// архів 2007-2013

грудень 2011Запитання
про видення документів та документообіг в установах охорони здоров'я, а також документно-інформаційна комунікація в цих закладах (це на дипломну роботу), бажано в електронному вигляді. Дякую!!!! (14:12:2011, 21:40)
"Автобіографічний роман". (друковані і електронні)Наперед дякую. (30:11:2011, 19:18)
lДопоможіть будь-ласка підібрати матеріал для магістрської на тему " Державно-громадське управління ЗНЗ" Дякую (6:12:2011, 23:55)
В мене тема дипломної роботи "Аналіз ефективності управління підприємством". Допоможіть, будь ласка, підібрати до неї літературу. Заздалегідь вдячна! (11:12:2011, 21:14)
Вкажіть, будь-ласка, літературу на тему "Марія Матіос", яка знаходиться у РДОБ (6:12:2011, 18:10)
де можна скачати худолій л.м. методика викладання фінансових дисциплін? (27:12:2011, 01:30)
Де скачати книгу ....Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. по-сіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с. (23:12:2011, 17:34)
Добрий вечір допоможіть будь-ласка знайти матеріал для написання підрозділу курсової роботи: "Інформаційні послуги РДОБ" (28:11:2011, 21:54)
Добрий вечір! В якому році був створений Регіональний портал "Рівненщина" і Освітній Навігатор. (19:12:2011, 21:34)
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу та необхідну інформацію, сайти для написання курсової ро6оти на тему :,,Інформаційно-аналітична діяльність в освітянській галузі: зміст,функції,принципи та реалізація.,, (7:12:2011, 16:04)
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему: Документування діяльності судової установи ( на прикладі Апеляційного адміністративного суду). Заздалегідь Вам вдячний! (6:12:2011, 21:58)
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка мені знайти інформацію на тему: організаційно-технічні засоби захисту інформації. Наперед дякую!!! (7:12:2011, 00:34)
Добрий вечір! Скажіть будь ласка, який характер та завдання РДОБ щодо створення інформаційних продуктів та інформаційних послуг? (30:11:2011, 18:43)
Добрий вечір!!! Коли почав діяти вільний доступ до фонду в Ч/З РДОБ? (22:12:2011, 22:21)
Добрий вечір. Допоможіть будь ласка знайти літеретуру за темою - Інформаційна діяльність національної бібліотеки Укріїни імені Вернадського. Дякую. (2:12:2011, 21:33)
Добрий день! Допоможіть знайти матеріал на тему "Різновиди інвертованого присудка в англомовній науковій літературі та їх відтворення в перекладах." (13:12:2011, 00:36)
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на бакалаврську роботу на тему "Маркетингова збутова політика торговельного підприємства". Дуже дякую! (7:12:2011, 15:39)
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка джерела на тему: "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки - основне джерело задоволення інформаційних потреб читачів". Заздалегідь вдячна. (16:12:2011, 10:23)
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про Інтернет-видання та електронні публікації. (5:12:2011, 10:53)
Доброго дня. Допоможіть мені будь-ласка знайти періодичні видання, де був в би проаналізований ринок дорогоцінних металів. (8:12:2011, 10:54)
Доброе утро помогите найти информацию по моделям и стратегиям территториального развития предприятий торговли (21:12:2011, 14:22)
Доброї ночі! Допоможіть будь-ласка з матеріалом для написання контрольної роботи на тему: Історія розвитку та сучасний стан інформаційного консалтингу( або консалтингу) в провідних країнах світу ( країна на вибір). Заздалегідь Вам вдячний! (15:12:2011, 03:48)
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: Методи менеджменту ( способи і прийоми впливу керуючої системи). Наперед дякую!!!!! (8:12:2011, 03:31)
Допоможіть мені знайти будь-ласка літературу для курсової на тему "Жанрово-стилістичні особливості відтворення англійського фольклору( на прикладі англійських казок та дитячих віршів. (17:12:2011, 14:37)
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: Конфлікт людини й середовища у драмі М. Кропивницького "Олеся". (5:12:2011, 20:15)
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал по темі: "Агентивний неживий підмет та його відтворення в англійсько-українських перекладах". Дякую. (10:12:2011, 18:51)
Досвід зарубіжних країн у контексті Менеджмент документально-архівних систем (5:12:2011, 09:05)
Павленко Л. А. "Открытая информационная система",де скачати можна книжку в ел.вигляді (12:12:2011, 17:12)
Чи буде Ваша бібліотека виписувати на 2012 рік"Вісник державних закупівель" ? (29:12:2011, 14:48)
Чи є у вашому фонді книга Тимошика Для автора, редактора, видавця. (22:12:2011, 22:24)

Відповіді
  про видення документів та документообіг в установах охорони здоров'я, а також документно-інформаційна комунікація в цих закладах (це на дипломну роботу), бажано в електронному вигляді. Дякую!!!! (14:12:2011, 21:40)

Добрий день! Використайте наступні сайти: Медицина в Україні, медецина сьогодні, завтра - Українська ... ukrmed.net.ua/?category... Інформаційне забезпечення діяльності в охороні здоров'я ... baeva.org.ua/?p=25 Контрольна робота з предмету «Облік і звітність в закладах ... институт.com.ua/

[ Наверх ]

 "Автобіографічний роман". (друковані і електронні)Наперед дякую. (30:11:2011, 19:18)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1461.html; http://studentam.net.ua/content/view/8712/97/.

[ Наверх ]

 lДопоможіть будь-ласка підібрати матеріал для магістрської на тему " Державно-громадське управління ЗНЗ" Дякую (6:12:2011, 23:55)

Добрий день! Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. СКОБЛИК , В.. Залучення громадян до державного управління: Матеріали до курсу лекцій/ В. СКОБЛИК ; Ужгородський державний університет, і-т державного управління та регіонального розвитку. - Ужгород, 1997. - 27 c. 2. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навч. посіб/ Є.М.Хриков. - К.: Знання, 2006. - 365 с. 1. Вакарчук І. Принципи державно-громадського управління освітою : Тези виступу на засіданні Спілки ректорів України 25 травня 2009 року / І. Вакарчук //Освіта: громадсько - політична газета . - К., 2009. - №19/20. - C. 4. 2. Гаєвська Л. А. Перспективи та шляхи розвитку державно-громадського управління загальною серед-ньою освітою в Україні/ Л. А. Гаєвська //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2009. - №10. - C. 51-53. 3. Гаєвська Л.А. Механізми оцінювання підготовки фахівців державно-громадського управління освітою/ Л.А. Гаєвська //Педагогіка і психологія: Вісн. Акад. пед. наук України. - Киiв, 2007. - №3. - C. 95-106. 4. Макар С. Державно - громадське управління як засіб вирішення проблем функціонування загальноосвітньої школи/ С. Макар; Г. Федбкович; О. Дуда; Л. Хоружа //Директор шко-ли, ліцею, гімназії: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2002. - №6. - C. 53-57. 5. Скорик О. Київський освітянський " Трикутник" : [ Про нові моделі державно - громадського управління в столичній освіті]/ О. Скорик; В. Спиваковский //Директор школи Україна: науково-методичний журнал. - Киiв, 2003. - №1. - C. 62-67. 6. Тимцуник В. І. Періодизація розвитку державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні в другій половині ХIХ - на початку ХХ століття/ В. І. Тимцуник //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2011. - №3. - C. 117-120. 7. Шульга Л. Державно - громадське управління освітою : досвід минулого і сучасний стан/ Л. Шульга //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2004. - N11. - C. 33-35. 8. Сурма Н. Державно - громадське управління освітою в регіоні // Ріднашкола . - 2002 . - N 11 . -С. 31 - 33.

[ Наверх ]

 В мене тема дипломної роботи "Аналіз ефективності управління підприємством". Допоможіть, будь ласка, підібрати до неї літературу. Заздалегідь вдячна! (11:12:2011, 21:14)

Добрий день! Перегляньте наступні джерела: ПОПОВИЧ П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Навчальний посібник для студентів вузів/ П.Я. ПОПОВИЧ . - 3-є. - Тернопiль: Економiчна думка, 1998. - 199 c. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник/ Н.Б.Тарасенко. - 2-е вид., стереотипне. - К.: АЛЕРТА, 2003. - 485 с Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч. посіб/ О.М.Царенко. - 2-ге вид., перероб. - Суми: Унів. кн., 2006. - 240 с Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства. - К.: КНТЕУ, 2005. - 230 с Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. А.В.Шегди. - К.: Знання - Прес, 2001. - 335 c. Нагорская М. Н. Бабічев М.П. Організація управління промисловим підприємством: Навч.-метод. посіб./ М.П.Бабічев. - К.: КНЕУ, 2004. - 90 с Деловые игры и эффективность управления производством/ М. Н. Нагорская . - К.: Наук. думка, 1992. - 176 с Яцків М. I. Теорія економічного аналізу : Підруч. для вузів/ М. I. Яцків . - Львiв: Свiт, 1993. - 216 с Пастухова В.В. Аналіз системи стратегічного управління підприємством :методологічний аспект / В.В. Пастухова // Фінанси України . - 2000. - N 10. - С. 69 -74. Кучина Н. Аналіз ефективності системи управління підприємницьких структур видавничо - поліграфічного комплексу/ Н. Кучина //Вісник Книжкової палати. - 2006. - №4. - C. 13-16

[ Наверх ]

 Вкажіть, будь-ласка, літературу на тему "Марія Матіос", яка знаходиться у РДОБ (6:12:2011, 18:10)

Добрий день!1. Марія Матіос-лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка: бібліогр. по-кажч.. - Чернівці, 2005. - 12 с. 1. Ігнатьєва Н. Марія Матіос, "по праву сторону твоєї слави" : (книга життя і смерті) : [розробка уроків]/ Н. Ігнатьєва //Українська мова та література. Шкільний світ: всеукраїнська газета для вчителів. - 2009. - № 17/19. - C. 52 - 53. 2. Ведмідь І. Три життєві уроки "Солодкої Дарусі" : Спроба акцентувати деякі проблеми роману Марії Матіос/ І. Ведмідь //Дивослово: науково-методичний. - Киiв. - 2007. - №6. - C. 12-14. 3. Велимчаниця О. "Солодка Даруся" : через автентику до "магії" : [про інсценізацію роману Марії Матіос "Солодка Даруся"]/ О. Велимчаниця //Кінотеатр . - 2010. - №2. - C. 2-3. 4. Голобородько Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос/ Я. Голобородько //Вісник Національної Академії Наук України: Загальнонауковий та громадсько-політичний . - 2008. - №3. - C. 66-73. 5. Голобородько Я. Соціумний інтер"єр чи психологічний дизайн? : (Художні дилеми Марії Матіос)/ Я. Голо-бородько //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - Київ: "Фенікс". - 2008. - N12. - C. 81 - 85. 6. Голобородько Я. Художні клейноди Марії Матіос / Я. Голобородько //Літературна Україна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2007. - №41/25 жовт./. - C. 6. 7. Джугастрянська Ю. Три світи Марії Матіос/ Ю. Джугастрянська //Літакцент : альманах / ред. В. Панченко. - К.: Темпора. - 2008. - Вип. 1. - C. 237-239. 8. Дроздовський Д. Український жоржсандизм ХХІ століття : [Про дві нові повісті Марії Матіос "Москалиця" і "Мама Маріца - дружина Христофора Колумба"]/ Д. Дроздовський //Дивослово: науко-во-методичний. - Киiв. - 2009. - №2. - C. 61-62. 9. Жила С. "...Кожна любов - інша..." : Літературно-мистецька вітальня як форма позакласного чи-тання за романом Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки"/ С. Жила //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - Киiв, 2009. - №2. - C. 25-29. 10. Жила С. "Трагедія адекватна історії" : роман Марії Матіос "Солодка Даруся" та читацька конференція за цим твором/ С. Жила //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2007. - №3. - C. 6-12. 11. Клименко В. Марія Матіос: "Хай Бог вам заплатить за ваше добро" : розмова з серйозною письмен-ницею про прості речі/ В. Клименко //Україна молода: Інформаційно-політична газета. - 2009. - №237. - C. 19. 12. Мазуренко І. Від мого письма не страждає ніхто, окрім мене:[ Українська письменниця Марія Матіос ]/ І. Мазуренко //Друг читача. - Киiв, 2005. - N6 бер.. - C. 4-5. 13. Матіос М. "Історія завжди ошукує совісних людей": Розмову з письменницею М. Матіос вела А. Коженьовська-Бігун/ М. Матіос //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №27/20 липн./. - C. 4. 14. Матіос М. "Люблю, коли мене впізнають по голосу" : [Ексклюзивне інтерв"ю з письменницею М.Матіос] / Спілкувалася І. Татаренко/ М. Матіос //Друг читача. - Киiв, 2008. - N16. - C. 4. 15. Матіос М. "Я не вважаю, що європейськість - це безсумнівна однаковість": [ В гостях у "Євробюлетеня" лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка письменниця Марія Матіос]/ М. Матіос //Євробюлетень: Інформаційне видання Представництва європейської Комісії в Україні. - Киiв, 2007. - N11. - C. 24-25. 16. Матіос М. Марія Матіос: "У моїй лівій руці зосереджено все моє серце, письменницький досвід і жадоба знань" / Розмов. Н. Білоцерківець/ М. Матіос //Українська культура: Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. - Киiв, 2006. - №3/4. - C. 14-15. 17. Сипливець С. "Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях ...": До вивчення твору Марії Матіос "Солодка Даруся"/ С. Сипливець //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - Киiв, 2007. - №3. - C. 12-14. 18. Тебешевська Т. Художні особливості "Щоденника страченої" Марії Матіос/ Т. Тебешевська //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - Киiв. - 2006. - №2. - C. 54-62. 19. Фасоля А. Наближення... : вивчення творчості Марії Матіос на уроках української літератури в профільній школі/ А. Фасоля //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2009. - № 7. - C. 23 - 28. 20. Югов В. Земля богів : Буковинки Марія Матіос , Любов Молдован і Марія Миколайчук . Літературні нотатки ) . Переддень : усупереч долі : святе ощищення ... / В. Югов //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2006. - N62/5 квіт./: -11. 21. Жила С. Художньо - творча діяльність у процесі вивчення повісті -новели М. Матіос " Просили тато - мама ... " // укр. літ. взагальноосвітній шк.- 2003 .- N 2 .- с. 48-52. 22. Сущенко М. Про феномен прози Марії Матіос // Літературна Україна. -2002. - 31 січня. 23. Червак Б. Символіка часу в творах Марії Матіос // Слово і час. - 2000.- N 4. - С. 52-53.

[ Наверх ]

 де можна скачати худолій л.м. методика викладання фінансових дисциплін? (27:12:2011, 01:30)

Добрий день! Радимо переглянути сайт: http://www.idea.com.ua/shop/1006/2032/104/ub37046.html

[ Наверх ]

 Де скачати книгу ....Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. по-сіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с. (23:12:2011, 17:34)

Добрий день! Радимо скористатись сайтами: books.tr200.ru/f.php?txt...%E2.%EF...%F2%E0...%96... lib.ukrsd.com.ua/index.php?name...id. knigi.b111.org/find/?book...%E2.%EF...%96...

[ Наверх ]

 Добрий вечір допоможіть будь-ласка знайти матеріал для написання підрозділу курсової роботи: "Інформаційні послуги РДОБ" (28:11:2011, 21:54)

Добрий день! Пропонуємо перелянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Жуйкова М. М. Інформаційно - бібліографічне обслуговування в Регіональному інформаційному центрі Рівненської державної обласної бібліотеки за допомогою інформаційно - правової системи "Ліга: Закон" та Інтернету/ М. М. Жуйкова //Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і співробітників і студентів РДГУ. 20-22 квітня 2005 р.: Секція "Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії". - Рівне: РДГУ. - 2006. - C. 37-39. 2. Костильова Л. Інформаційний сервіс бібліотеки: [Про роботу регіон. інформ. центру Рівнен. держ. обл. б-ки]/ Л. Костильова //Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. - Рівне, 2005. - №45/14 черв./. - C. 6. 3. Січкар О. Бібліографічна інформація на веб-сайтах Волинської та Рівненської ОУНБ/ О. Січкар //Звітна наукова конференція викладвчів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 25-27 лютого 2008 р.: секція "Актуальні пробл. бібліотекознавства і бібліогр."/ відп. ред. В. М. Жук. - Рівне: РДГУ. - 2008. - C. 32-34. 4. Щербан Р. М. Регіональний портал "Рівненщина" - джерело краєзнавчої інформації/ Р. М. Щербан, А. О. Стасюк //Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснув. Держ. іст. б-ки України, 24-25 верес. 2009 р./ гол. редкол. А. В. Скорохватова. - К.: Арістей. - 2009. - C. 42-45. 5. Щербан Р.М. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система ( з досвіду роботи бібліотек Рівненської області)/ Р.М. Щербан //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 16-25. 6. Яльницька Н. Інформаційні ресурси регіональних порталів "Волинь" і "Рівненщина"/ Н. Яльницька //Звітна наукова конференція викладвчів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 25-27 лютого 2008 р.: секція "Актуальні пробл. бібліотекознавства і бібліогр."/ відп. ред. В. М. Жук. - Рівне: РДГУ. - 2008. - C. 34-36. 7. Ярощук В. Ми робимо інформацію доступною: [Про інформаційно-довідкове обслуговування користувачів в Рівненській державній обласній бібліотеці]/ В. Ярощук //Імідж: Рекламно-інформаційне видання для ділових людей. - Рівне, 2004. - №14/Жовт./. - C. 9. 8. Ярощук В.П. Конкурентоспроможність в інформаційному просторі: [Про роботу Рівнен. держ. обл. б-ки]/ В.П. Ярощук //Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства: До 60-річ. заснування ЗОУНБ. - Ужгород: Вид-во В.Падяка. - 2005. - C. 320-323. 9. Ярощук В. Ярощук В.: "Бібліотека - це доступ до інформації"/ В. Ярощук //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2007. - №30/27 лип./. - C. 14. 10. Шахрай О. "Інтернет-окуляр" до послуг людей із особливими потребами/ О. Шахрай //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2006. - №69/17 листоп./. - C. 13. 11.Швецова-Водка Г.М. Віртуальна довідка : новий вид інформаційних послуг бібліотеки/ Г.М. Швецова-Водка //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 48-59. 12. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 91 с. 13. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с. 14. Пшкова В.С. Рівноправний доступ , рівні можливості : еволюція бібліотечного обслуговування громадян із о особливими потребами/ В.С. Пшкова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - 2006. - №3. - C. 26-31. 15. Швецова - Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп"ютерної бібліографії : здобутки і проблеми : наведено конкретні приклади запровадження комп"ютерної технології в інформаційно-довідкову діяльність Рівненської ОУНБ/ - Водка Г. Швецова //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2003. - N4. - C. 16-18.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! В якому році був створений Регіональний портал "Рівненщина" і Освітній Навігатор. (19:12:2011, 21:34)

Добрий день! Регіональний портал "Рівненщина" був створений в 2004 році, а Освітній Навігатор в 2008 році.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу та необхідну інформацію, сайти для написання курсової ро6оти на тему :,,Інформаційно-аналітична діяльність в освітянській галузі: зміст,функції,принципи та реалізація.,, (7:12:2011, 16:04)

Добрий день! Орлов П.І. Інформаційні системи та технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: Наук.-практ. посіб./ П.І.Орлов, О.М.Луганский. - Х.: Прометей-прес, 2003. - 292 с Волкова Т. Інформаційно-аналітична компетентність інженера - педагога у галузі компютерних технологій . Концепція формування/ Т. Волкова //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2011. - №1/2. - C. 42-45 Захлюпаний В.М. Інформаційно-аналітичний центр школи : [ Загальноосвітня школа I-III ступенів N 13 м. Ірпеня ]/ В.М. Захлюпаний //Комп'ютер у школі та сім'ї. - Киiв, 2006. - №7. - C. 15-16 Мусієнко І. І. Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою/ І. І. мусієнко //Економіка та держава. - 2011. - №10. - C. 95-97 Смага О. Модель аналітичної системи інформаційно-комп"ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітній галузі/ О. Смага //Вісник Книжкової. - К., 2011. - №3. - C. 42-45 Соболь І. Інформаційно-аналітичний центр як призма гармонійного виховання студентів у Національному гірничому університеті/ І. Соболь, Н. Гринько //Вища школа. - 2009. - №2. - C. 76-82 http://direktor.at.ua/publ/8-1-0-4

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему: Документування діяльності судової установи ( на прикладі Апеляційного адміністративного суду). Заздалегідь Вам вдячний! (6:12:2011, 21:58)

Добрий день! 1. Збірник офіційних документів вищого арбітражного суду України: На допомогу правникам та суб'єктам господарських правовідносин. - К.: Козаки, 1997. - 564 c 2. Олійник О. Судова документація: Навч. посіб/ О.Олійник. - К.: АЛЕРТА, 2007. - 282 с 3. Павлик П. М. Процесуальна документація: навч. посіб./ П. М.Павлик, Ж. В.Удовенко, Т. М.Кілічава. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 458 с 4. Суд. Зразки документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання до судів, гос-подарських судів, порядок звернення до Європейського Суду з прав людини): Практ. посібник. - Вид. 2-ге: доп. і переробл.. - К.: Оріяни, 2002. - 240 с http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20(%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83)%20&source=web&cd=10&ved=0CGUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Flaw.leschishin.org%2Fnor002.php&ei=cHrgTv-BGrHc4QSQlMXgBg&usg=AFQjCNE_Z8uTm6cvvZSTq1ydGQm_PohGww&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20(%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83)&source=web&cd=12&ved=0CCMQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fcourt.gov.ua%2Ftu16%2Finfo_suddi%2Fconzepcia%2F&ei=PX3gTqr3B8nb4QTi2onSBg&usg=AFQjCNHQzGb1TE8hRak9dstezE5f7zvWdw&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20(%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83)&source=web&cd=19&ved=0CF0QFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fzakon.nau.ua%2Fdoc%2F%3Fcode%3Dz0696-03&ei=PX3gTqr3B8nb4QTi2onSBg&usg=AFQjCNF9UC8BoqRMMNvVRnCQH25EcvSelg&cad=rja

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка мені знайти інформацію на тему: організаційно-технічні засоби захисту інформації. Наперед дякую!!! (7:12:2011, 00:34)

Добрий день! Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Гуз А.М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу: Навч. посіб./ А.М.Гуз. - К.: КНТ, 2007. - 260 с. 2. Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Курс лекцій/ А.І.Марущак. - К.: КНТ, 2007. - 208 с. 3. Методи збору, обробки та захист комерційної інформації : навч. посіб.. - Рівне: РІС КІСУ, 2002. - 305 с. 4. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України: наук. - методологічний посіб./ за заг. ред. В. П. Горбуліна. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 104 с. 1. Бервено С. Взаємодія державних інституцій з питань технічного захисту інформації в умовах інтеграції України до міжнародного інформаційного простору / С. Бервено //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2006. - №11. - C. 108-112. 2. Бльок О.В. Захист інформації від промислового шпигунства у сучасному інформаційному просторі/ О. В. Бльок, О. О. Живко //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 10. - C. 25-34. 3. Герасимов Б.М. Мережні вторгнення та захист від них в інформаційних системах/ Б.М. Герасимов, О.І. Романов //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - Київ, 2006. - №1. - C. 38-43. 4. Дудатьєв А. В. Розширення економічної складової поняття ризику в теорії захисту інформації : [мате-матична модель та інформаційні ресурси щодо захисту інформації]/ А. В. Дудатьєв, Ю. В. Баришев //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий . - Вінниця, 2009. - №1. - C. 58-61. 5. Живко М.О. Особливості технічно- правового захисту інформації/ М. О. Живко, Х. З. Босак, І. Ю. Живко //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 10. - C. 90-99. 6. Захарова М. Використання методів криптографічного захисту інформації від несанкціонованого доступу/ М. Захарова //Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. - 2011. - N1. - C. 24-30. 7. Пилькевич Е. Методы защиты информации/ Е. Пилькевич //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - Київ, 2006. - №1. - C. 119-121. 8. Ревак І.О. Безпека використання інформаційних технологій в освіті/ І. О. Ревак //Актуальні про-блеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 10. - C. 190-197. 9. Сидоренко О. Становлення сучасної міжнародної системи захисту інтелекткальної власності в умовах розвитку інформаційних технологій та Інтернет/ О. Сидоренко //Вісник Книжкової пала-ти : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 36-39. 10. Шепєта О. Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв'язку та Служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації/ О. Шепєта //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2010. - №4. - C. 34-36. 11. Шепета О. Органи державної влади та система технічного захисту інформації України/ О. Шепета //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2010. - №2. - C. 56-58. 12. Шовгенюк М.В. Метод кодування графічних зображень та впровадження нової технології захисту цінних паперів/ М.В. Шовгенюк //Наука та інновації: Український оглядовий науково-практичний журнал майбутнього. - Киiв, 2009. - №1. - C. 52-61.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Скажіть будь ласка, який характер та завдання РДОБ щодо створення інформаційних продуктів та інформаційних послуг? (30:11:2011, 18:43)

Добрий день!Пропонуємо перелянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Жуйкова М. М. Інформаційно - бібліографічне обслуговування в Регіональному інформаційному центрі Рівненської державної обласної бібліотеки за допомогою інформаційно - правової системи "Ліга: Закон" та Інтернету/ М. М. Жуйкова //Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і співробітників і студентів РДГУ. 20-22 квітня 2005 р.: Секція "Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії". - Рівне: РДГУ. - 2006. - C. 37-39. 2. Костильова Л. Інформаційний сервіс бібліотеки: [Про роботу регіон. інформ. центру Рівнен. держ. обл. б-ки]/ Л. Костильова //Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. - Рівне, 2005. - №45/14 черв./. - C. 6. 3. Січкар О. Бібліографічна інформація на веб-сайтах Волинської та Рівненської ОУНБ/ О. Січкар //Звітна наукова конференція викладвчів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 25-27 лютого 2008 р.: секція "Актуальні пробл. бібліотекознавства і бібліогр."/ відп. ред. В. М. Жук. - Рівне: РДГУ. - 2008. - C. 32-34. 4. Щербан Р. М. Регіональний портал "Рівненщина" - джерело краєзнавчої інформації/ Р. М. Щербан, А. О. Стасюк //Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснув. Держ. іст. б-ки України, 24-25 верес. 2009 р./ гол. редкол. А. В. Скорохватова. - К.: Арістей. - 2009. - C. 42-45. 5. Щербан Р.М. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система ( з досвіду роботи бібліотек Рівненської області)/ Р.М. Щербан //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 16-25. 6. Яльницька Н. Інформаційні ресурси регіональних порталів "Волинь" і "Рівненщина"/ Н. Яльницька //Звітна наукова конференція викладвчів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 25-27 лютого 2008 р.: секція "Актуальні пробл. бібліотекознавства і бібліогр."/ відп. ред. В. М. Жук. - Рівне: РДГУ. - 2008. - C. 34-36. 7. Ярощук В. Ми робимо інформацію доступною: [Про інформаційно-довідкове обслуговування користувачів в Рівненській державній обласній бібліотеці]/ В. Ярощук //Імідж: Рекламно-інформаційне видання для ділових людей. - Рівне, 2004. - №14/Жовт./. - C. 9. 8. Ярощук В.П. Конкурентоспроможність в інформаційному просторі: [Про роботу Рівнен. держ. обл. б-ки]/ В.П. Ярощук //Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства: До 60-річ. заснування ЗОУНБ. - Ужгород: Вид-во В.Падяка. - 2005. - C. 320-323. 9. Ярощук В. Ярощук В.: "Бібліотека - це доступ до інформації"/ В. Ярощук //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2007. - №30/27 лип./. - C. 14. 10. Шахрай О. "Інтернет-окуляр" до послуг людей із особливими потребами/ О. Шахрай //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2006. - №69/17 листоп./. - C. 13. 11.Швецова-Водка Г.М. Віртуальна довідка : новий вид інформаційних послуг бібліотеки/ Г.М. Швецова-Водка //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 48-59. 12. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 91 с. 13. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с. 14. Пшкова В.С. Рівноправний доступ , рівні можливості : еволюція бібліотечного обслуговування громадян із о особливими потребами/ В.С. Пшкова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - 2006. - №3. - C. 26-31. 15. Швецова - Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп"ютерної бібліографії : здобутки і проблеми : наведено конкретні приклади запровадження комп"ютерної технології в інформаційно-довідкову діяльність Рівненської ОУНБ/ - Водка Г. Швецова //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2003. - N4. - C. 16-18.

[ Наверх ]

 Добрий вечір!!! Коли почав діяти вільний доступ до фонду в Ч/З РДОБ? (22:12:2011, 22:21)

Добрий день! Вільний доступ в ч/з відкрито з 2010 року

[ Наверх ]

 Добрий вечір. Допоможіть будь ласка знайти літеретуру за темою - Інформаційна діяльність національної бібліотеки Укріїни імені Вернадського. Дякую. (2:12:2011, 21:33)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Дегтяренко Л. Електронний інформаційно-аналітичний каталог україномовних книжкових видань фон-ду зарубіжної україніки як бібліотечний інноваційний продукт НБУВ/ Дегтяренко Л. ; Дег-тяренко Л. ; Дегтяренко Л. //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.13. - C. 194-197. 2. Горовий В. Основні тенденції формування інформаційно-аналітичної служби НБУВ (1990-2005 рр.)/ В. Горовий //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 194-203. 3. Горовой В.Н. Информационная структура нового поколения: этапы становления (на примере "СІАЗа" НБУВ)/ В.Н. Горовой //Библиотеки Национальных Академий наук: проблемы функцио-нирования. тенденции развития: науч.-практ. и терет. сб./ А. С. Онищенко и др.. - К.. - ISBN 978-966-02-4901-1, 2008. - Вып. 6. - C. 109-121. 4. Ковалчук Г. Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ/ Г. Ковал-чук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2008. - №3. - C. 3-10. 5. Коваль Т. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційних послуг НБУВ (на прикладі обслуговування в залах гуманітарного профілю)/ Т. Коваль //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 26-41. 6. Мяскова Т. Технології формування та перспективи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ/ Т. Мяскова //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №2. - C. 14-19. 7. Чуприна Л. Інформаційні ресурси НБУВ як джерело для підготовки інформаційно-аналітичної продукції/ Л. Чуприна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К., 2007. - Вип.18. - C. 188-197. 8. Войченко І. Книжкові виставки НБУВ як складова науково-інформаційної діяльності бібліотеки: історія та сучасні тенденції/ І. Войченко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 362-369. 9. Коваль Т. Інноваційні процеси бібліотечно-інформаційного обслуговування читача наукової бібліотеки/ Т. Коваль, Л. Туровська //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 99-107. 10. Туровська Л. Використання електронного каталогу в залах гуманітарного профілю як напрям інформаційно-аналітичної діяльності НБУВ/ Л. Туровська, І. Смоляр //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 119-132. А також скористайтесь сайтом НБУВ: http://www.nbuv.gov.ua/

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть знайти матеріал на тему "Різновиди інвертованого присудка в англомовній науковій літературі та їх відтворення в перекладах." (13:12:2011, 00:36)

Добрий день! Радимо використати: 1. Білозерська Л.П., Возненко Н.В., Радецька С.В.Термінологія та переклад. Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 232с. 2.Карабан В. Переклад англійської науково-технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576с 3. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. – К.: Ювінерс, 2002. – 280с. 4. Пумпянский А. Чтение и перевод ангийской научно-технической литературы. Лексика и грамматика. – М.: АН СССР, 1961. – 303с. 5. Швачко С. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькіаспекти. – Посібник. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 128с. 6.Швейцер А. перевод и лингвистики. – М.: Воениздат, 1973. -279с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на бакалаврську роботу на тему "Маркетингова збутова політика торговельного підприємства". Дуже дякую! (7:12:2011, 15:39)

Добрий день! 1. Маркетинг: принципи та функції / за ред О.М.Азарян. - Х., 2002. - 319с. 2. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг. - Л., 1995. - 206с. 3. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту. - К., 2001. - 223с. 4. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: Навч.посіб./ Л.В.Балабанова. - К., 2004. - 156 с. 5. ГОНЧАРОВ В.Д. Маркетинг в пищевой промышленности и торговле/ В.Д. ГОНЧАРОВ . - М., 2001. - 146 c. 6. Козін В.С. Організаційна схема збутової мережі торговельного підприємства/ В.С. Козін //Маркетинг в Україні. - 2003. - №3. - C. 26-29

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка джерела на тему: "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки - основне джерело задоволення інформаційних потреб читачів". Заздалегідь вдячна. (16:12:2011, 10:23)

Добрий день! Рекомендуємо наступні джерела: . Ніколайчук Н. Довідковий апарат - основа бібліотеки/ Н. Ніколайчук, Л. Барланіцька //Пам"ять століть: історичний науковий та літературний журнал. - К., 2010. - №1/2. - C. 42-44 (Шифр Р5/2010/1/2) 2. Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів/ Ю. Остапчук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №9. - C. 15-20 (Шифр В125788/2010/9) 3. Остапчук Ю. Обгрунтування терміна "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки"/ Ю. Остапчук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2009. - №4. - C. 33-37 (Шифр Б324262/2009/4) 4. Скарук Г.А. "Неподготовленный пользователь " электронного каталога : кто он?/ Г.А. Скарук //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N7. - C. 12-21 (Шифр Н009641/2009/7) 5. Трачук Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування/ Л. Трачук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2011. - №5. - C. 29-32 (Шифр Б324262/2011/5) 6. Цедік Т. Світовий досвід використання карткових каталогів у період інформатизації суспільства/ Т. Цедік, А. Приходько //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №10. - C. 14-16 (Шифр В125788/2010/10) 7. Шкаріна В. Інформаційно-пошукові мови як елемент довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В. Шкаріна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 163-179 (Шифр Б60618/Н-34 -297126) 8. Шкаріна В.А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В.А. Шкаріна //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 34-43 (Шифр Б13/2007/2) 9. Шкаріна В. Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у 20 ст./ В. Шкаріна //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К.. - ISBN 978-966-02-4902-8, 2009. - Вип. 25. - C. 261-273 (Шифр 72.4(4Укр)/Н-34-599125)

[ Наверх ]

 Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про Інтернет-видання та електронні публікації. (5:12:2011, 10:53)

Добрий день!. 1. Бойченко Е.И. Периодические издания по техническим наукам в Интернете: доступность электрон-ных ресурсов/ Е.И. Бойченко //Научные и технические библиотеки. - 2009. - N5. - C. 31-45 2. Власюк А.І. Сучасний формат електронних наукових видань соціально-гуманітарної сфери в мережі Інтернет/ А.І. Власюк //Вісник Вінницького політехнічного. - 2008. - №4. - C. 83-88 3. Гранчак Т. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності/ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник . - 2006. - №3. - C. 7-10 . 4. Гранчак Т. Возможности интернет-изданий в контексте повышения эффективности использования информации/ Т. Гранчак //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - 2007. - Вип.18. - C. 49-57 5. Колесник Л. Володимир Панченко : "Літакцент "- це некон’юнктурний погляд на літературу " : [ Про літературне Інтернет-видання "Літакцент"]/ Л. Колесник //Українська мова й література в середніх школах , гімназіях , ліцеях та колегіумах. - 2008. - №4. - C. 125-127 6. Линков М. Знать. Любить. Беречь: В центре внимания - экологические проблемы : [общероссий-ский конкурс-фестиваль печатных и электронных изданий, интернер-проектов и меро-приятий по эколочической тематике среди публичных библиотек]/ М. Линков //Библиотечное дело. - 2010. - №15. - C. 22-27 7. Нестандартна форма : Проект молодіжного літературознавчого журналу : (Інтернет-видання) //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - №1. - C. 18 - 19 8. Панченко В. "Другу річницю сайту зустрінемо в Черкасах" : [інтерв"ю з головним редактором Інтернет-видання "ЛітАкцент"] / В. Панченко; спілкувалася М.Василів //Друг читача. - 2009. - N21. - C. 3 9. Евстигнеева Г. О критериях комплектования традиционного библиотечного фонда и фонда электрон-ных публикаций в единой системе формирования библиотечно-информационного фонда библиотеки на примере ГПНТБ России / Г. Евстигнеева //Научные и техниче-ские библиотеки. - 2010. - №10. - C. 23-30 10. Киричков Я. В. Основи створення комп'ютерних публікацій/ Я. В. Киричков //Комп'ютер у школі та сім'ї . - 2011. - №6. - C. 19-25 11. Папакін Г. В. Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій/ Г. В. Папакін //Український історичний журнал. - 2010. - № 5. - C. 153 - 166 12. Снурнікова Ю. Дублінський формат опису електронних публікацій в internet та проблеми його адаптації в Україні/ Ю. Снурнікова //Вісник Книжкової. - 2003. - №8. - C. 24-26 13. Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру : [стаття розвиває положення, викладені у публікації журн. Вісник Книжкової палати.- 2011.-N4.- С.10-14/ В. Теремко //Вісник Книжкової палати. - 2011. - №5. - C. 14-18 14. Хаанк Д. Будущее электронных публикаций/ Д. Хаанк //Научные и технические библиотеки. - 2003. - N2. - C. 119-122 15. Ярошенко Т. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі/ Т. Ярошенко //Вісник Книжкової. - 2006. - №5. - C. 29-32 http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9C%D0%86 http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть мені будь-ласка знайти періодичні видання, де був в би проаналізований ринок дорогоцінних металів. (8:12:2011, 10:54)

Добрий день! 1. Бодрова Н. Світові ринки дорогоцінних металів : сучасний стан та основні чинники впливу/ Н. Бод-рова //Вісник Національного банку України: науково-практичний журнал. - Киiв, 2011. - №7. - C. 26-32 2. Михальський В. В. Роздрібні інвестиції в золото/ В. В. Михальський //Фінанси України: наауково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - К., 2011. - № 7. - C. 85 - 92 3. Фатєєв М. Світовий ринок дорогоцінних металів/ М. Фатєєв //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №4. - C. 3 4. Войрановский А. Снижение цен на драгоценные металлы продолжатся/ А. Войрановский //Финансовая консультация. - Киiв, 2008. - №9. - C. 46 5. Фролова В. Как ваше драгоценное?..: рынок ювелирных изделий / В. Фролова //Бизнес. - Киiв, 2004. - №23. - C. 104-105

[ Наверх ]

 Доброе утро помогите найти информацию по моделям и стратегиям территториального развития предприятий торговли (21:12:2011, 14:22)

Добрий день! Радимо використати: Економіка торговельного підприємства: опор. конспект лекцій. Ч. 3/ Н. М.Ушакова, Л. О.Лігоненко, Л. В.Клоченок, С. І.Губар. - К.: КНТЕУ, 2010. - 183 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1) Черевко О. І. Обладнання підприємств сфери торгівлі : навч. посіб./ О. І.Черевко, О. В.Новікова, В. О.Потапов. - Вид. 2-ге. - К.: Ліра-К, 2011. - 648 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1) Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: Підручник/ Л.М.Чернелевський. - К.: Пектораль, 2003. - 308 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1)

[ Наверх ]

 Доброї ночі! Допоможіть будь-ласка з матеріалом для написання контрольної роботи на тему: Історія розвитку та сучасний стан інформаційного консалтингу( або консалтингу) в провідних країнах світу ( країна на вибір). Заздалегідь Вам вдячний! (15:12:2011, 03:48)

Добрий день! В своъй роботы радимо скористатись наступними джерелами 1 Бетехтін О. В. Методи отримання інформації у консалтингу - мережі експертів/ О. В. Бетехтін //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2010. - №8. - C. 85-86 (Шифр Е о45753/2010/8) 2. Грицай С. Досвід консалтингу в Україні: наслідування чи новаторство/ С. Грицай //Зовнішня торгівля : право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - Київ, 2009. - №5. - C. 29-33 (Шифр З7/2009/5) 3. Колосов Ю.С. Внедрение информационных технологий в консалтинг/ Ю.С. Колосов //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №9. - C. 62-67 (Шифр а3/2004/9) 4. Попович О.С. Роль консалтингу в стимуляції впровадження інновацій/ О.С. Попович, Б.А. Жалібо //Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал. - Киiв, 2009. - №4. - C. 14-22 (Шифр Н8/2009/4) 5. Редькина Н.С. Библиотечный технологический консалтинг/ Н.С. Редькина //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2006. - N5. - C. 26-34 (Шифр Н009641/2006/5)

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: Методи менеджменту ( способи і прийоми впливу керуючої системи). Наперед дякую!!!!! (8:12:2011, 03:31)

Добрий день! http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8)%20&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.100balov.com%2Fdata%2Fbib%2FMenedjment%2Fmenedjment8.doc&ei=GoDgTuGuBa7T4QTEpumRBw&usg=AFQjCNHkstgMe0m1fQp2x5qBKKWGyBzIng&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8)%20&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Fbooks-text-5179.html&ei=GoDgTuGuBa7T4QTEpumRBw&usg=AFQjCNFN_rPIy4jKLMr8tFOHe0oiX7yUvA&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8)%20&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Flibrary.if.ua%2Fbook%2F36%2F2429.html&ei=GoDgTuGuBa7T4QTEpumRBw&usg=AFQjCNFkOspA3bm61cLDk4EuTBW1tJPtlg&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8)%20&source=web&cd=7&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fpidruchniki.ws%2F17540906%2Fmenedzhment%2Fterminologichniy_slovnik_menedzhment&ei=GoDgTuGuBa7T4QTEpumRBw&usg=AFQjCNGL6Pybg8gqdzmW5aQgxDU3VCIhlQ&cad=rja

[ Наверх ]

 Допоможіть мені знайти будь-ласка літературу для курсової на тему "Жанрово-стилістичні особливості відтворення англійського фольклору( на прикладі англійських казок та дитячих віршів. (17:12:2011, 14:37)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу, що знаходиться у фондах нашої бібліотеки: 1. Английские предания и легенды / Сост. Н.Будур. – М.: Астрель, 2004. – 493с. 2. Арнольд И. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. – М.:Флинта: Наука, 2010. – 384с. 3. Стилистика английского языка: Учебник / А.Мороховский та ін.. – К.: Вища шк.,1991. – 272с. 4. Пелевина Н. Стилистический аналіз художественного текста. – Л-д.: Просвещение, 1980. – 272с. 5. Исупова А.. Особенности языка героев мультсериала "Симпсоны"/ Л. Мазунова (с.69-75). //Иностранные языки в школе. - 2010г. № 10. Кл.слова: стилістика, експресивна лексика, алюзія. 6. Казачінер О. Використання творів англійського дитячого фольклору під час вивчення граматичного матеріалу/ О. Казачінер //Англійська мова та література. - Харків: Основа, 2005. - №6. - С. 4-8. 7. Old English Folk Traditions //English Learner's Digest. - Киiв: Знання, 2010. - №7. - С. 6-7. 8. Stylistic Differentiation of English Vocabulary //English. - М.: Первое сентября, 2007. - №1. - С. 17-20.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: Конфлікт людини й середовища у драмі М. Кропивницького "Олеся". (5:12:2011, 20:15)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BC.%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%20%22%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%22&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fstd.at.ua%2Fload%2F0-0-0-5-20&ei=K_LdTqO6MeTR4QTb-9TVBg&usg=AFQjCNFPpg4Lz9JIDal6osxp7uFDDmRp-A&cad=rja; http://www.niklib.com/krapivnicky/novikov04.ua. А також літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Киричок П. Марко Кропивницький : життя і творчість/ П. Киричок. - К.: Дніпро, 1968. - 143 с. 2. Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останьої сторінки життя і творчості/ А.О. Новиков //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №35. - C. 11-16.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал по темі: "Агентивний неживий підмет та його відтворення в англійсько-українських перекладах". Дякую. (10:12:2011, 18:51)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Карабан І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. - Вінниця, 2003. - 608с. 2. Солодуб Ю. П. Теория и практика художественного перевода. - М., 2005. - 304 с. 3. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. - Вінниця, 2008. - 512 с. 4. Бархударов л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). - М.: Междунар. отношения, 1975. - 240 с. 5.Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посіб. - К.: Юніверс, 2002. - 280 с.

[ Наверх ]

 Досвід зарубіжних країн у контексті Менеджмент документально-архівних систем (5:12:2011, 09:05)

Добрий день! Радимо використати : 1. Вербіцька О. Репрезентація архівних ресурсів в інформаційно-комунікативних технологіях: досвід ФРН/ О. Вербіцька //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсь-кого. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 397-408 (Шифр 72.4(4Укр)/Н34-006482) 2. Матеєва В. Архів Інституту фольклору Болгарської Академії Наук - досягнення, проблеми, перспек-тиви/ В. Матеєва //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2008. - N 2. - C. 59 - 64 (Шифр Н579336/2008/2) 3. Пекарська Л. Бібліотека і Архів ім. Т.Шевченка в Лондоні: до історії створення/ Л. Пекарська //Українська думка. - Лондон, 2005. - №5/6. - C. 2 (Шифр У756446/2005/5/6)

[ Наверх ]

 Павленко Л. А. "Открытая информационная система",де скачати можна книжку в ел.вигляді (12:12:2011, 17:12)

Добрий день! На жаль, в електронному вигляді дана книга не виставлена. Пропонуємо скористатися фондом Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

[ Наверх ]

 Чи буде Ваша бібліотека виписувати на 2012 рік"Вісник державних закупівель" ? (29:12:2011, 14:48)

Добрий день! На жаль, цього журналу у нас немає і не буде і в наступному році.

[ Наверх ]

 Чи є у вашому фонді книга Тимошика Для автора, редактора, видавця. (22:12:2011, 22:24)

Добрий день! У фондах нашої книгозбірні є кілька екземплярів книги: Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб./ М.Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с. - (Б-ка видавця, редактора, автора) Экземпляры: всего:7 - Аб(1), ЧЗ(2), КС(4)

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції