// архів 2007-2013

червень 2012Запитання
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію про електронну і інтернет комунікації. Дякую ! (7:06:2012, 17:15)
Добрий день. Підкажіть будь-ласка, які книги з логістики є у вашій бібліотеці? Дякую!!! (30:06:2012, 12:26)
Добрий день. Підкажіть будь-ласка, чи є у вашій бібліотеці журнал Вісник податкової служби та газета Все про бухгалтерський облік? (30:06:2012, 12:30)
Доброго дня! Допоможіть знайти нові книги з охорони атмосферного повітря. Дякую. (27:06:2012, 09:44)
Добрый день. Помогите найти ответ на вопрос - Методы определения точки безубыточности инвестиционного проекта (16:06:2012, 16:50)
Допоможіть, будь-ласка підібрати список до контрольної роботи на тему "Управління персоналом на підприємстві". Буду дуже вдячна Вам! (27:06:2012, 09:45)
Підберіть будь ласка літературу до курсової на тему: " Вплив релігії та культури Саудівської Аравії на економічні відносини між Україною та Саудівською Аравією". (27:06:2012, 11:13)
Скажіть, будьте добрі , як працює бібліотека у ці вихідні.. (27:06:2012, 09:51)
Чи є у вашій бібліотеці в наявності книжки Харукі Муракамі? (27:06:2012, 11:14)

Відповіді
 Добрий день! Допоможіть знайти інформацію про електронну і інтернет комунікації. Дякую ! (7:06:2012, 17:15)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F; http://netiquette4uth.blogspot.com/2009/12/blog-post.html; http://www.pravda.com.ua/news/2001/11/9/2985063/; http://webstyletalk.net/node/64; http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Economics/60701.doc.htm; http://intkonf.org/timchuk-hs-chaplinskiy-yub-osoblivosti-internet-komunikatsiyi-v-suchasnomu-marketingu/. А також літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Головаха Є. Інтернет комунікація соціологів : коментар до матеріалів круглого столу/ Є. Головаха //Соціологія : теорія , методи , маркетинг. - К., 2011. - №2. - C. 202-204. 2. Кожухівська Р. Б. Застосування інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі/ Р. Б. Кожухівська //Економіка та держава: міжнародний нау-ково-практичний журнал. - Киiв, 2012. - №4. - C. 61-63. 3. Копанєва Є. Когнітивно орієнтовані ресурси й наукові Інтернет-комунікації/ Є. Копанєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2011. - №5. - C. 10-13. 4. Окландер М. Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу/ М. Окландер, І. Литовченко //Маркетинг в Україні. - Киiв, 2008. - №3. - C. 29-35. 5. Пелехата О. Г. Інтернет - технології в документальних комунікаціях/ О. Г. Пелехата //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : науковий журнал. - Киiв, 2012. - №1. - C. 46-50. 6. Сидоров М. Інтернет як засіб комунікації та соціального впливу/ М. Сидоров, Д. Табаков //Політичний менеджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2008. - №4. - C. 119-125. 7. Тищенко О. Мова інтернет-спілкування: стиль, норма, освіта/ О. Тищенко //Дивослово: науково-методичний. - Киiв. - ISSN 0130-5263, 2011. - №12. - C. 35 - 39. 8. Третяк А. А. Вплив новітніх комунікаційних інтернет-мереж на розвиток публічної сфери політики/ А.А. Третяк //Економічний часопис - ХХІ: науковий журнал. - Киiв, 2011. - №11/12. - C. 37-39. 9. Філіпова Л.Я. Інформаційно- комунікативні прояви ресурсного потенціалу інтернету / Л.Я. Філіпова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2010. - №2. - C. 44-49. 10. Чи стане інтернет основним каналом комунікації майбутнього? : [круглий стіл в інституті Горшеніна] //Українська культура : журнал Міністерства культури України. - Київ, 2012. - N 1. - C. 36-41. 11. Ганжуров Ю. Парламентаризм як об"єкт електоральної комунікації/ Ю. Ганжуров //Політичний ме-неджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2004. - №5. - C. 92- 99. 12. Копанєва В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації/ В. Копанєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №5. - C. 3-9. 13. Пелехата О. Управління документними комунікаціями за допомогою мережних технологій/ О. Пеле-хата //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2012. - №3. - C. 29-31 (Шифр В125788/2012/3) 14. Шелестова А. Електронно-документальна комунікація сучасного університету: тенденції розвитку/ А. Шелестова //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №9. - C. 27-33.

[ Наверх ]

 Добрий день. Підкажіть будь-ласка, які книги з логістики є у вашій бібліотеці? Дякую!!! (30:06:2012, 12:26)

Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є такі підручники: . Алькема В. Г. Логістика. Теорія і практика: навч. посіб./ В. Г.Алькема, О. М.Сумець. - К.: Професіонал, 2008. - 272 с. 2. Банько В. Г. Логістика: навч. посіб./ В. Г.Банько. - вид. 2-ге, перероб.. - К.: КНТ, 2007. - 332 с. 3. КАЛЬЧЕНКО А.Г. Логістика: Навч. посібник/ А.Г. КАЛЬЧЕНКО . - К.: КНЕУ, 2000. - 148 c. 4. КАЛЬЧЕНКО А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник/ А.Г. КАЛЬЧЕНКО . - К: Знання, 1999. - 136 c. 5. Кальченко А. Г. Логістика: навч. посіб./ А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. - вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2008. - 472 с. 6. Крикавський Є. В. Логістичні системи : навч. посіб./ Є. В.Крикавський, Н. В.Чорнописька. - Л.: Вид-во Нац. ун-тету " Львівська політехніка", 2009. - 264 с. 7. Крикавський Є. В. Логістика : компендіум і практикум: навч. посіб./ Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. - К.: Кондор, 2009. - 340 с. 8. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посіб./ Є.В.Крикавський, Н.І.Чухрай, Н.В.Чорнописька. - К.: Кондор, 2007. - 340 с. 9. Логістика : теорія та практика : навч. посіб./ В. М.Кислий, О. А. Біловодська, О. М.Олефіренко, О. М. Соляник. - К.: ЦУЛ, 2010. - 360 с. 10. Логістика: навч. посіб./ О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішина, І. І. Бори-сенко. - К.: Знання, 2008. - 566 с. 11. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посіб./ Ю.В.Пономарьова. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 192 с. 12. Пономарьова Ю.В. Логістика: навч. посіб./ Ю.В.Пономарьова. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 328 с. 13. Стаханов В.Н. Теоритические основы логистики/ В.Н.Стаханов , В.Б.Украинцев. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 160 с. 14. Хромов О. П. Логістика : навч. посіб./ О. П.Хромов. - Х.: Бурун кн., 2012. - 224 с.

[ Наверх ]

 Добрий день. Підкажіть будь-ласка, чи є у вашій бібліотеці журнал Вісник податкової служби та газета Все про бухгалтерський облік? (30:06:2012, 12:30)

Добрий день! У фонді нашої бібліотеки є даний журнал і газета.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти нові книги з охорони атмосферного повітря. Дякую. (27:06:2012, 09:44)

Добрий день! Пропонуємо наступні книги Барановський В. А. Україна. Екологічні проблеми атмосферного повітря: [карта]: м-б 1:2000000/ В. А. Барановський. - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2000. - 10 с Матушевська Н. Р. Охорона атмосферного повітря : інтерактив. комплекс навч.-метод. забезп.: навч. посіб./ Н. Р.Матушевська. - Рівне: НУВГП, 2008. - 236 с Україна. Екологічні проблеми атмосферного повітря: Масштаб 1 : 2000000. - К., 2000. - 8 с. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе: Справочник/ Н.Ф. Тищенко . - М.: Химия, 1991. - 362 c Харланов С. А. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учебник/ С. А. Харланов, В. А. Степанов. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Высш. шк., 1991. - 262 с. Шапарь А.Г. Охрана воздушного бассейна: (Учебно-методическое пособие)/ А.Г.Шапарь. - Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. - 64 с.

[ Наверх ]

 Добрый день. Помогите найти ответ на вопрос - Методы определения точки безубыточности инвестиционного проекта (16:06:2012, 16:50)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://timesnet.ru/economy/3684/; http://intkonf.org/yavdokimenko-yun-opredelenie-tochki-bezubyitochnosti-biznesa-s-uchetom-dinamiki-osvoeniya-proizvodstva/; http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CHMQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.100balov.com%2Fdata%2Fukr%2FMikroekonomika%2FAnaliz_bezzbijtkovosti_proekty.doc&ei=Y5ncT6OLOsTDswag8ozBDQ&usg=AFQjCNHyFsj5lUbUwv3GRC7SJEPXpvuRSQ; http://www.dlab.irtc.org.ua/analz_ip/pages/t6-3.htm; http://pidruchniki.ws/15130616/ekonomika/tochka_bezzbitkovosti; http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/69357.doc.htm. А також пропонуємо літературу з нашої бібліотеки:1. Галушко В. Точка беззбитковості: теоретичні погляди на методологію розрахунків / В. Галушко //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2006. - №10. - C. 3 - 7. 2. Массаковський В. Про розрахунок точки беззбитковості/ В. Массаковський //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - 2006. - №9. - C. 15-19. 3. Моссаковський В. Особливості розрахунку точки беззбитковості в аграрній сфері/ В. Моссаковський //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2009. - №9. - C. 73-84. 4. Наконечний Т. Економіко - математичний аналіз беззбитковості виробництва/ Т. Наконечний //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2007. - №5. - C. 120 - 129. 5. Солодовник Л. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації/ Л. Солодовник //Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. - 2011. - N4. - C. 119-125. 6. Солодовник Л. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації/ Л. Солодовник //Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. - 2011. - N6. - C. 253-259. 7. Чумаченко М. Дослідження передумов і припущень при аналізі графіка беззбитковості/ М. Чумаченко, І. Бєлоусова //Бух. облік і аудит. - 2006. - №5. - C. 3-10.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка підібрати список до контрольної роботи на тему "Управління персоналом на підприємстві". Буду дуже вдячна Вам! (27:06:2012, 09:45)

Добрий день! Рекомендуємо використати: 1. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посіб./ Л. В.Балабанова, О. В.Стельмашенко. - К.: Знання, 2011. - 236 с. - (Школа маркетингового менеджменту) 2. Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб./ М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К.: ЦУЛ, 2009. - 502 с 3. Жув Д. Подбор персонала/ Д.Жув, Д.Массони. - С.Пб: Нева, 2003. - 96 с 4. Мистецтво управління персоналом.: Таланти і лідери. Кн.1. - К.: Видавництво Олексія Капусти, 2002. - 300 с 5. Огарев Г. 25 законов управления людьми/ Г.Огарев. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 448 с 6. Сучасні методики управління персоналом: теорет. та практ. аспекти/ відп. за вип. Ярема В. І. - Ужгород, 1988. - 50 c 7. Управління персоналом фірми: Навч. посіб./ Під ред. Крамаренко В.І.. - К.: ЦУЛ, 2003. - 272 с 8. ХРАМОВ В.О., БОВТРУК А.П.. Основи управління персоналом: Навч. . метод. посібник/ БОВТРУК А.П. ХРАМОВ В.О.. - К.: МАУП, 2001. - 112 c. - ISSN 966-608-086-9 9. Цимбалюк С. О. Технології управління персоналом : навч. посіб./ С. О.Цимбалюк. - К.: КНЕУ, 2009. - 399 с

[ Наверх ]

 Підберіть будь ласка літературу до курсової на тему: " Вплив релігії та культури Саудівської Аравії на економічні відносини між Україною та Саудівською Аравією". (27:06:2012, 11:13)

Добрий день! 1. Ігнатьєв П. М. Країни Азії : особливості культури та побуту/ П. М.Ігнатьєв. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2011. - 340 с 2. Іщенко Г. Бізнес без кордонів: Україна - Саудівська Аравія/ Г. Іщенко //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2006. - N40/28лют/. - C. 6 3. Васильев А. В королевстве нефти и ислама : Саудовская Аравия/ А. Васильев //Азия и Африка се-годня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2004. - №8. - C. 72-75 4. Джубак Д. Саудовская Аравия держит в своих руках судьбу экономики США/ Д. Джубак //Финансовая консультация. - Киiв, 2007. - №20. - C. 30-32 5. Зінько С. Українсько - саудівські відносини : що далі?/ С. Зінько //Зовнішні справи: Суспільно-політичний журнал. - К, 2009. - N 3. - C. 32 - 36 6. Каспрук В. Саудівська Аравія бере на себе лідерство в арабському світі/ В. Каспрук //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2007. - №57. - C. 7 7. Магєрранова Ю. Вплив релігійного чинника на формування зовнішньої політики Саудівської Аравії/ Ю. Магєрранова //Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал/ засновник Вер-ховна Рада України. - К., 2011. - №10. - C. 15-20 8. Мартинов А. Саудівська Аравія: між реформами та революціями : [про долю саудівської монархії]/ А. Мартинов //Демократична Україна: громадсько - політична. - К, 2011. - №48/2 груд./. - C. 4 9. Меморандум про взаєморозуміння щодо двосторонніх політичних консультацій між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ КОролівства Саудівська Аравія //Офіційний вісник України: збірник нормативно-правових актів. - 2010. - N52. - C. 99-100 10. Офіційний Ріяд - лідер арабського світу //Ігнатьєв П. М. Країни Азії : особливості культури та побуту/ П. М.Ігнатьєв. - Чернівці: Книги - ХХІ. - ISBN 978-617-614-013-9. - 2011. - C. 219-226 11. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про спияння та взаємний захист інвестицій: Закон України від 18 лютого 2009 року №1006-VI //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2009. - N53/25 берез./. - C. 5.-орієнтир 12. Хадж до Саудовської Аравії //Ігнатьєв П. М. Країни Азії : особливості культури та побуту/ П. М.Ігнатьєв. - Чернівці: Книги - ХХІ. - ISBN 978-617-614-013-9. - 2011. - C. 226-230 13. Ямані М. Після короля... Яким шляхом піде Саудівська Аравія?/ М. Ямані //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2005. - №139. - C. 3

[ Наверх ]

 Скажіть, будьте добрі , як працює бібліотека у ці вихідні.. (27:06:2012, 09:51)

Добрий день! 28-го і 29-го червня вихідні дні, 30 червня працюємо до 19.00

[ Наверх ]

 Чи є у вашій бібліотеці в наявності книжки Харукі Муракамі? (27:06:2012, 11:14)

Добрий день! Звичайно, такі: 1. Муракамі Х. 1Q84: роман. Кн. 1/ Х.Муракамі. - Х.: Фоліо, 2009. - 505 с 2. Муракамі Х. Погоня за вівцею/ Х.Муракамі. - Х.: Фоліо, 2004. - 318 с. - (Література) 3. Муракамі Х. Танцюй, танцюй, танцюй: Роман: У 2-х т.. Т.1/ Х.Муракамі; Пер. з яп. І.П. Дзюби. - Х.: Фоліо, 2005. - 351 с. - (Література) 4. Мураками Х. TV-люди : [рассказы]/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 160 с. - (Мураками-мания) 5. Мураками Х. Исчезновение слона/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 176 с. - (Мураками-мания) 6. Мураками Х. К югу от границы, на запад от солнца : роман/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 208 с 7. Мураками Х. Мой любимый sputnik: роман/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2011. - 272 с. - (Мураками-мания) 8. Мураками Х. Ничья на карусели: рассказы/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 160 с. - (Мураками-мания) 9. Мураками Х. Норвежский лес: роман/ Х.Мураками; пер. с яп. А. Замилова. - М.: Эксмо, 2008. - 386 с 10. Мураками Х. Хороший день для кенгуру: рассказы/ Х.Мураками. - М.: Эксмо, 2009. - 191 с. - (Мура-ками-мания) та інші.

[ Наверх ]