// архів 2007-2013

липень 2012Запитання
доброго дня!мене цікавить література де розкривається суть, види, стратегії інвестиційної експансії, або економічної експансії.наперед вдячний. (16:07:2012, 21:20)
Допоможіть з літературою на тему : "Напрямки розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотеки". Наперед дякую (25:07:2012, 23:53)
Скажіть будьласка,чи має Ваша бібліотека книгу-альбом про Рівне,яка була видана до 700-річчя Рівного? (7:07:2012, 12:51)
Скажіть, будь ласка, чи є у вас книга Эльчина Сафарли "Если бы ты знал"? (28:07:2012, 12:20)

Відповіді
 доброго дня!мене цікавить література де розкривається суть, види, стратегії інвестиційної експансії, або економічної експансії.наперед вдячний. (16:07:2012, 21:20)

Добрий день! Поширення російської експансії на ринку нафтових продуктів України : тенденції та наслідки: Результати та аналіз опитування громадської думки. - К.: Граффіті Груп, 2002. - 100 с. Бобик О. Крах епохи економічної експансії/ О. Бобик //Сучасність: Щомісячник незалежної думки . - Киiв, 2008. - №7. - C. 95-106. Шостак Л. Маркетинг як інструмент експансії національного господарства у світовому економічному просторі/ Л. Шостак //Економіка України: політико-економічний. - Киiв. - 2007. - №2. - C. 74 -84. Сiкора Б. Російська економічна експансія в Україні / Сiкора Б. // Універсум .- 2002.- N 7-8 .- с. 28-32. Ярош О. Експансія великих торгівельних мереж Польщі : наслідки таперспективи / Ярош О. // Пріоритети.- 2002 .- N 1 .- С. 28 - 32. Електронні ресурси: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,112/id,2520/

[ Наверх ]

 Допоможіть з літературою на тему : "Напрямки розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотеки". Наперед дякую (25:07:2012, 23:53)

Добрий день! Інформаційний бюлетень: електронні ресурси бібліотек : Всеукраїнська науково- практична конференція //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2003. - N4. - C. 1-12 Ісаєнко О. Дослідження інформаційних потреб і запитів користувачів електронних науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.Вернадського/ О. Ісаєнко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №8. - C. 22-25 Баркова О.В. Електронні ресурси як об"єкти універсальної бібліотеки/ О.В. Баркова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 75-80 Василенко О. Основні тенденції використання інформаційно-бібліотечних ресурсів на сучасному етапі (на прикладі філії № 2 НБУВ)/ О. Василенко, Р. Поліщук //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. - К.: НБУ ім. І.В. Вернадського. - ISBN 978-966-02-4607-2. - 2008. - Вип. 20. - C. 83-87 Коваль Т. Читач у системі обслуговування електронними інформаційними ресурсами наукової бібліотеки/ Т. Коваль //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2006. - №2. - C. 22-23 Корнієнко А. Електронні інформаційні ресурси бібліотек - на розвиток суспільства/ А. Корнієнко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2001. - N4. - C. 4-5 Корнійчук М. Електронні ресурси - нова модель організації бібліотечно-інформаційного обслугову-вання студентської молоді/ М. Корнійчук //Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації: Матеріали 3 Всеукр. наук.-метод. конф.. - Рівне: РДГУ. - ISBN 966-7631-96-1. - 2006. - C. 181-182 Лобузіна К. В. Бібліотека 3.0 : знання, сховища даних та експерти/ К. В. Лобузіна //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : науковий журнал. - Киiв, 2012. - №1. - C. 25-35 Лопата О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки/ О. Лопата //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2010. - №3. - C. 8-15 Попик В. Вітчизняні електронні біографічні інформаційні ресурси: сучасний стан, проблеми і пер-спективи розвитку/ В. Попик //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 501-514 Потапенко М. Формування бази електронних інформаційних ресурсів - перший крок до створення цифрової бібліотеки / М. Потапенко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2004. - N3. - C. 11-12 Чепуренко Я.О. Система електронних інформаційних ресурсів органів державної влади : становлення та розвиток/ Я.О. Чепуренко //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 58-65 Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку/ Г. Шемаєва //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2006. - N4. - C. 21-25

[ Наверх ]

 Скажіть будьласка,чи має Ваша бібліотека книгу-альбом про Рівне,яка була видана до 700-річчя Рівного? (7:07:2012, 12:51)

Добрий день! Ровно 700 років. - К.:Наукова думка, 1983. - 197 с.

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, чи є у вас книга Эльчина Сафарли "Если бы ты знал"? (28:07:2012, 12:20)

Добрий день! На жаль, книга відсутня у фонді нашої книгозбірні

[ Наверх ]