// архів 2007-2013

серпень 2011Запитання
Доброго дня ! Допоможіть знайти ,будь ласка ,інформацію про банкрутство.Дякую!=) (19:08:2011, 17:05)
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах книга
Допоможіть знайти ,будь ласка ,інформацію по трансплантації органів. дякую! =) (5:08:2011, 15:41)
Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас "Ефективне управління інтелектуальним капіталом. Монографія. – Донецьк: НАН України. Ін-т економіки пром-ті; ДонУЕП. - 2008. – 363 с". Дякую! (19:08:2011, 18:10)

Відповіді
 Доброго дня ! Допоможіть знайти ,будь ласка ,інформацію про банкрутство.Дякую!=) (19:08:2011, 17:05)

Добрий день! Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посіб./ А.Б. Кондрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. - К.: ЦУЛ, 2007. - 205 с Скворцов Н.Н. Как предотвратить банкротство предприятия? От выживания к процветанию/ Н.Н.Скворцов. - К.: Будівельник, 1995. - 142 с ТЕРЕЩЕНКО О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник/ О.О. ТЕРЕЩЕНКО ; Київський нац.економ.ун-т. - К, 2000. - 412 c Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб'єктів господарювання : підручник/ А. В. Череп. - К.: Кондор, 2009. - 380 с Мельник О. Г. Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства/ О. Г. Мельник //Фінанси України: наауково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - К., 2010. - № 6. - C. 108 - 116 Минакова И.В. К вопросу совершенствования российской системы регулирования несостоятельности/ И.В. Минакова //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2010. - №1. - C. 170-179 Островська О. Удосконалення інструментарію прогнозування банкрутства підприємств/ О. Островська //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - Київ, 2010. - №1. - C. 14- Пивоваров В. Кримінальні банкрутства: деякі питання кримінологічних досліджень : [класифікація кримінальних банкрутств]/ В. Пивоваров //Право України: юридичний журнал. - К., 2011. - №3. - C. 252-259 Степанович С. Чи варто жаліти банкрута?/ С. Степанович //Вісник податкової служби України . - К., 2011. - №4. - C. 8-9 (Шифр В9/2011/4) 6. Цимбал В. Тенденції розвитку світового кооперативного руху / В. Цимбал //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - К., 2010. - №12. - C. 140-147

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах книга

Добрий день!Так, вказана Вами книга є у фонді бібліотеки. Вам потрібно звернутися у відділ абонемента

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти ,будь ласка ,інформацію по трансплантації органів. дякую! =) (5:08:2011, 15:41)

Добрий день! Колодяжний В. Ігор Гук, професор з Відня: [ Пересадка органів]/ В. Колодяжний //Демократична Україна: Громадсько - політична. - Киiв, 2007. - №137/листоп./. - C. 22 Абліцов О. Професор Олександр Никоненко: " Богу потрібні душі, а не органи ": [ Про трансплантацію донорськго серця в Україні]/ О. Абліцов //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2003. - N104/6 червн./. - C. 10 Демідова К. Загальна характеристика незаконної трансплантації органів або тканини людини/ К. Демідова //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2009. - №1. - C. 105-107 Проблеми трансплантації органів //Євробюлетень: Інформаційне видання Представ-ництва європейської Комісії в Україні. - Киiв, 2006. - N7. - C. 15 Сапронов О.В. Окремі питання кваліфікації умисного вбивства, пов'язаного з вилученням органів чи тканин для трансплантації/ О.В. Сапронов //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний . - Киiв, 2005. - №6. - C. 183-191 http://bibliotekar.ru/624-5/25.htm http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2002-01/4.htm, http://www.popmech.ru/blogs/post/3623-transplantatsiya-organov-etika-zhizni-i-smerti/

[ Наверх ]

 Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас "Ефективне управління інтелектуальним капіталом. Монографія. – Донецьк: НАН України. Ін-т економіки пром-ті; ДонУЕП. - 2008. – 363 с". Дякую! (19:08:2011, 18:10)

Добрий день! На жаль, книга відсутня у фонді бібліотеки. Пропонуємо скористатися наступними джерелами : Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах: монографія/ Л. І.Михайлова. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 387 с Ілляшенко С.М. Актуальні проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства/ С.М. Ілляшенко //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2008. - №2. - C. 92-102 Агарков О. Визначення концепції : " Інтелектуальний капітал державного управління " та її теоре-тико - методологічні можливості / О. Агарков //Персонал: Научное издание по фило-софским , социологическим и политическим наукам. - Киiв, 2006. - №3. - C. 72-78 Журавльова І.В. Методичні основи організації управління інтелектуальним капіталом підприємства/ І.В. Журавльова //Проблеми раціонального використання соціально-економічного та при-родно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - ISBN 966-517-505-5. - 2006. - Вип. 12. №3. - C. 53-61 Кендюхов О. Сутність і зміст організаційно - економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства/ О. Кендюхов //Економіка України: Політико-економічний жур-нал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 33-41 Мамонтова Н.А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії/ Н.А. Мамонтова //Актуальні проблеми економіки: науковий економічний жур-нал. - Киiв, 2010. - №7. - C. 137-143 Мамонтова Н.А. Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика/ Н.А. Мамонтова //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2009. - №12. - C. 13-18 Федулова С. Поняття "управління людськими ресурсами" у системі продуктивних сил суспільства / С. Федулова //Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. - Киiв, 2010. - №4. - C. 26-30

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції