// архів 2007-2013

вересень 2012Запитання
Доброго вечора! Підкажіть літературу до курсової на тему "Експресіоністичні мотиви у романі "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка". дякую) (27:09:2012, 01:28)
Доброго вечора!Будь ласка допоможіть знайти і скачати підручник English 11 клас(7-й рік навчання)друга мова (17:09:2012, 23:40)
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти публікації Філіпової Людмили Яківни з питань документознавства. Дякую! (17:09:2012, 10:38)
Допоможіть , будьте ласкаві, знайти електронний варіант календарно -тематичного планування з російської мови для 5-9 класів за програмою Баландіної (9:09:2012, 16:48)
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки(на прикладі РДОБ)". Наперед дуже вдячна! (26:09:2012, 17:40)
Надайте будь ласка список літератури де можна знайти інформацію про "Інформаційний менеджмент". Дякую. (11:09:2012, 16:38)
Скажіть, чи є в фондах бібліотеки література для написання роботи на тему "Теоретичні основи дидактичного проектування інформаційних технологій навчання"Дякую! (21:09:2012, 22:01)
Чи є у вас література на тему: Історія бібліотечних каталогів? Наперед дякую. (5:09:2012, 16:19)

Відповіді
 Доброго вечора! Підкажіть літературу до курсової на тему "Експресіоністичні мотиви у романі "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка". дякую) (27:09:2012, 01:28)

Добрий день! ГНiДАН О.Д. Володимир Винниченко. Життя, Діяльність, Творчість : Навчальний посібник для студентів.філологів/ ДЕМ"ЯНiВСЬКА Л.С. ГНiДАН О.Д.; ДЕМ"ЯНіВСЬКА Л.С. ГНіДАН О.Д.. -К: Четверта хвиля, 1996.-256 c Володимир Кирилович Винниченко (1880 - 1951). : Бібліографічний покажчик./ Складачі Т. В. Гологорська, Т.Г. Шерстюк.; Складачi Т. В. Гологорська, Т.Г. Шерстюк.. -Харкiв, 1995.-110 c

[ Наверх ]

 Доброго вечора!Будь ласка допоможіть знайти і скачати підручник English 11 клас(7-й рік навчання)друга мова (17:09:2012, 23:40)

Добрий день! Предмет: Англійська мова Класи: 11 Автори: В.М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова http://shkola.ua/book/index/page1/uchebniki_angliyskiy_yazik/?subject_id=52

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти публікації Філіпової Людмили Яківни з питань документознавства. Дякую! (17:09:2012, 10:38)

Добрий день! Філіпова Л. Я. Медіа-простір та документальні комунікації : інформаційно-технологічний підхід/ Л. Я. Філіпова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : науковий журнал. - Киiв, 2012. - №2. - C. 57-60. Філіпова Л. Напрями застосування інтернет - технологій та сервісів у системі навчання за спеціальностю "Документознавство та інформаційна діяльність " / Л. Філіпова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2011. - №3. - C. 48-52. Філіпова Л. Перспективна спеціальність у підготовці фахівців інформаційно-документної сфери України/ Л. Філіпова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №10. - C. 29-31. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно - бібліографічних наук : [ Про паспорт нової спеціальності " Документознавство , архівознавство " ]/ Л. Філіпова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №3. - C. 22-24. Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій : освітній аспект/ Л. Філіпова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2009. - №1. - C. 25-28. Філіпова Л.Я. Інформаційно- комунікативні прояви ресурсного потенціалу інтернету / Л.Я. Філіпова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2010. - №2. - C. 44-49. Електронні ресурси: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/2010_2/8.pdf

[ Наверх ]

 Допоможіть , будьте ласкаві, знайти електронний варіант календарно -тематичного планування з російської мови для 5-9 класів за програмою Баландіної (9:09:2012, 16:48)

Добрий день! http://www.testsoch.com/russkij-yazyk-5%E2%80%936-klassy-razvitie-situativnoj-rechi/; http://do.gendocs.ru/docs/index-111008.html; http://otvet.mail.ru/question/40656669; http://www.moyashkola.com/Search.aspx?target=solution&grade=7&disciplineID=16&bookID=702; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_48._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_22._%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B_%D1%8B,_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки(на прикладі РДОБ)". Наперед дуже вдячна! (26:09:2012, 17:40)

Добрий день! Швецова - Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп"ютерної бібліографії : здобутки і проблеми : наведено конкретні приклади запровадження комп"ютерної технології в інформаційно-довідкову діяльність Рівненської ОУНБ/ - Водка Г. Швецова //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф", 2003. - N4. - С. 16-18 ( Історія бібліотечної справи Рівненщини : Збірник статей і тез доповідей науково-практичної конференції "Бібліотеки Рівненщини: історія і сучасність". -Рiвне: Волинськi береги, 1999.-111 c. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : Збірник статей. -Рівне: Перспектива, 2004.-91 c.. Літопис головної книгозбірні Рівненщини : Рівнен. держ. обл. б-ка на стор. друк. вид. : ретроспект. бібліогр. покажч. (1940-2009 рр.) : до 70-річчя заснув. б-ки/ уклад. Л. Стадницька ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк; РДОБ. -Рівне: Волин. обереги, 2010.-168 c. Тематичні бібліографічні списки, що потребують суцільного перегляду документів, добору широкого кола джерел інформації за великий проміжок часу до докторських і кандидатських дисертацій, монографій, дипломних, курсових та інших наукових робіт, виконуються у відділі формування бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів (3-й поверх бібліотеки).

[ Наверх ]

 Надайте будь ласка список літератури де можна знайти інформацію про "Інформаційний менеджмент". Дякую. (11:09:2012, 16:38)

Добрий день! ТВЕРДОХЛiБ М.Г. інформаційне забезпечення менеджменту : Навч. посібник/ М.Г. ТВЕРДОХЛiБ ; М.Г. ТВЕРДОХЛіБ . -К.: КНЕУ, 2000.-208 c. ВОВЧАК I.С. інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті : Теоретичні положення, приклади використання, методичні рекомендації по впровадженню. Навч. посібник/ і.С. ВОВЧАК . -Тернопiль: Карт - бланш, 2001.-354 c. Каранфілов М. Інформаційні системи в державному менеджменті : Навч. посіб./ М.Каранфілов. -К.: КНЕУ, 2006.-456 c.. Новак В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб./ В. О. Новак, Л. Г.Макаренко, М. Г.Луцький. -К.: Кондор, 2007.-462 c.. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезп.: кредитно-модульна сист. організ. навч. процесу:для студ. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент"/ В. Б.Василів. -Рівне: НУВГП, 2008.-168 c.. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент : опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посіб./ О. В.Матвієнко, М. Н.Цивін. -К.: Слово, 2007.-200 c.. Інформаційні системи в менеджменті : підручник / В. О.Новак, В. В.Матвєєв, В. П.Бондар, М. О.Карпенко. -2-ге вид.. -К.: Каравела, 2010.-536 c..

[ Наверх ]

 Скажіть, чи є в фондах бібліотеки література для написання роботи на тему "Теоретичні основи дидактичного проектування інформаційних технологій навчання"Дякую! (21:09:2012, 22:01)

Добрий день! Закірова Ф. Конструювання уроку і сучасні інформаційні технології/ Ф. Закірова //Краєзнавство. Географія. Туризм.. - Киiв, 2009. - №35. - C. 3-4. Кокарева А.М. Навчання природничих дисциплін із застосуванням інформаційних технологій у моделюванні навчального процесу/ А.М. Кокарева //Педагогіка і психологія: Вісн. Акад. пед. наук України. - Киiв, 2007. - №2. - C. 106-110. Самойленко Н.Б. Реалізація методу проектів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій/ Н.Б. Самойленко //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2007. - №4. - C. 36-37. Сліпчук І. Дидактичні можливості інформаційних технологій у навчанні біології/ І. Сліпчук //Біологія і хімія в школі: Науково-методичний журнал/ МОН України, АПН України. - К.: Педагогічна преса. - 2006. - №5. - C. 32-34.

[ Наверх ]

 Чи є у вас література на тему: Історія бібліотечних каталогів? Наперед дякую. (5:09:2012, 16:19)

Добрий день! Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб./ Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. - Х.: Основа, 1992. - 160 c. Сербін О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації : історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія/ О. О.Сербін. - К.: НБУВ, 2009. - 140 с. Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів: наук.-метод. посіб./ І.П.Антоненко, О.В.Баркова. - К.: НБУВ, 2007. - 115 с. Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов: Учебник для библ. техникумов и библ. отд-ний культ.-просвет. уч-щ/ К.Л. Воронько. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Книга, 1981. - 327 с. Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб./ Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. - Х.: Основа, 1992. - 160 c. Систематический каталог: практ. пособ./ Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. - М.: Кн. палата, 1990. - 182 с. Антоненко І. Електронні ресурси як об'єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення/ І. Антоненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2004. - №2. - C. 11-22. Леликова Н. Каталогизационная политика и библиографическая практика на современном этапе/ Н. Леликова //Библиография: научно-практический / Рос. кн. палата. - М, 2003. - №1. - C. 22-29. Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів/ В. Шкаріна //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №6. - C. 34-36. Штефан І. Українська каталогізація та український досвід/ І. Штефан //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №5. - C. 30-32.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція гідності. Війна

Революція гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції