// архів 2007-2013

листопад 2011Запитання
"Веб-сайт бібліотеки як полідокументна система" (24:11:2011, 20:28)
В якій літературі можна знайти часткові показники фінансової стійкості, щоб вони були розписані? Підскажіть будь-ласка. (23:11:2011, 12:38)
Де можна в інтернеті знайти або почитати онлайнУильямс. "Лето и дым". Дуже дякую!!!!!!!! (28:10:2011, 22:19)
Де можна знайти і скачати книгу О.В. Олійник, І.В. Філон "Податкова система"2006 (21:11:2011, 10:45)
де можна скачати навчальний посібник жук ю. т. жук в.а. теоретичні основи товарознавста. (24:11:2011, 18:34)
Добрий вечір ! Допоможіть будь ласка з літературою для написання курсової з дисципліни " Менеджмент документально-архівних систем" ( моя спеціальність- "Документознавство та інформаційна діяльність") на тему: "Управління архівними фондами особового походження". Дуже Вам вдячний за допомогу! (6:11:2011, 18:54)
Добрий день! В інтернеті не розміщено презентації про вашу бібліотеку, якщо розміщенні подайте сайт! ДЯКУЮ!!! (18:11:2011, 14:07)
Добрий день! Допоможіть знайти літературу по темі "Електронні інформаційні ресурси" (7:11:2011, 11:46)
Доброго дня допоможіть знайти літературу , інформацію в електроному виді або інтернет-сайти для написанння курсової роботи на тему:"Інформаційно-аналітичне забезпечення управління в Рівному" Дякую (8:11:2011, 19:40)
Доброго дня у вас є таке видання:Антопольский А.Б. Электронные библиотеки: принципы создания: научно-методическое пособие/ А.Б.Антопольский, Т.В.Майстрович.- М.: Либерея-Бибинформ, 2007.- 288с.-Майстрович Т.В. Электронный документ в библиотеке /Библиотекарь и время Автор: Год: 2007 (27:11:2011, 19:55)
Доброго дня! Мене цікавить чи діє у Вас послуга електронної доставки документів, а якщо діє, то яка її вартість. Буду вдячна за відповідь. (24:11:2011, 15:22)
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу до теми "Бібліотеки галузевих інститутів НАН України - головні центри документних ресурсів з питань природничих наук"Дякую! (29:10:2011, 14:12)
Доброго дня!!! Ви не могли б надати мені план евакуації з бібліотеки (РДОБ) і з її книгосховища (18:11:2011, 14:05)
Допоможіть будь-ласка знайти сценарій позакласного заходу з англійської мови для діток початкової школи( рівень знань їх слабенький) на тему Thankgiving Day. Дуже ВАМ дякую!!!!!!!! (7:11:2011, 19:40)
Допоможіть знайти виховний захід з англійської мови( рівеень слабкий) початкової школи, присвячено по темі - Осінь. Дари природи, повязано з темою їжі. Дуже дячкую ВАМ від щирого сердця!!!!! Наша відповідь: (10:11:2011, 16:34)
Допоможіть знайти літературу на тему: Електронний уряд як концепція здійснення державного управління в сучасному інформаційному просторі (22:11:2011, 13:55)
Знайдіть будь-ласка у Вашому фонді статті журналів за 2011-2008 роки, в яких би було розкрито суть питань
Мені потрібна література до розділу дипломної роботи "Історія створення РДОБ". ДЯКУЮ!!!!!!!! (9:11:2011, 21:28)
Мені потрібна література з теми: "Закони України та інші Акти Верховної Ради - законодавче поле діяльності бібліотечних закладів" (9:11:2011, 21:20)
Мені потрібні публікації з 2000 року про фонди Рівненського краєзнавчого музею. Дуже дякую!!! (5:11:2011, 22:17)
між електронними ресурсами і електронними документами? (25:11:2011, 20:31)
Підберіть, будь ласка, літературу з теми: "Законодавче забезпечення основних напрямів бібліотечно-інформаційної діяльності" (це управління бібліотечною справою, законодавче забезпечення основних напрямів розвитку бібл. справи). Дуже Вам вдячний!!!! (9:11:2011, 21:24)
Підкажіть будь ласка літературу на тему "Проблеми формування та використання регіонального фонду періодичних видань" (27:10:2011, 21:36)
Підскажіть, де можна знайти інформацію про міжнародні, всеукраїнські, регіональні благодійні організації, (фонди, товариства),які діють зараз в Україні, їх напрямки та оголошенні гранти на 20112012 рр.Дякую. (5:11:2011, 22:21)
санітарно-гігієнічні вимоги до книгосховищ,бібліотек, читальних залів, засоби пожежогасіння в книгосховищах (3:11:2011, 18:48)
Скажіть, будь ласка, які є види електронних документів у мережі Інтернет? (26:11:2011, 16:24)

Відповіді
  "Веб-сайт бібліотеки як полідокументна система" (24:11:2011, 20:28)

Добрий день! 1. Волян Н.П. Веб-Сайт - складова інформаційних ресурсів бібліотеки/ Н.П. Волян //Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги. - ISBN 966-416-013-Х. - 2006. - C. 58-62 (Шифр Б60721/П-768 -376584) 2. Дорофеєва О. Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу (на прикладі реферативної бази да-них порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинсько-го)/ О. Дорофеєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2010. - №1. - C. 3-9 (Шифр Б324262/2010/1) 3. Кисельова А. Веб-сайт Державногкомітету архівівУкраїни:загальний огляд структури і змісту/ А. Ки-сельова //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.13. - C. 484-499 (Шифр Б60618/Н-34 -134567) 4. Торлин И. Веб-сайты публичных библиотек Украины: попытка обзора/ И. Торлин //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2006. - №3. - C. 4-7 (Шифр Б17/2006/3) 5. Цуріна І. Як зробити ВЕБ-Сайт публічної бібліотеки успішним?/ І. Цуріна //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2007. - N2. - C. 34-36 (Шифр Б615258/2007/2) 6. Чекмарьова Л.О. Нормативно-правове регулювання інформаційних ресурсів веб-сайтів органів виконавчої влади в Україні/ Л.О. Чекмарьова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №3. - C. 57-63 (Шифр Б13/2007/3)

[ Наверх ]

 В якій літературі можна знайти часткові показники фінансової стійкості, щоб вони були розписані? Підскажіть будь-ласка. (23:11:2011, 12:38)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://referatu.com.ua/referats/7569/158013; http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Shablysta206.pdf; http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64131.doc.htm; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_6/files/EC610_34.pdf. А також літературу, що знаходиться у фонді нашої бібліотеки: 1. Кочетков В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Моногр./ В.М.Кочетков. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 299 с. 2. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / за ред. О. І. Барановського. - К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 492 с. 1. Бугас Н.В. Фінансова стійкість підприємств як передумова їх ефективного функціонування і роз-витку/ Н.В. Бугас //Економіка та держава. - 2005. - №6. - C. 27-31. 2. Докієнко Л.М. Чинники управління фінансової стійкістю підприємств/ Л.М. Докієнко, В.М. Кочетков, Г.С. Литвинов //Наукові записки. Серія "Економіка". - Острог: Острозька академія. - 2009. - Вип.11. - C. 248-259. 3. Докієнко Л. Методологічні принципи управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі/ Л. Докієнко //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - 2004. - №2. - C. 63-74. 4. Докієнко Л. Проблеми побудови та впровадження інформаційних систем управління фінансовою стійкістю підприємства/ Л. Докієнко //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - 2008. - №4. - C. 21-25. 5. Зглюй Т. Налоговое планирование и финансовая устойчивость предприятий/ Т. Зглюй //Наукові записки. Серія "Економіка"/ ред. І. Д. Пасічник. - Острог: Острозька акад. - 2010. - Вип.14. - C. 4-16. 6. Карпінський Б.А. Стійкість економічної системи як фактор впливу на ефективність функціонування механізму збалансованості фінансової системи держави/ Б.А. Карпінський //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - 2004. - №8. - C. 3-7. 7. Марченко В. Фінансова стійкість підприємства/ В. Марченко //Дебет-Кредит. - 2009. - №32. - C. 32-35. 8. Добровольська О. Формування методики факторного аналізу та показників фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством/ О. Добровольська //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2011. - №11. - C. 39-42. 9. Заруцька О. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків/ О. Заруцька //Вісник Національного банку України: науково-практичний журнал. - 2011. - №4. - C. 34-37. 10. Панасенко Г. Критерії та показники оцінки стійкості фінансового сектору/ Г. Панасенко //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - 2010. - №6. - C. 99-109. 11. Рогов Г. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством/ Г. Рогов //Економіст. - 2010. - №7. - C. 50-52.

[ Наверх ]

 Де можна в інтернеті знайти або почитати онлайнУильямс. "Лето и дым". Дуже дякую!!!!!!!! (28:10:2011, 22:19)

Добрий день! На жаль, в електронному варіанті цієї п'єси ми не знайшли. та й у фонді нашої бібліотеки її теж немає.

[ Наверх ]

 Де можна знайти і скачати книгу О.В. Олійник, І.В. Філон "Податкова система"2006 (21:11:2011, 10:45)

Добрий день! Даний посібник знаходиться у відділі виробничої літератури нашої бібліотеки. А також Ви можете придбати книгу за адресою: http://knyga-ua.com/autors/1789

[ Наверх ]

 де можна скачати навчальний посібник жук ю. т. жук в.а. теоретичні основи товарознавста. (24:11:2011, 18:34)

Добрий день! У фондах нашої книгозбірні є підручник : Товарознавство смакових товарів : Навч. посіб./ А.А.Дубініна, Ю.Т.Жук, В.А.Жук, Н.А.Жестерева. -К.: Професіонал, 2004. -240 с.: іл. Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1)

[ Наверх ]

 Добрий вечір ! Допоможіть будь ласка з літературою для написання курсової з дисципліни " Менеджмент документально-архівних систем" ( моя спеціальність- "Документознавство та інформаційна діяльність") на тему: "Управління архівними фондами особового походження". Дуже Вам вдячний за допомогу! (6:11:2011, 18:54)

Добрий день! Рекомендуємо використати : Фонди центрального державного архіву вищих органів влади та управління України як джерело до вивчення проблеми формування та діяльності місцевих самоврядувань в добу директорії УНР/ В. Гудима //Мандрівець: актуальні проблем гуманітарного пізнання. - Тернопіль, 2011. - №1 (Шифр М567901/2011/1) 2. Ржевцева Л. Н. Е - SevNTUIR - электронный научный архив университета/ Л. Н. Ржевцева, Е. П. Нут-раченко //Научные и технические библиотеки: ежемесячный сборник по вопросам тео-рии и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2011. - №5. - C. 42-47 (Шифр Н009641/2011/5) 3. Січова О. Науково-допоміжний апарат архівних фондів установ НАН України/ О. Січова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2011. - №1. - C. 78-85 (Шифр Б13/2011/1) 1. Колобов О.О. До питання про історію комплектування та збереженнядокументів особового походжен-ня в архівах України // Бібліотеки урозвитку історичної науки в Україні. - К., 1994. - С. 80 - 82./ О.О. Колобов. - S.l., S.a. 2. Манько М.П. Архівно-документальний фонд державного історико-культурногозаповідника м. Острога // Наукові записки /Рівнен. краєзнав. музею. -Рівне, 1996. - С. 90 - 95./ М.П. Манько. - S.l., S.a. 3. Про Національний архівний фонд і архівні установи : ЗаконУкраїни // Голос України . - 1994 . - 29 січ. - С. 5 - 7./ . - S.l., S.a. 4. Роздорожнюк О.Я., Дьомiн М.М. Деякі аспекти вирішення проблем роботи з архівнимиматеріалами у бібліотеках в контексті вивчення і виявлення втраченихпам"ятників культури // Бібліотеки у розвитку історичної науки вУкраїні. - К., 1994. - С. 130 - 131./ Роздорожнюк О.Я., Дьомiн М.М.; Роздорожнюк О.Я., Дьомін М.М.. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Добрий день! В інтернеті не розміщено презентації про вашу бібліотеку, якщо розміщенні подайте сайт! ДЯКУЮ!!! (18:11:2011, 14:07)

Добрий день! http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=cat&cid=1 Розділ : Бібліотечна інформація. Про бібліотеку

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть знайти літературу по темі "Електронні інформаційні ресурси" (7:11:2011, 11:46)

Добрий день! 1. Бойко О. Електронні документи і підпис - у законі!/ О. Бойко //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2004. - N17. - C. 9 (Шифр Г1/2004/17) 2. Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково - бібліографічному обслуговунні / Т. Добко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №6. - C. 25-28 (Шифр В125788/2003/6) 3. Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів/ М. Женченко //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2011. - №4. - C. 15-18 (Шифр В125788/2011/4) 4. Киричков Я. В. Основи створення комп'ютерних публікацій/ Я. В. Киричков //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2011. - №6. - C. 19-25 (Шифр К13/2011/6) 5. Копнина Т Информационные системы электронного документооборота / Т Копнина //Научно-техническая информация : организация и методика информационной работы. - М.. - ISSN 0548-0019, 2003. - №7. - C. 7-11 (Шифр Н7/2003/7) 6. Костенко Л. Онлайнові ресурси бібліотеки : створення , використання / Л. Костенко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №1. - C. 13-17 (Шифр Б324262/2003/1)

[ Наверх ]

 Доброго дня допоможіть знайти літературу , інформацію в електроному виді або інтернет-сайти для написанння курсової роботи на тему:"Інформаційно-аналітичне забезпечення управління в Рівному" Дякую (8:11:2011, 19:40)

Добрий день! Матеріалів, релевантних вашому запиту, не знайдено. Як правило, за такими практичними матеріалами звертаються в ту установу, роботу якої ви будете досліджувати. Раджу звернутися на сайт відділу Управління інформаційно-аналітичного забезпечення http://rivok.com//rubrikator/item/?rub=3070&navfirm=0 ; Загальні матеріали можна переглянути на сайтах: http://osvita.ua/vnz/reports/management/15224 ; http://www.academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07aovrsf..htm ; http://dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=165

[ Наверх ]

 Доброго дня у вас є таке видання:Антопольский А.Б. Электронные библиотеки: принципы создания: научно-методическое пособие/ А.Б.Антопольский, Т.В.Майстрович.- М.: Либерея-Бибинформ, 2007.- 288с.-Майстрович Т.В. Электронный документ в библиотеке /Библиотекарь и время Автор: Год: 2007 (27:11:2011, 19:55)

Добрий день! На жаль, у фондах нашої бібліотеки даних видань немає. Можливо, вам підійдуть наступні книги: Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учебник/ Г.Г.Асеев. - К.: Кондор, 2007. - 500 с Земсков А.И. Электронные библиотеки: Учеб. пособ./ А.И.Земсков, Я.Л.Шрайберг. - М.: Изд. ГПНТБ России, 2004. - 130 с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Мене цікавить чи діє у Вас послуга електронної доставки документів, а якщо діє, то яка її вартість. Буду вдячна за відповідь. (24:11:2011, 15:22)

Добрий день! Надання даної послуги передбачається. Інформація буде виставлена на сайті нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу до теми "Бібліотеки галузевих інститутів НАН України - головні центри документних ресурсів з питань природничих наук"Дякую! (29:10:2011, 14:12)

Добрий день! На жаль, конкретної літератури з теми вашого запиту, не знайдено. Пропоную скористатися книгою Київський літопис 21 століття. Національна Академія наук України та державні Академії Наук: Ювілейний збірник. - К, 2008. -375 с. Тут ви зможете знайти перелік галузевих інститутів та їх назви, а потім вийти на сайти цих інститутів. Наприклад, діяльність Наукової бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ висвітлена на сайті http://www.botany.kiev.ua/library.htm Бібліотеки Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України - на сайті http://www.izan.kiev.ua/library.htm Пропоную також наступну підбірку літератури 1. Библиотеки национальных академий наук : проблемы функ-ционирования, тенденции развития : научно-практ. и теорет. сб., Вып. 7. -К.: НБУВ, 2009. -380 с. 2. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функ-ционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорит. сб., Вып. 5/ МААН. Совет директоров науч. б-к и информ. центров. -К.: НПБУ, 2007. -446 с. 3. Библиотеки Национальных Академий наук: проблемы функ-ционирования. тенденции развития : науч.-практ. и терет. сб., Вып. 6/ А. С. Онищенко и др.. -К., 2008. -477 с. 4. Слипецький Д. Стоврення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення/ Д. Слипецький, В. Горбунов, О. Сергєєва //Бібліотечний вісник. - 2008. - №3. - C. 16-21 5. Вергунов В. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотекаУкраїнської академії аграрних на-ук в інформаційному просторі // Бібл.вісник. - 2002. - N 2. - С. 37 - 40/ Вергунов В.. - S.l., S.a. 6. Соколов В. Прирдничо - наукова і технічна книга в книжковому зібранніКиєво - Могилянської академії та шляхи комплектування бібліотекнавчальних закладів природничо - науко-вою літературою в Україні у 18ст. // Бібл. планета . - 2001. - N 1. - С. 19 - 22/ Соколов В.. - S.l., S.a. 7. Маслова А.К. Типология академических библиотек // Науч. и техн. б - ки. -1998. - N 12. - С. 10 - 20./ А.К. Маслова. - S.l., S.a. 8. БРОВКiН А., ШОВКОПЛЯС I.. Фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.і.Вернадського: Коротка інформація. До 75.річчя від часу заснування/ ШОВКОПЛЯС I. БРОВКiН А. . - К., 1993. - 57 c 9. Воскобойнікова - Гузєва О. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського/ О.Воскобойнікова - Гузєва. - К.: НБУВ, 2004. - 179 с 10. ДУБРОВiНА Л.А., ОНИЩЕНКО О.С.. історія Національної бібліотеки України ім. В.і. Вернадського: 1918 . 1941/ ОНИЩЕНКО О.С. ДУБРОВiНА Л.А. - К.: НБУВ, 1998. - 335 c. - ISSN 966-02-0702-6 11. Дубровіна Л. А. Історія Національної Бібліотеки України Ім. В. І. Вернадського, 1965-1991 рр./ Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, 2008. - 374 с 12. Національна бібліотека ім.В.і.Вернадського. 1918-1998 рр./ Ред.В.Ю.Омельчук. - К, 1998. - 182 c. - ISSN 966-02-0878-2 13. Національна бібліотека України ім. В.і.Вернадського: Біьліограф. покажчик літератури за 1993.1998 рр./ Уклад. Н.М.Погребецька. - К, 1998. - 165 c. - ISSN 966-02-0878-2 Экземпляры: всего:2 - БВ(1), чз(1) 14. Центральна наукова бібліотека ім. В.і. Вернадського Академії наук України: Бібліографічний покажчик 1918 . 1933/ Академія наук України Центральна наукова бібліотека ім. В.і. Вернадського. - К.: Iн-т кiбернетики iм. В.М.Глушкова АН України, 1993. - 295 c

[ Наверх ]

 Доброго дня!!! Ви не могли б надати мені план евакуації з бібліотеки (РДОБ) і з її книгосховища (18:11:2011, 14:05)

Добрий день! На жаль, надати план евакуації з бібліотеки я вам не можу. Щоб з ним ознайомитись, вам потрібно прийти в бібліотеку за адресою: м.Рівне, пл. Короленка, 6. На кожному з поверхів б-ки є куточок пожежної безпеки, на якому представлені плани евакуації.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти сценарій позакласного заходу з англійської мови для діток початкової школи( рівень знань їх слабенький) на тему Thankgiving Day. Дуже ВАМ дякую!!!!!!!! (7:11:2011, 19:40)

Добрий день! Барабаш Т. Позакласний захід для учнів 6 класів " День Подяки "/ Т. Барабаш //Англійська мова та література. - 2006. - №31. - С. 30-31 Thanksgiving Poetry //English. - М.: Первое сентября, 2006. - №21. - С. 31-32 Науменко О. Interesting Ideas for Thanksgiving/ О. Науменко //Англійська мова та література. - 2007. - №30. - С. 24-26 The Pampkin in a Jar //Методическая мозаика: Приложение к журналу "Иностранные языки в школе". 2007. - №7. - С. 8. Andruschenko O. Happy Thanksgiving Day/ O. Andruschenko //English Language and Culture. - Киiв: Шкільний світ, 2010. - №42. - С. 5-6 Kovaliova L. Celebrate Thanksgiving!/ L. Kovaliova //English Language and Culture. - 2010. - №42. - С. 7-8 Скокова І. Thanksgiving Day is coming!/ І. Скокова //Англійська мова та література. - 2011. - №29. - С. 31-35

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти виховний захід з англійської мови( рівеень слабкий) початкової школи, присвячено по темі - Осінь. Дари природи, повязано з темою їжі. Дуже дячкую ВАМ від щирого сердця!!!!! Наша відповідь: (10:11:2011, 16:34)

Добрий день! Радимо: Каширська І. Свято англійської мови "Autumn" (Осінь). 2,3,4 класи / І. Каширська //Англійська мова в початковій школі: Науково-методичний журнал. - Харків, 2010. - №10. - С. 33-36. Лєнкова Л. Farewell to Autumn Party ( elementary level)/ Л. Лєнкова //Англійська мова та література. - Харків: Основа, 2007. - №29. - С. 27-30 Пашкова О.А. Out-of-school activity "Autumn miracles"/ О.А. Пашкова, І.В. Варяниця //Англійська мова та література. - Харків: Основа, 2011. - №28. - С. 15-19 Осіпчук С. Ходить "Pumpkin" по городу... (Відкрите заняття з англійської мови в дошкільній підготовчій групі: тема "Autumn Harvest")/ С. Осіпчук; І. Павленко //Іноземні мови в навчальних закладах. - Киiв: Педагогічна преса, 2010. - №6. - С. 64-67 Кунцэ С. "Праздник осени" Сценарий урока для 4 класса/ С. Кунцэ //English. - М.: Первое сентября, 2010. - №17. - С. 15-17 Каширська І. Свято англійської мови "Autumn" (Осінь). 2,3,4 класи / І. Каширська //Англійська мова в початковій школі: Науково-методичний журнал. - Харків, 2010. - №10. - С. 33-36.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти літературу на тему: Електронний уряд як концепція здійснення державного управління в сучасному інформаційному просторі (22:11:2011, 13:55)

Добрий день! Доступ до інормації та електронне урядування. - К., 2004. - 343 с Дубов Д.В. Основи електронного урядування: Навч. посіб./ Д.В.Дубов, С.В.Дубова. - К., 2006. - 175 с Електронне урядування: проблеми і перспективи //Персонал. - 2007. - №10. - C. 43-46 Коваль Р.А. Державне управління в інформаційному суспільсті : перспективи електронного урядування/ Р.А. Коваль //Економіка та держава. - 2008. - №4. - C. 81-83 Ковбаско О.М. Розбудова електронного уряду як концепції державного управління та інноваційної засади діяльності державної служби зайнятості України/ О.М. Ковбаско //Економіка та держава. - 2005. - №4. - C. 67-70 Кулешов С. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади/ С. Кулешов //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 231-240

[ Наверх ]

 Знайдіть будь-ласка у Вашому фонді статті журналів за 2011-2008 роки, в яких би було розкрито суть питань

Добрий день! Радимо використати джерела: . Асєєв Г. Методологія електронного документообігу : підсистеми автоматизації діловодства і статистичні архіви документів/ Г. Асєєв //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №3. - C. 24-27 (Шифр В125788/2005/3) 2. Баркова О.В. Електронні ресурси як об"єкти універсальної бібліотеки/ О.В. Баркова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 75-80 (Шифр Б13/2004/2) 3. Завальна Ж. Електронні документи за законодавством України/ Ж. Завальна //Юридичний вісник України: Загальнонаціональна правова газета. - Киiв, 2004. - №5. - C. 9 (Шифр Ю2/2004/5) 4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2003. - N119/ 27 черв./. - C. 10-11 (Шифр Г1/2003/119) 5. Солодченко І. Електронні документи - як обліковувати / І. Солодченко //Дебет-Кредит. - Киiв, 2005. - №13. - C. 28-30 (Шифр Д4/2005/13) 6. Солодченко І. Електронні документи в житті підприємств/ І. Солодченко //Дебет-Кредит. - Киiв, 2005. - №12. - C. 38-41 (Шифр Д4/2005/12) . Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учебник/ Г.Г.Асеев. - К.: Кондор, 2007. - 500 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1) 2. Матвієнко О. В. Основи організацій електронного документообігу: навч. посіб./ О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 112 с Экземпляры: всего:4 - ВТЛ(1), ЧЗ(3) 3. Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки/ Т. О.Ярошенко. - К.: Знання, 2010. - 215 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

[ Наверх ]

 Мені потрібна література до розділу дипломної роботи "Історія створення РДОБ". ДЯКУЮ!!!!!!!! (9:11:2011, 21:28)

Добрий день! Пропонуємо скористатись : 1. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Пер-спектива, 2004. - 91 с Экземпляры: всего:12 - КР(4), КС(4), ЧЗ(2), БВ(1), ВТЛ(1) 2. Друковані видання головної бібліотеки Рівненщини: бібліогр. покажч. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки (1947-2009рр.) : до 70-річчя заснув. б-ки/ уклад. Л. А. Костильо-ва; наук. ред. та відпов. за вип. В. П. Ярощук : ред. Л. Г. Сахнюк. - Рівне: Волин. обере-ги, 2009. - 68 с Экземпляры: всего:10 - КР(3), КС(3), ЧЗ(1), БВ(1), Аб(1), ВТЛ(1) 3. Літопис головної книгозбірні Рівненщини : Рівнен. держ. обл. б-ка на стор. друк. вид. : ретроспект. бібліогр. покажч. (1940-2009 рр.) : до 70-річчя заснув. б-ки/ уклад. Л. Стадницька ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк; РДОБ. - Рівне: Волин. обере-ги, 2010. - 168 с Экземпляры: всего:8 - КР(2), КС(3), ЧЗ(1), МВ(1), БВ(1) 4. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), СГ(1), МВ(1), БВ(1), ВТЛ(1), Аб(1), комп(1), ВМ(1), КР(2),

[ Наверх ]

 Мені потрібна література з теми: "Закони України та інші Акти Верховної Ради - законодавче поле діяльності бібліотечних закладів" (9:11:2011, 21:20)

Добрий день! 1. Бояринова О. Читач - закон - бібліотека : [реалізація проекту Української бібліотечної асоціації "Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці"]/ О. Бояринова //Голос України. - К., 2010. - №63/9 квіт./. - C. 8 (Шифр Г1/2010/63/9 квіт./) 2. Вилежагіна Т. Закон про культуру : що далі ?/ Т. Вилежагіна //Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - К., 2011. - №1. - C. 4 (Шифр Б615258/2011/1) 3. Джиго А. Электронные ресурсы: законодательные основы комплектования, хранения и доступа/ А. Джиго //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М., 2011. - №6. - C. 2-6 (Шифр Б096725/2011/6) 4. Законодавчі та нормативні документи: березень, квітень, травень //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецьк, 2011. - №2. - C. 53-56 (Шифр Б17/2011/2) 5. Сухоруков К. М. Электронные ресурсы и библиотечное законодательство/ К. М. Сухоруков //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2011. - №3. - C. 126-129 (Шифр Б837758/2011/3) 6. Чувильская О.А. Законодательство о библиотечном деле : эволюция и современное состояние/ О.А. Чувильская //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N9. - C. 17-28 (Шифр Н009641/2009/9)

[ Наверх ]

 Мені потрібні публікації з 2000 року про фонди Рівненського краєзнавчого музею. Дуже дякую!!! (5:11:2011, 22:17)

Добрий день! Булига О. Археологічні матеріали Ігоря Свєшнікова у фондах Рівненського обласного музею/ О. Булига, Т. Пономарьова //Життєвий і творчий шлях І. К. Свєшнікова: зб. тез наук. конф.. - Рівне, 2005. - C. 8-18 Давня Русь (з фондової колекції музею): Пристенд. проспект до експозиції: [Про давньоруські літописні міста на Рівненщині ХІ-ХІІ ст.]. - Рівне: Волинські обереги, 2004. - 5 с Экземпляры: всего:1 - КР(1) Кожушко Н. Царські накази кінця 17 - першої половини 19 ст. як історичне джерело: ( за матеріалами фондофої збірки Рівненського обласного краєзнавчого музею)/ Н. Кожушко //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : До 150-річчя від дня народж. Д.І.Яворницького (Матеріали наук. конф. 24-25.11.2005р.). - Рівне: Волин. обереги. - 2005. - Вип.3. - C. 41-48 Корчак А. Негативи із зображеннями мацейв Рівненського єврейського кладовища у допоміжному фонді Рівненського обласного краєзнавчого музею (РОКМ)/ А. Корчак, В. Ульянов //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 60-64 Крук О. Реставрація документального фонду [обласного краєзнавчого музею]. Проблеми та методи / О. Крук //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : Матеріали наук. конф. 25-26.10.2006 р.. - Рівне: Волин. обереги. - 2006. - Вип.4. - C. 221-222 Макарова О. та ін. Фольклорно-етнографічні фонди: [Колекція Рівненського краєзнавчого музею по Зарічненському району]/ О. та ін. Макарова //Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія/ Упоряд. С.І. Шевчук. - Рівне: Волин. обереги. - ISBN 966-7371-04-2. - 1998. - Вип.3: Зарічнен. р-н Рівнен. обл.. - C. 280-285 Макарова О. Колекція різьблених виробів із фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею/ О. Макарова //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : Матеріали наук. конф. 25-26.10.2006 р.. - Рівне: Волин. обереги. - 2006. - Вип.4. - C. 241-242 Масяєва А. Рівне у ліногравюрах Євгена Чорного (з фондової колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею)/ А. Масяєва //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 69-72 Мохнюк С. Радянські нагороди у фондовій колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею/ С. Мохнюк //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 79-81 Нахратов О. Крем"яні та кам"яні сокири 3-2 тисячоліть до нашої ери у фондовій збірці Рівненського обласного краєзнавчого музею/ О. Нахратов //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : До 150-річчя від дня народж. Д.І.Яворницького (Матеріали наук. конф. 24-25.11.2005р.). - Рівне: Волин. обереги. - 2005. - Вип.3. - C. 79-85 Нахратова Т. Життя та діяльність Федора Рудольфовича Штейнгеля (за матеріалами фондової збірки Рівненського обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Рівненської області)/ Т. Нахратова //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : Матеріали наук. конф. 25-26.10.2006 р.. - Рівне: Волин. обереги. - 2006. - Вип.4. - C. 194-197 Пономарьова Т. До історії ілюстрування Волинського циклу творів В. Г. Короленка. (За матеріалами збірки фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею)/ Т. Пономарьова //Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку: Збірник наукових праць. - Рівне. - ISBN 966-602-053-Х, 2002. - Вип.7: Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. - C. 59-67 Семенович О. Краєзнавчі публікації ХІХ ст. у фондах і бібліотеці Рівненського обласного краєзнавчого музею/ О. Семенович //Наукові записки : 190 р. від дня народження П. Куліша. - Рівне: видавець Олег Зень. - 2009. - Вип.YII. - C. 154-164 Станкевич Т. У Рівненському краєзнавчому музеї оселився бог Сарапіс/ Т. Станкевич //ВОЛИНЬ: Обласний народний часопис. - Рівне, 2010. - №45/19 листоп./. - C. 3 Третяк Р. Пересопницьке Євангеліє і Острозька Біблія у Рівненському обласному краєзнавчому музеї/ Р. Третяк //Пересопницьке Євангеліє в історії Української Православної церкви і українського народу: (до 450-річчя духовно-національної святині) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 450-річчю Пересопницького Євангелія/ Українська Православна церква; Волинська духовна семінарія. - Луцьк: ПрАТ "Волин. обл. друкарня". - 2011. - C. 156-158 Ходакова О. Образ Рівного у творчості художників: (З фондової збірки Рівненського обласного краєзнавчого музею)/ О. Ходакова //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 129-134

[ Наверх ]

 між електронними ресурсами і електронними документами? (25:11:2011, 20:31)

Добрий день! Згідно з ГОСТ 7.82-2001 електронні ресурси — це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їх комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі Електро́нний докуме́нт — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

[ Наверх ]

 Підберіть, будь ласка, літературу з теми: "Законодавче забезпечення основних напрямів бібліотечно-інформаційної діяльності" (це управління бібліотечною справою, законодавче забезпечення основних напрямів розвитку бібл. справи). Дуже Вам вдячний!!!! (9:11:2011, 21:24)

Добрий день! Радимо використати: 1. Бояринова О. Читач - закон - бібліотека : [реалізація проекту Української бібліотечної асоціації "Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці"]/ О. Бояринова //Голос України. - К., 2010. - №63/9 квіт./. - C. 8 (Шифр Г1/2010/63/9 квіт./) 2. Вилежагіна Т. Закон про культуру : що далі ?/ Т. Вилежагіна //Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - К., 2011. - №1. - C. 4 (Шифр Б615258/2011/1) 3. Джиго А. Электронные ресурсы: законодательные основы комплектования, хранения и доступа/ А. Джиго //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М., 2011. - №6. - C. 2-6 (Шифр Б096725/2011/6) 4. Законодавчі та нормативні документи: березень, квітень, травень //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецьк, 2011. - №2. - C. 53-56 (Шифр Б17/2011/2) 5. Сухоруков К. М. Электронные ресурсы и библиотечное законодательство/ К. М. Сухоруков //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2011. - №3. - C. 126-129 (Шифр Б837758/2011/3) 6. Чувильская О.А. Законодательство о библиотечном деле : эволюция и современное состояние/ О.А. Чувильская //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N9. - C. 17-28 (Шифр Н009641/2009/9)

[ Наверх ]

 Підкажіть будь ласка літературу на тему "Проблеми формування та використання регіонального фонду періодичних видань" (27:10:2011, 21:36)

Добрий день! Радимо використати: 1. Орлик О. Формування, вивчення та збереження фонду періодичних та продовжуваних видань (крім газет) (на базі Держархіву друку книжкової палати України)/ О. Орлик //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №11. - C. 28-29 (Шифр В125788/2006/11) 2. Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фа-хових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського //Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - Киiв, 2009. - №2. - C. 4 (Шифр Б000676/2009/2) 3. Родзінська О. Використання Інтернету у формуванні фондів періодичних видань України і Росії/ О. Родзінська //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.12. - C. 233-243 (Шифр Б60618/Н-34 -735696) 4. Тендерна документація на закупівлю періодичних видань //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №3. - C. 3-5 (Шифр Б17/2005/2) 5. Коваль Т.М., Джуржа Л.В., Верещагiна С.В АРМ обробки періодичних видань наукової бібліотеки //Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошуковісистеми. - К., 1995. - С. 73./ Коваль Т.М., Джуржа Л.В., Верещагiна С.В; Коваль Т.М., Джуржа Л.В., Верещагіна С.В. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Підскажіть, де можна знайти інформацію про міжнародні, всеукраїнські, регіональні благодійні організації, (фонди, товариства),які діють зараз в Україні, їх напрямки та оголошенні гранти на 20112012 рр.Дякую. (5:11:2011, 22:21)

Добрий день! 1. Аналіз стану розвитку благодійних організацій в Україні //Благодійні інституції України : сучасний стан та перспективи розвитку. - 2008. - C. 26-42 2. Буздуган Я. Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні / Я. Буздуган //Віче. - 2011. - №10. - C. 5-8 3. Буздуган Я. Правові й організаційні проблеми та перспективи розвитку благодійної діяльності в Україні/ Я. Буздуган //Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №1. - C. 11-14 4. Буздуган Я. Правові основи діяльності українських благодійних об`єднань медичного спрямування/ Я. Буздуган //Віче. - 2010. - №24. - C. 4-6 5. Гулевська-Черниш А. Організована філантропія: український вимір : [розвиток благодійних рухів в Україні]/ А. Гулевська-Черниш //Громадянське суспільство. - 2009. - №4. - C. 16-20 6. Дати мільйон : благодійність //Галицькі контракти. - 2011. - №17/18. - C. 18-19 7. Зніщенко М. Доброчинна діяльність Міжнародного благодійного фонду "Україна-3000" : з книгою до дітей/ М. Зніщенко //Вісник Книжкової палати. - 2009. - №8. - C. 21 8. Міжнародний фонд Відродження //День. - 2003. - №58/1 квіт./. - C. 5 9. Маковій В. Українка Катерина : [про діяльність міжнародного благодійного фонду "Україна 3000", який очолює К. Ющенко ]/ В. Маковій //Культура і життя. - 2009. - №48/4/11 груд./. - C. 12-13 10. Перелік політичних партій, громадських, благодійних та інших організацій, зареєстрованих Міністерством юстиції України //Урядовий кур"єр. - 2007. - N23/7 лют./. - C. 10-16.-Орієнтир 11. Полякова Г. "Ми відповідальні за тих, кого приручили" : [Інтерв"ю з Головою правління Всеукраїнської благодійної організації "Турбота про літніх в Україні"] / Розмовляла Н.Лизогуб/ Г. Полякова //Пенсія. - 2008. - N4. - C. 22-23 12. Постолюк Г. Повернути дітям надію : [ Міжнародна благодійна організація " Надія і житло для дітей ]/ Г. Постолюк //Урядовий кур"єр. - 2005. - N192/11 жовт./. - C. 12 13. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 року № 531 //Вісник податкової служби України . - 2006. - №35. - C. 10-14 14. Усіченко І. Творити добро для нужденних : [громадська благодійна організація є учасником Міжнародного Червоного Хреста]/ І. Усіченко //Урядовий кур"єр. - 2008. - N70/15 квіт./. - C. 7 15. Фонди громад : вплив на покращення якості життя українських громад //Благодійні інституції України : сучасний стан та перспективи розвитку. - Київ, 2008. - C. 54-65 16. Цимбалій В. В. Розгортання благочинної діяльності місії Римо-Католицької церкви "Карітас-Спес" у незалежній Україні/ В. В. Цимбалій //Трибуна. - 2010. - N1/2. - C. 29 - 31 17. Широкою дорогою знань: [ Про товариство " Знання"] //Урядовий кур"єр.- 2003. - N108/ 13 червн./. - C. 10

[ Наверх ]

 санітарно-гігієнічні вимоги до книгосховищ,бібліотек, читальних залів, засоби пожежогасіння в книгосховищах (3:11:2011, 18:48)

Добрий день! 1. Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами (для працівників бібліотек): Метод. рек./ Держ. ком. архівів України, Нац. акад. наук України. - К., 2005. - 31 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 1. Сукиасян Э. Наша работа и наше здоровье / Э. Сукиасян //Библиотека: массовый профессиональ-ный иллюстрированный . - М, 2008. - №2. - C. 60-61 (Шифр Б096725/2008/2) . Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час ро-боти з ушкодженими документами (для працівників бібліотек): Метод. рек./ Держ. ком. архівів України, Нац. акад. наук України. - К., 2005. - 31 с . Ашаренкова Н. Соціальний захист бібліотекаря : важелі забезпеення // Бібл.планета . - 2002. - N4. - С.6 - 9/ Ашаренкова Н.. - S.l., S.a. 2. Муха Л. Технології захисту та збереження бібліотечно - інформаційнихресурсів у процесі їх ви-користання // Бібл. вісник . - 2002. - N 1. -С. 23 - 24/ Муха Л.. - S.l., S.a. . Новiкова Г. Паспорт для екологічного моніторингу книгосховищ // Бібл.вісник . - 2001. - N 2. - С. 27 - 33/ Новiкова Г.; Новікова Г.. - S.l., S.a. 2. Новикова Г. Проблема екології книгосховищ // Бібл. вісник. - 1995. - N 5.- С. 27 - 29./ Г. Новикова. - S.l., S.a. Синдром библиотечного недомогания : А виноваты бактерии и грибки //Библиотечное дело. - СПб., 2007. - №12. - C. 41 (Шифр Б14/2007/12)

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, які є види електронних документів у мережі Інтернет? (26:11:2011, 16:24)

Добрий день! Щоб ознайомитись з цією темою радимо звернутись до сайту :www.archives.gov.ua/Publicat/AU/.../08.pdf

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції