// архів 2007-2013

листопад 2010Запитання
де знайти статті з журналів щодо обліку розрахунків по оплаті праці (13:11:2010, 14:27)
Добрий вечір! Допоможіть будь- ласка, мені потрібен реферат на тему : " Мотиваційні конфлікти за Куртом Левіном". (26:11:2010, 17:40)
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка з вибором цікавої теми статті по мікроекономіці. Інформація до неї=) (16:11:2010, 21:58)
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання магістерської на тему "Безготівковий обіг: організація його обліку і аудиту" (5:11:2010, 18:18)
Добрий вечір, допомоожіть ,будь ласка, знайти матеріал по темі : Методологічні підходи до визначення та оцінки економічної ефективності виробничої інфраструктури підприємства.Дякую! (14:11:2010, 18:09)
Добрий вечір. Допоможіть будь ласка знайти в інтернеті дипломну роботу на тему регулювання митної справи в Україні
добрий день! Допоможіть знайти в інтернеті інформацію про видавництво "Освіта" Також підкажіть я знайти в інтернеті і відкрити такі статті з журналу "Друкарство": Подолюк І. Діамантовий ювілей видавництва “Освіта” // Друкарство. -1995. - №5 (вересень-грудень). - С. 27-30. Подолюк І. Навчадьна книга:кроки до оновлення // Палітра друку. -1994. -№1. -С.26 Подолюк І. Видавництво живе, якщо є попит на його книги // Друкарство.-2009.-№4.-С.12-15. Бо в бібліотеках таких старих журналів в наявності вже не має!!! (18:11:2010, 17:08)
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти підручники-Маслов
Добрий день! Підкажіть, де я можу в інтернеті чи в яких книжках знайти інформацію про видавництво "Освіта".Буду вам дуже вдячна. (19:11:2010, 17:23)
Добрий день! Чи мозна десь купити, або скачати плани-конспекти уроків дла 9 класу з англійської мови до підручника Карпюк? (13:11:2010, 22:34)
Добрий день, де можна скачати робочий зошит з англійської мови для 2 класу (2 рік навчання) до підручника В.М. Плахотник, Т.К. Полонська (4:11:2010, 21:30)
Добрий день. Допоможіть,будь ласка, знайти літературу для написання магістерської роботи на тему: "Економічна ефективність виробничої інфраструктури та шляхи іі підвищення"
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка знайти літературу на курсову роботу з теми "Економічна ефективність виробничої інфраструктури та шляхи іі підвищення"
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформаію про Уласа Самчука, а конкретно про його редакторську діяльність в газеті
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти статті з цих журналів в електронному варіанті Генрі Філдінг . " історія Тома Джонса , знайди " ( Стислий переказ ) // Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 89 - 121. Життєвий і творчий шлях Генрі Філдінга ( 1707 - 1754 ) //Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 16 - 23 (5:11:2010, 13:41)
Доброго дня! інформація будь-якого типу на тему "Співробітництво у міжнародних відносинах"( співробітництво не суто України, а взагальному). дуже вдячна Вам! (8:11:2010, 18:32)
доброго дня! Скажіть, де я можу знайти підручники Литвина "Облік у зарубіжних країнах" та Лучко, Бенько "Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах" (13:11:2010, 14:35)
Доброго дня! Що Ви можете мені по рекомендувати для висвітлення теми: "Теоретичні аспекти оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства". Дякую. (15:11:2010, 22:34)
Доброго дня!!! Підскажіть, будь-ласка, звідки можна безкоштовно зкачати: Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. д-ра екон. наук, проф. М.В.Кужельного. — К.: КНЕУ, 2002. — 198 с. Завчасно дякую за допомогу=) (12:11:2010, 11:33)
Доброго дня. будь ласка, допоможіть підібрати електронну інформацію для написання курсової роботи
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу для написання реферату з маркетингу на тему "Товарна пропаганда науково-технічної продукції" (13:11:2010, 16:10)
Доброго дня. Підкажіть де можна скачати електронний варіант книги Гетьман, Шаповал "Економіка підприємства" безкоштовно? (4:11:2010, 14:33)
Допоможіть будь-ласка найти щось по темі "Основні рівні функціонування документного фонду бібліотек" (13:11:2010, 19:03)
Допоможіть з вибором літератури: фольклорні надбання українського народу (30:11:2010, 08:43)
Допоможіть знайти : 1. Критерії можливостей форм колективної творчої роботи вчителя з учнями. 2. Напрями і форми соціально-виховної роботи класного керівника. 3. Вплив сучасного керівника початкової школи на ефективний соціалізуючий процес дитини.ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ!!!!!!! (20:11:2010, 16:21)
Допоможіть підшукати матеріал до теми "Історія податкової справи" (30:11:2010, 09:14)
ї на тему "Безготівковий обіг: організація його обліку і аудиту" (13:11:2010, 15:19)
книга з товарознавства не продовольчих товарів 1-2Л.Г войнаш де можна скачати цю книгу ?? (10:11:2010, 12:51)
концепція національного виховання за Ушинський (5:11:2010, 17:27)
матеріал на тему: "Порівняльний аналіз різних джерел формування основних засобів підприємства. Комплексна оцінка ефективності використання лізингу для оновлення основних засобів на даному підприємстві"
на тему "Шляхи вдосконалення методики аналізу готової продукції " (20:11:2010, 23:32)
Нова якість літератури для дітей 19 століття: специфіка стилів, жанрів, естетична система.Дуже дякую ВАМ!!!!!!!! (15:11:2010, 15:09)
Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка (27:11:2010, 15:36)
Підкажіть на якому сайті можна знайти багато інформаціїї про Йоанна Пінзеля. (19:11:2010, 17:25)
Підкажіть,будь ласка, де можна знайти відповідь на питання: Досвід закордонних держав у забезпеченні безпеки підприємницької діяльності. Буду Вам дуже вдячна! (5:11:2010, 11:09)
Підскажіть будласка де можна найти або скачати контрольну по темі Економічна оцінка лісових ресурсів. (17:11:2010, 12:28)
ПРИВІТ! ХОЧУ ВІДПРАВИТИ МАТЕРІАЛТ ДО ГАЗЕТИ
Чи можу я переглянути у Вас у Бібліотеці “Статистичний щорічник Рівненської області за 2009 рік”. (30:11:2010, 14:07)

Відповіді
 де знайти статті з журналів щодо обліку розрахунків по оплаті праці (13:11:2010, 14:27)

Добрий день! Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Бикова Г. Відпустка і розрахунок середньої заробітної плати/ Г. Бикова //Дебет-Кредит. - Київ, 2009. - №25/26. - C. 10-11. 2. Бикова Г. Зміни у розрахунку середньої зарплати/ Г. Бикова //Дебет-Кредит. - Київ, 2010. - №1. - C. 11-14. 3. Грачова Р. Розрахунки з персоналом з оплати праці і не тільки/ Р. Грачова //Дебет-Кредит. - Київ, 2007. - №48. - C. 35-46. 4. Гришагіна Н. Розрахунок середньої заробітної плати для оплати листка непрацездатності/ Н. Гришагіна //Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - 2009. - №4. - C. 15. 5. Коновал С. Про розрахунок та коригування середньої заробітної плати/ С. Коновал //Праця і зар-плата: для фахівців народного господарства. - Киiв, 2009. - №44. - C. 14. 6. Мица Є.В. Стандартизація обліку розрахунків з оплати праці/ Є.В. Мица //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №7. - C. 77-78. 7. Немодрук Н. М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці/ Н. М. Немодрук //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2009. - №8. - C. 36-38. 8. Порядок звільнення працівників та розрахунки при звільненні //Вісник податкової служби України . - К., 2009. - №47. - C. 24-25. - (Документи. Коментарі. Роз'яснення) 9. Середній заробіток : для розрахунку виплат за соціальним страхуванням //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2010. - №6. - C. 21-44. 10. Сук Л. Облік розрахунків за виплатами працівникам / Л. Сук //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - Киiв, 2006. - №17. - C. 40 - 51. 11. Тарасова Н. Заохочувальні виплати у розрахунку середньої заробітної плати/ Н. Тарасова //Бухгалтерія. - Киiв, 2007. - №18/19. - C. 53-56.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь- ласка, мені потрібен реферат на тему : " Мотиваційні конфлікти за Куртом Левіном". (26:11:2010, 17:40)

Добрий день! Пропонуємо скористатися такими сайтами: http://coolreferat.com/%D0%9C%D0%BE42737,0.doc http://www.osvita.in.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=12677&category_id=57&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=2 http://www.tnpu.edu.ua/kurs/56/lect06.html http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/89721/Petrova_-_Kurt_Levin.html . Леонтьев Д., Патяева Е. Курт Левин: в поисках нового психологического мышления: [ Провклад К.Левина в формирование психологии 20 в. ] // Психологический журнал. - 2001. - N 5. - сентябрь - октябрь. - С. 5 - 16

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка з вибором цікавої теми статті по мікроекономіці. Інформація до неї=) (16:11:2010, 21:58)

Добрий день! Пропонуємо скористатися джерелами з фонду нашої бібліотеки: 1. Деньга С.М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної системи/ С. М. Деньга //Актуальні про-блеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2009. - N 2. - C. 4-11. 2. Краснокутська Н. Дефініція поняття "потенціал підприємства" в контексті розвитку мікроекономічної теорії/ Н. Краснокутська //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - Киiв, 2008. - №5. - C. 54-64. 3. Приказюк О. Макро- та мікроекономічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію/ О. Приказюк //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсь-ко - правовий. - Киiв, 2006. - №2. - C. 150-153. 4. Карачина Н.П. Моделювання економічної поведінки підприємства на рівні мікроекономічного аналізу/ Н.П. Карачина //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2008. - №3(2). - C. 114-122. 5. Краснокутська Н. Дефініція поняття "потенціал підприємства" в контексті розвитку мікроекономічної теорії/ Н. Краснокутська //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - Киiв, 2008. - №5. - C. 54-64. 6. Крикун В.Б. Фінансовий менеджмент і реінжиніринг як інструмент мікроекномічного регулювання в економіці України/ В.Б. Крикун; Ж.В. Семерей; В.М. Шкаберін; А.М., Свірень М.М. За-дольський А.М. //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №11. - C. 33-36.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання магістерської на тему "Безготівковий обіг: організація його обліку і аудиту" (5:11:2010, 18:18)

Добрий день!http://referaty.com.ua/ukr/details/7143/2/; http://ref.port4me.net.ua/15/6871/1/index.html; http://referats.net.ua/ua/view/30137; http://refs.uaclub.net.ua/20/87831169/1/index.html; http://referat.repetitor.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2; http://ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet01-05/5506.htm. Також пропонуємо джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. Безналичные расчеты //Бухгалтерія:: збірник систематизованого законодавства. - Киiв, 2004. - №4. - C. 1-226. 2. Брылев А. Безналичные расчеты в деловом обороте: общая характеристика/ А. Брылев; Г. Кова-ленко //Бухгалтерія:: збірник систематизованого законодавства. - Киiв, 2004. - №4. - C. 180-189. 3. Одегова Л. Совершенствование законодательства о безналичных расчетах в електронной форме/ Л. Одегова //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2005. - №11. - C. 25-29. 4. Готівковий та безготівковий обіг //Дебет-Кредит. - Киiв, 2004. - №20. - "Нова бухгалтерія" - С8-158.

[ Наверх ]

 Добрий вечір, допомоожіть ,будь ласка, знайти матеріал по темі : Методологічні підходи до визначення та оцінки економічної ефективності виробничої інфраструктури підприємства.Дякую! (14:11:2010, 18:09)

Добрий день!http://domreferatov.com/referat-37846-18.html; http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/28302.html; http://www.br.com.ua/referats/Economica_pidpriemstva/15974.htm; http://www.refine.org.ua/pageid-1339-1.html; http://www.br.com.ua/referats/Microeconomic/6446-1.html; http://kref.ru/info/ekonomicheskajateorija/139948/; http://www.br.com.ua/referats/orgvirobnitstva/19396-1.html; http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=51034; http://ukrref.com.ua/?id=MzI0MQ%3D%3D. Пропонуємо переглянути джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. ВИТРЕНКО Н.М Социальная инфраструктура Украины : оценка уровня и перспектив развития./ Н.М ВИТРЕНКО . - К.: Наук. думка, 1993. - 142 c. 2. Інфраструктура товарного ринку : теоретичні засади : підручник/ за ред. О. О. Шубіна. - К.: Знання, 2009. - 379 с.

[ Наверх ]

 Добрий вечір. Допоможіть будь ласка знайти в інтернеті дипломну роботу на тему регулювання митної справи в Україні

Добрий день!http://ua.textreferat.com/referat-4891.html; http://studentam.net.ua/content/view/5997/93/; http://diplomna5.com/item-66429/; http://refsbank.info/material_3414.html; http://finance-library.com.ua/article.php?book=117&article=7923

[ Наверх ]

 добрий день! Допоможіть знайти в інтернеті інформацію про видавництво "Освіта" Також підкажіть я знайти в інтернеті і відкрити такі статті з журналу "Друкарство": Подолюк І. Діамантовий ювілей видавництва “Освіта” // Друкарство. -1995. - №5 (вересень-грудень). - С. 27-30. Подолюк І. Навчадьна книга:кроки до оновлення // Палітра друку. -1994. -№1. -С.26 Подолюк І. Видавництво живе, якщо є попит на його книги // Друкарство.-2009.-№4.-С.12-15. Бо в бібліотеках таких старих журналів в наявності вже не має!!! (18:11:2010, 17:08)

Добрий день! Радимо скористатись сайтами: http://udau.edu.ua/index.php?pid=542 http://osvitapublish.com.ua/news/11.html Повних текстів ,вказаних Вами статей, в інтернеті не виставлено

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти підручники-Маслов

Добрий день!Пропонуємо Вам: 1. Іванілов О.С. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства/ О.С. Іванілов //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2007. - №1. - C. 156-163. 2. Білик М. Управління дебіторською заборгованістю підприємств/ М. Білик //Фінанси України: Нау-ково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - Киев, 2003. - №12. - C. 24-36. 3. Басюк Т . П . Реструктуризація дебіторської зааборгованості підприємства/ Т . П . Басюк //Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - Киiв, 2004. - №12. - C. 115 - 123. 4. Белялов Т.Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорації/ Т.Е. Белялов //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №9. - C. 30-36. 5. Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості/ О.С. Бондаренко //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №4. - C. 17-23. 6. Кияшко О.М. Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства/ О. М. Кияшко //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2009. - N 3. - C. 190-196. 7. Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю/ Н. Матицина //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2006. - №12. - C. 38-42. 8. Матицина Н. Фінансова політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю/ Н. Матицина //Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практичний жур-нал. - К., 2005 . - N7. - C. 25-29. 9. Новікова Н.М. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства/ Н.М. Новікова //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №1. - C. 75-82. 10. Передерієнко Н. Удосконалення управління дебіторською заборгованістю / Н. Передерієнко, О. Дем"яненко //Друкарство: науково-практичний . - Киiв, 2006. - №3. - C. 44-46. 11. Смачило В.В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні./ В.В. Смачило, Є.В. Дубровська //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2007. - №7. - C. 35-45. 12. Уреу В.А. Управління дебіторською заборгованістю підвищення його конкурентоспроможності / В.А. Уреу //Наукові записки: Серія "Економіка". - Острог, 2004. - Вип.6. - C. 285-292. 13. ЧерненкоЛ. Контроль у системі управління дебіторською заборгованістю / ЧерненкоЛ. //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2006. - №6. - C. 85 - 91.

[ Наверх ]

 Добрий день! Підкажіть, де я можу в інтернеті чи в яких книжках знайти інформацію про видавництво "Освіта".Буду вам дуже вдячна. (19:11:2010, 17:23)

Добрий день! 1. Видавництва України від "А" до "Я": Збірник для фахівців видавничого ринку України. Вип. 1. - К.: Болго, 2002. - 128 c. 2. Видавнича справа в Україні: історія та сучасність: доп. 2-ї Всеукр. студ. наук. конф. 3-4 берез. 2008 р., м. Київ/ за ред. проф. М. С. Тимошика; упоряд. І. Д. Плехова. - К., 2008. - 200 с 3. Енциклопедія видавничої справи/ В. П.Ткаченко, І. Б.Чеботарьова, П. О.Киричок, З. В.Григорова. - Х.: Прапор, 2008. - 320 с 4. Тимошик М. С. Історія видавничої справи: підручник/ М. С. Тимошик. - Вид. 2-ге, випр.. - К.: Наша культура і наука, 2007. - 496 с 5. Подолюк І. Пріоритет видавництва - висока професійність: [Про діяльність видавництва "Освіта"]/ І. Подолюк //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2007. - №10. - C. 8-9 6. Видавництву " Освіта " виповнилося 75 років // Дивослово . -1996 . - N 3 . - С. 57 - 58./ . - S.l., S.a. 7. Регiдайло Н. " Освіта": сіячи розумного, доброго, вічного // Вісниккнижкової палати. - 2002. - N 10. - С. 3- 5./ Н. Регiдайло; Н. Регідайло. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Добрий день! Чи мозна десь купити, або скачати плани-конспекти уроків дла 9 класу з англійської мови до підручника Карпюк? (13:11:2010, 22:34)

Добрий день!http://www.ranok.com.ua/8772/;

[ Наверх ]

 Добрий день, де можна скачати робочий зошит з англійської мови для 2 класу (2 рік навчання) до підручника В.М. Плахотник, Т.К. Полонська (4:11:2010, 21:30)

Добрий день!http://www.audiobooks.ua/primary_school_eng/plahotnik_vm_zoshit_z_angliiskoi_movi_3_klas_2_rik_navchannya_kniga-3385.html

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможіть,будь ласка, знайти літературу для написання магістерської роботи на тему: "Економічна ефективність виробничої інфраструктури та шляхи іі підвищення"

http://institute.novostimira.com/skachat_material_dlya_referata_64135.htm; http://domreferatov.com/referat-37846-18.html; http://www.econom.univ.kiev.ua/content/view/236/226/; http://disser.com.ua/content/27578.html; http://ubooks.com.ua/books/000169/inx9.php. Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Рибчук А.В., А.В., Бойчук А.В.. Вплив міждержавних фінансових інституцій на розвиток об"єктів глобальної виробничої інфраструктури / А.В., Бойчук А.В. Рибчук А.В. //Актуальні проблеми економіки: Науко-вий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №5. - C. 56-61. 2. Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура в системі світового господарства/ А.В. Рибчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №11. - C. 69-78. 3. Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура як об'єкт економічної безпеки світового співтовариства/ А. В. Рибчук //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2009. - N 1. - C. 49-58. 4. Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура як результат розширення інтернаціоналізації господарського життя/ А.В. Рибчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №6. - C. 92-96. 5. Рибчук А.В. Транспортні системи світу - важливий елемент глобальної виробничої інфраструктури/ А.В. Рибчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №7. - C. 99-104.

[ Наверх ]

 Доброго вечора. Допоможіть будь ласка знайти літературу на курсову роботу з теми "Економічна ефективність виробничої інфраструктури та шляхи іі підвищення"

1. Гендина Н. Официальный веб - сайт : проблемы отражения в открытом информационном про-странтве основных функций библиотек как социального института/ Н. Гендина, Н. Колкова, О. Алдохина //Научные и технические библиотеки: ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - М.: ГПНТБ России. - 2010. - №2. - C. 5-15 2. Дорофеєва О. Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу (на прикладі реферативної бази да-них порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинсько-го)/ О. Дорофеєва //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2010. - №1. - C. 3-9 3. Дубова С.В. Комунікативний простір наукової та професійної спільноти в мережі інтернет : про-блеми і перспективи/ С.В. Дубова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2009. - №1. - C. 81-87 4. Дубовой В.М. Факторний аналіз оцінки важливості інформаційних блоків сайтів/ В.М. Дубовой, О.Ю. Краковецький, О.В. Глонь //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий . - Вінниця, 2008. - №6. - C. 103-107 5. Закомірний І. Створення веб - сайтів за допомогою СMS jOOMLA/ І. Закомірний //Інформатика / газе-та для вчителів інформатики. - Київ, 2010. - №6/7. - C. 5-15 6. Закомірний І. Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів/ І. Закомірний //Інформатика / газета для вчителів інформатики. - Київ, 2010. - №5. - C. 8-16 7. Здановська В. Інформаційно-бібліотечний складник сайтів науков-дослідних установ НАН України/ В. Здановська //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - К., 2010. - №3. - C. 3-7

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформаію про Уласа Самчука, а конкретно про його редакторську діяльність в газеті

Добрий день! Обласна газета "Червоний прапор" у фондах бібліотеки зберігається з 2 півріччя 1945р. Газ. "Волинь" періоду 1941-1944рр. знаходиться в Рівненському архіві Можемо запропонувати наступні видання : Улас Самчук:"Волинь" - моє вірую й ісповідую: Бібліограф. покажчик. - Рівне, 2005 Шаповал Ю.Г. Історизм часопису "Волинь" (1941-1944; 1991-2009рр.). - Львів, 2010 Нагорна І. У дні виняткового часу. - Рівне, 2008 Жив"юк А. Між сциллою політики і харибдою творчості : Громадсько-політичний портрет Уласа Самчука . - Рівне, 2004

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти статті з цих журналів в електронному варіанті Генрі Філдінг . " історія Тома Джонса , знайди " ( Стислий переказ ) // Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 89 - 121. Життєвий і творчий шлях Генрі Філдінга ( 1707 - 1754 ) //Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 16 - 23 (5:11:2010, 13:41)

Добрий день! Даний журнал не висталений в інтернет. Журнал "Тема" знаходиться у фондах нашої бібліотеки (читальний зал, 4-й поверх)

[ Наверх ]

 Доброго дня! інформація будь-якого типу на тему "Співробітництво у міжнародних відносинах"( співробітництво не суто України, а взагальному). дуже вдячна Вам! (8:11:2010, 18:32)

Доброго дня!http://politics.ellib.org.ua/pages-1089.html; http://www.iir.kiev.ua/ua/science/cooperation/; http://mirreferatov.com.ua/referat/ua/mezhdunarodnye-otnosheniya/organizatsiya-ekonomichnogo-spivrobitnitstva-ta-rozvitku-i-ukraina.html; http://sr.ksu.edu.ua/component/content/article/58-teorya-mzhnarodnix-vdnosin/1321-2-zmst--formi-mzhnarodnogo-spvrobtnicztva.html. Пропонуємо скористатися джерелами нашої бібліотеки:1. КАЦИ.Я., ЖЕГЛОВА.Н.. Анализ эффективности международного сотрудничества предприятий/ ЖЕГЛОВА.Н. КАЦИ.Я.. - М: Финансы и статистика, 1991. - 143 c. 2. Степанова Т. Н. Новые формы сотрудничества и валютно-финансовые проблемы в международных экономических отношениях / Т. Н. Степанова , О. В. Горда. - К.: УкрНИИНТИ, 1991. - 48 с. 1. Будкін В. Сутнісні характеристики та форми транскордонного економічного співробітництва/ В. Будкін //Економіка України: політико-економічний. - Киiв. - 2008. - №12. - C. 52-63. 2. Закаблук М. Ревізія забутих відносин. Співробітництво в унісон допомагає почуватися на рівних з Європою/ М. Закаблук //Закон & бізнес. - 2010. - №19/20. - C. 12. 3. Лукашик С. Інтеграційні моделі транскордонного співробітництва/ С. Лукашик //Україна - НАТО. - 2004. - N3. - C. 48-57. 4. Мартинов А. Китайсько - ідійський діалог : [про взаємовигідне співробітництво двої країн]/ А. Марти-нов //Демократична Україна: громадсько - політична. - К, 2010. - №22. - C. 4. 5. Науменко С. Потенціал для міжнародного співробітництва є!/ С. Науменко //Діловий вісник: Журнал торгово-промислової палати України. - Киiв, 2007. - №8. - C. 14-15. 6. Східне партнерство і майбутнє регіональної співпраці в Центральній і Східній Європі //Економіст. - Киiв, 2010. - №4. - C. 44-49. 7. Арбатова Н. Россия в евроатлантическом регионе: избирательное сотрудничество или партнерство/ Н. Арбатова //Мировая экономика и международные отношения. - М., 2003. - N5. - C. 20-25. 8. Булгакова И. В. Девятнадцатая Гаванская международная книжная ярмарка: грани сотрудничества России и Кубы/ И. В. Булгакова //Библиотековедение: научно-практический. - М., 2010. - №3. - C. 87-92. 9. Федоренко В. Г. Международное экономическое сотрудничество в инвестиционной и инновационной сферах/ В. Г. Федоренко, А. Гаврилюк, А. Панько //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - 2006. - №2. - C. 5-7.

[ Наверх ]

 доброго дня! Скажіть, де я можу знайти підручники Литвина "Облік у зарубіжних країнах" та Лучко, Бенько "Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах" (13:11:2010, 14:35)

Добрий день!http://www.idea.com.ua/shop/1006/2032/257/ub40658.html; http://galsite.at.ua/file/tn/Lychko.pdf; http://book-ye.com.ua/shop/product_7504.html

[ Наверх ]

 Доброго дня! Що Ви можете мені по рекомендувати для висвітлення теми: "Теоретичні аспекти оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства". Дякую. (15:11:2010, 22:34)

Добрий день!http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/28539.html; http://disser.com.ua/content/28539.html; http://www.mydisser.com/avtoref/view/1863.html; http://referatu.net.ua/referats/18/28952; http://library.if.ua/book/28/1908.html. Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Борисова І. Ефективність використання виробничих ресурсів різними формами господарювання в сільському господарстві/ І. Борисова //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2008. - №20. - C. 9-12. 2. Борисова І. Розробка моделі ефективності використання виробничих ресурсів господарських това-риств/ І. Борисова //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2008. - №19. - C. 14-17. 3. Колісник М. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур / М. Колісник //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2009. - №3. - C. 199-208. 4. Мельничук Н.В. Ефективне використання виробничого потенцалу підприємств в ринкових умовах гос-подарювання шляхом активізації іновестиційної діяльності/ Н.В. Мельничук //Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - ISBN 966-517-505-5. - 2006. - Вип. 12. №3. - C. 89-92. 5. Панченко В. Внутрішні локальні нормативні акти як основа ефективної виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства/ В. Панченко //Підприємництво, госпо-дарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2009. - №12. - C. 200-202. 6. Кугук І. Управління виробничо-господарською діяльністю промислового підприємства : теоре-тичний аспект/ І. Кугук //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2010. - №3. - C. 29-32.

[ Наверх ]

 Доброго дня!!! Підскажіть, будь-ласка, звідки можна безкоштовно зкачати: Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. д-ра екон. наук, проф. М.В.Кужельного. — К.: КНЕУ, 2002. — 198 с. Завчасно дякую за допомогу=) (12:11:2010, 11:33)

На жаль, безкоштовно скачати з інтернету даний посібник не можна. В такому випадку запрошуємо вас до бібліотеки.

[ Наверх ]

 Доброго дня. будь ласка, допоможіть підібрати електронну інформацію для написання курсової роботи

Радимо скористатись наступними сайтами: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/2001-1-2.php#AU01 www.archives.gov.ua/.../2001-1-2.php www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/18.pdf

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть знайти літературу для написання реферату з маркетингу на тему "Товарна пропаганда науково-технічної продукції" (13:11:2010, 16:10)

Добрий день!http://studentbooks.com.ua/content/view/796/44/1/1/. А також пропонуємо скористатися джерелами нашої бібліотеки: 1. Лайко П. Інформаційне забезпечення формування і функціонування ринку науково - технічної продукціїяк невід"ємна складова інноваційної діяльності/ П. Лайко //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2008. - №7. - C. 96 - 105. 1. Оснач О.Ф. Товарознавство: Навч. посіб./ О.Ф.Оснач. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 219 с. 2. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства/ Л.Д.Титаренко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 227 с. 3. Товарознавство: Конспект лекцій. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 68 с. 4. Рудавська Г.Б. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення: Монографія/ Г.Б.Рудавська. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 371 с. 5. Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посіб./ Л.В.Балабанова, О.А.Бриндіна. - К.: Професіонал, 2006. - 336 с. 6. Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу: навч. посіб./ І.О.Дудла. - К: Центр навч. л-ри, 2007. - 224 с. 7. Маркетингова товарна політика: навч. посіб./ Є.Крикавський, І.Дейнега, О.Дейнега, Р. Патора. - Рівне: О. Зень, 2007. - 268 с. 8. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник/ О.М.Шканова. - К.: МАУП, 2003. - 157 с.

[ Наверх ]

 Доброго дня. Підкажіть де можна скачати електронний варіант книги Гетьман, Шаповал "Економіка підприємства" безкоштовно? (4:11:2010, 14:33)

Добрий день!http://www.twirpx.com/file/183615/

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка найти щось по темі "Основні рівні функціонування документного фонду бібліотек" (13:11:2010, 19:03)

Добрий день!http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04snfrov.html; http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/234653.html; http://disser.com.ua/content/238757.html. Пропонуємо переглянути літературу : 1. Новікова Г.М. Збереження документів у бібліотеках і архівах: Метод. рекомендації/ Г.М.Новікова. - К.: Нац. Парлам.б-ка України, 2006. - 55 с. 2. Самохіна Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація/ Н. Ф. Самохіна. - К.: НБУ, 2008. - 167 с 3. Бондаренко І. Зберігання документної спадщини як носія соціальної пам"яті людства : [ Формування і зберігання бібліотечних фондів ]/ І. Бондаренко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №3. - C. 16-17

[ Наверх ]

 Допоможіть з вибором літератури: фольклорні надбання українського народу (30:11:2010, 08:43)

Добрий день!Пропонуємо літературу з фонду нашої бібліотеки: 1. Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посіб./ Я. І. Гарасим. - К.: Знання, 2009. - 301 с. 2. Лановик М.Б. Українська усна народна творчість: Підручник/ М.Б.Лановик, З.Б.Лановик. - 4-те вид., стереотипне. - К.: Знання-Прес, 2006. - 591 с. 3. Поліщук Ф. М. Український фольклор. Давня українська література : практ. заняття/ Ф. М. Поліщук. - К.: Вища школа, 1991. - 190 с. 4. Українська фольклористика: словник-довідник/ уклад. і заг. ред. М. Чорнописко-го. - Т.: Підручники і посібники, 2008. - 448 с. 1. Іваницький А Дослідниця багатств українських народних пісень і дум/ А Іваницький; Про Софію Йосипівну Грицою //Народна творчість та етнографія/ НАН України, Інститут мистец-вознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского, КНУ ім. Т.Г. Шевченко, Міжнародна Асоціація українських етнологов. - К., 2003. - N1/2. - C. 35-38. 2. Велев І. Фольклор і фольклористика - традиція чи сучасність/ І. Велев //Народна творчість та етнографія. - К., 2006. - N3. - C. 88-90. 3. Глушко М. Фольклор : початок вживання терміна в українській науці та його значення/ М. Глушко //Народна творчість та етнографія. - К., 2008. - N 6. - C. 12 - 23. 4. Гончаренко О. Козацькі пісні про дух протесту та свободи українського народу/ О. Гончаренко //Мандрівець: Актуальні проблем гуманітарного пізнання. - Тернопіль, 2003. - №2. - C. 46-51. 5. Козловський В. Естетика української народної балади/ В. Козловський //Мандрівець: актуальні проблем гуманітарного пізнання. - Тернопіль, 2009. - №5. - C. 40-45. 6. Маліков В. Залучення фольклорних джерел для вивчення наймитства в українській традиційній народній культурі в дослідженнях другої половини ХХI - початку ХХI століття/ В. Маліков //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2009. - N 4/5. - C. 111 - 118. 7. Мушинка М. Дослідниця духовної культури українців Словаччини : (до ювілею фольклористки Надії Вархол)/ М. Мушинка //Народна творчість та етнографія. - К., 2010. - N 3. - C. 110 - 117.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти : 1. Критерії можливостей форм колективної творчої роботи вчителя з учнями. 2. Напрями і форми соціально-виховної роботи класного керівника. 3. Вплив сучасного керівника початкової школи на ефективний соціалізуючий процес дитини.ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ!!!!!!! (20:11:2010, 16:21)

Добрий день! 1. Довідник класного керівника: Збірник документів/ Мін-во освіти України ін-т змісту і методів навчання; Мiн-во освiти України Iн-т змiсту i методiв навчання. - К., 1996. - 238 c 2. Середюк Г. М. Педагогічний пошук класного керівника/ Г. М.Середюк. - Вид. 2-ге, доп.. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - 120 с 3. Додусенко Н. О. Проектна діяльність в початковій школі / Н. О.Додусенко, І. В.Нетужилова. - Х.: Основа, 2010. - 223 с. - (Бібліотека журналу " Початкове навчання та виховання"; вип. 4 (76))

[ Наверх ]

 Допоможіть підшукати матеріал до теми "Історія податкової справи" (30:11:2010, 09:14)

Добрий день!http://siver-info.com/news/2010-06-25-2104; http://www.kyivsta.gov.ua/modern/ist_modern2.htm; http://www.nalog.od.ua/history.php?tid=14; http://www.vuzlib.net/mudrak/28.htm; http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=4739&titles=%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83

[ Наверх ]

 ї на тему "Безготівковий обіг: організація його обліку і аудиту" (13:11:2010, 15:19)

Добрий день!Радимо використати: 1. Безклубий І. Поняття безготівкових відносин/ І. Безклубий //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2005. - №1. - C. 19-21 2. Готівковий та безготівковий обіг //Дебет-Кредит. - Киiв, 2004. - №20. - "Нова бухгалтерія" - С8-158 3. Кравець В. Інтернет - платежі в системі безготівкових розрахунків/ В. Кравець; К. Кузнєцов; А. Со-ловйова //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2005. - №37. - C. 49-52 4. Мосейчук В. Безготівкові розрахунки - тепер за новою інструкцією/ В. Мосейчук //Дебет-Кредит. - Киiв, 2004. - №15 5. Мосейчук В. Що нового у безготівкових розрахунках/ В. Мосейчук //Дебет-Кредит. - Киiв, 2003. - №21. - C. 12-13 6. Тиравська Г. Як обрати оптимальний варіант безготівкових розрахунків/ Г. Тиравська //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2003. - №12. - C. 36-42 7. Шаповал О. Особливості готівкових та безготівкових розрахунків/ О. Шаповал //Бухгалтерія:: збірник систематизованого законодавства. - Киiв, 2005. - №7. - C. 175-176

[ Наверх ]

 книга з товарознавства не продовольчих товарів 1-2Л.Г войнаш де можна скачати цю книгу ?? (10:11:2010, 12:51)

Добрий день! Повного тексту вказаної Вами книги не виставлено в мережі інтернет. У фондах нашох книгозбірні наявні такі книги: 1. Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби: підруч. для вузів/ Л.І.Байдакова. - К.: Вища шк., 2007. - 183 с 2. Беднарчук М. С. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі: підручник/ М. С.Беднарчук, О. В.Шумський. - Л.: Магнолія 2006, 2009. - 424 с 3. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів: Навч. посіб./ А.В.Власова. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 208 с 4. Зрезарцев М. П. Товарознавство сировини та матеріалів: навч. посіб./ М. П.Зрезарцев, В. М.Зрезарцев, В. П.Параніч. - К.: ЦУЛ, 2008. - 404 с 5. Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти: Навч. посіб./ О.Ф.Оснач. - К.: ЦУЛ, 2007. - 304 с

[ Наверх ]

 концепція національного виховання за Ушинський (5:11:2010, 17:27)

Добрий день!http://ua.textreferat.com/referat-12506-10.html; http://refs.uaclub.net.ua/25/8677771/10/index.html. Пропонуємо мереглянути джерела: 1. Бондар Л. Питання навчання і виховання в поглядах К. Ушинського і В. Сухомлинського/ Л. Бон-дар //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2008. - N9. - C. 12-15 2. Руденко Ю. Велети української духовності або педагогіка М. Драгоманова і К. Ушинського: виховні ідеали, національні цінності/ Ю. Руденко //Освіта: громадсько - політична газета . - Киiв, 2004. - №20. - C. 6-7.

[ Наверх ]

 матеріал на тему: "Порівняльний аналіз різних джерел формування основних засобів підприємства. Комплексна оцінка ефективності використання лізингу для оновлення основних засобів на даному підприємстві"

Добрий день! Пропонуємо джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. СМИРНОВ А.Л. Лизинговые операции/ А.Л. СМИРНОВ . - М.: АО "Консалтбанкир", 1995. - 136 c. 2. МiЩЕНКО В.I. Основи лізингу: Навч. посібник/ В.I. МiЩЕНКО ; В.і. МіЩЕНКО ; Міщенко В.і., Луб'яницький О.Г., Слав'янська Н.Г.. - К.: Знання, 1997. - 138 c. 1. Асмолова Г. Механізм регулювання відтворення основних засобів підприємств/ Г. Асмолова //Економіст. - 2007. - №7. - C. 24-27. 2. Голепа Т. Особливості формування джерел відтворення основних засобів у сільськогосподарських підприємствах/ Т. Голепа //Економіка АПК: міжнародний науко-во - виробничий. - 2006. - №9. - C. 77 - 81. 3. Гордієнко М. Визначенння терміну корисного використання основних засобів/ М. Гордієнко //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - 2004. - №2. - C. 25 - 28. 4. Дейнега І. Інформаційне супровадження споживання основних засобів на підприємствах/ І. Дейне-га //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - 2004. - №4. - C. 181-187. 5. Колбасін Ю. Фінансовий лізинг як джерело формування основних засобів аграрних підприємств / Ю. Колбасін //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2007. - №9. - C. 20 - 24. 6. Куцміда Н. Надходження ОЗ на підприємство/ Н. Куцміда //Дебет-Кредит. - Київ, 2010. - №21. - C. 21-26. 7. Мних Є. Відтворення основних засобів на підприємствах України:теорія і практика рбліку та аналізу/ Є. Мних //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2008. - №8. - C. 65. 8. Надворняк Я. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації як джерела відтворення основ-них засобів / Я. Надворняк //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2008. - №11. - C. 84 - 90. 9. Плаксієнко В. Економічне значення нарахування амортизації основних засобів аграрних підприємств в умовах голбалізації/ В. Плаксієнко //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - 2010. - №8. - C. 28-35. 10. Рибалко О.М. Визначення та первинна оцінка основних засобів/ О.М. Рибалко //Економіка та держа-ва: Міжнародний науково-практичний журнал. - 2005. - №8. - C. 10-12. 11. Руденко М. Лізинг в АПК у контексті відновлення основних засобів аграрних підприємств / М. Руденко //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2009. - №4. - C. 63 - 68. 12. Самостійне виготовлення (створення) основних засобів(фондів) для власних потреб підприємства //Вісник податкової служби України . - 2010. - №16. - C. 11-12. - (Документи. Коментарі. Роз'яснення) 13. Утенкова К. Відтворення орендованих основних засобів в аграрних підприємствах України/ К. Утен-кова //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - 2006. - №2. - C. 67 -72. 14. Шевченко Н. Облік основних засобів в аграрних підприємствах/ Н. Шевченко; Н. Шевчвнко //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - №2. - C. 46-47.

[ Наверх ]

 на тему "Шляхи вдосконалення методики аналізу готової продукції " (20:11:2010, 23:32)

Добрий день!Радимо використати наступні джерела інформації: 1. Бірюкова О. Облік реалізації готової продукції/ О. Бірюкова //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - Киiв, 2004. - №19. - C. 6 -8 2. Губарик О. Технологія автоматизації бухгалтерського обліку готової продукції та процесу її реалізації/ О. Губарик //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2010. - №19. - C. 27-30 3. Кулик А. Якість як передумова конкурентоспроможності виробництва готової продукції/ А. Кулик //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2007. - №8. - C. 114 - 123 4. Олександр Тараненко : " Вітчизняні підприємства мають нарощувати експорт готової продукції" //Діловий вісник: Журнал торгово-промислової палати України. - Киiв, 2005. - №10. - C. 2-3 5. Попов О. Питання методології управління запасами сировини та готової продукції підприємств харчової промисловості / О. Попов //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2010. - №15. - C. 19-22 6. Слюсарчук Л. Класифікація готової продукції/ Л. Слюсарчук //Зовнішня торгівля : право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - Київ, 2008. - №2. - C. 150-154

[ Наверх ]

 Нова якість літератури для дітей 19 століття: специфіка стилів, жанрів, естетична система.Дуже дякую ВАМ!!!!!!!! (15:11:2010, 15:09)

Добрий день!http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=20&cm=1629; http://filology.info/?p=154; http://disser.com.ua/contents/6388.html. Також пропонуємо переглянути джерела з фонду нашої бібліотеки: 1. Тарасюк Г. Що читають наші діти/ Г. Тарасюк; О. Шарварок //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2006. - №3. - C. 3. 2. Федяй Т. Діти повинні знати свої права : [ Про книгу С.Гавриша ~Маленькі історії про великі істини ~ і правову культу-ру особистості] // Рідна школа . - 2002 . - N 10 . - с .67 - 69. 3. Гнідець У. Література для дітей та юнацтва як самобутній естетичний феномен : з історії становлення/ У. Гнідець //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Щомісячний науково-методичний жур-нал. - Київ, 2009. - № 10. - С. 62-64. 4. Перший Міжнародний симпозіум "Література. Діти. Час" : центром дослідження літератури для дітей та юнацтва проведений 1-5 червня у м. Львові //Українська мова та література. Шкільний світ: всеукраїнська газета для вчителів. - К., 2010. - № 25. - С. 15 - 16.

[ Наверх ]

 Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка (27:11:2010, 15:36)

Добрий день! Вказана Вами книга є у фондах нашої книгозбірні: ОЗiРСЬКА С.М., ПОЛЯНСЬКИЙ Ю.Д.. Системи державної служби європейських країн : Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка/ ПОЛЯНСЬКИЙ Ю.Д. ОЗiРСЬКА С.М.; ПОЛЯНСЬКИЙ Ю.Д. ОЗіРСЬКА С.М.. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - 168 c. - ISSN 966-7353-55-9 Экземпляры: всего:1 - чз(1)

[ Наверх ]

 Підкажіть на якому сайті можна знайти багато інформаціїї про Йоанна Пінзеля. (19:11:2010, 17:25)

Добрий день! http://www.rtkorr.com/news/2009/11/09/67249.new http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C http://www.zn.ua/3000/3760/60355/ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1048399

[ Наверх ]

 Підкажіть,будь ласка, де можна знайти відповідь на питання: Досвід закордонних держав у забезпеченні безпеки підприємницької діяльності. Буду Вам дуже вдячна! (5:11:2010, 11:09)

Добрий день!http://in1.com.ua/article/3041/; http://www.br.com.ua/referats/Pidpriemnictvo/22922-3.html; http://referat-ukr.com/pravove-regulyuvannya-ekonomki/ekonomichna-bezpeka-pidpriemniczkoi-dyalnosti.html. А також пропонуємо підручники: 1. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб./ Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. - К.: ЦУЛ, 2009. - 256 с. 2. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб./ Л.І.Донець, Н.В.Ващенко. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 240 с. 3. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб./ В. Л. Ор-тинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко. - К.: Правова єдність, 2009. - 543 с. 4. Зубок М.І. Безпека підприємницької діяльності.: Нормативно-правові документи комерційного підприємства, банку/ М.І.Зубок, Р.М.Зубок. - К.: Істина, 2004. - 144 с. 5. Валлен Ф. Швеція: шлях від відсталості до модернізації/ Ф. Валлен //Національна безпека і оборо-на. - Киiв, 2009. - №1. - C. 23-26. 6. Ткач С.М. Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної безпеки на прикладі США та Канади/ С.М. Ткач //Проблеми раціонального використання соціально - економічного та природно - ресурсного потенціалу регіону : фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - ISBN 966-517-525-4. - 2009. - Вип.15, №3. - C. 28-34.

[ Наверх ]

 Підскажіть будласка де можна найти або скачати контрольну по темі Економічна оцінка лісових ресурсів. (17:11:2010, 12:28)

Добрий день!http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_4/223_Dworiaszyna_15_4.pdf; http://tourlib.net/books_ukr/fomenko34.htm; http://referaty.com.ua/ukr/details/747/1/; http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=905&start=4

[ Наверх ]

 ПРИВІТ! ХОЧУ ВІДПРАВИТИ МАТЕРІАЛТ ДО ГАЗЕТИ

Добрий день ! вул.М. Раскової, 13,к. 601, Київ, 02660 Тел/факс:(044) 501-86-65 (044) 517-85-81

[ Наверх ]

 Чи можу я переглянути у Вас у Бібліотеці “Статистичний щорічник Рівненської області за 2009 рік”. (30:11:2010, 14:07)

Добрий день!Так, на 4-му поверсі у краєзнавчому відділі. Будемо раді Вам допомогти.

[ Наверх ]