// архів 2007-2013

травень 2012Запитання
Де можна знайти аналіз виконання бюджету міста Рівного за 2010 - 2011 роки?? Де можна знайти звіт про виконання бюджету м.Рівного за 2010 рік з додатками (в повному обсязі) (8:05:2012, 18:59)
Добрий день! Мені потрібна література до теми: Генеза порівняльного англійського та американського бібліотекознавства
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про характеристику міста Радивилів і району, зокрема про кліматичні умови, грунти, водні та рекреаційні ресурси тощо.Дякую! (5:05:2012, 12:15)
Доброго дня! Хотіла поцікавитись, чи маєте ви на абонементі або в читальному залі книгу Лубкович І. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів, 2005.Буду вдячна за відповідь. (2:05:2012, 16:42)
Доброго дня! Чи є у Вас у бібліотеці навч. посібник Марчук М.М. Технічна експлуатація автомобілів або якась інша його література. Дякую. (21:05:2012, 22:22)
Доброго дня!Знайдіть мені, будь-ласка, список літератури на тему: Кліматичні умови, Грунтовий покрив, Водні ресурси, рекреаційні ресурси міста Радивилова та району.Дякую! (3:05:2012, 21:14)
Підскажіть будь ласка дезнайти інформацію"Використання інтерактивних методів при вивченніприродознавсва у 5-6 кл" (14:05:2012, 14:40)
Подати план (орієнтовний перелік питань) проведення інструктажу з охорони праці до початку ведення на обєкті малярних робіт/Дякую. (27:05:2012, 19:49)
Чи є у Вас у бібліотеці "Звітна наукова конференція викладачів, аспірантіа, співробітників і студентів РДГУ. - Рівне: РДГУ, 2011" та "Бібліотекознавство і бібліографія за кордоном. - 1974. - Вип. 50". І в якому відділі? (17:05:2012, 10:46)
Шановні експерти,Чи є у фондах Вашої бібліотеки інформація щодо перекладачів О.Никитки, М.Бейєра, Б.Раскіна та П.Макаренка?Заздалегідь вдячна.З повагою,Аліна (16:05:2012, 16:51)

Відповіді
 Де можна знайти аналіз виконання бюджету міста Рівного за 2010 - 2011 роки?? Де можна знайти звіт про виконання бюджету м.Рівного за 2010 рік з додатками (в повному обсязі) (8:05:2012, 18:59)

Добрий день! Радимо використати : Стратегічний план економічного розвитку міста Рівне economy.rv.ua/.../economic_development_та сайт Рівненської міської ради:www.city-adm.rv.ua

[ Наверх ]

 Добрий день! Мені потрібна література до теми: Генеза порівняльного англійського та американського бібліотекознавства

Добрий день! Башун О. В. Бібліотеки США : погляд українського фахівця/ О. В. Башун. - К, 2004. - 56с. Библиотеки и библиотечное дело США : комплексный подход/ под. ред. В. В. Попова. - М., 1992 - 296 с. Библиотеки за рубежом: сборник. - М., 2001. - 199 с. Библиотеки за рубежом, 2003 : сборник. - М., 2003. - 192 с. Библиотековедение и библиография за рубежом : сборник. - М., 1958- Вып. 1 - 131. Національні бібліотеки світу на початку 21 сторіччя. - К., 2005. - 47 с. Библиотечное дело, информационные системы и образование в США// Научные и технические библиотеки . - 2007. -N7. - C. 62-74 Бразье К. Повышение качества поиска информации в Британской библиотеке : новые стратегические направения/ К. Бразье // Научные и технические библиотеки. - 2009. -N2. - C. 77-86 Варганова Г.В. Лидерство как направление библиотековедческих исследований США/ Г. В. Варганова // Научные и технические библиотеки. - 2008. -N8. - C. 87-95 Варганова Г. Интернет- исследования как средство получения нового знания ( анализ зарубежного опыта )/ Г. Варганова // Библиотековедение. - 2010. -№2. - C. 93-98 Драгныш Е. Принцип удовольствия : библиотечная архитектура Великобритании/ Е. Драгныш // Библиотечное дело. - 2011. -№8. - C. 35-42 Ильина Т. Британский опыт поддержки и развития чтения/ Т. Ильина // Библиотековедение . - 2005. -№5. - C. 93-98 Кисловская Г.А. Зарубежный опыт в области оцифровывания рукописей (по материалам международного семинара)/ Г.А. Кисловская // Библиотековедение. - 2007. -№5. - C. 92-96 Лиховид Т.Ф. Высшее библиотечно-информационное образование в Великобритании/ Т.Ф. Лиховид // Библиотековедение. - 2007. -№3. - C. 94-98 Матвеев М. Исследование проблем имиджа библиотек в зарубежных странах ( 1980-2000 - е гг.)/ М. Матвеев // Библиотековедение. - 2006. -№6. - C. 92-96 Опарина О.Д. Сравнительный анализ функциональности электронных каталогов университетских библиотек России, Европы и США/ О.Д. Опарина // Библиотековедение. - 2008. -№4. - C. 52-58 Романов П. С. Комплексный подход к измерению эффективности работы библиотеки : зарубежный опыт/ П. С. Романов // Библиотековедение . - 2009. -№2. - C. 90-96 Романов П. Менеджмент затрат: в теории и на практике: [примеры применения в деятельности библиотек США и Великобритании отдельных элементов финансового менеджмента в целях повышения эффективности используемых денежных средств путем снижения уровня издержек]/ П. Романов // Библиотека . - 2007. -№12. - C. 17-20 Романов П.С. Анализ библиотечной деятельности на основе системного подхода в зарубежном библиотековедении/ П.С. Романов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2009. -№4. - C. 195-200 Романов П.С. Концепции стоимости библиотечно-информационных услуг в зарубежном библиотековедении: анализ, тенденции, взаимосвязи/ П.С. Романов // Библиотековедение. - 2009. -№6. - C. 29-32 Романов П.С. Учет фондов и оценка эффективности в зарубежном библиотековедении/ П.С. Романов // Научные и технические библиотеки. - 2009. -N6. - C. 51-59 Романов П.С. Экономическая сущность библиотечных инноваций : взгляды зарубежных библиотековедов/ П.С. Романов // Научные и технические библиотеки . - 2010. -№3. - C. 39-46 Стрішенець Н. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавці/ Н. Стрішенець // Бібліотечна планета . - 2010. -№2. - C. 12-16 Сукиасян Э. Паспорт профессии библиотекаря в США/ Э.Р. Сукиасян // Библиотековедение. - 2004. -№5. - C. 90-102 Сухоруков К.М. Шотландская конференция ИФЛА : некоторые итоги/ К.М. Сухоруков // Библиотековедение . -2003. -№4. - C. 98-104 Тютина И. Диктатура закона : Управление публичными библиотеками и их финансирование в Америке/ Тютина И. // Библиотека . - 1999 . - N 8 . - С. 66 -67 Трушина И. Часть американской мечты / И. Трушина // Библиотека. - 2004. -№12. - C. 79-82

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про характеристику міста Радивилів і району, зокрема про кліматичні умови, грунти, водні та рекреаційні ресурси тощо.Дякую! (5:05:2012, 12:15)

Добрий день! Пропонуємо наступні джерела: 1. Вас щиро запрошує край наш козацький : Радивилівський район [буклет] / Радивилівська районна рада. - Радивилів, 2008?. - 6 с 2. Ящук В. Радивилів: Краєзнавчі матеріали/ В.Ящук. - Рівне: Волинські обереги, 2004. - 164 с 3. Коротун І. М. Географія Рівненської області : Природа. Населення. Господар-ство. Екологія/ І. М. Коротун, Л. К. Коротун; Рівн.відділ Укр.географ.т-ва;Упр.екобезпеки в Рівн.обл.;Укр.держ.акад.водн.госп.;Рівн.ін-т підв.кваліф.пед.кадрів. - Рiвне: Рiвн.iн-т пед.кадрiв, 1996. - 274 c 4. Рівненщина туристична: путівник/ авт.-упоряд. Н. Борець-Струк, О. Матвійчук. - К.: Світ успіху, 2007. - 384 с. 5. Географічна енциклопедія України : в 3-х т.. - К.: Укр. енциклопедія. - 1993. - ISBN 5-88500-015-8 Т. 3: П-Я. - 1993. – С. 394-395 6. Природно-заповідний фонд Рівненської області/ під. ред. Ю. М. Грищенка. - Рівне: Волин. обереги, 2008. - 216 с. Щоб отримати більш детальну інформацію на задану тему, запрошуємо вас до краєзнавчого відділу нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Хотіла поцікавитись, чи маєте ви на абонементі або в читальному залі книгу Лубкович І. Соціологія і журналістика: Підручник. – Львів, 2005.Буду вдячна за відповідь. (2:05:2012, 16:42)

Добрий день! Вказана Вами книга є у нашій книгозбірні, а зокрема у читальній залі, абонементі та книгосховищі

[ Наверх ]

 Доброго дня! Чи є у Вас у бібліотеці навч. посібник Марчук М.М. Технічна експлуатація автомобілів або якась інша його література. Дякую. (21:05:2012, 22:22)

Добрий день! Посібника Марчука М.М. Технічна експлуатація автомобілів у фондах нашої бібліотеки немає. Пропонуємо наступні книги: Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху: навч. посіб./ В. М.Герзель, М. М.Марчук, М. А.Фабрицький, О. П.Рижий. - Рівне: НУВГП, 2008. - 200 с. Марчук Н.М. Обоснование параметров и разработка активатора смородиноуборочной машины. специальность 05.2001- Механизация сельскохозяйственного производства : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. - Рязань, 1985

[ Наверх ]

 Доброго дня!Знайдіть мені, будь-ласка, список літератури на тему: Кліматичні умови, Грунтовий покрив, Водні ресурси, рекреаційні ресурси міста Радивилова та району.Дякую! (3:05:2012, 21:14)

Добрий день!Пропонуємо наступні джерела: 1. Вас щиро запрошує край наш козацький : Радивилівський район [буклет] / Радивилівська районна рада. - Радивилів, 2008?. - 6 с 2. Ящук В. Радивилів: Краєзнавчі матеріали/ В.Ящук. - Рівне: Волинські обереги, 2004. - 164 с 3. Коротун І. М. Географія Рівненської області : Природа. Населення. Господар-ство. Екологія/ І. М. Коротун, Л. К. Коротун; Рівн.відділ Укр.географ.т-ва;Упр.екобезпеки в Рівн.обл.;Укр.держ.акад.водн.госп.;Рівн.ін-т підв.кваліф.пед.кадрів. - Рiвне: Рiвн.iн-т пед.кадрiв, 1996. - 274 c 4. Рівненщина туристична: путівник/ авт.-упоряд. Н. Борець-Струк, О. Матвійчук. - К.: Світ успіху, 2007. - 384 с. 5. Географічна енциклопедія України : в 3-х т.. - К.: Укр. енциклопедія. - 1993. - ISBN 5-88500-015-8 Т. 3: П-Я. - 1993. – С. 394-395 6. Природно-заповідний фонд Рівненської області/ під. ред. Ю. М. Грищенка. - Рівне: Волин. обереги, 2008. - 216 с. Щоб отримати більш детальну інформацію на задану тему, запрошуємо вас до краєзнавчого відділу нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Підскажіть будь ласка дезнайти інформацію"Використання інтерактивних методів при вивченніприродознавсва у 5-6 кл" (14:05:2012, 14:40)

Добрий день! 1. Інтерактивні методи навчання/ за ред. П. Шевчука, П. Фенриха. - Щецін: WSAP, 2007. - 170 + 1 CD-ROM 2. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно - модульній системі організації навчально-го процесу/ С.М.Гончаров. - Рівне: НУВГП, 2006. - 172 с 3. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник/ За заг. ред. О.І.Пометун. - К.: Вид.-во А.С.К., 2004. - 192 c. 4. Сабіне А. Не вчи мене, але дозволь мені вчитися : інтеракт. ігри/ А.Сабіне, К. В.Вопель; пер. Н. Крець. - Л.: Свічадо, 2009. - 124 с 5. Кокарєва А. Від мультімедійності - до інтерактивності : Вітчизняні розробки програмних засобів навчального призначення для забезпечення навчання природних дисциплін і математики / А. Кокарєва //Гуманітарні науки. - 2007. - №1. - C. 69-76 6. Вербицька О. Інтерактивні методи навчання предметів природничого циклу/ О. Вербицька //Початкова школа. - 2007. - №6. - C. 25-27 7. Золотарьова О.В. ON-LINE урок природознавства в 5 класі : [вивчення природи людиною]/ О.В. Золотарьова //Комп'ютер у школі та сім'ї . - 2010. - №8. - C. 30-31 8. У гості до лісовика. 2-6 клас: Заняття: Інтерактивні форми навчання //Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - №6/7. - C. 8-9 9. Екологічний ланцюжок. 4-9 клас: Ігрове завдання: Інтерактивні форми навчання //Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - №6/7. - C. 25 10. Екологічна експедиція: Комплексна оцінка стану навколишнього середовища. 6-11 клас: Екскурсія //Краєзнавство. Географія. Туризм. -2007. - №6/7. - C. 31-47 11. Екологічний менеджмент. 6-10 клас: Ігрове шоу: Інтерактивні форми навчання //Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - №6/7. - C. 18-24

[ Наверх ]

 Подати план (орієнтовний перелік питань) проведення інструктажу з охорони праці до початку ведення на обєкті малярних робіт/Дякую. (27:05:2012, 19:49)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0282666-09; http://text.normativ.ua/doc3617.htm. А також надаємо список літератури: 1. Батлук В. А. Охорона праці у будівельній галузі: навч. посіб./ В. А.Батлук, Г . Г.Гогіташвілі. - К.: Знання, 2006. - 550 с. 2. Безпека праці в будівництві: Підруч./ М.М.Гіроль, Г.М.Семчук, Н.М.Прокопчук. - Рівне: УДУВГП, 2004. - 293 с.: іл. 3. Буракова С. О. Записна книжка інженера з охорони праці / С. О. Буракова, М. В. Підгородецький, А. М. Марущак. - 2-ге вид., доповн. і переробл.. - К.: Урожай, 1991. - 163 c. 4. Грибан В. Г. Охорона праці : навч. посіб./ В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. - 2-ге вид.. - К.: ЦУЛ, 2011. - 280 с. 5. ЖИДЕЦЬКИЙ В.Ц. Основи охорони праці/ В.Ц. ЖИДЕЦЬКИЙ ; Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В.. - Львiв: Афiша, 2000. - 348 c. 6. Збірник інструкцій з охорони праці для професій і робіт в будівельному виробництві. - К: Основа, 2002. - 352 c. 7. Калошин А. И. Охрана труда/ А. И. Калошин . - 2-е изд. - М.: Агропромиздат, 1991. - 303 с. 8. Мариненко Н. В. Уроки безопасности : Охрана труда/ Н. В. Мариненко. - М.: Профиздат, 1991. - 110 с. 9. Онищенко О. Г. Охорона праці при експлуатації будівельної техніки : Довідник/ О. Г. Онищенко, М. М. Рябов. - К.: Урожай, 1992. - 208 с. 10. Організація навчання з питань охорони праці працівників АНП/ Д.А.Бутко, М.Т.Воїнов, В.Л.Лущенков, С.Д.Мазілін. - Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2000. - 264 с 11. Охорона праці В Україні/ Ред.В.С.Ковальський. - К: Iн Юрком, 2000. - 400 c. 12. ПiСТУН I.П. Охорона праці: Практикум/ I.П. ПiСТУН ; і.П. ПіСТУН ; Пістун і.П.,Кіт Ю.В.,Березовецький А.П.. - Суми: Унiверситетська книга, 2000. - 207 c. 13. Практикум з охорони праці: навч. посіб./ О. М.Кухнюк, С. Л.Кусковець, М. В.Сурговський, Н. М.Прокопчук. - Рівне: НУВГП, 2011. - 266 с 14. Пчелинцев В. А. Охрана труда в строительстве : Учеб. пособ. для вузов / В. А. Пчелинцев , Д. В. Коп-тев, Г. Г. Орлов. - М.: Высш. шк., 1991. - 271 с. 15. Ярошевська В.М. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб./ В.М.Ярошевська, В.Й.Чабан. - Рівне: НУВГП, 2005. - 313 с. 16. Ярошевська В.М. Охорона праці в галузі: Навч. посіб./ В.М.Ярошевська, В.Й.Чабан. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. Пугач В. І., Люлька Г. С. хорона праці в будівництві: Навчальний посібник/ ЛЮЛЬКА Г.С. ПУГАЧ В.I. - Харкiв: Рубiкон, 1998. - 304 c.

[ Наверх ]

 Чи є у Вас у бібліотеці "Звітна наукова конференція викладачів, аспірантіа, співробітників і студентів РДГУ. - Рівне: РДГУ, 2011" та "Бібліотекознавство і бібліографія за кордоном. - 1974. - Вип. 50". І в якому відділі? (17:05:2012, 10:46)

Добрий день! У нашій книгозбірні є лише книга "Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ. - Рівне: РДГУ, 2010"

[ Наверх ]

 Шановні експерти,Чи є у фондах Вашої бібліотеки інформація щодо перекладачів О.Никитки, М.Бейєра, Б.Раскіна та П.Макаренка?Заздалегідь вдячна.З повагою,Аліна (16:05:2012, 16:51)

Добрий день! На жаль, у фондах нашої бібліотеки інформації щодо даних перекладачів немає

[ Наверх ]