// архів 2007-2013

липень 2009Запитання
Де можна знайти відповідь на питання: Які критерії обороноздатності рослин, породи тварин ви можете назвати. Заздалегідь вдячний. (20:07:2009, 19:01)
Добрий день ! Мені потрібні матеріали для написання контрольної роботи на тему : " Поняття судово - бухгалтерської експертизи " , чи зможете Ви мені допомогти ? Дякую (28:07:2009, 20:43)
Добрий день, де можна скачати безкоштовно підручник Штефанович Д.А. Управління підприємницьким ризиком. Тернопіль, "Економічна думка", 2000. (16:07:2009, 22:33)
Доброго дня! Де можна скачати чи прочитати в ел.вигляді навчальний посібник "Фінансовий ринок"Маслова С.О Опалов О.А. Дякую (21:07:2009, 10:01)
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу для написання магістерської роботи з теми " Волинські княгині у відродженні української держави". Заздалегідь дякую. (9:07:2009, 10:24)
Доброго дня!!!допоможіть, будь-ласка, знайти підручники в електронному вигляді з предмету "Політологія".Заздалегідь дякую! (7:07:2009, 14:46)
доброго, дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "Необоротні матеріальні активи: методика та організація обліку" Дякую. (13:07:2009, 19:18)
Допоможіть, будь ласочки, знайти в електронному вигляді підручник Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – К.: Знання, 2006. 471 с. Вельми дякую. (23:07:2009, 15:34)
Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріали по темі "Облік, аналіз і контроль витрат:проблемні аспекти" (11:07:2009, 15:13)
Допоможіть,будь ласка, де можна знайти електронні навчальні посібники з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" з грифом МОН (15:07:2009, 10:22)
допоможыть, будь-ласка, найти будь-яку ынформацыю на тему "Забезпечення виконання зобовязань (господарське право" (14:07:2009, 20:34)
Дуже потрібна електронна адреса сайта Рівненський державний університет (25:07:2009, 19:37)
За які роки в бібліотеці є журнали "Київська старовина", "Визвольний шлях", "Архіви України" та газета "Шлях перемоги"? (3:07:2009, 00:53)
Нещодавно почула про те, що у бібліотеці відкрився сектор обміну книг. Чи могли б розповісти докладніше? Дякую (16:07:2009, 10:36)
Підскажіть будь-ласка наказ №488 від 20.05.06р.Міністерсва трансорту по обліку та списанню шин де знайти та коментарі до нього, оскільки я не знайшов по ньому марку автомобіля мітсубісі-грандіс.Завчасно дякую (15:07:2009, 20:31)
Прошу, подайте перелік джерел (книги, публікації в періодиці), що наявні в бібліотеці щодо музею, заснованого Богданом І Варварою Ханенками. (3:07:2009, 00:50)
Шукаю для доньки аудиокниги для позакласного читання у 6 класі. Допоможіть знайти.Будь ласка!!! (13:07:2009, 20:34)

Відповіді
 Де можна знайти відповідь на питання: Які критерії обороноздатності рослин, породи тварин ви можете назвати. Заздалегідь вдячний. (20:07:2009, 19:01)

Добрий день! Пропонуємо: Охорона , вивчення і збагачення рослинного світу : Респ. міжвід. наук. зб. Вип. 18. - К.: Либiдь, 1991. - 134 c. Їх треба зберегти [рідкісні тварини Рівнен. обл.]/ відпов. за вип. І. Л. Сацюк. - Рівне: БНІТ, 2002. - 12 л. Охорона тваринного світу / Борейко В.Є., Архіпчук В.О., Бриних В.О. та ін.. - К.: Урожай, 1992. - 217 c

[ Наверх ]

 Добрий день ! Мені потрібні матеріали для написання контрольної роботи на тему : " Поняття судово - бухгалтерської експертизи " , чи зможете Ви мені допомогти ? Дякую (28:07:2009, 20:43)

Добрий день! Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.посіб.для вузів/ Г.Г.Мумінова-Савіна. - К.: КНЕУ, 2003. - 202 с. Рудницький В.С. Судово - бухгалтерська експертиза економічних порушень (опорний конспект): Навч. посіб./ В.С.Рудницький. - К.: Професіонал, 2004. - 304 с Судова експертиза : нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: (навч.-довід.посіб.). - Х.: Одіссей, 2004. - 448 с

[ Наверх ]

 Добрий день, де можна скачати безкоштовно підручник Штефанович Д.А. Управління підприємницьким ризиком. Тернопіль, "Економічна думка", 2000. (16:07:2009, 22:33)

Добрий день! Електронна версія підручника не знайдена. Пропонуємо Вам скористатися літературою з фонду нашої бібліотеки : Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві/ Т.М. Борисова //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №7. - C. 116-121 Карпунцов М.В. Ризикостійкість підприємства/ М. В. Карпунцов //Актуальні проблеми економіки: Науко-вий економічний журнал. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 3. - C. 71-76 Карпунцов М.В. Управління ризикостійкістю підприємства/ М.В. Карпунцов //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №9. - C. 72-74 Лук"янова В. Теоретичні підходи до управління підприємством в умовах невизначенності/ В. Лук"янова //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - Киiв, 2006. - №1. - C. 28-32 Мізюк Б. Фінансовий механізм управління ризиками підприєств/ Б. Мізюк //Фінанси України: Нау-ково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - Киев, 2003. - №11. - C. 66-72

[ Наверх ]

 Доброго дня! Де можна скачати чи прочитати в ел.вигляді навчальний посібник "Фінансовий ринок"Маслова С.О Опалов О.А. Дякую (21:07:2009, 10:01)

Добрий день! http://studyport.org.ua/load/5-1-0-25

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу для написання магістерської роботи з теми " Волинські княгині у відродженні української держави". Заздалегідь дякую. (9:07:2009, 10:24)

Добрий день! http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=7&Itemid=25

[ Наверх ]

 Доброго дня!!!допоможіть, будь-ласка, знайти підручники в електронному вигляді з предмету "Політологія".Заздалегідь дякую! (7:07:2009, 14:46)

Добрий день! http://st.zu.edu.ua/polit/liter.htm http://litopys.org.ua/links/inpolit.htm

[ Наверх ]

 доброго, дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "Необоротні матеріальні активи: методика та організація обліку" Дякую. (13:07:2009, 19:18)

Добрий день! Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів: Навч. посіб./ І.М.Павлюк. - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2003. - 176 с. 1. Городянська Л. Відтворення необоротних матеріальних ресурсів у вітчизняній обліково-аналітичній системі/ Л. Городянська //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2008. - №9. - C. 4-8 2. Лузан В. Яку форму акта застосовують для списання малоцінних матеріальних необоротних активів/ В. Лузан //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №106. - C. 34-36 3. Павлюк І. Особливості бухгалтерського обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, а також малоцінних і швидкозношуваних предметів/ І. Павлюк //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2006. - №2. - C. 20-26 4. Петрова С. Переоцінка необоротних матеріальних та нематеріальних активів банками України/ С. Петрова //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2003. - №36. - C. 43-45 5. Сажинець С. Про уніфікацію обліку довгострокових малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємствах/ С. Сажинець //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2004. - №8. - C. 25-31 6. Ткач Н.О. Проблеми первинного обліку необоротних матеріальних активів підприємств будівельного комплексу/ Н.О. Ткач //Вісник українського державного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип.2(26). - C. 181-186

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласочки, знайти в електронному вигляді підручник Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – К.: Знання, 2006. 471 с. Вельми дякую. (23:07:2009, 15:34)

Добрий день! Текст цієї книги в інтернеті не виставлений. Книга є у фонді нашої бібліотеки. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – К.: Знання, 2003, 2007.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріали по темі "Облік, аналіз і контроль витрат:проблемні аспекти" (11:07:2009, 15:13)

Добрий день! Пропонуємо: Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник/ Секретаріат Ради Скарбниці Канади; Секретарiат Ради Скарбницi Канади. - 2-ге. - К: Основи, 2000. - 175 c Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності: Наук.-практ. посіб./ В.О.Ластовецький. - Чернівці: Місто, 2003. - 155 с Міклуха О.Л. Облік та аналіз надзвичайних доходів і витрат/ О.Л.Міклуха. - Рівне: НУВГП, 2005. - 150 с Андрющенко Н. Суть і значення витрат : історичний аспект/ Н. Андрющенко //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2007. - №5. - C. 3-5 Охрамович О.Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки/ О. Р. Охрамович //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2009. - N 3. - C. 214-220. Антоненко Н.В. Облік логістичних витрат/ Н. В. Антоненко //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 11. - C. 234- Мачулка О. Облік та аналіз витрат : управлінський аспект / О. Мачулка //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2008. - №10. - C. 30--34 Прокопенко В. Бухгатерські витрати без первинки: міф чи реальність/ В. Прокопенко //Все про бухгал-терський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2009. - №61. - C. 4-7

[ Наверх ]

 Допоможіть,будь ласка, де можна знайти електронні навчальні посібники з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" з грифом МОН (15:07:2009, 10:22)

Добрий день! http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EMMSES/texts.html

[ Наверх ]

 допоможыть, будь-ласка, найти будь-яку ынформацыю на тему "Забезпечення виконання зобовязань (господарське право" (14:07:2009, 20:34)

Добрий день! 1. Ємельянова Л. Трансформації поглядів римських юристів на характер забезпечення належного вико-нання договірних зобов'язань/ Л. Ємельянова //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2004. - №6. - C. 25-27 (Шифр П8/2004/6) 2. Єфімов О. Забезпечення виконання зобов'язань/ О. Єфімов //Бухгалтерія. - Киiв, 2004. - №48. - C. 59-64 (Шифр Б7/2004/48) 3. Андріанов М. Принципи публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов"язань/ М. Андріанов //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2004. - N5. - C. 59-63 (Шифр П668625/2004/5) 4. Бєликов О. На закон сподівайся, а на боржника нарікай: Забезпечення виконання зобов"язень у господарських договорах/ О. Бєликов //Закон & бізнес. - Киiв, 2007. - №18/19. - C. 10 (Шифр з1/2007/18) 5. герасименко О. До питання про забеспечення виконання господарських зобов'язань з реалізації продукції/ О. герасименко //Підприємництво, господарство і право: науково - практич-ний господарсько - правовий. - Киiв, 2003. - №9. - C. 63-65 (Шифр П8/2003/9) 6. Кам'янський А. Як забезпечити виконання зобов'язання/ А. Кам'янський //Податкове планування: Жур-нал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2004. - №7. - C. 48-57 (Шифр П11/2004/7) 7. Карнаух Т. Притримання-новий вид забезпечення виконання зобов'язань/ Т. Карнаух //Бухгалтерія. - Киiв, 2004. - №44. - C. 65-69 (Шифр Б7/2004/44) 8. Піцик А. Загальна правова характеристика способів забезпечення виконання зобов'язань/ А. Піцик //Бухгалтерія. - Киiв, 2004. - №30. - C. 19-21 (Шифр Б7/2004/30) 9. Попов Ю. Поняття забезпечення виконання зобов'язання/ Ю. Попов //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2008. - №6. - C. 119-123 (Шифр П668625/2008/6) 10. Порука є способом забезпечення виконання зобов"язень і не може бути виключ-ною підставою для виникнення у кредитора прав власності //Закон & бізнес. - Киiв, 2007. - №15. - C. 15 (Шифр з1/2007/15) 11. Рогач О. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань/ О. Рогач; Г. Миронрва; М. Кубах; Д. Сахарук; І. Боровська; В. Васильченко //Підприємництво, господарство і пра-во: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2003. - №12. - C. 31-34 (Шифр П8/2003/12) 12. Сабодаш Р. Страхування кредитних ризиків-способів забезпечення виконання зобов'язань чи їх ок-ремий вид?/ Р. Сабодаш //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2005. - №11. - C. 123-125 (Шифр П8/2005/11) 13. Шенк О. Як забезпечити виконання зобов'язань через кризу неплатежів./ О. Шенк //Все про бух-галтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2009. - №5. - C. 19-20 (Шифр В5/2009/5)

[ Наверх ]

 Дуже потрібна електронна адреса сайта Рівненський державний університет (25:07:2009, 19:37)

Добрий день! Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) Офіційний сайт Рівненського державного гуманітарного університету міститься інформація про університет, структуру, навчання, наукову роботу, студентське життя, та інформація для вступників. Контакти: 33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12 Телефони: (0362) 26-48-69, 22-34-07, 22-34-17 Телефон/факс: (0362) 26-78-65, 26-37-15 Веб-сторінка: http://rshu.edu.ua Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) Ректор - Гурин Василь Арсентійович Сьогодні Національний університет водного господарства та природокористування - сучасний навчально-науковий заклад ІV рівня акредитації. До його складу входить 9 факультетів. Контакти: Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, Україна Телефон: +38..., 22-63-99 Веб-сторінка: http://www.nuwm.rv.ua

[ Наверх ]

 За які роки в бібліотеці є журнали "Київська старовина", "Визвольний шлях", "Архіви України" та газета "Шлях перемоги"? (3:07:2009, 00:53)

Добрий день! "Київська старовина" 1998-2001, 2003, 2006-2009 , "Визвольний шлях" 1993-2009, "Архіви України" 1966-1993, газету "Шлях перемоги" бібліотека не отримувала.

[ Наверх ]

 Нещодавно почула про те, що у бібліотеці відкрився сектор обміну книг. Чи могли б розповісти докладніше? Дякую (16:07:2009, 10:36)

Добрий день! Сектор обміну книг знаходиться у відділі абонемента. Книги замінюються рівноцінними їм, терміном на один місяць.

[ Наверх ]

 Підскажіть будь-ласка наказ №488 від 20.05.06р.Міністерсва трансорту по обліку та списанню шин де знайти та коментарі до нього, оскільки я не знайшов по ньому марку автомобіля мітсубісі-грандіс.Завчасно дякую (15:07:2009, 20:31)

Добрий день! Публiкацiї документа Офіційний вісник України вiд 05.07.2006 - 2006 р., № 25, стор. 218, стаття 1837, код акту 36646/2006 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0712-06

[ Наверх ]

 Прошу, подайте перелік джерел (книги, публікації в періодиці), що наявні в бібліотеці щодо музею, заснованого Богданом І Варварою Ханенками. (3:07:2009, 00:50)

Добрий день! 1. Великий український меценат : [до 160-річчя від дня народження юриста , мис-тецтвознавця , колекціонера ,громадського та державного діяча Б. І. Ханенка ( 1848-1917 )] //Календар знаменних і пам'ятних дат: Реком. бібліографічний довідник/ Нац. перлам. б-ка України, Книжкова палата України. - К., 2008. - Т.1. - C. 32-38: портр 2. Карпенко В. Музей Ханенків відкрив східну експозицію/ В. Карпенко //Український музей: інформаційний бюлетень. - Київ, 2006. - №6. - C. 5 3. Кормакова Т. Мистецтвознавець, колекціонер, меценат (до 160-річчя від дня народження Богдана Ханенка)/ Т. Кормакова //Мистецтво та освіта: Науково-методичний журнал. - Киiв, 2008. - №3. - C. 58-60 4. Рудик Г. Відповідальний музей: "Східна колекція" як пілотний проект оновленої концепції музею Ханенків/ Г. Рудик //Український музей: інформаційний бюлетень. - Київ, 2008. - №1. - C. 4 5. Музей західного та східного мистецтва / Киів // Пам`яткиУкраїни : історія та культура . - 1998 . - N 2 . - С 1-33 . - /спецвипуск

[ Наверх ]

 Шукаю для доньки аудиокниги для позакласного читання у 6 класі. Допоможіть знайти.Будь ласка!!! (13:07:2009, 20:34)

Добрий день! http://uabooks.info/ua/prices/?authors=&caption=&publishing_house=&book_code=&all_catalog_flag=&cid=0&start=750

[ Наверх ]