// архів 2007-2013

серпень 2012Запитання
Мені потрібна література за 2007-2011 роки про РДОБ
Будь ласка допоможіть знайти поурочне та календарне планування 7кл з англ мови Биркун та теж саме з 11 клас Калініна,дякую:)
виступ на тему "Сучасні засоби навчання на уроках математики"
Доброго дня! Я працюю над дисертацією пов"язаною із задачами згину пластинок з криволінійними отворами, гладкі контури яких підсилені тонким пружними ребрами. Чи не могли б Ви мені допомогти з підбором літератури по даній тематиці. Щиро дякую, з повагою Кот В. В.. (11:08:2012, 18:10)
Допоможіть, будь ласка, з підбіркою літератури до теми : Побут та дозвілля сучасної молоді. (22:08:2012, 22:03)
Допоможіть, будь ласка, у пошуку літератури з теми "Остромирове Євангеліє". Дякую!

Відповіді
  Мені потрібна література за 2007-2011 роки про РДОБ

Добрий день! Промська О. Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки / О. Промська //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецк, 2008. - №1. - C. 26-28. Слесаренко Л.С. Надання платних послуг бібліотеками - філіалами в Рівненській області / Л.С. Слесаренко //Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань: зб. ст. та повідомл./ РДОБ. - Рівне: Брегін А. Р.. - ISBN 978-966-1646-01-7. - 2008. - C. 18-23. Шатрова М. Образотворчі документи в обласній бібліотеці ( на прикладі Рівненської обласної універсально науковоїї бібліотеки)/ М. Шатрова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2008. - №2. - C. 34-38. Щербан Р. Реалізуємо право на доступ до електронного уряду/ Р. Щербан //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецьк, 2011. - №2. - C. 9-12. Ярощук В. Реабілітація за допомогою інформації: [про інформаційний бюлетень "Інва.net", який готує РДОБ та Всеукр. організація інвалідів] / В. Ярощук, Р. Щербан //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2009. - N1. - C. 26-27.

[ Наверх ]

 Будь ласка допоможіть знайти поурочне та календарне планування 7кл з англ мови Биркун та теж саме з 11 клас Калініна,дякую:)

Добрий день! http://www.teacher.in.ua/navchalna-robota/kalendarne-planuvanja/kalendarne-planuvanja-z-angl-isko-movi-7-klas-birkun.html; http://ippo.if.ua/predmety/inoz/index.php?r=site/stattya&id=578

[ Наверх ]

 виступ на тему "Сучасні засоби навчання на уроках математики"

Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах : Навч. посіб./ М.В.Богданович, М.В Козак ; Я.А.Король. -3-тє вид., перероб. і доп.. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006.-336 c.. Максимова Л.В. Дидактичний матеріал з математики. 1-4 кл. : Усна лічба. Граф - схеми. Обчислювальні ланцюжки. Математичні диктанти. Перевірні роботи. Контрольні роботи./ Л.В.Максимова. -Х.: Ранок, 2003.-208 c.. Федорченко Т. А. Математика : розробки уроків: 1 кл./ Т. А.Федорченко. -Х.: Основа, 2008.-271 c. Федорченко Т. А. Математика : розробки уроків: 3 кл./ Т. А.Федорченко. -Х.: Основа, 2008.-338 c.. Федорченко Т. А. Математика : розробки уроків 4 кл./ Т. А.Федорченко. -Х.: Основа, 2008.-206 c.. Божко І. В. Тиждень математики в початковій школі / І. В.Божко. -Х.: Основа, 2010.-192 c.. Кочина Л. П. Навчання математики у третьому класі : посіб. для вчителів/ Л. П.Кочина. -К.: Літера, 2005.-160 c..

[ Наверх ]

 Доброго дня! Я працюю над дисертацією пов"язаною із задачами згину пластинок з криволінійними отворами, гладкі контури яких підсилені тонким пружними ребрами. Чи не могли б Ви мені допомогти з підбором літератури по даній тематиці. Щиро дякую, з повагою Кот В. В.. (11:08:2012, 18:10)

Добрий день! Пропонуємо скористатися літературою з фонду нашої книгозбірні : Заболоцький М. В. Математичний аналіз: підручник/ М. В.Заболоцький, О. Г.Сторож, С. І.Тарасюк. - К.: Знання, 2008. - 421 с ОВЧИННИКОВ П.П.Вища математика: У 2.х ч. Пiдручник для вузiв/ П.П. ОВЧИННИКОВ; Овчинников П.П., Яремчук Ф.П., Михайленко В.М.. - 2-е; К.: Технiка. - 0 Ч.1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне числення. - 2000. - 592 c. - ISSN 966-575-078-Х Кострикин А. И. Линейная алгебра и геометрия: учеб. пособ./ А. И. Кострикин, Ю. И. Манин. - Изд. 2-е, перераб.. - М.: Наука, 1986. - 304 с. Рид М. Алгебраическая геометрия для всех/ М. Рид. - М.: Мир, 1991. - 149 с. Федорчук В. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб. пособ./ В. В. Федорчук. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 328 с. .

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, з підбіркою літератури до теми : Побут та дозвілля сучасної молоді. (22:08:2012, 22:03)

Добрий день! Андрусяк О. "Для молоді потрібна альтернатива безцільному поведенню дозвілля" : [розмова з пре-зидентом Міжнародної молодіжної громадської організації "Європейський парламент -Україна" О.Андрусяк]/ О. Андрусяк //Євробюлетень: Інформаційне видання Представ-ництва європейської Комісії в Україні. - Киiв, 2009. - N12. - C. 16-17 Бєлєцька І.В. Специфіка дозвілля в життєдіяльності молоді на сучасному етапі/ І.В. Бєлєцька //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2009. - №4. - C. 35-39 Бєлецька І.В. Соціальна значущість культурно-дозвіллєвих установ в організації вільного часу молоді/ І.В. Бєлецька //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2009. - №1. - C. 33-38 Бєлецька І.В. Специфіка та зміст молодіжного дозвілля/ І.В. Бєлецька //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2008. - №2. - C. 26-31 Буланов Ю. І. Інтелектуальне дозвілля учнівської молоді/ Ю. І. Буланов //Позашкільна освіта: науко-во-методичний. - Харьков, 2011. - №4. - C. 36-42 Граб О. Вирішення проблем освіти і виховання молоді через організацію дозвілля/ О. Граб //Оновлення змісту , форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць . Наукові записки РДГУ. - Рівне: РДГУ. - ISBN 966-7281-07-4. - 2002. - Вип.23. - C. 99-101 Грабар Н. Культура дозвілля студентської молоді у бібліотеках вищих навчальних закладів/ Н. Грабар //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №7. - C. 16-18 Губенко О. Особливості пропагування просвітницьких заходів щодо проведення молоддю активно-го дозвілля, спрямованого на здоровий спосіб життя/ О. Губенко //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2008. - №12. - C. 80 Поріцька О. Традиційне та модерне в культурних цінностях молоді урбанізованого середовища України: молодіжні субкультури (за матеріалами інтернет-ресурсів)/ О. Поріцька //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2010. - N 1. - C. 78 - 83 Усачова Г. Культурно-дозвіллєва діяльність як фактор розвитку основ гуманістичного світогляду молодших школярів/ Г. Усачова //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2005. - N7. - C. 14-15 Шамич О. Аналіз фізкультурно-ігрового дозвілля молодших підлітків за місцем проживання/ О. Шамич //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2006. - №2. - C. 46-50

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, у пошуку літератури з теми "Остромирове Євангеліє". Дякую!

Добрий день! Бойко Д. Найдавніша писемна пам'ятка Київської Русі: [Свято з нагоди відзначення 950-річчя "Остромирового Євангелія"]/ Д. Бойко //Культура і життя: Українська щотижнева газета. - Киiв, 2007. - N49/5 груд./. - C. 3 Гулько Л. Свято абетки: 2007 рік для багатьох сучасників пов'яжеться із Остромировим Євангелієм, якому виповнилося 950 років: [Про конкурс "Буквиця XI ст. Остромирове Євангеліє - 950"]/ Л. Гулько //Українська культура: культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. - 2007. - N№12. - C. 6-7 Солонська Н. Остромирове Євангеліє в контексті давньоруського книжного багатства і фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого/ Н. Солонська //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №11. - C. 39-45

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції