// архів 2007-2013

липень 2009Запитання
Де можна знайти відповідь на питання: Які критерії обороноздатності рослин, породи тварин ви можете назвати. Заздалегідь вдячний. (20:07:2009, 19:01)
Добрий день ! Мені потрібні матеріали для написання контрольної роботи на тему : " Поняття судово - бухгалтерської експертизи " , чи зможете Ви мені допомогти ? Дякую (28:07:2009, 20:43)
Добрий день, де можна скачати безкоштовно підручник Штефанович Д.А. Управління підприємницьким ризиком. Тернопіль, "Економічна думка", 2000. (16:07:2009, 22:33)
Доброго дня! Де можна скачати чи прочитати в ел.вигляді навчальний посібник "Фінансовий ринок"Маслова С.О Опалов О.А. Дякую (21:07:2009, 10:01)
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу для написання магістерської роботи з теми " Волинські княгині у відродженні української держави". Заздалегідь дякую. (9:07:2009, 10:24)
Доброго дня!!!допоможіть, будь-ласка, знайти підручники в електронному вигляді з предмету "Політологія".Заздалегідь дякую! (7:07:2009, 14:46)
доброго, дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "Необоротні матеріальні активи: методика та організація обліку" Дякую. (13:07:2009, 19:18)
Допоможіть, будь ласочки, знайти в електронному вигляді підручник Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – К.: Знання, 2006. 471 с. Вельми дякую. (23:07:2009, 15:34)
Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріали по темі "Облік, аналіз і контроль витрат:проблемні аспекти" (11:07:2009, 15:13)
Допоможіть,будь ласка, де можна знайти електронні навчальні посібники з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" з грифом МОН (15:07:2009, 10:22)
допоможыть, будь-ласка, найти будь-яку ынформацыю на тему "Забезпечення виконання зобовязань (господарське право" (14:07:2009, 20:34)
Дуже потрібна електронна адреса сайта Рівненський державний університет (25:07:2009, 19:37)
За які роки в бібліотеці є журнали "Київська старовина", "Визвольний шлях", "Архіви України" та газета "Шлях перемоги"? (3:07:2009, 00:53)
Нещодавно почула про те, що у бібліотеці відкрився сектор обміну книг. Чи могли б розповісти докладніше? Дякую (16:07:2009, 10:36)
Підскажіть будь-ласка наказ №488 від 20.05.06р.Міністерсва трансорту по обліку та списанню шин де знайти та коментарі до нього, оскільки я не знайшов по ньому марку автомобіля мітсубісі-грандіс.Завчасно дякую (15:07:2009, 20:31)
Прошу, подайте перелік джерел (книги, публікації в періодиці), що наявні в бібліотеці щодо музею, заснованого Богданом І Варварою Ханенками. (3:07:2009, 00:50)
Шукаю для доньки аудиокниги для позакласного читання у 6 класі. Допоможіть знайти.Будь ласка!!! (13:07:2009, 20:34)

Відповіді
 Де можна знайти відповідь на питання: Які критерії обороноздатності рослин, породи тварин ви можете назвати. Заздалегідь вдячний. (20:07:2009, 19:01)

Добрий день! Пропонуємо: Охорона , вивчення і збагачення рослинного світу : Респ. міжвід. наук. зб. Вип. 18. - К.: Либiдь, 1991. - 134 c. Їх треба зберегти [рідкісні тварини Рівнен. обл.]/ відпов. за вип. І. Л. Сацюк. - Рівне: БНІТ, 2002. - 12 л. Охорона тваринного світу / Борейко В.Є., Архіпчук В.О., Бриних В.О. та ін.. - К.: Урожай, 1992. - 217 c

[ Наверх ]

 Добрий день ! Мені потрібні матеріали для написання контрольної роботи на тему : " Поняття судово - бухгалтерської експертизи " , чи зможете Ви мені допомогти ? Дякую (28:07:2009, 20:43)

Добрий день! Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.посіб.для вузів/ Г.Г.Мумінова-Савіна. - К.: КНЕУ, 2003. - 202 с. Рудницький В.С. Судово - бухгалтерська експертиза економічних порушень (опорний конспект): Навч. посіб./ В.С.Рудницький. - К.: Професіонал, 2004. - 304 с Судова експертиза : нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: (навч.-довід.посіб.). - Х.: Одіссей, 2004. - 448 с

[ Наверх ]

 Добрий день, де можна скачати безкоштовно підручник Штефанович Д.А. Управління підприємницьким ризиком. Тернопіль, "Економічна думка", 2000. (16:07:2009, 22:33)

Добрий день! Електронна версія підручника не знайдена. Пропонуємо Вам скористатися літературою з фонду нашої бібліотеки : Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві/ Т.М. Борисова //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №7. - C. 116-121 Карпунцов М.В. Ризикостійкість підприємства/ М. В. Карпунцов //Актуальні проблеми економіки: Науко-вий економічний журнал. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 3. - C. 71-76 Карпунцов М.В. Управління ризикостійкістю підприємства/ М.В. Карпунцов //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №9. - C. 72-74 Лук"янова В. Теоретичні підходи до управління підприємством в умовах невизначенності/ В. Лук"янова //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - Киiв, 2006. - №1. - C. 28-32 Мізюк Б. Фінансовий механізм управління ризиками підприєств/ Б. Мізюк //Фінанси України: Нау-ково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - Киев, 2003. - №11. - C. 66-72

[ Наверх ]

 Доброго дня! Де можна скачати чи прочитати в ел.вигляді навчальний посібник "Фінансовий ринок"Маслова С.О Опалов О.А. Дякую (21:07:2009, 10:01)

Добрий день! http://studyport.org.ua/load/5-1-0-25

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу для написання магістерської роботи з теми " Волинські княгині у відродженні української держави". Заздалегідь дякую. (9:07:2009, 10:24)

Добрий день! http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=7&Itemid=25

[ Наверх ]

 Доброго дня!!!допоможіть, будь-ласка, знайти підручники в електронному вигляді з предмету "Політологія".Заздалегідь дякую! (7:07:2009, 14:46)

Добрий день! http://st.zu.edu.ua/polit/liter.htm http://litopys.org.ua/links/inpolit.htm

[ Наверх ]

 доброго, дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "Необоротні матеріальні активи: методика та організація обліку" Дякую. (13:07:2009, 19:18)

Добрий день! Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів: Навч. посіб./ І.М.Павлюк. - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2003. - 176 с. 1. Городянська Л. Відтворення необоротних матеріальних ресурсів у вітчизняній обліково-аналітичній системі/ Л. Городянська //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2008. - №9. - C. 4-8 2. Лузан В. Яку форму акта застосовують для списання малоцінних матеріальних необоротних активів/ В. Лузан //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №106. - C. 34-36 3. Павлюк І. Особливості бухгалтерського обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, а також малоцінних і швидкозношуваних предметів/ І. Павлюк //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2006. - №2. - C. 20-26 4. Петрова С. Переоцінка необоротних матеріальних та нематеріальних активів банками України/ С. Петрова //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2003. - №36. - C. 43-45 5. Сажинець С. Про уніфікацію обліку довгострокових малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємствах/ С. Сажинець //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2004. - №8. - C. 25-31 6. Ткач Н.О. Проблеми первинного обліку необоротних матеріальних активів підприємств будівельного комплексу/ Н.О. Ткач //Вісник українського державного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. - Рівне: УДУВГП. - 2004. - Вип.2(26). - C. 181-186

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласочки, знайти в електронному вигляді підручник Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – К.: Знання, 2006. 471 с. Вельми дякую. (23:07:2009, 15:34)

Добрий день! Текст цієї книги в інтернеті не виставлений. Книга є у фонді нашої бібліотеки. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – К.: Знання, 2003, 2007.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріали по темі "Облік, аналіз і контроль витрат:проблемні аспекти" (11:07:2009, 15:13)

Добрий день! Пропонуємо: Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник/ Секретаріат Ради Скарбниці Канади; Секретарiат Ради Скарбницi Канади. - 2-ге. - К: Основи, 2000. - 175 c Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності: Наук.-практ. посіб./ В.О.Ластовецький. - Чернівці: Місто, 2003. - 155 с Міклуха О.Л. Облік та аналіз надзвичайних доходів і витрат/ О.Л.Міклуха. - Рівне: НУВГП, 2005. - 150 с Андрющенко Н. Суть і значення витрат : історичний аспект/ Н. Андрющенко //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2007. - №5. - C. 3-5 Охрамович О.Р. Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки/ О. Р. Охрамович //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2009. - N 3. - C. 214-220. Антоненко Н.В. Облік логістичних витрат/ Н. В. Антоненко //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 11. - C. 234- Мачулка О. Облік та аналіз витрат : управлінський аспект / О. Мачулка //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2008. - №10. - C. 30--34 Прокопенко В. Бухгатерські витрати без первинки: міф чи реальність/ В. Прокопенко //Все про бухгал-терський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2009. - №61. - C. 4-7

[ Наверх ]

 Допоможіть,будь ласка, де можна знайти електронні навчальні посібники з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" з грифом МОН (15:07:2009, 10:22)

Добрий день! http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EMMSES/texts.html

[ Наверх ]

 допоможыть, будь-ласка, найти будь-яку ынформацыю на тему "Забезпечення виконання зобовязань (господарське право" (14:07:2009, 20:34)

Добрий день! 1. Ємельянова Л. Трансформації поглядів римських юристів на характер забезпечення належного вико-нання договірних зобов'язань/ Л. Ємельянова //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2004. - №6. - C. 25-27 (Шифр П8/2004/6) 2. Єфімов О. Забезпечення виконання зобов'язань/ О. Єфімов //Бухгалтерія. - Киiв, 2004. - №48. - C. 59-64 (Шифр Б7/2004/48) 3. Андріанов М. Принципи публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов"язань/ М. Андріанов //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2004. - N5. - C. 59-63 (Шифр П668625/2004/5) 4. Бєликов О. На закон сподівайся, а на боржника нарікай: Забезпечення виконання зобов"язень у господарських договорах/ О. Бєликов //Закон & бізнес. - Киiв, 2007. - №18/19. - C. 10 (Шифр з1/2007/18) 5. герасименко О. До питання про забеспечення виконання господарських зобов'язань з реалізації продукції/ О. герасименко //Підприємництво, господарство і право: науково - практич-ний господарсько - правовий. - Киiв, 2003. - №9. - C. 63-65 (Шифр П8/2003/9) 6. Кам'янський А. Як забезпечити виконання зобов'язання/ А. Кам'янський //Податкове планування: Жур-нал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2004. - №7. - C. 48-57 (Шифр П11/2004/7) 7. Карнаух Т. Притримання-новий вид забезпечення виконання зобов'язань/ Т. Карнаух //Бухгалтерія. - Киiв, 2004. - №44. - C. 65-69 (Шифр Б7/2004/44) 8. Піцик А. Загальна правова характеристика способів забезпечення виконання зобов'язань/ А. Піцик //Бухгалтерія. - Киiв, 2004. - №30. - C. 19-21 (Шифр Б7/2004/30) 9. Попов Ю. Поняття забезпечення виконання зобов'язання/ Ю. Попов //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2008. - №6. - C. 119-123 (Шифр П668625/2008/6) 10. Порука є способом забезпечення виконання зобов"язень і не може бути виключ-ною підставою для виникнення у кредитора прав власності //Закон & бізнес. - Киiв, 2007. - №15. - C. 15 (Шифр з1/2007/15) 11. Рогач О. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань/ О. Рогач; Г. Миронрва; М. Кубах; Д. Сахарук; І. Боровська; В. Васильченко //Підприємництво, господарство і пра-во: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2003. - №12. - C. 31-34 (Шифр П8/2003/12) 12. Сабодаш Р. Страхування кредитних ризиків-способів забезпечення виконання зобов'язань чи їх ок-ремий вид?/ Р. Сабодаш //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2005. - №11. - C. 123-125 (Шифр П8/2005/11) 13. Шенк О. Як забезпечити виконання зобов'язань через кризу неплатежів./ О. Шенк //Все про бух-галтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2009. - №5. - C. 19-20 (Шифр В5/2009/5)

[ Наверх ]

 Дуже потрібна електронна адреса сайта Рівненський державний університет (25:07:2009, 19:37)

Добрий день! Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) Офіційний сайт Рівненського державного гуманітарного університету міститься інформація про університет, структуру, навчання, наукову роботу, студентське життя, та інформація для вступників. Контакти: 33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12 Телефони: (0362) 26-48-69, 22-34-07, 22-34-17 Телефон/факс: (0362) 26-78-65, 26-37-15 Веб-сторінка: http://rshu.edu.ua Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) Ректор - Гурин Василь Арсентійович Сьогодні Національний університет водного господарства та природокористування - сучасний навчально-науковий заклад ІV рівня акредитації. До його складу входить 9 факультетів. Контакти: Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, Україна Телефон: +38..., 22-63-99 Веб-сторінка: http://www.nuwm.rv.ua

[ Наверх ]

 За які роки в бібліотеці є журнали "Київська старовина", "Визвольний шлях", "Архіви України" та газета "Шлях перемоги"? (3:07:2009, 00:53)

Добрий день! "Київська старовина" 1998-2001, 2003, 2006-2009 , "Визвольний шлях" 1993-2009, "Архіви України" 1966-1993, газету "Шлях перемоги" бібліотека не отримувала.

[ Наверх ]

 Нещодавно почула про те, що у бібліотеці відкрився сектор обміну книг. Чи могли б розповісти докладніше? Дякую (16:07:2009, 10:36)

Добрий день! Сектор обміну книг знаходиться у відділі абонемента. Книги замінюються рівноцінними їм, терміном на один місяць.

[ Наверх ]

 Підскажіть будь-ласка наказ №488 від 20.05.06р.Міністерсва трансорту по обліку та списанню шин де знайти та коментарі до нього, оскільки я не знайшов по ньому марку автомобіля мітсубісі-грандіс.Завчасно дякую (15:07:2009, 20:31)

Добрий день! Публiкацiї документа Офіційний вісник України вiд 05.07.2006 - 2006 р., № 25, стор. 218, стаття 1837, код акту 36646/2006 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0712-06

[ Наверх ]

 Прошу, подайте перелік джерел (книги, публікації в періодиці), що наявні в бібліотеці щодо музею, заснованого Богданом І Варварою Ханенками. (3:07:2009, 00:50)

Добрий день! 1. Великий український меценат : [до 160-річчя від дня народження юриста , мис-тецтвознавця , колекціонера ,громадського та державного діяча Б. І. Ханенка ( 1848-1917 )] //Календар знаменних і пам'ятних дат: Реком. бібліографічний довідник/ Нац. перлам. б-ка України, Книжкова палата України. - К., 2008. - Т.1. - C. 32-38: портр 2. Карпенко В. Музей Ханенків відкрив східну експозицію/ В. Карпенко //Український музей: інформаційний бюлетень. - Київ, 2006. - №6. - C. 5 3. Кормакова Т. Мистецтвознавець, колекціонер, меценат (до 160-річчя від дня народження Богдана Ханенка)/ Т. Кормакова //Мистецтво та освіта: Науково-методичний журнал. - Киiв, 2008. - №3. - C. 58-60 4. Рудик Г. Відповідальний музей: "Східна колекція" як пілотний проект оновленої концепції музею Ханенків/ Г. Рудик //Український музей: інформаційний бюлетень. - Київ, 2008. - №1. - C. 4 5. Музей західного та східного мистецтва / Киів // Пам`яткиУкраїни : історія та культура . - 1998 . - N 2 . - С 1-33 . - /спецвипуск

[ Наверх ]

 Шукаю для доньки аудиокниги для позакласного читання у 6 класі. Допоможіть знайти.Будь ласка!!! (13:07:2009, 20:34)

Добрий день! http://uabooks.info/ua/prices/?authors=&caption=&publishing_house=&book_code=&all_catalog_flag=&cid=0&start=750

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції