// архів 2007-2013

травень 2011Запитання
"Особливості навчання писемного мовлення у старших класах" (11:05:2011, 10:44)
журнал дошкiльне виховання за май 2005 года? (18:05:2011, 16:23)
як: "Охорона праці", "Будівництво та стандартизація", "Будівництво України". Якщо є, то де їх можна переглянути (4:05:2011, 22:50)
, з пошуком джерел з теми "Модальність і стан в українській мові". Дякую. (20:05:2011, 14:14)
13.05.2011 я задав Вам декілька запитань, але відповіді поки що не отримав. Коли орієнтовно чекати на Вашу відповідь? (16:05:2011, 14:12)
Добрий день! Де я можу знайти інформація про організаційну структуру обслуговування у РДОБ?Дякую ВАм!!! (20:05:2011, 12:28)
Добрий день! Допоможіть знайти матеріал по темі "Розвиток засобів навчання в Україні в XX столітті" Дякую (5:05:2011, 13:45)
Доброго дня! Скажіть будь ласка, як правильно надати описи в список використаної літератури до дипломної роботи, якщо декілька статтей автора розміщено в одному джерелі частині 1, та декілька – в частині 2 ? Кожна частина має свою назву, - окремо, або якость їх треба об’єднувати, скорочувати? Стрельніков, В.Ю. Братські школи // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 220 с. – C. 49–51. Стрельніков, В.Ю. Бригадно-індивідуальне навчання // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 220 с. – C. 51–52. Стрельніков, В.Ю. Школа Завтрашнього Дня Д. Ховарда // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 236 с. – C. 197. Стрельніков, В.Ю. Парадигми педагогічних технологій // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 236 с. – C. 215–219. (20:05:2011, 09:35)
Доброго дня! я пишу дипломну роботу по зведеному краєзнавчому каталогу та зведеному каталогу періодичних виданьв електронному варіанті вашої бібліотеки. а в літературі та на сайті мало є даних про ці ресури. надайте мені, будь-ласка, інформацію про їх (електронних)рік засвоєння, обсяг тощо. дуже дякую! aisi_mine_90@mail.ru (13:05:2011, 12:08)
Доброго дня. Скажіть , будь-ласка, чи проводяться зараз в іноз.відділі групи зі спілкування англ.мовою і якщо так то як можна записатись в цю групу? (2:05:2011, 19:03)
Допоможіть знайти в електронному варіанті інформацію по темі^- "Рекламна діяльність, як інструмент конкурентної боротьби інформаційних установ на ринку інформаційних продуктів та послуг" (14:05:2011, 14:17)
Допоможіть підібрати інформацію по питанню
допоможіть підібрати літературу на тему: "Вплив комп'ютера на розвиток дитячого організму" (24:05:2011, 12:17)
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему: "Модель організації керування документальними процесами в США". дякую! (4:05:2011, 20:44)
Економічне обґрунтування підвищення економічної ефективності вирощування великої рогатої худоби на м'ясо. (18:05:2011, 00:28)
організація видавничої та книготорговельної бібліографічної діяльності в Україні ..(семінар з дисципліни бібліографічна діяльність) (7:05:2011, 17:12)
перед декрутною відпусткою? (6:05:2011, 11:19)
Скажіть будь-ласка, скільки у Вас операторів віртуальної довідки?Дякую. (31:05:2011, 12:44)
Скажіть, будь ласка, чи має сенс проходити курсову перепідготовку викладачу технікума перед декретною відпусткою? (6:05:2011, 11:23)
Чи можна побачити запитання інших користувачів і відповіді на них на вашому сайті? Чи буде це в майбутньому? І взагалі чи це потрібно? (13:05:2011, 15:36)
Як можна дізнаиися про надходження нових книг в зал іноземних мов? (9:05:2011, 13:50)
Яка служба бібліотеки відповідає на запитання? (13:05:2011, 15:32)
Якими мовами надається ваша віртуальна довідка? (30:04:2011, 19:49)
які відомі письменники відвідували рівненщину (23:05:2011, 16:23)
Які нормативні документи регламентують питання опису електронних документів? (24:05:2011, 12:14)

Відповіді
  "Особливості навчання писемного мовлення у старших класах" (11:05:2011, 10:44)

Добрий день! Радимо використати: 1. Мушировська Н. Теоретичні засади формування вмінь сприймати усне і писемне мовлення/ Н. Муши-ровська //Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. праць: на-ук. зап. РДГУ. - Рівне: РДГУ. - ISBN 966-72-81-04-9. - 2008. - вип. 16. - C. 142-147 2. Хом'як І. Актуальні проблеми писемного мовлення/ І. Хом'як //Дивослово: науково-методичний. - Киiв. - ISSN 0130-5263, 2010. - №12. - C. 33 - 36 3. Шелехова Г. Формування в школярів умінь сприймати усне і писемне мовлення/ Г. Шелехова //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2003. - №4. - C. 7-11 4. Ярмолюк А. Методичні засади розвитку вмінь удосконалювати власне писемне мовлення/ А. Ярмо-люк //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - Киiв, 2005. - №8. - C. 18 - 23 5. Ярмолюк А. Перспективи розвитку вмінь удосконаленювати власне писемне мовлення/ А. Ярмолюк //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2006. - №8. - C. 19-21 6. Ярмолюк А. Удосконалення власного писемного мовлення як умова формування комунікативної компетенції учнів/ А. Ярмолюк //Українська мова і література в школі. - Киiв, 2010. - №3. - C. 2 - 5

[ Наверх ]

  журнал дошкiльне виховання за май 2005 года? (18:05:2011, 16:23)

Добрий день!Вказаний Вами журнал є у фондах нашої бібліотеки. Вам варто звернутися до читальної зали, і її працівники принесуть Вам журнал із книгосховища

[ Наверх ]

  як: "Охорона праці", "Будівництво та стандартизація", "Будівництво України". Якщо є, то де їх можна переглянути (4:05:2011, 22:50)

Добрий день! Вказані Вами журнали наявні у відділі інформації та документів виробничої тематики, який знаходиться на третьому поверсі нашої книгозбірні

[ Наверх ]

 , з пошуком джерел з теми "Модальність і стан в українській мові". Дякую. (20:05:2011, 14:14)

Добрий день! Іванова О. Модальність як категорія лінгвістики/ О. Іванова //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №28. - C. 30-32 (Шифр В25/2007/28) 2. Брицин В.М. Модальна граматика дискурсу як один із напрямів семантико-синтаксичних досліджень/ В.М. Брицин //Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. - Киiв, 2006. - №2/3. - C. 101-110 (Шифр М13/2006/2/3) 3. Тронь О. Семантика предиктів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності/ О. Тронь //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2004. - N2. - C. 44-46 (Шифр Р7/2004/2) . Полiщук Я. Естетичний досвід декадансу ( аспекти модальності й моди ) //Слово і час . - 2002. - N 4. - С. 20 - 26/ Полiщук Я.; Поліщук Я.. - S.l., S.a. 2. Харчук Л. Частка як службова частина мови : Формотворчі , заперечні ,модальні частки // Укр. мова та література . - 2002. - N 36. - С. 10- 11/ Харчук Л.. - S.l., S.a. 3. Шабат С. Речення питальної модальності в сучасній українській мові //Мовознавство . - 2001 . - N 1 . - С. 53 - 58 ./ Шабат С.. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 13.05.2011 я задав Вам декілька запитань, але відповіді поки що не отримав. Коли орієнтовно чекати на Вашу відповідь? (16:05:2011, 14:12)

Добрий день! Відповіді ми не надсилаємо на поштові скриньки. Інформацію Ви можете взяти зайшовчи в розділ віртуальна довідка : http://libr.rv.ua/admin.php?op=FaqCatGo&id_cat=53. Пропонуємо переглянути джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. Пріорітети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: зб. статей з досвіду роботи /Наук. ред В.П.Ярощук. - Рівне: Волинські обереги, 2006. - 116с. 2. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: зб. статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 92с. 3. Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: підручник/ Н.М.Кушнаренко. - К.: Знання, 2007. - 502 с. 4. Методичні рекомендації по складанню друкованих зведених краєзнавчих каталогів / Держ. іст. б - ка України; Складач В.П.. - К.: Б.в., 1992. - 10c. 5. Удосконалення краєзнавчих каталогів бібліотеки : Метод. поради / Держ. іст. б-ка України; Складач В.П. Кисельова.. - К.: Б.в., 1992. - 19c. 6. Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення // Вісник книжкової палати. - 2009. - №1. - С.13-19.

[ Наверх ]

 Добрий день! Де я можу знайти інформація про організаційну структуру обслуговування у РДОБ?Дякую ВАм!!! (20:05:2011, 12:28)

Добрий день! За інформацією пропонуємо зайти на сайт нашої бібліотеки за адресою: http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages. А також перегляньте джерела: 1. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Пер-спектива, 2004. - 91 с. 2. Годлевська О. Організація бібліотечного обслуговування користувачів бібліотеки РДГУ / О. Годлевсь-ка, В. Жук //Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ. 20-22 квітня 2006 р.: Секція "Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії". - Рівне: РДГУ. - 2006. - C. 18-19. 3. Щербан Р.М. Реабілітація за допомогою інформації ( інформаційне обслуговування людей з обме-женими можливостями)/ Р.М. Щербан //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 75-79. 4. Ярощук В. Ми робимо інформацію доступною: [Про інформаційно-довідкове обслуговування користувачів в Рівненській державній обласній бібліотеці]/ В. Ярощук //Імідж: Рекламно-інформаційне видання для ділових людей. - Рівне, 2004. - №14/Жовт./. - C. 9. 5. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с.

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть знайти матеріал по темі "Розвиток засобів навчання в Україні в XX столітті" Дякую (5:05:2011, 13:45)

Добрий день! 1. Божко І.В. Розвиток пізнавальної активності засобами особистісно орієнтованого навчання/ І.В. Божко //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2009. - №16/18. - C. 31-38 (Шифр П62/2009/16/18) 2. Гаврилюк Г. Вплив інтерактивних методів навчання на розвиток особистості засобами технологічних дисциплін/ Г. Гаврилюк //Трудова підготовка в закладах освіти: науково-методичний журнал. - К., 2010. - №4. - C. 19-21 (Шифр Т586142/2010/4) 3. Морозов А.О. Розвиток і використання мультимедійних засобів і віртуальних лабораторій для нав-чання та досліджень/ А.О. Морозов //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - Київ, 2009. - №2. - C. 60-64 (Шифр Н27/2009/2) 4. Погорєлова Т.В. Розвиток творчих здібностей особистості засобами використання пізнавальних зав-дань/ Т.В. Погорєлова //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний жур-нал. - Харьков, 2010. - №32. - C. 4-8 (Шифр П62/2010/32) 5. Старинська О. Розвиток інтелектуальної ініціативи засобами інтерактивного навчання/ О. Старинська //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2006. - N6. - C. 39 - 41 (Шифр Р7/2006/6) 6. Черненко Г. Розвиток методів та засобів початкового навчання в школах України (1917-1933-ті рр.)/ Г. Черненко //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2004. - N1. - C. 60-62 (Шифр Р7/2004/1)

[ Наверх ]

 Доброго дня! Скажіть будь ласка, як правильно надати описи в список використаної літератури до дипломної роботи, якщо декілька статтей автора розміщено в одному джерелі частині 1, та декілька – в частині 2 ? Кожна частина має свою назву, - окремо, або якость їх треба об’єднувати, скорочувати? Стрельніков, В.Ю. Братські школи // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 220 с. – C. 49–51. Стрельніков, В.Ю. Бригадно-індивідуальне навчання // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 220 с. – C. 51–52. Стрельніков, В.Ю. Школа Завтрашнього Дня Д. Ховарда // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 236 с. – C. 197. Стрельніков, В.Ю. Парадигми педагогічних технологій // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник / За ред. П.І.Матвієнка, C.Ф.Клепка, Н.І.Білик. – 2-е вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 236 с. – C. 215–219. (20:05:2011, 09:35)

Добрий день! Ми вважаємо, що варто вказувати автора, назву статті та джерело в якому надрукована дана стаття. Щоб переконатися у правильності, проконсультуйтеся з вашим науковим керівником.

[ Наверх ]

 Доброго дня! я пишу дипломну роботу по зведеному краєзнавчому каталогу та зведеному каталогу періодичних виданьв електронному варіанті вашої бібліотеки. а в літературі та на сайті мало є даних про ці ресури. надайте мені, будь-ласка, інформацію про їх (електронних)рік засвоєння, обсяг тощо. дуже дякую! aisi_mine_90@mail.ru (13:05:2011, 12:08)

Добрий день! Пропонуємо переглянути джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. Пріорітети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: зб. статей з досвіду роботи /Наук. ред В.П.Ярощук. - Рівне: Волинські обереги, 2006. - 116с. 2. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: зб. статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 92с. 3. Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: підручник/ Н.М.Кушнаренко. - К.: Знання, 2007. - 502 с. 4. Методичні рекомендації по складанню друкованих зведених краєзнавчих каталогів / Держ. іст. б - ка України; Складач В.П.. - К.: Б.в., 1992. - 10c. 5. Удосконалення краєзнавчих каталогів бібліотеки : Метод. поради / Держ. іст. б-ка України; Складач В.П. Кисельова.. - К.: Б.в., 1992. - 19c. 6. Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення // Вісник книжкової палати. - 2009. - №1. - С.13-19.

[ Наверх ]

 Доброго дня. Скажіть , будь-ласка, чи проводяться зараз в іноз.відділі групи зі спілкування англ.мовою і якщо так то як можна записатись в цю групу? (2:05:2011, 19:03)

Добрий день! Так, ви можете покращити навички володіння англійською розмовною мовою та просто приємно провести дозвілля на засіданнях „Еnglish Club ” щосереди о 17 год. Умови запису - бути користувачем бібліотеки. Крім того, у відділі працює мулььтимедійний курс з вивчення англійської Rosetta Stone,

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в електронному варіанті інформацію по темі^- "Рекламна діяльність, як інструмент конкурентної боротьби інформаційних установ на ринку інформаційних продуктів та послуг" (14:05:2011, 14:17)

Добрий день! Радимо використати : student.zoomru.ru/.../reklama.../1231.18380.s1.htm ua.textreferat.com/referat-7663.html

[ Наверх ]

 Допоможіть підібрати інформацію по питанню

Добрий день!Пропонуємо переглянути сайти: http://intkonf.org/den-prutska-oo-plotnikova-iv-sotsialni-vidatki-byudzhetu-v-transformatsiyniy-ekonomitsi/; http://referats.5-ka.ru/100/24587/3.html; http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67887.doc.htm; http://studrada.com.ua/content/43-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B0-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-0?page=2. А також літературу з фонду нашої бібліотери:1. Видатки на соціальні виплати зростуть //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2009. - N183/6 жовт./. - C. 4. 2. Деркач М. Фінансове забезпечення окремих соціальних видатків бюджету у 2009 році/ М. Деркач //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2009. - N10/22 січ./. - C. 3. 3. Карлін М.І. Особливості фінансування соціальних видатків в умовах сучасної економічної кризи/ М.І. Карлін //Наукові записки. Серія "Економіка". - Острог: Острозька академія. - 2009. - Вип.11. - C. 51-58. 4. Лопушняк Г. С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки/ Г. С. Лопушняк //Фінанси України. - 2010. - № 10. - C. 38 - 46. 5. Ривак О. Соціальні видатки бюджету як джерело розвитку людського капіталу / О. Ривак //Україна : аспекти праці. - 2007. - №7. - C. 35-42. 6. Тропіна В.Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні/ В.Б. Тропіна //Фінанси України: науково-теоретичний. - 2008. - №5. - C. 15-31. 7. Чернюк О. Особливості здійснення видатків за державними програмами соціального захисту на-селення за рахунок субвенцій з державного бюджету/ О. Чернюк //Казна України. - 2010. - №2. - C. 22-25.

[ Наверх ]

 допоможіть підібрати літературу на тему: "Вплив комп'ютера на розвиток дитячого організму" (24:05:2011, 12:17)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Вільямс Р. Комп'ютери в школі/ Р. Вільямс. - К.: Рад. шк., 1988. - 295с. 1. Бєляєва О. Комп"ютер і дитина. Які небезпеки чекають на неї в інтернеті?/ О. Бєляєва //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2009. - №22/23. - C. 46-48. 2. Белінська О. Дитина і комп’ютер/ О. Белінська //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2006. - N46. - C. 27-29. 3. Власенко І. Комп"ютер і школяр : ( Вплив електромагнітних полів коп"ютера на організм дитини )/ І. Власенко //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2004. - N187. - C. 10. 4. Дуброва Т. Вплив комп"ютерних ігор на особистість дитини/ Т. Дуброва, Н. Дубневич //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2010. - №8. - C. 26-30. 5. Косянчук І. Дитина у полоні екрана : [медіазалежність та згубний влив компьютера та телевізора]/ І. Косянчук //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2008. - N192/15 жовт./. - C. 17. 6. Курик М Електромагнітні поля комп'ютера і дитини/ М Курик //Слово Просвіти : орган всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка. - Киiв, 2007. - №12. - C. 4. 7. Пилип'юк Л. Ф. Дива творять не комп'ютери, а вчителі/ Л. Ф. Пилип'юк //Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ, 2011. - №1. - C. 15-18. 8. Полька Н. Комп'ютер для дитини : користь чи шкода?/ Н. Полька //Урядовий кур"єр: Газета цен-тральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2009. - N10/22 січ./. - C. 7. 9. Червонна Т. Увага! Психічний розвиток дитини під загрозою: [Про вплив відео-, телепродукції та комп'ютерних ігор на психіку дитини]/ Т. Червонна //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2007. - N16. - C. 3-4. 10. Єременко Г.М. Гігієнічна оцінка функціонального стану організму дітей, які відвідують комп'ютерні клу-би/ Г.М. Єременко //Довкілля та здоров'я. - Киiв, 2006. - №3. - C. 55-58. 11. Бабарика С. Діти та комп'ютер, або як не потрапити у "віртуальне задзеркалля"/ С. Бабарика //Освіта України. - К., 2009. - №1/2. - C. 5. 12. Лещенко Л. Комп’ютерна залежність у дітей: виникнення і запобігання. Творчість і комп’ютер: за і проти/ Л. Лещенко //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - 2007. - N18/19. - C. 45-52. 13. Прийменко В. Діти, які грають в ігри, або комп’ютерна залежність/ В. Прийменко //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - 2006. - N46. - C. 13-15. 14. Стеценко І. Комп’ютер для дітей : переваги та недоліки/ І. Стеценко //Психолог: Всеукраїнська газе-та для вчителів. - 2006. - N46. - C. 3-7. 15. Чорна В. В. Вплив комп'ютерних ігор на психофункціональний стан дітей/ В. В. Чорна //Довкілля та здоров'я: Науковий журнал з проблем медичної екології . - 2009. - № 1 (48). - C. 54-58. 16. Яцковська Н. Вплив тривалості компютерної ігрової діяльності на психофізіологічний стан організму дітей / Н. Яцковська //Гігієна населених місць: зб. наук. праць/ гол. ред. А.М. Сердюк. - К.: Полімед. - 2009. - Вип. 54. - C. 317-321.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему: "Модель організації керування документальними процесами в США". дякую! (4:05:2011, 20:44)

Добрий день! 1. Стрішенець Н. Критерії відбору документів у процесі комплектування : американський досвід/ Н. Стрішенець //Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2009. - N2. - C. 6-11 1. Документування у менеджменті/ О.Г.Кірічок, В.І.Корбутяк,В.К.Процюк. - 2-ге вид., перероб.. - К.: ЦУЛ, 2005. - 215 с Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ВТЛ(1) 2. Комова М. В. Документознавство: навч. посіб./ М. В.Комова. - К.: Тріада-Плюс, 2007. - 296 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 3. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник/ Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - К.: Знання, 2006. - 331 с Экземпляры: всего:2 - Аб(1), ЧЗ(1) 4. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб./ Н.Н.Кушнаренко. - К.: Знання, 2006. - 459 с. - (Высшее обра-зование ХХI века) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 5. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - К.: Ліра-К, 2008. - 395 с Экземпляры: всего:5 - компл(1), Аб(2), ЧЗ(2) 6. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб./ Ю. І.Палеха, Н. О.Леміш. - Вид. 2-е, пере-роб. і допов.. - К.: Ліра-К, 2009. - 434 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 7. Швецова - Водка Г. М. Документознавство: навч. посіб./ Г. М.Швецова - Водка. - К.: Знання, 2007. - 398 с. - (Вища освіта 21 століття) Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(3), Аб(1), КС(1) 8. ШВЕЦОВА -Водка Г. Типологія документа: Навчальний посібник для студентів ін.тів к.ри/ Г. ШВЕЦОВА -Водка. - К.: Кн. палата України, 1998. - 78 c. - ISSN 966-7308-18-9 Экземпляры: всего:1 - чз(1) 9. Швецова-Водка Г. М. Общая теория документа и книги : учеб. пособ./ Г. М. Швецова-Водка. - М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. - 487 с

[ Наверх ]

 Економічне обґрунтування підвищення економічної ефективності вирощування великої рогатої худоби на м'ясо. (18:05:2011, 00:28)

Добрий день! Мусiенко Ю. С. Економічна оцінка ефективності створення асканійськоЇ м"ясноЇ худоби // Економіка АПК . - 1996 . - N 8. - с. 58 - 61./ Мусiенко Ю. С.; Мусіенко Ю. С.. - S.l., S.a. Симоненко О.I. Економіко - математичне моделювання задач оптимізації годівлівеликої рогатої худоби // Економіка АПК .- 1996 .- N 10 - 11 .- С. 53- 55 ./ Симоненко О.I.; Симоненко О.і.. - S.l., . Надворняк Я. Підвищення економічної ефективності виробництва м"яса великої рогатої худоби в Прикарпатті / Я. Надворняк //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2006. - №2. - C. 45 - 48 (Шифр Е5/2006/2) Надворняк Я. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва м"яса великої рогатої худоби на Прикарпатті / Я. Надворняк //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №7: 6 - 114 (Шифр Е5/2005/7) Шкурко Т. Економічна ефективність тривалого використання молочних корів/ Т. Шкурко //Тваринництво України: виробничий. - Киiв, 2007. - №7. - C. 4 - 6

[ Наверх ]

 організація видавничої та книготорговельної бібліографічної діяльності в Україні ..(семінар з дисципліни бібліографічна діяльність) (7:05:2011, 17:12)

Добрий день! Пропонуємо скористатися такими джерелами: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=3262&start=5 http://otherreferats.allbest.ru/history/00093631_0.html http://dlib.eastview.com/browse/doc/6961284 Загуменна О. Виникнення української книготорговельної бібліографії та їїрозвиток у 18 ст. // Вісник Книжкової палати .- 2001 .- N 5 .- с.25-29 Загуменна О. Книготорговельна бібліографія 20 - х років 20 ст // Вісниккн. палати . - 1999 . - N 2. - С. 27 – 29 Загуменна О. Розвиток книготорговельної бібліографії у 30 - ті рр. 20 ст.// Вісник Кн. палати . - 1999 . - N 5. - С. 37 – 38 Гуцол Г. Наукові роботи ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова " у сфері видавни-чо-бібліографічної діяльності/ Г. Гуцол //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №9. - C. 49-50 Дубас Т. Інформаційний ринок і видавнича діяльність наукових бібліотек/ Т. Дубас //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К.. - ISBN 978-966-02-4902-8, 2009. - Вип. 25. - C. 76-87 ) Загуменна О. Українська видавнича та книготорговельна бібліографія під час Другої світової війни та у повоєнні роки (1939-1959)/ О. Загуменна //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №12. - C. 19-21 Устіннікова О. Державні поточні бібліографічні покажчики як безоплатна реклама видавничої продукції/ О. Устіннікова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №7. - C. 12-13 Грузинова Л.Б. Современная книготорговая библиографическая деятельность (На примере Москвы)/ Л.Б. Грузинова //Библиография: Научный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2004. - №6. - C. 6-18 Сухоруков К. Издательско-книготорговая библиография сегодня/ К. Сухоруков //Библиография: На-учный журнал / Рос. кн. палата. - М, 2008. - №2. - C. 12-23

[ Наверх ]

 перед декрутною відпусткою? (6:05:2011, 11:19)

Добрий день! Ми не можемо дати Вам таку консультацію. Зверніться до юриста

[ Наверх ]

 Скажіть будь-ласка, скільки у Вас операторів віртуальної довідки?Дякую. (31:05:2011, 12:44)

Добрий день! За віртуальну довідку відповідає 4 людини.

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, чи має сенс проходити курсову перепідготовку викладачу технікума перед декретною відпусткою? (6:05:2011, 11:23)

Добрий день! Радимо Вам отримати консультацію юриста

[ Наверх ]

 Чи можна побачити запитання інших користувачів і відповіді на них на вашому сайті? Чи буде це в майбутньому? І взагалі чи це потрібно? (13:05:2011, 15:36)

Добрий день! Запитання і відповіді користувачам можна побачити вийшовши на лінку " Віртуальна довідка" і в "контенті" помісячно можна ознайомитись з архівом виконаних довідок

[ Наверх ]

 Як можна дізнаиися про надходження нових книг в зал іноземних мов? (9:05:2011, 13:50)

Добрий день! В мережі Інтернет таку інформацію можна отримати через електронний каталог (http://libr.rv.ua:8080/cgi/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=WDB3), а в самій бібіліотеці - у відділі літератури на іноземних мовах за датою останніх надходжень.

[ Наверх ]

 Яка служба бібліотеки відповідає на запитання? (13:05:2011, 15:32)

Добрий день! Спеціальної служби в бібліотеці немає, а відповіді на запитання надають чергові бібліографи відділу формування бібліографічного ресурсу, БД та обслуговування користувачів.

[ Наверх ]

 Якими мовами надається ваша віртуальна довідка? (30:04:2011, 19:49)

Добрий день! Зазвичай, відповідь надається україською мовою, при потребі - російською.

[ Наверх ]

 які відомі письменники відвідували рівненщину (23:05:2011, 16:23)

Добрий день! Рівненщину відвідало і відвідують багато відомих письменників. Серед них: Т. Шевченко, І. Франко, О. Бальзак, М. Коцюбинський, П. Куліш, О. Пчілка, І. Бабель, О. Ольжич, В. Василевська, Я. Гашек, Д, Рід, Л. Костенко та інші. За більш детальною інформацією просимо звертатися в відділ краєзнавчої літератури.

[ Наверх ]

 Які нормативні документи регламентують питання опису електронних документів? (24:05:2011, 12:14)

Добрий день! Складання бібліографічного опису електронних ресурсів здійснюється відповідно до Міжнародного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 ; бібліографічний запис, бібліографічний опис він є ідентичним ГОСТу 7.1-2003. Пропонуємо переглянути сайти: http://sasl.at.ua/load/11-1-0-34; http://moodle.oa.edu.ua/mod/resource/view.php?id=3942; http://www.twirpx.com/file/90835/

[ Наверх ]