// архів 2007-2013

червень 2012Запитання
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію про електронну і інтернет комунікації. Дякую ! (7:06:2012, 17:15)
Добрий день. Підкажіть будь-ласка, які книги з логістики є у вашій бібліотеці? Дякую!!! (30:06:2012, 12:26)
Добрий день. Підкажіть будь-ласка, чи є у вашій бібліотеці журнал Вісник податкової служби та газета Все про бухгалтерський облік? (30:06:2012, 12:30)
Доброго дня! Допоможіть знайти нові книги з охорони атмосферного повітря. Дякую. (27:06:2012, 09:44)
Добрый день. Помогите найти ответ на вопрос - Методы определения точки безубыточности инвестиционного проекта (16:06:2012, 16:50)
Допоможіть, будь-ласка підібрати список до контрольної роботи на тему "Управління персоналом на підприємстві". Буду дуже вдячна Вам! (27:06:2012, 09:45)
Підберіть будь ласка літературу до курсової на тему: " Вплив релігії та культури Саудівської Аравії на економічні відносини між Україною та Саудівською Аравією". (27:06:2012, 11:13)
Скажіть, будьте добрі , як працює бібліотека у ці вихідні.. (27:06:2012, 09:51)
Чи є у вашій бібліотеці в наявності книжки Харукі Муракамі? (27:06:2012, 11:14)

Відповіді
 Добрий день! Допоможіть знайти інформацію про електронну і інтернет комунікації. Дякую ! (7:06:2012, 17:15)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F; http://netiquette4uth.blogspot.com/2009/12/blog-post.html; http://www.pravda.com.ua/news/2001/11/9/2985063/; http://webstyletalk.net/node/64; http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Economics/60701.doc.htm; http://intkonf.org/timchuk-hs-chaplinskiy-yub-osoblivosti-internet-komunikatsiyi-v-suchasnomu-marketingu/. А також літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Головаха Є. Інтернет комунікація соціологів : коментар до матеріалів круглого столу/ Є. Головаха //Соціологія : теорія , методи , маркетинг. - К., 2011. - №2. - C. 202-204. 2. Кожухівська Р. Б. Застосування інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі/ Р. Б. Кожухівська //Економіка та держава: міжнародний нау-ково-практичний журнал. - Киiв, 2012. - №4. - C. 61-63. 3. Копанєва Є. Когнітивно орієнтовані ресурси й наукові Інтернет-комунікації/ Є. Копанєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2011. - №5. - C. 10-13. 4. Окландер М. Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу/ М. Окландер, І. Литовченко //Маркетинг в Україні. - Киiв, 2008. - №3. - C. 29-35. 5. Пелехата О. Г. Інтернет - технології в документальних комунікаціях/ О. Г. Пелехата //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : науковий журнал. - Киiв, 2012. - №1. - C. 46-50. 6. Сидоров М. Інтернет як засіб комунікації та соціального впливу/ М. Сидоров, Д. Табаков //Політичний менеджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2008. - №4. - C. 119-125. 7. Тищенко О. Мова інтернет-спілкування: стиль, норма, освіта/ О. Тищенко //Дивослово: науково-методичний. - Киiв. - ISSN 0130-5263, 2011. - №12. - C. 35 - 39. 8. Третяк А. А. Вплив новітніх комунікаційних інтернет-мереж на розвиток публічної сфери політики/ А.А. Третяк //Економічний часопис - ХХІ: науковий журнал. - Киiв, 2011. - №11/12. - C. 37-39. 9. Філіпова Л.Я. Інформаційно- комунікативні прояви ресурсного потенціалу інтернету / Л.Я. Філіпова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2010. - №2. - C. 44-49. 10. Чи стане інтернет основним каналом комунікації майбутнього? : [круглий стіл в інституті Горшеніна] //Українська культура : журнал Міністерства культури України. - Київ, 2012. - N 1. - C. 36-41. 11. Ганжуров Ю. Парламентаризм як об"єкт електоральної комунікації/ Ю. Ганжуров //Політичний ме-неджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2004. - №5. - C. 92- 99. 12. Копанєва В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації/ В. Копанєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №5. - C. 3-9. 13. Пелехата О. Управління документними комунікаціями за допомогою мережних технологій/ О. Пеле-хата //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2012. - №3. - C. 29-31 (Шифр В125788/2012/3) 14. Шелестова А. Електронно-документальна комунікація сучасного університету: тенденції розвитку/ А. Шелестова //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №9. - C. 27-33.

[ Наверх ]

 Добрий день. Підкажіть будь-ласка, які книги з логістики є у вашій бібліотеці? Дякую!!! (30:06:2012, 12:26)

Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є такі підручники: . Алькема В. Г. Логістика. Теорія і практика: навч. посіб./ В. Г.Алькема, О. М.Сумець. - К.: Професіонал, 2008. - 272 с. 2. Банько В. Г. Логістика: навч. посіб./ В. Г.Банько. - вид. 2-ге, перероб.. - К.: КНТ, 2007. - 332 с. 3. КАЛЬЧЕНКО А.Г. Логістика: Навч. посібник/ А.Г. КАЛЬЧЕНКО . - К.: КНЕУ, 2000. - 148 c. 4. КАЛЬЧЕНКО А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник/ А.Г. КАЛЬЧЕНКО . - К: Знання, 1999. - 136 c. 5. Кальченко А. Г. Логістика: навч. посіб./ А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. - вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2008. - 472 с. 6. Крикавський Є. В. Логістичні системи : навч. посіб./ Є. В.Крикавський, Н. В.Чорнописька. - Л.: Вид-во Нац. ун-тету " Львівська політехніка", 2009. - 264 с. 7. Крикавський Є. В. Логістика : компендіум і практикум: навч. посіб./ Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. - К.: Кондор, 2009. - 340 с. 8. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посіб./ Є.В.Крикавський, Н.І.Чухрай, Н.В.Чорнописька. - К.: Кондор, 2007. - 340 с. 9. Логістика : теорія та практика : навч. посіб./ В. М.Кислий, О. А. Біловодська, О. М.Олефіренко, О. М. Соляник. - К.: ЦУЛ, 2010. - 360 с. 10. Логістика: навч. посіб./ О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішина, І. І. Бори-сенко. - К.: Знання, 2008. - 566 с. 11. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посіб./ Ю.В.Пономарьова. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 192 с. 12. Пономарьова Ю.В. Логістика: навч. посіб./ Ю.В.Пономарьова. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 328 с. 13. Стаханов В.Н. Теоритические основы логистики/ В.Н.Стаханов , В.Б.Украинцев. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 160 с. 14. Хромов О. П. Логістика : навч. посіб./ О. П.Хромов. - Х.: Бурун кн., 2012. - 224 с.

[ Наверх ]

 Добрий день. Підкажіть будь-ласка, чи є у вашій бібліотеці журнал Вісник податкової служби та газета Все про бухгалтерський облік? (30:06:2012, 12:30)

Добрий день! У фонді нашої бібліотеки є даний журнал і газета.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти нові книги з охорони атмосферного повітря. Дякую. (27:06:2012, 09:44)

Добрий день! Пропонуємо наступні книги Барановський В. А. Україна. Екологічні проблеми атмосферного повітря: [карта]: м-б 1:2000000/ В. А. Барановський. - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2000. - 10 с Матушевська Н. Р. Охорона атмосферного повітря : інтерактив. комплекс навч.-метод. забезп.: навч. посіб./ Н. Р.Матушевська. - Рівне: НУВГП, 2008. - 236 с Україна. Екологічні проблеми атмосферного повітря: Масштаб 1 : 2000000. - К., 2000. - 8 с. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе: Справочник/ Н.Ф. Тищенко . - М.: Химия, 1991. - 362 c Харланов С. А. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учебник/ С. А. Харланов, В. А. Степанов. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Высш. шк., 1991. - 262 с. Шапарь А.Г. Охрана воздушного бассейна: (Учебно-методическое пособие)/ А.Г.Шапарь. - Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. - 64 с.

[ Наверх ]

 Добрый день. Помогите найти ответ на вопрос - Методы определения точки безубыточности инвестиционного проекта (16:06:2012, 16:50)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://timesnet.ru/economy/3684/; http://intkonf.org/yavdokimenko-yun-opredelenie-tochki-bezubyitochnosti-biznesa-s-uchetom-dinamiki-osvoeniya-proizvodstva/; http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CHMQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.100balov.com%2Fdata%2Fukr%2FMikroekonomika%2FAnaliz_bezzbijtkovosti_proekty.doc&ei=Y5ncT6OLOsTDswag8ozBDQ&usg=AFQjCNHyFsj5lUbUwv3GRC7SJEPXpvuRSQ; http://www.dlab.irtc.org.ua/analz_ip/pages/t6-3.htm; http://pidruchniki.ws/15130616/ekonomika/tochka_bezzbitkovosti; http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/69357.doc.htm. А також пропонуємо літературу з нашої бібліотеки:1. Галушко В. Точка беззбитковості: теоретичні погляди на методологію розрахунків / В. Галушко //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2006. - №10. - C. 3 - 7. 2. Массаковський В. Про розрахунок точки беззбитковості/ В. Массаковський //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - 2006. - №9. - C. 15-19. 3. Моссаковський В. Особливості розрахунку точки беззбитковості в аграрній сфері/ В. Моссаковський //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2009. - №9. - C. 73-84. 4. Наконечний Т. Економіко - математичний аналіз беззбитковості виробництва/ Т. Наконечний //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2007. - №5. - C. 120 - 129. 5. Солодовник Л. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації/ Л. Солодовник //Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. - 2011. - N4. - C. 119-125. 6. Солодовник Л. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації/ Л. Солодовник //Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. - 2011. - N6. - C. 253-259. 7. Чумаченко М. Дослідження передумов і припущень при аналізі графіка беззбитковості/ М. Чумаченко, І. Бєлоусова //Бух. облік і аудит. - 2006. - №5. - C. 3-10.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка підібрати список до контрольної роботи на тему "Управління персоналом на підприємстві". Буду дуже вдячна Вам! (27:06:2012, 09:45)

Добрий день! Рекомендуємо використати: 1. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посіб./ Л. В.Балабанова, О. В.Стельмашенко. - К.: Знання, 2011. - 236 с. - (Школа маркетингового менеджменту) 2. Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб./ М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К.: ЦУЛ, 2009. - 502 с 3. Жув Д. Подбор персонала/ Д.Жув, Д.Массони. - С.Пб: Нева, 2003. - 96 с 4. Мистецтво управління персоналом.: Таланти і лідери. Кн.1. - К.: Видавництво Олексія Капусти, 2002. - 300 с 5. Огарев Г. 25 законов управления людьми/ Г.Огарев. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 448 с 6. Сучасні методики управління персоналом: теорет. та практ. аспекти/ відп. за вип. Ярема В. І. - Ужгород, 1988. - 50 c 7. Управління персоналом фірми: Навч. посіб./ Під ред. Крамаренко В.І.. - К.: ЦУЛ, 2003. - 272 с 8. ХРАМОВ В.О., БОВТРУК А.П.. Основи управління персоналом: Навч. . метод. посібник/ БОВТРУК А.П. ХРАМОВ В.О.. - К.: МАУП, 2001. - 112 c. - ISSN 966-608-086-9 9. Цимбалюк С. О. Технології управління персоналом : навч. посіб./ С. О.Цимбалюк. - К.: КНЕУ, 2009. - 399 с

[ Наверх ]

 Підберіть будь ласка літературу до курсової на тему: " Вплив релігії та культури Саудівської Аравії на економічні відносини між Україною та Саудівською Аравією". (27:06:2012, 11:13)

Добрий день! 1. Ігнатьєв П. М. Країни Азії : особливості культури та побуту/ П. М.Ігнатьєв. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2011. - 340 с 2. Іщенко Г. Бізнес без кордонів: Україна - Саудівська Аравія/ Г. Іщенко //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2006. - N40/28лют/. - C. 6 3. Васильев А. В королевстве нефти и ислама : Саудовская Аравия/ А. Васильев //Азия и Африка се-годня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2004. - №8. - C. 72-75 4. Джубак Д. Саудовская Аравия держит в своих руках судьбу экономики США/ Д. Джубак //Финансовая консультация. - Киiв, 2007. - №20. - C. 30-32 5. Зінько С. Українсько - саудівські відносини : що далі?/ С. Зінько //Зовнішні справи: Суспільно-політичний журнал. - К, 2009. - N 3. - C. 32 - 36 6. Каспрук В. Саудівська Аравія бере на себе лідерство в арабському світі/ В. Каспрук //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2007. - №57. - C. 7 7. Магєрранова Ю. Вплив релігійного чинника на формування зовнішньої політики Саудівської Аравії/ Ю. Магєрранова //Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал/ засновник Вер-ховна Рада України. - К., 2011. - №10. - C. 15-20 8. Мартинов А. Саудівська Аравія: між реформами та революціями : [про долю саудівської монархії]/ А. Мартинов //Демократична Україна: громадсько - політична. - К, 2011. - №48/2 груд./. - C. 4 9. Меморандум про взаєморозуміння щодо двосторонніх політичних консультацій між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ КОролівства Саудівська Аравія //Офіційний вісник України: збірник нормативно-правових актів. - 2010. - N52. - C. 99-100 10. Офіційний Ріяд - лідер арабського світу //Ігнатьєв П. М. Країни Азії : особливості культури та побуту/ П. М.Ігнатьєв. - Чернівці: Книги - ХХІ. - ISBN 978-617-614-013-9. - 2011. - C. 219-226 11. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про спияння та взаємний захист інвестицій: Закон України від 18 лютого 2009 року №1006-VI //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2009. - N53/25 берез./. - C. 5.-орієнтир 12. Хадж до Саудовської Аравії //Ігнатьєв П. М. Країни Азії : особливості культури та побуту/ П. М.Ігнатьєв. - Чернівці: Книги - ХХІ. - ISBN 978-617-614-013-9. - 2011. - C. 226-230 13. Ямані М. Після короля... Яким шляхом піде Саудівська Аравія?/ М. Ямані //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2005. - №139. - C. 3

[ Наверх ]

 Скажіть, будьте добрі , як працює бібліотека у ці вихідні.. (27:06:2012, 09:51)

Добрий день! 28-го і 29-го червня вихідні дні, 30 червня працюємо до 19.00

[ Наверх ]

 Чи є у вашій бібліотеці в наявності книжки Харукі Муракамі? (27:06:2012, 11:14)

Добрий день! Звичайно, такі: 1. Муракамі Х. 1Q84: роман. Кн. 1/ Х.Муракамі. - Х.: Фоліо, 2009. - 505 с 2. Муракамі Х. Погоня за вівцею/ Х.Муракамі. - Х.: Фоліо, 2004. - 318 с. - (Література) 3. Муракамі Х. Танцюй, танцюй, танцюй: Роман: У 2-х т.. Т.1/ Х.Муракамі; Пер. з яп. І.П. Дзюби. - Х.: Фоліо, 2005. - 351 с. - (Література) 4. Мураками Х. TV-люди : [рассказы]/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 160 с. - (Мураками-мания) 5. Мураками Х. Исчезновение слона/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 176 с. - (Мураками-мания) 6. Мураками Х. К югу от границы, на запад от солнца : роман/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 208 с 7. Мураками Х. Мой любимый sputnik: роман/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2011. - 272 с. - (Мураками-мания) 8. Мураками Х. Ничья на карусели: рассказы/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 160 с. - (Мураками-мания) 9. Мураками Х. Норвежский лес: роман/ Х.Мураками; пер. с яп. А. Замилова. - М.: Эксмо, 2008. - 386 с 10. Мураками Х. Хороший день для кенгуру: рассказы/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 191 с. - (Мура-ками-мания) та інші.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції