// архів 2007-2013

вересень 2012Запитання
Доброго вечора! Підкажіть літературу до курсової на тему "Експресіоністичні мотиви у романі "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка". дякую) (27:09:2012, 01:28)
Доброго вечора!Будь ласка допоможіть знайти і скачати підручник English 11 клас(7-й рік навчання)друга мова (17:09:2012, 23:40)
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти публікації Філіпової Людмили Яківни з питань документознавства. Дякую! (17:09:2012, 10:38)
Допоможіть , будьте ласкаві, знайти електронний варіант календарно -тематичного планування з російської мови для 5-9 класів за програмою Баландіної (9:09:2012, 16:48)
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки(на прикладі РДОБ)". Наперед дуже вдячна! (26:09:2012, 17:40)
Надайте будь ласка список літератури де можна знайти інформацію про "Інформаційний менеджмент". Дякую. (11:09:2012, 16:38)
Скажіть, чи є в фондах бібліотеки література для написання роботи на тему "Теоретичні основи дидактичного проектування інформаційних технологій навчання"Дякую! (21:09:2012, 22:01)
Чи є у вас література на тему: Історія бібліотечних каталогів? Наперед дякую. (5:09:2012, 16:19)

Відповіді
 Доброго вечора! Підкажіть літературу до курсової на тему "Експресіоністичні мотиви у романі "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка". дякую) (27:09:2012, 01:28)

Добрий день! ГНiДАН О.Д. Володимир Винниченко. Життя, Діяльність, Творчість : Навчальний посібник для студентів.філологів/ ДЕМ"ЯНiВСЬКА Л.С. ГНiДАН О.Д.; ДЕМ"ЯНіВСЬКА Л.С. ГНіДАН О.Д.. -К: Четверта хвиля, 1996.-256 c Володимир Кирилович Винниченко (1880 - 1951). : Бібліографічний покажчик./ Складачі Т. В. Гологорська, Т.Г. Шерстюк.; Складачi Т. В. Гологорська, Т.Г. Шерстюк.. -Харкiв, 1995.-110 c

[ Наверх ]

 Доброго вечора!Будь ласка допоможіть знайти і скачати підручник English 11 клас(7-й рік навчання)друга мова (17:09:2012, 23:40)

Добрий день! Предмет: Англійська мова Класи: 11 Автори: В.М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова http://shkola.ua/book/index/page1/uchebniki_angliyskiy_yazik/?subject_id=52

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти публікації Філіпової Людмили Яківни з питань документознавства. Дякую! (17:09:2012, 10:38)

Добрий день! Філіпова Л. Я. Медіа-простір та документальні комунікації : інформаційно-технологічний підхід/ Л. Я. Філіпова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : науковий журнал. - Киiв, 2012. - №2. - C. 57-60. Філіпова Л. Напрями застосування інтернет - технологій та сервісів у системі навчання за спеціальностю "Документознавство та інформаційна діяльність " / Л. Філіпова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2011. - №3. - C. 48-52. Філіпова Л. Перспективна спеціальність у підготовці фахівців інформаційно-документної сфери України/ Л. Філіпова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №10. - C. 29-31. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно - бібліографічних наук : [ Про паспорт нової спеціальності " Документознавство , архівознавство " ]/ Л. Філіпова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №3. - C. 22-24. Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій : освітній аспект/ Л. Філіпова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2009. - №1. - C. 25-28. Філіпова Л.Я. Інформаційно- комунікативні прояви ресурсного потенціалу інтернету / Л.Я. Філіпова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2010. - №2. - C. 44-49. Електронні ресурси: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/2010_2/8.pdf

[ Наверх ]

 Допоможіть , будьте ласкаві, знайти електронний варіант календарно -тематичного планування з російської мови для 5-9 класів за програмою Баландіної (9:09:2012, 16:48)

Добрий день! http://www.testsoch.com/russkij-yazyk-5%E2%80%936-klassy-razvitie-situativnoj-rechi/; http://do.gendocs.ru/docs/index-111008.html; http://otvet.mail.ru/question/40656669; http://www.moyashkola.com/Search.aspx?target=solution&grade=7&disciplineID=16&bookID=702; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_48._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_22._%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B_%D1%8B,_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки(на прикладі РДОБ)". Наперед дуже вдячна! (26:09:2012, 17:40)

Добрий день! Швецова - Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп"ютерної бібліографії : здобутки і проблеми : наведено конкретні приклади запровадження комп"ютерної технології в інформаційно-довідкову діяльність Рівненської ОУНБ/ - Водка Г. Швецова //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф", 2003. - N4. - С. 16-18 ( Історія бібліотечної справи Рівненщини : Збірник статей і тез доповідей науково-практичної конференції "Бібліотеки Рівненщини: історія і сучасність". -Рiвне: Волинськi береги, 1999.-111 c. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : Збірник статей. -Рівне: Перспектива, 2004.-91 c.. Літопис головної книгозбірні Рівненщини : Рівнен. держ. обл. б-ка на стор. друк. вид. : ретроспект. бібліогр. покажч. (1940-2009 рр.) : до 70-річчя заснув. б-ки/ уклад. Л. Стадницька ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк; РДОБ. -Рівне: Волин. обереги, 2010.-168 c. Тематичні бібліографічні списки, що потребують суцільного перегляду документів, добору широкого кола джерел інформації за великий проміжок часу до докторських і кандидатських дисертацій, монографій, дипломних, курсових та інших наукових робіт, виконуються у відділі формування бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів (3-й поверх бібліотеки).

[ Наверх ]

 Надайте будь ласка список літератури де можна знайти інформацію про "Інформаційний менеджмент". Дякую. (11:09:2012, 16:38)

Добрий день! ТВЕРДОХЛiБ М.Г. інформаційне забезпечення менеджменту : Навч. посібник/ М.Г. ТВЕРДОХЛiБ ; М.Г. ТВЕРДОХЛіБ . -К.: КНЕУ, 2000.-208 c. ВОВЧАК I.С. інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті : Теоретичні положення, приклади використання, методичні рекомендації по впровадженню. Навч. посібник/ і.С. ВОВЧАК . -Тернопiль: Карт - бланш, 2001.-354 c. Каранфілов М. Інформаційні системи в державному менеджменті : Навч. посіб./ М.Каранфілов. -К.: КНЕУ, 2006.-456 c.. Новак В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб./ В. О. Новак, Л. Г.Макаренко, М. Г.Луцький. -К.: Кондор, 2007.-462 c.. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті : інтерактивний комплекс навч.-метод. забезп.: кредитно-модульна сист. організ. навч. процесу:для студ. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент"/ В. Б.Василів. -Рівне: НУВГП, 2008.-168 c.. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент : опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посіб./ О. В.Матвієнко, М. Н.Цивін. -К.: Слово, 2007.-200 c.. Інформаційні системи в менеджменті : підручник / В. О.Новак, В. В.Матвєєв, В. П.Бондар, М. О.Карпенко. -2-ге вид.. -К.: Каравела, 2010.-536 c..

[ Наверх ]

 Скажіть, чи є в фондах бібліотеки література для написання роботи на тему "Теоретичні основи дидактичного проектування інформаційних технологій навчання"Дякую! (21:09:2012, 22:01)

Добрий день! Закірова Ф. Конструювання уроку і сучасні інформаційні технології/ Ф. Закірова //Краєзнавство. Географія. Туризм.. - Киiв, 2009. - №35. - C. 3-4. Кокарева А.М. Навчання природничих дисциплін із застосуванням інформаційних технологій у моделюванні навчального процесу/ А.М. Кокарева //Педагогіка і психологія: Вісн. Акад. пед. наук України. - Киiв, 2007. - №2. - C. 106-110. Самойленко Н.Б. Реалізація методу проектів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій/ Н.Б. Самойленко //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2007. - №4. - C. 36-37. Сліпчук І. Дидактичні можливості інформаційних технологій у навчанні біології/ І. Сліпчук //Біологія і хімія в школі: Науково-методичний журнал/ МОН України, АПН України. - К.: Педагогічна преса. - 2006. - №5. - C. 32-34.

[ Наверх ]

 Чи є у вас література на тему: Історія бібліотечних каталогів? Наперед дякую. (5:09:2012, 16:19)

Добрий день! Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб./ Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. - Х.: Основа, 1992. - 160 c. Сербін О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації : історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія/ О. О.Сербін. - К.: НБУВ, 2009. - 140 с. Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів: наук.-метод. посіб./ І.П.Антоненко, О.В.Баркова. - К.: НБУВ, 2007. - 115 с. Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов: Учебник для библ. техникумов и библ. отд-ний культ.-просвет. уч-щ/ К.Л. Воронько. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Книга, 1981. - 327 с. Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб./ Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. - Х.: Основа, 1992. - 160 c. Систематический каталог: практ. пособ./ Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. - М.: Кн. палата, 1990. - 182 с. Антоненко І. Електронні ресурси як об'єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення/ І. Антоненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2004. - №2. - C. 11-22. Леликова Н. Каталогизационная политика и библиографическая практика на современном этапе/ Н. Леликова //Библиография: научно-практический / Рос. кн. палата. - М, 2003. - №1. - C. 22-29. Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів/ В. Шкаріна //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №6. - C. 34-36. Штефан І. Українська каталогізація та український досвід/ І. Штефан //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №5. - C. 30-32.

[ Наверх ]