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%25801.doc&ei=bDCbUer0CYyL4gSOuICoDA&usg=AFQjCNGbVaKrDX7w68ykQKEtPBdq1L9tDQ&bvm=bv.46751780,d.bGE . А також літературу, що знаходиться у фондах нашої бібліотеки: 1. Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. посібник/ Є.О.Геврик. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. - 279 с. 2. ЖИДЕЦЬКИЙ В.Ц. Основи охорони праці/ В.Ц. ЖИДЕЦЬКИЙ ; Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В.. - Львiв: Афiша, 2000. - 348 c. 3. ЖИДЕЦЬКИЙ В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів/ В.Ц. ЖИДЕЦЬКИЙ . - Львiв: Афiша, 2000. - 176 c. 4. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/ Л. П. Керб. - К.: КНЕУ, 2001. - 252 c. 5. Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. посібник/ Є.О.Геврик. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. - 279 с. 6. Грибан В. Г. Охорона праці : навч. посіб./ В. Г.Грибан, О. В.Негодченко. - К.: ЦУЛ, 2009. - 280 с. 7. Охорона праці в Україні/ Ред. В. С. Ковальський. - К.: Iн Юрком, 2000. - 400 c. 1. Синдром библиотечного недомогания : А виноваты бактерии и грибки //Библиотечное дело. - СПб., 2007. - №12. - C. 41. 2. 1. Правила охорони праці для працівників бібліотек : наказ МНС України 12.12.2012 № 1398 //Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - К., 2013. - №1. - C. 39-42.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довідково-бібліографічний апарат бібліотек для дітей та юнацтва". Дякую! (2:05:2013, 20:50)

Добрий день! 7. Масловская Н. Справочно-библиографический фонд как источник знания/ Н. Масловская //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 137-144 (Шифр Б60618/Н-34 -297126) 8. Ніколайчук Н. Довідковий апарат - основа бібліотеки/ Н. Ніколайчук, Л. Барланіцька //Пам"ять століть: історичний науковий та літературний журнал. - К., 2010. - №1/2. - C. 42-44 (Шифр Р5/2010/1/2) 9. Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів/ Ю. Ос-тапчук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №9. - C. 15-20 (Шифр В125788/2010/9) 10. Остапчук Ю. Поняття "довідково-бібліографічний абонент" та його місце в бібліотеці як системі/ Ю. Остапчук //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №10. - C. 12-15 (Шифр В125788/2008/10) 11. Трачук Л. Віртуальне довідково - бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках/ Л. Трачук //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №8. - C. 16-18 (Шифр В125788/2006/8) 12. Шкаріна В.А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В.А. Шкаріна //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 34-43 (Шифр Б13/2007/2) 13. Яценко О. Якісний підбір та оформлення біобіліографічного матеріалу - запорука підвищення довідковості і цінності видання/ О. Яценко //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.13. - C. 14-24

[ Наверх ]

 Допоможіть, знайти біографію олени теліги (23:05:2013, 13:36)

Добрий день! Пропонуємо Вам літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Жулинський М. Олег Ольжич і Олена Теліга: Нариси про життя і творчість : Вибрані твори/ М. Жулинсь-кий. - К.: Вид-во iм. О. Телiги, 2001. - 144 c. 2. Лісова Н. Олена Теліга Або-або/ Н.Лісова, І.Павлюк. - Л.: Джерело; Луцьк: Надстир'я, 2011. - 148 с. 3. Олена Теліга : громадське і духовне покликання жінки. - К.: Вид-во iм. О. Телiги, 1998. - 108 c. 1. Ананченко Т. То ж де й коли народилася Олена Теліга, або дещо про легенди і факти/ Т. Ананченко //Слово Просвіти : орган всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка. - Киiв, 2005. - №45/10/16 листоп./. - C. 19-20. 2. Грабовський В. Стигмати героїчної долі: То де ж і коли народилася Олена Теліга?/ В. Грабовський //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №29/3 серп./. - C. 8. 3. Миронець Н. Зоря першої величини: То коли ж таки і де народилася Олена Теліга?/ Н. Миронець //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №35/14 верес./. - C. 4. 4. Миронець Н. Олена Теліга - письменниця й громадська діячка/ Н. Миронець //Історія в сучасній школі. - Київ, 2012. - № 10. - C. 43-47. 5. Миронець Н. Олена Теліга: До 90-ліття з дня народження/ Н. Миронець //Чумацький шлях: Науково - популярний журнал. - Киiв, 2005. - №6. - C. 10 - 15. 6. Сінченко О. Тонкий лірик і лицар чину - Олена Теліга/ О. Сінченко //Слово і час: Науковий журнал / Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - 2006. - №9. - C. 79-80. 7. Червак Б. Олена Теліга: велич духу і символ честі/ Б. Червак //День: всеукраїнська газета. - 2004. - №36. - C. 8. 8. Ковалiв Ю. Олена Теліга // Розбудова держави. - 1993. - N 3. - С. 3 -11. 9. Миронець Н. Олена Теліга // іст. календар . 2002 . - К., 2002 . - С. 92 -105. 10. Олена Теліга /21.о7.1907 - 13-21.02.1942/ // Українськеслово: Хрестоматія укр. літ. та літ. критики XX ст.: У 3 кн. - К.,1994. - Кн. 2. - С. 600 - 611. 11. Олена Теліга: 1907 - 1942 // історія української літературиXX століття: У 2 кн. - К., 1994. - Кн. 2, ч. 1. 1940-ві - 1950-тіроки. - С. 98 - 105. 12. Теліга Олена // Повернуті імена: Рек. бібліогр. покажч. - К.,1995. - Вип. 4. - С. 44 - 52. 13. Миронець Н. Олена Теліга: Нове прочитання великої біографії/ Н. Миронець //Українська культура: Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. - 2006. - №8. - C. 37. 14. Сінченко О. Тонкий лірик і лицар чину - Олена Теліга/ О. Сінченко //Слово і час: Науковий журнал / Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - 2006. - №9. - C. 79-80. А також пропонуємо переглянути нашів віртуальні виставки: http://www.libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=192; http://www.libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=53

[ Наверх ]

 Моя тема курсової роботи "місто степань у ХVI та другій половині ХVII cт." Допоможіть, будь ласка, з літературою та джерелами. (16:05:2013, 19:53)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фондів нашої книгозбірні: 1. Будько М. Степань: Краєзн. нарис/ М.Будько. - Рівне: Азалія, 2003. - 39 с. 2. Войтович В. М. Степанський край : історія та культура / В. М.Войтович. - Рівне: В. Войтович, 2010. - 656 с. 3. Войтович В. М. Степань моя мила : дослідж., спогади, док./ В. М.Войтович. - Рівне: В. Войтович, 2009. - 578 с. 1. Александрович В. Українська пізньосередньовічна іконографія Христа і Богородиці зі святим покровите-лем храму та її унікальний волинський епізод/ В. Александрович //Волинська ікона: дослідження та реставрація: матеріали 15 міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 25-26 верес. 2008 р.: наук. зб.. - Луцьк, 2008. - Вип. 15. - C. 31-36. Міститься матеріал досліджень ікон волинського походження, а саме Степаня, Острога, Межиріч Острозького району. 2. Атаманенко В. Б. Двори-фільварки Степанської волості (за інвентарним описом 1614 року)/ В. Б. Атама-ненко //Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць/ за наук. ред. П. А. Ричкова . - Рівне: ДМ. - ISBN 978-617-515-016-0. - 2010. - Вип. 2. - C. 78-85. В статті міститяться описи дворів-фільварків Степанської волості князя Я. Острозького з ін-вантеря 1614 р. Вони дають можливість дослідити структуру шляхетських дворів, склад житло-вих та господарських приміщень. 3. Войтович В. Княжій Степані [Сарненського району] - 1005 років!/ В. Войтович //Вісті Рівненщини: Га-зета обласної Ради. - Рівне, 2010. - №7/18 лют./. - C. 11. Припущення автора щодо дати заснування селища Степань Сарненського району. 4. Войтович В. Степанське князівство/ В. Войтович //Рівненський репортер. - Рівне, 2010. - №26/30 черв./. - C. 5. Рід Турівських і Пінських князів (гілка Рюриковичів) заснував Юрій Ярославович (Турівсь-кий) (1112-1167). Від Турівських князів походять степанські князі. 5. Гень О.Ф. Міста-фортеці Волині, засновані князями Острозькими/ О.Ф. Гень //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук.зап. РДГУ: Зб.наук.праць. - Рівне: РДГУ. - ISBN 966-7281-07-7. - 2001. - Вип.2. - C. 91-99. 6. Годованюк О. М. Ренесанс в архітектурній спадщині Волині XYI - першій половині XYII ст./ О. М. Годова-нюк //Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць/ за наук. ред. П. А. Ричкова . - Рівне: ДМ. - ISBN 978-617-515-016-0. - 2010. - Вип. 2. - C. 51-65. 7. Голуб О. Тисячолітній Степань/ О. Голуб //Рівне Час: Рівненський обласний тижневик. - Рівне, 2010. - №41 /14 жовт./. - C. 7. Селище Степань Сарненського району відсвяткувало своє 1005-річчя. 8. Демчук А. Свято 1005-літнього Степаня [- селища Сарненського району]/ А. Демчук //Сарненські новини. - Сарни, 2010. - №77 /26 жовт./. - C. 10. 9. Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви/ Ю. І. Крашевський; пер. В Шабаровського //Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини / гол. ред. Є. Цимбалюк. - Рівне: Дятлик М. С.. - ISBN 978-617-515-065-8. - 2011. - №16/17. - C. 260-294. 10. Крот Т. Мій Степань древній, історичний.../ Т. Крот //Сарненські новини. - Сарни, 2010. - №72 /7 жовт./. - C. 4. Історія селища Степань Сарненського району. 11. Пономарьова Т. Ворцелі зі Степаня [Сарненського району Рівненської області]/ Т. Пономарьова //Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвячених 35-річчю утворення Сарненського іст.- етногр. музею та 100-річчю від дня народження письмен-ника Б. Шведа. - Рівне: Видавець О. Зень. - 2009. - Вип. ІІІ. - C. 34-39. 12. Прищепа Б. Рання історія Степаня [Сарненського району Рівненської області] в світлі археологічних джерел/ Б. Прищепа //Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвячених 35-річчю утворення Сарненського іст.- етногр. музею та 100-річчю від дня народження письменника Б. Шведа. - Рівне: Видавець О. Зень. - 2009. - Вип. ІІІ. - C. 4-9. 13. Рожко В. Е. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. у творчості самодіяльного художника С. І. Чуприни [зі Степаня Сарненського району Рівненської області]/ В. Е. Рожко //Берестецька битва в історії України : тези 3-ї республік. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р./ упоряд. І. Г. Пащук. - Рiвне, 1992. - C. 60-63. 14. Рожко В. Степанські монастирі [, що у Сарненському районі]: Обителі Божі на березі Горині/ В. Рожко //ВОЛИНЬ: Обласний народний часопис. - Рівне, 2006. - №10/10 берез./. - C. 18. 15. Рожко В. Увіковічнено ім'я на березі річки/ В. Рожко //ВОЛИНЬ: Обласний народний часопис. - Рівне, 2005. - №2/14 січ./. - C. 6. З історії смт. Степань Сарненського району. Монастирі і храми княжого Степаня. 16. Собчук В. Степанська волость і її власники (до кінця 60-х років ХYI ст.)/ В. Собчук //Наукові запис-ки/ гол. ред. Пасічник І. Д. - Острог: Остроз. акад.. - 2011. - C. 4-41. 17. Цимбалюк Є. Степань "постарів" відразу на 285 років, і його 1005-й вік став спонукою для пошану-вання історії/ Є. Цимбалюк //Вільне слово: Громадсько-політична газета. - Рівне, 2010. - №79/21 жовт./. - C. 12. За більш докладною інформацією підходьте у відділ краєзнавчої літератури РОУНБ.

[ Наверх ]

 підкажіть, як описати закон україни в електронному варіанті, тобто власне з сайту як електронний ресурс, щоб внести його в список літератури? (20:05:2013, 18:33)

Добрий день! Зразки бібліографічний описів та електронних ресурсів знаходяться в стандарті : ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов"

[ Наверх ]

 Потрібна нова л-ра з теми: бібліотечне обслуг. з дозвілево-любительською метою. (30:04:2013, 19:08)

Добрий день! Пропонуємо наступні джерела: 1. Грабар Н. Культура дозвілля студентської молоді у бібліотеках вищих навчальних закладів/ Н. Грабар //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №7. - C. 16-18 (Шифр В125788/2007/7) 2. Грабар Н. Прояв креактивності фахівців бібліотек/ Н. Грабар //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - К., 2009. - №11. - C. 21-24 (Шифр В125788/2009/11) 3. Довгаль В.В. Бібліотека як центр інтелектуального дозвілля населення/ В.В. Довгаль //Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань: зб. ст. та повідомл./ РДОБ. - Рівне: Брегін А. Р.. - ISBN 978-966-1646-01-7. - 2008. - C. 43-48 (Шифр Б-61095/С-368-730217) 4. Ковальчук Т. Роль бібліотек в організації дозвілля студентської молоді/ Т. Ковальчук, Б. Опальчук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2012. - №4. - C. 14-18 (Шифр В125788/2012/4) 5. Кравчук Н. Мандрівка студентськими захопленнями/ Н. Кравчук //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецьк, 2012. - №3. - C. 25-27

[ Наверх ]

 роботи мені потрібен перелік бібліографічних джерел України, що відображують зарубіжну літературу. Заздалегідь вдячна. Надія (24:05:2013, 09:40)

Добрий день! Конкретизуйте, будь-ласка, свій запит

[ Наверх ]

 Скільки патентних регламентів було затверджено у 2009 р., їх назви? (16:05:2013, 16:46)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайт: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/98/96-%D0%B2%D1%80. А також літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Про внесення зміни до сатті 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" : Закон України від 9 червня 2009 року №1484-VI //Голос України: газета Верховної Ради України. - К., 2009. - N119/1 лип./. - C. 13. 2. Тимощук С. Особливості порядку оплати вартості торгових патентів за їх видами/ С. Тимощук //Вісник податкової служби України . - К., 2009. - №40. - C. 5-6. 3. Федулова Л. І. Проблеми винахідницької діяльності в Україні : регіональний аспект/ Л. І. Федулова //Стратегічні пріоритети: науково-аналітичне видання. - Київ, 2009. - №1/10. - C. 197-204. Для більш докладної інформації, просимо конкретизувати свій запит.

[ Наверх ]

 Скільки патентних регламентів було затверджено у 2009 році (18:05:2013, 15:33)

Добрий день!Добрий день! Пропонуємо переглянути сайт: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/98/96-%D0%B2%D1%80. А також літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Про внесення зміни до сатті 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" : Закон України від 9 червня 2009 року №1484-VI //Голос України: газета Верховної Ради України. - К., 2009. - N119/1 лип./. - C. 13. 2. Тимощук С. Особливості порядку оплати вартості торгових патентів за їх видами/ С. Тимощук //Вісник податкової служби України . - К., 2009. - №40. - C. 5-6. 3. Федулова Л. І. Проблеми винахідницької діяльності в Україні : регіональний аспект/ Л. І. Федулова //Стратегічні пріоритети: науково-аналітичне видання. - Київ, 2009. - №1/10. - C. 197-204. Для більш докладної інформації, просимо конкретизувати свій запит.

[ Наверх ]

 Чи є у вас у наявності монографія "Рівненщина:культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності", автор С.Виткалов? (6:06:2013, 07:58)

Добрий день! Вказана Вами монографія наявна у фондах нашої книгозбірні у трьох екземплярах Виткалов С. В. Рівненщина: культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності : монографІя/ С. В.Виткалов. - Рівне: ДМ, 2012. - 416 с

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції