// архів 2007-2013

лютий 2012Запитання
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи по темі "Діяльність міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ в сучасних умовах." Буду дуже вдячна. (24:02:2012, 20:56)
Добрий вечір! Скажіть будь-ласка як Ви обліковуєте та зберігаєте віртуальні довідки? Потрібно для дипломної))) (9:02:2012, 19:35)
Добрий день! Де я можу ознайомитись з звітом роботи РДОб???Чому його ще і досі не виставили в електронному варіанті????? (9:02:2012, 13:56)
Добрий день!Чи є у фондах вашої бібліотеки Богданович М.М. Библиофильская периодика России: дис. ... канд. филол. наук. - М., 2006. - 335с. ? (22:02:2012, 19:04)
Добрий день, скажіть будь-ласка, чи є у фонді бібліотеки книга Блюменау Д. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов. Дякую (5:02:2012, 13:46)
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по темі "Структурно-семантичні розбіжності в українських і російських перекладах п'єси Шекспіра "Ромео і Джульєта" (можна іншу п'єсу Шеспіра, крім "Гамлета") для написання дипломної роботи.Дякую! (29:02:2012, 00:02)
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему "Бібліотеки Рівненщини" (2:02:2012, 11:03)
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему: Управління капіталовкладеннями в економіці. (14:02:2012, 17:35)
Доброго дня! Надайте будь ласка список літератури де може міститися інформація про Острозьку друкарню, Івана Федорова та Острозьку біблію, дякую. (9:02:2012, 22:05)
Доброго дня! Напишіть , будь ласка, адресу Рівненського наркодиспасеру. (3:02:2012, 13:26)
Доброго дня. Допоможіть будь ласка у пошуку літератури на тему "Особливості кредитних операцій у різних країнах" (28:02:2012, 10:08)
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі: "Напрями диференціації інформації". Дякую (8:02:2012, 16:20)
Доброго дня...Підкажіть будь ласка яка в вас є література по осіннім звичаям святам та обрядам українців?? (7:02:2012, 16:43)
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: Фінансовий механізм стабілізації та покращення фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин. Наперед дуже вдячна!! (1:02:2012, 01:49)
Есть ли в фондах библиотеки сборник статей
Митно-тарифна рада та її функції (25:02:2012, 22:58)
Напрямки підвищення ефективності роботи податкових органів в сучасних умовах (25:02:2012, 19:27)
Потрібна література з теми "Бібліотечна освіта в Україні" (26:02:2012, 15:51)
про яку нову льдину мріяв данте (22:02:2012, 13:58)
Прошу допомогти підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему Провадження за зверненнями громадян а органах виконавчої влади (зокрема в Кабінеті Міністрів України) (25:02:2012, 21:01)
Тенденції автоматизації бібліотек Польщі (26:02:2012, 18:52)
Чи надійшов Статистичний щорічник України за 2010 рік? Дякую. (14:02:2012, 17:21)

Відповіді
 Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи по темі "Діяльність міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ в сучасних умовах." Буду дуже вдячна. (24:02:2012, 20:56)

Добрий день! 1. Онищенко О. Міжнародна асоціація академій наук : стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва/ О. Онищенко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практич-ний. - Киiв, 2003. - №2. - C. 42-46 2. Пашкова В. Видавнича діяльність національних бібліотечних асоціацій/ В. Пашкова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 3-5 3. Пашкова В. Внесок національних бібліотечних асоціацій у формування іміджу бібліотеки в суспільстві й підвищенні престижу бібліотечної професії/ В. Пашкова //Бібліотечний фо-рум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 50-56 4. Пашкова В. Огляд діяльності бібліотечних асоціацій у розвинених країнах світу в останній чверті 20 століття/ В. Пашкова //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №1. - C. 42-54

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Скажіть будь-ласка як Ви обліковуєте та зберігаєте віртуальні довідки? Потрібно для дипломної))) (9:02:2012, 19:35)

Добрий день! Віртуальні довідки зберігаються на сайті біліотеки, а обліковуються у щоденнику роботи відділу формування бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів.

[ Наверх ]

 Добрий день! Де я можу ознайомитись з звітом роботи РДОб???Чому його ще і досі не виставили в електронному варіанті????? (9:02:2012, 13:56)

Добрий день! Звіт вже готовий, але в процесі затвердження начальником управління культури області Мельником Я. М. Найближчі дні зверніться на: http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=18

[ Наверх ]

 Добрий день!Чи є у фондах вашої бібліотеки Богданович М.М. Библиофильская периодика России: дис. ... канд. филол. наук. - М., 2006. - 335с. ? (22:02:2012, 19:04)

Добрий день! В фонді нашої бібліотеки цієї дисертації немає. http://www.dissercat.com/content/bibliofilskaya-periodika-rossii http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=infow_wh&S21ALL=%28%3C.%3EU%3D05%28043%29%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

[ Наверх ]

 Добрий день, скажіть будь-ласка, чи є у фонді бібліотеки книга Блюменау Д. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов. Дякую (5:02:2012, 13:46)

Добрий день! У фонді нашої книгозбірні є книга Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис / Д. И. Блюменау - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1989. - 188 с.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по темі "Структурно-семантичні розбіжності в українських і російських перекладах п'єси Шекспіра "Ромео і Джульєта" (можна іншу п'єсу Шеспіра, крім "Гамлета") для написання дипломної роботи.Дякую! (29:02:2012, 00:02)

Добрий день! Лучук О. Григорій Кочур і українська Шекспіріана/ О. Лучук //Українська культура: Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. - Киiв, 2008. - № №11. - C. 34-35. Шекспірові твори в українських перекладах : дослідження Олесі Галь-ко, учениці вчителя - методиста Є.Г.Титової //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - Киiв, 2008. - N 12. - C. 45 – 51. Тарасова Н. Шекспір в українських перекладах // Зарубіж. літ. в навч.закладах. - 1999 . - N 5 . - С. 33 – 36. Цвенгрош Г. Гете і Шекспір у перекладі українською мовою // ЛітературнаУкраїна. - 2002. - 23 травня.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему "Бібліотеки Рівненщини" (2:02:2012, 11:03)

Добрий день! Історія бібліотечної справи Рівненщини : Збірник статей і тез доповідей науково-практичної конференції "Бібліотеки Рівненщини: історія і сучасність". -Рiвне: Волинськi береги, 1999.-111 c. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : Збірник статей. -Рівне: Перспектива, 2004.-91 c.. Друковані видання головної бібліотеки Рівненщини : бібліогр. покажч. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки (1947-2009рр.) : до 70-річчя заснув. б-ки/ уклад. Л. А. Костильова; наук. ред. та відпов. за вип. В. П. Ярощук : ред. Л. Г. Сахнюк. -Рівне: Волин. обереги, 2009.-68 c. Бібліографи Рівненської універсальної наукової бібліотеки : Бібліографічний покажчик/ РЕГі.Рівнен.обл.наук.б-ка.Скл.Вавринюк В.Р.; РЕГI.Рiвнен.обл.наук.б-ка.Скл.Вавринюк В.Р.. -Рiвне, 2000.-40 c Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області / РДОП; уклад. В.П. Ярощук. -Рівне: Волин. обереги, 2008.-16 c Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. -Рівне: Волин. обереги, 2006.-116 c.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему: Управління капіталовкладеннями в економіці. (14:02:2012, 17:35)

Добрий день! Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства. - К.: КНТЕУ, 2005. - 230 с. Правик Ю.М. Регулювання інвестиційних потоків як необхідна складова формування бізнес-стратегії для іноземних капіталовкладень/ Ю.М. Правик //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №10. - C. 26-30. Соколовська I.П. Національні джерела капіталовкладення : стан та перспективирозвитку /І. П. Соколовська // Фінанси України . - 1998. - N 8. - С. 69 - 76. Баліцька В.В. Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень/ В. В. Баліцька //Актуальні проблеми економіки: Наук. економ. журн.. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 8. - C. 55-65. Вінніцький П. Теоретичні основи аналізу та врахування впливу ризиків в управлінні капіталом/ П. Вінніцький //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2008. - №1. - C. 234-238. Головко А. Реформування системи державного регулювання ринку капіталу в Україні/ А. Головко //Ринок цінних паперів України. - Київ, 2007. - №11/12. - C. 19-34 (Шифр Р29/2007/11/12) Лівацька Т.М. Основний капітал та його класифікація/ Т.М. Лівацька //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2007. - №1. - C. 245-255.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Надайте будь ласка список літератури де може міститися інформація про Острозьку друкарню, Івана Федорова та Острозьку біблію, дякую. (9:02:2012, 22:05)

Добрий день! Острозька Біблія / Опрац. та приготовив до друку єрмн. архимандрит др. Рафаїл (Р.Торконяк). -Л.: Книга, 2006.-1956 c. :+CD ROM. Музей книги і друкарства в Острозі : путівник/ Добровільне т-во любителів кн. української РСР. -К., 1987.-14 c. Огієнко І. Історія українського друкарства/ І.Огієнко; Упоряд., автор передмови М.Тимошик. -К.: Наша культура і наука, 2007.-535 c. Ісаєвич Я. Літературна спадщина Івана Федорова/ Я.Ісаєвич. -К.: Вища шк., 1989.-191 c. Мицько І. Іван Федоров: життя в еміграції/ І.Мицько. -Острог: Острозька академія, 2008.-132 c. Видашенко М. Б. Місцями Івана Федорова на Україні : путівник/ М. Б. Видашенко, Я. Д. Ісаєвич, О. Я. Мацюк. -Л.: Каменяр, 1982.-123 c.. Прибитков В. Іван Федоров/ В. Прибитков; пер. з рос.. -К.: Дніпро, 1974.-237 c. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні, 16-перша пол. 17 ст. : зб. док./ упоряд. Я. Д. Ісаєвич. -К.: Наук. думка, 1995.-343 c.. Немировский Е. Л. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров / Е. Л. Немировский. -М.: Книга , 1974.-224 c. Для більш повного списку літератури зверніться до відділу формування бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Напишіть , будь ласка, адресу Рівненського наркодиспасеру. (3:02:2012, 13:26)

Добрий день! Рівне, вул. Князя Володимира, 17. тел. 22-12-45

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть будь ласка у пошуку літератури на тему "Особливості кредитних операцій у різних країнах" (28:02:2012, 10:08)

Добрий день! Пропонуємо : Губіна І. Валютні операції у прикладах. Імпорт та кредити./ І. Губіна //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №14. - C. 41-50. Марченко В. Кредит від нерезидента з офшорним статусом/ В. Марченко //Дебет-Кредит. - Київ, 2010. - №31. - C. 24-29. Микова М. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кре-дитних операцій банківських установ України/ М. Микова //Банківська справа: науково-практичне видання. - Киiв, 2011. - №3. - C. 80-86. Ольшанченко В. Кредитні операції в Україні/ В. Ольшанченко //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №22. - C. 65-71. Шеломков В. Валютні операції в умовах кризи/ В. Шеломков //Дебет-Кредит. - Київ, 2008. - №51/52. - C. 15-21. Йошiхiро Мацушiма Фінансова система Японії : участь уряду в розподілі кредитів// Банківська справа . - 1995 . - N 4 . - С. 35 – 38. Петрiвська Н. Кредитно - фінансові проблеми та банківська справа удослідженнях українських економістів зарубіжжя ( 20 - 50 -ті роки 20ст . ) // Банківська справа . - 1996 . - N 2 . - С. 36 – 39. Бублик Є. Моделі іпотечного кредитування: зарубіжна та вітчизняна практика/ Є. Бублик //Банківська справа: Науково-практичне видання. - Киiв, 2006. - №5/6. - C. 57-65. Грищенко Т. Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах/ Т. Грищенко //Банківська справа: Науково-практичне видання. - Киiв, 2009. - №6. - C. 51-62.

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі: "Напрями диференціації інформації". Дякую (8:02:2012, 16:20)

Добрий день! уточніть будь-ласка своє питання - ви маєте на увазі поділ інформації на види?

[ Наверх ]

 Доброго дня...Підкажіть будь ласка яка в вас є література по осіннім звичаям святам та обрядам українців?? (7:02:2012, 16:43)

Добрий день! Стішова Н. Традиційна звичаєво - обрядова культура календарних свят осіннього циклу Рівненського Полісся/ Н. Стішова //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2009. - N 4/5. - C. 67 - 74. Кожолянко Г. Осінні свята та обряди/ Г. Кожолянко //Берегиня: Всеукраїнський народний ча-сопис. - Киiв, 2010. - Ч.3. - C. 61-85. Федорченко Т.А. Календарно-обрядові свята українського народу. Осінь/ Т.А. Федорченко //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №30. - C. 32-35. Іваннікова Л. Серпневі свята: природа повертає на осінь/ Л. Іваннікова //Слово Просвіти : орган всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка. - Киiв, 2007. - №33. - C. 14-15. Крижко В. Народно-педагогічні традиції осіннього календарного циклу в етногенезі українців/ В. Крижко, А. Малахін, В. Ткач //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2006. - N9. - C. 59 - 62.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: Фінансовий механізм стабілізації та покращення фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин. Наперед дуже вдячна!! (1:02:2012, 01:49)

Добрий день! 1. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств./ М.Д. Білик //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №3. - C. 117-128. 2. Герасименко С. Передбачення фінансового стану підприємства при оцінці його здатності до продовження діяльності : ( економіко-статистичні методи )/ С. Герасименко, Н. Головач //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2003. - №4. - C. 2-4. 3. Захарченко В.О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства./ В.О. Захар-ченко //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №1. - C. 137-144. 4. Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства/ Г.В. Карпенко //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №12. - C. 61-62. 5. Козак В. Удосконалення методики аналізу фінансового стану в підприємствах України/ В. Козак //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №3. - C. 53 - 63. 6. Король В. Методологічні розбіжності оцінки ліквідності і платоспроможності в системі аналізу фінансового стану підприємств/ В. Король //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2003. - №5. - C. 22-26. 7. Котляр М. Л. Аналіз фінансового стану підприємства/ М. Л. Котляр //Фінанси України: Науко-во-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - Киiв, 2004. - №5. - C. 99-104. 8. 65.9(4УКр) В-535 Левицька С.О. Аналіз фінансового стану неприбуткових організацій/ С.О. Левицька //Вісник українського державного університету водного господарства та природокори-стування: Збірник наукових праць. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип.2(26). - C. 108-117. 9. Майорченко В. Аналіз ключових галузевих показників фінансового стану підприємств України/ В. Майорченко //Економіст. - Киiв, 2003. - №10. - C. 46-49. 10. Марущак П. Як оперативно оцінити фінансовий стан підприємства/ П. Марущак //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2003. - №5. - C. 44-50. 11. Процків О. Особливості фінансової стратегії щодо подолання кризового стану підприємства/ О. Процків //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - Киiв, 2007. - №8. - C. 13-25. 12. Стельмащук Ю. Методи діагностики фінансового стану і схильності підприємства до банкрутст-ва / Ю. Стельмащук //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2007. - №2. - C. 78 - 85. Електронні ресурси: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/61515.doc.htm; http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2009_649/19.pdf

[ Наверх ]

 Есть ли в фондах библиотеки сборник статей

Добрий день! Родина Волынь : сборник статей и воспоминаний о жизни немцев на територии современных областей Украины. - Житомир : Волынь. - 1998. - 212 с. ; Цецик Я. П. Політика військової колонізації як один з чинників польсько-української конфронтації на Волині у міжвоєнний час/ Я. П. Цецик //Слов'янський вісник: зб. наук. праць/ наук. ред. С. С. Троян. - Рівне: РІС КСУ. - 2011. - C. 261-265 ; Костюк М.П. Німецькі колонії на Волині(ХІХ-поч.ХХ ст.)/ М.П.Костюк. - Терноп.: Підруч. і посіб., 2003. - 381 с. За даною літературою Вам потрібно звернутись у краєзнавчий відділ.

[ Наверх ]

 Митно-тарифна рада та її функції (25:02:2012, 22:58)

Добрий день! Пропонуємо : Шепетiн В. Щоб за наше мито нас не було бито : [ Митно - тарифна поітика] // Політика і час. - 1996. - N 2. - С. 49 - 53. Ващенко В.В. Митно - тарифне регулювання в Україні // Митна справа . -2001 . - N 4 . - с. 16 - 23 Про затвердження складу Митно-тарифної ради України : Постанова Кабінету Міністрів України //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2005. - N122. - C. 12 Громадська рада при Південній митниці: конструктивний діалог митниці з бізнесом налагоджено //Митний брокер. - Киiв, 2009. - №2. - C. 41-45 Громадська рада: [Про Раду експертів з митної справи] //Митний брокер. - Киiв, 2008. - №9. - C. 2-3 Буланий О.О. Світовий досвід сучасного митно-тарифного регулювання та застосування його в Україні/ О.О. Буланий //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №9. - C. 7-14 Ліпіхіна Т. Удосконалення системи митного контролю : аналіз і оцінка ризиків під час здійснення заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД/ Т. Ліпіхіна //Маркетинг в Україні. - Киiв, 2009. - №1. - C. 64-67

[ Наверх ]

 Напрямки підвищення ефективності роботи податкових органів в сучасних умовах (25:02:2012, 19:27)

Добрий день! Ляхович В. Удосконалення організації роботи органів державної податкової служби із звереннями громадян/ В. Ляхович //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2005. - №28. - C. 23-26 Голуб Н. Організація роботи регіональних органів державної податкової служби з розгляду звер-нень громадян/ Н. Голуб //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2006. - №40. - C. 13-16 Клочкова Л. "Відмінна організація роботи - гарантія успіху"/ Л. Клочкова //Вісник податкової служби України . - К., 2011. - №7. - C. 8-9 Новиков Ю. Різні підходи, результат - один...: Робота з платниками податків - візитна картка подат-кових органів на місцях/ Ю. Новиков //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2006. - №11. - C. 16-17 Сисоєв В. Платникам податків - нові сервісні полуги : податківці країн СНД мають перед засобів взаємодії з клієнтами багато новацій, які можуть бути адаптовані до практики роботи органів ДПС України/ В. Сисоєв //Вісник податкової служби України . - К., 2009. - №28. - C. 28-29

[ Наверх ]

 Потрібна література з теми "Бібліотечна освіта в Україні" (26:02:2012, 15:51)

Добрий день! Єрмолаєва Г. Зміст і завдання управлінської підготовки в системі бібліотечної освіти/ Г. Єрмолаєва //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №5. - C. 21-25 Корнієнко В. Вплив інноваційних процесів на розвиток внутрішньобібліотечного навчання фахівців/ В. Корнієнко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 413-421 Освітянські бібліотеки України в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти //Педагогіка і психологія: Вісн. Акад. пед. наук України. - Киiв, 2009. - №1. - C. 128-138 Петрова Л. Сучасні технології бібліотечної освіти/ Л. Петрова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 492-502 Рубан А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчаль-них закладів / А. Рубан //Освіта України: Міністерство освіти і науки України. - К., 2009. - №87/88. - C. 6 Слободяник М. Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні / М. Слободяник //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2011. - №3. - C. 4-6 Смаглова Н. Безперервна бібліотечна освіта : НБУВ - бібліотекам науково-дослідних установ НАН України/ Н. Смаглова //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2005. - №5. - C. 66-67 Шевченко І. Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів : розвиваємо дистанційне навчання/ І. Шевченко //Бібліотечний форум України: інформаційний . - До-нецьк, 2009. - №3. - C. 32-35 Ярошенко Т. Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України/ Т. Ярошенко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №5. - C. 17-22

[ Наверх ]

 про яку нову льдину мріяв данте (22:02:2012, 13:58)

Добрий день! рекомендуємо вам літературу: Данте Алігієрі : Характеристика середніх віків. Житє поета із його поезії/ Укр. мовою зладив і.Франко; Укр. мовою зладив I.Франко. -К.: Вид. т-ва прихильникiв укр. лiт., науки у Львовi, 1913.-246 c. Мандельштам О. Разговор о Данте/ О. Мандельштам. -М.: Искусство, 1967.-87 c.. Баткин Л. М. Данте и его время : поэт и политика/ Л. М. Баткин. -М.: Наука , 1965.-198 c..

[ Наверх ]

 Прошу допомогти підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему Провадження за зверненнями громадян а органах виконавчої влади (зокрема в Кабінеті Міністрів України) (25:02:2012, 21:01)

Добрий день! До уряду зі сподіванням на допомогу: [Про звернення громадян до КабМін] //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2008. - N83. - C. 6 Звертаються - бо довіряють : (звернення громадян до Прем"єр-міністра України та до Кабінету Міністрів України) //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2004. - N200. - C. 5 Кокіна В. Про ліки. І не тільки ... Що робить влада для громади : [співвідношення основних пи-тань, порушених у зверненнях, які надійшли на урядову "гарячу лінію"]/ В. Кокіна //Урядовий кур"єр. - К., 2011. - №66/12 квіт./. - C. 3 Про внесення зміни до пункту 2 інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації : Постанова Кабінету Міністрів України № 26 від 19 січ. 2011 р. //Урядовий кур"єр. - К., 2011. - №20/3 лют./. - C. 11 Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські ) послуги/ В. Кудря //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2006. - №3. - C. 12-15 Соболь В. А. Розвиток системи опрацювання звернень громадян до органів виконавчої влади: історія, стан та перспективи/ В. А. Соболь //Економіка та держава: Міжнародний науко-во-практичний журнал. - Киiв, 2011. - №11. - C. 125-127

[ Наверх ]

 Тенденції автоматизації бібліотек Польщі (26:02:2012, 18:52)

Добрий день! Волош Я. Професійний бібліотечний рух у Польщі і його роль в оновленні бібліотек/ Я. Волош //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №4. - C. 10-16 Волош Я. Що сталося в публічних бібліотеках після зміни системи?/ Я. Волош //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №4. - C. 33-38 Держко І. Автоматизація публічних бібліотек Польщі / І. Держко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №2. - C. 48-49 Збитнєвська А. Бібліотека майбутнього/ А. Збитнєвська //Бібліотечний форум: інформаційний . - До-нецк, 2006. - №1. - C. 53-56 Сокол С. Бібліотеки Польщі: дивовижний культурний феномен/ С. Сокол //Книжковий клуб плюс : Щомісячний журнал для видавців , бібліотекарів . - Киiв, 2007. - №12. - C. 32-33 Тхужевська-Кабата Х. Бібліотека Народова у Варшаві: традиція і сучасність/ Х. Тхужевська-Кабата //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №4. - C. 17-25 Черневич - Умер Т. Программа развития библиотек/ - Умер Т. Черневич //Новая Польша: Общественно-политический и литературный ежемесячник. - М., 2009. - №6. - C. 22-27 Карауш А. Оптимизация и автоматизация / А. Карауш //Библиотечное дело. - СПб., 2005. - №1. - C. 17-18 Яцевич Н. Автоматизация библиотек : проблемы терминологии/ Н. Яцевич //Научные и техниче-ские библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2007. - N2. - C. 50-55

[ Наверх ]

 Чи надійшов Статистичний щорічник України за 2010 рік? Дякую. (14:02:2012, 17:21)

Добрий день! 65.9(4Укр) У-45 Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія/ за заг. ред. А. Єрмолаєва. - К.: НІСД, 2010. - 528 с. - ISBN 978-966-554-112-7: 17.00грн. читальний зал. 65.9(4Укр-4Рів) С-781 Статистичний щорічник Рівненської області за 2010 р./ за ред. Ю. В. Мороза; Гол. упр. статистики у Рівнен. обл.. - Рівне, 2011. - 479 с. - 150.00грн. краєзнавчий відділ. Статистичний щорічник України за 2010 р. бібліотека ще не отримала. http://www.twirpx.com/file/637491/

[ Наверх ]