// архів 2007-2013

липень 2010Запитання
Добрий день! Будьласка, допоможіть знайти календарно-тематичне планування з англійської мови для 2, 3, 4 класу до підручника О. Д. Карпюк у електонному вигляді. Дякую! (29:07:2010, 18:18)
Доброго дня! Допоможіть буль ласка знайти матеріали на тему: "Формування економічних знань в населення" (21:07:2010, 14:31)
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати наукові статті 2010 року з питань: 1. Практика створення холдингу в Україні в різних галузях. 2. Офіційні та неофіційні ФПГ. 3. Спекулятивні обєкти портфельних інвестицій. 4. Скільки налічується ТНК в світі та в Україні? Дуже вдячна за допомогу! (19:07:2010, 10:10)
Доброго дня! Підкажіть будь ласка де можна завантажити безкоштовно плани-конспекти уроків з української мови та літератури 7,8,9 класи автора О.О. Чупринін (20:07:2010, 15:56)
Доброго дня! Скажіть будь ласка де можна знайти інформацію на тему "Формування економічних знань у користувачів"? (21:07:2010, 14:18)
Доброго дня. Пікажіть, будь - ласка де можна скачати календарне планування та плани конспектів уроків з англійської мови як другої іноземної до підручника Т. Сірик 5 клас ( 1-ий рік навчання) . Дякую. (14:07:2010, 21:44)

Відповіді
 Добрий день! Будьласка, допоможіть знайти календарно-тематичне планування з англійської мови для 2, 3, 4 класу до підручника О. Д. Карпюк у електонному вигляді. Дякую! (29:07:2010, 18:18)

Добрий день! Календарно-тематичне планування з англійської мови для 2, 3, 4 класу до підручника О. Д. Карпюк у електонному вигляді не знайдено.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть буль ласка знайти матеріали на тему: "Формування економічних знань в населення" (21:07:2010, 14:31)

Добрий день! Булигіна О. Формування економічних знань у старшокласників під час вивчення природничої і суспільствознавчої освітніх галузей/ О. Булигіна //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2009. - N4. - C. 60-61. Городняк І. Особливості формування і функціонування соціально-економічного знання/ І. Городняк //Психологія і суспільство: Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - Тернопіль, 2007. - №3. - C. 55-62. Городняк І. Особливості формування і функціонування соціально-економічного знання/ І. Городняк //Психологія і суспільство: Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - Тернопіль, 2007. - №3. - C. 55-62. Рябошлик В. Неоднорідна економіка: нові основи економічних знань/ В. Рябошлик //Економіст. - Киiв, 2008. - №9. - C. 71-76. Федулова Л.І. Концептуальні засади економіки знань/ Л.І. Федулова //Економічна теорія : Науковий журнал. - Киiв, 2008. - №2. - C. 37-59. Електронні ресурси: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2009_12/Pleskach.pdf; http://direktor.at.ua/news/formuvannja_ekonomichnoji_kompetentnosti_direktoriv_znz/2009-12-10-32; http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9525&Itemid=1

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати наукові статті 2010 року з питань: 1. Практика створення холдингу в Україні в різних галузях. 2. Офіційні та неофіційні ФПГ. 3. Спекулятивні обєкти портфельних інвестицій. 4. Скільки налічується ТНК в світі та в Україні? Дуже вдячна за допомогу! (19:07:2010, 10:10)

Добрий день! Дем'яненко С. Агрохолдинги в Україні: процес становлення та розвитку/ С. Дем'яненко //Економіка України: науковий. - Киiв. - ISSN 0131-775Х, 2009. - №12. - C. 50 - 61. Калашнік С.В. Обгрунтування необхідності створення холдингових структур машинобудівних підприємств/ С.В. Калашнік //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №8. - C. 69-72. Коваленко С.П. Напрями підвищення ефективності діяльності державних холдингових компаній в Україні / С.П. Коваленко //Статистика України: Науково-інформаційний. - Киiв, 2007. - №3. - C. 67-71. Кузьмін О. Холдингові компанії у житлово-будівельному секторі/ О. Кузьмін //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2006. - №2. - C. 71-81. Лагода Т. Украинский холдинг: портрет в интерьере: основные тенденции развития украинских холдингов/ Т. Лагода //Бизнес. - Киiв, 2004. - №11. - C. 51-53. Петренко О.І. Діяльність холдингових компаній і промислово-фінансових груп в Україні та шляхи покреащення умов їх функціонування/ О.І. Петренко //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №8. - C. 13-16. Сапожникова Н. Финансово- промышленные группы и холдинги в современной экономике/ Н. Сапожникова //Маркетинг. - М., 2004. - N1. - C. 96-103. Чернявський А.Д. Механізм створення холдингової компанії в будівельному комплексі України / А.Д. Чернявський //Будівництво України: науково-виробничий. - Киiв. - ISSN 0135-1699, 2003. - №4. - C. 11-14. Молдован О. Феномен українських ФПГ/ О. Молдован //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2006. - №153. - C. 5. Рейтерович І. Політичний вимір діяльності ФПГ у державі переходного періоду / І. Рейтерович //Політичний менеджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2005. - №1. - C. 70-78. Довбенко М. Сучасна теорія портфельних інвестицій/ М. Довбенко, О. Довбенко //Економіка України: політико-економічний. - Киiв. - ISSN 0131-775Х, 2005. - №4. - C. 81- 92. Гайдуцький І. Розвиток транснаціональних корпорацій ( ТНК ) та їхній вплив на економіку країни/ І. Гайдуцький //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2008. - №1. - C. 53 - 58. Зименков Р. Американские ТНК за рубежом: стратегия, направления, формы/ Р. Зименков //Мировая экономика и международные отношения. - М., 2004. - N8. - C. 45-53. Карамбович І. ТНК у системі свтового господарства./ І. Карамбович //Зовнішня торгівля : право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - Київ, 2008. - №4. - C. 28-30. Подлевський А.А. Перспективи розвитку ТНК в Україні/ А.А. Подлевський, К.М. Фесина //Проблеми раціонального використання соціально - економічного та природно - ресурсного потенціалу регіону : фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - ISBN 966-517-525-4. - 2009. - Вип.15, №4. - C. 140-148. Самофалов В. Создание украинских ТНК - требование времени: [ О значимости транснациональных корпораций в мировом экономическом развитии] / В. Самофалов //Персонал: науковий. - Киiв, 2003. - №3. - C. 68-71. Електронні ресурси: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_2/197_Zajarna_19_2.pdf; http://www.edulec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=685&Itemid=88888979

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь ласка де можна завантажити безкоштовно плани-конспекти уроків з української мови та літератури 7,8,9 класи автора О.О. Чупринін (20:07:2010, 15:56)

Добрий день! На ваш запит відповідь в електронному вигляді не знайдено. Пропонуємо вам скористатися літературою в нашій книгозбірні: Чупринін О.О. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 7 класі 12-річної школи (з українською мовою навчання) / О.О. Чупринін //Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2007. - № 22-23. - C. 65-68. Чупринін О. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 7 класі 12-річної школи (з російською мовою навчання)/ О. Чупринін //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №24. - C. 35-37. Чупринін О. Тестові завдання з літератури. 8 клас/ О. Чупринін //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2005. - №7. - C. 16-19. Чупринін О. Українська літератури. Тести у 8 класі/ О. Чупринін //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №25. - C. 1-24.-Методичний банк.

[ Наверх ]

 Доброго дня! Скажіть будь ласка де можна знайти інформацію на тему "Формування економічних знань у користувачів"? (21:07:2010, 14:18)

Добрий день! Головач В. Власний капітал - що має знати користувач звітності про підприємство/ В. Головач //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2005. - №12. - C. 9-12. Цвєткова Н. Суттєвість інформації фінансової звітності та її вплив на економічні рішення користувачів/ Н. Цвєткова //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2007. - №7. - C. 38-45.

[ Наверх ]

 Доброго дня. Пікажіть, будь - ласка де можна скачати календарне планування та плани конспектів уроків з англійської мови як другої іноземної до підручника Т. Сірик 5 клас ( 1-ий рік навчання) . Дякую. (14:07:2010, 21:44)

Добрий день! Календарне планування та плани конспектів уроків з англійської мови як другої іноземної до підручника Т. Сірик 5 клас ( 1-ий рік навчання) в електронному вигляді не знайдено.

[ Наверх ]