// архів 2007-2013

грудень 2012Запитання
номери випусків збірника "Вісник Харківської державної академії культури" є в бібліотеці? (12:12:2012, 19:07)
Бібліометричні методи і розвиток методики документознавчих досліджень? (3:12:2012, 12:24)
Добрий вечір!Чи не могли б Ви мені допомогти із писком літератури по даному запитані "Документальний потік художньої літератури для дітей як об'єкт інформаційного моніторингу." (3:12:2012, 16:57)
Доброго вечора! Допоможіть мені знайти літературу на курсову роботу по темі: "ВІртуальне ДБА: поняття, організація та використання у бібліотеці". Буду дуже вдячна!!! (28:11:2012, 19:18)
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, із підбором літератури до курсової за темою:
Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, підшукати літературу до курсової за темою "Становище православної церкви в Україні в роки німецької окупації 1941-1944 рр.". Дякую,з повагою,Тетяна Козодой. (17:12:2012, 18:59)
Доброго дня дуже потрібна література 2011-2012р. Фінанси. (22:12:2012, 11:39)
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підшукати літературу Голокосту на Волині в роки німецької окупації. На попереднє прохання Ви надіслали літературу з голодомору 1932-33 рр. (18:12:2012, 14:33)
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для підготовки на тему: "Соматична лексика у поетичних творах Дмитра Павличка". Дуже вдячна!!! (10:12:2012, 16:46)
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу по темі Союз українок Рівненщини. Дякую! (16:12:2012, 12:06)
Доброго дня!Допоможіть мені будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Бібліометричні методи і розвиток методики документознавчих досліджень" (3:12:2012, 12:32)
здравствуйте мне нужны материалы по теме 1. Сутність і мета Програми УБО/ММ.2. Основні принципи організації інформаційних систем у рамках програми УБО/ММ.3. Проблеми стандартизації передачі бібліографічної інформації як необхідна умова реалізації міжнародних програм.4. Міжнародна програма (МПМ) МАРК як основа все¬світнього обліку документів.1. Загальна характеристика стану національної бібліографії у краї¬нах Західної Европи і США.2. Національні бібліографія Великобританії.3. Національна бібліографія Франції.4. Національна бібліографія США. исучасний стан ПНБ.успіхи в розвитку національної бібліографії Індії за останню чверть минулого століттяЯке групування матеріалу в покажчиках ПНБ опти¬мальне:а) словникове;б) систематичне;в) алфавітне;г) тематичне? 4. Скласти список міжнародних бібліотечно-бібліографічних організацій у хронологічному порядку їх створення. в электронном варианте (19:12:2012, 15:07)
Підберіть вірші про вірність. Заздалегідь вдячна! (28:11:2012, 21:46)
Проблеми формування шекспірівського дискурсу в німецькому культурному ареалі".Дякую!!! (29:11:2012, 23:31)
Проблеми формування шекспірівського дискурсу в німецькому культурному ареалі" (30:11:2012, 12:27)

Відповіді
  номери випусків збірника "Вісник Харківської державної академії культури" є в бібліотеці? (12:12:2012, 19:07)

Добрий день! На жаль,вказаного Вами збірника в нашій книгозбірні немає

[ Наверх ]

 Бібліометричні методи і розвиток методики документознавчих досліджень? (3:12:2012, 12:24)

Добрий день! 1. Анализ публикационной активности исследователей России и Беларуси по ос-новным библиометрическим параметрам //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №4. - C. 35-39 (Шифр Б324262/2012/4) 2. Лесюк О. Бібліометрична діагностика розвитку книжкового потоку з митної справи України у 1991-2009 роках/ О. Лесюк //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №11. - C. 7-11 (Шифр В125788/2010/11) 3. Павліченко Ю.В. Бібліометрична оцінка стану інноваційного розвитку медичної галузі (на прикладі променевої терапії)/ Ю.В. Павліченко //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 12-16 (Шифр Б13/2007/2) 4. Салiхова О. Бібліометричні показники та аналіз дослідницьких систем// Наука та наукознавство . - 2001 . - т 1 . - С. 76-80 ./ Салiхова О.; Саліхова О.. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Добрий вечір!Чи не могли б Ви мені допомогти із писком літератури по даному запитані "Документальний потік художньої літератури для дітей як об'єкт інформаційного моніторингу." (3:12:2012, 16:57)

Добрий день! Радимо скористатись: 1. Кіліченко Л. М. Українська дитяча література : навч. посіб./ Л. М. Кіліченко, П. Я. Лещенко, І. М. Про-ценко . - Б.м., Б.г. Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 2. Костюченко В. А. Літературними стежками : нарис історії укр. л-ри для діт. ХХ ст./ В. А. Костюченко. - К.: К.І.С., 2009. - 344 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 3. Овдійчук Л. Дитяча література: модульний курс для студ. філол. ф-тів ун-тів/ Л.Овдійчук. - Рівне: МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2008. - 304 с та сайт :www.kazedu.kz/referat/175038

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Допоможіть мені знайти літературу на курсову роботу по темі: "ВІртуальне ДБА: поняття, організація та використання у бібліотеці". Буду дуже вдячна!!! (28:11:2012, 19:18)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з нашої бібліотеки: 1. Ніколайчук Н. Довідковий апарат - основа бібліотеки/ Н. Ніколайчук, Л. Барланіцька //Пам"ять століть: історичний науковий та літературний журнал. - 2010. - №1/2. - C. 42-44. 2. Остапчук Ю. Обгрунтування терміна "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки"/ Ю. Остапчук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - 2009. - №4. - C. 33-37. 3. Петрова Н. Довідково-пошуковий апарат видання/ Н. Петрова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №12. - C. 14-19. 4. Регідайло І. Довідково - пояснювальний апарат видання . Примітки : Підпорядкові примітки/ І. Регідайло //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - 2004. - №8. - C. 9-1. 5. Скарук Г.А. "Неподготовленный пользователь " электронного каталога : кто он?/ Г.А. Скарук //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N7. - C. 12-21. 6. Скарук Г.А. Пользователь у каталога: результаты социологического исследования/ Г.А. Скарук, Л.А. Жарикова //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопро-сам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N6. - C. 5-18. 7. Трачук Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування/ Л. Трачук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2011. - №5. - C. 29-32. 8. Тюнина Н. Сохранить информационное богатство : создание справочно-библиографического ап-парата/ Н. Тюнина //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М., 2010. - №9. - C. 56-60. 9. Шкаріна В. Інформаційно-пошукові мови як елемент довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В. Шкаріна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 163-179. 10. Шкаріна В.А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В.А. Шкаріна //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 34-43. 11. Шкаріна В. Концепція ДБА бібліотеки/ В. Шкаріна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К., 2007. - Вип.18. - C. 198-209. 12. Глушановский А.В., Каленов Н.Е. Электронная информация и основные функции научных библиотек// Научн. и техн. библиотеки . - 2002. - N 2. - С. 5 - 12. 13. Майстрович Т.В. Справочно - библиографический фонд : разработка профилякомплектования // Научн. и техн. библиотеки . - 2001. - N 12. - С. 18- 28. 14. Девяткина Т. Справочно - поисковый аппарат -это совсем не скучно //Библиотека . - 2001. - N 11.- С. 29 - 31. За більш докладною інформацією запрошуємо до нашої книгозбірні.

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, із підбором літератури до курсової за темою:

Добрий день! Гон М. Голокост на Рівненщині: Док-ти та матеріали/ М.Гон. - Д., 2004. - 120 с Ярмусь С. О. Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства / С. О. Ярмусь; пер. з англ. М. Корчевичт. - Луцьк: Волин. обл. друк., 2012. - 84 с Український голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т. 4/ упоряд. Ю.А. Мицик. - К.: Києво-Могилянська академія, 2007. - 504 с.

[ Наверх ]

 Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, підшукати літературу до курсової за темою "Становище православної церкви в Україні в роки німецької окупації 1941-1944 рр.". Дякую,з повагою,Тетяна Козодой. (17:12:2012, 18:59)

Добрий день! 1. Гордієнко В.В. Патріотична діяльність руської православної церкви в Україні в період Великої Вітчизняної Війни (1943-1945)/ В.В. Гордієнко //Наука . Релігія . Суспільство . - Донецк, 2007. - №2. - C. 14-18 2. Чучалін О. Патріотична діяльність Руської Православної Церкви в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр./ О. Чучалін //Історія в школі: Науково-методичний журнал для вчителів. - Киiв, 2009. - N11/12. - C. 28-30 3. Міненко Т. Православна церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945 рр.( Волинсь-кий період )/ Т.Міненко Т.1. - Львів: Логос, 2000. - 392 с 4. Гордiєнко В. Видавнича діяльність православних конфесій в Україні в періоддругої світової війни // Вісник Кн. палати . - 1998 . - N 8 . - С. 28- 30 5. Стоколос Н. Автокефалія під прицілом окупантів : На що перетворилася щеодна спроба відновити її в роки війни // Віче . - 2002 . - N 4 . - С.46 - 52

[ Наверх ]

 Доброго дня дуже потрібна література 2011-2012р. Фінанси. (22:12:2012, 11:39)

Добрий день! Уточніть, будь ласка, ваш запит: вам потрібні підручники, статті із періодичних видань, саме за ці роки? Конкретніше! 1. Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб./ О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К.: ЦУЛ, 2012. - 416 с 2. Кудряшов В. П. Фінанси : навч. посіб./ В. П. Кудряшов. - Херсон: Олді - плюс, 2011. - 352 с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть будь ласка підшукати літературу Голокосту на Волині в роки німецької окупації. На попереднє прохання Ви надіслали літературу з голодомору 1932-33 рр. (18:12:2012, 14:33)

Добрий день! Просимо вибачення за невірний підбір літератури, але дві перші книги з попереднього списку відповідають вашому запиту, а також пропонуємо статті з періодичних видань, що стосуються Рівненщини. Для більш вичерпної інформації просимо звернутись в краєзнавчий відділ нашої бібліотеи : 1. Глушман І. Навіть небо плакало за невинно убієнними : [В урочищі Красностав на місті мас. вини-щення єврей. населення Острога в роки Великої Вітчизняної війни відбувся жалоб. мітинг]/ І. Глушман //Замкова гора: Острозька громадсько-політична газета. - Острог, 2005. - №32/6 серп./. - C. 1 2. Дем'янчук О. Ціною власного життя рятували українці співвітчизників - євреїв / О. Дем'янчук //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2011. - №2/13 січ./. - C. 11 Про Валентина Черемуху (нині жителя Загороща Рівненського району), який удостоєний звання "Праведник народів світу" за порятунок єврейської сім'ї від розстрілу фашистами 1942 року у Корецькому районі 3. Кратюк І. Б. "Допоміжна українська поліція" як суб'єкт голокосту/ І. Б. Кратюк //Історія очима моло-дих дослідників: матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів, здобувачів, магістрів. - Рівне: РДГУ. - 2008. - Вип. 3. - C. 63-68 4. Креденсир А. Трагедія Голокосту у Висоцьку/ А. Креденсир //Дубровицький вісник: Громадсько-політична газета: Дубровицька районна рада та райдержадміністрація. - 2009. - N №5/30 січ.. - C. 4 ( 5. Кузьмич М. Сарненський Бабин Яр/ М. Кузьмич //Сарненські новини. - Сарни, 2011. - №69/22 ве-рес./. - C. 4 6. Ломако О. Трагедія голокосту: [на Рівненщині]/ О. Ломако //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2003. - №39/26 верес./. - C. 17 7. Макарук Н. А. "Голокост" у Боремлі [Демидівського району]/ Н. А. Макарук //Вісник Демидівщини: Ча-сопис Демидівського району. - Демидівка, 2011. - №83/84/21 жовт./. - C. 6 8. Михальчук Р. Ю. Особливості політики Голокосту [нацистами в роки Другої світової війни] в Південній Рівненщині (на прикладі Здолбунівського району)/ Р. Ю. Михальчук //Актуальні пробле-ми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловський. - Рівне: РДГУ. - 2011. - C. 304-315 9. Михальчук Р. Ю. Трагедія мізоцьких євреїв в контексті голокосту на Рівненщині/ Р. Ю. Михальчук //Слов'янський вісник: зб. наук. праць/ голов. ред. С. С. Троян . - Рівне: РІС КСУ. - 2011. - Вип. 11. - C. 96-100 Проведення політики Голокосту нацистами в роки Другоїсвітової війни на прикладі регіональної специфіки (смт Мізоч Здолбунівського району Рівненської області) 10. Михальчук Р. Жовтень 1942-го: трагедія мізоцьких євреїв/ Р. Михальчук //Історія очима молодих дослідників: матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів, здобувачів, магістрів. - Рівне: РДГУ. - 2008. - Вип. 3. - C. 68-78 (Шифр 63-618331) Про масовий розстріл євреїв у 1942 р. в Мізочі Здолбунівского району Рівненської області 11. Михальчук Р. Жовтень 1942-ого: трагедія мізоцьких євреїв/ Р. Михальчук //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 73-79 Про масовий розстріл єврейського населення у Мізочі Здолбунівського району 12. Орлова І. Велика трагедія у невеличкому Корці: [Про знищення євреїв в роки Великої Вітчизняної війни у Корці]/ І. Орлова //Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2004. - №1. - C. 66-68 13. Рачок П. Відлуння страшної трагедії/ П. Рачок //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2004. - №94/8 жовт./. - C. 3 Про знищення єврейського населення у Березному 1942 р.. 14. Рачок П. Відлуння страшної трагедії: [Про масове знищення єврей. населення Березного у 1942 р.]/ П. Рачок //Надслучанський вісник: Березнівська районна газета. - Березне, 2004. - N77/15 верес./. - C. 3 15. Рожко В. Трагедія Висоцька / В. Рожко //Дубровицький вісник: Газета Дубровицької районної ра-ди та районної державної адміністрації. - Дубровиця, 2006. - №41/13 жовт./. - C. 3 Жертвами Голокосту в 1942 році у Висоцьку Дубровицького району стали 1864 євреї 16. Сацюк О. Недоля євреїв у Дубні/ О. Сацюк, Ю. Шульмінський //Єврейському народові: Матер. міжнар. наук. іст.-краєзн. конф, присвяч. укр.-євр. взаєминам на Дубенщині. - Луцьк: Волин. обл. друк.. - ISBN 966-361-172-3. - 2006. - C. 121-123 Про розстріли єврейського населення у Дубні Рівненської області в 1941-1942 рр. 17. Таргонський М. Сторінки історії єврейського голокосту у Рокитному/ М. Таргонський //Рокитнівщина: Інформаційно-аналітична газета. - Рокитне, 2005. - №30/13 квіт./. - C. 2-3 18. Циганюк Р. В. Ім'я Данилюка Федора занесено на "Алею праведників" у Єрусалимі/ Р. В. Циганюк //Вісник Демидівщини: громадсько-політична газета. - 2012. - №7/17 лют./. - C. 1, 3 Про рятівника євреїв у роки Другої світової війни Федора Данилюка з с. Ниви-Золочівські, що у Демидівському районі

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для підготовки на тему: "Соматична лексика у поетичних творах Дмитра Павличка". Дуже вдячна!!! (10:12:2012, 16:46)

Добрий день! Пропонуємо Вам літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Ільницький М. М. Дмитро Павличко : нарис творчості/ М. М. Ільницький. - К.: Дніпро, 1985. - 189 с. 2. Дмитро Павличко: Бібліогр.покаж. у 2-х ч. . Ч.2. - Л.: Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, 1990. - 219 с. 1. Баран Г. Мова віршованої молитви Дмитра Павличка/ Г. Баран //Українська мова й література в середніх школах , гімназіях , ліцеях та колегіумах. - Киiв, 2009. - №9. - C. 105-108. 2. Герасимов Ю. Інтонаційна пластика поезії Дмитра Павличка "Я стужився, мила, за тобою..."/ Ю. Гера-симов //Українська мова та література. Шкільний світ: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2008. - № 6. - C. 7 - 9. 3. Гордієнко О. Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка/ О. Гордієнко //Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. - Киiв, 2012. - №1. - C. 38-40. 4. Загоруйко Н. Особливості строфічної організації: на прикладі поезій Дмитра Павличка/ Н. Загоруйко //Українська мова та література. Шкільний світ: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2008. - № 6. - C. 3 - 6. 5. Копера О. Поетичні новотвори Дмитра Павличка як предмет лінгвістичного аналізу/ О. Копера //Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2004. - №2. - C. 75-77. 6. Короненко С. Політичний пейзаж епохи : [ Книга Дмитра Павличка " За нас "]/ С. Короненко //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2004. - №18. - C. 6. 7. Мілош Ч. Поезії у перекладах Дмитра Павличка/ Ч. Мілош //Літературна Україна: Газета письменників України. - Киiв, 2004. - №50 /23груд./. - C. 5. 8. Паламар С. Поетика сонетарію Дмитра Павличка/ С. Паламар //Українська література в загальноосвітній школі: науково-методичний журнал. - Киiв, 2011. - №3. - C. 30-31. 9. Якубівський М. Гранослов - що воно означає? : Поетично-образний словник Дмитра Павличка/ М. Якубівський //Київ: Журнал письменників України. - 2009. - №1/2. - C. 170-180.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти літературу по темі Союз українок Рівненщини. Дякую! (16:12:2012, 12:06)

Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути сайт: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BA. Список літератури з фонду нашої бібліотеки: 1. Бухало Г. Сердечними, щирими, жіночими серцями...: Сторінки історії Союзу українок Волині 20-30-ті роки 20 ст./ Г. Бухало //Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. - Канада, 1999. - Ч.19-20. - C. 192-199. 2. Горук Т. Поступ українського жіноцтва : (присвячується 120-річчю Жіночого руху українок)/ Т. Горук //Дзеркало плюс: (Дубно). - Дубно, 2005. - №7/3 берез./. - C. 9. 3. Коваль Т. І в Рівному, і за океаном нагадує українцям про Україну/ Т. Коваль //Провінційна газета. - Рівне, 2006. - №1/5 січ./. - C. 5. 4. Корнійчук М. Школа, де все працює на шляхетність/ М. Корнійчук //Вільне слово: Громадсько-політична газета. - Рівне, 2007. - №14/15 лют./. - C. 6. 5. Остапчук В. Доля України - не байдужа жінці - українці!: [До 15-ї річниці дубенської організації "Союз українок"]/ В. Остапчук //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2008. - №44/31 жовт./. - C. 14. 6. Піяр Т. Наша доля - Союз українок / Т.Піяр. - Вид. 2-ге, зі змінами та доповн. - Рівне: Волин. обереги, 2012. - 144 с. 7. Піяр Т. Наша доля - Союз українок: літ.-докум. вид./ Т. Піяр. - Рівне, 2007. - 82 с. 8. Раєвич Т. Діяльність бібліотек-читалень Союзу українок на Волині у міжвоєнний час/ Т. Раєвич //Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї: наук. зб: матеріали XVI Волин. наук.-іст.-краєзнавчої конф., присв. 65-річчю Волин. держ. обл. універсальної наук. б-ки ім. О. Пчілки, 1-2 черв. 2005 р., м. Луцьк. - Луцьк: Волин. ДОУНБ. - 2005. - C. 35-36. 9. Ткаченко Г. І. Діяльність "Союзу українок" Рівненщини на початку 20 століття як одна з передумов формування громадянського суспільства/ Г.І. Ткаченко, О.М. Ткаченко //Слов'янський вісник: збірник наук. праць. - Рівне: РІС КСУ. - 2007. - Вип. 6. - C. 14-18.

[ Наверх ]

 Доброго дня!Допоможіть мені будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Бібліометричні методи і розвиток методики документознавчих досліджень" (3:12:2012, 12:32)

Добрий день! 1. Анализ публикационной активности исследователей России и Беларуси по ос-новным библиометрическим параметрам //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №4. - C. 35-39 (Шифр Б324262/2012/4) 2. Лесюк О. Бібліометрична діагностика розвитку книжкового потоку з митної справи України у 1991-2009 роках/ О. Лесюк //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №11. - C. 7-11 (Шифр В125788/2010/11) 3. Павліченко Ю.В. Бібліометрична оцінка стану інноваційного розвитку медичної галузі (на прикладі променевої терапії)/ Ю.В. Павліченко //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 12-16 (Шифр Б13/2007/2) 4. Салiхова О. Бібліометричні показники та аналіз дослідницьких систем// Наука та наукознавство . - 2001 . - т 1 . - С. 76-80 ./ Салiхова О.; Саліхова О.. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 здравствуйте мне нужны материалы по теме 1. Сутність і мета Програми УБО/ММ.2. Основні принципи організації інформаційних систем у рамках програми УБО/ММ.3. Проблеми стандартизації передачі бібліографічної інформації як необхідна умова реалізації міжнародних програм.4. Міжнародна програма (МПМ) МАРК як основа все¬світнього обліку документів.1. Загальна характеристика стану національної бібліографії у краї¬нах Західної Европи і США.2. Національні бібліографія Великобританії.3. Національна бібліографія Франції.4. Національна бібліографія США. исучасний стан ПНБ.успіхи в розвитку національної бібліографії Індії за останню чверть минулого століттяЯке групування матеріалу в покажчиках ПНБ опти¬мальне:а) словникове;б) систематичне;в) алфавітне;г) тематичне? 4. Скласти список міжнародних бібліотечно-бібліографічних організацій у хронологічному порядку їх створення. в электронном варианте (19:12:2012, 15:07)

Добрий день! Шановний користувач просимо Вас ознайомитися з правилами віртуальної довідки. Ми надаємо джерела літератури або посилання на сайти лише по одній темі. Просимо Вас визначитися з однією із тем, які були перераховані у довідці.

[ Наверх ]

 Підберіть вірші про вірність. Заздалегідь вдячна! (28:11:2012, 21:46)

Добрий день! Теліга О. Вірність // Муза любові й боротьби . - К., 1995. - С.91-101 ; Верное сердце : [сборник] / Сост. В. Бочарова. - М., 1984. - 463с. Рихтицька Д.. "Вірність..." : [поетичні мініатюри]/ Д. Рихтицька; Ю. Ус; І. Карпенко // Дніпро. – 2009. - №7. – С. 147 ; Фирсова Д. Верность : Стихи/ Д. Фирсова // Молодая гвардия. - 1986. - № 3. - С.98-101 ; http://svatovo.ws/sirena/2/verse88.html ; http://forum.ostrov.net.ua/showthread.php?t=10713 ; http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=326134

[ Наверх ]

 Проблеми формування шекспірівського дискурсу в німецькому культурному ареалі".Дякую!!! (29:11:2012, 23:31)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351457.html; http://litakcent.com/2008/02/27/natalija-torkut-ukrajinskyj-shekspirivskyj-proekt-buty-chy-ne-buty/; http://shakespeare.zp.ua/texts.item.7/; http://press.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=175:2010-05-27-14-30-46&catid=13:2009-03-17-09-33-55&Itemid=31. А також пропонуємо літератури з фонду нашої бібліотеки: 1. Аникст А. Творчество Шекспира/ А. Аникст. - М.: Худож. лит., 1963. - 616 с. 2. Барг М.А. Шекспир и история/ М.А.Барг. - М.: Наука, 1979. - 214 с. 3. Комарова В. П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира/ В. П. Комарова. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. - 201 с. 4. Пинский Л. Шекспир: основные начала драматургии/ Л. Пинский. - М.: Худож. лит., 1971. - 598 с. 5. Урнов М. В. Шекспир. Движение во времени / М. В. Урнов, Д. М. Урнов. - М.: Наука, 1968. - 152 с. 6. Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир/ Ф. Е. Холлидей. - М.: Радуга, 1986. - 78 с. 7. Шекспировские чтения. - М.: Наука, 1993. - 270 c. 8. Шенбаум С. Шекспир: Краткая док. биогр./ С.Шенбаум. - М.: Прогресс, 1985. - 431 с. 1. Медведська Л. Шекспірівські пристрасті навколо світової літератури/ Л. Медведська //Освіта України/ міністерство освіти і науки України. - 2012. - №16. - C. 8-9. 2. Романова О. Наукова помилка чи геніальна містифікація?: Дещо про "шекспірівське питання"/ О. Ро-манова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N5. - C. 12-13. 3. Ще раз про "шекспірівські пристрасті" щодо світової літератури : офіційно, професійно і по-людськи //Всесвітня література в сучасній школі: Щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2012. - № 5. - C. 3-8. 4. Яковенко О.О. Хто є справжнім автором шекспірівських шедеврів ? // Всесвіт.літ. в серед навч. закла-дах України. - 1996 . - N 5 . - С. 74 - 77. 5. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : хроника вто-рая : Елизаветинская Англия с послесловием от короля Якова І/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №11. - C. 58 - 64. - Продовж. Початок : №10, 2012. 6. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : Хроника пер-вая : исторический очерк дошекспировской Англии/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №10. - C. 57 - 64.

[ Наверх ]

 Проблеми формування шекспірівського дискурсу в німецькому культурному ареалі" (30:11:2012, 12:27)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351457.html; http://litakcent.com/2008/02/27/natalija-torkut-ukrajinskyj-shekspirivskyj-proekt-buty-chy-ne-buty/; http://shakespeare.zp.ua/texts.item.7/; http://press.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=175:2010-05-27-14-30-46&catid=13:2009-03-17-09-33-55&Itemid=31. А також пропонуємо літератури з фонду нашої бібліотеки: 1. Аникст А. Творчество Шекспира/ А. Аникст. - М.: Худож. лит., 1963. - 616 с. 2. Барг М.А. Шекспир и история/ М.А.Барг. - М.: Наука, 1979. - 214 с. 3. Комарова В. П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира/ В. П. Комарова. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. - 201 с. 4. Пинский Л. Шекспир: основные начала драматургии/ Л. Пинский. - М.: Худож. лит., 1971. - 598 с. 5. Урнов М. В. Шекспир. Движение во времени / М. В. Урнов, Д. М. Урнов. - М.: Наука, 1968. - 152 с. 6. Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир/ Ф. Е. Холлидей. - М.: Радуга, 1986. - 78 с. 7. Шекспировские чтения. - М.: Наука, 1993. - 270 c. 8. Шенбаум С. Шекспир: Краткая док. биогр./ С.Шенбаум. - М.: Прогресс, 1985. - 431 с. 1. Медведська Л. Шекспірівські пристрасті навколо світової літератури/ Л. Медведська //Освіта України/ міністерство освіти і науки України. - 2012. - №16. - C. 8-9. 2. Романова О. Наукова помилка чи геніальна містифікація?: Дещо про "шекспірівське питання"/ О. Ро-манова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N5. - C. 12-13. 3. Ще раз про "шекспірівські пристрасті" щодо світової літератури : офіційно, професійно і по-людськи //Всесвітня література в сучасній школі: Щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2012. - № 5. - C. 3-8. 4. Яковенко О.О. Хто є справжнім автором шекспірівських шедеврів ? // Всесвіт.літ. в серед навч. закла-дах України. - 1996 . - N 5 . - С. 74 - 77. 5. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : хроника вто-рая : Елизаветинская Англия с послесловием от короля Якова І/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №11. - C. 58 - 64. - Продовж. Початок : №10, 2012. 6. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : Хроника пер-вая : исторический очерк дошекспировской Англии/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №10. - C. 57 - 64.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції