// архів 2007-2013

червень 2010Запитання
де можна знайти календарно-тематичне планування з української мови та літератури 8 клас з поглибленим вивченням мови та літератури? (17:06:2010, 20:23)
де можна знайти книжки П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна? ДЯКУЮ (4:06:2010, 03:34)
де можна знайти книжки П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна? ДЯКУЮ (4:06:2010, 03:34) УТОЧНЮЮ: шукаю електронний варіант книг П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Оіродський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко. Казначейська справа. У 2-х т. - Київ: НВП «АВТ», 2004 Дякую! (12:06:2010, 23:07)
добрий вечір допоможіть будь-ласка знайти літературу на курсову Роль та значення засобів масової інформації в трансформаційних процесах України досвід Волині (23:05:2010, 21:23)
Добрий вечір! Допоможіть знайти будь-ласка літературу на курсову роботу на тему"Документування дипломатичної діяльності". Дякую! (5:06:2010, 19:07)
Добрий день, шановні! Допоможіть зорієнтуватися з дипломною роботою, тема якої:"Соціаотно-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання", тобто порекомендувати літературу (електрону літературу), може дати якусь пораду. (7:06:2010, 20:09)
Добрий день. Які підручники по безпеці життєдіяльності є у вашій бібліотеці? (17:06:2010, 11:48)
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, в якому з оповідань Михайло Булгаков писав:
Доброго дня! допоможіть знайте в електронному варіанті навч.посібник "Те6орія та історія культури" за редакією проф.Тюрменко І.І. (6:06:2010, 11:03)
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми дипломної роботи "Можливості розвитку водного туризму В Україні" (20:06:2010, 13:20)
Доброго дня!!! Ви працюєте 2,3,4 травня. Дякую!!! (2:05:2010, 13:51)
Добрый день! Помогите найти и скачать книгу, или хотя бы найти ее в электронном виде 1)Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия, МАУП, 1998. 2)Тян Р.Б., Ткаченко В.А. Планирование и контроль деятельности предприятия, Днепропетровск, 2003. (9:06:2010, 21:06)
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про використання кольорових схем і таблиць при вивченні органічної хімії, сучасні розробки вчителів наочних засобів з органічної хімії. Дякую (27:06:2010, 23:55)
Допоможіть, будь-ласка, знайти електронні матеріали до розділу дипломної роботи "Охорона праці при автомобільних транспортних перевезеннях". Дякую. (13:06:2010, 11:39)
На якому сайті в Інтернеті можна бузкоштовно скачати книгу "Теорія статистики/Практикум А.М. Єріна, З. О. Пальян" ...дякую (17:06:2010, 16:44)
Помогите, пожалуйста, найти материал на тему: "Основные проблемы бухгалтерского учёта и аудита в Украине". Спасибо огромное. (3:06:2010, 18:34)
привіт,адміністрації.) порадьте сайти з літературою в електронному варіанті для виконання дипломної роботи "оцінювання ефективності діяльності підприємства",зокрема для розділу нормативно-методична база(формули оцінки ефективності) (18:06:2010, 12:05)

Відповіді
 де можна знайти календарно-тематичне планування з української мови та літератури 8 клас з поглибленим вивченням мови та літератури? (17:06:2010, 20:23)

Добрий день!http://ipo.smuh.edu.ua/main/index.php?id=212; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81; http://www.bohdan-books.com/catalog/cat_69_1/page_7/; http://coolschool1.at.ua/index/0-116; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81; http://metodportal.net/node/265

[ Наверх ]

 де можна знайти книжки П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна? ДЯКУЮ (4:06:2010, 03:34)

Добрий день! У точніть будь-ласка свій запит. Які саме підручники вам потрібні.

[ Наверх ]

 де можна знайти книжки П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна? ДЯКУЮ (4:06:2010, 03:34) УТОЧНЮЮ: шукаю електронний варіант книг П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Оіродський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко. Казначейська справа. У 2-х т. - Київ: НВП «АВТ», 2004 Дякую! (12:06:2010, 23:07)

Добрий день!http://prodam.slando.com.ua/kiev_city/prodam_2_toma_kaznacheyska_sprava_disk_P_20428730.html; http://kref.ru/infofinansy/133543/1.html

[ Наверх ]

 добрий вечір допоможіть будь-ласка знайти літературу на курсову Роль та значення засобів масової інформації в трансформаційних процесах України досвід Волині (23:05:2010, 21:23)

Добрий день! 1. Бугера О. Роль засобів масової інформації як одного з чинників профілактика протиправної поведінки неповнолітніх / О. Бугера //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2005. - N4. - C. 92-95 (Шифр П668625/2005/4) 2. Муравський А. Роль засобів масової інформації у реалізації Державних програм інформування громадськості з європейської та євроатлантичної інтеграції/ А. Муравський //Євроатлантикінформ. - 2005. - N5. - C. 19-23 (Шифр Є22/2005/5) 3. Подаряща О. Розроблення проблеми соціокультурної ролі засобів масової інформації західними культорологами/ О. Подаряща //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №6. - C. 40-42 (Шифр В125788/2007/6) 4. Рогозинський В.В. Роль засобів масової інформації в етнокультурному відродженні національних меншин України/ В.В. Рогозинський; І.О. Кучинська //Історія в середніх і вищих навчальних за-кладах України. - Киiв, 2005. - №9. - C. 30-31 (Шифр І118295/2005/9) 5. Янченко С. Роль засобів масової інформації (ЗМІ) у формуванні молодіжного стилю життя/ С. Ян-ченко //Безпека життєдіяльності : науково- популярний . - Киiв, 2005. - №12. - C. 30-31 (Шифр Б2/2005/12)

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть знайти будь-ласка літературу на курсову роботу на тему"Документування дипломатичної діяльності". Дякую! (5:06:2010, 19:07)

Добрий день!1. Гуменюк Б.І. Сучасна дипломатична служба: Навч. посібн./ Б.І.Гуменюк. - К.: Либідь, 2001. - 255 с. 2. Чекаленко Л. Д. Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин: словник-довідник: навч. посіб./ Л. Д.Чекаленко. - К.: МАУП, 2007. - 176 с. 1. Биркович Т.І. Принципи дипломатичних відносин сучасної української держави/ Т.І. Биркович //Малий і середній бізнес: економіко-правовий, науково-практичний. - 2008. - №1/2. - C. 60-63. 2. Биркович Т. Поняття дипломатії та дипломатичної служби/ Т. Биркович //Статистика України: Нау-ково-інформаційний. - 2005. - №4. - C. 72-75. 3. Гуменюк Б. Дипломатична академія України: історія та перспективи розвитку/ Б. Гуменюк //Пам"ять століть: Історичний науковий та літературний журнал. - 2007. - №2. - C. 203-214. 4. Кудряченко А. Вплив дипломатичної еліти на визначення зовнішньої політики України/ А. Кудряченко //Політичний менеджмент: Український науковий журнал. - 2008. - №Спецвипуск. - C. 41-52. 5. Мартинов А. Дипломатичні підсумки/ А. Мартинов //Демократична Україна: Громадсько - політична. - 2008. - №51. - C. 4. 6. Матяш І. Ad fondes: Розбудова мережі українських дипломатичних представництв за кордоном : [про організацію роботи посольства Української Держави в Німеччині]/ І. Матяш //Зовнішні справи: Суспільно-політичний журнал. - 2008. - N10. - C. 50 - 53. 7. Яценюк А. Українська дипломатія : від попередників до сучасників/ А. Яценюк //Україна диплома-тична: наук. щорічник/ упоряд. Л. Губерський, П. Кривонос, Б. Гуменюк, А. Денисенко. - К.. - 2007. - Вип. 8. - C. 8-19. 8. Соловйова В. Дипломатична діяльність Української Держави у країнах Четвірного союзу/ В. Соловйо-ва //Історичний журнал: наук. громад.-політ. - 2006. - №3. - C. 61-73. 9. Соснін О. Проблеми правового регулювання інформаційної діяльності дипломатії/ О. Соснін //Зовнішні справи. - 2009. - N 2. - C. 40 - 43. 10. Україна дипломатична: наук. щорічник. Вип. 8/ упоряд. Л. Губерський, П. Криво-нос, Б. Гуменюк, А. Денисенко. - К., 2007. - 822 с. 11. Зленко А. Українська дипломатія відчинила державі двері у світ та забезпечила постійну присутність у міжнародних відносинах/ А. Зленко, Г. Удовенко, К. Грищенко //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - 2007. - №1. - C. 6 - 10. 12. Чувардинський О.Г. Громадянське суспільство і народна дипломатія в системі міжнародних відносин України/ О.Г. Чувардинський //Трибуна: Всеукраїнський громадсько-політичний і теоре-тичний журнал. - К. - 2006. - N11/12. - C. 42-43.

[ Наверх ]

 Добрий день, шановні! Допоможіть зорієнтуватися з дипломною роботою, тема якої:"Соціаотно-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання", тобто порекомендувати літературу (електрону літературу), може дати якусь пораду. (7:06:2010, 20:09)

Добрий день!http://www.refine.org.ua/pageid-5222-1.html; http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=12362; http://wolovets.narod.ru/praci4.htm; http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/25/34/; http://www.referatik.com.ua/buywork/98/526/; http://botanik.net.ua/node/521; http://ua.referats.net.ua/view/4112; http://ref.port4me.net.ua/56/7550/1/index.html; http://shpargalka.org.ua/r/0/469.html; http://www.referatcentral.org.ua/economic_theory_load.php?id=465; http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7755&Itemid=328

[ Наверх ]

 Добрий день. Які підручники по безпеці життєдіяльності є у вашій бібліотеці? (17:06:2010, 11:48)

Добрий день!1. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. 2-ге вид. , перероб. і доп./ За ред. В. Г. Цапка. - К.: Знання, 2006. - 397 с. 2. Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб./ Є.О.Геврик. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. - 384 с. 3. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб./ Є. П.Желібо, Н. М.Заверуха, В. В.Зацарний. - К.: Каравела, 2009. - 344 с. 4. Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: навч. посіб./ В. М.Козинець. - К.: Кондор, 2006. - 576 с. 5. Москальова В. М. Безпека життядіяльності : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп. : кредитно-модульна система організ. навч. процесу/ В. М.Москальова. - Рівне: НУВГП, 2009. - 270 с. 6. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб./ І.П.Пістун. - Суми: Унівеситетська книга, 2003. - 300 с. 7. Пашкевич О. І. Безпека життєдіяльності: опорний конспект лекцій: кредит.-модульна сист. орг. навч. процесу: для студ. всіх напрямів підгот. НУВГП/ О. І. Пашкевич. - Рівне: НУВГП, 2009. - 89 с. 8. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник/ В.М.Ярошевська. - К.: Професіонал, 2006. - 559 с.

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, в якому з оповідань Михайло Булгаков писав:

Добрий день!В розповіді «Я убил» (1926) Булгакова сказав доктор Яшвін слова: «Нет красивее города на свете, чем Киев». Оноре де Бальзак згадує Київ в "Лист до Лори де Сюрвіль". На далі хочемо Вас попередити, що такі довідки через інтернет ми не надаємо.

[ Наверх ]

 Доброго дня! допоможіть знайте в електронному варіанті навч.посібник "Те6орія та історія культури" за редакією проф.Тюрменко І.І. (6:06:2010, 11:03)

Добрий день!http://www.info-library.com.ua/books-book-77.html; http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=17544

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми дипломної роботи "Можливості розвитку водного туризму В Україні" (20:06:2010, 13:20)

Добрий день!http://www.regional.dp.ua/europa/europa241002ukr.nsf/%28Nav2%29/5D764D938558EED5C2256C620000E173?OpenDocument; http://bayka.kosiv.info/index.php/blog/13; http://www.kiev-diplom.com/105-suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku.html; http://www.fstu.org.ua/struktura.php; http://paralleli.if.ua/news/210.html; http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,240/id,10628/. Пропонуємо літературу нашої бібліотеки: Туризм України : економічні та організаційні механізми розвитку/ авт. уклад. Голо-винець В., Горобець О., Гуцал С. та ін.. - Т.: Терно-граф, 2008. - 976 с. 2. Бірюкович Д. Водним шляхом з України в Америку/ Д. Бірюкович //Чумацький шлях: Науково - попу-лярний журнал. - Киiв, 2006. - №5. - C. 6 - 8. 3. Ряйккенен Р. Пентамаран как средство возрождения водного туризма/ Р. Ряйккенен //Техника - мо-лодежи: научно-популярный и литературно-художественный . - М., 2003. - №8. - C. 30-31. 4. Сивак Л. Плавучий острів: [про яхтовий туризм в Криму]/ Л. Сивак //Міжнародний туризм: Журнал про мандрівки та відпочинок. - Киiв, 2005. - №3. - C. 122-125. 5. Шипко Н. Байдарковий похід по р.Снов/ Н. Шипко //Краєзнавство. Географія. Туризм.. - Киiв, 2009. - №16. - C. 19-20.

[ Наверх ]

 Доброго дня!!! Ви працюєте 2,3,4 травня. Дякую!!! (2:05:2010, 13:51)

Добрий день! 3 і 4 травня ми працюємо у звичайному режимі

[ Наверх ]

 Добрый день! Помогите найти и скачать книгу, или хотя бы найти ее в электронном виде 1)Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия, МАУП, 1998. 2)Тян Р.Б., Ткаченко В.А. Планирование и контроль деятельности предприятия, Днепропетровск, 2003. (9:06:2010, 21:06)

Добрий день!Ми пропонуємо Вам скористатися сайтами : http://bibliotekar.ru/biznes-41/index.htm; http://zhitomir-online.org.ua/shop/33-32-8422.html; http://exsolver.narod.ru/Books/Econenterpr/Osnovy/index.html; http://investorov.net/buspl/17.html

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про використання кольорових схем і таблиць при вивченні органічної хімії, сучасні розробки вчителів наочних засобів з органічної хімії. Дякую (27:06:2010, 23:55)

Добрий день!http://him.1september.ru/articlef.php?ID=200402605; http://www.vargin.mephi.ru/book_him_organ.html; http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97; http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1361; http://www.varson.ru/organchemie_ser4.html

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, знайти електронні матеріали до розділу дипломної роботи "Охорона праці при автомобільних транспортних перевезеннях". Дякую. (13:06:2010, 11:39)

Добрий день!http://autodopomoga.com/page121/86/; http://www.marazm.org.ua/transport/8_72.html; http://shpargalka.org.ua/r/0/896.html; http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,109/id,2249/; http://polkaknig.narod.ru/econom/rps/211.htm

[ Наверх ]

 На якому сайті в Інтернеті можна бузкоштовно скачати книгу "Теорія статистики/Практикум А.М. Єріна, З. О. Пальян" ...дякую (17:06:2010, 16:44)

Добрий день!http://zhitomir-online.org.ua/shop/33-32-12058.html; http://www.bookpost.com.ua/?item=5670; http://books.tr200.ru/f.php?f=%E5%F0%E8%ED%E0+%E0.%EC.%2C+%EF%E0%EB%FC%FF%ED+%E7.%EE.+%F2%E5%EE%F0%E8%FF+%F1%F2%E0%F2%E8%F1%F2%E8%EA%E8%3A+%EF%F0%E0%EA%F2%E8%EA%F3%EC.&p=0

[ Наверх ]

 Помогите, пожалуйста, найти материал на тему: "Основные проблемы бухгалтерского учёта и аудита в Украине". Спасибо огромное. (3:06:2010, 18:34)

Добрий день! Радимо скористатись: 1. Даньків Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посіб./ Й.Я.Даньків, М.Р.Лучко, М.Я.Остап'юк. - К.: Знання, 2004. - 310 c.. - (Вища освіта ХХI століття) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 2. Облік і аудит у банках: Навч. посіб./ За ред.О.В.Васюренка. - К.: Знання, 2006. - 596 с. - (Вища освіта ХХ1 століття) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 3. Облік, аналіз і аудит: Навч. посібник/ Т.М.Сєрікова, В.Д.Понікаров, Є.П.Кожанова. - Харків: Інжек, 2003. - 380 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 4. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспектива адаптації законодавства України/ за наук. ред. С. Голова. - К.: Три крапки, 2005. - 584 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

[ Наверх ]

 привіт,адміністрації.) порадьте сайти з літературою в електронному варіанті для виконання дипломної роботи "оцінювання ефективності діяльності підприємства",зокрема для розділу нормативно-методична база(формули оцінки ефективності) (18:06:2010, 12:05)

Добрий день!http://www.nalogovnet.com/stat_st.php?x=234; http://economica.org.ua/2009/efmarkdijaln/; http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=54&c=1157; http://inpos.com.ua/80; http://refsmarket.com.ua/viewfree.php?diplomID=10439; http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=41254

[ Наверх ]