// архів 2007-2013

серпень 2010Запитання
Добрий ранок допоможіть знайти матеріал по темі "Педагогічні основи громадського виховання у праці Іващенка "Виховний ідеал"" дуже дякую Вам ! (19:08:2010, 08:49)
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка знайти календарно-тематичне планування за підручником О. Карпюк для 10 класу. Буду дуже вдячна. (31:08:2010, 15:25)
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи є у бібліотеці книжка Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду , 2006. Дякую! (11:08:2010, 05:03)
Доброго дня. Допоможіть знайти матеріал для написання курсової роботи , будь-які джерела, підручники, статті, що до дослідження цієї теми і все що може її стосуватися. А тема ось така : Сутність деталізованого аналізу фінансового стану підприємства. Буду дуже вдячна за допомогу (3:08:2010, 17:29)
допоможіть мені будь-ласка! де я можу скачати підручники для 9 класу в електронному вигляді???? мені ду же треба (25:08:2010, 20:44)
Підкажіть будь-ласка де можно знайти підручник "Муніципальне право України" Баймуратова в електронному варіанті?? (26:08:2010, 15:14)
Скажите пожалуйста, где можна скачать календарные планы с немецкого языка 5-8 классы за Басаевым? (25:08:2010, 20:25)
чи представляє журнал Фінанси України свої статті в електронному варіанті для доступу через інтернет (9:08:2010, 13:43)

Відповіді
 Добрий ранок допоможіть знайти матеріал по темі "Педагогічні основи громадського виховання у праці Іващенка "Виховний ідеал"" дуже дякую Вам ! (19:08:2010, 08:49)

Добрий день! (30:11:2009, 09:22) Добрий день!http://eprints.zu.edu.ua/1831/1/00iavvsh.pdf; http://vashchenko.lviv.ua/textes/va_st1.html. 1. Нікітчина С. Виховний ідеал Григорія Ващенка в світлі концепції національного виховання // Гуманітарний вісник. — 2005. — Вип.6: Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. — С.63–66.2. Самофал, Ярослав. Виховання волі у педагогічній спадщині Григорія Ващенка // Другий український педагогічний конгрес. — Львів, 2006. — С. 475–480. 3. Головчук С. Ю. Педагогічна спадщина Григорія Ващенка у контексті розвитку національної освіти та виховання в Україні // Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку. — 2007. — С.249–251. 4. Топіха А. Виховний ідеал у педагогічній спадщині Г. Г. Ващенка (1878–1967 рр.) // Науковий часопис. — К., 2007. — Вип.1. — С.64–69. 5. Гунчак, Інна. Виховний ідеал Григорія Ващенка // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. — Чернівці, 2008. — С.138–142.6. Литвин О. Григорій Ващенко: судження про національне виховання // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність. — Львів, 2007. — Ч.4. — С.149–160.7. Македон, Лариса. Питання національного виховання в поетичному доробку Д. Білоуса та педагогічних творах Г. Ващенка // Гуманітарний вісник. — Тернопіль, 2006. — Вип. 8: Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. — С. 412–417.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка знайти календарно-тематичне планування за підручником О. Карпюк для 10 класу. Буду дуже вдячна. (31:08:2010, 15:25)

Добрий день! http://top.book.ua/site_search/30762?c=21&per=200 ; englishclub37.at.ua/load/0-0-0-1-20 ; http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=1878411

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи є у бібліотеці книжка Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду , 2006. Дякую! (11:08:2010, 05:03)

Добрий день! Книгозбірня містить у своєму фонді за вказаним автором лише таку книгу: Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення/ А.М.Соколовська. - К.: Знання - Прес, 2004. - 454 c

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть знайти матеріал для написання курсової роботи , будь-які джерела, підручники, статті, що до дослідження цієї теми і все що може її стосуватися. А тема ось така : Сутність деталізованого аналізу фінансового стану підприємства. Буду дуже вдячна за допомогу (3:08:2010, 17:29)

Добрий день! 1. Долгоруков Ю.О. Пофакторний аналіз фінансового стану малого підприємництва в регіоні/ Ю.О. Долго-руков //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2006. - №10. - C. 129-138 2. Жук І.М. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні/ І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко; І. М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко //Статистика України: Науково-інформаційний. - Киiв, 2006. - №2. - C. 4-11 3. Забаштанський М.М. Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства/ М. М. Забаштанський //Актуальні проблеми економіки: Наук. економ. журн.. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 7. - C. 108-112 4. Козак В. Удосконалення методики аналізу фінансового стану в підприємствах України/ В. Козак //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №3. - C. 53 - 63 5. Король В. Методологічні розбіжності оцінки ліквідності і платоспроможності в системі аналізу фінансового стану підприємств/ В. Король //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2003. - №5. - C. 22-26 6. Котляр М. Л. Аналіз фінансового стану підприємства/ М. Л. Котляр //Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - Киiв, 2004. - №5. - C. 99-104 7. Лєснікова М.В. Застосування методів факторного аналізу для побудови рейтингу інвестиційної привабливості фінансового стану інноваційних підприємств/ М.В. Лєснікова //Статистика України: Науково-інформаційний. - Киiв, 2004. - №3. - C. 78-84 8. Левицька С.О. Аналіз фінансового стану неприбуткових організацій/ С.О. Левицька //Вісник українського державного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип.2(26). - C. 108-117 9. Майорченко В. Аналіз ключових галузевих показників фінансового стану підприємств України/ В. Май-орченко //Економіст. - Киiв, 2003. - №10. - C. 46-49 10. Малюга Л. Аналіз фінансово - економічного стану аграрних підприємств/ Л. Малюга //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2008. - №2. - C. 100 - 105 11. Мних Є. Застосування рангових експертних оцінок при аналізі фінансового стану підприємства/ Є. Мних //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Нау-ково- практичний журнал. - Киiв, 2005. - №3. - C. 37-41 12. Орєхова А. Аналіз структури оборотного капіталу та її вплив на фінансовий стан підприємств/ А. Орєхова //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2009. - №23. - C. 58-61 13. Паркінсон С. Як проаналізувати фінансовий стан : доступно про основні показники фінансового ста-ну підприємств та методи їх обчислення/ С. Паркінсон //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2005. - №1. - C. 35 14. Паркінсон С. Як проаналізувати фінансовий стан : доступно про основні показники фінансового ста-ну підприємств та методи їх обчислення/ С. Паркінсон //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2009. - №12. - C. 31 15. Фещенко О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств України / О. Фещенко //Ринок цінних паперів України. - Київ, 2009. - №1/2. - C. 49-62 Оцінка,аналіз,планування фінансового становища підприємства/ За ред.А.В.Чупіса; За ред.А.В.Чупiса. - Суми, 2001. - 404 c. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібн. для вузів/ В.О.Мец. - К.: Вища шк., 2003. - 278 с. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб./ В. П. Шило [та ін.]. - К.: Кондор, 2007. - 240 с.

[ Наверх ]

 допоможіть мені будь-ласка! де я можу скачати підручники для 9 класу в електронному вигляді???? мені ду же треба (25:08:2010, 20:44)

Добрий день! http://www.mon.gov.ua/main.php?query=pidruchniki10

[ Наверх ]

 Підкажіть будь-ласка де можно знайти підручник "Муніципальне право України" Баймуратова в електронному варіанті?? (26:08:2010, 15:14)

Добрий день! http://www.konstitytion.proggroup.net/predmet/8_program_5.pdf; http://www.studyport.net/katalog.php?id=8672

[ Наверх ]

 Скажите пожалуйста, где можна скачать календарные планы с немецкого языка 5-8 классы за Басаевым? (25:08:2010, 20:25)

Добрий день! http://www.tisbi.ru/resource/lib/elbook/Deut.html, http://e-kniga.in.ua/product/kalendarnoe-planirovanie-nemeska/

[ Наверх ]

 чи представляє журнал Фінанси України свої статті в електронному варіанті для доступу через інтернет (9:08:2010, 13:43)

Добрий день! Журнал "Фінанси України" відсутній в електронному варіанті

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція гідності. Війна

Революція гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції