// архів 2007-2013

грудень 2011Запитання
про видення документів та документообіг в установах охорони здоров'я, а також документно-інформаційна комунікація в цих закладах (це на дипломну роботу), бажано в електронному вигляді. Дякую!!!! (14:12:2011, 21:40)
"Автобіографічний роман". (друковані і електронні)Наперед дякую. (30:11:2011, 19:18)
lДопоможіть будь-ласка підібрати матеріал для магістрської на тему " Державно-громадське управління ЗНЗ" Дякую (6:12:2011, 23:55)
В мене тема дипломної роботи "Аналіз ефективності управління підприємством". Допоможіть, будь ласка, підібрати до неї літературу. Заздалегідь вдячна! (11:12:2011, 21:14)
Вкажіть, будь-ласка, літературу на тему "Марія Матіос", яка знаходиться у РДОБ (6:12:2011, 18:10)
де можна скачати худолій л.м. методика викладання фінансових дисциплін? (27:12:2011, 01:30)
Де скачати книгу ....Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. по-сіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с. (23:12:2011, 17:34)
Добрий вечір допоможіть будь-ласка знайти матеріал для написання підрозділу курсової роботи: "Інформаційні послуги РДОБ" (28:11:2011, 21:54)
Добрий вечір! В якому році був створений Регіональний портал "Рівненщина" і Освітній Навігатор. (19:12:2011, 21:34)
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу та необхідну інформацію, сайти для написання курсової ро6оти на тему :,,Інформаційно-аналітична діяльність в освітянській галузі: зміст,функції,принципи та реалізація.,, (7:12:2011, 16:04)
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему: Документування діяльності судової установи ( на прикладі Апеляційного адміністративного суду). Заздалегідь Вам вдячний! (6:12:2011, 21:58)
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка мені знайти інформацію на тему: організаційно-технічні засоби захисту інформації. Наперед дякую!!! (7:12:2011, 00:34)
Добрий вечір! Скажіть будь ласка, який характер та завдання РДОБ щодо створення інформаційних продуктів та інформаційних послуг? (30:11:2011, 18:43)
Добрий вечір!!! Коли почав діяти вільний доступ до фонду в Ч/З РДОБ? (22:12:2011, 22:21)
Добрий вечір. Допоможіть будь ласка знайти літеретуру за темою - Інформаційна діяльність національної бібліотеки Укріїни імені Вернадського. Дякую. (2:12:2011, 21:33)
Добрий день! Допоможіть знайти матеріал на тему "Різновиди інвертованого присудка в англомовній науковій літературі та їх відтворення в перекладах." (13:12:2011, 00:36)
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на бакалаврську роботу на тему "Маркетингова збутова політика торговельного підприємства". Дуже дякую! (7:12:2011, 15:39)
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка джерела на тему: "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки - основне джерело задоволення інформаційних потреб читачів". Заздалегідь вдячна. (16:12:2011, 10:23)
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про Інтернет-видання та електронні публікації. (5:12:2011, 10:53)
Доброго дня. Допоможіть мені будь-ласка знайти періодичні видання, де був в би проаналізований ринок дорогоцінних металів. (8:12:2011, 10:54)
Доброе утро помогите найти информацию по моделям и стратегиям территториального развития предприятий торговли (21:12:2011, 14:22)
Доброї ночі! Допоможіть будь-ласка з матеріалом для написання контрольної роботи на тему: Історія розвитку та сучасний стан інформаційного консалтингу( або консалтингу) в провідних країнах світу ( країна на вибір). Заздалегідь Вам вдячний! (15:12:2011, 03:48)
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: Методи менеджменту ( способи і прийоми впливу керуючої системи). Наперед дякую!!!!! (8:12:2011, 03:31)
Допоможіть мені знайти будь-ласка літературу для курсової на тему "Жанрово-стилістичні особливості відтворення англійського фольклору( на прикладі англійських казок та дитячих віршів. (17:12:2011, 14:37)
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: Конфлікт людини й середовища у драмі М. Кропивницького "Олеся". (5:12:2011, 20:15)
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал по темі: "Агентивний неживий підмет та його відтворення в англійсько-українських перекладах". Дякую. (10:12:2011, 18:51)
Досвід зарубіжних країн у контексті Менеджмент документально-архівних систем (5:12:2011, 09:05)
Павленко Л. А. "Открытая информационная система",де скачати можна книжку в ел.вигляді (12:12:2011, 17:12)
Чи буде Ваша бібліотека виписувати на 2012 рік"Вісник державних закупівель" ? (29:12:2011, 14:48)
Чи є у вашому фонді книга Тимошика Для автора, редактора, видавця. (22:12:2011, 22:24)

Відповіді
  про видення документів та документообіг в установах охорони здоров'я, а також документно-інформаційна комунікація в цих закладах (це на дипломну роботу), бажано в електронному вигляді. Дякую!!!! (14:12:2011, 21:40)

Добрий день! Використайте наступні сайти: Медицина в Україні, медецина сьогодні, завтра - Українська ... ukrmed.net.ua/?category... Інформаційне забезпечення діяльності в охороні здоров'я ... baeva.org.ua/?p=25 Контрольна робота з предмету «Облік і звітність в закладах ... институт.com.ua/

[ Наверх ]

 "Автобіографічний роман". (друковані і електронні)Наперед дякую. (30:11:2011, 19:18)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1461.html; http://studentam.net.ua/content/view/8712/97/.

[ Наверх ]

 lДопоможіть будь-ласка підібрати матеріал для магістрської на тему " Державно-громадське управління ЗНЗ" Дякую (6:12:2011, 23:55)

Добрий день! Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. СКОБЛИК , В.. Залучення громадян до державного управління: Матеріали до курсу лекцій/ В. СКОБЛИК ; Ужгородський державний університет, і-т державного управління та регіонального розвитку. - Ужгород, 1997. - 27 c. 2. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навч. посіб/ Є.М.Хриков. - К.: Знання, 2006. - 365 с. 1. Вакарчук І. Принципи державно-громадського управління освітою : Тези виступу на засіданні Спілки ректорів України 25 травня 2009 року / І. Вакарчук //Освіта: громадсько - політична газета . - К., 2009. - №19/20. - C. 4. 2. Гаєвська Л. А. Перспективи та шляхи розвитку державно-громадського управління загальною серед-ньою освітою в Україні/ Л. А. Гаєвська //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2009. - №10. - C. 51-53. 3. Гаєвська Л.А. Механізми оцінювання підготовки фахівців державно-громадського управління освітою/ Л.А. Гаєвська //Педагогіка і психологія: Вісн. Акад. пед. наук України. - Киiв, 2007. - №3. - C. 95-106. 4. Макар С. Державно - громадське управління як засіб вирішення проблем функціонування загальноосвітньої школи/ С. Макар; Г. Федбкович; О. Дуда; Л. Хоружа //Директор шко-ли, ліцею, гімназії: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2002. - №6. - C. 53-57. 5. Скорик О. Київський освітянський " Трикутник" : [ Про нові моделі державно - громадського управління в столичній освіті]/ О. Скорик; В. Спиваковский //Директор школи Україна: науково-методичний журнал. - Киiв, 2003. - №1. - C. 62-67. 6. Тимцуник В. І. Періодизація розвитку державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні в другій половині ХIХ - на початку ХХ століття/ В. І. Тимцуник //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2011. - №3. - C. 117-120. 7. Шульга Л. Державно - громадське управління освітою : досвід минулого і сучасний стан/ Л. Шульга //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2004. - N11. - C. 33-35. 8. Сурма Н. Державно - громадське управління освітою в регіоні // Ріднашкола . - 2002 . - N 11 . -С. 31 - 33.

[ Наверх ]

 В мене тема дипломної роботи "Аналіз ефективності управління підприємством". Допоможіть, будь ласка, підібрати до неї літературу. Заздалегідь вдячна! (11:12:2011, 21:14)

Добрий день! Перегляньте наступні джерела: ПОПОВИЧ П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Навчальний посібник для студентів вузів/ П.Я. ПОПОВИЧ . - 3-є. - Тернопiль: Економiчна думка, 1998. - 199 c. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник/ Н.Б.Тарасенко. - 2-е вид., стереотипне. - К.: АЛЕРТА, 2003. - 485 с Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч. посіб/ О.М.Царенко. - 2-ге вид., перероб. - Суми: Унів. кн., 2006. - 240 с Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства. - К.: КНТЕУ, 2005. - 230 с Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. А.В.Шегди. - К.: Знання - Прес, 2001. - 335 c. Нагорская М. Н. Бабічев М.П. Організація управління промисловим підприємством: Навч.-метод. посіб./ М.П.Бабічев. - К.: КНЕУ, 2004. - 90 с Деловые игры и эффективность управления производством/ М. Н. Нагорская . - К.: Наук. думка, 1992. - 176 с Яцків М. I. Теорія економічного аналізу : Підруч. для вузів/ М. I. Яцків . - Львiв: Свiт, 1993. - 216 с Пастухова В.В. Аналіз системи стратегічного управління підприємством :методологічний аспект / В.В. Пастухова // Фінанси України . - 2000. - N 10. - С. 69 -74. Кучина Н. Аналіз ефективності системи управління підприємницьких структур видавничо - поліграфічного комплексу/ Н. Кучина //Вісник Книжкової палати. - 2006. - №4. - C. 13-16

[ Наверх ]

 Вкажіть, будь-ласка, літературу на тему "Марія Матіос", яка знаходиться у РДОБ (6:12:2011, 18:10)

Добрий день!1. Марія Матіос-лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка: бібліогр. по-кажч.. - Чернівці, 2005. - 12 с. 1. Ігнатьєва Н. Марія Матіос, "по праву сторону твоєї слави" : (книга життя і смерті) : [розробка уроків]/ Н. Ігнатьєва //Українська мова та література. Шкільний світ: всеукраїнська газета для вчителів. - 2009. - № 17/19. - C. 52 - 53. 2. Ведмідь І. Три життєві уроки "Солодкої Дарусі" : Спроба акцентувати деякі проблеми роману Марії Матіос/ І. Ведмідь //Дивослово: науково-методичний. - Киiв. - 2007. - №6. - C. 12-14. 3. Велимчаниця О. "Солодка Даруся" : через автентику до "магії" : [про інсценізацію роману Марії Матіос "Солодка Даруся"]/ О. Велимчаниця //Кінотеатр . - 2010. - №2. - C. 2-3. 4. Голобородько Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос/ Я. Голобородько //Вісник Національної Академії Наук України: Загальнонауковий та громадсько-політичний . - 2008. - №3. - C. 66-73. 5. Голобородько Я. Соціумний інтер"єр чи психологічний дизайн? : (Художні дилеми Марії Матіос)/ Я. Голо-бородько //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - Київ: "Фенікс". - 2008. - N12. - C. 81 - 85. 6. Голобородько Я. Художні клейноди Марії Матіос / Я. Голобородько //Літературна Україна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2007. - №41/25 жовт./. - C. 6. 7. Джугастрянська Ю. Три світи Марії Матіос/ Ю. Джугастрянська //Літакцент : альманах / ред. В. Панченко. - К.: Темпора. - 2008. - Вип. 1. - C. 237-239. 8. Дроздовський Д. Український жоржсандизм ХХІ століття : [Про дві нові повісті Марії Матіос "Москалиця" і "Мама Маріца - дружина Христофора Колумба"]/ Д. Дроздовський //Дивослово: науко-во-методичний. - Киiв. - 2009. - №2. - C. 61-62. 9. Жила С. "...Кожна любов - інша..." : Літературно-мистецька вітальня як форма позакласного чи-тання за романом Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки"/ С. Жила //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - Киiв, 2009. - №2. - C. 25-29. 10. Жила С. "Трагедія адекватна історії" : роман Марії Матіос "Солодка Даруся" та читацька конференція за цим твором/ С. Жила //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2007. - №3. - C. 6-12. 11. Клименко В. Марія Матіос: "Хай Бог вам заплатить за ваше добро" : розмова з серйозною письмен-ницею про прості речі/ В. Клименко //Україна молода: Інформаційно-політична газета. - 2009. - №237. - C. 19. 12. Мазуренко І. Від мого письма не страждає ніхто, окрім мене:[ Українська письменниця Марія Матіос ]/ І. Мазуренко //Друг читача. - Киiв, 2005. - N6 бер.. - C. 4-5. 13. Матіос М. "Історія завжди ошукує совісних людей": Розмову з письменницею М. Матіос вела А. Коженьовська-Бігун/ М. Матіос //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №27/20 липн./. - C. 4. 14. Матіос М. "Люблю, коли мене впізнають по голосу" : [Ексклюзивне інтерв"ю з письменницею М.Матіос] / Спілкувалася І. Татаренко/ М. Матіос //Друг читача. - Киiв, 2008. - N16. - C. 4. 15. Матіос М. "Я не вважаю, що європейськість - це безсумнівна однаковість": [ В гостях у "Євробюлетеня" лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка письменниця Марія Матіос]/ М. Матіос //Євробюлетень: Інформаційне видання Представництва європейської Комісії в Україні. - Киiв, 2007. - N11. - C. 24-25. 16. Матіос М. Марія Матіос: "У моїй лівій руці зосереджено все моє серце, письменницький досвід і жадоба знань" / Розмов. Н. Білоцерківець/ М. Матіос //Українська культура: Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. - Киiв, 2006. - №3/4. - C. 14-15. 17. Сипливець С. "Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях ...": До вивчення твору Марії Матіос "Солодка Даруся"/ С. Сипливець //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - Киiв, 2007. - №3. - C. 12-14. 18. Тебешевська Т. Художні особливості "Щоденника страченої" Марії Матіос/ Т. Тебешевська //Слово і час: Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - Киiв. - 2006. - №2. - C. 54-62. 19. Фасоля А. Наближення... : вивчення творчості Марії Матіос на уроках української літератури в профільній школі/ А. Фасоля //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2009. - № 7. - C. 23 - 28. 20. Югов В. Земля богів : Буковинки Марія Матіос , Любов Молдован і Марія Миколайчук . Літературні нотатки ) . Переддень : усупереч долі : святе ощищення ... / В. Югов //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2006. - N62/5 квіт./: -11. 21. Жила С. Художньо - творча діяльність у процесі вивчення повісті -новели М. Матіос " Просили тато - мама ... " // укр. літ. взагальноосвітній шк.- 2003 .- N 2 .- с. 48-52. 22. Сущенко М. Про феномен прози Марії Матіос // Літературна Україна. -2002. - 31 січня. 23. Червак Б. Символіка часу в творах Марії Матіос // Слово і час. - 2000.- N 4. - С. 52-53.

[ Наверх ]

 де можна скачати худолій л.м. методика викладання фінансових дисциплін? (27:12:2011, 01:30)

Добрий день! Радимо переглянути сайт: http://www.idea.com.ua/shop/1006/2032/104/ub37046.html

[ Наверх ]

 Де скачати книгу ....Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. по-сіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с. (23:12:2011, 17:34)

Добрий день! Радимо скористатись сайтами: books.tr200.ru/f.php?txt...%E2.%EF...%F2%E0...%96... lib.ukrsd.com.ua/index.php?name...id. knigi.b111.org/find/?book...%E2.%EF...%96...

[ Наверх ]

 Добрий вечір допоможіть будь-ласка знайти матеріал для написання підрозділу курсової роботи: "Інформаційні послуги РДОБ" (28:11:2011, 21:54)

Добрий день! Пропонуємо перелянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Жуйкова М. М. Інформаційно - бібліографічне обслуговування в Регіональному інформаційному центрі Рівненської державної обласної бібліотеки за допомогою інформаційно - правової системи "Ліга: Закон" та Інтернету/ М. М. Жуйкова //Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і співробітників і студентів РДГУ. 20-22 квітня 2005 р.: Секція "Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії". - Рівне: РДГУ. - 2006. - C. 37-39. 2. Костильова Л. Інформаційний сервіс бібліотеки: [Про роботу регіон. інформ. центру Рівнен. держ. обл. б-ки]/ Л. Костильова //Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. - Рівне, 2005. - №45/14 черв./. - C. 6. 3. Січкар О. Бібліографічна інформація на веб-сайтах Волинської та Рівненської ОУНБ/ О. Січкар //Звітна наукова конференція викладвчів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 25-27 лютого 2008 р.: секція "Актуальні пробл. бібліотекознавства і бібліогр."/ відп. ред. В. М. Жук. - Рівне: РДГУ. - 2008. - C. 32-34. 4. Щербан Р. М. Регіональний портал "Рівненщина" - джерело краєзнавчої інформації/ Р. М. Щербан, А. О. Стасюк //Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснув. Держ. іст. б-ки України, 24-25 верес. 2009 р./ гол. редкол. А. В. Скорохватова. - К.: Арістей. - 2009. - C. 42-45. 5. Щербан Р.М. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система ( з досвіду роботи бібліотек Рівненської області)/ Р.М. Щербан //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 16-25. 6. Яльницька Н. Інформаційні ресурси регіональних порталів "Волинь" і "Рівненщина"/ Н. Яльницька //Звітна наукова конференція викладвчів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 25-27 лютого 2008 р.: секція "Актуальні пробл. бібліотекознавства і бібліогр."/ відп. ред. В. М. Жук. - Рівне: РДГУ. - 2008. - C. 34-36. 7. Ярощук В. Ми робимо інформацію доступною: [Про інформаційно-довідкове обслуговування користувачів в Рівненській державній обласній бібліотеці]/ В. Ярощук //Імідж: Рекламно-інформаційне видання для ділових людей. - Рівне, 2004. - №14/Жовт./. - C. 9. 8. Ярощук В.П. Конкурентоспроможність в інформаційному просторі: [Про роботу Рівнен. держ. обл. б-ки]/ В.П. Ярощук //Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства: До 60-річ. заснування ЗОУНБ. - Ужгород: Вид-во В.Падяка. - 2005. - C. 320-323. 9. Ярощук В. Ярощук В.: "Бібліотека - це доступ до інформації"/ В. Ярощук //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2007. - №30/27 лип./. - C. 14. 10. Шахрай О. "Інтернет-окуляр" до послуг людей із особливими потребами/ О. Шахрай //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2006. - №69/17 листоп./. - C. 13. 11.Швецова-Водка Г.М. Віртуальна довідка : новий вид інформаційних послуг бібліотеки/ Г.М. Швецова-Водка //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 48-59. 12. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 91 с. 13. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с. 14. Пшкова В.С. Рівноправний доступ , рівні можливості : еволюція бібліотечного обслуговування громадян із о особливими потребами/ В.С. Пшкова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - 2006. - №3. - C. 26-31. 15. Швецова - Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп"ютерної бібліографії : здобутки і проблеми : наведено конкретні приклади запровадження комп"ютерної технології в інформаційно-довідкову діяльність Рівненської ОУНБ/ - Водка Г. Швецова //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2003. - N4. - C. 16-18.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! В якому році був створений Регіональний портал "Рівненщина" і Освітній Навігатор. (19:12:2011, 21:34)

Добрий день! Регіональний портал "Рівненщина" був створений в 2004 році, а Освітній Навігатор в 2008 році.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу та необхідну інформацію, сайти для написання курсової ро6оти на тему :,,Інформаційно-аналітична діяльність в освітянській галузі: зміст,функції,принципи та реалізація.,, (7:12:2011, 16:04)

Добрий день! Орлов П.І. Інформаційні системи та технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: Наук.-практ. посіб./ П.І.Орлов, О.М.Луганский. - Х.: Прометей-прес, 2003. - 292 с Волкова Т. Інформаційно-аналітична компетентність інженера - педагога у галузі компютерних технологій . Концепція формування/ Т. Волкова //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2011. - №1/2. - C. 42-45 Захлюпаний В.М. Інформаційно-аналітичний центр школи : [ Загальноосвітня школа I-III ступенів N 13 м. Ірпеня ]/ В.М. Захлюпаний //Комп'ютер у школі та сім'ї. - Киiв, 2006. - №7. - C. 15-16 Мусієнко І. І. Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою/ І. І. мусієнко //Економіка та держава. - 2011. - №10. - C. 95-97 Смага О. Модель аналітичної системи інформаційно-комп"ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітній галузі/ О. Смага //Вісник Книжкової. - К., 2011. - №3. - C. 42-45 Соболь І. Інформаційно-аналітичний центр як призма гармонійного виховання студентів у Національному гірничому університеті/ І. Соболь, Н. Гринько //Вища школа. - 2009. - №2. - C. 76-82 http://direktor.at.ua/publ/8-1-0-4

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему: Документування діяльності судової установи ( на прикладі Апеляційного адміністративного суду). Заздалегідь Вам вдячний! (6:12:2011, 21:58)

Добрий день! 1. Збірник офіційних документів вищого арбітражного суду України: На допомогу правникам та суб'єктам господарських правовідносин. - К.: Козаки, 1997. - 564 c 2. Олійник О. Судова документація: Навч. посіб/ О.Олійник. - К.: АЛЕРТА, 2007. - 282 с 3. Павлик П. М. Процесуальна документація: навч. посіб./ П. М.Павлик, Ж. В.Удовенко, Т. М.Кілічава. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 458 с 4. Суд. Зразки документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання до судів, гос-подарських судів, порядок звернення до Європейського Суду з прав людини): Практ. посібник. - Вид. 2-ге: доп. і переробл.. - К.: Оріяни, 2002. - 240 с http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20(%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83)%20&source=web&cd=10&ved=0CGUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Flaw.leschishin.org%2Fnor002.php&ei=cHrgTv-BGrHc4QSQlMXgBg&usg=AFQjCNE_Z8uTm6cvvZSTq1ydGQm_PohGww&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20(%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83)&source=web&cd=12&ved=0CCMQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fcourt.gov.ua%2Ftu16%2Finfo_suddi%2Fconzepcia%2F&ei=PX3gTqr3B8nb4QTi2onSBg&usg=AFQjCNHQzGb1TE8hRak9dstezE5f7zvWdw&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20(%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83)&source=web&cd=19&ved=0CF0QFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fzakon.nau.ua%2Fdoc%2F%3Fcode%3Dz0696-03&ei=PX3gTqr3B8nb4QTi2onSBg&usg=AFQjCNF9UC8BoqRMMNvVRnCQH25EcvSelg&cad=rja

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка мені знайти інформацію на тему: організаційно-технічні засоби захисту інформації. Наперед дякую!!! (7:12:2011, 00:34)

Добрий день! Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Гуз А.М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу: Навч. посіб./ А.М.Гуз. - К.: КНТ, 2007. - 260 с. 2. Марущак А.І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Курс лекцій/ А.І.Марущак. - К.: КНТ, 2007. - 208 с. 3. Методи збору, обробки та захист комерційної інформації : навч. посіб.. - Рівне: РІС КІСУ, 2002. - 305 с. 4. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України: наук. - методологічний посіб./ за заг. ред. В. П. Горбуліна. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 104 с. 1. Бервено С. Взаємодія державних інституцій з питань технічного захисту інформації в умовах інтеграції України до міжнародного інформаційного простору / С. Бервено //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2006. - №11. - C. 108-112. 2. Бльок О.В. Захист інформації від промислового шпигунства у сучасному інформаційному просторі/ О. В. Бльок, О. О. Живко //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 10. - C. 25-34. 3. Герасимов Б.М. Мережні вторгнення та захист від них в інформаційних системах/ Б.М. Герасимов, О.І. Романов //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - Київ, 2006. - №1. - C. 38-43. 4. Дудатьєв А. В. Розширення економічної складової поняття ризику в теорії захисту інформації : [мате-матична модель та інформаційні ресурси щодо захисту інформації]/ А. В. Дудатьєв, Ю. В. Баришев //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий . - Вінниця, 2009. - №1. - C. 58-61. 5. Живко М.О. Особливості технічно- правового захисту інформації/ М. О. Живко, Х. З. Босак, І. Ю. Живко //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 10. - C. 90-99. 6. Захарова М. Використання методів криптографічного захисту інформації від несанкціонованого доступу/ М. Захарова //Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. - 2011. - N1. - C. 24-30. 7. Пилькевич Е. Методы защиты информации/ Е. Пилькевич //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - Київ, 2006. - №1. - C. 119-121. 8. Ревак І.О. Безпека використання інформаційних технологій в освіті/ І. О. Ревак //Актуальні про-блеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 10. - C. 190-197. 9. Сидоренко О. Становлення сучасної міжнародної системи захисту інтелекткальної власності в умовах розвитку інформаційних технологій та Інтернет/ О. Сидоренко //Вісник Книжкової пала-ти : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 36-39. 10. Шепєта О. Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв'язку та Служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації/ О. Шепєта //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2010. - №4. - C. 34-36. 11. Шепета О. Органи державної влади та система технічного захисту інформації України/ О. Шепета //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2010. - №2. - C. 56-58. 12. Шовгенюк М.В. Метод кодування графічних зображень та впровадження нової технології захисту цінних паперів/ М.В. Шовгенюк //Наука та інновації: Український оглядовий науково-практичний журнал майбутнього. - Киiв, 2009. - №1. - C. 52-61.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Скажіть будь ласка, який характер та завдання РДОБ щодо створення інформаційних продуктів та інформаційних послуг? (30:11:2011, 18:43)

Добрий день!Пропонуємо перелянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Жуйкова М. М. Інформаційно - бібліографічне обслуговування в Регіональному інформаційному центрі Рівненської державної обласної бібліотеки за допомогою інформаційно - правової системи "Ліга: Закон" та Інтернету/ М. М. Жуйкова //Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і співробітників і студентів РДГУ. 20-22 квітня 2005 р.: Секція "Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії". - Рівне: РДГУ. - 2006. - C. 37-39. 2. Костильова Л. Інформаційний сервіс бібліотеки: [Про роботу регіон. інформ. центру Рівнен. держ. обл. б-ки]/ Л. Костильова //Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. - Рівне, 2005. - №45/14 черв./. - C. 6. 3. Січкар О. Бібліографічна інформація на веб-сайтах Волинської та Рівненської ОУНБ/ О. Січкар //Звітна наукова конференція викладвчів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 25-27 лютого 2008 р.: секція "Актуальні пробл. бібліотекознавства і бібліогр."/ відп. ред. В. М. Жук. - Рівне: РДГУ. - 2008. - C. 32-34. 4. Щербан Р. М. Регіональний портал "Рівненщина" - джерело краєзнавчої інформації/ Р. М. Щербан, А. О. Стасюк //Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснув. Держ. іст. б-ки України, 24-25 верес. 2009 р./ гол. редкол. А. В. Скорохватова. - К.: Арістей. - 2009. - C. 42-45. 5. Щербан Р.М. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система ( з досвіду роботи бібліотек Рівненської області)/ Р.М. Щербан //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 16-25. 6. Яльницька Н. Інформаційні ресурси регіональних порталів "Волинь" і "Рівненщина"/ Н. Яльницька //Звітна наукова конференція викладвчів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 25-27 лютого 2008 р.: секція "Актуальні пробл. бібліотекознавства і бібліогр."/ відп. ред. В. М. Жук. - Рівне: РДГУ. - 2008. - C. 34-36. 7. Ярощук В. Ми робимо інформацію доступною: [Про інформаційно-довідкове обслуговування користувачів в Рівненській державній обласній бібліотеці]/ В. Ярощук //Імідж: Рекламно-інформаційне видання для ділових людей. - Рівне, 2004. - №14/Жовт./. - C. 9. 8. Ярощук В.П. Конкурентоспроможність в інформаційному просторі: [Про роботу Рівнен. держ. обл. б-ки]/ В.П. Ярощук //Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства: До 60-річ. заснування ЗОУНБ. - Ужгород: Вид-во В.Падяка. - 2005. - C. 320-323. 9. Ярощук В. Ярощук В.: "Бібліотека - це доступ до інформації"/ В. Ярощук //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2007. - №30/27 лип./. - C. 14. 10. Шахрай О. "Інтернет-окуляр" до послуг людей із особливими потребами/ О. Шахрай //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2006. - №69/17 листоп./. - C. 13. 11.Швецова-Водка Г.М. Віртуальна довідка : новий вид інформаційних послуг бібліотеки/ Г.М. Швецова-Водка //Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива. - 2004. - C. 48-59. 12. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 91 с. 13. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с. 14. Пшкова В.С. Рівноправний доступ , рівні можливості : еволюція бібліотечного обслуговування громадян із о особливими потребами/ В.С. Пшкова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - 2006. - №3. - C. 26-31. 15. Швецова - Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп"ютерної бібліографії : здобутки і проблеми : наведено конкретні приклади запровадження комп"ютерної технології в інформаційно-довідкову діяльність Рівненської ОУНБ/ - Водка Г. Швецова //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2003. - N4. - C. 16-18.

[ Наверх ]

 Добрий вечір!!! Коли почав діяти вільний доступ до фонду в Ч/З РДОБ? (22:12:2011, 22:21)

Добрий день! Вільний доступ в ч/з відкрито з 2010 року

[ Наверх ]

 Добрий вечір. Допоможіть будь ласка знайти літеретуру за темою - Інформаційна діяльність національної бібліотеки Укріїни імені Вернадського. Дякую. (2:12:2011, 21:33)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Дегтяренко Л. Електронний інформаційно-аналітичний каталог україномовних книжкових видань фон-ду зарубіжної україніки як бібліотечний інноваційний продукт НБУВ/ Дегтяренко Л. ; Дег-тяренко Л. ; Дегтяренко Л. //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.13. - C. 194-197. 2. Горовий В. Основні тенденції формування інформаційно-аналітичної служби НБУВ (1990-2005 рр.)/ В. Горовий //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 194-203. 3. Горовой В.Н. Информационная структура нового поколения: этапы становления (на примере "СІАЗа" НБУВ)/ В.Н. Горовой //Библиотеки Национальных Академий наук: проблемы функцио-нирования. тенденции развития: науч.-практ. и терет. сб./ А. С. Онищенко и др.. - К.. - ISBN 978-966-02-4901-1, 2008. - Вып. 6. - C. 109-121. 4. Ковалчук Г. Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ/ Г. Ковал-чук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2008. - №3. - C. 3-10. 5. Коваль Т. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційних послуг НБУВ (на прикладі обслуговування в залах гуманітарного профілю)/ Т. Коваль //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 26-41. 6. Мяскова Т. Технології формування та перспективи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ/ Т. Мяскова //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №2. - C. 14-19. 7. Чуприна Л. Інформаційні ресурси НБУВ як джерело для підготовки інформаційно-аналітичної продукції/ Л. Чуприна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К., 2007. - Вип.18. - C. 188-197. 8. Войченко І. Книжкові виставки НБУВ як складова науково-інформаційної діяльності бібліотеки: історія та сучасні тенденції/ І. Войченко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 362-369. 9. Коваль Т. Інноваційні процеси бібліотечно-інформаційного обслуговування читача наукової бібліотеки/ Т. Коваль, Л. Туровська //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 99-107. 10. Туровська Л. Використання електронного каталогу в залах гуманітарного профілю як напрям інформаційно-аналітичної діяльності НБУВ/ Л. Туровська, І. Смоляр //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 119-132. А також скористайтесь сайтом НБУВ: http://www.nbuv.gov.ua/

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть знайти матеріал на тему "Різновиди інвертованого присудка в англомовній науковій літературі та їх відтворення в перекладах." (13:12:2011, 00:36)

Добрий день! Радимо використати: 1. Білозерська Л.П., Возненко Н.В., Радецька С.В.Термінологія та переклад. Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 232с. 2.Карабан В. Переклад англійської науково-технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576с 3. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. – К.: Ювінерс, 2002. – 280с. 4. Пумпянский А. Чтение и перевод ангийской научно-технической литературы. Лексика и грамматика. – М.: АН СССР, 1961. – 303с. 5. Швачко С. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькіаспекти. – Посібник. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 128с. 6.Швейцер А. перевод и лингвистики. – М.: Воениздат, 1973. -279с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на бакалаврську роботу на тему "Маркетингова збутова політика торговельного підприємства". Дуже дякую! (7:12:2011, 15:39)

Добрий день! 1. Маркетинг: принципи та функції / за ред О.М.Азарян. - Х., 2002. - 319с. 2. Гінгстон П. Найкраща книжка про збут і маркетинг. - Л., 1995. - 206с. 3. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту. - К., 2001. - 223с. 4. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: Навч.посіб./ Л.В.Балабанова. - К., 2004. - 156 с. 5. ГОНЧАРОВ В.Д. Маркетинг в пищевой промышленности и торговле/ В.Д. ГОНЧАРОВ . - М., 2001. - 146 c. 6. Козін В.С. Організаційна схема збутової мережі торговельного підприємства/ В.С. Козін //Маркетинг в Україні. - 2003. - №3. - C. 26-29

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка джерела на тему: "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки - основне джерело задоволення інформаційних потреб читачів". Заздалегідь вдячна. (16:12:2011, 10:23)

Добрий день! Рекомендуємо наступні джерела: . Ніколайчук Н. Довідковий апарат - основа бібліотеки/ Н. Ніколайчук, Л. Барланіцька //Пам"ять століть: історичний науковий та літературний журнал. - К., 2010. - №1/2. - C. 42-44 (Шифр Р5/2010/1/2) 2. Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів/ Ю. Остапчук //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №9. - C. 15-20 (Шифр В125788/2010/9) 3. Остапчук Ю. Обгрунтування терміна "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки"/ Ю. Остапчук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2009. - №4. - C. 33-37 (Шифр Б324262/2009/4) 4. Скарук Г.А. "Неподготовленный пользователь " электронного каталога : кто он?/ Г.А. Скарук //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N7. - C. 12-21 (Шифр Н009641/2009/7) 5. Трачук Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування/ Л. Трачук //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2011. - №5. - C. 29-32 (Шифр Б324262/2011/5) 6. Цедік Т. Світовий досвід використання карткових каталогів у період інформатизації суспільства/ Т. Цедік, А. Приходько //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2010. - №10. - C. 14-16 (Шифр В125788/2010/10) 7. Шкаріна В. Інформаційно-пошукові мови як елемент довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В. Шкаріна //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2006. - Вип.16. - C. 163-179 (Шифр Б60618/Н-34 -297126) 8. Шкаріна В.А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки/ В.А. Шкаріна //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 34-43 (Шифр Б13/2007/2) 9. Шкаріна В. Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у 20 ст./ В. Шкаріна //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - К.. - ISBN 978-966-02-4902-8, 2009. - Вип. 25. - C. 261-273 (Шифр 72.4(4Укр)/Н-34-599125)

[ Наверх ]

 Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про Інтернет-видання та електронні публікації. (5:12:2011, 10:53)

Добрий день!. 1. Бойченко Е.И. Периодические издания по техническим наукам в Интернете: доступность электрон-ных ресурсов/ Е.И. Бойченко //Научные и технические библиотеки. - 2009. - N5. - C. 31-45 2. Власюк А.І. Сучасний формат електронних наукових видань соціально-гуманітарної сфери в мережі Інтернет/ А.І. Власюк //Вісник Вінницького політехнічного. - 2008. - №4. - C. 83-88 3. Гранчак Т. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності/ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник . - 2006. - №3. - C. 7-10 . 4. Гранчак Т. Возможности интернет-изданий в контексте повышения эффективности использования информации/ Т. Гранчак //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - 2007. - Вип.18. - C. 49-57 5. Колесник Л. Володимир Панченко : "Літакцент "- це некон’юнктурний погляд на літературу " : [ Про літературне Інтернет-видання "Літакцент"]/ Л. Колесник //Українська мова й література в середніх школах , гімназіях , ліцеях та колегіумах. - 2008. - №4. - C. 125-127 6. Линков М. Знать. Любить. Беречь: В центре внимания - экологические проблемы : [общероссий-ский конкурс-фестиваль печатных и электронных изданий, интернер-проектов и меро-приятий по эколочической тематике среди публичных библиотек]/ М. Линков //Библиотечное дело. - 2010. - №15. - C. 22-27 7. Нестандартна форма : Проект молодіжного літературознавчого журналу : (Інтернет-видання) //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - №1. - C. 18 - 19 8. Панченко В. "Другу річницю сайту зустрінемо в Черкасах" : [інтерв"ю з головним редактором Інтернет-видання "ЛітАкцент"] / В. Панченко; спілкувалася М.Василів //Друг читача. - 2009. - N21. - C. 3 9. Евстигнеева Г. О критериях комплектования традиционного библиотечного фонда и фонда электрон-ных публикаций в единой системе формирования библиотечно-информационного фонда библиотеки на примере ГПНТБ России / Г. Евстигнеева //Научные и техниче-ские библиотеки. - 2010. - №10. - C. 23-30 10. Киричков Я. В. Основи створення комп'ютерних публікацій/ Я. В. Киричков //Комп'ютер у школі та сім'ї . - 2011. - №6. - C. 19-25 11. Папакін Г. В. Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій/ Г. В. Папакін //Український історичний журнал. - 2010. - № 5. - C. 153 - 166 12. Снурнікова Ю. Дублінський формат опису електронних публікацій в internet та проблеми його адаптації в Україні/ Ю. Снурнікова //Вісник Книжкової. - 2003. - №8. - C. 24-26 13. Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру : [стаття розвиває положення, викладені у публікації журн. Вісник Книжкової палати.- 2011.-N4.- С.10-14/ В. Теремко //Вісник Книжкової палати. - 2011. - №5. - C. 14-18 14. Хаанк Д. Будущее электронных публикаций/ Д. Хаанк //Научные и технические библиотеки. - 2003. - N2. - C. 119-122 15. Ярошенко Т. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі/ Т. Ярошенко //Вісник Книжкової. - 2006. - №5. - C. 29-32 http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9C%D0%86 http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть мені будь-ласка знайти періодичні видання, де був в би проаналізований ринок дорогоцінних металів. (8:12:2011, 10:54)

Добрий день! 1. Бодрова Н. Світові ринки дорогоцінних металів : сучасний стан та основні чинники впливу/ Н. Бод-рова //Вісник Національного банку України: науково-практичний журнал. - Киiв, 2011. - №7. - C. 26-32 2. Михальський В. В. Роздрібні інвестиції в золото/ В. В. Михальський //Фінанси України: наауково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - К., 2011. - № 7. - C. 85 - 92 3. Фатєєв М. Світовий ринок дорогоцінних металів/ М. Фатєєв //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №4. - C. 3 4. Войрановский А. Снижение цен на драгоценные металлы продолжатся/ А. Войрановский //Финансовая консультация. - Киiв, 2008. - №9. - C. 46 5. Фролова В. Как ваше драгоценное?..: рынок ювелирных изделий / В. Фролова //Бизнес. - Киiв, 2004. - №23. - C. 104-105

[ Наверх ]

 Доброе утро помогите найти информацию по моделям и стратегиям территториального развития предприятий торговли (21:12:2011, 14:22)

Добрий день! Радимо використати: Економіка торговельного підприємства: опор. конспект лекцій. Ч. 3/ Н. М.Ушакова, Л. О.Лігоненко, Л. В.Клоченок, С. І.Губар. - К.: КНТЕУ, 2010. - 183 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1) Черевко О. І. Обладнання підприємств сфери торгівлі : навч. посіб./ О. І.Черевко, О. В.Новікова, В. О.Потапов. - Вид. 2-ге. - К.: Ліра-К, 2011. - 648 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1) Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: Підручник/ Л.М.Чернелевський. - К.: Пектораль, 2003. - 308 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1)

[ Наверх ]

 Доброї ночі! Допоможіть будь-ласка з матеріалом для написання контрольної роботи на тему: Історія розвитку та сучасний стан інформаційного консалтингу( або консалтингу) в провідних країнах світу ( країна на вибір). Заздалегідь Вам вдячний! (15:12:2011, 03:48)

Добрий день! В своъй роботы радимо скористатись наступними джерелами 1 Бетехтін О. В. Методи отримання інформації у консалтингу - мережі експертів/ О. В. Бетехтін //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2010. - №8. - C. 85-86 (Шифр Е о45753/2010/8) 2. Грицай С. Досвід консалтингу в Україні: наслідування чи новаторство/ С. Грицай //Зовнішня торгівля : право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - Київ, 2009. - №5. - C. 29-33 (Шифр З7/2009/5) 3. Колосов Ю.С. Внедрение информационных технологий в консалтинг/ Ю.С. Колосов //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №9. - C. 62-67 (Шифр а3/2004/9) 4. Попович О.С. Роль консалтингу в стимуляції впровадження інновацій/ О.С. Попович, Б.А. Жалібо //Наука та наукознавство: міжнародний науковий журнал. - Киiв, 2009. - №4. - C. 14-22 (Шифр Н8/2009/4) 5. Редькина Н.С. Библиотечный технологический консалтинг/ Н.С. Редькина //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2006. - N5. - C. 26-34 (Шифр Н009641/2006/5)

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: Методи менеджменту ( способи і прийоми впливу керуючої системи). Наперед дякую!!!!! (8:12:2011, 03:31)

Добрий день! http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8)%20&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.100balov.com%2Fdata%2Fbib%2FMenedjment%2Fmenedjment8.doc&ei=GoDgTuGuBa7T4QTEpumRBw&usg=AFQjCNHkstgMe0m1fQp2x5qBKKWGyBzIng&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8)%20&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Fbooks-text-5179.html&ei=GoDgTuGuBa7T4QTEpumRBw&usg=AFQjCNFN_rPIy4jKLMr8tFOHe0oiX7yUvA&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8)%20&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Flibrary.if.ua%2Fbook%2F36%2F2429.html&ei=GoDgTuGuBa7T4QTEpumRBw&usg=AFQjCNFkOspA3bm61cLDk4EuTBW1tJPtlg&cad=rja http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8)%20&source=web&cd=7&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fpidruchniki.ws%2F17540906%2Fmenedzhment%2Fterminologichniy_slovnik_menedzhment&ei=GoDgTuGuBa7T4QTEpumRBw&usg=AFQjCNGL6Pybg8gqdzmW5aQgxDU3VCIhlQ&cad=rja

[ Наверх ]

 Допоможіть мені знайти будь-ласка літературу для курсової на тему "Жанрово-стилістичні особливості відтворення англійського фольклору( на прикладі англійських казок та дитячих віршів. (17:12:2011, 14:37)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу, що знаходиться у фондах нашої бібліотеки: 1. Английские предания и легенды / Сост. Н.Будур. – М.: Астрель, 2004. – 493с. 2. Арнольд И. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. – М.:Флинта: Наука, 2010. – 384с. 3. Стилистика английского языка: Учебник / А.Мороховский та ін.. – К.: Вища шк.,1991. – 272с. 4. Пелевина Н. Стилистический аналіз художественного текста. – Л-д.: Просвещение, 1980. – 272с. 5. Исупова А.. Особенности языка героев мультсериала "Симпсоны"/ Л. Мазунова (с.69-75). //Иностранные языки в школе. - 2010г. № 10. Кл.слова: стилістика, експресивна лексика, алюзія. 6. Казачінер О. Використання творів англійського дитячого фольклору під час вивчення граматичного матеріалу/ О. Казачінер //Англійська мова та література. - Харків: Основа, 2005. - №6. - С. 4-8. 7. Old English Folk Traditions //English Learner's Digest. - Киiв: Знання, 2010. - №7. - С. 6-7. 8. Stylistic Differentiation of English Vocabulary //English. - М.: Первое сентября, 2007. - №1. - С. 17-20.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: Конфлікт людини й середовища у драмі М. Кропивницького "Олеся". (5:12:2011, 20:15)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BC.%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%20%22%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%22&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fstd.at.ua%2Fload%2F0-0-0-5-20&ei=K_LdTqO6MeTR4QTb-9TVBg&usg=AFQjCNFPpg4Lz9JIDal6osxp7uFDDmRp-A&cad=rja; http://www.niklib.com/krapivnicky/novikov04.ua. А також літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Киричок П. Марко Кропивницький : життя і творчість/ П. Киричок. - К.: Дніпро, 1968. - 143 с. 2. Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останьої сторінки життя і творчості/ А.О. Новиков //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №35. - C. 11-16.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал по темі: "Агентивний неживий підмет та його відтворення в англійсько-українських перекладах". Дякую. (10:12:2011, 18:51)

Добрий день! Пропонуємо переглянути літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Карабан І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. - Вінниця, 2003. - 608с. 2. Солодуб Ю. П. Теория и практика художественного перевода. - М., 2005. - 304 с. 3. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. - Вінниця, 2008. - 512 с. 4. Бархударов л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). - М.: Междунар. отношения, 1975. - 240 с. 5.Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посіб. - К.: Юніверс, 2002. - 280 с.

[ Наверх ]

 Досвід зарубіжних країн у контексті Менеджмент документально-архівних систем (5:12:2011, 09:05)

Добрий день! Радимо використати : 1. Вербіцька О. Репрезентація архівних ресурсів в інформаційно-комунікативних технологіях: досвід ФРН/ О. Вербіцька //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсь-кого. Вип. 19. - Київ, 2007. - C. 397-408 (Шифр 72.4(4Укр)/Н34-006482) 2. Матеєва В. Архів Інституту фольклору Болгарської Академії Наук - досягнення, проблеми, перспек-тиви/ В. Матеєва //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2008. - N 2. - C. 59 - 64 (Шифр Н579336/2008/2) 3. Пекарська Л. Бібліотека і Архів ім. Т.Шевченка в Лондоні: до історії створення/ Л. Пекарська //Українська думка. - Лондон, 2005. - №5/6. - C. 2 (Шифр У756446/2005/5/6)

[ Наверх ]

 Павленко Л. А. "Открытая информационная система",де скачати можна книжку в ел.вигляді (12:12:2011, 17:12)

Добрий день! На жаль, в електронному вигляді дана книга не виставлена. Пропонуємо скористатися фондом Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

[ Наверх ]

 Чи буде Ваша бібліотека виписувати на 2012 рік"Вісник державних закупівель" ? (29:12:2011, 14:48)

Добрий день! На жаль, цього журналу у нас немає і не буде і в наступному році.

[ Наверх ]

 Чи є у вашому фонді книга Тимошика Для автора, редактора, видавця. (22:12:2011, 22:24)

Добрий день! У фондах нашої книгозбірні є кілька екземплярів книги: Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб./ М.Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 2005. - 560 с. - (Б-ка видавця, редактора, автора) Экземпляры: всего:7 - Аб(1), ЧЗ(2), КС(4)

[ Наверх ]