// архів 2007-2013

грудень 2012Запитання
номери випусків збірника "Вісник Харківської державної академії культури" є в бібліотеці? (12:12:2012, 19:07)
Бібліометричні методи і розвиток методики документознавчих досліджень? (3:12:2012, 12:24)
Добрий вечір!Чи не могли б Ви мені допомогти із писком літератури по даному запитані "Документальний потік художньої літератури для дітей як об'єкт інформаційного моніторингу." (3:12:2012, 16:57)
Доброго вечора! Допоможіть мені знайти літературу на курсову роботу по темі: "ВІртуальне ДБА: поняття, організація та використання у бібліотеці". Буду дуже вдячна!!! (28:11:2012, 19:18)
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, із підбором літератури до курсової за темою:
Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, підшукати літературу до курсової за темою "Становище православної церкви в Україні в роки німецької окупації 1941-1944 рр.". Дякую,з повагою,Тетяна Козодой. (17:12:2012, 18:59)
Доброго дня дуже потрібна література 2011-2012р. Фінанси. (22:12:2012, 11:39)
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підшукати літературу Голокосту на Волині в роки німецької окупації. На попереднє прохання Ви надіслали літературу з голодомору 1932-33 рр. (18:12:2012, 14:33)
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для підготовки на тему: "Соматична лексика у поетичних творах Дмитра Павличка". Дуже вдячна!!! (10:12:2012, 16:46)
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу по темі Союз українок Рівненщини. Дякую! (16:12:2012, 12:06)
Доброго дня!Допоможіть мені будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Бібліометричні методи і розвиток методики документознавчих досліджень" (3:12:2012, 12:32)
здравствуйте мне нужны материалы по теме 1. Сутність і мета Програми УБО/ММ.2. Основні принципи організації інформаційних систем у рамках програми УБО/ММ.3. Проблеми стандартизації передачі бібліографічної інформації як необхідна умова реалізації міжнародних програм.4. Міжнародна програма (МПМ) МАРК як основа все¬світнього обліку документів.1. Загальна характеристика стану національної бібліографії у краї¬нах Західної Европи і США.2. Національні бібліографія Великобританії.3. Національна бібліографія Франції.4. Національна бібліографія США. исучасний стан ПНБ.успіхи в розвитку національної бібліографії Індії за останню чверть минулого століттяЯке групування матеріалу в покажчиках ПНБ опти¬мальне:а) словникове;б) систематичне;в) алфавітне;г) тематичне? 4. Скласти список міжнародних бібліотечно-бібліографічних організацій у хронологічному порядку їх створення. в электронном варианте (19:12:2012, 15:07)
Підберіть вірші про вірність. Заздалегідь вдячна! (28:11:2012, 21:46)
Проблеми формування шекспірівського дискурсу в німецькому культурному ареалі".Дякую!!! (29:11:2012, 23:31)
Проблеми формування шекспірівського дискурсу в німецькому культурному ареалі" (30:11:2012, 12:27)

Відповіді
  номери випусків збірника "Вісник Харківської державної академії культури" є в бібліотеці? (12:12:2012, 19:07)

Добрий день! На жаль,вказаного Вами збірника в нашій книгозбірні немає

[ Наверх ]

 Бібліометричні методи і розвиток методики документознавчих досліджень? (3:12:2012, 12:24)

Добрий день! 1. Анализ публикационной активности исследователей России и Беларуси по ос-новным библиометрическим параметрам //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №4. - C. 35-39 (Шифр Б324262/2012/4) 2. Лесюк О. Бібліометрична діагностика розвитку книжкового потоку з митної справи України у 1991-2009 роках/ О. Лесюк //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №11. - C. 7-11 (Шифр В125788/2010/11) 3. Павліченко Ю.В. Бібліометрична оцінка стану інноваційного розвитку медичної галузі (на прикладі променевої терапії)/ Ю.В. Павліченко //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 12-16 (Шифр Б13/2007/2) 4. Салiхова О. Бібліометричні показники та аналіз дослідницьких систем// Наука та наукознавство . - 2001 . - т 1 . - С. 76-80 ./ Салiхова О.; Саліхова О.. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Добрий вечір!Чи не могли б Ви мені допомогти із писком літератури по даному запитані "Документальний потік художньої літератури для дітей як об'єкт інформаційного моніторингу." (3:12:2012, 16:57)

Добрий день! Радимо скористатись: 1. Кіліченко Л. М. Українська дитяча література : навч. посіб./ Л. М. Кіліченко, П. Я. Лещенко, І. М. Про-ценко . - Б.м., Б.г. Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 2. Костюченко В. А. Літературними стежками : нарис історії укр. л-ри для діт. ХХ ст./ В. А. Костюченко. - К.: К.І.С., 2009. - 344 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 3. Овдійчук Л. Дитяча література: модульний курс для студ. філол. ф-тів ун-тів/ Л.Овдійчук. - Рівне: МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2008. - 304 с та сайт :www.kazedu.kz/referat/175038

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Допоможіть мені знайти літературу на курсову роботу по темі: "ВІртуальне ДБА: поняття, організація та використання у бібліотеці". Буду дуже вдячна!!! (28:11:2012, 19:18)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з нашої бібліотеки: 1. Ніколайчук Н. Довідковий апарат - основа бібліотеки/ Н. Ніколайчук, Л. Барланіцька //Пам"ять століть: історичний науковий та літературний журнал. - 2010. - №1/2. - C. 42-44. 2. Остапчук Ю. Обгрунтування терміна "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки"/ Ю. Остапчук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - 2009. - №4. - C. 33-37. 3. Петрова Н. Довідково-пошуковий апарат видання/ Н. Петрова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №12. - C. 14-19. 4. Регідайло І. Довідково - пояснювальний апарат видання . Примітки : Підпорядкові примітки/ І. Регідайло //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - 2004. - №8. - C. 9-1. 5. Скарук Г.А. "Неподготовленный пользователь " электронного каталога : кто он?/ Г.А. Скарук //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N7. - C. 12-21. 6. Скарук Г.А. Пользователь у каталога: результаты социологического исследования/ Г.А. Скарук, Л.А. Жарикова //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопро-сам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N6. - C. 5-18. 7. Трачук Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування/ Л. Трачук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2011. - №5. - C. 29-32. 8. Тюнина Н. Сохранить информационное богатство : создание справочно-библиографического ап-парата/ Н. Тюнина //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М., 2010. - №9. - C. 56-60. 9. Шкаріна В. Інформаційно-пошукові мови як елемент довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В. Шкаріна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 163-179. 10. Шкаріна В.А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В.А. Шкаріна //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 34-43. 11. Шкаріна В. Концепція ДБА бібліотеки/ В. Шкаріна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К., 2007. - Вип.18. - C. 198-209. 12. Глушановский А.В., Каленов Н.Е. Электронная информация и основные функции научных библиотек// Научн. и техн. библиотеки . - 2002. - N 2. - С. 5 - 12. 13. Майстрович Т.В. Справочно - библиографический фонд : разработка профилякомплектования // Научн. и техн. библиотеки . - 2001. - N 12. - С. 18- 28. 14. Девяткина Т. Справочно - поисковый аппарат -это совсем не скучно //Библиотека . - 2001. - N 11.- С. 29 - 31. За більш докладною інформацією запрошуємо до нашої книгозбірні.

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, із підбором літератури до курсової за темою:

Добрий день! Гон М. Голокост на Рівненщині: Док-ти та матеріали/ М.Гон. - Д., 2004. - 120 с Ярмусь С. О. Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства / С. О. Ярмусь; пер. з англ. М. Корчевичт. - Луцьк: Волин. обл. друк., 2012. - 84 с Український голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т. 4/ упоряд. Ю.А. Мицик. - К.: Києво-Могилянська академія, 2007. - 504 с.

[ Наверх ]

 Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, підшукати літературу до курсової за темою "Становище православної церкви в Україні в роки німецької окупації 1941-1944 рр.". Дякую,з повагою,Тетяна Козодой. (17:12:2012, 18:59)

Добрий день! 1. Гордієнко В.В. Патріотична діяльність руської православної церкви в Україні в період Великої Вітчизняної Війни (1943-1945)/ В.В. Гордієнко //Наука . Релігія . Суспільство . - Донецк, 2007. - №2. - C. 14-18 2. Чучалін О. Патріотична діяльність Руської Православної Церкви в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр./ О. Чучалін //Історія в школі: Науково-методичний журнал для вчителів. - Киiв, 2009. - N11/12. - C. 28-30 3. Міненко Т. Православна церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945 рр.( Волинсь-кий період )/ Т.Міненко Т.1. - Львів: Логос, 2000. - 392 с 4. Гордiєнко В. Видавнича діяльність православних конфесій в Україні в періоддругої світової війни // Вісник Кн. палати . - 1998 . - N 8 . - С. 28- 30 5. Стоколос Н. Автокефалія під прицілом окупантів : На що перетворилася щеодна спроба відновити її в роки війни // Віче . - 2002 . - N 4 . - С.46 - 52

[ Наверх ]

 Доброго дня дуже потрібна література 2011-2012р. Фінанси. (22:12:2012, 11:39)

Добрий день! Уточніть, будь ласка, ваш запит: вам потрібні підручники, статті із періодичних видань, саме за ці роки? Конкретніше! 1. Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб./ О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К.: ЦУЛ, 2012. - 416 с 2. Кудряшов В. П. Фінанси : навч. посіб./ В. П. Кудряшов. - Херсон: Олді - плюс, 2011. - 352 с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть будь ласка підшукати літературу Голокосту на Волині в роки німецької окупації. На попереднє прохання Ви надіслали літературу з голодомору 1932-33 рр. (18:12:2012, 14:33)

Добрий день! Просимо вибачення за невірний підбір літератури, але дві перші книги з попереднього списку відповідають вашому запиту, а також пропонуємо статті з періодичних видань, що стосуються Рівненщини. Для більш вичерпної інформації просимо звернутись в краєзнавчий відділ нашої бібліотеи : 1. Глушман І. Навіть небо плакало за невинно убієнними : [В урочищі Красностав на місті мас. вини-щення єврей. населення Острога в роки Великої Вітчизняної війни відбувся жалоб. мітинг]/ І. Глушман //Замкова гора: Острозька громадсько-політична газета. - Острог, 2005. - №32/6 серп./. - C. 1 2. Дем'янчук О. Ціною власного життя рятували українці співвітчизників - євреїв / О. Дем'янчук //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2011. - №2/13 січ./. - C. 11 Про Валентина Черемуху (нині жителя Загороща Рівненського району), який удостоєний звання "Праведник народів світу" за порятунок єврейської сім'ї від розстрілу фашистами 1942 року у Корецькому районі 3. Кратюк І. Б. "Допоміжна українська поліція" як суб'єкт голокосту/ І. Б. Кратюк //Історія очима моло-дих дослідників: матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів, здобувачів, магістрів. - Рівне: РДГУ. - 2008. - Вип. 3. - C. 63-68 4. Креденсир А. Трагедія Голокосту у Висоцьку/ А. Креденсир //Дубровицький вісник: Громадсько-політична газета: Дубровицька районна рада та райдержадміністрація. - 2009. - N №5/30 січ.. - C. 4 ( 5. Кузьмич М. Сарненський Бабин Яр/ М. Кузьмич //Сарненські новини. - Сарни, 2011. - №69/22 ве-рес./. - C. 4 6. Ломако О. Трагедія голокосту: [на Рівненщині]/ О. Ломако //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2003. - №39/26 верес./. - C. 17 7. Макарук Н. А. "Голокост" у Боремлі [Демидівського району]/ Н. А. Макарук //Вісник Демидівщини: Ча-сопис Демидівського району. - Демидівка, 2011. - №83/84/21 жовт./. - C. 6 8. Михальчук Р. Ю. Особливості політики Голокосту [нацистами в роки Другої світової війни] в Південній Рівненщині (на прикладі Здолбунівського району)/ Р. Ю. Михальчук //Актуальні пробле-ми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловський. - Рівне: РДГУ. - 2011. - C. 304-315 9. Михальчук Р. Ю. Трагедія мізоцьких євреїв в контексті голокосту на Рівненщині/ Р. Ю. Михальчук //Слов'янський вісник: зб. наук. праць/ голов. ред. С. С. Троян . - Рівне: РІС КСУ. - 2011. - Вип. 11. - C. 96-100 Проведення політики Голокосту нацистами в роки Другоїсвітової війни на прикладі регіональної специфіки (смт Мізоч Здолбунівського району Рівненської області) 10. Михальчук Р. Жовтень 1942-го: трагедія мізоцьких євреїв/ Р. Михальчук //Історія очима молодих дослідників: матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів, здобувачів, магістрів. - Рівне: РДГУ. - 2008. - Вип. 3. - C. 68-78 (Шифр 63-618331) Про масовий розстріл євреїв у 1942 р. в Мізочі Здолбунівского району Рівненської області 11. Михальчук Р. Жовтень 1942-ого: трагедія мізоцьких євреїв/ Р. Михальчук //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 73-79 Про масовий розстріл єврейського населення у Мізочі Здолбунівського району 12. Орлова І. Велика трагедія у невеличкому Корці: [Про знищення євреїв в роки Великої Вітчизняної війни у Корці]/ І. Орлова //Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2004. - №1. - C. 66-68 13. Рачок П. Відлуння страшної трагедії/ П. Рачок //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2004. - №94/8 жовт./. - C. 3 Про знищення єврейського населення у Березному 1942 р.. 14. Рачок П. Відлуння страшної трагедії: [Про масове знищення єврей. населення Березного у 1942 р.]/ П. Рачок //Надслучанський вісник: Березнівська районна газета. - Березне, 2004. - N77/15 верес./. - C. 3 15. Рожко В. Трагедія Висоцька / В. Рожко //Дубровицький вісник: Газета Дубровицької районної ра-ди та районної державної адміністрації. - Дубровиця, 2006. - №41/13 жовт./. - C. 3 Жертвами Голокосту в 1942 році у Висоцьку Дубровицького району стали 1864 євреї 16. Сацюк О. Недоля євреїв у Дубні/ О. Сацюк, Ю. Шульмінський //Єврейському народові: Матер. міжнар. наук. іст.-краєзн. конф, присвяч. укр.-євр. взаєминам на Дубенщині. - Луцьк: Волин. обл. друк.. - ISBN 966-361-172-3. - 2006. - C. 121-123 Про розстріли єврейського населення у Дубні Рівненської області в 1941-1942 рр. 17. Таргонський М. Сторінки історії єврейського голокосту у Рокитному/ М. Таргонський //Рокитнівщина: Інформаційно-аналітична газета. - Рокитне, 2005. - №30/13 квіт./. - C. 2-3 18. Циганюк Р. В. Ім'я Данилюка Федора занесено на "Алею праведників" у Єрусалимі/ Р. В. Циганюк //Вісник Демидівщини: громадсько-політична газета. - 2012. - №7/17 лют./. - C. 1, 3 Про рятівника євреїв у роки Другої світової війни Федора Данилюка з с. Ниви-Золочівські, що у Демидівському районі

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для підготовки на тему: "Соматична лексика у поетичних творах Дмитра Павличка". Дуже вдячна!!! (10:12:2012, 16:46)

Добрий день! Пропонуємо Вам літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Ільницький М. М. Дмитро Павличко : нарис творчості/ М. М. Ільницький. - К.: Дніпро, 1985. - 189 с. 2. Дмитро Павличко: Бібліогр.покаж. у 2-х ч. . Ч.2. - Л.: Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, 1990. - 219 с. 1. Баран Г. Мова віршованої молитви Дмитра Павличка/ Г. Баран //Українська мова й література в середніх школах , гімназіях , ліцеях та колегіумах. - Киiв, 2009. - №9. - C. 105-108. 2. Герасимов Ю. Інтонаційна пластика поезії Дмитра Павличка "Я стужився, мила, за тобою..."/ Ю. Гера-симов //Українська мова та література. Шкільний світ: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2008. - № 6. - C. 7 - 9. 3. Гордієнко О. Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка/ О. Гордієнко //Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. - Киiв, 2012. - №1. - C. 38-40. 4. Загоруйко Н. Особливості строфічної організації: на прикладі поезій Дмитра Павличка/ Н. Загоруйко //Українська мова та література. Шкільний світ: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2008. - № 6. - C. 3 - 6. 5. Копера О. Поетичні новотвори Дмитра Павличка як предмет лінгвістичного аналізу/ О. Копера //Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2004. - №2. - C. 75-77. 6. Короненко С. Політичний пейзаж епохи : [ Книга Дмитра Павличка " За нас "]/ С. Короненко //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2004. - №18. - C. 6. 7. Мілош Ч. Поезії у перекладах Дмитра Павличка/ Ч. Мілош //Літературна Україна: Газета письменників України. - Киiв, 2004. - №50 /23груд./. - C. 5. 8. Паламар С. Поетика сонетарію Дмитра Павличка/ С. Паламар //Українська література в загальноосвітній школі: науково-методичний журнал. - Киiв, 2011. - №3. - C. 30-31. 9. Якубівський М. Гранослов - що воно означає? : Поетично-образний словник Дмитра Павличка/ М. Якубівський //Київ: Журнал письменників України. - 2009. - №1/2. - C. 170-180.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти літературу по темі Союз українок Рівненщини. Дякую! (16:12:2012, 12:06)

Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути сайт: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BA. Список літератури з фонду нашої бібліотеки: 1. Бухало Г. Сердечними, щирими, жіночими серцями...: Сторінки історії Союзу українок Волині 20-30-ті роки 20 ст./ Г. Бухало //Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. - Канада, 1999. - Ч.19-20. - C. 192-199. 2. Горук Т. Поступ українського жіноцтва : (присвячується 120-річчю Жіночого руху українок)/ Т. Горук //Дзеркало плюс: (Дубно). - Дубно, 2005. - №7/3 берез./. - C. 9. 3. Коваль Т. І в Рівному, і за океаном нагадує українцям про Україну/ Т. Коваль //Провінційна газета. - Рівне, 2006. - №1/5 січ./. - C. 5. 4. Корнійчук М. Школа, де все працює на шляхетність/ М. Корнійчук //Вільне слово: Громадсько-політична газета. - Рівне, 2007. - №14/15 лют./. - C. 6. 5. Остапчук В. Доля України - не байдужа жінці - українці!: [До 15-ї річниці дубенської організації "Союз українок"]/ В. Остапчук //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2008. - №44/31 жовт./. - C. 14. 6. Піяр Т. Наша доля - Союз українок / Т.Піяр. - Вид. 2-ге, зі змінами та доповн. - Рівне: Волин. обереги, 2012. - 144 с. 7. Піяр Т. Наша доля - Союз українок: літ.-докум. вид./ Т. Піяр. - Рівне, 2007. - 82 с. 8. Раєвич Т. Діяльність бібліотек-читалень Союзу українок на Волині у міжвоєнний час/ Т. Раєвич //Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї: наук. зб: матеріали XVI Волин. наук.-іст.-краєзнавчої конф., присв. 65-річчю Волин. держ. обл. універсальної наук. б-ки ім. О. Пчілки, 1-2 черв. 2005 р., м. Луцьк. - Луцьк: Волин. ДОУНБ. - 2005. - C. 35-36. 9. Ткаченко Г. І. Діяльність "Союзу українок" Рівненщини на початку 20 століття як одна з передумов формування громадянського суспільства/ Г.І. Ткаченко, О.М. Ткаченко //Слов'янський вісник: збірник наук. праць. - Рівне: РІС КСУ. - 2007. - Вип. 6. - C. 14-18.

[ Наверх ]

 Доброго дня!Допоможіть мені будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Бібліометричні методи і розвиток методики документознавчих досліджень" (3:12:2012, 12:32)

Добрий день! 1. Анализ публикационной активности исследователей России и Беларуси по ос-новным библиометрическим параметрам //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2012. - №4. - C. 35-39 (Шифр Б324262/2012/4) 2. Лесюк О. Бібліометрична діагностика розвитку книжкового потоку з митної справи України у 1991-2009 роках/ О. Лесюк //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №11. - C. 7-11 (Шифр В125788/2010/11) 3. Павліченко Ю.В. Бібліометрична оцінка стану інноваційного розвитку медичної галузі (на прикладі променевої терапії)/ Ю.В. Павліченко //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 12-16 (Шифр Б13/2007/2) 4. Салiхова О. Бібліометричні показники та аналіз дослідницьких систем// Наука та наукознавство . - 2001 . - т 1 . - С. 76-80 ./ Салiхова О.; Саліхова О.. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 здравствуйте мне нужны материалы по теме 1. Сутність і мета Програми УБО/ММ.2. Основні принципи організації інформаційних систем у рамках програми УБО/ММ.3. Проблеми стандартизації передачі бібліографічної інформації як необхідна умова реалізації міжнародних програм.4. Міжнародна програма (МПМ) МАРК як основа все¬світнього обліку документів.1. Загальна характеристика стану національної бібліографії у краї¬нах Західної Европи і США.2. Національні бібліографія Великобританії.3. Національна бібліографія Франції.4. Національна бібліографія США. исучасний стан ПНБ.успіхи в розвитку національної бібліографії Індії за останню чверть минулого століттяЯке групування матеріалу в покажчиках ПНБ опти¬мальне:а) словникове;б) систематичне;в) алфавітне;г) тематичне? 4. Скласти список міжнародних бібліотечно-бібліографічних організацій у хронологічному порядку їх створення. в электронном варианте (19:12:2012, 15:07)

Добрий день! Шановний користувач просимо Вас ознайомитися з правилами віртуальної довідки. Ми надаємо джерела літератури або посилання на сайти лише по одній темі. Просимо Вас визначитися з однією із тем, які були перераховані у довідці.

[ Наверх ]

 Підберіть вірші про вірність. Заздалегідь вдячна! (28:11:2012, 21:46)

Добрий день! Теліга О. Вірність // Муза любові й боротьби . - К., 1995. - С.91-101 ; Верное сердце : [сборник] / Сост. В. Бочарова. - М., 1984. - 463с. Рихтицька Д.. "Вірність..." : [поетичні мініатюри]/ Д. Рихтицька; Ю. Ус; І. Карпенко // Дніпро. – 2009. - №7. – С. 147 ; Фирсова Д. Верность : Стихи/ Д. Фирсова // Молодая гвардия. - 1986. - № 3. - С.98-101 ; http://svatovo.ws/sirena/2/verse88.html ; http://forum.ostrov.net.ua/showthread.php?t=10713 ; http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=326134

[ Наверх ]

 Проблеми формування шекспірівського дискурсу в німецькому культурному ареалі".Дякую!!! (29:11:2012, 23:31)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351457.html; http://litakcent.com/2008/02/27/natalija-torkut-ukrajinskyj-shekspirivskyj-proekt-buty-chy-ne-buty/; http://shakespeare.zp.ua/texts.item.7/; http://press.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=175:2010-05-27-14-30-46&catid=13:2009-03-17-09-33-55&Itemid=31. А також пропонуємо літератури з фонду нашої бібліотеки: 1. Аникст А. Творчество Шекспира/ А. Аникст. - М.: Худож. лит., 1963. - 616 с. 2. Барг М.А. Шекспир и история/ М.А.Барг. - М.: Наука, 1979. - 214 с. 3. Комарова В. П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира/ В. П. Комарова. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. - 201 с. 4. Пинский Л. Шекспир: основные начала драматургии/ Л. Пинский. - М.: Худож. лит., 1971. - 598 с. 5. Урнов М. В. Шекспир. Движение во времени / М. В. Урнов, Д. М. Урнов. - М.: Наука, 1968. - 152 с. 6. Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир/ Ф. Е. Холлидей. - М.: Радуга, 1986. - 78 с. 7. Шекспировские чтения. - М.: Наука, 1993. - 270 c. 8. Шенбаум С. Шекспир: Краткая док. биогр./ С.Шенбаум. - М.: Прогресс, 1985. - 431 с. 1. Медведська Л. Шекспірівські пристрасті навколо світової літератури/ Л. Медведська //Освіта України/ міністерство освіти і науки України. - 2012. - №16. - C. 8-9. 2. Романова О. Наукова помилка чи геніальна містифікація?: Дещо про "шекспірівське питання"/ О. Ро-манова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N5. - C. 12-13. 3. Ще раз про "шекспірівські пристрасті" щодо світової літератури : офіційно, професійно і по-людськи //Всесвітня література в сучасній школі: Щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2012. - № 5. - C. 3-8. 4. Яковенко О.О. Хто є справжнім автором шекспірівських шедеврів ? // Всесвіт.літ. в серед навч. закла-дах України. - 1996 . - N 5 . - С. 74 - 77. 5. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : хроника вто-рая : Елизаветинская Англия с послесловием от короля Якова І/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №11. - C. 58 - 64. - Продовж. Початок : №10, 2012. 6. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : Хроника пер-вая : исторический очерк дошекспировской Англии/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №10. - C. 57 - 64.

[ Наверх ]

 Проблеми формування шекспірівського дискурсу в німецькому культурному ареалі" (30:11:2012, 12:27)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351457.html; http://litakcent.com/2008/02/27/natalija-torkut-ukrajinskyj-shekspirivskyj-proekt-buty-chy-ne-buty/; http://shakespeare.zp.ua/texts.item.7/; http://press.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=175:2010-05-27-14-30-46&catid=13:2009-03-17-09-33-55&Itemid=31. А також пропонуємо літератури з фонду нашої бібліотеки: 1. Аникст А. Творчество Шекспира/ А. Аникст. - М.: Худож. лит., 1963. - 616 с. 2. Барг М.А. Шекспир и история/ М.А.Барг. - М.: Наука, 1979. - 214 с. 3. Комарова В. П. Метафоры и аллегории в произведениях Шекспира/ В. П. Комарова. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. - 201 с. 4. Пинский Л. Шекспир: основные начала драматургии/ Л. Пинский. - М.: Худож. лит., 1971. - 598 с. 5. Урнов М. В. Шекспир. Движение во времени / М. В. Урнов, Д. М. Урнов. - М.: Наука, 1968. - 152 с. 6. Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир/ Ф. Е. Холлидей. - М.: Радуга, 1986. - 78 с. 7. Шекспировские чтения. - М.: Наука, 1993. - 270 c. 8. Шенбаум С. Шекспир: Краткая док. биогр./ С.Шенбаум. - М.: Прогресс, 1985. - 431 с. 1. Медведська Л. Шекспірівські пристрасті навколо світової літератури/ Л. Медведська //Освіта України/ міністерство освіти і науки України. - 2012. - №16. - C. 8-9. 2. Романова О. Наукова помилка чи геніальна містифікація?: Дещо про "шекспірівське питання"/ О. Ро-манова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N5. - C. 12-13. 3. Ще раз про "шекспірівські пристрасті" щодо світової літератури : офіційно, професійно і по-людськи //Всесвітня література в сучасній школі: Щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2012. - № 5. - C. 3-8. 4. Яковенко О.О. Хто є справжнім автором шекспірівських шедеврів ? // Всесвіт.літ. в серед навч. закла-дах України. - 1996 . - N 5 . - С. 74 - 77. 5. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : хроника вто-рая : Елизаветинская Англия с послесловием от короля Якова І/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №11. - C. 58 - 64. - Продовж. Початок : №10, 2012. 6. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времен Шекспира, драматурга английского : Хроника пер-вая : исторический очерк дошекспировской Англии/ Л. М. Шкаруба //Зарубіжна література в школах України. - Киiв: Антросвіт. - 2012. - №10. - C. 57 - 64.

[ Наверх ]