// архів 2007-2013

червень 2010Запитання
де можна знайти календарно-тематичне планування з української мови та літератури 8 клас з поглибленим вивченням мови та літератури? (17:06:2010, 20:23)
де можна знайти книжки П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна? ДЯКУЮ (4:06:2010, 03:34)
де можна знайти книжки П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна? ДЯКУЮ (4:06:2010, 03:34) УТОЧНЮЮ: шукаю електронний варіант книг П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Оіродський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко. Казначейська справа. У 2-х т. - Київ: НВП «АВТ», 2004 Дякую! (12:06:2010, 23:07)
добрий вечір допоможіть будь-ласка знайти літературу на курсову Роль та значення засобів масової інформації в трансформаційних процесах України досвід Волині (23:05:2010, 21:23)
Добрий вечір! Допоможіть знайти будь-ласка літературу на курсову роботу на тему"Документування дипломатичної діяльності". Дякую! (5:06:2010, 19:07)
Добрий день, шановні! Допоможіть зорієнтуватися з дипломною роботою, тема якої:"Соціаотно-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання", тобто порекомендувати літературу (електрону літературу), може дати якусь пораду. (7:06:2010, 20:09)
Добрий день. Які підручники по безпеці життєдіяльності є у вашій бібліотеці? (17:06:2010, 11:48)
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, в якому з оповідань Михайло Булгаков писав:
Доброго дня! допоможіть знайте в електронному варіанті навч.посібник "Те6орія та історія культури" за редакією проф.Тюрменко І.І. (6:06:2010, 11:03)
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми дипломної роботи "Можливості розвитку водного туризму В Україні" (20:06:2010, 13:20)
Доброго дня!!! Ви працюєте 2,3,4 травня. Дякую!!! (2:05:2010, 13:51)
Добрый день! Помогите найти и скачать книгу, или хотя бы найти ее в электронном виде 1)Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия, МАУП, 1998. 2)Тян Р.Б., Ткаченко В.А. Планирование и контроль деятельности предприятия, Днепропетровск, 2003. (9:06:2010, 21:06)
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про використання кольорових схем і таблиць при вивченні органічної хімії, сучасні розробки вчителів наочних засобів з органічної хімії. Дякую (27:06:2010, 23:55)
Допоможіть, будь-ласка, знайти електронні матеріали до розділу дипломної роботи "Охорона праці при автомобільних транспортних перевезеннях". Дякую. (13:06:2010, 11:39)
На якому сайті в Інтернеті можна бузкоштовно скачати книгу "Теорія статистики/Практикум А.М. Єріна, З. О. Пальян" ...дякую (17:06:2010, 16:44)
Помогите, пожалуйста, найти материал на тему: "Основные проблемы бухгалтерского учёта и аудита в Украине". Спасибо огромное. (3:06:2010, 18:34)
привіт,адміністрації.) порадьте сайти з літературою в електронному варіанті для виконання дипломної роботи "оцінювання ефективності діяльності підприємства",зокрема для розділу нормативно-методична база(формули оцінки ефективності) (18:06:2010, 12:05)

Відповіді
 де можна знайти календарно-тематичне планування з української мови та літератури 8 клас з поглибленим вивченням мови та літератури? (17:06:2010, 20:23)

Добрий день!http://ipo.smuh.edu.ua/main/index.php?id=212; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81; http://www.bohdan-books.com/catalog/cat_69_1/page_7/; http://coolschool1.at.ua/index/0-116; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81; http://metodportal.net/node/265

[ Наверх ]

 де можна знайти книжки П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна? ДЯКУЮ (4:06:2010, 03:34)

Добрий день! У точніть будь-ласка свій запит. Які саме підручники вам потрібні.

[ Наверх ]

 де можна знайти книжки П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна? ДЯКУЮ (4:06:2010, 03:34) УТОЧНЮЮ: шукаю електронний варіант книг П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Оіродський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко. Казначейська справа. У 2-х т. - Київ: НВП «АВТ», 2004 Дякую! (12:06:2010, 23:07)

Добрий день!http://prodam.slando.com.ua/kiev_city/prodam_2_toma_kaznacheyska_sprava_disk_P_20428730.html; http://kref.ru/infofinansy/133543/1.html

[ Наверх ]

 добрий вечір допоможіть будь-ласка знайти літературу на курсову Роль та значення засобів масової інформації в трансформаційних процесах України досвід Волині (23:05:2010, 21:23)

Добрий день! 1. Бугера О. Роль засобів масової інформації як одного з чинників профілактика протиправної поведінки неповнолітніх / О. Бугера //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2005. - N4. - C. 92-95 (Шифр П668625/2005/4) 2. Муравський А. Роль засобів масової інформації у реалізації Державних програм інформування громадськості з європейської та євроатлантичної інтеграції/ А. Муравський //Євроатлантикінформ. - 2005. - N5. - C. 19-23 (Шифр Є22/2005/5) 3. Подаряща О. Розроблення проблеми соціокультурної ролі засобів масової інформації західними культорологами/ О. Подаряща //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №6. - C. 40-42 (Шифр В125788/2007/6) 4. Рогозинський В.В. Роль засобів масової інформації в етнокультурному відродженні національних меншин України/ В.В. Рогозинський; І.О. Кучинська //Історія в середніх і вищих навчальних за-кладах України. - Киiв, 2005. - №9. - C. 30-31 (Шифр І118295/2005/9) 5. Янченко С. Роль засобів масової інформації (ЗМІ) у формуванні молодіжного стилю життя/ С. Ян-ченко //Безпека життєдіяльності : науково- популярний . - Киiв, 2005. - №12. - C. 30-31 (Шифр Б2/2005/12)

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть знайти будь-ласка літературу на курсову роботу на тему"Документування дипломатичної діяльності". Дякую! (5:06:2010, 19:07)

Добрий день!1. Гуменюк Б.І. Сучасна дипломатична служба: Навч. посібн./ Б.І.Гуменюк. - К.: Либідь, 2001. - 255 с. 2. Чекаленко Л. Д. Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин: словник-довідник: навч. посіб./ Л. Д.Чекаленко. - К.: МАУП, 2007. - 176 с. 1. Биркович Т.І. Принципи дипломатичних відносин сучасної української держави/ Т.І. Биркович //Малий і середній бізнес: економіко-правовий, науково-практичний. - 2008. - №1/2. - C. 60-63. 2. Биркович Т. Поняття дипломатії та дипломатичної служби/ Т. Биркович //Статистика України: Нау-ково-інформаційний. - 2005. - №4. - C. 72-75. 3. Гуменюк Б. Дипломатична академія України: історія та перспективи розвитку/ Б. Гуменюк //Пам"ять століть: Історичний науковий та літературний журнал. - 2007. - №2. - C. 203-214. 4. Кудряченко А. Вплив дипломатичної еліти на визначення зовнішньої політики України/ А. Кудряченко //Політичний менеджмент: Український науковий журнал. - 2008. - №Спецвипуск. - C. 41-52. 5. Мартинов А. Дипломатичні підсумки/ А. Мартинов //Демократична Україна: Громадсько - політична. - 2008. - №51. - C. 4. 6. Матяш І. Ad fondes: Розбудова мережі українських дипломатичних представництв за кордоном : [про організацію роботи посольства Української Держави в Німеччині]/ І. Матяш //Зовнішні справи: Суспільно-політичний журнал. - 2008. - N10. - C. 50 - 53. 7. Яценюк А. Українська дипломатія : від попередників до сучасників/ А. Яценюк //Україна диплома-тична: наук. щорічник/ упоряд. Л. Губерський, П. Кривонос, Б. Гуменюк, А. Денисенко. - К.. - 2007. - Вип. 8. - C. 8-19. 8. Соловйова В. Дипломатична діяльність Української Держави у країнах Четвірного союзу/ В. Соловйо-ва //Історичний журнал: наук. громад.-політ. - 2006. - №3. - C. 61-73. 9. Соснін О. Проблеми правового регулювання інформаційної діяльності дипломатії/ О. Соснін //Зовнішні справи. - 2009. - N 2. - C. 40 - 43. 10. Україна дипломатична: наук. щорічник. Вип. 8/ упоряд. Л. Губерський, П. Криво-нос, Б. Гуменюк, А. Денисенко. - К., 2007. - 822 с. 11. Зленко А. Українська дипломатія відчинила державі двері у світ та забезпечила постійну присутність у міжнародних відносинах/ А. Зленко, Г. Удовенко, К. Грищенко //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - 2007. - №1. - C. 6 - 10. 12. Чувардинський О.Г. Громадянське суспільство і народна дипломатія в системі міжнародних відносин України/ О.Г. Чувардинський //Трибуна: Всеукраїнський громадсько-політичний і теоре-тичний журнал. - К. - 2006. - N11/12. - C. 42-43.

[ Наверх ]

 Добрий день, шановні! Допоможіть зорієнтуватися з дипломною роботою, тема якої:"Соціаотно-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання", тобто порекомендувати літературу (електрону літературу), може дати якусь пораду. (7:06:2010, 20:09)

Добрий день!http://www.refine.org.ua/pageid-5222-1.html; http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=12362; http://wolovets.narod.ru/praci4.htm; http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/25/34/; http://www.referatik.com.ua/buywork/98/526/; http://botanik.net.ua/node/521; http://ua.referats.net.ua/view/4112; http://ref.port4me.net.ua/56/7550/1/index.html; http://shpargalka.org.ua/r/0/469.html; http://www.referatcentral.org.ua/economic_theory_load.php?id=465; http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7755&Itemid=328

[ Наверх ]

 Добрий день. Які підручники по безпеці життєдіяльності є у вашій бібліотеці? (17:06:2010, 11:48)

Добрий день!1. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. 2-ге вид. , перероб. і доп./ За ред. В. Г. Цапка. - К.: Знання, 2006. - 397 с. 2. Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб./ Є.О.Геврик. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. - 384 с. 3. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб./ Є. П.Желібо, Н. М.Заверуха, В. В.Зацарний. - К.: Каравела, 2009. - 344 с. 4. Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: навч. посіб./ В. М.Козинець. - К.: Кондор, 2006. - 576 с. 5. Москальова В. М. Безпека життядіяльності : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп. : кредитно-модульна система організ. навч. процесу/ В. М.Москальова. - Рівне: НУВГП, 2009. - 270 с. 6. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб./ І.П.Пістун. - Суми: Унівеситетська книга, 2003. - 300 с. 7. Пашкевич О. І. Безпека життєдіяльності: опорний конспект лекцій: кредит.-модульна сист. орг. навч. процесу: для студ. всіх напрямів підгот. НУВГП/ О. І. Пашкевич. - Рівне: НУВГП, 2009. - 89 с. 8. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник/ В.М.Ярошевська. - К.: Професіонал, 2006. - 559 с.

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, в якому з оповідань Михайло Булгаков писав:

Добрий день!В розповіді «Я убил» (1926) Булгакова сказав доктор Яшвін слова: «Нет красивее города на свете, чем Киев». Оноре де Бальзак згадує Київ в "Лист до Лори де Сюрвіль". На далі хочемо Вас попередити, що такі довідки через інтернет ми не надаємо.

[ Наверх ]

 Доброго дня! допоможіть знайте в електронному варіанті навч.посібник "Те6орія та історія культури" за редакією проф.Тюрменко І.І. (6:06:2010, 11:03)

Добрий день!http://www.info-library.com.ua/books-book-77.html; http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=17544

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми дипломної роботи "Можливості розвитку водного туризму В Україні" (20:06:2010, 13:20)

Добрий день!http://www.regional.dp.ua/europa/europa241002ukr.nsf/%28Nav2%29/5D764D938558EED5C2256C620000E173?OpenDocument; http://bayka.kosiv.info/index.php/blog/13; http://www.kiev-diplom.com/105-suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku.html; http://www.fstu.org.ua/struktura.php; http://paralleli.if.ua/news/210.html; http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,240/id,10628/. Пропонуємо літературу нашої бібліотеки: Туризм України : економічні та організаційні механізми розвитку/ авт. уклад. Голо-винець В., Горобець О., Гуцал С. та ін.. - Т.: Терно-граф, 2008. - 976 с. 2. Бірюкович Д. Водним шляхом з України в Америку/ Д. Бірюкович //Чумацький шлях: Науково - попу-лярний журнал. - Киiв, 2006. - №5. - C. 6 - 8. 3. Ряйккенен Р. Пентамаран как средство возрождения водного туризма/ Р. Ряйккенен //Техника - мо-лодежи: научно-популярный и литературно-художественный . - М., 2003. - №8. - C. 30-31. 4. Сивак Л. Плавучий острів: [про яхтовий туризм в Криму]/ Л. Сивак //Міжнародний туризм: Журнал про мандрівки та відпочинок. - Киiв, 2005. - №3. - C. 122-125. 5. Шипко Н. Байдарковий похід по р.Снов/ Н. Шипко //Краєзнавство. Географія. Туризм.. - Киiв, 2009. - №16. - C. 19-20.

[ Наверх ]

 Доброго дня!!! Ви працюєте 2,3,4 травня. Дякую!!! (2:05:2010, 13:51)

Добрий день! 3 і 4 травня ми працюємо у звичайному режимі

[ Наверх ]

 Добрый день! Помогите найти и скачать книгу, или хотя бы найти ее в электронном виде 1)Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия, МАУП, 1998. 2)Тян Р.Б., Ткаченко В.А. Планирование и контроль деятельности предприятия, Днепропетровск, 2003. (9:06:2010, 21:06)

Добрий день!Ми пропонуємо Вам скористатися сайтами : http://bibliotekar.ru/biznes-41/index.htm; http://zhitomir-online.org.ua/shop/33-32-8422.html; http://exsolver.narod.ru/Books/Econenterpr/Osnovy/index.html; http://investorov.net/buspl/17.html

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про використання кольорових схем і таблиць при вивченні органічної хімії, сучасні розробки вчителів наочних засобів з органічної хімії. Дякую (27:06:2010, 23:55)

Добрий день!http://him.1september.ru/articlef.php?ID=200402605; http://www.vargin.mephi.ru/book_him_organ.html; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97; http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1361; http://www.varson.ru/organchemie_ser4.html

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, знайти електронні матеріали до розділу дипломної роботи "Охорона праці при автомобільних транспортних перевезеннях". Дякую. (13:06:2010, 11:39)

Добрий день!http://autodopomoga.com/page121/86/; http://www.marazm.org.ua/transport/8_72.html; http://shpargalka.org.ua/r/0/896.html; http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,109/id,2249/; http://polkaknig.narod.ru/econom/rps/211.htm

[ Наверх ]

 На якому сайті в Інтернеті можна бузкоштовно скачати книгу "Теорія статистики/Практикум А.М. Єріна, З. О. Пальян" ...дякую (17:06:2010, 16:44)

Добрий день!http://zhitomir-online.org.ua/shop/33-32-12058.html; http://www.bookpost.com.ua/?item=5670; http://books.tr200.ru/f.php?f=%E5%F0%E8%ED%E0+%E0.%EC.%2C+%EF%E0%EB%FC%FF%ED+%E7.%EE.+%F2%E5%EE%F0%E8%FF+%F1%F2%E0%F2%E8%F1%F2%E8%EA%E8%3A+%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%F3%EC.&p=0

[ Наверх ]

 Помогите, пожалуйста, найти материал на тему: "Основные проблемы бухгалтерского учёта и аудита в Украине". Спасибо огромное. (3:06:2010, 18:34)

Добрий день! Радимо скористатись: 1. Даньків Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посіб./ Й.Я.Даньків, М.Р.Лучко, М.Я.Остап'юк. - К.: Знання, 2004. - 310 c.. - (Вища освіта ХХI століття) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 2. Облік і аудит у банках: Навч. посіб./ За ред.О.В.Васюренка. - К.: Знання, 2006. - 596 с. - (Вища освіта ХХ1 століття) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 3. Облік, аналіз і аудит: Навч. посібник/ Т.М.Сєрікова, В.Д.Понікаров, Є.П.Кожанова. - Харків: Інжек, 2003. - 380 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 4. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспектива адаптації законодавства України/ за наук. ред. С. Голова. - К.: Три крапки, 2005. - 584 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

[ Наверх ]

 привіт,адміністрації.) порадьте сайти з літературою в електронному варіанті для виконання дипломної роботи "оцінювання ефективності діяльності підприємства",зокрема для розділу нормативно-методична база(формули оцінки ефективності) (18:06:2010, 12:05)

Добрий день!http://www.nalogovnet.com/stat_st.php?x=234; http://economica.org.ua/2009/efmarkdijaln/; http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=54&c=1157; http://inpos.com.ua/80; http://refsmarket.com.ua/viewfree.php?diplomID=10439; http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=41254

[ Наверх ]


Велике будівництво.
Програма Президента України

Велике будівництво.
Програма Президента України

Велике читання.
Рівненщина читає

Велике читання.
Рівненщина читає

Книги від Українського
інституту книги

Книги від Українського інституту книги

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції