// архів 2007-2013

серпень 2011Запитання
Доброго дня ! Допоможіть знайти ,будь ласка ,інформацію про банкрутство.Дякую!=) (19:08:2011, 17:05)
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах книга
Допоможіть знайти ,будь ласка ,інформацію по трансплантації органів. дякую! =) (5:08:2011, 15:41)
Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас "Ефективне управління інтелектуальним капіталом. Монографія. – Донецьк: НАН України. Ін-т економіки пром-ті; ДонУЕП. - 2008. – 363 с". Дякую! (19:08:2011, 18:10)

Відповіді
 Доброго дня ! Допоможіть знайти ,будь ласка ,інформацію про банкрутство.Дякую!=) (19:08:2011, 17:05)

Добрий день! Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посіб./ А.Б. Кондрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. - К.: ЦУЛ, 2007. - 205 с Скворцов Н.Н. Как предотвратить банкротство предприятия? От выживания к процветанию/ Н.Н.Скворцов. - К.: Будівельник, 1995. - 142 с ТЕРЕЩЕНКО О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник/ О.О. ТЕРЕЩЕНКО ; Київський нац.економ.ун-т. - К, 2000. - 412 c Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб'єктів господарювання : підручник/ А. В. Череп. - К.: Кондор, 2009. - 380 с Мельник О. Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства/ О. Г. Мельник //Фінанси України: наауково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - К., 2010. - № 6. - C. 108 - 116 Минакова И.В. К вопросу совершенствования российской системы регулирования несостоятельности/ И.В. Минакова //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2010. - №1. - C. 170-179 Островська О. Удосконалення інструментарію прогнозування банкрутства підприємств/ О. Островська //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - Київ, 2010. - №1. - C. 14- Пивоваров В. Кримінальні банкрутства: деякі питання кримінологічних досліджень : [класифікація кримінальних банкрутств]/ В. Пивоваров //Право України: юридичний журнал. - К., 2011. - №3. - C. 252-259 Степанович С. Чи варто жаліти банкрута?/ С. Степанович //Вісник податкової служби України . - К., 2011. - №4. - C. 8-9 (Шифр В9/2011/4) 6. Цимбал В. Тенденції розвитку світового кооперативного руху / В. Цимбал //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - К., 2010. - №12. - C. 140-147

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах книга

Добрий день!Так, вказана Вами книга є у фонді бібліотеки. Вам потрібно звернутися у відділ абонемента

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти ,будь ласка ,інформацію по трансплантації органів. дякую! =) (5:08:2011, 15:41)

Добрий день! Колодяжний В. Ігор Гук, професор з Відня: [ Пересадка органів]/ В. Колодяжний //Демократична Україна: Громадсько - політична. - Киiв, 2007. - №137/листоп./. - C. 22 Абліцов О. Професор Олександр Никоненко: " Богу потрібні душі, а не органи ": [ Про трансплантацію донорськго серця в Україні]/ О. Абліцов //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2003. - N104/6 червн./. - C. 10 Демідова К. Загальна характеристика незаконної трансплантації органів або тканини людини/ К. Демідова //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2009. - №1. - C. 105-107 Проблеми трансплантації органів //Євробюлетень: Інформаційне видання Представ-ництва європейської Комісії в Україні. - Киiв, 2006. - N7. - C. 15 Сапронов О.В. Окремі питання кваліфікації умисного вбивства, пов'язаного з вилученням органів чи тканин для трансплантації/ О.В. Сапронов //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний . - Киiв, 2005. - №6. - C. 183-191 http://bibliotekar.ru/624-5/25.htm http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2002-01/4.htm, http://www.popmech.ru/blogs/post/3623-transplantatsiya-organov-etika-zhizni-i-smerti/

[ Наверх ]

 Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас "Ефективне управління інтелектуальним капіталом. Монографія. – Донецьк: НАН України. Ін-т економіки пром-ті; ДонУЕП. - 2008. – 363 с". Дякую! (19:08:2011, 18:10)

Добрий день! На жаль, книга відсутня у фонді бібліотеки. Пропонуємо скористатися наступними джерелами : Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах: монографія/ Л. І.Михайлова. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 387 с Ілляшенко С.М. Актуальні проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства/ С.М. Ілляшенко //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2008. - №2. - C. 92-102 Агарков О. Визначення концепції : " Інтелектуальний капітал державного управління " та її теоре-тико - методологічні можливості / О. Агарков //Персонал: Научное издание по фило-софским , социологическим и политическим наукам. - Киiв, 2006. - №3. - C. 72-78 Журавльова І.В. Методичні основи організації управління інтелектуальним капіталом підприємства/ І.В. Журавльова //Проблеми раціонального використання соціально-економічного та при-родно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - ISBN 966-517-505-5. - 2006. - Вип. 12. №3. - C. 53-61 Кендюхов О. Сутність і зміст організаційно - економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства/ О. Кендюхов //Економіка України: Політико-економічний жур-нал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 33-41 Мамонтова Н.А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії/ Н.А. Мамонтова //Актуальні проблеми економіки: науковий економічний жур-нал. - Киiв, 2010. - №7. - C. 137-143 Мамонтова Н.А. Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика/ Н.А. Мамонтова //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2009. - №12. - C. 13-18 Федулова С. Поняття "управління людськими ресурсами" у системі продуктивних сил суспільства / С. Федулова //Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. - Киiв, 2010. - №4. - C. 26-30

[ Наверх ]