// архів 2007-2013

травень 2011Запитання
"Особливості навчання писемного мовлення у старших класах" (11:05:2011, 10:44)
журнал дошкiльне виховання за май 2005 года? (18:05:2011, 16:23)
як: "Охорона праці", "Будівництво та стандартизація", "Будівництво України". Якщо є, то де їх можна переглянути (4:05:2011, 22:50)
, з пошуком джерел з теми "Модальність і стан в українській мові". Дякую. (20:05:2011, 14:14)
13.05.2011 я задав Вам декілька запитань, але відповіді поки що не отримав. Коли орієнтовно чекати на Вашу відповідь? (16:05:2011, 14:12)
Добрий день! Де я можу знайти інформація про організаційну структуру обслуговування у РДОБ?Дякую ВАм!!! (20:05:2011, 12:28)
Добрий день! Допоможіть знайти матеріал по темі "Розвиток засобів навчання в Україні в XX столітті" Дякую (5:05:2011, 13:45)
Доброго дня! Скажіть будь ласка, як правильно надати описи в список використаної літератури до дипломної роботи, якщо декілька статтей автора розміщено в одному джерелі частині 1, та декілька – в частині 2 ? Кожна частина має свою назву, - окремо, або якость їх треба об’єднувати, скорочувати? Стрельніков, В.Ю. Братські школи // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 220 с. – C. 49–51. Стрельніков, В.Ю. Бригадно-індивідуальне навчання // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 220 с. – C. 51–52. Стрельніков, В.Ю. Школа Завтрашнього Дня Д. Ховарда // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 236 с. – C. 197. Стрельніков, В.Ю. Парадигми педагогічних технологій // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 236 с. – C. 215–219. (20:05:2011, 09:35)
Доброго дня! я пишу дипломну роботу по зведеному краєзнавчому каталогу та зведеному каталогу періодичних виданьв електронному варіанті вашої бібліотеки. а в літературі та на сайті мало є даних про ці ресури. надайте мені, будь-ласка, інформацію про їх (електронних)рік засвоєння, обсяг тощо. дуже дякую! aisi_mine_90@mail.ru (13:05:2011, 12:08)
Доброго дня. Скажіть , будь-ласка, чи проводяться зараз в іноз.відділі групи зі спілкування англ.мовою і якщо так то як можна записатись в цю групу? (2:05:2011, 19:03)
Допоможіть знайти в електронному варіанті інформацію по темі^- "Рекламна діяльність, як інструмент конкурентної боротьби інформаційних установ на ринку інформаційних продуктів та послуг" (14:05:2011, 14:17)
Допоможіть підібрати інформацію по питанню
допоможіть підібрати літературу на тему: "Вплив комп'ютера на розвиток дитячого організму" (24:05:2011, 12:17)
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему: "Модель організації керування документальними процесами в США". дякую! (4:05:2011, 20:44)
Економічне обґрунтування підвищення економічної ефективності вирощування великої рогатої худоби на м'ясо. (18:05:2011, 00:28)
організація видавничої та книготорговельної бібліографічної діяльності в Україні ..(семінар з дисципліни бібліографічна діяльність) (7:05:2011, 17:12)
перед декрутною відпусткою? (6:05:2011, 11:19)
Скажіть будь-ласка, скільки у Вас операторів віртуальної довідки?Дякую. (31:05:2011, 12:44)
Скажіть, будь ласка, чи має сенс проходити курсову перепідготовку викладачу технікума перед декретною відпусткою? (6:05:2011, 11:23)
Чи можна побачити запитання інших користувачів і відповіді на них на вашому сайті? Чи буде це в майбутньому? І взагалі чи це потрібно? (13:05:2011, 15:36)
Як можна дізнаиися про надходження нових книг в зал іноземних мов? (9:05:2011, 13:50)
Яка служба бібліотеки відповідає на запитання? (13:05:2011, 15:32)
Якими мовами надається ваша віртуальна довідка? (30:04:2011, 19:49)
які відомі письменники відвідували рівненщину (23:05:2011, 16:23)
Які нормативні документи регламентують питання опису електронних документів? (24:05:2011, 12:14)

Відповіді
  "Особливості навчання писемного мовлення у старших класах" (11:05:2011, 10:44)

Добрий день! Радимо використати: 1. Мушировська Н. Теоретичні засади формування вмінь сприймати усне і писемне мовлення/ Н. Муши-ровська //Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. праць: на-ук. зап. РДГУ. - Рівне: РДГУ. - ISBN 966-72-81-04-9. - 2008. - вип. 16. - C. 142-147 2. Хом'як І. Актуальні проблеми писемного мовлення/ І. Хом'як //Дивослово: науково-методичний. - Киiв. - ISSN 0130-5263, 2010. - №12. - C. 33 - 36 3. Шелехова Г. Формування в школярів умінь сприймати усне і писемне мовлення/ Г. Шелехова //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2003. - №4. - C. 7-11 4. Ярмолюк А. Методичні засади розвитку вмінь удосконалювати власне писемне мовлення/ А. Ярмо-люк //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - Киiв, 2005. - №8. - C. 18 - 23 5. Ярмолюк А. Перспективи розвитку вмінь удосконаленювати власне писемне мовлення/ А. Ярмолюк //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2006. - №8. - C. 19-21 6. Ярмолюк А. Удосконалення власного писемного мовлення як умова формування комунікативної компетенції учнів/ А. Ярмолюк //Українська мова і література в школі. - Киiв, 2010. - №3. - C. 2 - 5

[ Наверх ]

  журнал дошкiльне виховання за май 2005 года? (18:05:2011, 16:23)

Добрий день!Вказаний Вами журнал є у фондах нашої бібліотеки. Вам варто звернутися до читальної зали, і її працівники принесуть Вам журнал із книгосховища

[ Наверх ]

  як: "Охорона праці", "Будівництво та стандартизація", "Будівництво України". Якщо є, то де їх можна переглянути (4:05:2011, 22:50)

Добрий день! Вказані Вами журнали наявні у відділі інформації та документів виробничої тематики, який знаходиться на третьому поверсі нашої книгозбірні

[ Наверх ]

 , з пошуком джерел з теми "Модальність і стан в українській мові". Дякую. (20:05:2011, 14:14)

Добрий день! Іванова О. Модальність як категорія лінгвістики/ О. Іванова //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №28. - C. 30-32 (Шифр В25/2007/28) 2. Брицин В.М. Модальна граматика дискурсу як один із напрямів семантико-синтаксичних досліджень/ В.М. Брицин //Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. - Киiв, 2006. - №2/3. - C. 101-110 (Шифр М13/2006/2/3) 3. Тронь О. Семантика предиктів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності/ О. Тронь //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2004. - N2. - C. 44-46 (Шифр Р7/2004/2) . Полiщук Я. Естетичний досвід декадансу ( аспекти модальності й моди ) //Слово і час . - 2002. - N 4. - С. 20 - 26/ Полiщук Я.; Поліщук Я.. - S.l., S.a. 2. Харчук Л. Частка як службова частина мови : Формотворчі , заперечні ,модальні частки // Укр. мова та література . - 2002. - N 36. - С. 10- 11/ Харчук Л.. - S.l., S.a. 3. Шабат С. Речення питальної модальності в сучасній українській мові //Мовознавство . - 2001 . - N 1 . - С. 53 - 58 ./ Шабат С.. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 13.05.2011 я задав Вам декілька запитань, але відповіді поки що не отримав. Коли орієнтовно чекати на Вашу відповідь? (16:05:2011, 14:12)

Добрий день! Відповіді ми не надсилаємо на поштові скриньки. Інформацію Ви можете взяти зайшовчи в розділ віртуальна довідка : http://libr.rv.ua/admin.php?op=FaqCatGo&id_cat=53. Пропонуємо переглянути джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. Пріорітети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: зб. статей з досвіду роботи /Наук. ред В.П.Ярощук. - Рівне: Волинські обереги, 2006. - 116с. 2. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: зб. статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 92с. 3. Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: підручник/ Н.М.Кушнаренко. - К.: Знання, 2007. - 502 с. 4. Методичні рекомендації по складанню друкованих зведених краєзнавчих каталогів / Держ. іст. б - ка України; Складач В.П.. - К.: Б.в., 1992. - 10c. 5. Удосконалення краєзнавчих каталогів бібліотеки : Метод. поради / Держ. іст. б-ка України; Складач В.П. Кисельова.. - К.: Б.в., 1992. - 19c. 6. Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення // Вісник книжкової палати. - 2009. - №1. - С.13-19.

[ Наверх ]

 Добрий день! Де я можу знайти інформація про організаційну структуру обслуговування у РДОБ?Дякую ВАм!!! (20:05:2011, 12:28)

Добрий день! За інформацією пропонуємо зайти на сайт нашої бібліотеки за адресою: http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages. А також перегляньте джерела: 1. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Пер-спектива, 2004. - 91 с. 2. Годлевська О. Організація бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки РДГУ / О. Годлевсь-ка, В. Жук //Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ. 20-22 квітня 2006 р.: Секція "Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії". - Рівне: РДГУ. - 2006. - C. 18-19. 3. Щербан Р.М. Реабілітація за допомогою інформації ( інформаційне обслуговування людей з обме-женими можливостями)/ Р.М. Щербан //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 75-79. 4. Ярощук В. Ми робимо інформацію доступною: [Про інформаційно-довідкове обслуговування користувачів в Рівненській державній обласній бібліотеці]/ В. Ярощук //Імідж: Рекламно-інформаційне видання для ділових людей. - Рівне, 2004. - №14/Жовт./. - C. 9. 5. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с.

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть знайти матеріал по темі "Розвиток засобів навчання в Україні в XX столітті" Дякую (5:05:2011, 13:45)

Добрий день! 1. Божко І.В. Розвиток пізнавальної активності засобами особистісно орієнтованого навчання/ І.В. Божко //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2009. - №16/18. - C. 31-38 (Шифр П62/2009/16/18) 2. Гаврилюк Г. Вплив інтерактивних методів навчання на розвиток особистості засобами технологічних дисциплін/ Г. Гаврилюк //Трудова підготовка в закладах освіти: науково-методичний журнал. - К., 2010. - №4. - C. 19-21 (Шифр Т586142/2010/4) 3. Морозов А.О. Розвиток і використання мультимедійних засобів і віртуальних лабораторій для нав-чання та досліджень/ А.О. Морозов //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - Київ, 2009. - №2. - C. 60-64 (Шифр Н27/2009/2) 4. Погорєлова Т.В. Розвиток творчих здібностей особистості засобами використання пізнавальних зав-дань/ Т.В. Погорєлова //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний жур-нал. - Харьков, 2010. - №32. - C. 4-8 (Шифр П62/2010/32) 5. Старинська О. Розвиток інтелектуальної ініціативи засобами інтерактивного навчання/ О. Старинська //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2006. - N6. - C. 39 - 41 (Шифр Р7/2006/6) 6. Черненко Г. Розвиток методів та засобів початкового навчання в школах України (1917-1933-ті рр.)/ Г. Черненко //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2004. - N1. - C. 60-62 (Шифр Р7/2004/1)

[ Наверх ]

 Доброго дня! Скажіть будь ласка, як правильно надати описи в список використаної літератури до дипломної роботи, якщо декілька статтей автора розміщено в одному джерелі частині 1, та декілька – в частині 2 ? Кожна частина має свою назву, - окремо, або якость їх треба об’єднувати, скорочувати? Стрельніков, В.Ю. Братські школи // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 220 с. – C. 49–51. Стрельніков, В.Ю. Бригадно-індивідуальне навчання // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 220 с. – C. 51–52. Стрельніков, В.Ю. Школа Завтрашнього Дня Д. Ховарда // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 236 с. – C. 197. Стрельніков, В.Ю. Парадигми педагогічних технологій // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 236 с. – C. 215–219. (20:05:2011, 09:35)

Добрий день! Ми вважаємо, що варто вказувати автора, назву статті та джерело в якому надрукована дана стаття. Щоб переконатися у правильності, проконсультуйтеся з вашим науковим керівником.

[ Наверх ]

 Доброго дня! я пишу дипломну роботу по зведеному краєзнавчому каталогу та зведеному каталогу періодичних виданьв електронному варіанті вашої бібліотеки. а в літературі та на сайті мало є даних про ці ресури. надайте мені, будь-ласка, інформацію про їх (електронних)рік засвоєння, обсяг тощо. дуже дякую! aisi_mine_90@mail.ru (13:05:2011, 12:08)

Добрий день! Пропонуємо переглянути джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. Пріорітети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: зб. статей з досвіду роботи /Наук. ред В.П.Ярощук. - Рівне: Волинські обереги, 2006. - 116с. 2. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: зб. статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 92с. 3. Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: підручник/ Н.М.Кушнаренко. - К.: Знання, 2007. - 502 с. 4. Методичні рекомендації по складанню друкованих зведених краєзнавчих каталогів / Держ. іст. б - ка України; Складач В.П.. - К.: Б.в., 1992. - 10c. 5. Удосконалення краєзнавчих каталогів бібліотеки : Метод. поради / Держ. іст. б-ка України; Складач В.П. Кисельова.. - К.: Б.в., 1992. - 19c. 6. Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення // Вісник книжкової палати. - 2009. - №1. - С.13-19.

[ Наверх ]

 Доброго дня. Скажіть , будь-ласка, чи проводяться зараз в іноз.відділі групи зі спілкування англ.мовою і якщо так то як можна записатись в цю групу? (2:05:2011, 19:03)

Добрий день! Так, ви можете покращити навички володіння англійською розмовною мовою та просто приємно провести дозвілля на засіданнях „Еnglish Club ” щосереди о 17 год. Умови запису - бути користувачем бібліотеки. Крім того, у відділі працює мулььтимедійний курс з вивчення англійської Rosetta Stone,

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в електронному варіанті інформацію по темі^- "Рекламна діяльність, як інструмент конкурентної боротьби інформаційних установ на ринку інформаційних продуктів та послуг" (14:05:2011, 14:17)

Добрий день! Радимо використати : student.zoomru.ru/.../reklama.../1231.18380.s1.htm ua.textreferat.com/referat-7663.html

[ Наверх ]

 Допоможіть підібрати інформацію по питанню

Добрий день!Пропонуємо переглянути сайти: http://intkonf.org/den-prutska-oo-plotnikova-iv-sotsialni-vidatki-byudzhetu-v-transformatsiyniy-ekonomitsi/; http://referats.5-ka.ru/100/24587/3.html; http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67887.doc.htm; http://studrada.com.ua/content/43-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-0?page=2. А також літературу з фонду нашої бібліотери:1. Видатки на соціальні виплати зростуть //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2009. - N183/6 жовт./. - C. 4. 2. Деркач М. Фінансове забезпечення окремих соціальних видатків бюджету у 2009 році/ М. Деркач //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2009. - N10/22 січ./. - C. 3. 3. Карлін М.І. Особливості фінансування соціальних видатків в умовах сучасної економічної кризи/ М.І. Карлін //Наукові записки. Серія "Економіка". - Острог: Острозька академія. - 2009. - Вип.11. - C. 51-58. 4. Лопушняк Г. С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки/ Г. С. Лопушняк //Фінанси України. - 2010. - № 10. - C. 38 - 46. 5. Ривак О. Соціальні видатки бюджету як джерело розвитку людського капіталу / О. Ривак //Україна : аспекти праці. - 2007. - №7. - C. 35-42. 6. Тропіна В.Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні/ В.Б. Тропіна //Фінанси України: науково-теоретичний. - 2008. - №5. - C. 15-31. 7. Чернюк О. Особливості здійснення видатків за державними програмами соціального захисту на-селення за рахунок субвенцій з державного бюджету/ О. Чернюк //Казна України. - 2010. - №2. - C. 22-25.

[ Наверх ]

 допоможіть підібрати літературу на тему: "Вплив комп'ютера на розвиток дитячого організму" (24:05:2011, 12:17)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Вільямс Р. Комп'ютери в школі/ Р. Вільямс. - К.: Рад. шк., 1988. - 295с. 1. Бєляєва О. Комп"ютер і дитина. Які небезпеки чекають на неї в інтернеті?/ О. Бєляєва //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2009. - №22/23. - C. 46-48. 2. Белінська О. Дитина і комп’ютер/ О. Белінська //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2006. - N46. - C. 27-29. 3. Власенко І. Комп"ютер і школяр : ( Вплив електромагнітних полів коп"ютера на організм дитини )/ І. Власенко //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2004. - N187. - C. 10. 4. Дуброва Т. Вплив комп"ютерних ігор на особистість дитини/ Т. Дуброва, Н. Дубневич //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2010. - №8. - C. 26-30. 5. Косянчук І. Дитина у полоні екрана : [медіазалежність та згубний влив компьютера та телевізора]/ І. Косянчук //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2008. - N192/15 жовт./. - C. 17. 6. Курик М Електромагнітні поля комп'ютера і дитини/ М Курик //Слово Просвіти : орган всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка. - Киiв, 2007. - №12. - C. 4. 7. Пилип'юк Л. Ф. Дива творять не комп'ютери, а вчителі/ Л. Ф. Пилип'юк //Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ, 2011. - №1. - C. 15-18. 8. Полька Н. Комп'ютер для дитини : користь чи шкода?/ Н. Полька //Урядовий кур"єр: Газета цен-тральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2009. - N10/22 січ./. - C. 7. 9. Червонна Т. Увага! Психічний розвиток дитини під загрозою: [Про вплив відео-, телепродукції та комп'ютерних ігор на психіку дитини]/ Т. Червонна //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2007. - N16. - C. 3-4. 10. Єременко Г.М. Гігієнічна оцінка функціонального стану організму дітей, які відвідують комп'ютерні клу-би/ Г.М. Єременко //Довкілля та здоров'я. - Киiв, 2006. - №3. - C. 55-58. 11. Бабарика С. Діти та комп'ютер, або як не потрапити у "віртуальне задзеркалля"/ С. Бабарика //Освіта України. - К., 2009. - №1/2. - C. 5. 12. Лещенко Л. Комп’ютерна залежність у дітей: виникнення і запобігання. Творчість і комп’ютер: за і проти/ Л. Лещенко //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - 2007. - N18/19. - C. 45-52. 13. Прийменко В. Діти, які грають в ігри, або комп’ютерна залежність/ В. Прийменко //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - 2006. - N46. - C. 13-15. 14. Стеценко І. Комп’ютер для дітей : переваги та недоліки/ І. Стеценко //Психолог: Всеукраїнська газе-та для вчителів. - 2006. - N46. - C. 3-7. 15. Чорна В. В. Вплив комп'ютерних ігор на психофункціональний стан дітей/ В. В. Чорна //Довкілля та здоров'я: Науковий журнал з проблем медичної екології . - 2009. - № 1 (48). - C. 54-58. 16. Яцковська Н. Вплив тривалості компютерної ігрової діяльності на психофізіологічний стан організму дітей / Н. Яцковська //Гігієна населених місць: зб. наук. праць/ гол. ред. А.М. Сердюк. - К.: Полімед. - 2009. - Вип. 54. - C. 317-321.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему: "Модель організації керування документальними процесами в США". дякую! (4:05:2011, 20:44)

Добрий день! 1. Стрішенець Н. Критерії відбору документів у процесі комплектування : американський досвід/ Н. Стрішенець //Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2009. - N2. - C. 6-11 1. Документування у менеджменті/ О.Г.Кірічок, В.І.Корбутяк,В.К.Процюк. - 2-ге вид., перероб.. - К.: ЦУЛ, 2005. - 215 с Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ВТЛ(1) 2. Комова М. В. Документознавство: навч. посіб./ М. В.Комова. - К.: Тріада-Плюс, 2007. - 296 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 3. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник/ Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - К.: Знання, 2006. - 331 с Экземпляры: всего:2 - Аб(1), ЧЗ(1) 4. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб./ Н.Н.Кушнаренко. - К.: Знання, 2006. - 459 с. - (Высшее обра-зование ХХI века) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 5. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - К.: Ліра-К, 2008. - 395 с Экземпляры: всего:5 - компл(1), Аб(2), ЧЗ(2) 6. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - Вид. 2-е, пере-роб. і допов.. - К.: Ліра-К, 2009. - 434 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 7. Швецова - Водка Г. М. Документознавство: навч. посіб./ Г. М.Швецова - Водка. - К.: Знання, 2007. - 398 с. - (Вища освіта 21 століття) Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(3), Аб(1), КС(1) 8. ШВЕЦОВА -Водка Г. Типологія документа: Навчальний посібник для студентів ін.тів к.ри/ Г. ШВЕЦОВА -Водка. - К.: Кн. палата України, 1998. - 78 c. - ISSN 966-7308-18-9 Экземпляры: всего:1 - чз(1) 9. Швецова-Водка Г. М. Общая теория документа и книги : учеб. пособ./ Г. М. Швецова-Водка. - М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. - 487 с

[ Наверх ]

 Економічне обґрунтування підвищення економічної ефективності вирощування великої рогатої худоби на м'ясо. (18:05:2011, 00:28)

Добрий день! Мусiенко Ю. С. Економічна оцінка ефективності створення асканійськоЇ м"ясноЇ худоби // Економіка АПК . - 1996 . - N 8. - с. 58 - 61./ Мусiенко Ю. С.; Мусіенко Ю. С.. - S.l., S.a. Симоненко О.I. Економіко - математичне моделювання задач оптимізації годівлівеликої рогатої худоби // Економіка АПК .- 1996 .- N 10 - 11 .- С. 53- 55 ./ Симоненко О.I.; Симоненко О.і.. - S.l., . Надворняк Я. Підвищення економічної ефективності виробництва м"яса великої рогатої худоби в Прикарпатті / Я. Надворняк //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2006. - №2. - C. 45 - 48 (Шифр Е5/2006/2) Надворняк Я. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва м"яса великої рогатої худоби на Прикарпатті / Я. Надворняк //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №7: 6 - 114 (Шифр Е5/2005/7) Шкурко Т. Економічна ефективність тривалого використання молочних корів/ Т. Шкурко //Тваринництво України: виробничий. - Киiв, 2007. - №7. - C. 4 - 6

[ Наверх ]

 організація видавничої та книготорговельної бібліографічної діяльності в Україні ..(семінар з дисципліни бібліографічна діяльність) (7:05:2011, 17:12)

Добрий день! Пропонуємо скористатися такими джерелами: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=3262&start=5 http://otherreferats.allbest.ru/history/00093631_0.html http://dlib.eastview.com/browse/doc/6961284 Загуменна О. Виникнення української книготорговельної бібліографії та їїрозвиток у 18 ст. // Вісник Книжкової палати .- 2001 .- N 5 .- с.25-29 Загуменна О. Книготорговельна бібліографія 20 - х років 20 ст // Вісниккн. палати . - 1999 . - N 2. - С. 27 – 29 Загуменна О. Розвиток книготорговельної бібліографії у 30 - ті рр. 20 ст.// Вісник Кн. палати . - 1999 . - N 5. - С. 37 – 38 Гуцол Г. Наукові роботи ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова " у сфері видавни-чо-бібліографічної діяльності/ Г. Гуцол //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №9. - C. 49-50 Дубас Т. Інформаційний ринок і видавнича діяльність наукових бібліотек/ Т. Дубас //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К.. - ISBN 978-966-02-4902-8, 2009. - Вип. 25. - C. 76-87 ) Загуменна О. Українська видавнича та книготорговельна бібліографія під час Другої світової війни та у повоєнні роки (1939-1959)/ О. Загуменна //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №12. - C. 19-21 Устіннікова О. Державні поточні бібліографічні покажчики як безоплатна реклама видавничої продукції/ О. Устіннікова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №7. - C. 12-13 Грузинова Л.Б. Современная книготорговая библиографическая деятельность (На примере Москвы)/ Л.Б. Грузинова //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2004. - №6. - C. 6-18 Сухоруков К. Издательско-книготорговая библиография сегодня/ К. Сухоруков //Библиография: На-учный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2008. - №2. - C. 12-23

[ Наверх ]

 перед декрутною відпусткою? (6:05:2011, 11:19)

Добрий день! Ми не можемо дати Вам таку консультацію. Зверніться до юриста

[ Наверх ]

 Скажіть будь-ласка, скільки у Вас операторів віртуальної довідки?Дякую. (31:05:2011, 12:44)

Добрий день! За віртуальну довідку відповідає 4 людини.

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, чи має сенс проходити курсову перепідготовку викладачу технікума перед декретною відпусткою? (6:05:2011, 11:23)

Добрий день! Радимо Вам отримати консультацію юриста

[ Наверх ]

 Чи можна побачити запитання інших користувачів і відповіді на них на вашому сайті? Чи буде це в майбутньому? І взагалі чи це потрібно? (13:05:2011, 15:36)

Добрий день! Запитання і відповіді користувачам можна побачити вийшовши на лінку " Віртуальна довідка" і в "контенті" помісячно можна ознайомитись з архівом виконаних довідок

[ Наверх ]

 Як можна дізнаиися про надходження нових книг в зал іноземних мов? (9:05:2011, 13:50)

Добрий день! В мережі Інтернет таку інформацію можна отримати через електронний каталог (http://libr.rv.ua:8080/cgi/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=WDB3), а в самій бібіліотеці - у відділі літератури на іноземних мовах за датою останніх надходжень.

[ Наверх ]

 Яка служба бібліотеки відповідає на запитання? (13:05:2011, 15:32)

Добрий день! Спеціальної служби в бібліотеці немає, а відповіді на запитання надають чергові бібліографи відділу формування бібліографічного ресурсу, БД та обслуговування користувачів.

[ Наверх ]

 Якими мовами надається ваша віртуальна довідка? (30:04:2011, 19:49)

Добрий день! Зазвичай, відповідь надається україською мовою, при потребі - російською.

[ Наверх ]

 які відомі письменники відвідували рівненщину (23:05:2011, 16:23)

Добрий день! Рівненщину відвідало і відвідують багато відомих письменників. Серед них: Т. Шевченко, І. Франко, О. Бальзак, М. Коцюбинський, П. Куліш, О. Пчілка, І. Бабель, О. Ольжич, В. Василевська, Я. Гашек, Д, Рід, Л. Костенко та інші. За більш детальною інформацією просимо звертатися в відділ краєзнавчої літератури.

[ Наверх ]

 Які нормативні документи регламентують питання опису електронних документів? (24:05:2011, 12:14)

Добрий день! Складання бібліографічного опису електронних ресурсів здійснюється відповідно до Міжнародного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 ; бібліографічний запис, бібліографічний опис він є ідентичним ГОСТу 7.1-2003. Пропонуємо переглянути сайти: http://sasl.at.ua/load/11-1-0-34; http://moodle.oa.edu.ua/mod/resource/view.php?id=3942; http://www.twirpx.com/file/90835/

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції