// архів 2007-2013

лютий 2012Запитання
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи по темі "Діяльність міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ в сучасних умовах." Буду дуже вдячна. (24:02:2012, 20:56)
Добрий вечір! Скажіть будь-ласка як Ви обліковуєте та зберігаєте віртуальні довідки? Потрібно для дипломної))) (9:02:2012, 19:35)
Добрий день! Де я можу ознайомитись з звітом роботи РДОб???Чому його ще і досі не виставили в електронному варіанті????? (9:02:2012, 13:56)
Добрий день!Чи є у фондах вашої бібліотеки Богданович М.М. Библиофильская периодика России: дис. ... канд. филол. наук. - М., 2006. - 335с. ? (22:02:2012, 19:04)
Добрий день, скажіть будь-ласка, чи є у фонді бібліотеки книга Блюменау Д. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов. Дякую (5:02:2012, 13:46)
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по темі "Структурно-семантичні розбіжності в українських і російських перекладах п'єси Шекспіра "Ромео і Джульєта" (можна іншу п'єсу Шеспіра, крім "Гамлета") для написання дипломної роботи.Дякую! (29:02:2012, 00:02)
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему "Бібліотеки Рівненщини" (2:02:2012, 11:03)
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему: Управління капіталовкладеннями в економіці. (14:02:2012, 17:35)
Доброго дня! Надайте будь ласка список літератури де може міститися інформація про Острозьку друкарню, Івана Федорова та Острозьку біблію, дякую. (9:02:2012, 22:05)
Доброго дня! Напишіть , будь ласка, адресу Рівненського наркодиспасеру. (3:02:2012, 13:26)
Доброго дня. Допоможіть будь ласка у пошуку літератури на тему "Особливості кредитних операцій у різних країнах" (28:02:2012, 10:08)
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі: "Напрями диференціації інформації". Дякую (8:02:2012, 16:20)
Доброго дня...Підкажіть будь ласка яка в вас є література по осіннім звичаям святам та обрядам українців?? (7:02:2012, 16:43)
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: Фінансовий механізм стабілізації та покращення фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин. Наперед дуже вдячна!! (1:02:2012, 01:49)
Есть ли в фондах библиотеки сборник статей
Митно-тарифна рада та її функції (25:02:2012, 22:58)
Напрямки підвищення ефективності роботи податкових органів в сучасних умовах (25:02:2012, 19:27)
Потрібна література з теми "Бібліотечна освіта в Україні" (26:02:2012, 15:51)
про яку нову льдину мріяв данте (22:02:2012, 13:58)
Прошу допомогти підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему Провадження за зверненнями громадян а органах виконавчої влади (зокрема в Кабінеті Міністрів України) (25:02:2012, 21:01)
Тенденції автоматизації бібліотек Польщі (26:02:2012, 18:52)
Чи надійшов Статистичний щорічник України за 2010 рік? Дякую. (14:02:2012, 17:21)

Відповіді
 Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи по темі "Діяльність міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ в сучасних умовах." Буду дуже вдячна. (24:02:2012, 20:56)

Добрий день! 1. Онищенко О. Міжнародна асоціація академій наук : стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва/ О. Онищенко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практич-ний. - Киiв, 2003. - №2. - C. 42-46 2. Пашкова В. Видавнича діяльність національних бібліотечних асоціацій/ В. Пашкова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 3-5 3. Пашкова В. Внесок національних бібліотечних асоціацій у формування іміджу бібліотеки в суспільстві й підвищенні престижу бібліотечної професії/ В. Пашкова //Бібліотечний фо-рум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №2. - C. 50-56 4. Пашкова В. Огляд діяльності бібліотечних асоціацій у розвинених країнах світу в останній чверті 20 століття/ В. Пашкова //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №1. - C. 42-54

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Скажіть будь-ласка як Ви обліковуєте та зберігаєте віртуальні довідки? Потрібно для дипломної))) (9:02:2012, 19:35)

Добрий день! Віртуальні довідки зберігаються на сайті біліотеки, а обліковуються у щоденнику роботи відділу формування бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів.

[ Наверх ]

 Добрий день! Де я можу ознайомитись з звітом роботи РДОб???Чому його ще і досі не виставили в електронному варіанті????? (9:02:2012, 13:56)

Добрий день! Звіт вже готовий, але в процесі затвердження начальником управління культури області Мельником Я. М. Найближчі дні зверніться на: http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=18

[ Наверх ]

 Добрий день!Чи є у фондах вашої бібліотеки Богданович М.М. Библиофильская периодика России: дис. ... канд. филол. наук. - М., 2006. - 335с. ? (22:02:2012, 19:04)

Добрий день! В фонді нашої бібліотеки цієї дисертації немає. http://www.dissercat.com/content/bibliofilskaya-periodika-rossii http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=infow_wh&S21ALL=%28%3C.%3EU%3D05%28043%29%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

[ Наверх ]

 Добрий день, скажіть будь-ласка, чи є у фонді бібліотеки книга Блюменау Д. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов. Дякую (5:02:2012, 13:46)

Добрий день! У фонді нашої книгозбірні є книга Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис / Д. И. Блюменау - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1989. - 188 с.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по темі "Структурно-семантичні розбіжності в українських і російських перекладах п'єси Шекспіра "Ромео і Джульєта" (можна іншу п'єсу Шеспіра, крім "Гамлета") для написання дипломної роботи.Дякую! (29:02:2012, 00:02)

Добрий день! Лучук О. Григорій Кочур і українська Шекспіріана/ О. Лучук //Українська культура: Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. - Киiв, 2008. - № №11. - C. 34-35. Шекспірові твори в українських перекладах : дослідження Олесі Галь-ко, учениці вчителя - методиста Є.Г.Титової //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - Киiв, 2008. - N 12. - C. 45 – 51. Тарасова Н. Шекспір в українських перекладах // Зарубіж. літ. в навч.закладах. - 1999 . - N 5 . - С. 33 – 36. Цвенгрош Г. Гете і Шекспір у перекладі українською мовою // ЛітературнаУкраїна. - 2002. - 23 травня.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему "Бібліотеки Рівненщини" (2:02:2012, 11:03)

Добрий день! Історія бібліотечної справи Рівненщини : Збірник статей і тез доповідей науково-практичної конференції "Бібліотеки Рівненщини: історія і сучасність". -Рiвне: Волинськi береги, 1999.-111 c. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : Збірник статей. -Рівне: Перспектива, 2004.-91 c.. Друковані видання головної бібліотеки Рівненщини : бібліогр. покажч. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки (1947-2009рр.) : до 70-річчя заснув. б-ки/ уклад. Л. А. Костильова; наук. ред. та відпов. за вип. В. П. Ярощук : ред. Л. Г. Сахнюк. -Рівне: Волин. обереги, 2009.-68 c. Бібліографи Рівненської універсальної наукової бібліотеки : Бібліографічний покажчик/ РЕГі.Рівнен.обл.наук.б-ка.Скл.Вавринюк В.Р.; РЕГI.Рiвнен.обл.наук.б-ка.Скл.Вавринюк В.Р.. -Рiвне, 2000.-40 c Модельний стандарт діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рівненської області / РДОП; уклад. В.П. Ярощук. -Рівне: Волин. обереги, 2008.-16 c Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. -Рівне: Волин. обереги, 2006.-116 c.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему: Управління капіталовкладеннями в економіці. (14:02:2012, 17:35)

Добрий день! Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства. - К.: КНТЕУ, 2005. - 230 с. Правик Ю.М. Регулювання інвестиційних потоків як необхідна складова формування бізнес-стратегії для іноземних капіталовкладень/ Ю.М. Правик //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №10. - C. 26-30. Соколовська I.П. Національні джерела капіталовкладення : стан та перспективирозвитку /І. П. Соколовська // Фінанси України . - 1998. - N 8. - С. 69 - 76. Баліцька В.В. Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень/ В. В. Баліцька //Актуальні проблеми економіки: Наук. економ. журн.. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 8. - C. 55-65. Вінніцький П. Теоретичні основи аналізу та врахування впливу ризиків в управлінні капіталом/ П. Вінніцький //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2008. - №1. - C. 234-238. Головко А. Реформування системи державного регулювання ринку капіталу в Україні/ А. Головко //Ринок цінних паперів України. - Київ, 2007. - №11/12. - C. 19-34 (Шифр Р29/2007/11/12) Лівацька Т.М. Основний капітал та його класифікація/ Т.М. Лівацька //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2007. - №1. - C. 245-255.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Надайте будь ласка список літератури де може міститися інформація про Острозьку друкарню, Івана Федорова та Острозьку біблію, дякую. (9:02:2012, 22:05)

Добрий день! Острозька Біблія / Опрац. та приготовив до друку єрмн. архимандрит др. Рафаїл (Р.Торконяк). -Л.: Книга, 2006.-1956 c. :+CD ROM. Музей книги і друкарства в Острозі : путівник/ Добровільне т-во любителів кн. української РСР. -К., 1987.-14 c. Огієнко І. Історія українського друкарства/ І.Огієнко; Упоряд., автор передмови М.Тимошик. -К.: Наша культура і наука, 2007.-535 c. Ісаєвич Я. Літературна спадщина Івана Федорова/ Я.Ісаєвич. -К.: Вища шк., 1989.-191 c. Мицько І. Іван Федоров: життя в еміграції/ І.Мицько. -Острог: Острозька академія, 2008.-132 c. Видашенко М. Б. Місцями Івана Федорова на Україні : путівник/ М. Б. Видашенко, Я. Д. Ісаєвич, О. Я. Мацюк. -Л.: Каменяр, 1982.-123 c.. Прибитков В. Іван Федоров/ В. Прибитков; пер. з рос.. -К.: Дніпро, 1974.-237 c. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні, 16-перша пол. 17 ст. : зб. док./ упоряд. Я. Д. Ісаєвич. -К.: Наук. думка, 1995.-343 c.. Немировский Е. Л. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров / Е. Л. Немировский. -М.: Книга , 1974.-224 c. Для більш повного списку літератури зверніться до відділу формування бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Напишіть , будь ласка, адресу Рівненського наркодиспасеру. (3:02:2012, 13:26)

Добрий день! Рівне, вул. Князя Володимира, 17. тел. 22-12-45

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть будь ласка у пошуку літератури на тему "Особливості кредитних операцій у різних країнах" (28:02:2012, 10:08)

Добрий день! Пропонуємо : Губіна І. Валютні операції у прикладах. Імпорт та кредити./ І. Губіна //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №14. - C. 41-50. Марченко В. Кредит від нерезидента з офшорним статусом/ В. Марченко //Дебет-Кредит. - Київ, 2010. - №31. - C. 24-29. Микова М. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кре-дитних операцій банківських установ України/ М. Микова //Банківська справа: науково-практичне видання. - Киiв, 2011. - №3. - C. 80-86. Ольшанченко В. Кредитні операції в Україні/ В. Ольшанченко //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №22. - C. 65-71. Шеломков В. Валютні операції в умовах кризи/ В. Шеломков //Дебет-Кредит. - Київ, 2008. - №51/52. - C. 15-21. Йошiхiро Мацушiма Фінансова система Японії : участь уряду в розподілі кредитів// Банківська справа . - 1995 . - N 4 . - С. 35 – 38. Петрiвська Н. Кредитно - фінансові проблеми та банківська справа удослідженнях українських економістів зарубіжжя ( 20 - 50 -ті роки 20ст . ) // Банківська справа . - 1996 . - N 2 . - С. 36 – 39. Бублик Є. Моделі іпотечного кредитування: зарубіжна та вітчизняна практика/ Є. Бублик //Банківська справа: Науково-практичне видання. - Киiв, 2006. - №5/6. - C. 57-65. Грищенко Т. Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах/ Т. Грищенко //Банківська справа: Науково-практичне видання. - Киiв, 2009. - №6. - C. 51-62.

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по темі: "Напрями диференціації інформації". Дякую (8:02:2012, 16:20)

Добрий день! уточніть будь-ласка своє питання - ви маєте на увазі поділ інформації на види?

[ Наверх ]

 Доброго дня...Підкажіть будь ласка яка в вас є література по осіннім звичаям святам та обрядам українців?? (7:02:2012, 16:43)

Добрий день! Стішова Н. Традиційна звичаєво - обрядова культура календарних свят осіннього циклу Рівненського Полісся/ Н. Стішова //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2009. - N 4/5. - C. 67 - 74. Кожолянко Г. Осінні свята та обряди/ Г. Кожолянко //Берегиня: Всеукраїнський народний ча-сопис. - Киiв, 2010. - Ч.3. - C. 61-85. Федорченко Т.А. Календарно-обрядові свята українського народу. Осінь/ Т.А. Федорченко //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №30. - C. 32-35. Іваннікова Л. Серпневі свята: природа повертає на осінь/ Л. Іваннікова //Слово Просвіти : орган всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка. - Киiв, 2007. - №33. - C. 14-15. Крижко В. Народно-педагогічні традиції осіннього календарного циклу в етногенезі українців/ В. Крижко, А. Малахін, В. Ткач //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2006. - N9. - C. 59 - 62.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: Фінансовий механізм стабілізації та покращення фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин. Наперед дуже вдячна!! (1:02:2012, 01:49)

Добрий день! 1. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств./ М.Д. Білик //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №3. - C. 117-128. 2. Герасименко С. Передбачення фінансового стану підприємства при оцінці його здатності до продовження діяльності : ( економіко-статистичні методи )/ С. Герасименко, Н. Головач //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2003. - №4. - C. 2-4. 3. Захарченко В.О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства./ В.О. Захар-ченко //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №1. - C. 137-144. 4. Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства/ Г.В. Карпенко //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №12. - C. 61-62. 5. Козак В. Удосконалення методики аналізу фінансового стану в підприємствах України/ В. Козак //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №3. - C. 53 - 63. 6. Король В. Методологічні розбіжності оцінки ліквідності і платоспроможності в системі аналізу фінансового стану підприємств/ В. Король //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2003. - №5. - C. 22-26. 7. Котляр М. Л. Аналіз фінансового стану підприємства/ М. Л. Котляр //Фінанси України: Науко-во-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - Киiв, 2004. - №5. - C. 99-104. 8. 65.9(4УКр) В-535 Левицька С.О. Аналіз фінансового стану неприбуткових організацій/ С.О. Левицька //Вісник українського державного університету водного господарства та природокори-стування: Збірник наукових праць. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип.2(26). - C. 108-117. 9. Майорченко В. Аналіз ключових галузевих показників фінансового стану підприємств України/ В. Майорченко //Економіст. - Киiв, 2003. - №10. - C. 46-49. 10. Марущак П. Як оперативно оцінити фінансовий стан підприємства/ П. Марущак //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2003. - №5. - C. 44-50. 11. Процків О. Особливості фінансової стратегії щодо подолання кризового стану підприємства/ О. Процків //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - Киiв, 2007. - №8. - C. 13-25. 12. Стельмащук Ю. Методи діагностики фінансового стану і схильності підприємства до банкрутст-ва / Ю. Стельмащук //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2007. - №2. - C. 78 - 85. Електронні ресурси: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/61515.doc.htm; http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2009_649/19.pdf

[ Наверх ]

 Есть ли в фондах библиотеки сборник статей

Добрий день! Родина Волынь : сборник статей и воспоминаний о жизни немцев на територии современных областей Украины. - Житомир : Волынь. - 1998. - 212 с. ; Цецик Я. П. Політика військової колонізації як один з чинників польсько-української конфронтації на Волині у міжвоєнний час/ Я. П. Цецик //Слов'янський вісник: зб. наук. праць/ наук. ред. С. С. Троян. - Рівне: РІС КСУ. - 2011. - C. 261-265 ; Костюк М.П. Німецькі колонії на Волині(ХІХ-поч.ХХ ст.)/ М.П.Костюк. - Терноп.: Підруч. і посіб., 2003. - 381 с. За даною літературою Вам потрібно звернутись у краєзнавчий відділ.

[ Наверх ]

 Митно-тарифна рада та її функції (25:02:2012, 22:58)

Добрий день! Пропонуємо : Шепетiн В. Щоб за наше мито нас не було бито : [ Митно - тарифна поітика] // Політика і час. - 1996. - N 2. - С. 49 - 53. Ващенко В.В. Митно - тарифне регулювання в Україні // Митна справа . -2001 . - N 4 . - с. 16 - 23 Про затвердження складу Митно-тарифної ради України : Постанова Кабінету Міністрів України //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2005. - N122. - C. 12 Громадська рада при Південній митниці: конструктивний діалог митниці з бізнесом налагоджено //Митний брокер. - Киiв, 2009. - №2. - C. 41-45 Громадська рада: [Про Раду експертів з митної справи] //Митний брокер. - Киiв, 2008. - №9. - C. 2-3 Буланий О.О. Світовий досвід сучасного митно-тарифного регулювання та застосування його в Україні/ О.О. Буланий //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №9. - C. 7-14 Ліпіхіна Т. Удосконалення системи митного контролю : аналіз і оцінка ризиків під час здійснення заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД/ Т. Ліпіхіна //Маркетинг в Україні. - Киiв, 2009. - №1. - C. 64-67

[ Наверх ]

 Напрямки підвищення ефективності роботи податкових органів в сучасних умовах (25:02:2012, 19:27)

Добрий день! Ляхович В. Удосконалення організації роботи органів державної податкової служби із звереннями громадян/ В. Ляхович //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2005. - №28. - C. 23-26 Голуб Н. Організація роботи регіональних органів державної податкової служби з розгляду звер-нень громадян/ Н. Голуб //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2006. - №40. - C. 13-16 Клочкова Л. "Відмінна організація роботи - гарантія успіху"/ Л. Клочкова //Вісник податкової служби України . - К., 2011. - №7. - C. 8-9 Новиков Ю. Різні підходи, результат - один...: Робота з платниками податків - візитна картка подат-кових органів на місцях/ Ю. Новиков //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2006. - №11. - C. 16-17 Сисоєв В. Платникам податків - нові сервісні полуги : податківці країн СНД мають перед засобів взаємодії з клієнтами багато новацій, які можуть бути адаптовані до практики роботи органів ДПС України/ В. Сисоєв //Вісник податкової служби України . - К., 2009. - №28. - C. 28-29

[ Наверх ]

 Потрібна література з теми "Бібліотечна освіта в Україні" (26:02:2012, 15:51)

Добрий день! Єрмолаєва Г. Зміст і завдання управлінської підготовки в системі бібліотечної освіти/ Г. Єрмолаєва //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №5. - C. 21-25 Корнієнко В. Вплив інноваційних процесів на розвиток внутрішньобібліотечного навчання фахівців/ В. Корнієнко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 413-421 Освітянські бібліотеки України в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти //Педагогіка і психологія: Вісн. Акад. пед. наук України. - Киiв, 2009. - №1. - C. 128-138 Петрова Л. Сучасні технології бібліотечної освіти/ Л. Петрова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 492-502 Рубан А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчаль-них закладів / А. Рубан //Освіта України: Міністерство освіти і науки України. - К., 2009. - №87/88. - C. 6 Слободяник М. Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні / М. Слободяник //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2011. - №3. - C. 4-6 Смаглова Н. Безперервна бібліотечна освіта : НБУВ - бібліотекам науково-дослідних установ НАН України/ Н. Смаглова //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2005. - №5. - C. 66-67 Шевченко І. Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів : розвиваємо дистанційне навчання/ І. Шевченко //Бібліотечний форум України: інформаційний . - До-нецьк, 2009. - №3. - C. 32-35 Ярошенко Т. Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України/ Т. Ярошенко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №5. - C. 17-22

[ Наверх ]

 про яку нову льдину мріяв данте (22:02:2012, 13:58)

Добрий день! рекомендуємо вам літературу: Данте Алігієрі : Характеристика середніх віків. Житє поета із його поезії/ Укр. мовою зладив і.Франко; Укр. мовою зладив I.Франко. -К.: Вид. т-ва прихильникiв укр. лiт., науки у Львовi, 1913.-246 c. Мандельштам О. Разговор о Данте/ О. Мандельштам. -М.: Искусство, 1967.-87 c.. Баткин Л. М. Данте и его время : поэт и политика/ Л. М. Баткин. -М.: Наука , 1965.-198 c..

[ Наверх ]

 Прошу допомогти підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему Провадження за зверненнями громадян а органах виконавчої влади (зокрема в Кабінеті Міністрів України) (25:02:2012, 21:01)

Добрий день! До уряду зі сподіванням на допомогу: [Про звернення громадян до КабМін] //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2008. - N83. - C. 6 Звертаються - бо довіряють : (звернення громадян до Прем"єр-міністра України та до Кабінету Міністрів України) //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2004. - N200. - C. 5 Кокіна В. Про ліки. І не тільки ... Що робить влада для громади : [співвідношення основних пи-тань, порушених у зверненнях, які надійшли на урядову "гарячу лінію"]/ В. Кокіна //Урядовий кур"єр. - К., 2011. - №66/12 квіт./. - C. 3 Про внесення зміни до пункту 2 інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації : Постанова Кабінету Міністрів України № 26 від 19 січ. 2011 р. //Урядовий кур"єр. - К., 2011. - №20/3 лют./. - C. 11 Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські ) послуги/ В. Кудря //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2006. - №3. - C. 12-15 Соболь В. А. Розвиток системи опрацювання звернень громадян до органів виконавчої влади: історія, стан та перспективи/ В. А. Соболь //Економіка та держава: Міжнародний науко-во-практичний журнал. - Киiв, 2011. - №11. - C. 125-127

[ Наверх ]

 Тенденції автоматизації бібліотек Польщі (26:02:2012, 18:52)

Добрий день! Волош Я. Професійний бібліотечний рух у Польщі і його роль в оновленні бібліотек/ Я. Волош //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №4. - C. 10-16 Волош Я. Що сталося в публічних бібліотеках після зміни системи?/ Я. Волош //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №4. - C. 33-38 Держко І. Автоматизація публічних бібліотек Польщі / І. Держко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №2. - C. 48-49 Збитнєвська А. Бібліотека майбутнього/ А. Збитнєвська //Бібліотечний форум: інформаційний . - До-нецк, 2006. - №1. - C. 53-56 Сокол С. Бібліотеки Польщі: дивовижний культурний феномен/ С. Сокол //Книжковий клуб плюс : Щомісячний журнал для видавців , бібліотекарів . - Киiв, 2007. - №12. - C. 32-33 Тхужевська-Кабата Х. Бібліотека Народова у Варшаві: традиція і сучасність/ Х. Тхужевська-Кабата //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №4. - C. 17-25 Черневич - Умер Т. Программа развития библиотек/ - Умер Т. Черневич //Новая Польша: Общественно-политический и литературный ежемесячник. - М., 2009. - №6. - C. 22-27 Карауш А. Оптимизация и автоматизация / А. Карауш //Библиотечное дело. - СПб., 2005. - №1. - C. 17-18 Яцевич Н. Автоматизация библиотек : проблемы терминологии/ Н. Яцевич //Научные и техниче-ские библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2007. - N2. - C. 50-55

[ Наверх ]

 Чи надійшов Статистичний щорічник України за 2010 рік? Дякую. (14:02:2012, 17:21)

Добрий день! 65.9(4Укр) У-45 Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія/ за заг. ред. А. Єрмолаєва. - К.: НІСД, 2010. - 528 с. - ISBN 978-966-554-112-7: 17.00грн. читальний зал. 65.9(4Укр-4Рів) С-781 Статистичний щорічник Рівненської області за 2010 р./ за ред. Ю. В. Мороза; Гол. упр. статистики у Рівнен. обл.. - Рівне, 2011. - 479 с. - 150.00грн. краєзнавчий відділ. Статистичний щорічник України за 2010 р. бібліотека ще не отримала. http://www.twirpx.com/file/637491/

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції