// архів 2007-2013

листопад 2010Запитання
де знайти статті з журналів щодо обліку розрахунків по оплаті праці (13:11:2010, 14:27)
Добрий вечір! Допоможіть будь- ласка, мені потрібен реферат на тему : " Мотиваційні конфлікти за Куртом Левіном". (26:11:2010, 17:40)
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка з вибором цікавої теми статті по мікроекономіці. Інформація до неї=) (16:11:2010, 21:58)
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання магістерської на тему "Безготівковий обіг: організація його обліку і аудиту" (5:11:2010, 18:18)
Добрий вечір, допомоожіть ,будь ласка, знайти матеріал по темі : Методологічні підходи до визначення та оцінки економічної ефективності виробничої інфраструктури підприємства.Дякую! (14:11:2010, 18:09)
Добрий вечір. Допоможіть будь ласка знайти в інтернеті дипломну роботу на тему регулювання митної справи в Україні
добрий день! Допоможіть знайти в інтернеті інформацію про видавництво "Освіта" Також підкажіть я знайти в інтернеті і відкрити такі статті з журналу "Друкарство": Подолюк І. Діамантовий ювілей видавництва “Освіта” // Друкарство. -1995. - №5 (вересень-грудень). - С. 27-30. Подолюк І. Навчадьна книга:кроки до оновлення // Палітра друку. -1994. -№1. -С.26 Подолюк І. Видавництво живе, якщо є попит на його книги // Друкарство.-2009.-№4.-С.12-15. Бо в бібліотеках таких старих журналів в наявності вже не має!!! (18:11:2010, 17:08)
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти підручники-Маслов
Добрий день! Підкажіть, де я можу в інтернеті чи в яких книжках знайти інформацію про видавництво "Освіта".Буду вам дуже вдячна. (19:11:2010, 17:23)
Добрий день! Чи мозна десь купити, або скачати плани-конспекти уроків дла 9 класу з англійської мови до підручника Карпюк? (13:11:2010, 22:34)
Добрий день, де можна скачати робочий зошит з англійської мови для 2 класу (2 рік навчання) до підручника В.М. Плахотник, Т.К. Полонська (4:11:2010, 21:30)
Добрий день. Допоможіть,будь ласка, знайти літературу для написання магістерської роботи на тему: "Економічна ефективність виробничої інфраструктури та шляхи іі підвищення"
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка знайти літературу на курсову роботу з теми "Економічна ефективність виробничої інфраструктури та шляхи іі підвищення"
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформаію про Уласа Самчука, а конкретно про його редакторську діяльність в газеті
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти статті з цих журналів в електронному варіанті Генрі Філдінг . " історія Тома Джонса , знайди " ( Стислий переказ ) // Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 89 - 121. Життєвий і творчий шлях Генрі Філдінга ( 1707 - 1754 ) //Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 16 - 23 (5:11:2010, 13:41)
Доброго дня! інформація будь-якого типу на тему "Співробітництво у міжнародних відносинах"( співробітництво не суто України, а взагальному). дуже вдячна Вам! (8:11:2010, 18:32)
доброго дня! Скажіть, де я можу знайти підручники Литвина "Облік у зарубіжних країнах" та Лучко, Бенько "Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах" (13:11:2010, 14:35)
Доброго дня! Що Ви можете мені по рекомендувати для висвітлення теми: "Теоретичні аспекти оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства". Дякую. (15:11:2010, 22:34)
Доброго дня!!! Підскажіть, будь-ласка, звідки можна безкоштовно зкачати: Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. д-ра екон. наук, проф. М.В.Кужельного. — К.: КНЕУ, 2002. — 198 с. Завчасно дякую за допомогу=) (12:11:2010, 11:33)
Доброго дня. будь ласка, допоможіть підібрати електронну інформацію для написання курсової роботи
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу для написання реферату з маркетингу на тему "Товарна пропаганда науково-технічної продукції" (13:11:2010, 16:10)
Доброго дня. Підкажіть де можна скачати електронний варіант книги Гетьман, Шаповал "Економіка підприємства" безкоштовно? (4:11:2010, 14:33)
Допоможіть будь-ласка найти щось по темі "Основні рівні функціонування документного фонду бібліотек" (13:11:2010, 19:03)
Допоможіть з вибором літератури: фольклорні надбання українського народу (30:11:2010, 08:43)
Допоможіть знайти : 1. Критерії можливостей форм колективної творчої роботи вчителя з учнями. 2. Напрями і форми соціально-виховної роботи класного керівника. 3. Вплив сучасного керівника початкової школи на ефективний соціалізуючий процес дитини.ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ!!!!!!! (20:11:2010, 16:21)
Допоможіть підшукати матеріал до теми "Історія податкової справи" (30:11:2010, 09:14)
ї на тему "Безготівковий обіг: організація його обліку і аудиту" (13:11:2010, 15:19)
книга з товарознавства не продовольчих товарів 1-2Л.Г войнаш де можна скачати цю книгу ?? (10:11:2010, 12:51)
концепція національного виховання за Ушинський (5:11:2010, 17:27)
матеріал на тему: "Порівняльний аналіз різних джерел формування основних засобів підприємства. Комплексна оцінка ефективності використання лізингу для оновлення основних засобів на даному підприємстві"
на тему "Шляхи вдосконалення методики аналізу готової продукції " (20:11:2010, 23:32)
Нова якість літератури для дітей 19 століття: специфіка стилів, жанрів, естетична система.Дуже дякую ВАМ!!!!!!!! (15:11:2010, 15:09)
Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка (27:11:2010, 15:36)
Підкажіть на якому сайті можна знайти багато інформаціїї про Йоанна Пінзеля. (19:11:2010, 17:25)
Підкажіть,будь ласка, де можна знайти відповідь на питання: Досвід закордонних держав у забезпеченні безпеки підприємницької діяльності. Буду Вам дуже вдячна! (5:11:2010, 11:09)
Підскажіть будласка де можна найти або скачати контрольну по темі Економічна оцінка лісових ресурсів. (17:11:2010, 12:28)
ПРИВІТ! ХОЧУ ВІДПРАВИТИ МАТЕРІАЛТ ДО ГАЗЕТИ
Чи можу я переглянути у Вас у Бібліотеці “Статистичний щорічник Рівненської області за 2009 рік”. (30:11:2010, 14:07)

Відповіді
 де знайти статті з журналів щодо обліку розрахунків по оплаті праці (13:11:2010, 14:27)

Добрий день! Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Бикова Г. Відпустка і розрахунок середньої заробітної плати/ Г. Бикова //Дебет-Кредит. - Київ, 2009. - №25/26. - C. 10-11. 2. Бикова Г. Зміни у розрахунку середньої зарплати/ Г. Бикова //Дебет-Кредит. - Київ, 2010. - №1. - C. 11-14. 3. Грачова Р. Розрахунки з персоналом з оплати праці і не тільки/ Р. Грачова //Дебет-Кредит. - Київ, 2007. - №48. - C. 35-46. 4. Гришагіна Н. Розрахунок середньої заробітної плати для оплати листка непрацездатності/ Н. Гришагіна //Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - 2009. - №4. - C. 15. 5. Коновал С. Про розрахунок та коригування середньої заробітної плати/ С. Коновал //Праця і зар-плата: для фахівців народного господарства. - Киiв, 2009. - №44. - C. 14. 6. Мица Є.В. Стандартизація обліку розрахунків з оплати праці/ Є.В. Мица //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №7. - C. 77-78. 7. Немодрук Н. М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці/ Н. М. Немодрук //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2009. - №8. - C. 36-38. 8. Порядок звільнення працівників та розрахунки при звільненні //Вісник податкової служби України . - К., 2009. - №47. - C. 24-25. - (Документи. Коментарі. Роз'яснення) 9. Середній заробіток : для розрахунку виплат за соціальним страхуванням //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2010. - №6. - C. 21-44. 10. Сук Л. Облік розрахунків за виплатами працівникам / Л. Сук //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - Киiв, 2006. - №17. - C. 40 - 51. 11. Тарасова Н. Заохочувальні виплати у розрахунку середньої заробітної плати/ Н. Тарасова //Бухгалтерія. - Киiв, 2007. - №18/19. - C. 53-56.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь- ласка, мені потрібен реферат на тему : " Мотиваційні конфлікти за Куртом Левіном". (26:11:2010, 17:40)

Добрий день! Пропонуємо скористатися такими сайтами: http://coolreferat.com/%D0%9C%D0%BE42737,0.doc http://www.osvita.in.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=12677&category_id=57&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=2 http://www.tnpu.edu.ua/kurs/56/lect06.html http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/89721/Petrova_-_Kurt_Levin.html . Леонтьев Д., Патяева Е. Курт Левин: в поисках нового психологического мышления: [ Провклад К.Левина в формирование психологии 20 в. ] // Психологический журнал. - 2001. - N 5. - сентябрь - октябрь. - С. 5 - 16

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка з вибором цікавої теми статті по мікроекономіці. Інформація до неї=) (16:11:2010, 21:58)

Добрий день! Пропонуємо скористатися джерелами з фонду нашої бібліотеки: 1. Деньга С.М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної системи/ С. М. Деньга //Актуальні про-блеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2009. - N 2. - C. 4-11. 2. Краснокутська Н. Дефініція поняття "потенціал підприємства" в контексті розвитку мікроекономічної теорії/ Н. Краснокутська //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - Киiв, 2008. - №5. - C. 54-64. 3. Приказюк О. Макро- та мікроекономічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію/ О. Приказюк //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсь-ко - правовий. - Киiв, 2006. - №2. - C. 150-153. 4. Карачина Н.П. Моделювання економічної поведінки підприємства на рівні мікроекономічного аналізу/ Н.П. Карачина //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2008. - №3(2). - C. 114-122. 5. Краснокутська Н. Дефініція поняття "потенціал підприємства" в контексті розвитку мікроекономічної теорії/ Н. Краснокутська //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - Киiв, 2008. - №5. - C. 54-64. 6. Крикун В.Б. Фінансовий менеджмент і реінжиніринг як інструмент мікроекномічного регулювання в економіці України/ В.Б. Крикун; Ж.В. Семерей; В.М. Шкаберін; А.М., Свірень М.М. За-дольський А.М. //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №11. - C. 33-36.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання магістерської на тему "Безготівковий обіг: організація його обліку і аудиту" (5:11:2010, 18:18)

Добрий день!http://referaty.com.ua/ukr/details/7143/2/; http://ref.port4me.net.ua/15/6871/1/index.html; http://referats.net.ua/ua/view/30137; http://refs.uaclub.net.ua/20/87831169/1/index.html; http://referat.repetitor.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2; http://ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet01-05/5506.htm. Також пропонуємо джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. Безналичные расчеты //Бухгалтерія:: збірник систематизованого законодавства. - Киiв, 2004. - №4. - C. 1-226. 2. Брылев А. Безналичные расчеты в деловом обороте: общая характеристика/ А. Брылев; Г. Кова-ленко //Бухгалтерія:: збірник систематизованого законодавства. - Киiв, 2004. - №4. - C. 180-189. 3. Одегова Л. Совершенствование законодательства о безналичных расчетах в електронной форме/ Л. Одегова //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2005. - №11. - C. 25-29. 4. Готівковий та безготівковий обіг //Дебет-Кредит. - Киiв, 2004. - №20. - "Нова бухгалтерія" - С8-158.

[ Наверх ]

 Добрий вечір, допомоожіть ,будь ласка, знайти матеріал по темі : Методологічні підходи до визначення та оцінки економічної ефективності виробничої інфраструктури підприємства.Дякую! (14:11:2010, 18:09)

Добрий день!http://domreferatov.com/referat-37846-18.html; http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/28302.html; http://www.br.com.ua/referats/Economica_pidpriemstva/15974.htm; http://www.refine.org.ua/pageid-1339-1.html; http://www.br.com.ua/referats/Microeconomic/6446-1.html; http://kref.ru/info/ekonomicheskajateorija/139948/; http://www.br.com.ua/referats/orgvirobnitstva/19396-1.html; http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=51034; http://ukrref.com.ua/?id=MzI0MQ%3D%3D. Пропонуємо переглянути джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. ВИТРЕНКО Н.М Социальная инфраструктура Украины : оценка уровня и перспектив развития./ Н.М ВИТРЕНКО . - К.: Наук. думка, 1993. - 142 c. 2. Інфраструктура товарного ринку : теоретичні засади : підручник/ за ред. О. О. Шубіна. - К.: Знання, 2009. - 379 с.

[ Наверх ]

 Добрий вечір. Допоможіть будь ласка знайти в інтернеті дипломну роботу на тему регулювання митної справи в Україні

Добрий день!http://ua.textreferat.com/referat-4891.html; http://studentam.net.ua/content/view/5997/93/; http://diplomna5.com/item-66429/; http://refsbank.info/material_3414.html; http://finance-library.com.ua/article.php?book=117&article=7923

[ Наверх ]

 добрий день! Допоможіть знайти в інтернеті інформацію про видавництво "Освіта" Також підкажіть я знайти в інтернеті і відкрити такі статті з журналу "Друкарство": Подолюк І. Діамантовий ювілей видавництва “Освіта” // Друкарство. -1995. - №5 (вересень-грудень). - С. 27-30. Подолюк І. Навчадьна книга:кроки до оновлення // Палітра друку. -1994. -№1. -С.26 Подолюк І. Видавництво живе, якщо є попит на його книги // Друкарство.-2009.-№4.-С.12-15. Бо в бібліотеках таких старих журналів в наявності вже не має!!! (18:11:2010, 17:08)

Добрий день! Радимо скористатись сайтами: http://udau.edu.ua/index.php?pid=542 http://osvitapublish.com.ua/news/11.html Повних текстів ,вказаних Вами статей, в інтернеті не виставлено

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти підручники-Маслов

Добрий день!Пропонуємо Вам: 1. Іванілов О.С. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства/ О.С. Іванілов //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2007. - №1. - C. 156-163. 2. Білик М. Управління дебіторською заборгованістю підприємств/ М. Білик //Фінанси України: Нау-ково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - Киев, 2003. - №12. - C. 24-36. 3. Басюк Т . П . Реструктуризація дебіторської зааборгованості підприємства/ Т . П . Басюк //Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - Киiв, 2004. - №12. - C. 115 - 123. 4. Белялов Т.Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорації/ Т.Е. Белялов //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №9. - C. 30-36. 5. Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості/ О.С. Бондаренко //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №4. - C. 17-23. 6. Кияшко О.М. Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства/ О. М. Кияшко //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2009. - N 3. - C. 190-196. 7. Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю/ Н. Матицина //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2006. - №12. - C. 38-42. 8. Матицина Н. Фінансова політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю/ Н. Матицина //Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практичний жур-нал. - К., 2005 . - N7. - C. 25-29. 9. Новікова Н.М. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства/ Н.М. Новікова //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №1. - C. 75-82. 10. Передерієнко Н. Удосконалення управління дебіторською заборгованістю / Н. Передерієнко, О. Дем"яненко //Друкарство: науково-практичний . - Киiв, 2006. - №3. - C. 44-46. 11. Смачило В.В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні./ В.В. Смачило, Є.В. Дубровська //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2007. - №7. - C. 35-45. 12. Уреу В.А. Управління дебіторською заборгованістю підвищення його конкурентоспроможності / В.А. Уреу //Наукові записки: Серія "Економіка". - Острог, 2004. - Вип.6. - C. 285-292. 13. ЧерненкоЛ. Контроль у системі управління дебіторською заборгованістю / ЧерненкоЛ. //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2006. - №6. - C. 85 - 91.

[ Наверх ]

 Добрий день! Підкажіть, де я можу в інтернеті чи в яких книжках знайти інформацію про видавництво "Освіта".Буду вам дуже вдячна. (19:11:2010, 17:23)

Добрий день! 1. Видавництва України від "А" до "Я": Збірник для фахівців видавничого ринку України. Вип. 1. - К.: Болго, 2002. - 128 c. 2. Видавнича справа в Україні: історія та сучасність: доп. 2-ї Всеукр. студ. наук. конф. 3-4 берез. 2008 р., м. Київ/ за ред. проф. М. С. Тимошика; упоряд. І. Д. Плехова. - К., 2008. - 200 с 3. Енциклопедія видавничої справи/ В. П.Ткаченко, І. Б.Чеботарьова, П. О.Киричок, З. В.Григорова. - Х.: Прапор, 2008. - 320 с 4. Тимошик М. С. Історія видавничої справи: підручник/ М. С. Тимошик. - Вид. 2-ге, випр.. - К.: Наша культура і наука, 2007. - 496 с 5. Подолюк І. Пріоритет видавництва - висока професійність: [Про діяльність видавництва "Освіта"]/ І. Подолюк //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2007. - №10. - C. 8-9 6. Видавництву " Освіта " виповнилося 75 років // Дивослово . -1996 . - N 3 . - С. 57 - 58./ . - S.l., S.a. 7. Регiдайло Н. " Освіта": сіячи розумного, доброго, вічного // Вісниккнижкової палати. - 2002. - N 10. - С. 3- 5./ Н. Регiдайло; Н. Регідайло. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Добрий день! Чи мозна десь купити, або скачати плани-конспекти уроків дла 9 класу з англійської мови до підручника Карпюк? (13:11:2010, 22:34)

Добрий день!http://www.ranok.com.ua/8772/;

[ Наверх ]

 Добрий день, де можна скачати робочий зошит з англійської мови для 2 класу (2 рік навчання) до підручника В.М. Плахотник, Т.К. Полонська (4:11:2010, 21:30)

Добрий день!http://www.audiobooks.ua/primary_school_eng/plahotnik_vm_zoshit_z_angliiskoi_movi_3_klas_2_rik_navchannya_kniga-3385.html

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможіть,будь ласка, знайти літературу для написання магістерської роботи на тему: "Економічна ефективність виробничої інфраструктури та шляхи іі підвищення"

http://institute.novostimira.com/skachat_material_dlya_referata_64135.htm; http://domreferatov.com/referat-37846-18.html; http://www.econom.univ.kiev.ua/content/view/236/226/; http://disser.com.ua/content/27578.html; http://ubooks.com.ua/books/000169/inx9.php. Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Рибчук А.В., А.В., Бойчук А.В.. Вплив міждержавних фінансових інституцій на розвиток об"єктів глобальної виробничої інфраструктури / А.В., Бойчук А.В. Рибчук А.В. //Актуальні проблеми економіки: Науко-вий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №5. - C. 56-61. 2. Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура в системі світового господарства/ А.В. Рибчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №11. - C. 69-78. 3. Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура як об'єкт економічної безпеки світового співтовариства/ А. В. Рибчук //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2009. - N 1. - C. 49-58. 4. Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура як результат розширення інтернаціоналізації господарського життя/ А.В. Рибчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №6. - C. 92-96. 5. Рибчук А.В. Транспортні системи світу - важливий елемент глобальної виробничої інфраструктури/ А.В. Рибчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №7. - C. 99-104.

[ Наверх ]

 Доброго вечора. Допоможіть будь ласка знайти літературу на курсову роботу з теми "Економічна ефективність виробничої інфраструктури та шляхи іі підвищення"

1. Гендина Н. Официальный веб - сайт : проблемы отражения в открытом информационном про-странтве основных функций библиотек как социального института/ Н. Гендина, Н. Колкова, О. Алдохина //Научные и технические библиотеки: ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2010. - №2. - C. 5-15 2. Дорофеєва О. Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу (на прикладі реферативної бази да-них порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинсько-го)/ О. Дорофеєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2010. - №1. - C. 3-9 3. Дубова С.В. Комунікативний простір наукової та професійної спільноти в мережі інтернет : про-блеми і перспективи/ С.В. Дубова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2009. - №1. - C. 81-87 4. Дубовой В.М. Факторний аналіз оцінки важливості інформаційних блоків сайтів/ В.М. Дубовой, О.Ю. Краковецький, О.В. Глонь //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий . - Вінниця, 2008. - №6. - C. 103-107 5. Закомірний І. Створення веб - сайтів за допомогою СMS jOOMLA/ І. Закомірний //Інформатика / газе-та для вчителів інформатики. - Київ, 2010. - №6/7. - C. 5-15 6. Закомірний І. Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів/ І. Закомірний //Інформатика / газета для вчителів інформатики. - Київ, 2010. - №5. - C. 8-16 7. Здановська В. Інформаційно-бібліотечний складник сайтів науков-дослідних установ НАН України/ В. Здановська //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2010. - №3. - C. 3-7

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформаію про Уласа Самчука, а конкретно про його редакторську діяльність в газеті

Добрий день! Обласна газета "Червоний прапор" у фондах бібліотеки зберігається з 2 півріччя 1945р. Газ. "Волинь" періоду 1941-1944рр. знаходиться в Рівненському архіві Можемо запропонувати наступні видання : Улас Самчук:"Волинь" - моє вірую й ісповідую: Бібліограф. покажчик. - Рівне, 2005 Шаповал Ю.Г. Історизм часопису "Волинь" (1941-1944; 1991-2009рр.). - Львів, 2010 Нагорна І. У дні виняткового часу. - Рівне, 2008 Жив"юк А. Між сциллою політики і харибдою творчості : Громадсько-політичний портрет Уласа Самчука . - Рівне, 2004

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти статті з цих журналів в електронному варіанті Генрі Філдінг . " історія Тома Джонса , знайди " ( Стислий переказ ) // Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 89 - 121. Життєвий і творчий шлях Генрі Філдінга ( 1707 - 1754 ) //Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 16 - 23 (5:11:2010, 13:41)

Добрий день! Даний журнал не висталений в інтернет. Журнал "Тема" знаходиться у фондах нашої бібліотеки (читальний зал, 4-й поверх)

[ Наверх ]

 Доброго дня! інформація будь-якого типу на тему "Співробітництво у міжнародних відносинах"( співробітництво не суто України, а взагальному). дуже вдячна Вам! (8:11:2010, 18:32)

Доброго дня!http://politics.ellib.org.ua/pages-1089.html; http://www.iir.kiev.ua/ua/science/cooperation/; http://mirreferatov.com.ua/referat/ua/mezhdunarodnye-otnosheniya/organizatsiya-ekonomichnogo-spivrobitnitstva-ta-rozvitku-i-ukraina.html; http://sr.ksu.edu.ua/component/content/article/58-teorya-mzhnarodnix-vdnosin/1321-2-zmst--formi-mzhnarodnogo-spvrobtnicztva.html. Пропонуємо скористатися джерелами нашої бібліотеки:1. КАЦИ.Я., ЖЕГЛОВА.Н.. Анализ эффективности международного сотрудничества предприятий/ ЖЕГЛОВА.Н. КАЦИ.Я.. - М: Финансы и статистика, 1991. - 143 c. 2. Степанова Т. Н. Новые формы сотрудничества и валютно-финансовые проблемы в международных экономических отношениях / Т. Н. Степанова , О. В. Горда. - К.: УкрНИИНТИ, 1991. - 48 с. 1. Будкін В. Сутнісні характеристики та форми транскордонного економічного співробітництва/ В. Будкін //Економіка України: політико-економічний. - Киiв. - 2008. - №12. - C. 52-63. 2. Закаблук М. Ревізія забутих відносин. Співробітництво в унісон допомагає почуватися на рівних з Європою/ М. Закаблук //Закон & бізнес. - 2010. - №19/20. - C. 12. 3. Лукашик С. Інтеграційні моделі транскордонного співробітництва/ С. Лукашик //Україна - НАТО. - 2004. - N3. - C. 48-57. 4. Мартинов А. Китайсько - ідійський діалог : [про взаємовигідне співробітництво двої країн]/ А. Марти-нов //Демократична Україна: громадсько - політична. - К, 2010. - №22. - C. 4. 5. Науменко С. Потенціал для міжнародного співробітництва є!/ С. Науменко //Діловий вісник: Журнал торгово-промислової палати України. - Киiв, 2007. - №8. - C. 14-15. 6. Східне партнерство і майбутнє регіональної співпраці в Центральній і Східній Європі //Економіст. - Киiв, 2010. - №4. - C. 44-49. 7. Арбатова Н. Россия в евроатлантическом регионе: избирательное сотрудничество или партнерство/ Н. Арбатова //Мировая экономика и международные отношения. - М., 2003. - N5. - C. 20-25. 8. Булгакова И. В. Девятнадцатая Гаванская международная книжная ярмарка: грани сотрудничества России и Кубы/ И. В. Булгакова //Библиотековедение: научно-практический. - М., 2010. - №3. - C. 87-92. 9. Федоренко В. Г. Международное экономическое сотрудничество в инвестиционной и инновационной сферах/ В. Г. Федоренко, А. Гаврилюк, А. Панько //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - C. 5-7.

[ Наверх ]

 доброго дня! Скажіть, де я можу знайти підручники Литвина "Облік у зарубіжних країнах" та Лучко, Бенько "Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах" (13:11:2010, 14:35)

Добрий день!http://www.idea.com.ua/shop/1006/2032/257/ub40658.html; http://galsite.at.ua/file/tn/Lychko.pdf; http://book-ye.com.ua/shop/product_7504.html

[ Наверх ]

 Доброго дня! Що Ви можете мені по рекомендувати для висвітлення теми: "Теоретичні аспекти оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства". Дякую. (15:11:2010, 22:34)

Добрий день!http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/28539.html; http://disser.com.ua/content/28539.html; http://www.mydisser.com/avtoref/view/1863.html; http://referatu.net.ua/referats/18/28952; http://library.if.ua/book/28/1908.html. Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Борисова І. Ефективність використання виробничих ресурсів різними формами господарювання в сільському господарстві/ І. Борисова //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2008. - №20. - C. 9-12. 2. Борисова І. Розробка моделі ефективності використання виробничих ресурсів господарських това-риств/ І. Борисова //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2008. - №19. - C. 14-17. 3. Колісник М. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур / М. Колісник //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2009. - №3. - C. 199-208. 4. Мельничук Н.В. Ефективне використання виробничого потенцалу підприємств в ринкових умовах гос-подарювання шляхом активізації іновестиційної діяльності/ Н.В. Мельничук //Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - ISBN 966-517-505-5. - 2006. - Вип. 12. №3. - C. 89-92. 5. Панченко В. Внутрішні локальні нормативні акти як основа ефективної виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства/ В. Панченко //Підприємництво, госпо-дарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2009. - №12. - C. 200-202. 6. Кугук І. Управління виробничо-господарською діяльністю промислового підприємства : теоре-тичний аспект/ І. Кугук //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2010. - №3. - C. 29-32.

[ Наверх ]

 Доброго дня!!! Підскажіть, будь-ласка, звідки можна безкоштовно зкачати: Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. д-ра екон. наук, проф. М.В.Кужельного. — К.: КНЕУ, 2002. — 198 с. Завчасно дякую за допомогу=) (12:11:2010, 11:33)

На жаль, безкоштовно скачати з інтернету даний посібник не можна. В такому випадку запрошуємо вас до бібліотеки.

[ Наверх ]

 Доброго дня. будь ласка, допоможіть підібрати електронну інформацію для написання курсової роботи

Радимо скористатись наступними сайтами: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/2001-1-2.php#AU01 www.archives.gov.ua/.../2001-1-2.php www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/18.pdf

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть знайти літературу для написання реферату з маркетингу на тему "Товарна пропаганда науково-технічної продукції" (13:11:2010, 16:10)

Добрий день!http://studentbooks.com.ua/content/view/796/44/1/1/. А також пропонуємо скористатися джерелами нашої бібліотеки: 1. Лайко П. Інформаційне забезпечення формування і функціонування ринку науково - технічної продукціїяк невід"ємна складова інноваційної діяльності/ П. Лайко //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2008. - №7. - C. 96 - 105. 1. Оснач О.Ф. Товарознавство: Навч. посіб./ О.Ф.Оснач. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 219 с. 2. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства/ Л.Д.Титаренко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 227 с. 3. Товарознавство: Конспект лекцій. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 68 с. 4. Рудавська Г.Б. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення: Монографія/ Г.Б.Рудавська. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 371 с. 5. Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посіб./ Л.В.Балабанова, О.А.Бриндіна. - К.: Професіонал, 2006. - 336 с. 6. Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу: навч. посіб./ І.О.Дудла. - К: Центр навч. л-ри, 2007. - 224 с. 7. Маркетингова товарна політика: навч. посіб./ Є.Крикавський, І.Дейнега, О.Дейнега, Р. Патора. - Рівне: О. Зень, 2007. - 268 с. 8. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник/ О.М.Шканова. - К.: МАУП, 2003. - 157 с.

[ Наверх ]

 Доброго дня. Підкажіть де можна скачати електронний варіант книги Гетьман, Шаповал "Економіка підприємства" безкоштовно? (4:11:2010, 14:33)

Добрий день!http://www.twirpx.com/file/183615/

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка найти щось по темі "Основні рівні функціонування документного фонду бібліотек" (13:11:2010, 19:03)

Добрий день!http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04snfrov.html; http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/234653.html; http://disser.com.ua/content/238757.html. Пропонуємо переглянути літературу : 1. Новікова Г.М. Збереження документів у бібліотеках і архівах: Метод. рекомендації/ Г.М.Новікова. - К.: Нац. Парлам.б-ка України, 2006. - 55 с. 2. Самохіна Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація/ Н. Ф. Самохіна. - К.: НБУ, 2008. - 167 с 3. Бондаренко І. Зберігання документної спадщини як носія соціальної пам"яті людства : [ Формування і зберігання бібліотечних фондів ]/ І. Бондаренко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №3. - C. 16-17

[ Наверх ]

 Допоможіть з вибором літератури: фольклорні надбання українського народу (30:11:2010, 08:43)

Добрий день!Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посіб./ Я. І. Гарасим. - К.: Знання, 2009. - 301 с. 2. Лановик М.Б. Українська усна народна творчість: Підручник/ М.Б.Лановик, З.Б.Лановик. - 4-те вид., стереотипне. - К.: Знання-Прес, 2006. - 591 с. 3. Поліщук Ф. М. Український фольклор. Давня українська література : практ. заняття/ Ф. М. Поліщук. - К.: Вища школа, 1991. - 190 с. 4. Українська фольклористика: словник-довідник/ уклад. і заг. ред. М. Чорнописко-го. - Т.: Підручники і посібники, 2008. - 448 с. 1. Іваницький А Дослідниця багатств українських народних пісень і дум/ А Іваницький; Про Софію Йосипівну Грицою //Народна творчість та етнографія/ НАН України, Інститут мистец-вознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского, КНУ ім. Т.Г. Шевченко, Міжнародна Асоціація українських етнологов. - К., 2003. - N1/2. - C. 35-38. 2. Велев І. Фольклор і фольклористика - традиція чи сучасність/ І. Велев //Народна творчість та етнографія. - К., 2006. - N3. - C. 88-90. 3. Глушко М. Фольклор : початок вживання терміна в українській науці та його значення/ М. Глушко //Народна творчість та етнографія. - К., 2008. - N 6. - C. 12 - 23. 4. Гончаренко О. Козацькі пісні про дух протесту та свободи українського народу/ О. Гончаренко //Мандрівець: Актуальні проблем гуманітарного пізнання. - Тернопіль, 2003. - №2. - C. 46-51. 5. Козловський В. Естетика української народної балади/ В. Козловський //Мандрівець: актуальні проблем гуманітарного пізнання. - Тернопіль, 2009. - №5. - C. 40-45. 6. Маліков В. Залучення фольклорних джерел для вивчення наймитства в українській традиційній народній культурі в дослідженнях другої половини ХХI - початку ХХI століття/ В. Маліков //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2009. - N 4/5. - C. 111 - 118. 7. Мушинка М. Дослідниця духовної культури українців Словаччини : (до ювілею фольклористки Надії Вархол)/ М. Мушинка //Народна творчість та етнографія. - К., 2010. - N 3. - C. 110 - 117.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти : 1. Критерії можливостей форм колективної творчої роботи вчителя з учнями. 2. Напрями і форми соціально-виховної роботи класного керівника. 3. Вплив сучасного керівника початкової школи на ефективний соціалізуючий процес дитини.ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ!!!!!!! (20:11:2010, 16:21)

Добрий день! 1. Довідник класного керівника: Збірник документів/ Мін-во освіти України ін-т змісту і методів навчання; Мiн-во освiти України Iн-т змiсту i методiв навчання. - К., 1996. - 238 c 2. Середюк Г. М. Педагогічний пошук класного керівника/ Г. М.Середюк. - Вид. 2-ге, доп.. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - 120 с 3. Додусенко Н. О. Проектна діяльність в початковій школі / Н. О.Додусенко, І. В.Нетужилова. - Х.: Основа, 2010. - 223 с. - (Бібліотека журналу " Початкове навчання та виховання"; вип. 4 (76))

[ Наверх ]

 Допоможіть підшукати матеріал до теми "Історія податкової справи" (30:11:2010, 09:14)

Добрий день!http://siver-info.com/news/2010-06-25-2104; http://www.kyivsta.gov.ua/modern/ist_modern2.htm; http://www.nalog.od.ua/history.php?tid=14; http://www.vuzlib.net/mudrak/28.htm; http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=4739&titles=%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83

[ Наверх ]

 ї на тему "Безготівковий обіг: організація його обліку і аудиту" (13:11:2010, 15:19)

Добрий день!Радимо використати: 1. Безклубий І. Поняття безготівкових відносин/ І. Безклубий //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2005. - №1. - C. 19-21 2. Готівковий та безготівковий обіг //Дебет-Кредит. - Киiв, 2004. - №20. - "Нова бухгалтерія" - С8-158 3. Кравець В. Інтернет - платежі в системі безготівкових розрахунків/ В. Кравець; К. Кузнєцов; А. Со-ловйова //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2005. - №37. - C. 49-52 4. Мосейчук В. Безготівкові розрахунки - тепер за новою інструкцією/ В. Мосейчук //Дебет-Кредит. - Киiв, 2004. - №15 5. Мосейчук В. Що нового у безготівкових розрахунках/ В. Мосейчук //Дебет-Кредит. - Киiв, 2003. - №21. - C. 12-13 6. Тиравська Г. Як обрати оптимальний варіант безготівкових розрахунків/ Г. Тиравська //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2003. - №12. - C. 36-42 7. Шаповал О. Особливості готівкових та безготівкових розрахунків/ О. Шаповал //Бухгалтерія:: збірник систематизованого законодавства. - Киiв, 2005. - №7. - C. 175-176

[ Наверх ]

 книга з товарознавства не продовольчих товарів 1-2Л.Г войнаш де можна скачати цю книгу ?? (10:11:2010, 12:51)

Добрий день! Повного тексту вказаної Вами книги не виставлено в мережі інтернет. У фондах нашох книгозбірні наявні такі книги: 1. Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби: підруч. для вузів/ Л.І.Байдакова. - К.: Вища шк., 2007. - 183 с 2. Беднарчук М. С. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі: підручник/ М. С.Беднарчук, О. В.Шумський. - Л.: Магнолія 2006, 2009. - 424 с 3. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів: Навч. посіб./ А.В.Власова. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 208 с 4. Зрезарцев М. П. Товарознавство сировини та матеріалів: навч. посіб./ М. П.Зрезарцев, В. М.Зрезарцев, В. П.Параніч. - К.: ЦУЛ, 2008. - 404 с 5. Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти: Навч. посіб./ О.Ф.Оснач. - К.: ЦУЛ, 2007. - 304 с

[ Наверх ]

 концепція національного виховання за Ушинський (5:11:2010, 17:27)

Добрий день!http://ua.textreferat.com/referat-12506-10.html; http://refs.uaclub.net.ua/25/8677771/10/index.html. Пропонуємо мереглянути джерела: 1. Бондар Л. Питання навчання і виховання в поглядах К. Ушинського і В. Сухомлинського/ Л. Бон-дар //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2008. - N9. - C. 12-15 2. Руденко Ю. Велети української духовності або педагогіка М. Драгоманова і К. Ушинського: виховні ідеали, національні цінності/ Ю. Руденко //Освіта: громадсько - політична газета . - Киiв, 2004. - №20. - C. 6-7.

[ Наверх ]

 матеріал на тему: "Порівняльний аналіз різних джерел формування основних засобів підприємства. Комплексна оцінка ефективності використання лізингу для оновлення основних засобів на даному підприємстві"

Добрий день! Пропонуємо джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. СМИРНОВ А.Л. Лизинговые операции/ А.Л. СМИРНОВ . - М.: АО "Консалтбанкир", 1995. - 136 c. 2. МiЩЕНКО В.I. Основи лізингу: Навч. посібник/ В.I. МiЩЕНКО ; В.і. МіЩЕНКО ; Міщенко В.і., Луб'яницький О.Г., Слав'янська Н.Г.. - К.: Знання, 1997. - 138 c. 1. Асмолова Г. Механізм регулювання відтворення основних засобів підприємств/ Г. Асмолова //Економіст. - 2007. - №7. - C. 24-27. 2. Голепа Т. Особливості формування джерел відтворення основних засобів у сільськогосподарських підприємствах/ Т. Голепа //Економіка АПК: міжнародний науко-во - виробничий. - 2006. - №9. - C. 77 - 81. 3. Гордієнко М. Визначенння терміну корисного використання основних засобів/ М. Гордієнко //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - 2004. - №2. - C. 25 - 28. 4. Дейнега І. Інформаційне супровадження споживання основних засобів на підприємствах/ І. Дейне-га //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - 2004. - №4. - C. 181-187. 5. Колбасін Ю. Фінансовий лізинг як джерело формування основних засобів аграрних підприємств / Ю. Колбасін //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2007. - №9. - C. 20 - 24. 6. Куцміда Н. Надходження ОЗ на підприємство/ Н. Куцміда //Дебет-Кредит. - Київ, 2010. - №21. - C. 21-26. 7. Мних Є. Відтворення основних засобів на підприємствах України:теорія і практика рбліку та аналізу/ Є. Мних //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2008. - №8. - C. 65. 8. Надворняк Я. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації як джерела відтворення основ-них засобів / Я. Надворняк //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2008. - №11. - C. 84 - 90. 9. Плаксієнко В. Економічне значення нарахування амортизації основних засобів аграрних підприємств в умовах голбалізації/ В. Плаксієнко //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - 2010. - №8. - C. 28-35. 10. Рибалко О.М. Визначення та первинна оцінка основних засобів/ О.М. Рибалко //Економіка та держа-ва: Міжнародний науково-практичний журнал. - 2005. - №8. - C. 10-12. 11. Руденко М. Лізинг в АПК у контексті відновлення основних засобів аграрних підприємств / М. Руденко //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2009. - №4. - C. 63 - 68. 12. Самостійне виготовлення (створення) основних засобів(фондів) для власних потреб підприємства //Вісник податкової служби України . - 2010. - №16. - C. 11-12. - (Документи. Коментарі. Роз'яснення) 13. Утенкова К. Відтворення орендованих основних засобів в аграрних підприємствах України/ К. Утен-кова //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2006. - №2. - C. 67 -72. 14. Шевченко Н. Облік основних засобів в аграрних підприємствах/ Н. Шевченко; Н. Шевчвнко //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - №2. - C. 46-47.

[ Наверх ]

 на тему "Шляхи вдосконалення методики аналізу готової продукції " (20:11:2010, 23:32)

Добрий день!Радимо використати наступні джерела інформації: 1. Бірюкова О. Облік реалізації готової продукції/ О. Бірюкова //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - Киiв, 2004. - №19. - C. 6 -8 2. Губарик О. Технологія автоматизації бухгалтерського обліку готової продукції та процесу її реалізації/ О. Губарик //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2010. - №19. - C. 27-30 3. Кулик А. Якість як передумова конкурентоспроможності виробництва готової продукції/ А. Кулик //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2007. - №8. - C. 114 - 123 4. Олександр Тараненко : " Вітчизняні підприємства мають нарощувати експорт готової продукції" //Діловий вісник: Журнал торгово-промислової палати України. - Киiв, 2005. - №10. - C. 2-3 5. Попов О. Питання методології управління запасами сировини та готової продукції підприємств харчової промисловості / О. Попов //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2010. - №15. - C. 19-22 6. Слюсарчук Л. Класифікація готової продукції/ Л. Слюсарчук //Зовнішня торгівля : право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - Київ, 2008. - №2. - C. 150-154

[ Наверх ]

 Нова якість літератури для дітей 19 століття: специфіка стилів, жанрів, естетична система.Дуже дякую ВАМ!!!!!!!! (15:11:2010, 15:09)

Добрий день!http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=20&cm=1629; http://filology.info/?p=154; http://disser.com.ua/contents/6388.html. Також пропонуємо переглянути джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. Тарасюк Г. Що читають наші діти/ Г. Тарасюк; О. Шарварок //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №3. - C. 3. 2. Федяй Т. Діти повинні знати свої права : [ Про книгу С.Гавриша ~Маленькі історії про великі істини ~ і правову культу-ру особистості] // Рідна школа . - 2002 . - N 10 . - с .67 - 69. 3. Гнідець У. Література для дітей та юнацтва як самобутній естетичний феномен : з історії становлення/ У. Гнідець //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Щомісячний науково-методичний жур-нал. - Київ, 2009. - № 10. - С. 62-64. 4. Перший Міжнародний симпозіум "Література. Діти. Час" : центром дослідження літератури для дітей та юнацтва проведений 1-5 червня у м. Львові //Українська мова та література. Шкільний світ: всеукраїнська газета для вчителів. - К., 2010. - № 25. - С. 15 - 16.

[ Наверх ]

 Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка (27:11:2010, 15:36)

Добрий день! Вказана Вами книга є у фондах нашої книгозбірні: ОЗiРСЬКА С.М., ПОЛЯНСЬКИЙ Ю.Д.. Системи державної служби європейських країн : Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка/ ПОЛЯНСЬКИЙ Ю.Д. ОЗiРСЬКА С.М.; ПОЛЯНСЬКИЙ Ю.Д. ОЗіРСЬКА С.М.. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - 168 c. - ISSN 966-7353-55-9 Экземпляры: всего:1 - чз(1)

[ Наверх ]

 Підкажіть на якому сайті можна знайти багато інформаціїї про Йоанна Пінзеля. (19:11:2010, 17:25)

Добрий день! http://www.rtkorr.com/news/2009/11/09/67249.new http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C http://www.zn.ua/3000/3760/60355/ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1048399

[ Наверх ]

 Підкажіть,будь ласка, де можна знайти відповідь на питання: Досвід закордонних держав у забезпеченні безпеки підприємницької діяльності. Буду Вам дуже вдячна! (5:11:2010, 11:09)

Добрий день!http://in1.com.ua/article/3041/; http://www.br.com.ua/referats/Pidpriemnictvo/22922-3.html; http://referat-ukr.com/pravove-regulyuvannya-ekonomki/ekonomichna-bezpeka-pidpriemniczkoi-dyalnosti.html. А також пропонуємо підручники: 1. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб./ Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. - К.: ЦУЛ, 2009. - 256 с. 2. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб./ Л.І.Донець, Н.В.Ващенко. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 240 с. 3. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб./ В. Л. Ор-тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко. - К.: Правова єдність, 2009. - 543 с. 4. Зубок М.І. Безпека підприємницької діяльності.: Нормативно-правові документи комерційного підприємства, банку/ М.І.Зубок, Р.М.Зубок. - К.: Істина, 2004. - 144 с. 5. Валлен Ф. Швеція: шлях від відсталості до модернізації/ Ф. Валлен //Національна безпека і оборо-на. - Киiв, 2009. - №1. - C. 23-26. 6. Ткач С.М. Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної безпеки на прикладі США та Канади/ С.М. Ткач //Проблеми раціонального використання соціально - економічного та природно - ресурсного потенціалу регіону : фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - ISBN 966-517-525-4. - 2009. - Вип.15, №3. - C. 28-34.

[ Наверх ]

 Підскажіть будласка де можна найти або скачати контрольну по темі Економічна оцінка лісових ресурсів. (17:11:2010, 12:28)

Добрий день!http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_4/223_Dworiaszyna_15_4.pdf; http://tourlib.net/books_ukr/fomenko34.htm; http://referaty.com.ua/ukr/details/747/1/; http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=905&start=4

[ Наверх ]

 ПРИВІТ! ХОЧУ ВІДПРАВИТИ МАТЕРІАЛТ ДО ГАЗЕТИ

Добрий день ! вул.М. Раскової, 13,к. 601, Київ, 02660 Тел/факс:(044) 501-86-65 (044) 517-85-81

[ Наверх ]

 Чи можу я переглянути у Вас у Бібліотеці “Статистичний щорічник Рівненської області за 2009 рік”. (30:11:2010, 14:07)

Добрий день!Так, на 4-му поверсі у краєзнавчому відділі. Будемо раді Вам допомогти.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція гідності. Війна

Революція гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції