// архів 2007-2013

травень 2012Запитання
Де можна знайти аналіз виконання бюджету міста Рівного за 2010 - 2011 роки?? Де можна знайти звіт про виконання бюджету м.Рівного за 2010 рік з додатками (в повному обсязі) (8:05:2012, 18:59)
Добрий день! Мені потрібна література до теми: Генеза порівняльного англійського та американського бібліотекознавства
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про характеристику міста Радивилів і району, зокрема про кліматичні умови, грунти, водні та рекреаційні ресурси тощо.Дякую! (5:05:2012, 12:15)
Доброго дня! Хотіла поцікавитись, чи маєте ви на абонементі або в читальному залі книгу Лубкович І. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів, 2005.Буду вдячна за відповідь. (2:05:2012, 16:42)
Доброго дня! Чи є у Вас у бібліотеці навч. посібник Марчук М.М. Технічна експлуатація автомобілів або якась інша його література. Дякую. (21:05:2012, 22:22)
Доброго дня!Знайдіть мені, будь-ласка, список літератури на тему: Кліматичні умови, Грунтовий покрив, Водні ресурси, рекреаційні ресурси міста Радивилова та району.Дякую! (3:05:2012, 21:14)
Підскажіть будь ласка дезнайти інформацію"Використання інтерактивних методів при вивченніприродознавсва у 5-6 кл" (14:05:2012, 14:40)
Подати план (орієнтовний перелік питань) проведення інструктажу з охорони праці до початку ведення на обєкті малярних робіт/Дякую. (27:05:2012, 19:49)
Чи є у Вас у бібліотеці "Звітна наукова конференція викладачів, аспірантіа, співробітників і студентів РДГУ. - Рівне: РДГУ, 2011" та "Бібліотекознавство і бібліографія за кордоном. - 1974. - Вип. 50". І в якому відділі? (17:05:2012, 10:46)
Шановні експерти,Чи є у фондах Вашої бібліотеки інформація щодо перекладачів О.Никитки, М.Бейєра, Б.Раскіна та П.Макаренка?Заздалегідь вдячна.З повагою,Аліна (16:05:2012, 16:51)

Відповіді
 Де можна знайти аналіз виконання бюджету міста Рівного за 2010 - 2011 роки?? Де можна знайти звіт про виконання бюджету м.Рівного за 2010 рік з додатками (в повному обсязі) (8:05:2012, 18:59)

Добрий день! Радимо використати : Стратегічний план економічного розвитку міста Рівне economy.rv.ua/.../economic_development_та сайт Рівненської міської ради:www.city-adm.rv.ua

[ Наверх ]

 Добрий день! Мені потрібна література до теми: Генеза порівняльного англійського та американського бібліотекознавства

Добрий день! Башун О. В. Бібліотеки США : погляд українського фахівця/ О. В. Башун. - К, 2004. - 56с. Библиотеки и библиотечное дело США : комплексный подход/ под. ред. В. В. Попова. - М., 1992 - 296 с. Библиотеки за рубежом: сборник. - М., 2001. - 199 с. Библиотеки за рубежом, 2003 : сборник. - М., 2003. - 192 с. Библиотековедение и библиография за рубежом : сборник. - М., 1958- Вып. 1 - 131. Національні бібліотеки світу на початку 21 сторіччя. - К., 2005. - 47 с. Библиотечное дело, информационные системы и образование в США// Научные и технические библиотеки . - 2007. -N7. - C. 62-74 Бразье К. Повышение качества поиска информации в Британской библиотеке : новые стратегические направения/ К. Бразье // Научные и технические библиотеки. - 2009. -N2. - C. 77-86 Варганова Г.В. Лидерство как направление библиотековедческих исследований США/ Г. В. Варганова // Научные и технические библиотеки. - 2008. -N8. - C. 87-95 Варганова Г. Интернет- исследования как средство получения нового знания ( анализ зарубежного опыта )/ Г. Варганова // Библиотековедение. - 2010. -№2. - C. 93-98 Драгныш Е. Принцип удовольствия : библиотечная архитектура Великобритании/ Е. Драгныш // Библиотечное дело. - 2011. -№8. - C. 35-42 Ильина Т. Британский опыт поддержки и развития чтения/ Т. Ильина // Библиотековедение . - 2005. -№5. - C. 93-98 Кисловская Г.А. Зарубежный опыт в области оцифровывания рукописей (по материалам международного семинара)/ Г.А. Кисловская // Библиотековедение. - 2007. -№5. - C. 92-96 Лиховид Т.Ф. Высшее библиотечно-информационное образование в Великобритании/ Т.Ф. Лиховид // Библиотековедение. - 2007. -№3. - C. 94-98 Матвеев М. Исследование проблем имиджа библиотек в зарубежных странах ( 1980-2000 - е гг.)/ М. Матвеев // Библиотековедение. - 2006. -№6. - C. 92-96 Опарина О.Д. Сравнительный анализ функциональности электронных каталогов университетских библиотек России, Европы и США/ О.Д. Опарина // Библиотековедение. - 2008. -№4. - C. 52-58 Романов П. С. Комплексный подход к измерению эффективности работы библиотеки : зарубежный опыт/ П. С. Романов // Библиотековедение . - 2009. -№2. - C. 90-96 Романов П. Менеджмент затрат: в теории и на практике: [примеры применения в деятельности библиотек США и Великобритании отдельных элементов финансового менеджмента в целях повышения эффективности используемых денежных средств путем снижения уровня издержек]/ П. Романов // Библиотека . - 2007. -№12. - C. 17-20 Романов П.С. Анализ библиотечной деятельности на основе системного подхода в зарубежном библиотековедении/ П.С. Романов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2009. -№4. - C. 195-200 Романов П.С. Концепции стоимости библиотечно-информационных услуг в зарубежном библиотековедении: анализ, тенденции, взаимосвязи/ П.С. Романов // Библиотековедение. - 2009. -№6. - C. 29-32 Романов П.С. Учет фондов и оценка эффективности в зарубежном библиотековедении/ П.С. Романов // Научные и технические библиотеки. - 2009. -N6. - C. 51-59 Романов П.С. Экономическая сущность библиотечных инноваций : взгляды зарубежных библиотековедов/ П.С. Романов // Научные и технические библиотеки . - 2010. -№3. - C. 39-46 Стрішенець Н. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавці/ Н. Стрішенець // Бібліотечна планета . - 2010. -№2. - C. 12-16 Сукиасян Э. Паспорт профессии библиотекаря в США/ Э.Р. Сукиасян // Библиотековедение. - 2004. -№5. - C. 90-102 Сухоруков К.М. Шотландская конференция ИФЛА : некоторые итоги/ К.М. Сухоруков // Библиотековедение . -2003. -№4. - C. 98-104 Тютина И. Диктатура закона : Управление публичными библиотеками и их финансирование в Америке/ Тютина И. // Библиотека . - 1999 . - N 8 . - С. 66 -67 Трушина И. Часть американской мечты / И. Трушина // Библиотека. - 2004. -№12. - C. 79-82

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про характеристику міста Радивилів і району, зокрема про кліматичні умови, грунти, водні та рекреаційні ресурси тощо.Дякую! (5:05:2012, 12:15)

Добрий день! Пропонуємо наступні джерела: 1. Вас щиро запрошує край наш козацький : Радивилівський район [буклет] / Радивилівська районна рада. - Радивилів, 2008?. - 6 с 2. Ящук В. Радивилів: Краєзнавчі матеріали/ В.Ящук. - Рівне: Волинські обереги, 2004. - 164 с 3. Коротун І. М. Географія Рівненської області : Природа. Населення. Господар-ство. Екологія/ І. М. Коротун, Л. К. Коротун; Рівн.відділ Укр.географ.т-ва;Упр.екобезпеки в Рівн.обл.;Укр.держ.акад.водн.госп.;Рівн.ін-т підв.кваліф.пед.кадрів. - Рiвне: Рiвн.iн-т пед.кадрiв, 1996. - 274 c 4. Рівненщина туристична: путівник/ авт.-упоряд. Н. Борець-Струк, О. Матвійчук. - К.: Світ успіху, 2007. - 384 с. 5. Географічна енциклопедія України : в 3-х т.. - К.: Укр. енциклопедія. - 1993. - ISBN 5-88500-015-8 Т. 3: П-Я. - 1993. – С. 394-395 6. Природно-заповідний фонд Рівненської області/ під. ред. Ю. М. Грищенка. - Рівне: Волин. обереги, 2008. - 216 с. Щоб отримати більш детальну інформацію на задану тему, запрошуємо вас до краєзнавчого відділу нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Хотіла поцікавитись, чи маєте ви на абонементі або в читальному залі книгу Лубкович І. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів, 2005.Буду вдячна за відповідь. (2:05:2012, 16:42)

Добрий день! Вказана Вами книга є у нашій книгозбірні, а зокрема у читальній залі, абонементі та книгосховищі

[ Наверх ]

 Доброго дня! Чи є у Вас у бібліотеці навч. посібник Марчук М.М. Технічна експлуатація автомобілів або якась інша його література. Дякую. (21:05:2012, 22:22)

Добрий день! Посібника Марчука М.М. Технічна експлуатація автомобілів у фондах нашої бібліотеки немає. Пропонуємо наступні книги: Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху: навч. посіб./ В. М.Герзель, М. М.Марчук, М. А.Фабрицький, О. П.Рижий. - Рівне: НУВГП, 2008. - 200 с. Марчук Н.М. Обоснование параметров и разработка активатора смородиноуборочной машины. специальность 05.2001- Механизация сельскохозяйственного производства : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. - Рязань, 1985

[ Наверх ]

 Доброго дня!Знайдіть мені, будь-ласка, список літератури на тему: Кліматичні умови, Грунтовий покрив, Водні ресурси, рекреаційні ресурси міста Радивилова та району.Дякую! (3:05:2012, 21:14)

Добрий день!Пропонуємо наступні джерела: 1. Вас щиро запрошує край наш козацький : Радивилівський район [буклет] / Радивилівська районна рада. - Радивилів, 2008?. - 6 с 2. Ящук В. Радивилів: Краєзнавчі матеріали/ В.Ящук. - Рівне: Волинські обереги, 2004. - 164 с 3. Коротун І. М. Географія Рівненської області : Природа. Населення. Господар-ство. Екологія/ І. М. Коротун, Л. К. Коротун; Рівн.відділ Укр.географ.т-ва;Упр.екобезпеки в Рівн.обл.;Укр.держ.акад.водн.госп.;Рівн.ін-т підв.кваліф.пед.кадрів. - Рiвне: Рiвн.iн-т пед.кадрiв, 1996. - 274 c 4. Рівненщина туристична: путівник/ авт.-упоряд. Н. Борець-Струк, О. Матвійчук. - К.: Світ успіху, 2007. - 384 с. 5. Географічна енциклопедія України : в 3-х т.. - К.: Укр. енциклопедія. - 1993. - ISBN 5-88500-015-8 Т. 3: П-Я. - 1993. – С. 394-395 6. Природно-заповідний фонд Рівненської області/ під. ред. Ю. М. Грищенка. - Рівне: Волин. обереги, 2008. - 216 с. Щоб отримати більш детальну інформацію на задану тему, запрошуємо вас до краєзнавчого відділу нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Підскажіть будь ласка дезнайти інформацію"Використання інтерактивних методів при вивченніприродознавсва у 5-6 кл" (14:05:2012, 14:40)

Добрий день! 1. Інтерактивні методи навчання/ за ред. П. Шевчука, П. Фенриха. - Щецін: WSAP, 2007. - 170 + 1 CD-ROM 2. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно - модульній системі організації навчально-го процесу/ С.М.Гончаров. - Рівне: НУВГП, 2006. - 172 с 3. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник/ За заг. ред. О.І.Пометун. - К.: Вид.-во А.С.К., 2004. - 192 c. 4. Сабіне А. Не вчи мене, але дозволь мені вчитися : інтеракт. ігри/ А.Сабіне, К. В.Вопель; пер. Н. Крець. - Л.: Свічадо, 2009. - 124 с 5. Кокарєва А. Від мультімедійності - до інтерактивності : Вітчизняні розробки програмних засобів навчального призначення для забезпечення навчання природних дисциплін і математики / А. Кокарєва //Гуманітарні науки. - 2007. - №1. - C. 69-76 6. Вербицька О. Інтерактивні методи навчання предметів природничого циклу/ О. Вербицька //Початкова школа. - 2007. - №6. - C. 25-27 7. Золотарьова О.В. ON-LINE урок природознавства в 5 класі : [вивчення природи людиною]/ О.В. Золотарьова //Комп'ютер у школі та сім'ї . - 2010. - №8. - C. 30-31 8. У гості до лісовика. 2-6 клас: Заняття: Інтерактивні форми навчання //Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - №6/7. - C. 8-9 9. Екологічний ланцюжок. 4-9 клас: Ігрове завдання: Інтерактивні форми навчання //Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - №6/7. - C. 25 10. Екологічна експедиція: Комплексна оцінка стану навколишнього середовища. 6-11 клас: Екскурсія //Краєзнавство. Географія. Туризм. -2007. - №6/7. - C. 31-47 11. Екологічний менеджмент. 6-10 клас: Ігрове шоу: Інтерактивні форми навчання //Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - №6/7. - C. 18-24

[ Наверх ]

 Подати план (орієнтовний перелік питань) проведення інструктажу з охорони праці до початку ведення на обєкті малярних робіт/Дякую. (27:05:2012, 19:49)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0282666-09; http://text.normativ.ua/doc3617.htm. А також надаємо список літератури: 1. Батлук В. А. Охорона праці у будівельній галузі: навч. посіб./ В. А.Батлук, Г . Г.Гогіташвілі. - К.: Знання, 2006. - 550 с. 2. Безпека праці в будівництві: Підруч./ М.М.Гіроль, Г.М.Семчук, Н.М.Прокопчук. - Рівне: УДУВГП, 2004. - 293 с.: іл. 3. Буракова С. О. Записна книжка інженера з охорони праці / С. О. Буракова, М. В. Підгородецький, А. М. Марущак. - 2-ге вид., доповн. і переробл.. - К.: Урожай, 1991. - 163 c. 4. Грибан В. Г. Охорона праці : навч. посіб./ В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. - 2-ге вид.. - К.: ЦУЛ, 2011. - 280 с. 5. ЖИДЕЦЬКИЙ В.Ц. Основи охорони праці/ В.Ц. ЖИДЕЦЬКИЙ ; Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В.. - Львiв: Афiша, 2000. - 348 c. 6. Збірник інструкцій з охорони праці для професій і робіт в будівельному виробництві. - К: Основа, 2002. - 352 c. 7. Калошин А. И. Охрана труда/ А. И. Калошин . - 2-е изд. - М.: Агропромиздат, 1991. - 303 с. 8. Мариненко Н. В. Уроки безопасности : Охрана труда/ Н. В. Мариненко. - М.: Профиздат, 1991. - 110 с. 9. Онищенко О. Г. Охорона праці при експлуатації будівельної техніки : Довідник/ О. Г. Онищенко, М. М. Рябов. - К.: Урожай, 1992. - 208 с. 10. Організація навчання з питань охорони праці працівників АНП/ Д.А.Бутко, М.Т.Воїнов, В.Л.Лущенков, С.Д.Мазілін. - Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2000. - 264 с 11. Охорона праці В Україні/ Ред.В.С.Ковальський. - К: Iн Юрком, 2000. - 400 c. 12. ПiСТУН I.П. Охорона праці: Практикум/ I.П. ПiСТУН ; і.П. ПіСТУН ; Пістун і.П.,Кіт Ю.В.,Березовецький А.П.. - Суми: Унiверситетська книга, 2000. - 207 c. 13. Практикум з охорони праці: навч. посіб./ О. М.Кухнюк, С. Л.Кусковець, М. В.Сурговський, Н. М.Прокопчук. - Рівне: НУВГП, 2011. - 266 с 14. Пчелинцев В. А. Охрана труда в строительстве : Учеб. пособ. для вузов / В. А. Пчелинцев , Д. В. Коп-тев, Г. Г. Орлов. - М.: Высш. шк., 1991. - 271 с. 15. Ярошевська В.М. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб./ В.М.Ярошевська, В.Й.Чабан. - Рівне: НУВГП, 2005. - 313 с. 16. Ярошевська В.М. Охорона праці в галузі: Навч. посіб./ В.М.Ярошевська, В.Й.Чабан. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. Пугач В. І., Люлька Г. С. хорона праці в будівництві: Навчальний посібник/ ЛЮЛЬКА Г.С. ПУГАЧ В.I. - Харкiв: Рубiкон, 1998. - 304 c.

[ Наверх ]

 Чи є у Вас у бібліотеці "Звітна наукова конференція викладачів, аспірантіа, співробітників і студентів РДГУ. - Рівне: РДГУ, 2011" та "Бібліотекознавство і бібліографія за кордоном. - 1974. - Вип. 50". І в якому відділі? (17:05:2012, 10:46)

Добрий день! У нашій книгозбірні є лише книга "Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ. - Рівне: РДГУ, 2010"

[ Наверх ]

 Шановні експерти,Чи є у фондах Вашої бібліотеки інформація щодо перекладачів О.Никитки, М.Бейєра, Б.Раскіна та П.Макаренка?Заздалегідь вдячна.З повагою,Аліна (16:05:2012, 16:51)

Добрий день! На жаль, у фондах нашої бібліотеки інформації щодо даних перекладачів немає

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції