// архів 2007-2013

липень 2010Запитання
Добрий день! Будьласка, допоможіть знайти календарно-тематичне планування з англійської мови для 2, 3, 4 класу до підручника О. Д. Карпюк у електонному вигляді. Дякую! (29:07:2010, 18:18)
Доброго дня! Допоможіть буль ласка знайти матеріали на тему: "Формування економічних знань в населення" (21:07:2010, 14:31)
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати наукові статті 2010 року з питань: 1. Практика створення холдингу в Україні в різних галузях. 2. Офіційні та неофіційні ФПГ. 3. Спекулятивні обєкти портфельних інвестицій. 4. Скільки налічується ТНК в світі та в Україні? Дуже вдячна за допомогу! (19:07:2010, 10:10)
Доброго дня! Підкажіть будь ласка де можна завантажити безкоштовно плани-конспекти уроків з української мови та літератури 7,8,9 класи автора О.О. Чупринін (20:07:2010, 15:56)
Доброго дня! Скажіть будь ласка де можна знайти інформацію на тему "Формування економічних знань у користувачів"? (21:07:2010, 14:18)
Доброго дня. Пікажіть, будь - ласка де можна скачати календарне планування та плани конспектів уроків з англійської мови як другої іноземної до підручника Т. Сірик 5 клас ( 1-ий рік навчання) . Дякую. (14:07:2010, 21:44)

Відповіді
 Добрий день! Будьласка, допоможіть знайти календарно-тематичне планування з англійської мови для 2, 3, 4 класу до підручника О. Д. Карпюк у електонному вигляді. Дякую! (29:07:2010, 18:18)

Добрий день! Календарно-тематичне планування з англійської мови для 2, 3, 4 класу до підручника О. Д. Карпюк у електонному вигляді не знайдено.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть буль ласка знайти матеріали на тему: "Формування економічних знань в населення" (21:07:2010, 14:31)

Добрий день! Булигіна О. Формування економічних знань у старшокласників під час вивчення природничої і суспільствознавчої освітніх галузей/ О. Булигіна //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2009. - N4. - C. 60-61. Городняк І. Особливості формування і функціонування соціально-економічного знання/ І. Городняк //Психологія і суспільство: Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - Тернопіль, 2007. - №3. - C. 55-62. Городняк І. Особливості формування і функціонування соціально-економічного знання/ І. Городняк //Психологія і суспільство: Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - Тернопіль, 2007. - №3. - C. 55-62. Рябошлик В. Неоднорідна економіка: нові основи економічних знань/ В. Рябошлик //Економіст. - Киiв, 2008. - №9. - C. 71-76. Федулова Л.І. Концептуальні засади економіки знань/ Л.І. Федулова //Економічна теорія : Науковий журнал. - Киiв, 2008. - №2. - C. 37-59. Електронні ресурси: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2009_12/Pleskach.pdf; http://direktor.at.ua/news/formuvannja_ekonomichnoji_kompetentnosti_direktoriv_znz/2009-12-10-32; http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9525&Itemid=1

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати наукові статті 2010 року з питань: 1. Практика створення холдингу в Україні в різних галузях. 2. Офіційні та неофіційні ФПГ. 3. Спекулятивні обєкти портфельних інвестицій. 4. Скільки налічується ТНК в світі та в Україні? Дуже вдячна за допомогу! (19:07:2010, 10:10)

Добрий день! Дем'яненко С. Агрохолдинги в Україні: процес становлення та розвитку/ С. Дем'яненко //Економіка України: науковий. - Киiв. - ISSN 0131-775Х, 2009. - №12. - C. 50 - 61. Калашнік С.В. Обгрунтування необхідності створення холдингових структур машинобудівних підприємств/ С.В. Калашнік //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №8. - C. 69-72. Коваленко С.П. Напрями підвищення ефективності діяльності державних холдингових компаній в Україні / С.П. Коваленко //Статистика України: Науково-інформаційний. - Киiв, 2007. - №3. - C. 67-71. Кузьмін О. Холдингові компанії у житлово-будівельному секторі/ О. Кузьмін //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2006. - №2. - C. 71-81. Лагода Т. Украинский холдинг: портрет в интерьере: основные тенденции развития украинских холдингов/ Т. Лагода //Бизнес. - Киiв, 2004. - №11. - C. 51-53. Петренко О.І. Діяльність холдингових компаній і промислово-фінансових груп в Україні та шляхи покреащення умов їх функціонування/ О.І. Петренко //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №8. - C. 13-16. Сапожникова Н. Финансово- промышленные группы и холдинги в современной экономике/ Н. Сапожникова //Маркетинг. - М., 2004. - N1. - C. 96-103. Чернявський А.Д. Механізм створення холдингової компанії в будівельному комплексі України / А.Д. Чернявський //Будівництво України: науково-виробничий. - Киiв. - ISSN 0135-1699, 2003. - №4. - C. 11-14. Молдован О. Феномен українських ФПГ/ О. Молдован //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2006. - №153. - C. 5. Рейтерович І. Політичний вимір діяльності ФПГ у державі переходного періоду / І. Рейтерович //Політичний менеджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2005. - №1. - C. 70-78. Довбенко М. Сучасна теорія портфельних інвестицій/ М. Довбенко, О. Довбенко //Економіка України: політико-економічний. - Киiв. - ISSN 0131-775Х, 2005. - №4. - C. 81- 92. Гайдуцький І. Розвиток транснаціональних корпорацій ( ТНК ) та їхній вплив на економіку країни/ І. Гайдуцький //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2008. - №1. - C. 53 - 58. Зименков Р. Американские ТНК за рубежом: стратегия, направления, формы/ Р. Зименков //Мировая экономика и международные отношения. - М., 2004. - N8. - C. 45-53. Карамбович І. ТНК у системі свтового господарства./ І. Карамбович //Зовнішня торгівля : право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - Київ, 2008. - №4. - C. 28-30. Подлевський А.А. Перспективи розвитку ТНК в Україні/ А.А. Подлевський, К.М. Фесина //Проблеми раціонального використання соціально - економічного та природно - ресурсного потенціалу регіону : фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - ISBN 966-517-525-4. - 2009. - Вип.15, №4. - C. 140-148. Самофалов В. Создание украинских ТНК - требование времени: [ О значимости транснациональных корпораций в мировом экономическом развитии] / В. Самофалов //Персонал: науковий. - Киiв, 2003. - №3. - C. 68-71. Електронні ресурси: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_2/197_Zajarna_19_2.pdf; http://www.edulec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=685&Itemid=88888979

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь ласка де можна завантажити безкоштовно плани-конспекти уроків з української мови та літератури 7,8,9 класи автора О.О. Чупринін (20:07:2010, 15:56)

Добрий день! На ваш запит відповідь в електронному вигляді не знайдено. Пропонуємо вам скористатися літературою в нашій книгозбірні: Чупринін О.О. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 7 класі 12-річної школи (з українською мовою навчання) / О.О. Чупринін //Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2007. - № 22-23. - C. 65-68. Чупринін О. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 7 класі 12-річної школи (з російською мовою навчання)/ О. Чупринін //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №24. - C. 35-37. Чупринін О. Тестові завдання з літератури. 8 клас/ О. Чупринін //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2005. - №7. - C. 16-19. Чупринін О. Українська літератури. Тести у 8 класі/ О. Чупринін //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №25. - C. 1-24.-Методичний банк.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Скажіть будь ласка де можна знайти інформацію на тему "Формування економічних знань у користувачів"? (21:07:2010, 14:18)

Добрий день! Головач В. Власний капітал - що має знати користувач звітності про підприємство/ В. Головач //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2005. - №12. - C. 9-12. Цвєткова Н. Суттєвість інформації фінансової звітності та її вплив на економічні рішення користувачів/ Н. Цвєткова //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2007. - №7. - C. 38-45.

[ Наверх ]

 Доброго дня. Пікажіть, будь - ласка де можна скачати календарне планування та плани конспектів уроків з англійської мови як другої іноземної до підручника Т. Сірик 5 клас ( 1-ий рік навчання) . Дякую. (14:07:2010, 21:44)

Добрий день! Календарне планування та плани конспектів уроків з англійської мови як другої іноземної до підручника Т. Сірик 5 клас ( 1-ий рік навчання) в електронному вигляді не знайдено.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції