// архів 2007-2013

серпень 2012Запитання
Мені потрібна література за 2007-2011 роки про РДОБ
Будь ласка допоможіть знайти поурочне та календарне планування 7кл з англ мови Биркун та теж саме з 11 клас Калініна,дякую:)
виступ на тему "Сучасні засоби навчання на уроках математики"
Доброго дня! Я працюю над дисертацією пов"язаною із задачами згину пластинок з криволінійними отворами, гладкі контури яких підсилені тонким пружними ребрами. Чи не могли б Ви мені допомогти з підбором літератури по даній тематиці. Щиро дякую, з повагою Кот В. В.. (11:08:2012, 18:10)
Допоможіть, будь ласка, з підбіркою літератури до теми : Побут та дозвілля сучасної молоді. (22:08:2012, 22:03)
Допоможіть, будь ласка, у пошуку літератури з теми "Остромирове Євангеліє". Дякую!

Відповіді
  Мені потрібна література за 2007-2011 роки про РДОБ

Добрий день! Промська О. Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки / О. Промська //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецк, 2008. - №1. - C. 26-28. Слесаренко Л.С. Надання платних послуг бібліотеками - філіалами в Рівненській області / Л.С. Слесаренко //Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань: зб. ст. та повідомл./ РДОБ. - Рівне: Брегін А. Р.. - ISBN 978-966-1646-01-7. - 2008. - C. 18-23. Шатрова М. Образотворчі документи в обласній бібліотеці ( на прикладі Рівненської обласної універсально науковоїї бібліотеки)/ М. Шатрова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2008. - №2. - C. 34-38. Щербан Р. Реалізуємо право на доступ до електронного уряду/ Р. Щербан //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецьк, 2011. - №2. - C. 9-12. Ярощук В. Реабілітація за допомогою інформації: [про інформаційний бюлетень "Інва.net", який готує РДОБ та Всеукр. організація інвалідів] / В. Ярощук, Р. Щербан //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2009. - N1. - C. 26-27.

[ Наверх ]

 Будь ласка допоможіть знайти поурочне та календарне планування 7кл з англ мови Биркун та теж саме з 11 клас Калініна,дякую:)

Добрий день! http://www.teacher.in.ua/navchalna-robota/kalendarne-planuvanja/kalendarne-planuvanja-z-angl-isko-movi-7-klas-birkun.html; http://ippo.if.ua/predmety/inoz/index.php?r=site/stattya&id=578

[ Наверх ]

 виступ на тему "Сучасні засоби навчання на уроках математики"

Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах : Навч. посіб./ М.В.Богданович, М.В Козак ; Я.А.Король. -3-тє вид., перероб. і доп.. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006.-336 c.. Максимова Л.В. Дидактичний матеріал з математики. 1-4 кл. : Усна лічба. Граф - схеми. Обчислювальні ланцюжки. Математичні диктанти. Перевірні роботи. Контрольні роботи./ Л.В.Максимова. -Х.: Ранок, 2003.-208 c.. Федорченко Т. А. Математика : розробки уроків: 1 кл./ Т. А.Федорченко. -Х.: Основа, 2008.-271 c. Федорченко Т. А. Математика : розробки уроків: 3 кл./ Т. А.Федорченко. -Х.: Основа, 2008.-338 c.. Федорченко Т. А. Математика : розробки уроків 4 кл./ Т. А.Федорченко. -Х.: Основа, 2008.-206 c.. Божко І. В. Тиждень математики в початковій школі / І. В.Божко. -Х.: Основа, 2010.-192 c.. Кочина Л. П. Навчання математики у третьому класі : посіб. для вчителів/ Л. П.Кочина. -К.: Літера, 2005.-160 c..

[ Наверх ]

 Доброго дня! Я працюю над дисертацією пов"язаною із задачами згину пластинок з криволінійними отворами, гладкі контури яких підсилені тонким пружними ребрами. Чи не могли б Ви мені допомогти з підбором літератури по даній тематиці. Щиро дякую, з повагою Кот В. В.. (11:08:2012, 18:10)

Добрий день! Пропонуємо скористатися літературою з фонду нашої книгозбірні : Заболоцький М. В. Математичний аналіз: підручник/ М. В.Заболоцький, О. Г.Сторож, С. І.Тарасюк. - К.: Знання, 2008. - 421 с ОВЧИННИКОВ П.П.Вища математика: У 2.х ч. Пiдручник для вузiв/ П.П. ОВЧИННИКОВ; Овчинников П.П., Яремчук Ф.П., Михайленко В.М.. - 2-е; К.: Технiка. - 0 Ч.1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне числення. - 2000. - 592 c. - ISSN 966-575-078-Х Кострикин А. И. Линейная алгебра и геометрия: учеб. пособ./ А. И. Кострикин, Ю. И. Манин. - Изд. 2-е, перераб.. - М.: Наука, 1986. - 304 с. Рид М. Алгебраическая геометрия для всех/ М. Рид. - М.: Мир, 1991. - 149 с. Федорчук В. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб. пособ./ В. В. Федорчук. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 328 с. .

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, з підбіркою літератури до теми : Побут та дозвілля сучасної молоді. (22:08:2012, 22:03)

Добрий день! Андрусяк О. "Для молоді потрібна альтернатива безцільному поведенню дозвілля" : [розмова з пре-зидентом Міжнародної молодіжної громадської організації "Європейський парламент -Україна" О.Андрусяк]/ О. Андрусяк //Євробюлетень: Інформаційне видання Представ-ництва європейської Комісії в Україні. - Киiв, 2009. - N12. - C. 16-17 Бєлєцька І.В. Специфіка дозвілля в життєдіяльності молоді на сучасному етапі/ І.В. Бєлєцька //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2009. - №4. - C. 35-39 Бєлецька І.В. Соціальна значущість культурно-дозвіллєвих установ в організації вільного часу молоді/ І.В. Бєлецька //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2009. - №1. - C. 33-38 Бєлецька І.В. Специфіка та зміст молодіжного дозвілля/ І.В. Бєлецька //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2008. - №2. - C. 26-31 Буланов Ю. І. Інтелектуальне дозвілля учнівської молоді/ Ю. І. Буланов //Позашкільна освіта: науко-во-методичний. - Харьков, 2011. - №4. - C. 36-42 Граб О. Вирішення проблем освіти і виховання молоді через організацію дозвілля/ О. Граб //Оновлення змісту , форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць . Наукові записки РДГУ. - Рівне: РДГУ. - ISBN 966-7281-07-4. - 2002. - Вип.23. - C. 99-101 Грабар Н. Культура дозвілля студентської молоді у бібліотеках вищих навчальних закладів/ Н. Грабар //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №7. - C. 16-18 Губенко О. Особливості пропагування просвітницьких заходів щодо проведення молоддю активно-го дозвілля, спрямованого на здоровий спосіб життя/ О. Губенко //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2008. - №12. - C. 80 Поріцька О. Традиційне та модерне в культурних цінностях молоді урбанізованого середовища України: молодіжні субкультури (за матеріалами інтернет-ресурсів)/ О. Поріцька //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2010. - N 1. - C. 78 - 83 Усачова Г. Культурно-дозвіллєва діяльність як фактор розвитку основ гуманістичного світогляду молодших школярів/ Г. Усачова //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2005. - N7. - C. 14-15 Шамич О. Аналіз фізкультурно-ігрового дозвілля молодших підлітків за місцем проживання/ О. Шамич //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2006. - №2. - C. 46-50

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, у пошуку літератури з теми "Остромирове Євангеліє". Дякую!

Добрий день! Бойко Д. Найдавніша писемна пам'ятка Київської Русі: [Свято з нагоди відзначення 950-річчя "Остромирового Євангелія"]/ Д. Бойко //Культура і життя: Українська щотижнева газета. - Киiв, 2007. - N49/5 груд./. - C. 3 Гулько Л. Свято абетки: 2007 рік для багатьох сучасників пов'яжеться із Остромировим Євангелієм, якому виповнилося 950 років: [Про конкурс "Буквиця XI ст. Остромирове Євангеліє - 950"]/ Л. Гулько //Українська культура: культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. - 2007. - N№12. - C. 6-7 Солонська Н. Остромирове Євангеліє в контексті давньоруського книжного багатства і фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого/ Н. Солонська //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №11. - C. 39-45

[ Наверх ]