// архів 2007-2013

серпень 2010Запитання
Добрий ранок допоможіть знайти матеріал по темі "Педагогічні основи громадського виховання у праці Іващенка "Виховний ідеал"" дуже дякую Вам ! (19:08:2010, 08:49)
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка знайти календарно-тематичне планування за підручником О. Карпюк для 10 класу. Буду дуже вдячна. (31:08:2010, 15:25)
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи є у бібліотеці книжка Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду , 2006. Дякую! (11:08:2010, 05:03)
Доброго дня. Допоможіть знайти матеріал для написання курсової роботи , будь-які джерела, підручники, статті, що до дослідження цієї теми і все що може її стосуватися. А тема ось така : Сутність деталізованого аналізу фінансового стану підприємства. Буду дуже вдячна за допомогу (3:08:2010, 17:29)
допоможіть мені будь-ласка! де я можу скачати підручники для 9 класу в електронному вигляді???? мені ду же треба (25:08:2010, 20:44)
Підкажіть будь-ласка де можно знайти підручник "Муніципальне право України" Баймуратова в електронному варіанті?? (26:08:2010, 15:14)
Скажите пожалуйста, где можна скачать календарные планы с немецкого языка 5-8 классы за Басаевым? (25:08:2010, 20:25)
чи представляє журнал Фінанси України свої статті в електронному варіанті для доступу через інтернет (9:08:2010, 13:43)

Відповіді
 Добрий ранок допоможіть знайти матеріал по темі "Педагогічні основи громадського виховання у праці Іващенка "Виховний ідеал"" дуже дякую Вам ! (19:08:2010, 08:49)

Добрий день! (30:11:2009, 09:22) Добрий день!http://eprints.zu.edu.ua/1831/1/00iavvsh.pdf; http://vashchenko.lviv.ua/textes/va_st1.html. 1. Нікітчина С. Виховний ідеал Григорія Ващенка в світлі концепції національного виховання // Гуманітарний вісник. — 2005. — Вип.6: Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. — С.63–66.2. Самофал, Ярослав. Виховання волі у педагогічній спадщині Григорія Ващенка // Другий український педагогічний конгрес. — Львів, 2006. — С. 475–480. 3. Головчук С. Ю. Педагогічна спадщина Григорія Ващенка у контексті розвитку національної освіти та виховання в Україні // Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку. — 2007. — С.249–251. 4. Топіха А. Виховний ідеал у педагогічній спадщині Г. Г. Ващенка (1878–1967 рр.) // Науковий часопис. — К., 2007. — Вип.1. — С.64–69. 5. Гунчак, Інна. Виховний ідеал Григорія Ващенка // Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. — Чернівці, 2008. — С.138–142.6. Литвин О. Григорій Ващенко: судження про національне виховання // Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність. — Львів, 2007. — Ч.4. — С.149–160.7. Македон, Лариса. Питання національного виховання в поетичному доробку Д. Білоуса та педагогічних творах Г. Ващенка // Гуманітарний вісник. — Тернопіль, 2006. — Вип. 8: Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. — С. 412–417.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка знайти календарно-тематичне планування за підручником О. Карпюк для 10 класу. Буду дуже вдячна. (31:08:2010, 15:25)

Добрий день! http://top.book.ua/site_search/30762?c=21&per=200 ; englishclub37.at.ua/load/0-0-0-1-20 ; http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=1878411

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи є у бібліотеці книжка Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду , 2006. Дякую! (11:08:2010, 05:03)

Добрий день! Книгозбірня містить у своєму фонді за вказаним автором лише таку книгу: Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення/ А.М.Соколовська. - К.: Знання - Прес, 2004. - 454 c

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть знайти матеріал для написання курсової роботи , будь-які джерела, підручники, статті, що до дослідження цієї теми і все що може її стосуватися. А тема ось така : Сутність деталізованого аналізу фінансового стану підприємства. Буду дуже вдячна за допомогу (3:08:2010, 17:29)

Добрий день! 1. Долгоруков Ю.О. Пофакторний аналіз фінансового стану малого підприємництва в регіоні/ Ю.О. Долго-руков //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2006. - №10. - C. 129-138 2. Жук І.М. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні/ І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко; І. М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко //Статистика України: Науково-інформаційний. - Киiв, 2006. - №2. - C. 4-11 3. Забаштанський М.М. Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства/ М. М. Забаштанський //Актуальні проблеми економіки: Наук. економ. журн.. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 7. - C. 108-112 4. Козак В. Удосконалення методики аналізу фінансового стану в підприємствах України/ В. Козак //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №3. - C. 53 - 63 5. Король В. Методологічні розбіжності оцінки ліквідності і платоспроможності в системі аналізу фінансового стану підприємств/ В. Король //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2003. - №5. - C. 22-26 6. Котляр М. Л. Аналіз фінансового стану підприємства/ М. Л. Котляр //Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - Киiв, 2004. - №5. - C. 99-104 7. Лєснікова М.В. Застосування методів факторного аналізу для побудови рейтингу інвестиційної привабливості фінансового стану інноваційних підприємств/ М.В. Лєснікова //Статистика України: Науково-інформаційний. - Киiв, 2004. - №3. - C. 78-84 8. Левицька С.О. Аналіз фінансового стану неприбуткових організацій/ С.О. Левицька //Вісник українського державного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип.2(26). - C. 108-117 9. Майорченко В. Аналіз ключових галузевих показників фінансового стану підприємств України/ В. Май-орченко //Економіст. - Киiв, 2003. - №10. - C. 46-49 10. Малюга Л. Аналіз фінансово - економічного стану аграрних підприємств/ Л. Малюга //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2008. - №2. - C. 100 - 105 11. Мних Є. Застосування рангових експертних оцінок при аналізі фінансового стану підприємства/ Є. Мних //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Нау-ково- практичний журнал. - Киiв, 2005. - №3. - C. 37-41 12. Орєхова А. Аналіз структури оборотного капіталу та її вплив на фінансовий стан підприємств/ А. Орєхова //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2009. - №23. - C. 58-61 13. Паркінсон С. Як проаналізувати фінансовий стан : доступно про основні показники фінансового ста-ну підприємств та методи їх обчислення/ С. Паркінсон //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2005. - №1. - C. 35 14. Паркінсон С. Як проаналізувати фінансовий стан : доступно про основні показники фінансового ста-ну підприємств та методи їх обчислення/ С. Паркінсон //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2009. - №12. - C. 31 15. Фещенко О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств України / О. Фещенко //Ринок цінних паперів України. - Київ, 2009. - №1/2. - C. 49-62 Оцінка,аналіз,планування фінансового становища підприємства/ За ред.А.В.Чупіса; За ред.А.В.Чупiса. - Суми, 2001. - 404 c. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібн. для вузів/ В.О.Мец. - К.: Вища шк., 2003. - 278 с. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб./ В. П. Шило [та ін.]. - К.: Кондор, 2007. - 240 с.

[ Наверх ]

 допоможіть мені будь-ласка! де я можу скачати підручники для 9 класу в електронному вигляді???? мені ду же треба (25:08:2010, 20:44)

Добрий день! http://www.mon.gov.ua/main.php?query=pidruchniki10

[ Наверх ]

 Підкажіть будь-ласка де можно знайти підручник "Муніципальне право України" Баймуратова в електронному варіанті?? (26:08:2010, 15:14)

Добрий день! http://www.konstitytion.proggroup.net/predmet/8_program_5.pdf; http://www.studyport.net/katalog.php?id=8672

[ Наверх ]

 Скажите пожалуйста, где можна скачать календарные планы с немецкого языка 5-8 классы за Басаевым? (25:08:2010, 20:25)

Добрий день! http://www.tisbi.ru/resource/lib/elbook/Deut.html, http://e-kniga.in.ua/product/kalendarnoe-planirovanie-nemeska/

[ Наверх ]

 чи представляє журнал Фінанси України свої статті в електронному варіанті для доступу через інтернет (9:08:2010, 13:43)

Добрий день! Журнал "Фінанси України" відсутній в електронному варіанті

[ Наверх ]