// архів 2007-2013

травень 2013Запитання
Будь ласка, допоможіть підібрати літературу з теми "Охорона праці жінок" (20:05:2013, 21:25)
ДБО в дитячих і юнацьких бібліотеках (30:04:2013, 19:05)
Доброго дн каталоги у вашій бібліотеці зведенні а які ні. Дякую. (26:05:2013, 19:10)
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання наукової роботи на тему :
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, де можна знайти інформацію про розвиток вебліографії в РДОБ. (20:05:2013, 11:51)
Доброго дня! Скажіть чи є в наявності збірник німецькомовної драматургії ШАГ - 4? (12:05:2013, 12:15)
Доброго дня! Тема моєї наукової роботи "Освіта на Волині в період кінця 16 - початку 17 ст". Допоможіть, будь ласка, з літературою та джерелами. (19:05:2013, 13:19)
Доброго дня! тема моєї наукової роботи "протестантські заклади освіти на Волині в період к.16 - поч. 17 ст.". Допоможіть, будь ласка, знайти джереа та літературу для написання. (21:05:2013, 19:19)
Доброго дня. допоможіть підібрати індекс УДК до дипломної роботи. тема: "Формування бібліографічних ресурсів наукових бібліотек з використанням комп'ютерних технологій (на прикладі РОУНБ)". дякую. (22:05:2013, 20:02)
Допоможіть підібрати літературу на тему "Професійні захворювання бібліотекарів" (20:05:2013, 21:19)
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довідково-бібліографічний апарат бібліотек для дітей та юнацтва". Дякую! (2:05:2013, 20:50)
Допоможіть, знайти біографію олени теліги (23:05:2013, 13:36)
Моя тема курсової роботи "місто степань у ХVI та другій половині ХVII cт." Допоможіть, будь ласка, з літературою та джерелами. (16:05:2013, 19:53)
підкажіть, як описати закон україни в електронному варіанті, тобто власне з сайту як електронний ресурс, щоб внести його в список літератури? (20:05:2013, 18:33)
Потрібна нова л-ра з теми: бібліотечне обслуг. з дозвілево-любительською метою. (30:04:2013, 19:08)
роботи мені потрібен перелік бібліографічних джерел України, що відображують зарубіжну літературу. Заздалегідь вдячна. Надія (24:05:2013, 09:40)
Скільки патентних регламентів було затверджено у 2009 р., їх назви? (16:05:2013, 16:46)
Скільки патентних регламентів було затверджено у 2009 році (18:05:2013, 15:33)
Чи є у вас у наявності монографія "Рівненщина:культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності", автор С.Виткалов? (6:06:2013, 07:58)

Відповіді
 Будь ласка, допоможіть підібрати літературу з теми "Охорона праці жінок" (20:05:2013, 21:25)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://ohrana-trud.com/dodlekcz/2-dodlekczmater/19-oxorona-pracz-zhnok.html; http://ohranatruda.io.ua/s215979/ohorona_praci_jinok; http://buklib.net/books/27055/ . А також літературу, що знаходиться у фондах нашої бібліотеки: 1. Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. посібник/ Є.О.Геврик. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. - 279 с. 2. Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці: навч. посіб./ Г. Г.Гогіташвілі, В. М.Лапін. - 4-те вид. випр. і до-пов.. - К.: Знання, 2008. - 302 с. 3. Грибан В. Г. Охорона праці : навч. посіб./ В. Г.Грибан, О. В.Негодченко. - К.: ЦУЛ, 2009. - 280 с. 4. Охорона праці в Україні/ Ред. В. С. Ковальський. - К.: Iн Юрком, 2000. - 400 c. 1. Каракашян А., Крижанiвська М., Почтаренк о В. До проблеми охорони праці та репродуктивного здоров"я жінок усільськогосподарських районах , забруднених важкими металами :; [Наукові дослідження ] // Охорона праці .- 1995 .- N 12 .- С. 15 – 16. 2. Плiсовська Е. Жіноча праця . Яка вона в світі та в Україні // Віче . - 1999. - N 11 . - с. 71 – 83. 3. Про працю жінок-касирів у маркетах // Охорона праці . - 2002. - N 12 . - с . 39. 4. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров"я України від 10 грудня 1993 р. N241 //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №47. - C. 61. 5. Кобець В. Людина на своєму місці/ В. Кобець //Охорона праці: науково-виробничий журнал. - Киiв, 2012. - №2. - C. 36-37. 6. Охріменко П. В. Вплив виробничих процесів на здоров'я жінок, які працюють на швейному виробництві/ П. В. Охріменко //Довкілля та здоров'я: Науковий журнал з проблем медичної екології . - Киiв, 2009. - № 4(51). - C. 54-57. 7. Шестак О. Берегиня : про нелегку , але благородну жіночу працю/ О. Шестак //Охорона праці: Науково-виробничий журнал. - Киiв, 2005. - №3. - C. 3-4.

[ Наверх ]

 ДБО в дитячих і юнацьких бібліотеках (30:04:2013, 19:05)

Добрий день! 1. Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково - бібліографічному обслуговунні / Т. Добко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №6. - C. 25-28 2. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції/ Т. Добко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №1. - C. 2-7 3. Добко Т. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресур-сами/ Т. Добко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К.. - ISBN 978-966-02-4902-8, 2009. - Вип. 25. - C. 67-76 4. Кислюк Л. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів у перехідний період/ Л. Кислюк //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2011. - №3. - C. 38-41

[ Наверх ]

 Доброго дн каталоги у вашій бібліотеці зведенні а які ні. Дякую. (26:05:2013, 19:10)

Добрий день!Для детального ознайомлення зверніться на сайт нашої книгозбірні :http://libr.rv.ua/, там є лінка "Електронні каталоги"

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання наукової роботи на тему :

Добрий день! Пропонуємо літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Волинь і Полісся: нім. окупація. Кн. 2: Бойові дії УПА. - Торонто, 1990. - 260 с. 2. Волинь і Полісся: нім. окупація. Кн. 1: Початки УПА: документи і матеріяли/ з англ. резюме. - 3-є випр. вид.. - Торонто, 1989. - 255 с. 3. Волинь і Полісся: УПА та запілля, 1943-1944: док. і матеріали/ Держ. арх. Рівнен. обл.. - К.-Торонто, 1999. - 723 с. - (Нова серія; Т. 2). - (Літопис Української Повстанської Армії) 4. Волинь, Полісся, Поділля : УПА та запілля, 1944-1946 : документи і матеріали / упоряд. О. Вовк, С. Кокін. - К.-Торонто: Літопис УПА, 2006. - 1448 с. 1. Карпухіна Т. О. Форми і методи боротьби українського та польського підпілля проти окупаційного ре-жиму у 1939 - 1941 рр./ Т. О. Карпухіна //Слов’янський вісник : зб. наук. праць./ гол. ред. С. С. Троян. - Рівне: РІС КСУ. - 2009. - C. 87-94. 2. Писцьо В. Організаційно-суспільні зміни в контексті встановлення окупаційного режиму на Рівненщині/ В. Писцьо //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловський. - Рівне: РДГУ. - 2009. - Вип. 15. - C. 147-151. 3. Хитрий Ч. Режим німецької окупації [у Рівному в 1941-1944 рр.]/ Ч. Хитрий //Хитрий Ч. І. Минувши-на Рівненщини-далека і близька/ Ч. І.Хитрий. - Рівне: Волин. обереги. - ISBN 978-966-416-206-4. - 2010. - Вид. 2-е, доповн.. - C. 365-367. 4. Карпухіна Т. О. Форми і методи боротьби українського та польського підпілля проти окупаційного ре-жиму у 1939 - 1941 рр./ Т. О. Карпухіна //Слов’янський вісник : зб. наук. праць./ гол. ред. С. С. Троян. - Рівне: РІС КСУ. - 2009. - C. 87-94. 5. Петляк Ф. А. До питання про аграрну політику німецько-фашистського окупаційного режиму на Житомирщині в 1941-1943 рр./ Ф. А. Петляк //Велика Волинь: минуле й сучасне: (матеріали міжнар. наук. краєзн. конф. , жовт. 1994 р.). - Хмельницький - Ізяслав - Шепетівка. - C. 170-173. 6. Писцьо В. Організаційно-суспільні зміни в контексті встановлення окупаційного режиму на Рівненщині/ В. Писцьо //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловсь-кий. - Рівне: РДГУ. - 2009. - Вип. 15. - C. 147-151. 7. Хитрий Ч. Режим німецької окупації [у Рівному в 1941-1944 рр.]/ Ч. Хитрий //Хитрий Ч. І. Минувши-на Рівненщини-далека і близька/ Ч. І.Хитрий. - Рівне: Волин. обереги. - 2010. - Вид. 2-е, доповн. - C. 365-367.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, де можна знайти інформацію про розвиток вебліографії в РДОБ. (20:05:2013, 11:51)

Добрий день! Пропонуємо Вам ознайомитися зі звітами (за декілька років) нашої бібліотеки: http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=18

[ Наверх ]

 Доброго дня! Скажіть чи є в наявності збірник німецькомовної драматургії ШАГ - 4? (12:05:2013, 12:15)

Добрий день! Даного збірника немає в нашій бібліотеці. Але у відділі мистецтв знаходиться Шаг-3 : новая немецкоязычная драматургия : Швейцария, Австрия, Германия . - М.: ОГИ, 2008. - 454 с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Тема моєї наукової роботи "Освіта на Волині в період кінця 16 - початку 17 ст". Допоможіть, будь ласка, з літературою та джерелами. (19:05:2013, 13:19)

Добрий день!Пропонуємо Вам звернутися до сайту історична Волинь: http://istvolyn.info/. А також літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Духовна освіта на Волині в ХІ-ХХ століття : зб. матеріалів богословської Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ліття відновл. Волин. Духовної семінарії в м. Луцьку / гол. ред. Д. Головенко. - Луцьк: Волин. обл. друк., 2010. - 156 с. 2. Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХ ст./ В.Рожко. - Луцьк: Медіа, 2002. - 280 с. 1. Василів-Базюк Л. Доля Православної Церкви та духової освіти на Волині після Берестейської унії в перших десятиліттях XYII століття/ Л. Василів-Базюк //Духовна освіта на Волині в ХІ - ХХ століттях: Зб. матеріалів богослов. Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ліття відновлення Волин. духов. семінарії в м. Луцьку. - Луцьк: ВАТ "Волинська обласна друкарня". - 2010. - C. 69-75. 2. Герасименко О. А. Освітні заклади на Волині 16-18 століть/ О.А. Герасименко //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наук. зап. РДГУ/ Гол. ред. І.М.Хом'як. – Рівне, - 2005. - Вип.33. - C. 125-128. 3. Колос Т. Співацька освіта в українських церковних школах кінця XYI-XYII ст./ Т. Колос //Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 1998. - №№ 3. - C. 109-113. 4. Цясноха Н. Значення Острозької Академії в інтелектуальному житті України 16-17 століть/ Н. Цяс-ноха //Волання з Волині: Релігійно - суспільне видання Римо-католицької Луцької Дієцезії. - Остріг. - ISSN 1, 2008. - №4. - C. 36-40. 5. Костюк О.Ю. Суспільно-економічні та політичні передумови становлення та розвитку релігійної освіти на Волині/ О.Ю. Костюк //Наукові записки/ Нац. ун-т "Острозька академія". - Ост-рог: Вид-во Нац. у-ту " Острозька академія". - 2007. - Вип.9. - C. 239-246. 6. Крат І. Школа і освіта на Волині напередодні створення едукаційної комісії (1773 р.)/ І. Крат //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць РДГУ. - Рівне: РДГУ. - 2008. - Вип. 40. - C. 47-51. 7. Бричок С. Роль церковнопарафіяльних шкіл у розвитку освіти на Волині //Шлях освіти . - 2000 . - N 1 . - С. 48 - 51. 8. Ткачук А.П. Структура освітніх закладів Волині XVі - XVіі ст. // ВеликаВолинь: минуле й сучасне. - Хмельницький, 1994. - С. 320 - 322. 9. Бірюліна О. А. Луцьке Хрестовоздвиженське братство 17 ст.-культурно-освітній осередок Волині/ Бірюліна О. А. ; Бірюліна О.А. //Остріг на порозі 900-річчя: матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій (1990-1992 рр.). - 1992. - C. 22-24. 10. Нікітчина С. О. Розвиток освіти, писемності та культурні зв'язки Волині в ХІY- XYI століттях/ С. О. Нікітчина //Минуле і сучасне Волині: літописні міста і середньовічна культура: наук. зб.: матеріали YIII Волин. обл. іст.- краєзн. конф. 27-28 листоп. 1995 р./ Відп. ред. Г.В. Бон-даренко. - Луцьк: Надстир'я. - 1998. - C. 100-101. 11. Нарольський С. Духовна освіта на історичній Волині ХІ - ХХ ст. в наукових працях історика-архівіста Во-лодимира Рожка/ С. Нарольський, Ю. Павлюк //Духовна освіта на Волині в ХІ - ХХ століттях: Зб. матеріалів богослов. Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ліття відновлення Волин. духов. семінарії в м. Луцьку. - Луцьк: ВАТ "Волинська обласна дру-карня". - 2010. - C. 127-134. 12. Пащук І. Бібліотеки і книги монастирів у національному та культурно-освітньому відродженні Волині / І. Пащук //Велика Волинь: минуле і сучасне: тези міжнар. наук. краєзн. конф., Житомир, Україна, 9-11 верес. 1993 р. - Житомир, 1993. - C. 22-23. 13. Рожко В. Братські школи - осередки духовної освіти історичної Волині/ В. Рожко //Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х-ХХ ст./ В.Рожко. - Луцьк: Медіа. - 2002. - C. 54-66. 14. Ткачук А. П. Структура освітніх закладів Волині ХYI - XYII ст./ А. П. Ткачук //Велика Волинь: минуле й сучасне: (матеріали міжнар. наук. краєзн. конф. , жовт. 1994 р.). - Хмельницький - Ізяслав - Шепетівка. - C. 320-323. 15. Франчук Л. Розвиток освіти на Волині: історія та сучасність/ Л. Франчук //Розвиток освіти на Волині: історія та сучасність (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії): Матеріали науково-педагогічної історико-краєзнавчої конф. 21 грудня 2006 р., м. Ковель/ Волинський ін-т післядипломної пед. освіти. - Луцьк; Ковель, 2006. - C. 303-309. 16. Шишкін І. Відображення в тестаментах Волинської шляхти освітніх проблем XVI ст./ Шишкін І. //Матеріали VII-IX науково-краєзнавчих конференцій «Остріг на порозі 900-річчя» 1996-1998 роки. - Острог: Національний Університет «Острозька академія». - 2000. - C. 129-131.

[ Наверх ]

 Доброго дня! тема моєї наукової роботи "протестантські заклади освіти на Волині в період к.16 - поч. 17 ст.". Допоможіть, будь ласка, знайти джереа та літературу для написання. (21:05:2013, 19:19)

Добрий день! Пропонуємо літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Острозька Академія 16-17ст.: Енцикл. вид./ Острозька Академiя. - Острог, 1997. - 276 с. (дивіться ст. 391-394) 2. Історія релігії в Україні/ За ред. А. Колодного, В. Климова. - К.: Укр. центр духов. культури. - 1996. Т. 3: Православ'я в Україні. - 560 с. 3. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій/ В. І. Любащенко. - Л.: Просвiта, 1995. - 350 с. 4. На світанку протестантизму в Україні. (Євангельський рукопис 16 ст.)/ Вступ. ст. П.Русина; Заг. керівництво П.Сауха; Вступ. ст. П.Русина; Заг. керiвництво П.Сауха. - Рiвне, 1996. - 251 c. 5. Дем'янов В. Протестантські храми на Волині: від найдавніших часів до сьгодення/ В. Дем'янов; П. Ричков //Записки наукового товариства ім. Шевченка/ Ред. О. Купчинський. - Львів: На-ук. т-во ім. Шевченка. - 2005 . - Т. CCXLIX: Праці Комісії архітектури та містобудування. - C. 163-176. 6. Квасюк Л. "Книжниця" у шести розділах (Острог, 1588) як пам'ятка полеміки/ Л. Квасюк // Наукові записки/ гол. ред. Пасічник І. Д. -Острог : Остроз. акад.. - 2011. - C. 141-156. 7. Бородинська Л. Внутрішньоцерковна діяльність євангельських християн у Другій Речі Посполитій/ Л. Бородинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії/ гол. ред. А. І. Черній. -Рівне : РДГУ. - 2006. - C. 293-298. 8. Лебедюк Є. Н. Зародження п'ятидесятницького руху в Західній Україні/ Є. Н. Лебедюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловський. -Рівне : РДГУ. - 2008. - C. 43-47. 9. Лебедюк Є. Н. Зародження п'ятидесятницького руху в Україні/ Є. Н. Лебедюк // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва "Афіна" каф. культурології : у 2 т. Т. 1 / гол. ред. В. Г. Виткалов. -Рівне : РДГУ. - 2010. -Вип.10. - C. 85-89. 10. Виникнення та діяльність церкви євангельських християн-баптистів м. Радивилова // Свічник : Видання Об'єднання церков ЄХБ Рівненської області. -Рівне, 2004. -№2(26). - C. 10-11.

[ Наверх ]

 Доброго дня. допоможіть підібрати індекс УДК до дипломної роботи. тема: "Формування бібліографічних ресурсів наукових бібліотек з використанням комп'ютерних технологій (на прикладі РОУНБ)". дякую. (22:05:2013, 20:02)

Добрий день!Вам варто підійти у відділ обробки і комплектування нашої книгозбірні. Відділ працює всі дні з 8.00 до 17.00, субота і неділя - вихідні дні

[ Наверх ]

 Допоможіть підібрати літературу на тему "Професійні захворювання бібліотекарів" (20:05:2013, 21:19)

Добрий день!Пропонуємо переглянути сайт: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFUQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Flib.pmg17.vn.ua%2Fuserfiles%2F%25D0%2586%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%25A3%25D0%259A%25D0%25A6%25D0%2586%25D0%25AF%2520%25D0%2597%2520%25D0%259E%25D0%25A5%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2598%2520%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A6%25D0%2586%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%25801.doc&ei=bDCbUer0CYyL4gSOuICoDA&usg=AFQjCNGbVaKrDX7w68ykQKEtPBdq1L9tDQ&bvm=bv.46751780,d.bGE . А також літературу, що знаходиться у фондах нашої бібліотеки: 1. Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. посібник/ Є.О.Геврик. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. - 279 с. 2. ЖИДЕЦЬКИЙ В.Ц. Основи охорони праці/ В.Ц. ЖИДЕЦЬКИЙ ; Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В.. - Львiв: Афiша, 2000. - 348 c. 3. ЖИДЕЦЬКИЙ В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів/ В.Ц. ЖИДЕЦЬКИЙ . - Львiв: Афiша, 2000. - 176 c. 4. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/ Л. П. Керб. - К.: КНЕУ, 2001. - 252 c. 5. Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. посібник/ Є.О.Геврик. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. - 279 с. 6. Грибан В. Г. Охорона праці : навч. посіб./ В. Г.Грибан, О. В.Негодченко. - К.: ЦУЛ, 2009. - 280 с. 7. Охорона праці в Україні/ Ред. В. С. Ковальський. - К.: Iн Юрком, 2000. - 400 c. 1. Синдром библиотечного недомогания : А виноваты бактерии и грибки //Библиотечное дело. - СПб., 2007. - №12. - C. 41. 2. 1. Правила охорони праці для працівників бібліотек : наказ МНС України 12.12.2012 № 1398 //Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - К., 2013. - №1. - C. 39-42.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Довідково-бібліографічний апарат бібліотек для дітей та юнацтва". Дякую! (2:05:2013, 20:50)

Добрий день! 7. Масловская Н. Справочно-библиографический фонд как источник знания/ Н. Масловская //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 137-144 (Шифр Б60618/Н-34 -297126) 8. Ніколайчук Н. Довідковий апарат - основа бібліотеки/ Н. Ніколайчук, Л. Барланіцька //Пам"ять століть: історичний науковий та літературний журнал. - К., 2010. - №1/2. - C. 42-44 (Шифр Р5/2010/1/2) 9. Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів/ Ю. Ос-тапчук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №9. - C. 15-20 (Шифр В125788/2010/9) 10. Остапчук Ю. Поняття "довідково-бібліографічний абонент" та його місце в бібліотеці як системі/ Ю. Остапчук //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №10. - C. 12-15 (Шифр В125788/2008/10) 11. Трачук Л. Віртуальне довідково - бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках/ Л. Трачук //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №8. - C. 16-18 (Шифр В125788/2006/8) 12. Шкаріна В.А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В.А. Шкаріна //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 34-43 (Шифр Б13/2007/2) 13. Яценко О. Якісний підбір та оформлення біобіліографічного матеріалу - запорука підвищення довідковості і цінності видання/ О. Яценко //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.13. - C. 14-24

[ Наверх ]

 Допоможіть, знайти біографію олени теліги (23:05:2013, 13:36)

Добрий день! Пропонуємо Вам літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Жулинський М. Олег Ольжич і Олена Теліга: Нариси про життя і творчість : Вибрані твори/ М. Жулинсь-кий. - К.: Вид-во iм. О. Телiги, 2001. - 144 c. 2. Лісова Н. Олена Теліга Або-або/ Н.Лісова, І.Павлюк. - Л.: Джерело; Луцьк: Надстир'я, 2011. - 148 с. 3. Олена Теліга : громадське і духовне покликання жінки. - К.: Вид-во iм. О. Телiги, 1998. - 108 c. 1. Ананченко Т. То ж де й коли народилася Олена Теліга, або дещо про легенди і факти/ Т. Ананченко //Слово Просвіти : орган всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка. - Киiв, 2005. - №45/10/16 листоп./. - C. 19-20. 2. Грабовський В. Стигмати героїчної долі: То де ж і коли народилася Олена Теліга?/ В. Грабовський //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №29/3 серп./. - C. 8. 3. Миронець Н. Зоря першої величини: То коли ж таки і де народилася Олена Теліга?/ Н. Миронець //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №35/14 верес./. - C. 4. 4. Миронець Н. Олена Теліга - письменниця й громадська діячка/ Н. Миронець //Історія в сучасній школі. - Київ, 2012. - № 10. - C. 43-47. 5. Миронець Н. Олена Теліга: До 90-ліття з дня народження/ Н. Миронець //Чумацький шлях: Науково - популярний журнал. - Киiв, 2005. - №6. - C. 10 - 15. 6. Сінченко О. Тонкий лірик і лицар чину - Олена Теліга/ О. Сінченко //Слово і час: Науковий журнал / Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - 2006. - №9. - C. 79-80. 7. Червак Б. Олена Теліга: велич духу і символ честі/ Б. Червак //День: всеукраїнська газета. - 2004. - №36. - C. 8. 8. Ковалiв Ю. Олена Теліга // Розбудова держави. - 1993. - N 3. - С. 3 -11. 9. Миронець Н. Олена Теліга // іст. календар . 2002 . - К., 2002 . - С. 92 -105. 10. Олена Теліга /21.о7.1907 - 13-21.02.1942/ // Українськеслово: Хрестоматія укр. літ. та літ. критики XX ст.: У 3 кн. - К.,1994. - Кн. 2. - С. 600 - 611. 11. Олена Теліга: 1907 - 1942 // історія української літературиXX століття: У 2 кн. - К., 1994. - Кн. 2, ч. 1. 1940-ві - 1950-тіроки. - С. 98 - 105. 12. Теліга Олена // Повернуті імена: Рек. бібліогр. покажч. - К.,1995. - Вип. 4. - С. 44 - 52. 13. Миронець Н. Олена Теліга: Нове прочитання великої біографії/ Н. Миронець //Українська культура: Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. - 2006. - №8. - C. 37. 14. Сінченко О. Тонкий лірик і лицар чину - Олена Теліга/ О. Сінченко //Слово і час: Науковий журнал / Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - 2006. - №9. - C. 79-80. А також пропонуємо переглянути нашів віртуальні виставки: http://www.libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=192; http://www.libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=53

[ Наверх ]

 Моя тема курсової роботи "місто степань у ХVI та другій половині ХVII cт." Допоможіть, будь ласка, з літературою та джерелами. (16:05:2013, 19:53)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фондів нашої книгозбірні: 1. Будько М. Степань: Краєзн. нарис/ М.Будько. - Рівне: Азалія, 2003. - 39 с. 2. Войтович В. М. Степанський край : історія та культура / В. М.Войтович. - Рівне: В. Войтович, 2010. - 656 с. 3. Войтович В. М. Степань моя мила : дослідж., спогади, док./ В. М.Войтович. - Рівне: В. Войтович, 2009. - 578 с. 1. Александрович В. Українська пізньосередньовічна іконографія Христа і Богородиці зі святим покровите-лем храму та її унікальний волинський епізод/ В. Александрович //Волинська ікона: дослідження та реставрація: матеріали 15 міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 25-26 верес. 2008 р.: наук. зб.. - Луцьк, 2008. - Вип. 15. - C. 31-36. Міститься матеріал досліджень ікон волинського походження, а саме Степаня, Острога, Межиріч Острозького району. 2. Атаманенко В. Б. Двори-фільварки Степанської волості (за інвентарним описом 1614 року)/ В. Б. Атама-ненко //Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць/ за наук. ред. П. А. Ричкова . - Рівне: ДМ. - ISBN 978-617-515-016-0. - 2010. - Вип. 2. - C. 78-85. В статті міститяться описи дворів-фільварків Степанської волості князя Я. Острозького з ін-вантеря 1614 р. Вони дають можливість дослідити структуру шляхетських дворів, склад житло-вих та господарських приміщень. 3. Войтович В. Княжій Степані [Сарненського району] - 1005 років!/ В. Войтович //Вісті Рівненщини: Га-зета обласної Ради. - Рівне, 2010. - №7/18 лют./. - C. 11. Припущення автора щодо дати заснування селища Степань Сарненського району. 4. Войтович В. Степанське князівство/ В. Войтович //Рівненський репортер. - Рівне, 2010. - №26/30 черв./. - C. 5. Рід Турівських і Пінських князів (гілка Рюриковичів) заснував Юрій Ярославович (Турівсь-кий) (1112-1167). Від Турівських князів походять степанські князі. 5. Гень О.Ф. Міста-фортеці Волині, засновані князями Острозькими/ О.Ф. Гень //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук.зап. РДГУ: Зб.наук.праць. - Рівне: РДГУ. - ISBN 966-7281-07-7. - 2001. - Вип.2. - C. 91-99. 6. Годованюк О. М. Ренесанс в архітектурній спадщині Волині XYI - першій половині XYII ст./ О. М. Годова-нюк //Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць/ за наук. ред. П. А. Ричкова . - Рівне: ДМ. - ISBN 978-617-515-016-0. - 2010. - Вип. 2. - C. 51-65. 7. Голуб О. Тисячолітній Степань/ О. Голуб //Рівне Час: Рівненський обласний тижневик. - Рівне, 2010. - №41 /14 жовт./. - C. 7. Селище Степань Сарненського району відсвяткувало своє 1005-річчя. 8. Демчук А. Свято 1005-літнього Степаня [- селища Сарненського району]/ А. Демчук //Сарненські новини. - Сарни, 2010. - №77 /26 жовт./. - C. 10. 9. Крашевський Ю. І. Спогади з Полісся, Волині і Литви/ Ю. І. Крашевський; пер. В Шабаровського //Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини / гол. ред. Є. Цимбалюк. - Рівне: Дятлик М. С.. - ISBN 978-617-515-065-8. - 2011. - №16/17. - C. 260-294. 10. Крот Т. Мій Степань древній, історичний.../ Т. Крот //Сарненські новини. - Сарни, 2010. - №72 /7 жовт./. - C. 4. Історія селища Степань Сарненського району. 11. Пономарьова Т. Ворцелі зі Степаня [Сарненського району Рівненської області]/ Т. Пономарьова //Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвячених 35-річчю утворення Сарненського іст.- етногр. музею та 100-річчю від дня народження письмен-ника Б. Шведа. - Рівне: Видавець О. Зень. - 2009. - Вип. ІІІ. - C. 34-39. 12. Прищепа Б. Рання історія Степаня [Сарненського району Рівненської області] в світлі археологічних джерел/ Б. Прищепа //Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвячених 35-річчю утворення Сарненського іст.- етногр. музею та 100-річчю від дня народження письменника Б. Шведа. - Рівне: Видавець О. Зень. - 2009. - Вип. ІІІ. - C. 4-9. 13. Рожко В. Е. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. у творчості самодіяльного художника С. І. Чуприни [зі Степаня Сарненського району Рівненської області]/ В. Е. Рожко //Берестецька битва в історії України : тези 3-ї республік. наук.-теорет. конф. 26 черв. 1992 р./ упоряд. І. Г. Пащук. - Рiвне, 1992. - C. 60-63. 14. Рожко В. Степанські монастирі [, що у Сарненському районі]: Обителі Божі на березі Горині/ В. Рожко //ВОЛИНЬ: Обласний народний часопис. - Рівне, 2006. - №10/10 берез./. - C. 18. 15. Рожко В. Увіковічнено ім'я на березі річки/ В. Рожко //ВОЛИНЬ: Обласний народний часопис. - Рівне, 2005. - №2/14 січ./. - C. 6. З історії смт. Степань Сарненського району. Монастирі і храми княжого Степаня. 16. Собчук В. Степанська волость і її власники (до кінця 60-х років ХYI ст.)/ В. Собчук //Наукові запис-ки/ гол. ред. Пасічник І. Д. - Острог: Остроз. акад.. - 2011. - C. 4-41. 17. Цимбалюк Є. Степань "постарів" відразу на 285 років, і його 1005-й вік став спонукою для пошану-вання історії/ Є. Цимбалюк //Вільне слово: Громадсько-політична газета. - Рівне, 2010. - №79/21 жовт./. - C. 12. За більш докладною інформацією підходьте у відділ краєзнавчої літератури РОУНБ.

[ Наверх ]

 підкажіть, як описати закон україни в електронному варіанті, тобто власне з сайту як електронний ресурс, щоб внести його в список літератури? (20:05:2013, 18:33)

Добрий день! Зразки бібліографічний описів та електронних ресурсів знаходяться в стандарті : ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов"

[ Наверх ]

 Потрібна нова л-ра з теми: бібліотечне обслуг. з дозвілево-любительською метою. (30:04:2013, 19:08)

Добрий день! Пропонуємо наступні джерела: 1. Грабар Н. Культура дозвілля студентської молоді у бібліотеках вищих навчальних закладів/ Н. Грабар //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №7. - C. 16-18 (Шифр В125788/2007/7) 2. Грабар Н. Прояв креактивності фахівців бібліотек/ Н. Грабар //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - К., 2009. - №11. - C. 21-24 (Шифр В125788/2009/11) 3. Довгаль В.В. Бібліотека як центр інтелектуального дозвілля населення/ В.В. Довгаль //Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань: зб. ст. та повідомл./ РДОБ. - Рівне: Брегін А. Р.. - ISBN 978-966-1646-01-7. - 2008. - C. 43-48 (Шифр Б-61095/С-368-730217) 4. Ковальчук Т. Роль бібліотек в організації дозвілля студентської молоді/ Т. Ковальчук, Б. Опальчук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2012. - №4. - C. 14-18 (Шифр В125788/2012/4) 5. Кравчук Н. Мандрівка студентськими захопленнями/ Н. Кравчук //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецьк, 2012. - №3. - C. 25-27

[ Наверх ]

 роботи мені потрібен перелік бібліографічних джерел України, що відображують зарубіжну літературу. Заздалегідь вдячна. Надія (24:05:2013, 09:40)

Добрий день! Конкретизуйте, будь-ласка, свій запит

[ Наверх ]

 Скільки патентних регламентів було затверджено у 2009 р., їх назви? (16:05:2013, 16:46)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайт: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/98/96-%D0%B2%D1%80. А також літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Про внесення зміни до сатті 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" : Закон України від 9 червня 2009 року №1484-VI //Голос України: газета Верховної Ради України. - К., 2009. - N119/1 лип./. - C. 13. 2. Тимощук С. Особливості порядку оплати вартості торгових патентів за їх видами/ С. Тимощук //Вісник податкової служби України . - К., 2009. - №40. - C. 5-6. 3. Федулова Л. І. Проблеми винахідницької діяльності в Україні : регіональний аспект/ Л. І. Федулова //Стратегічні пріоритети: науково-аналітичне видання. - Київ, 2009. - №1/10. - C. 197-204. Для більш докладної інформації, просимо конкретизувати свій запит.

[ Наверх ]

 Скільки патентних регламентів було затверджено у 2009 році (18:05:2013, 15:33)

Добрий день!Добрий день! Пропонуємо переглянути сайт: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/98/96-%D0%B2%D1%80. А також літературу з фондів нашої бібліотеки: 1. Про внесення зміни до сатті 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" : Закон України від 9 червня 2009 року №1484-VI //Голос України: газета Верховної Ради України. - К., 2009. - N119/1 лип./. - C. 13. 2. Тимощук С. Особливості порядку оплати вартості торгових патентів за їх видами/ С. Тимощук //Вісник податкової служби України . - К., 2009. - №40. - C. 5-6. 3. Федулова Л. І. Проблеми винахідницької діяльності в Україні : регіональний аспект/ Л. І. Федулова //Стратегічні пріоритети: науково-аналітичне видання. - Київ, 2009. - №1/10. - C. 197-204. Для більш докладної інформації, просимо конкретизувати свій запит.

[ Наверх ]

 Чи є у вас у наявності монографія "Рівненщина:культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності", автор С.Виткалов? (6:06:2013, 07:58)

Добрий день! Вказана Вами монографія наявна у фондах нашої книгозбірні у трьох екземплярах Виткалов С. В. Рівненщина: культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності : монографІя/ С. В.Виткалов. - Рівне: ДМ, 2012. - 416 с

[ Наверх ]