// архів 2007-2013

листопад 2011Запитання
"Веб-сайт бібліотеки як полідокументна система" (24:11:2011, 20:28)
В якій літературі можна знайти часткові показники фінансової стійкості, щоб вони були розписані? Підскажіть будь-ласка. (23:11:2011, 12:38)
Де можна в інтернеті знайти або почитати онлайнУильямс. "Лето и дым". Дуже дякую!!!!!!!! (28:10:2011, 22:19)
Де можна знайти і скачати книгу О.В. Олійник, І.В. Філон "Податкова система"2006 (21:11:2011, 10:45)
де можна скачати навчальний посібник жук ю. т. жук в.а. теоретичні основи товарознавста. (24:11:2011, 18:34)
Добрий вечір ! Допоможіть будь ласка з літературою для написання курсової з дисципліни " Менеджмент документально-архівних систем" ( моя спеціальність- "Документознавство та інформаційна діяльність") на тему: "Управління архівними фондами особового походження". Дуже Вам вдячний за допомогу! (6:11:2011, 18:54)
Добрий день! В інтернеті не розміщено презентації про вашу бібліотеку, якщо розміщенні подайте сайт! ДЯКУЮ!!! (18:11:2011, 14:07)
Добрий день! Допоможіть знайти літературу по темі "Електронні інформаційні ресурси" (7:11:2011, 11:46)
Доброго дня допоможіть знайти літературу , інформацію в електроному виді або інтернет-сайти для написанння курсової роботи на тему:"Інформаційно-аналітичне забезпечення управління в Рівному" Дякую (8:11:2011, 19:40)
Доброго дня у вас є таке видання:Антопольский А.Б. Электронные библиотеки: принципы создания: научно-методическое пособие/ А.Б.Антопольский, Т.В.Майстрович.- М.: Либерея-Бибинформ, 2007.- 288с.-Майстрович Т.В. Электронный документ в библиотеке /Библиотекарь и время Автор: Год: 2007 (27:11:2011, 19:55)
Доброго дня! Мене цікавить чи діє у Вас послуга електронної доставки документів, а якщо діє, то яка її вартість. Буду вдячна за відповідь. (24:11:2011, 15:22)
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу до теми "Бібліотеки галузевих інститутів НАН України - головні центри документних ресурсів з питань природничих наук"Дякую! (29:10:2011, 14:12)
Доброго дня!!! Ви не могли б надати мені план евакуації з бібліотеки (РДОБ) і з її книгосховища (18:11:2011, 14:05)
Допоможіть будь-ласка знайти сценарій позакласного заходу з англійської мови для діток початкової школи( рівень знань їх слабенький) на тему Thankgiving Day. Дуже ВАМ дякую!!!!!!!! (7:11:2011, 19:40)
Допоможіть знайти виховний захід з англійської мови( рівеень слабкий) початкової школи, присвячено по темі - Осінь. Дари природи, повязано з темою їжі. Дуже дячкую ВАМ від щирого сердця!!!!! Наша відповідь: (10:11:2011, 16:34)
Допоможіть знайти літературу на тему: Електронний уряд як концепція здійснення державного управління в сучасному інформаційному просторі (22:11:2011, 13:55)
Знайдіть будь-ласка у Вашому фонді статті журналів за 2011-2008 роки, в яких би було розкрито суть питань
Мені потрібна література до розділу дипломної роботи "Історія створення РДОБ". ДЯКУЮ!!!!!!!! (9:11:2011, 21:28)
Мені потрібна література з теми: "Закони України та інші Акти Верховної Ради - законодавче поле діяльності бібліотечних закладів" (9:11:2011, 21:20)
Мені потрібні публікації з 2000 року про фонди Рівненського краєзнавчого музею. Дуже дякую!!! (5:11:2011, 22:17)
між електронними ресурсами і електронними документами? (25:11:2011, 20:31)
Підберіть, будь ласка, літературу з теми: "Законодавче забезпечення основних напрямів бібліотечно-інформаційної діяльності" (це управління бібліотечною справою, законодавче забезпечення основних напрямів розвитку бібл. справи). Дуже Вам вдячний!!!! (9:11:2011, 21:24)
Підкажіть будь ласка літературу на тему "Проблеми формування та використання регіонального фонду періодичних видань" (27:10:2011, 21:36)
Підскажіть, де можна знайти інформацію про міжнародні, всеукраїнські, регіональні благодійні організації, (фонди, товариства),які діють зараз в Україні, їх напрямки та оголошенні гранти на 20112012 рр.Дякую. (5:11:2011, 22:21)
санітарно-гігієнічні вимоги до книгосховищ,бібліотек, читальних залів, засоби пожежогасіння в книгосховищах (3:11:2011, 18:48)
Скажіть, будь ласка, які є види електронних документів у мережі Інтернет? (26:11:2011, 16:24)

Відповіді
  "Веб-сайт бібліотеки як полідокументна система" (24:11:2011, 20:28)

Добрий день! 1. Волян Н.П. Веб-Сайт - складова інформаційних ресурсів бібліотеки/ Н.П. Волян //Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги. - ISBN 966-416-013-Х. - 2006. - C. 58-62 (Шифр Б60721/П-768 -376584) 2. Дорофеєва О. Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу (на прикладі реферативної бази да-них порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинсько-го)/ О. Дорофеєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2010. - №1. - C. 3-9 (Шифр Б324262/2010/1) 3. Кисельова А. Веб-сайт Державногкомітету архівівУкраїни:загальний огляд структури і змісту/ А. Ки-сельова //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.13. - C. 484-499 (Шифр Б60618/Н-34 -134567) 4. Торлин И. Веб-сайты публичных библиотек Украины: попытка обзора/ И. Торлин //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2006. - №3. - C. 4-7 (Шифр Б17/2006/3) 5. Цуріна І. Як зробити ВЕБ-Сайт публічної бібліотеки успішним?/ І. Цуріна //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2007. - N2. - C. 34-36 (Шифр Б615258/2007/2) 6. Чекмарьова Л.О. Нормативно-правове регулювання інформаційних ресурсів веб-сайтів органів виконавчої влади в Україні/ Л.О. Чекмарьова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №3. - C. 57-63 (Шифр Б13/2007/3)

[ Наверх ]

 В якій літературі можна знайти часткові показники фінансової стійкості, щоб вони були розписані? Підскажіть будь-ласка. (23:11:2011, 12:38)

Добрий день! Пропонуємо переглянути сайти: http://referatu.com.ua/referats/7569/158013; http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Shablysta206.pdf; http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64131.doc.htm; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_6/files/EC610_34.pdf. А також літературу, що знаходиться у фонді нашої бібліотеки: 1. Кочетков В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Моногр./ В.М.Кочетков. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 299 с. 2. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / за ред. О. І. Барановського. - К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 492 с. 1. Бугас Н.В. Фінансова стійкість підприємств як передумова їх ефективного функціонування і роз-витку/ Н.В. Бугас //Економіка та держава. - 2005. - №6. - C. 27-31. 2. Докієнко Л.М. Чинники управління фінансової стійкістю підприємств/ Л.М. Докієнко, В.М. Кочетков, Г.С. Литвинов //Наукові записки. Серія "Економіка". - Острог: Острозька академія. - 2009. - Вип.11. - C. 248-259. 3. Докієнко Л. Методологічні принципи управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі/ Л. Докієнко //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - 2004. - №2. - C. 63-74. 4. Докієнко Л. Проблеми побудови та впровадження інформаційних систем управління фінансовою стійкістю підприємства/ Л. Докієнко //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - 2008. - №4. - C. 21-25. 5. Зглюй Т. Налоговое планирование и финансовая устойчивость предприятий/ Т. Зглюй //Наукові записки. Серія "Економіка"/ ред. І. Д. Пасічник. - Острог: Острозька акад. - 2010. - Вип.14. - C. 4-16. 6. Карпінський Б.А. Стійкість економічної системи як фактор впливу на ефективність функціонування механізму збалансованості фінансової системи держави/ Б.А. Карпінський //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - 2004. - №8. - C. 3-7. 7. Марченко В. Фінансова стійкість підприємства/ В. Марченко //Дебет-Кредит. - 2009. - №32. - C. 32-35. 8. Добровольська О. Формування методики факторного аналізу та показників фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством/ О. Добровольська //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2011. - №11. - C. 39-42. 9. Заруцька О. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків/ О. Заруцька //Вісник Національного банку України: науково-практичний журнал. - 2011. - №4. - C. 34-37. 10. Панасенко Г. Критерії та показники оцінки стійкості фінансового сектору/ Г. Панасенко //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - 2010. - №6. - C. 99-109. 11. Рогов Г. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством/ Г. Рогов //Економіст. - 2010. - №7. - C. 50-52.

[ Наверх ]

 Де можна в інтернеті знайти або почитати онлайнУильямс. "Лето и дым". Дуже дякую!!!!!!!! (28:10:2011, 22:19)

Добрий день! На жаль, в електронному варіанті цієї п'єси ми не знайшли. та й у фонді нашої бібліотеки її теж немає.

[ Наверх ]

 Де можна знайти і скачати книгу О.В. Олійник, І.В. Філон "Податкова система"2006 (21:11:2011, 10:45)

Добрий день! Даний посібник знаходиться у відділі виробничої літератури нашої бібліотеки. А також Ви можете придбати книгу за адресою: http://knyga-ua.com/autors/1789

[ Наверх ]

 де можна скачати навчальний посібник жук ю. т. жук в.а. теоретичні основи товарознавста. (24:11:2011, 18:34)

Добрий день! У фондах нашої книгозбірні є підручник : Товарознавство смакових товарів : Навч. посіб./ А.А.Дубініна, Ю.Т.Жук, В.А.Жук, Н.А.Жестерева. -К.: Професіонал, 2004. -240 с.: іл. Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1)

[ Наверх ]

 Добрий вечір ! Допоможіть будь ласка з літературою для написання курсової з дисципліни " Менеджмент документально-архівних систем" ( моя спеціальність- "Документознавство та інформаційна діяльність") на тему: "Управління архівними фондами особового походження". Дуже Вам вдячний за допомогу! (6:11:2011, 18:54)

Добрий день! Рекомендуємо використати : Фонди центрального державного архіву вищих органів влади та управління України як джерело до вивчення проблеми формування та діяльності місцевих самоврядувань в добу директорії УНР/ В. Гудима //Мандрівець: актуальні проблем гуманітарного пізнання. - Тернопіль, 2011. - №1 (Шифр М567901/2011/1) 2. Ржевцева Л. Н. Е - SevNTUIR - электронный научный архив университета/ Л. Н. Ржевцева, Е. П. Нут-раченко //Научные и технические библиотеки: ежемесячный сборник по вопросам тео-рии и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2011. - №5. - C. 42-47 (Шифр Н009641/2011/5) 3. Січова О. Науково-допоміжний апарат архівних фондів установ НАН України/ О. Січова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2011. - №1. - C. 78-85 (Шифр Б13/2011/1) 1. Колобов О.О. До питання про історію комплектування та збереженнядокументів особового походжен-ня в архівах України // Бібліотеки урозвитку історичної науки в Україні. - К., 1994. - С. 80 - 82./ О.О. Колобов. - S.l., S.a. 2. Манько М.П. Архівно-документальний фонд державного історико-культурногозаповідника м. Острога // Наукові записки /Рівнен. краєзнав. музею. -Рівне, 1996. - С. 90 - 95./ М.П. Манько. - S.l., S.a. 3. Про Національний архівний фонд і архівні установи : ЗаконУкраїни // Голос України . - 1994 . - 29 січ. - С. 5 - 7./ . - S.l., S.a. 4. Роздорожнюк О.Я., Дьомiн М.М. Деякі аспекти вирішення проблем роботи з архівнимиматеріалами у бібліотеках в контексті вивчення і виявлення втраченихпам"ятників культури // Бібліотеки у розвитку історичної науки вУкраїні. - К., 1994. - С. 130 - 131./ Роздорожнюк О.Я., Дьомiн М.М.; Роздорожнюк О.Я., Дьомін М.М.. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Добрий день! В інтернеті не розміщено презентації про вашу бібліотеку, якщо розміщенні подайте сайт! ДЯКУЮ!!! (18:11:2011, 14:07)

Добрий день! http://libr.rv.ua/index.php?name=Pages&op=cat&cid=1 Розділ : Бібліотечна інформація. Про бібліотеку

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть знайти літературу по темі "Електронні інформаційні ресурси" (7:11:2011, 11:46)

Добрий день! 1. Бойко О. Електронні документи і підпис - у законі!/ О. Бойко //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2004. - N17. - C. 9 (Шифр Г1/2004/17) 2. Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково - бібліографічному обслуговунні / Т. Добко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №6. - C. 25-28 (Шифр В125788/2003/6) 3. Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів/ М. Женченко //Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2011. - №4. - C. 15-18 (Шифр В125788/2011/4) 4. Киричков Я. В. Основи створення комп'ютерних публікацій/ Я. В. Киричков //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2011. - №6. - C. 19-25 (Шифр К13/2011/6) 5. Копнина Т Информационные системы электронного документооборота / Т Копнина //Научно-техническая информация : организация и методика информационной работы. - М.. - ISSN 0548-0019, 2003. - №7. - C. 7-11 (Шифр Н7/2003/7) 6. Костенко Л. Онлайнові ресурси бібліотеки : створення , використання / Л. Костенко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №1. - C. 13-17 (Шифр Б324262/2003/1)

[ Наверх ]

 Доброго дня допоможіть знайти літературу , інформацію в електроному виді або інтернет-сайти для написанння курсової роботи на тему:"Інформаційно-аналітичне забезпечення управління в Рівному" Дякую (8:11:2011, 19:40)

Добрий день! Матеріалів, релевантних вашому запиту, не знайдено. Як правило, за такими практичними матеріалами звертаються в ту установу, роботу якої ви будете досліджувати. Раджу звернутися на сайт відділу Управління інформаційно-аналітичного забезпечення http://rivok.com//rubrikator/item/?rub=3070&navfirm=0 ; Загальні матеріали можна переглянути на сайтах: http://osvita.ua/vnz/reports/management/15224 ; http://www.academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07aovrsf..htm ; http://dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=165

[ Наверх ]

 Доброго дня у вас є таке видання:Антопольский А.Б. Электронные библиотеки: принципы создания: научно-методическое пособие/ А.Б.Антопольский, Т.В.Майстрович.- М.: Либерея-Бибинформ, 2007.- 288с.-Майстрович Т.В. Электронный документ в библиотеке /Библиотекарь и время Автор: Год: 2007 (27:11:2011, 19:55)

Добрий день! На жаль, у фондах нашої бібліотеки даних видань немає. Можливо, вам підійдуть наступні книги: Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учебник/ Г.Г.Асеев. - К.: Кондор, 2007. - 500 с Земсков А.И. Электронные библиотеки: Учеб. пособ./ А.И.Земсков, Я.Л.Шрайберг. - М.: Изд. ГПНТБ России, 2004. - 130 с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Мене цікавить чи діє у Вас послуга електронної доставки документів, а якщо діє, то яка її вартість. Буду вдячна за відповідь. (24:11:2011, 15:22)

Добрий день! Надання даної послуги передбачається. Інформація буде виставлена на сайті нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу до теми "Бібліотеки галузевих інститутів НАН України - головні центри документних ресурсів з питань природничих наук"Дякую! (29:10:2011, 14:12)

Добрий день! На жаль, конкретної літератури з теми вашого запиту, не знайдено. Пропоную скористатися книгою Київський літопис 21 століття. Національна Академія наук України та державні Академії Наук: Ювілейний збірник. - К, 2008. -375 с. Тут ви зможете знайти перелік галузевих інститутів та їх назви, а потім вийти на сайти цих інститутів. Наприклад, діяльність Наукової бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ висвітлена на сайті http://www.botany.kiev.ua/library.htm Бібліотеки Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України - на сайті http://www.izan.kiev.ua/library.htm Пропоную також наступну підбірку літератури 1. Библиотеки национальных академий наук : проблемы функ-ционирования, тенденции развития : научно-практ. и теорет. сб., Вып. 7. -К.: НБУВ, 2009. -380 с. 2. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функ-ционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорит. сб., Вып. 5/ МААН. Совет директоров науч. б-к и информ. центров. -К.: НПБУ, 2007. -446 с. 3. Библиотеки Национальных Академий наук: проблемы функ-ционирования. тенденции развития : науч.-практ. и терет. сб., Вып. 6/ А. С. Онищенко и др.. -К., 2008. -477 с. 4. Слипецький Д. Стоврення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення/ Д. Слипецький, В. Горбунов, О. Сергєєва //Бібліотечний вісник. - 2008. - №3. - C. 16-21 5. Вергунов В. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотекаУкраїнської академії аграрних на-ук в інформаційному просторі // Бібл.вісник. - 2002. - N 2. - С. 37 - 40/ Вергунов В.. - S.l., S.a. 6. Соколов В. Прирдничо - наукова і технічна книга в книжковому зібранніКиєво - Могилянської академії та шляхи комплектування бібліотекнавчальних закладів природничо - науко-вою літературою в Україні у 18ст. // Бібл. планета . - 2001. - N 1. - С. 19 - 22/ Соколов В.. - S.l., S.a. 7. Маслова А.К. Типология академических библиотек // Науч. и техн. б - ки. -1998. - N 12. - С. 10 - 20./ А.К. Маслова. - S.l., S.a. 8. БРОВКiН А., ШОВКОПЛЯС I.. Фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.і.Вернадського: Коротка інформація. До 75.річчя від часу заснування/ ШОВКОПЛЯС I. БРОВКiН А. . - К., 1993. - 57 c 9. Воскобойнікова - Гузєва О. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського/ О.Воскобойнікова - Гузєва. - К.: НБУВ, 2004. - 179 с 10. ДУБРОВiНА Л.А., ОНИЩЕНКО О.С.. історія Національної бібліотеки України ім. В.і. Вернадського: 1918 . 1941/ ОНИЩЕНКО О.С. ДУБРОВiНА Л.А. - К.: НБУВ, 1998. - 335 c. - ISSN 966-02-0702-6 11. Дубровіна Л. А. Історія Національної Бібліотеки України Ім. В. І. Вернадського, 1965-1991 рр./ Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, 2008. - 374 с 12. Національна бібліотека ім.В.і.Вернадського. 1918-1998 рр./ Ред.В.Ю.Омельчук. - К, 1998. - 182 c. - ISSN 966-02-0878-2 13. Національна бібліотека України ім. В.і.Вернадського: Біьліограф. покажчик літератури за 1993.1998 рр./ Уклад. Н.М.Погребецька. - К, 1998. - 165 c. - ISSN 966-02-0878-2 Экземпляры: всего:2 - БВ(1), чз(1) 14. Центральна наукова бібліотека ім. В.і. Вернадського Академії наук України: Бібліографічний покажчик 1918 . 1933/ Академія наук України Центральна наукова бібліотека ім. В.і. Вернадського. - К.: Iн-т кiбернетики iм. В.М.Глушкова АН України, 1993. - 295 c

[ Наверх ]

 Доброго дня!!! Ви не могли б надати мені план евакуації з бібліотеки (РДОБ) і з її книгосховища (18:11:2011, 14:05)

Добрий день! На жаль, надати план евакуації з бібліотеки я вам не можу. Щоб з ним ознайомитись, вам потрібно прийти в бібліотеку за адресою: м.Рівне, пл. Короленка, 6. На кожному з поверхів б-ки є куточок пожежної безпеки, на якому представлені плани евакуації.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти сценарій позакласного заходу з англійської мови для діток початкової школи( рівень знань їх слабенький) на тему Thankgiving Day. Дуже ВАМ дякую!!!!!!!! (7:11:2011, 19:40)

Добрий день! Барабаш Т. Позакласний захід для учнів 6 класів " День Подяки "/ Т. Барабаш //Англійська мова та література. - 2006. - №31. - С. 30-31 Thanksgiving Poetry //English. - М.: Первое сентября, 2006. - №21. - С. 31-32 Науменко О. Interesting Ideas for Thanksgiving/ О. Науменко //Англійська мова та література. - 2007. - №30. - С. 24-26 The Pampkin in a Jar //Методическая мозаика: Приложение к журналу "Иностранные языки в школе". 2007. - №7. - С. 8. Andruschenko O. Happy Thanksgiving Day/ O. Andruschenko //English Language and Culture. - Киiв: Шкільний світ, 2010. - №42. - С. 5-6 Kovaliova L. Celebrate Thanksgiving!/ L. Kovaliova //English Language and Culture. - 2010. - №42. - С. 7-8 Скокова І. Thanksgiving Day is coming!/ І. Скокова //Англійська мова та література. - 2011. - №29. - С. 31-35

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти виховний захід з англійської мови( рівеень слабкий) початкової школи, присвячено по темі - Осінь. Дари природи, повязано з темою їжі. Дуже дячкую ВАМ від щирого сердця!!!!! Наша відповідь: (10:11:2011, 16:34)

Добрий день! Радимо: Каширська І. Свято англійської мови "Autumn" (Осінь). 2,3,4 класи / І. Каширська //Англійська мова в початковій школі: Науково-методичний журнал. - Харків, 2010. - №10. - С. 33-36. Лєнкова Л. Farewell to Autumn Party ( elementary level)/ Л. Лєнкова //Англійська мова та література. - Харків: Основа, 2007. - №29. - С. 27-30 Пашкова О.А. Out-of-school activity "Autumn miracles"/ О.А. Пашкова, І.В. Варяниця //Англійська мова та література. - Харків: Основа, 2011. - №28. - С. 15-19 Осіпчук С. Ходить "Pumpkin" по городу... (Відкрите заняття з англійської мови в дошкільній підготовчій групі: тема "Autumn Harvest")/ С. Осіпчук; І. Павленко //Іноземні мови в навчальних закладах. - Киiв: Педагогічна преса, 2010. - №6. - С. 64-67 Кунцэ С. "Праздник осени" Сценарий урока для 4 класса/ С. Кунцэ //English. - М.: Первое сентября, 2010. - №17. - С. 15-17 Каширська І. Свято англійської мови "Autumn" (Осінь). 2,3,4 класи / І. Каширська //Англійська мова в початковій школі: Науково-методичний журнал. - Харків, 2010. - №10. - С. 33-36.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти літературу на тему: Електронний уряд як концепція здійснення державного управління в сучасному інформаційному просторі (22:11:2011, 13:55)

Добрий день! Доступ до інормації та електронне урядування. - К., 2004. - 343 с Дубов Д.В. Основи електронного урядування: Навч. посіб./ Д.В.Дубов, С.В.Дубова. - К., 2006. - 175 с Електронне урядування: проблеми і перспективи //Персонал. - 2007. - №10. - C. 43-46 Коваль Р.А. Державне управління в інформаційному суспільсті : перспективи електронного урядування/ Р.А. Коваль //Економіка та держава. - 2008. - №4. - C. 81-83 Ковбаско О.М. Розбудова електронного уряду як концепції державного управління та інноваційної засади діяльності державної служби зайнятості України/ О.М. Ковбаско //Економіка та держава. - 2005. - №4. - C. 67-70 Кулешов С. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади/ С. Кулешов //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. - К.: НБУВ. - 2005. - Вип.14. - C. 231-240

[ Наверх ]

 Знайдіть будь-ласка у Вашому фонді статті журналів за 2011-2008 роки, в яких би було розкрито суть питань

Добрий день! Радимо використати джерела: . Асєєв Г. Методологія електронного документообігу : підсистеми автоматизації діловодства і статистичні архіви документів/ Г. Асєєв //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №3. - C. 24-27 (Шифр В125788/2005/3) 2. Баркова О.В. Електронні ресурси як об"єкти універсальної бібліотеки/ О.В. Баркова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 75-80 (Шифр Б13/2004/2) 3. Завальна Ж. Електронні документи за законодавством України/ Ж. Завальна //Юридичний вісник України: Загальнонаціональна правова газета. - Киiв, 2004. - №5. - C. 9 (Шифр Ю2/2004/5) 4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2003. - N119/ 27 черв./. - C. 10-11 (Шифр Г1/2003/119) 5. Солодченко І. Електронні документи - як обліковувати / І. Солодченко //Дебет-Кредит. - Киiв, 2005. - №13. - C. 28-30 (Шифр Д4/2005/13) 6. Солодченко І. Електронні документи в житті підприємств/ І. Солодченко //Дебет-Кредит. - Киiв, 2005. - №12. - C. 38-41 (Шифр Д4/2005/12) . Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учебник/ Г.Г.Асеев. - К.: Кондор, 2007. - 500 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1) 2. Матвієнко О. В. Основи організацій електронного документообігу: навч. посіб./ О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 112 с Экземпляры: всего:4 - ВТЛ(1), ЧЗ(3) 3. Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки/ Т. О.Ярошенко. - К.: Знання, 2010. - 215 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

[ Наверх ]

 Мені потрібна література до розділу дипломної роботи "Історія створення РДОБ". ДЯКУЮ!!!!!!!! (9:11:2011, 21:28)

Добрий день! Пропонуємо скористатись : 1. Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Пер-спектива, 2004. - 91 с Экземпляры: всего:12 - КР(4), КС(4), ЧЗ(2), БВ(1), ВТЛ(1) 2. Друковані видання головної бібліотеки Рівненщини: бібліогр. покажч. вид. Рівнен. держ. обл. б-ки (1947-2009рр.) : до 70-річчя заснув. б-ки/ уклад. Л. А. Костильо-ва; наук. ред. та відпов. за вип. В. П. Ярощук : ред. Л. Г. Сахнюк. - Рівне: Волин. обере-ги, 2009. - 68 с Экземпляры: всего:10 - КР(3), КС(3), ЧЗ(1), БВ(1), Аб(1), ВТЛ(1) 3. Літопис головної книгозбірні Рівненщини : Рівнен. держ. обл. б-ка на стор. друк. вид. : ретроспект. бібліогр. покажч. (1940-2009 рр.) : до 70-річчя заснув. б-ки/ уклад. Л. Стадницька ; наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк; РДОБ. - Рівне: Волин. обере-ги, 2010. - 168 с Экземпляры: всего:8 - КР(2), КС(3), ЧЗ(1), МВ(1), БВ(1) 4. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. стат. з досвіду роботи/ РДОБ. - Рівне: Волин. обереги, 2006. - 116 с Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), СГ(1), МВ(1), БВ(1), ВТЛ(1), Аб(1), комп(1), ВМ(1), КР(2),

[ Наверх ]

 Мені потрібна література з теми: "Закони України та інші Акти Верховної Ради - законодавче поле діяльності бібліотечних закладів" (9:11:2011, 21:20)

Добрий день! 1. Бояринова О. Читач - закон - бібліотека : [реалізація проекту Української бібліотечної асоціації "Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці"]/ О. Бояринова //Голос України. - К., 2010. - №63/9 квіт./. - C. 8 (Шифр Г1/2010/63/9 квіт./) 2. Вилежагіна Т. Закон про культуру : що далі ?/ Т. Вилежагіна //Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - К., 2011. - №1. - C. 4 (Шифр Б615258/2011/1) 3. Джиго А. Электронные ресурсы: законодательные основы комплектования, хранения и доступа/ А. Джиго //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М., 2011. - №6. - C. 2-6 (Шифр Б096725/2011/6) 4. Законодавчі та нормативні документи: березень, квітень, травень //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецьк, 2011. - №2. - C. 53-56 (Шифр Б17/2011/2) 5. Сухоруков К. М. Электронные ресурсы и библиотечное законодательство/ К. М. Сухоруков //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2011. - №3. - C. 126-129 (Шифр Б837758/2011/3) 6. Чувильская О.А. Законодательство о библиотечном деле : эволюция и современное состояние/ О.А. Чувильская //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N9. - C. 17-28 (Шифр Н009641/2009/9)

[ Наверх ]

 Мені потрібні публікації з 2000 року про фонди Рівненського краєзнавчого музею. Дуже дякую!!! (5:11:2011, 22:17)

Добрий день! Булига О. Археологічні матеріали Ігоря Свєшнікова у фондах Рівненського обласного музею/ О. Булига, Т. Пономарьова //Життєвий і творчий шлях І. К. Свєшнікова: зб. тез наук. конф.. - Рівне, 2005. - C. 8-18 Давня Русь (з фондової колекції музею): Пристенд. проспект до експозиції: [Про давньоруські літописні міста на Рівненщині ХІ-ХІІ ст.]. - Рівне: Волинські обереги, 2004. - 5 с Экземпляры: всего:1 - КР(1) Кожушко Н. Царські накази кінця 17 - першої половини 19 ст. як історичне джерело: ( за матеріалами фондофої збірки Рівненського обласного краєзнавчого музею)/ Н. Кожушко //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : До 150-річчя від дня народж. Д.І.Яворницького (Матеріали наук. конф. 24-25.11.2005р.). - Рівне: Волин. обереги. - 2005. - Вип.3. - C. 41-48 Корчак А. Негативи із зображеннями мацейв Рівненського єврейського кладовища у допоміжному фонді Рівненського обласного краєзнавчого музею (РОКМ)/ А. Корчак, В. Ульянов //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 60-64 Крук О. Реставрація документального фонду [обласного краєзнавчого музею]. Проблеми та методи / О. Крук //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : Матеріали наук. конф. 25-26.10.2006 р.. - Рівне: Волин. обереги. - 2006. - Вип.4. - C. 221-222 Макарова О. та ін. Фольклорно-етнографічні фонди: [Колекція Рівненського краєзнавчого музею по Зарічненському району]/ О. та ін. Макарова //Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія/ Упоряд. С.І. Шевчук. - Рівне: Волин. обереги. - ISBN 966-7371-04-2. - 1998. - Вип.3: Зарічнен. р-н Рівнен. обл.. - C. 280-285 Макарова О. Колекція різьблених виробів із фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею/ О. Макарова //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : Матеріали наук. конф. 25-26.10.2006 р.. - Рівне: Волин. обереги. - 2006. - Вип.4. - C. 241-242 Масяєва А. Рівне у ліногравюрах Євгена Чорного (з фондової колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею)/ А. Масяєва //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 69-72 Мохнюк С. Радянські нагороди у фондовій колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею/ С. Мохнюк //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 79-81 Нахратов О. Крем"яні та кам"яні сокири 3-2 тисячоліть до нашої ери у фондовій збірці Рівненського обласного краєзнавчого музею/ О. Нахратов //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : До 150-річчя від дня народж. Д.І.Яворницького (Матеріали наук. конф. 24-25.11.2005р.). - Рівне: Волин. обереги. - 2005. - Вип.3. - C. 79-85 Нахратова Т. Життя та діяльність Федора Рудольфовича Штейнгеля (за матеріалами фондової збірки Рівненського обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Рівненської області)/ Т. Нахратова //Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : Матеріали наук. конф. 25-26.10.2006 р.. - Рівне: Волин. обереги. - 2006. - Вип.4. - C. 194-197 Пономарьова Т. До історії ілюстрування Волинського циклу творів В. Г. Короленка. (За матеріалами збірки фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею)/ Т. Пономарьова //Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку: Збірник наукових праць. - Рівне. - ISBN 966-602-053-Х, 2002. - Вип.7: Наукові записки Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. - C. 59-67 Семенович О. Краєзнавчі публікації ХІХ ст. у фондах і бібліотеці Рівненського обласного краєзнавчого музею/ О. Семенович //Наукові записки : 190 р. від дня народження П. Куліша. - Рівне: видавець Олег Зень. - 2009. - Вип.YII. - C. 154-164 Станкевич Т. У Рівненському краєзнавчому музеї оселився бог Сарапіс/ Т. Станкевич //ВОЛИНЬ: Обласний народний часопис. - Рівне, 2010. - №45/19 листоп./. - C. 3 Третяк Р. Пересопницьке Євангеліє і Острозька Біблія у Рівненському обласному краєзнавчому музеї/ Р. Третяк //Пересопницьке Євангеліє в історії Української Православної церкви і українського народу: (до 450-річчя духовно-національної святині) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 450-річчю Пересопницького Євангелія/ Українська Православна церква; Волинська духовна семінарія. - Луцьк: ПрАТ "Волин. обл. друкарня". - 2011. - C. 156-158 Ходакова О. Образ Рівного у творчості художників: (З фондової збірки Рівненського обласного краєзнавчого музею)/ О. Ходакова //Наукові записки/ Рівнен. обл. краєзнавчий музей. - Рівне: Перспектива. - 2007. - Вип. 5: [присвяч. 150-річчю від дня народження М. І. Костомарова]. - C. 129-134

[ Наверх ]

 між електронними ресурсами і електронними документами? (25:11:2011, 20:31)

Добрий день! Згідно з ГОСТ 7.82-2001 електронні ресурси — це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їх комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі Електро́нний докуме́нт — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

[ Наверх ]

 Підберіть, будь ласка, літературу з теми: "Законодавче забезпечення основних напрямів бібліотечно-інформаційної діяльності" (це управління бібліотечною справою, законодавче забезпечення основних напрямів розвитку бібл. справи). Дуже Вам вдячний!!!! (9:11:2011, 21:24)

Добрий день! Радимо використати: 1. Бояринова О. Читач - закон - бібліотека : [реалізація проекту Української бібліотечної асоціації "Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці"]/ О. Бояринова //Голос України. - К., 2010. - №63/9 квіт./. - C. 8 (Шифр Г1/2010/63/9 квіт./) 2. Вилежагіна Т. Закон про культуру : що далі ?/ Т. Вилежагіна //Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - К., 2011. - №1. - C. 4 (Шифр Б615258/2011/1) 3. Джиго А. Электронные ресурсы: законодательные основы комплектования, хранения и доступа/ А. Джиго //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М., 2011. - №6. - C. 2-6 (Шифр Б096725/2011/6) 4. Законодавчі та нормативні документи: березень, квітень, травень //Бібліотечний форум України: інформаційний . - Донецьк, 2011. - №2. - C. 53-56 (Шифр Б17/2011/2) 5. Сухоруков К. М. Электронные ресурсы и библиотечное законодательство/ К. М. Сухоруков //Библиография: научный журнал / Рос. кн. палата. - М., 2011. - №3. - C. 126-129 (Шифр Б837758/2011/3) 6. Чувильская О.А. Законодательство о библиотечном деле : эволюция и современное состояние/ О.А. Чувильская //Научные и технические библиотеки: Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2009. - N9. - C. 17-28 (Шифр Н009641/2009/9)

[ Наверх ]

 Підкажіть будь ласка літературу на тему "Проблеми формування та використання регіонального фонду періодичних видань" (27:10:2011, 21:36)

Добрий день! Радимо використати: 1. Орлик О. Формування, вивчення та збереження фонду періодичних та продовжуваних видань (крім газет) (на базі Держархіву друку книжкової палати України)/ О. Орлик //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №11. - C. 28-29 (Шифр В125788/2006/11) 2. Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фа-хових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського //Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - Киiв, 2009. - №2. - C. 4 (Шифр Б000676/2009/2) 3. Родзінська О. Використання Інтернету у формуванні фондів періодичних видань України і Росії/ О. Родзінська //Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - 2004. - Вип.12. - C. 233-243 (Шифр Б60618/Н-34 -735696) 4. Тендерна документація на закупівлю періодичних видань //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №3. - C. 3-5 (Шифр Б17/2005/2) 5. Коваль Т.М., Джуржа Л.В., Верещагiна С.В АРМ обробки періодичних видань наукової бібліотеки //Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошуковісистеми. - К., 1995. - С. 73./ Коваль Т.М., Джуржа Л.В., Верещагiна С.В; Коваль Т.М., Джуржа Л.В., Верещагіна С.В. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Підскажіть, де можна знайти інформацію про міжнародні, всеукраїнські, регіональні благодійні організації, (фонди, товариства),які діють зараз в Україні, їх напрямки та оголошенні гранти на 20112012 рр.Дякую. (5:11:2011, 22:21)

Добрий день! 1. Аналіз стану розвитку благодійних організацій в Україні //Благодійні інституції України : сучасний стан та перспективи розвитку. - 2008. - C. 26-42 2. Буздуган Я. Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні / Я. Буздуган //Віче. - 2011. - №10. - C. 5-8 3. Буздуган Я. Правові й організаційні проблеми та перспективи розвитку благодійної діяльності в Україні/ Я. Буздуган //Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №1. - C. 11-14 4. Буздуган Я. Правові основи діяльності українських благодійних об`єднань медичного спрямування/ Я. Буздуган //Віче. - 2010. - №24. - C. 4-6 5. Гулевська-Черниш А. Організована філантропія: український вимір : [розвиток благодійних рухів в Україні]/ А. Гулевська-Черниш //Громадянське суспільство. - 2009. - №4. - C. 16-20 6. Дати мільйон : благодійність //Галицькі контракти. - 2011. - №17/18. - C. 18-19 7. Зніщенко М. Доброчинна діяльність Міжнародного благодійного фонду "Україна-3000" : з книгою до дітей/ М. Зніщенко //Вісник Книжкової палати. - 2009. - №8. - C. 21 8. Міжнародний фонд Відродження //День. - 2003. - №58/1 квіт./. - C. 5 9. Маковій В. Українка Катерина : [про діяльність міжнародного благодійного фонду "Україна 3000", який очолює К. Ющенко ]/ В. Маковій //Культура і життя. - 2009. - №48/4/11 груд./. - C. 12-13 10. Перелік політичних партій, громадських, благодійних та інших організацій, зареєстрованих Міністерством юстиції України //Урядовий кур"єр. - 2007. - N23/7 лют./. - C. 10-16.-Орієнтир 11. Полякова Г. "Ми відповідальні за тих, кого приручили" : [Інтерв"ю з Головою правління Всеукраїнської благодійної організації "Турбота про літніх в Україні"] / Розмовляла Н.Лизогуб/ Г. Полякова //Пенсія. - 2008. - N4. - C. 22-23 12. Постолюк Г. Повернути дітям надію : [ Міжнародна благодійна організація " Надія і житло для дітей ]/ Г. Постолюк //Урядовий кур"єр. - 2005. - N192/11 жовт./. - C. 12 13. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 року № 531 //Вісник податкової служби України . - 2006. - №35. - C. 10-14 14. Усіченко І. Творити добро для нужденних : [громадська благодійна організація є учасником Міжнародного Червоного Хреста]/ І. Усіченко //Урядовий кур"єр. - 2008. - N70/15 квіт./. - C. 7 15. Фонди громад : вплив на покращення якості життя українських громад //Благодійні інституції України : сучасний стан та перспективи розвитку. - Київ, 2008. - C. 54-65 16. Цимбалій В. В. Розгортання благочинної діяльності місії Римо-Католицької церкви "Карітас-Спес" у незалежній Україні/ В. В. Цимбалій //Трибуна. - 2010. - N1/2. - C. 29 - 31 17. Широкою дорогою знань: [ Про товариство " Знання"] //Урядовий кур"єр.- 2003. - N108/ 13 червн./. - C. 10

[ Наверх ]

 санітарно-гігієнічні вимоги до книгосховищ,бібліотек, читальних залів, засоби пожежогасіння в книгосховищах (3:11:2011, 18:48)

Добрий день! 1. Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами (для працівників бібліотек): Метод. рек./ Держ. ком. архівів України, Нац. акад. наук України. - К., 2005. - 31 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 1. Сукиасян Э. Наша работа и наше здоровье / Э. Сукиасян //Библиотека: массовый профессиональ-ный иллюстрированный . - М, 2008. - №2. - C. 60-61 (Шифр Б096725/2008/2) . Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час ро-боти з ушкодженими документами (для працівників бібліотек): Метод. рек./ Держ. ком. архівів України, Нац. акад. наук України. - К., 2005. - 31 с . Ашаренкова Н. Соціальний захист бібліотекаря : важелі забезпеення // Бібл.планета . - 2002. - N4. - С.6 - 9/ Ашаренкова Н.. - S.l., S.a. 2. Муха Л. Технології захисту та збереження бібліотечно - інформаційнихресурсів у процесі їх ви-користання // Бібл. вісник . - 2002. - N 1. -С. 23 - 24/ Муха Л.. - S.l., S.a. . Новiкова Г. Паспорт для екологічного моніторингу книгосховищ // Бібл.вісник . - 2001. - N 2. - С. 27 - 33/ Новiкова Г.; Новікова Г.. - S.l., S.a. 2. Новикова Г. Проблема екології книгосховищ // Бібл. вісник. - 1995. - N 5.- С. 27 - 29./ Г. Новикова. - S.l., S.a. Синдром библиотечного недомогания : А виноваты бактерии и грибки //Библиотечное дело. - СПб., 2007. - №12. - C. 41 (Шифр Б14/2007/12)

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, які є види електронних документів у мережі Інтернет? (26:11:2011, 16:24)

Добрий день! Щоб ознайомитись з цією темою радимо звернутись до сайту :www.archives.gov.ua/Publicat/AU/.../08.pdf

[ Наверх ]