// архів 2007-2013

березень 2009Запитання
!Допоможіть знайти інформацію на ОДЗ з предмету "Триботехніка" на тему: "Плівка на металевих поверхнях" (14:03:2009, 18:44)
Будь ласка, підкажіть, де можна знайти інформацію на тему "Розвиток державний сектор економіки України". Дякую!!! (24:03:2009, 22:53)
велич науки та знань в сказці 15 річний капітан (1:03:2009, 12:55)
Вітання вам!!! Допоможіть знайти щось про правові основи взаємодії органів управління субєкта господарювання (25:03:2009, 16:35)
Где можно бесплатно скачать книги Войнаш Л.Г, Байдакова Л.І і др. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 1, 2. Спасибо! (14:03:2009, 14:45)
Де безкоштовно скачати книжку:Розміщення продуктивних сил і регіоналісгика: Стеченко Д.М. Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Вікар, 2002. (3:03:2009, 19:12)
Де знайти інформацію в електронному вигляді
Де знайти матеріал для контрольної роботи на теми: Проблематика та поетика роману Сервантеса «Дон Кіхот», або Драматургія Лопе де Веги. Дякую (9:03:2009, 13:02)
Де знайти матеріал для курсової на тему: Індивідуалізація навчання учнів в умовах сучасної школи. Дуже вдячний (9:03:2009, 13:00)
Де можна завантажити книгу Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с. чи хотяби сторінки з цієї книги 657-661. Дякую (20:03:2009, 01:35)
Де можна знайти в інтеренеті інформацію про лірику, загадки і акровірші Л.Глібова. (25:03:2009, 16:29)
де можна знайти підручник з менеджменту, автор Стадник (1:03:2009, 11:47)
Де можна скачати безкоштовно книгу Глущик С.Д., Дияк О.В., Шевчук С.В. "Сучасні ділові папери". – К., 2005 ? (16:03:2009, 18:23)
де скачати підручник з Ощадної справи (20:03:2009, 21:32)
Де я можу знайти книгу Grammar Exersices авторів Каушанська, Ковнер, Кожевникова. (4:03:2009, 17:19)
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання реферату на тему: "Портфель реальних (прямих) інвестицій" з інвестиційного менеджменту. Буду дуже Вам вдячний!!! (29:03:2009, 22:27)
Добрий день! допоможіть будь ласка знайти літературу по порівняльній політології!!!!!!!!! дуже дякую! (18:03:2009, 10:01)
Добрий день! Підкажіть будь ласка де можна скачати книгу: Литвин Б.М, Скочиляс С.М. Ринкові відносини в інвестиційному комплексі: Навчальний посібник.- Тернопіль: Економічна думка.-2002 Дякую! (24:03:2009, 13:15)
Добрий день!Допоможіть,будь-ласка,знайти реферат на тему "Теорії глобалізації".Дуже дякую! (29:03:2009, 14:45)
Добрий день,допоможіть будьласка знайти інформацію до теми курсової-Проблеми якості ресторанної продукції та шляхи іх вирішення.Удосконалення якості соусів.Дякую за допомогу. (13:03:2009, 08:39)
Добрий день. Допоможіть, будь ласка знайти матеріал для підготовки дипломної роботи "Способи кодування культури в німецьких і українських фразеологізмах". Мене цікавить інформація по класифікації німецьких фразеологізмів, способи кодування культури в німецьких фразеологізмів. (15:03:2009, 14:26)
Добрий день. Допоможить, будь ласка, знайти електроний варіант книги "Нормування праці" автор Багрова І.В. т а ін. а також Нормування праці у практиці (збірник задач) (29:03:2009, 17:07)
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з інформацією , що допоможе відповісти на такі питання:"Чим відрізняється мова журналістського та літературного творів? Що таке журналістський "штамп" та як його уникнути? Мовно-стилістичні крітерії, яких має дотримуватися журналіст". Дуже дякую! (24:03:2009, 19:34)
Доброго дня! Де можна скачати безкоштовно курсову роботу або матеріал для неї на тему "Інформаційно-аналітична діяльність Книжкової палати України" (7:03:2009, 16:33)
Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріал для написання дипломної роботи на тему: Маркетинг і виданичій сфері.(мається на увазі матеріали, що повязаня з редакцією газети, рекламою в газеті). Дякую. (13:03:2009, 22:58)
Доброго дня!!! Допоможіть знайти відповідь на запитання: "Які особливості підприємницької діяльності в грошово-кредитної, інноваційної сфери?" (9:03:2009, 17:08)
Доброго дня, допоможіть знайти літературу , інформацію в електроному виді або інтернет-сайти для написанння курсової роботи на тему: "Правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні" (13:03:2009, 16:08)
Доброго дня,будь ласка,прошу вас допомогти мені з джерелами,з яких я б взяла інформацію для курсової на тему "Емісійна політика акціонерних товариств" (27:03:2009, 20:47)
Доброго дня,допоможіть,будь ласка,мені потрібний електронний варіант журналу "Ринок цінних паперів"№1-2 за 2002рік.Буду дуже вдячна! (30:03:2009, 22:33)
Доброго, дня! підскажіть, будь-ласка, яка література у Вас є по необоротних матеріальних активах, (основних засобах) (22:03:2009, 18:33)
Допоможіть будь ласка :)) пишу курсову і відчуваю велику недостачу інформації. Можливо ви мені допоможете. буду вкрай вдячна. тема: Сили і засоби інформаційно-психологічного впливу в армії США план 1. Особливості становлення і розвитку навчально-освітніх установ у формуванні фахівців інформаційно-психологічного впливу. 2. Стратегія підготовки військового складу збройних сил США. 3. Масштабність поширення американського інформаційно-психологічного впливу у світі. (1:03:2009, 13:40)
Допоможіть будь ласка знайти журнал "Фінанси України" (14:03:2009, 16:57)
Допоможіть будь ласка знайти інформацію про облікову ставку і її застосування в різних країнах (26:03:2009, 00:18)
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової на тему Види інформаційної діяльності та їх особливості(з інформаційно-аналітичної діяльності) (10:03:2009, 13:33)
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію в електроному виді для написання контрольної роботи на тему: "Правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні." (12:03:2009, 14:36)
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для підготовки доповіді на конференцію, тема доповіді: "Регіональні особливості державного регулювання інноваційної діяльності в Україні" (14:03:2009, 17:24)
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання контрольної роботи на тему:« Державне регулювання фінансового ринку в Україні » (18:03:2009, 12:31)
допоможіть з питанням з бухгалтерського обліку і прийняття управлінських рішень 1.Використання інформації первинного обліку для прийняття рішень 2.Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку дебіторської заборгованості (4:03:2009, 16:15)
допоможіть з системою оброблення економічної інформації 1.Поняття атрибуту та його характеристика 2.Датологічна модель бази даних 3.Характеристика комплексу задач обліку надходжень податкових платежів в автоматизованій інформаційній системі "Податки" 4.Загальна характеристика страхової системи з точки зору обробки інформації 5.Організація котирування і ведення лістингу цінних паперів 6.Структура і склад функціональної частини автоматизованої інформаційної системи Держказначейства України 7.Склад та характеристика функцій АРМ операціоніста комерційного банку (4:03:2009, 16:26)
Допоможіть знайти в електронному варіанті інформацію по:Напрямок моди. (16:03:2009, 12:14)
Допоможіть знайти відповідь на питання "Становлення, стан та перспективи удосконалення соціальної роботи в Україні." (2:03:2009, 12:46)
Допоможіть знайти інформацію в електронному вигляді на контрольну роботу з дисципліни "Охорона праці": 1)значення питань охорони праці в суспільстві 2)основні параметри мікроклімату для робочих місць. Порядок нормування параметрів мікроклімату різних віробництв 3)дія електричного струму на людину, фактори, які впливають на наслідки ураження 4)параметри, які візначають пожежну небезпеку горючих газів, рідин і твердих речовин Дякую. (20:03:2009, 16:10)
Допоможіть знайти інформацію для написання курсової з інформаційно-аналітичної діяльності,на тему: "Види інформаційної діяльності та їх особливості"(мають бути описанні бібліографічна ,науково-інформаційна,масово- інформаційна діяльність) відчуваю великий брак інформації (17:03:2009, 11:26)
Допоможіть знайти інформацію для контрольної роботи з предмету:Конституційне прово, на тему:За яких умов за народної ініціативою проголошується всеукраїнський референдум, дякую. (23:03:2009, 14:33)
Допоможіть знайти літературу для написання курсової. Тема роботи: "Механізм створення і функціонування бізнесу в інтернеті" Наперед дякую! (23:03:2009, 21:02)
Допоможіть знайти матеріал для дипломної роботи на тему: Криміналістичне дослідження підробленого паспорту громадянина України. Дуже вдячний. (9:03:2009, 13:05)
Допоможіть знайти матеріал на курсову роботу "Робота Олександра Лазаревського з істрії" у будь-якому вигляді але бажано в електронному!!! Дякую (29:03:2009, 19:12)
Допоможіть знайти матеріали для курсової "Особливості популярних книжкових видань" (27:03:2009, 14:01)
Допоможіть знайти матеріали на тему "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом" (13:03:2009, 14:18)
Допоможіть знайти наукові статті "Про формування чи використання банківських резервів" (6:03:2009, 16:47)
допоможіть знайти по міжнародним стандартам аудиту такі питання: Види повідомлення про невідповідність(МСА 250).Звязані сторони субєкта господарської діяльності(МСА 550).Процедури перевірки прогнозної фінансової інформації(МСА 810).Аналіз структури Союзу аудиторів України. (2:03:2009, 15:32)
Допоможіть знайти тему " Організація і методика проведення вексельних операцій" (5:03:2009, 15:48)
допоможіть, будь ласка, знайти матеріал в електронному вигляді для написання курсової, на тему "Капітал комерцийного банку, особливості формування та управління".Дуже дякую (19:03:2009, 14:44)
допоможіть, будь ласка, знайти якусь інформацію і літературу на тему "місце людини в світомоделі романтизму". Дякую! (28:03:2009, 18:25)
Допоможіть, будь-ласка, знайти джерела до курсової за темою - Організований ринок (2:03:2009, 00:30)
Дуже прошу,допоможіть по темі-Кримінологічна характеристика злочинів неповнолітніх з психічними аномаліями?? (2:03:2009, 21:29)
Здрастуйте! Підскажіть, будь ласка, де можна знайти книжку С. Ф. Голов Управлінський облік у електронному варіанті. Наперед спасибі (26:03:2009, 00:29)
Інформаційна діяльність Рівненського ЦНТЕІ (11:03:2009, 15:09)
Песпективи розвитку українського та світового мобільного звязку. Світовий ринок мобільний звязок. (26:03:2009, 18:55)
Пишу дипломну роботу на тему "Оцінка фінансового стану комерційного банку і шляхи підвищення його прибутковості". Допоможіть знайти літературу з питань покращення фінансового стану банку,підвищення його прибутковості та економічного обгрунтування ефективності запропонованих заходів з урахуванням ризику.Дуже дякую (30:03:2009, 13:48)
підкажіть будь ласка, де можна знайти інформацію на тему:
Підкажіть будь-ласка де можна знайти книгу Базилевич В. Д. "Економічна теорія" в електронному варіанті... Завчасно спасибі... (17:03:2009, 17:15)
Підскажіть будь-ласка де можна знайти матеріал для реферату на тему: "Система контролю та оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів у вищій школі". Дякую (29:03:2009, 22:18)
Підскажіть будь-ласка де можна найти матеріал до реферату "Етапи формування корпоративної стратегії". Дякую (29:03:2009, 22:22)
помогите найти в электронном виде журнал "Вісник Технологічного університету Поділля" (10:03:2009, 11:01)
помогите с вопросамі по АРМ бухгалтера і аудитора:1)Система передачі даних(СПД).Поняття про елементи СПД та їх призначення.2)Вибір структури АРМ та топологія мережі за визначеними функціями.3)Використання СУБД Access в побудові АРМ4)Работа в середовищі пакету прикладних програм"1С"Бухгалтерія" економічний аспект проблеми.5)Використання експертних інформаційних систем та систем правової підтримки для забезпечення раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів.6)Задача:Сформувати засоби "1с:Бухгалтерія" документ "Видатковий касовий ордер на отримання коштів на відрядження" (2:03:2009, 15:53)
Порадьте, будь ласка, де я можу знайти інформацію про комплектування і використання патентних фондів. Заздалегідь вдячна. (24:03:2009, 11:24)
Привіт! ви не могли б мені підказати де можна знайти інформацію по курсовій: аналіз фінансового стану підприємства. Дякую! (26:03:2009, 00:07)
Привіт! ви не могли б підказати мені де можна знайти інформацію на реферат: грошово-кредитна система Бермудів (26:03:2009, 00:04)
Привіт! мені потрібно знайти інформацію про напрямки покращення фінансового стану підприємтсва як фактор підвищення його конкурентноздатності. Дякую! (26:03:2009, 00:03)
Прошу допомогти знайти всю можливу літературу по темі Економіка туристичного бізнесу
Прошу надати мені інформацію на тему 'Оганізація фінансової роботи на підприємстві'. (24:03:2009, 12:58)
Скажіть .будь ласка, де можна знайти інформацію для написання роботи на тему:"Банківський кредит та емісія боргових цінних паперів: динаміка їх співвідношення у фінансуванні економіки України" (26:03:2009, 15:22)
скажіть будь ласка як можна продивитися підручний матеріал з фондів вашої бібліотеки (8:03:2009, 13:08)
Скажіть будь ласка, Чи є десь книжка в електронному вигляді О.М. Худолій "Основи методики викладання гімнастики"? (3:03:2009, 15:19)
Скажіть будь-ласка, де можна знайти детальну статистику захворювань в Україні. (16:03:2009, 10:58)
Скажіть, будь ласка, у яких джерелах можна знайти матеріали для курсової роботи "Облік і розподіл загальновиробничих витрат підприємства" і де ці джерела можна знайти у електронному вигляді. Дякую (26:03:2009, 00:38)
Скажіть, будь ласка, чи є в архіві бібліотеки Frankfurter Allgemeine Zeitung, випуск 02.01.1999року? Зокрема цікавить стаття "Der globalisierte Mensch in der Zeittrommel", автор -Dirk Schümer. Підкажіть, де шукати. Дякую (6:03:2009, 20:20)
Трансформація корпоративної культури та її впли на українські реалії. Дякую!!! Студент. (29:03:2009, 14:40)
Чи є в наявності у Вашій бібліотеці журнал "Мовознавство" за 1969 рік № 5? (20:03:2009, 14:49)
Щиро дякую за відповідь! Не могли б Ви підказати, де я можу знайти в електронному варіанті інформацію на тему "Розвиток державного сектору економіки України" або книгу в електронному варіанті Малий І. Й. Економіка державного сектора. Дякую ще раз!!! (29:03:2009, 12:54)
Як писати аналітичні записки? (11:03:2009, 09:41)

Відповіді
 !Допоможіть знайти інформацію на ОДЗ з предмету "Триботехніка" на тему: "Плівка на металевих поверхнях" (14:03:2009, 18:44)

Добрий день! Пропонуємо Вам видання, які є у фонді нашої бібліотеки: Трибология : Исследования и приложения : Опыт США и стран СНГ/ Под.и ред. В.А. Белого, К. Лудемы , Н.Л. Мышкина.. -Москва; Нью-Йорк: Машиностроение ; Аллертон пресс, 1993.-454 c. Структуроутворення та формування триботехнічних властивостей евтектичних покриттів/ Кіндрачук М. В., Куницький Ю.А., Дудка О.і. та ін.; Кiндрачук М. В., Куницький Ю.А., Дудка О.I. та iн.. -К.: Вища школа, 1997.-120 c.

[ Наверх ]

 Будь ласка, підкажіть, де можна знайти інформацію на тему "Розвиток державний сектор економіки України". Дякую!!! (24:03:2009, 22:53)

Добрий день! Малий І. Й. Економіка державного сектора : навч. посіб./ І. Й.Малий, М. К.Галабурда. -К.: КНЕУ, 2007.-273 c.

[ Наверх ]

 велич науки та знань в сказці 15 річний капітан (1:03:2009, 12:55)

Добрий день! Зверніть увагу, про наявність видань які є у фонді нашої бібліотеки: Баліна К.Н. Романтика подорожей, велич науки та знань як основний пафос творчості Жуля Верна : Урок за романом "П'ятнадцятирічний капітан": 6 клас/ К. Н. Баліна //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - Киiв, 2007. - N 8. - C. 7-9 Канарська О.М. Привабливість Діка Сенда : Конспект уроку з вивчення роману Жуля Верна "П'ятнадцятирічний капітан" : 6 клас/ О.М. Канарська //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2007. - N1. - C. 42-43 Назарець В.М. Мандрівка до безсмертя і вічної юності : Роман Жуля Верна " П"ятнадцятирічний капітан"/ В.М. Назарець //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2005. - №4. - C. 29-33 Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Жуля Верна "Пятнадцятирічний капітан"/ І.А. Хро-менко //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: науково-методичний. - Киiв, 2008. - №6. - C. 8-22 Шпак Л. Урок літератури за романом Ж. Верна "П"ятнадцятирічний капітан"/ Л. Шпак //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2005. - №6.

[ Наверх ]

 Вітання вам!!! Допоможіть знайти щось про правові основи взаємодії органів управління субєкта господарювання (25:03:2009, 16:35)

Добрий день! Корінько М.Д. Організаційно- економічний механізм диверсифікації діяльності суб'єктів господарю-вання/ М. Д. Корінько //Актуальні проблеми економіки: Наук. економ. журн.. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 6. - C. 134-142 Анохін В. Інформація як основа управлінської діяльності та специфічна форма взаємодії компонентів системи органів державної податкової служби з оточуючим середовищем/ В. Анохін //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2006. - №10. - C. 74-78 Олефіренко Е. Правові основи діяльності органів управління щодо здійснення прав громадян/ Е. Олефіренко //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсь-ко - правовий. - Киiв, 2005. - №5. - C. 104-107

[ Наверх ]

 Где можно бесплатно скачать книги Войнаш Л.Г, Байдакова Л.І і др. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 1, 2. Спасибо! (14:03:2009, 14:45)

Добрий день! Текст цієї книги в інтернеті не виставлений. Книга є у фонді нашої бібліотеки. Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари : взуттєві і хутряні вироби: підруч. для вузів/ Л.І.Байдакова. -К.: Вища шк., 2007.-183 c Основні правила торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами : Збірник нормативних документів з питань торгівлі. (Станом на 1 лютого 2003 року). -К.: Атіка, 2003.-512 c.. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : Навч. посіб./ А.В.Власова. -К.: Центр навч. л-ри, 2006.-208 c..

[ Наверх ]

 Де безкоштовно скачати книжку:Розміщення продуктивних сил і регіоналісгика: Стеченко Д.М. Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Вікар, 2002. (3:03:2009, 19:12)

Добрий день! Текст цих книг в інтернеті не виставлений. Пропонуємо Вам видання, які є у фонді нашої бібліотеки: СТЕЧЕНКО Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : Навчальний посібник/ Д.М. СТЕЧЕНКО . -К: Вiкар, 2001.-377 c.

[ Наверх ]

 Де знайти інформацію в електронному вигляді

Добрий день! http://aref.ukrlib.org/090003-2.htm http://www.lib.ua-ru.net/inode/7673.html http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/PDF/zagalnyj/3354_Fil_osv.pdf Пропонуємо Вам скористатися такою літературою: Балл Г.О. Сучасний гуманізм і освіта : Соціально - філософські та психолого - педагогічні аспекти/ Г.О.Балл. -Рівне: Ліста, 2003.-128 c.. Богуш А. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія/ А.Богуш. -К.: Слово, 2008.-272 c.. 1. Ващенко Л. Концепція інноваційного розвитку загальної середньої освіти ( регіональний аспект )/ Л. Ващенко //Педагогіка і психологія: Вісн. Акад. пед. наук України. - Киiв, 2006. - №1. - C. 14-21 (Шифр П14/2006/1) 2. Гампрецький І. Гармонізація інформаційного суспільства у світлі сучасних освітніх концепцій/ І. Гам-прецький //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2006. - N3. - C. 8 - 10 (Шифр Р7/2006/3) 3. Долганова Л. Концепція реформування освіти в Україні на період 2006-2010 року/ Л. Долганова //Освіта України: Міністерство освіти і науки України. - К.: Педагогічна преса. - 2005. - №70. - C. 2 (Шифр О688189/2005/70) 4. Про Концепцію загальної середньої освіти ( 12 - річна школа ) //Інформаційний збірник Міністерства освіти України/ Міністерство освіти України. - К.: Педагогічна пре-са. - 2003. - N2/січ./. - C. 2-22 (Шифр І930488/2003/2) 5. Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.06. № 396-р //Урядовий кур"єр: Га-зета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2006. - N142/2серп/. - C. 12,Орієнтир (Шифр у1/2006/142/2серп/) 6. Рудін О. Концепція навчально-виховного комплексу: [ Про розвиток педагогічної системи сучасної гімназії]/ О. Рудін, О. Рудіна //Директор школи, ліцею, гімназії: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2002. - №5. - C. 20-28 (Шифр Д6/2002/5) 7. Сметанський М. Теоретичні засади сучасних концепцій виховання/ М. Сметанський //Шлях освіти: Нау-ково-методичний журнал/ МОН України, АПН України, Асоціація працівникив гімназій і ліцеїв України. - К., 2004. - №3. - C. 2-6 (Шифр Ш924858/2004/3)

[ Наверх ]

 Де знайти матеріал для контрольної роботи на теми: Проблематика та поетика роману Сервантеса «Дон Кіхот», або Драматургія Лопе де Веги. Дякую (9:03:2009, 13:02)

Добрий день! Жердинівська М. До 400- річчя публікації першого тому "Дон Кіхота" Сервантеса/ М. Жердинівська //Всесвіт: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. - Киiв, 2005. - №11/12. - C. 203-206 Скобельська О.І. Шляхами мандрів рицаря Сумного Образу: літературна екскурсія за романом Мігеля де Сервантеса "Пермудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі"/ О.І. Скобельська //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний. - К.: Педагогічна преса. - 2004. - №12. - C. 17-18 Скобельська О. Який він насправді - Дон Кіхот ? : Урок - інтеграція різних видів мистецтва за романом Сервантеса . 8 клас/ О. Скобельська //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003. - N12. - C. 2-7 Штанько Л. Сервантес. "Дон Кіхот" : матеріали до варіативного вивчення. Найкраще узагальнення вивченого - гра : Підсумковий урок за романом Сервантеса "Дон Кіхот" з елементами інтерактивних технологій/ Л. Штанько //Всесвітня література в середніх навчальних за-кладах України: Науково-методичний. - К.: Педагогічна преса. - 2007. - № 11/12. - C. 41 - 43 Дзюба Iван Більший за самого себе : [ Про роман Сервантеса " Дон - Кіхот" ] // Сучасність . - 1995 . - N 7 - 8 . - С. 82 – 88 На Росінанті за чеснотами : [ Сервантес " Дон Кіхот " ] //Зарубіж. літ. в навч. закладах . - 1996 . - N 11 . - С. 46 - 47 Пронкевич О. Дон Кіхот як символ занепаду нації // Всесвітня літ. в серед.навч. закладах України . - 2001 . - N 11 . - С. 52 – 53 Старченко Т. Творець безсмертного Дон Кіхота: Про творчість Сервантеса //історичний календар"97. - К., 1996. - С. 313 - 314.

[ Наверх ]

 Де знайти матеріал для курсової на тему: Індивідуалізація навчання учнів в умовах сучасної школи. Дуже вдячний (9:03:2009, 13:00)

Добрий день! Пропонуємо Вам видання з фонду нашої бібліотеки:Завертана Н. Індивідуалізація навчання - шлях до успіху/ Н. Завертана //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2005. - N5. - C. 56 - 57 Лаврик В. Індивідуально-диференційований підхід - основа особистісно зорієнтованого навчання/ В. Лаврик //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2007. - №1. - C. 14-16 Музичко Л. Індивідуальний стиль учіння в умовах спеціально організованого навчання/ Л. Музичко //Соціальна психологія: Український науковий журнал. - Киiв, 2008. - №6. - C. 113-121 Сігула Т. Диференційовані завдання як спосіб індивідуального підходу до учнів/ Т. Сігула //Трудова підготовка в закладах освіти: Науково-методичний журнал. - К., 2004. - N4. Терещук Г. Теоретичні засади методичної системи індивідуалізованого навчання/ Г. Терещук //Трудова підготовка в закладах освіти: Науково-методичний журнал. - К., 2005. - N1. - C. 3-6 Ткаченко Л. Впровадження принципу індивідуалізації в навчально-виховний процес початкової шко-ли/ Л. Ткаченко //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2003. - №11. - C. 13-15 Шепотько В. Психолого - педагогічні засади індивідуального навчання молодших школярів/ В. Ше-потько //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2003. - N12. - C. 21-23

[ Наверх ]

 Де можна завантажити книгу Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с. чи хотяби сторінки з цієї книги 657-661. Дякую (20:03:2009, 01:35)

Добрий день! /http://www.litra.com.ua/catalogue/politekonomiya/43

[ Наверх ]

 Де можна знайти в інтеренеті інформацію про лірику, загадки і акровірші Л.Глібова. (25:03:2009, 16:29)

Добрий день! Пропонуємо Вам адреси сайтів: http://bookland.net.ua/book.php?id=417, http://bookland.net.ua/book.php?id=416, http://nikinfo.net/download.php?id=74258

[ Наверх ]

 де можна знайти підручник з менеджменту, автор Стадник (1:03:2009, 11:47)

Добрий день! Текст цієї книги в інтернеті не виставлений. Книга є у фонді нашої бібліотеки. Стадник В.В. Менеджмент : Посіб./ В.В.Стадник, М.А.Йохна. -К.: Академвидав, 2003.-464 c. Пропонуємо Вам сайти: http://www.management.com.ua/books/ http://www.aup.ru/books/m151/

[ Наверх ]

 Де можна скачати безкоштовно книгу Глущик С.Д., Дияк О.В., Шевчук С.В. "Сучасні ділові папери". – К., 2005 ? (16:03:2009, 18:23)

Добрий день! Текст цих книг в інтернеті не виставлений. Пропонуємо Вам видання, які є у фонді нашої бібліотеки та сайти: Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посіб./ С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. -К.: А.С.К., 2005.-400 c.. http://www.doc.lviv.ua/langofpapers.php

[ Наверх ]

 де скачати підручник з Ощадної справи (20:03:2009, 21:32)

Добрий день! Текст цієї книги в інтернеті не виставлений. Пропонуємо Вам видання з фонду нашої бібліотеки: Сухарський В.С. Ощадно - банківська справа/ В.С.Сухарський, В.В.Сухарський. - 2-е вид. доп., перероб.. - Тернопіль: Астон, 2003. - 464 с СУХАРСЬКИЙ В.С. Ощадна справа. Основи теорії і практики/ В.С. СУХАРСЬКИЙ . - Тернопiль: Навч. книга - Богдан, 2000. - 256 c.

[ Наверх ]

 Де я можу знайти книгу Grammar Exersices авторів Каушанська, Ковнер, Кожевникова. (4:03:2009, 17:19)

Добрий день, Юлія! Підручник наявний у фонді нашої бібліотеки. Вам потрібно звернутися у відділ іноземної літератури. Чекаємо Вас.

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання реферату на тему: "Портфель реальних (прямих) інвестицій" з інвестиційного менеджменту. Буду дуже Вам вдячний!!! (29:03:2009, 22:27)

Добрий день! Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посіб./ В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Коюда. - К.: Кондор, 2008. - 340 с Правик О. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб./ О. М. Правик. - К.: Знання, 2007. - 432 с. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб./ В.Г.Федоренко. - 3-тє вид., допов.. - К.: МАУП, 2006. - 304 с

[ Наверх ]

 Добрий день! допоможіть будь ласка знайти літературу по порівняльній політології!!!!!!!!! дуже дякую! (18:03:2009, 10:01)

Добрий день! Троян С.С. Порівняльні політичні системи сучасності : Навч. посібник/ С.С.Троян. -К.: НМЦВО, 2003.-266 c

[ Наверх ]

 Добрий день! Підкажіть будь ласка де можна скачати книгу: Литвин Б.М, Скочиляс С.М. Ринкові відносини в інвестиційному комплексі: Навчальний посібник.- Тернопіль: Економічна думка.-2002 Дякую! (24:03:2009, 13:15)

Добрий день! Текст цієї книги в інтернеті не виставлений. У фонді нашої бібліотеки цього видання теж немає. Можемо запропонувати вам : Підхомний О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку : навч. посіб./ О. М.Підхомний. -К.: Кондор, 2008.-183 c. Інвестування : Навч. посібник/ В.М.Гриньова, В.О.Коюда, Т.І.Лепейко. -Харків: Інжек, 2003.-320 c.. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб./ А. П.Дука. -К.: Каравела, 2008.-432 c..

[ Наверх ]

 Добрий день!Допоможіть,будь-ласка,знайти реферат на тему "Теорії глобалізації".Дуже дякую! (29:03:2009, 14:45)

Добрий день! Бібліотека не відповідає на довідки, зміст яких пов’язаний з написанням творів, рефератів, курсових. Пропонуємо Вам скористатися такою літературою: Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи : Методологічні аспекти/ А.Гальчинський. -К.: Либідь, 2006.-310 c.. Гелд Д. Глобалізація антиглобалізація/ Д.Гелд; Пер. з англ. І.Андрущенко. -К.: К.І.С., 2004.-180 c.. Діалог цивілізацій : протиріччя глобалізації : Громад. - наук. проект. Матеріали Другої Всесвітньої конф. Київ, 23 травня 2003 р.. -К.: МАУП, 2003.-376 c Джордж Сорос про глобалізацію/ Д. СОРОС ; Пер. з англ. А.Фролкін. -К: Вид-во Соломiї Павличко "Основи", 2002.-173 c. Заграва Е. Глобалізація і нації/ Е.Заграва. -К.: Фенікс, 2002.-64 c.. Соцінтерн в епоху глобалізації : Матеріали Нью_Йоркського(1996р.) та Паризького(1999р.)конгресів. -К, 2000.-236 c. Глобалізація і безпека розвитку : Монографія/ НАН України ін-т світової економіки і міжнародних відносин За ред. О.Г.Білоруса; НАН України Iн-т свiтової економiки i мiжнародних вiдносин За ред. О.Г.Бiлоруса. -К.: КНЕУ, 2001.-733 c.

[ Наверх ]

 Добрий день,допоможіть будьласка знайти інформацію до теми курсової-Проблеми якості ресторанної продукції та шляхи іх вирішення.Удосконалення якості соусів.Дякую за допомогу. (13:03:2009, 08:39)

Добрий день! Пропонуємо Вам літературу за Вашою темою, які знаходяться в фонді нашої книгозбірні: Мазаракі А. Тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні/ Мазаракі А. ; Мазаракі А. //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 5-15 Архіпов В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : Навч. посіб./ В.В.Архіпов, Т.В.Іванникова, А.В.Архіпова. - К.: ІНКОС, Центр навч. л-ри, 2007. - 382 с

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможіть, будь ласка знайти матеріал для підготовки дипломної роботи "Способи кодування культури в німецьких і українських фразеологізмах". Мене цікавить інформація по класифікації німецьких фразеологізмів, способи кодування культури в німецьких фразеологізмів. (15:03:2009, 14:26)

Добрий день! Мізін К.І. Когнітивне підгрунтя ономасіологічної структури компоративних фразеологізмів як мовної універсалії ( на матеріалі німецької та української мов )/ К.І. Мізін //Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. - Киiв, 2006. - №5. - C. 73-84 Мізін К. Мовні універсалії : поняття "алкоголь" та "алкоголізм" у німецькому етносоціумі ( емпіричне дослідження на матеріалі компаративних фразеологізмів німецької мови із залученням української фразеології )/ К. Мізін //Мандрівець: Актуальні проблем гуманітарного пізнання. - Тернопіль, 2004. - №6. - C. 28-35 Самолюк О.В. Німецька мова : цікаво і легко: Посіб./ О.В.Самолюк. - Рівне: Волинські обереги, 2006. - 308 с Тимченко Є.П. Порівняльна стилистика німецької та української мов: Посіб./ Є.П.Тимченко. - Вінниця: Нова Книга, 2006. - 239 с

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможить, будь ласка, знайти електроний варіант книги "Нормування праці" автор Багрова І.В. т а ін. а також Нормування праці у практиці (збірник задач) (29:03:2009, 17:07)

Добрий день! Текст цих книг в інтернеті не виставлений. Пропонуємо Вам видання, які є у фонді нашої бібліотеки: ЧЕРНОВ В.I. Нормування праці : Навч. . метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни/ ОЛЕНИЧ Є.I. ЧЕРНОВ В.I.; ОЛЕНИЧ Є.і. ЧЕРНОВ В.і.. -К.: КНЕУ, 2000.-145 c. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці : Навч. посібник/ О.В.Дячун. -Львів: Афіша, 2001.-220 c.. Багрова І.В. Нормування праці : Навч. посіб./ І.В.Багрова. -К.: Центр навч. л-ри, 2003.-212 c.. Єрьоменко В.О. Основи нормування праці : навч. посіб./ В .О. Єрьоменко, Г. О. Коваленко, В. С. Рижиков. -К.: Центр навч. л-ри, 2006.-189 c. http://work.com.ua/kzot/?chapter=6 http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/6057/6132/ http://www.uz.gov.ua/index.php?m=info.news&f=Doc.View&p=news_1693.0.news&lng=ru

[ Наверх ]

 Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з інформацією , що допоможе відповісти на такі питання:"Чим відрізняється мова журналістського та літературного творів? Що таке журналістський "штамп" та як його уникнути? Мовно-стилістичні крітерії, яких має дотримуватися журналіст". Дуже дякую! (24:03:2009, 19:34)

Добрий день! МИХАЙЛИН I.Л. Основи журналістики : Підручник/ і.Л. МИХАЙЛИН . -3-є. -К: ЦУЛ, 2002.-284 c. МОСКАЛЕНКО Теорія журналістики : Навч. посіб./ А. МОСКАЛЕНКО . -К: ЕксОб, 2002.-335 c Шаповал Ю.Г. Поетика телевізійної журналістики/ Ю.Г.Шаповал. -Костопіль: Роса, 2003.-202 c.. Шаповал Ю.Г. Феномен журналістики: проблеми теорії : Монографія/ Ю.Г.Шаповал. -Рівне: РВП "Роса", 2005.-248 c.. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : Підруч./ В.Здоровега. -Л.: ПАІС, 2004.-268 c.. 76.31я73 Л-558 Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : Підручник/ В.В.Лизанчук. -К.: Знання, 2006.-628 c.. Гол Д. Онлайнова журналістика/ Д.Гол; пер. з англ. К. Булкін. -К.: К.І.С., 2005.-344 c..

[ Наверх ]

 Доброго дня! Де можна скачати безкоштовно курсову роботу або матеріал для неї на тему "Інформаційно-аналітична діяльність Книжкової палати України" (7:03:2009, 16:33)

Добрий день! Бібліотека не відповідає на довідки, зміст яких пов’язаний з написанням творів, рефератів, курсових. Пропонуємо Вам скористатися такою літературою: Сенченко М.І. Книжкова палата України. Історія і сьогодення/ М.І.Сенченко. -К.: Кн.палата України , 2004.-164

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріал для написання дипломної роботи на тему: Маркетинг і виданичій сфері.(мається на увазі матеріали, що повязаня з редакцією газети, рекламою в газеті). Дякую. (13:03:2009, 22:58)

Добрий день! Пропонуємо Вам скористатися літературою з фонду нашої бібліотеки: Глотова Г. Ринок видавничої продукції як середовище маркетингу/ Г. Глотова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2003. - №5. - С. 16-21 Глотова Г. Маркетинг видавничої продукції // Вісн. Книжкової палати .-2003 .- N 1 . - С. 8 – 12 Маркетинг видавничої продукції : Концепція слціально -етичного маркетингу видавничої продукції // Вісник Книж. палати .-2003.- N 2 .- С. 9-11 Глотова Г. Маркетинг видавничої продукції: Функції маркетингу такомплекс заходів маркетингового впливу на ринок видавничої продукції// Вісник Книж. палати .- 2003.- N 3 .- с. 7-9. Шапошник І. Автоматизовані системи підготовки газетно-журнальних видань / І. Шапошник //Друкарство: науково-практичний . - Киiв, 2006. - №3. - С. 29-32 М. Тимошик Редагування текстів за видами видань ( газетно-журнальні, рекламні, інформаційні )/ Тимошик М. //Друкарство: науково-практичний . - Киiв, 2003. - №5. - С. 18-21 (Шифр в БД Д3/2003/5) Вейсберг М. Навіщо і як рекламувати у газеті?/ М. Вейсберг //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2007. - №3. - С. 27-35 Шкуренко В. Тенденции развития газетной рекламы // Финансовая Украина . -1995 . - N 46 ( Ноябр . ) . - С. 30

[ Наверх ]

 Доброго дня!!! Допоможіть знайти відповідь на запитання: "Які особливості підприємницької діяльності в грошово-кредитної, інноваційної сфери?" (9:03:2009, 17:08)

Добрий день! Пропонуємо Вам скористатися літературою з фонду нашої бібліотеки: Клименко В. Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринко-вих відносинах/ В. Клименко //Економіка , фінанси , право: Інформаційно-аналітичний журнал. - Киiв, 2007. - №12. - C. 12-14 Лютий І.О. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій/ І.О. Лютий, Т.В. Нічосова //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2008. - №6. - C. 45-53 МОЧЕРНИЙ С.В. Основи підприємницької діяльності: Посібник/ С.В. МОЧЕРНИЙ ; Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.і.. - К.: Академiя, 2001. - 280 c. Фінансова діяльність підприємства: Підручник для студентів вузів/ Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.і. та ін.; Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.I. та iн.. - К.: Либiдь, 1998. - 310 c.

[ Наверх ]

 Доброго дня, допоможіть знайти літературу , інформацію в електроному виді або інтернет-сайти для написанння курсової роботи на тему: "Правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні" (13:03:2009, 16:08)

Добрий день! http://www.academia.org.ua/?p=316, http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1537

[ Наверх ]

 Доброго дня,будь ласка,прошу вас допомогти мені з джерелами,з яких я б взяла інформацію для курсової на тему "Емісійна політика акціонерних товариств" (27:03:2009, 20:47)

Добрий день! Артеменко С. Деякі аспекти емісії акцій під час організації тареорганізації відкритих акціонерних товариств // Предпринимательство, хозяйство и право . - 2000 . - N 4 . - с . 30 - 32 Про внесення Доповнення до Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акційвідкритих акціонерних товариств , створених із державних підприємству процесі приватизації ( 07 - 02 / 98 ) : Рішення Державної комісії зцінних паперів та фондового ринку // Уряд. кур"єр . - 1998 . - 5лист. - Вкладка " Орієнтир " . - С. 15 - 16./ Інформація про дев"ятнадцяту емісію простих іменних акцій акціонерного поштово - пенсійного банку " Аваль " //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2003. - N64/3 квіт.. - С. 26-27

[ Наверх ]

 Доброго дня,допоможіть,будь ласка,мені потрібний електронний варіант журналу "Ринок цінних паперів"№1-2 за 2002рік.Буду дуже вдячна! (30:03:2009, 22:33)

Добрий день! http://www.securities.org.ua/securities_journal/number.php?num=4

[ Наверх ]

 Доброго, дня! підскажіть, будь-ласка, яка література у Вас є по необоротних матеріальних активах, (основних засобах) (22:03:2009, 18:33)

Добрий день! Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів : Навч. посіб./ І.М.Павлюк. -Івано-Франківськ: ІМЕ, 2003.-176 c. ВЕЩУНОВА Н.Л. Задания по учету основных средств, нематериальных активов и долгосрочных инвестиций : Учеб. пособие для студ. экон. специальностей вузов/ НЕЕЛОВА Н.В. ВЕЩУНОВА Н.Л.. -М.: Финансы и статистика, 1996.-64 c.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка :)) пишу курсову і відчуваю велику недостачу інформації. Можливо ви мені допоможете. буду вкрай вдячна. тема: Сили і засоби інформаційно-психологічного впливу в армії США план 1. Особливості становлення і розвитку навчально-освітніх установ у формуванні фахівців інформаційно-психологічного впливу. 2. Стратегія підготовки військового складу збройних сил США. 3. Масштабність поширення американського інформаційно-психологічного впливу у світі. (1:03:2009, 13:40)

Добрий день! Пропонуємо Вам адреси сайтів: http://vybory.org/articles/485.html, http://www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama4_2000/bo_21.htm, http://www.its.org.ua/biblioteka/makarenko_18.htm. Зверніть увагу, про наявність книги у фонді нашої бібліотеки: Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та операції: Монографія/ О.В.Литвиненко. - К.: НІСД, 2003. - 240 с.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка знайти журнал "Фінанси України" (14:03:2009, 16:57)

Добрий день! http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/bottom?cat_id=35691

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка знайти інформацію про облікову ставку і її застосування в різних країнах (26:03:2009, 00:18)

Добрий день! Пропонуємо Вам скористатися такою літературою: 1. Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни/ В.І.Єфіменко, Л.І.Лук'яненко. - К.: КНЕУ, 2005. - 211 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах/ Ф.Ф.Бутинець. - Житомир: РУТА, 2003. - 543 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 3. Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб./ С.В.Кочерга, К.А.Пилипенко. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 216 с Экземпляры: всего:2 - ВТЛ(1), ЧЗ(1) 4. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб./ М.Р.Лучко, І.Д.Бенько. - К.: Знання, 2006. - 311 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.) Экземпляры: всего:2 - Аб(1), ЧЗ(1) 1. Індекс інфляції та облікові ставки НБУ за період з 2001 - 2004 р. //Все про бухгал-терський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2005. - №6. - C. 48 (Шифр В5/2005/6) 2. Динаміка облікової ставки НБУ в 1992-2007 р.р. //Вісн. Нац. банку України: Нау-ково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №2. - C. 66 (Шифр В11/2008/2) 3. Коташевська Т. Розмір пені та подвійна облікова ставка НБУ/ Т. Коташевська //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2008. - №11. - C. 36-37 (Шифр П11/2008/11) 4. Розмір облікової ставки Національного банку України //Бухгалтерія. - Киiв, 2007. - №1/2. - C. 27-28 (Шифр Б7/2007/1/2) 5. Сук Л. Облікова ставка національного банку України і курсові різниці/ Л. Сук //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - Киiв, 2005. - №19. - C. 6 -9 (Шифр Б11/2005/19)

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової на тему Види інформаційної діяльності та їх особливості(з інформаційно-аналітичної діяльності) (10:03:2009, 13:33)

Добрий день! Гранчак Т. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек : напрями, структури, продукти : [ Матеріали міжнародної наукової конференції "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ" ]/ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2004. - №6. - C. 13-17 Корнєв Ю. Інформаційно-аналітична діяльність як сфера бізнесу/ Ю. Корнєв //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2003. - №12. - C. 123-126 Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика як напрям наукового дослідження/ О.В. Пархоменко //НТІ: Нау-ково-практич. інформ. журн.. - Київ, 2006. - №3. - C. 11-13 Риженко А. Про структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах / А. Риженко //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - Київ, 2008. - №1. - C. 35-38 Сілкова Г.В. Інформаційно-аналітична діяльність у структурі інформаційної діяльності/ Г.В. Сілкова //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №4. - C. 37-44

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію в електроному виді для написання контрольної роботи на тему: "Правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні." (12:03:2009, 14:36)

Добрий день! Пропонуємо Вам сайти за Вашою темою: http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/hodakivska/index.html http://www.5dp.com.ua/content/view/644/40/ http://vuzlib.net/rfp_H/11.htm

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для підготовки доповіді на конференцію, тема доповіді: "Регіональні особливості державного регулювання інноваційної діяльності в Україні" (14:03:2009, 17:24)

Добрий день! http://www.niss.gov.ua/book/Varnalij/index.htm; http://disser.com.ua/contents/33945.html http://osvita-ua.net/legislation/law/2437

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання контрольної роботи на тему:« Державне регулювання фінансового ринку в Україні » (18:03:2009, 12:31)

Добрий день! МИШКiН Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Ф.С. МИШКiН ; Ф.С. МИШКіН ; Пер. з англ.. -К.: Основи, 1998.-963 c. ІВАНИЦЬКА Фінансові ринки : Навч. посібник/ О. IВАНИЦЬКА ; О. іВАНИЦЬКА . -К: Вид-во УАДУ, 1999.-96 c. ШЕЛУДЬКО В.М. Фінансовий ринок : Навч. посібник/ В.М. ШЕЛУДЬКО . -К.: Знання - Прес, 2002.-535 c. СУТОРМiНА В.М. Фінансовий ринок : Навч..метод. посібник/ В.М. СУТОРМiНА ; В.М. СУТОРМіНА ; В.М.Суторміна, В.М.Радзієвська, Б.С.Стеценко. -К.: КНЕУ, 2001.-100 c. - Маслова С.О. Фінансовий ринок : Навч. посіб./ С.О.Маслова. -2-е вид., cтереотип.. -К.: Каравела, 2003.-344 c.. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : Навч. посіб./ В.М.Шелудько. -К.: Знання - Прес, 2002.-535 c.. - Міщенко В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг : Практичний посіб./ В.І.Міщенко, А.В.Шаповалов; к Г.В.. -К.: Знання, 2003. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : Навч. посіб./ О.М.Підхомний. -К.: Кондор, 2003.-183 c.. Маслова О.С. Ринок фінансових послуг : Навч. посіб./ О.С.Маслова, О.А.Опалова. -К.: Кондор, 2006.-190 c.. Горбач Л.М. Ринок фінансових послуг : Навч. посіб./ Л.М.Горбач, О.Б.Каун. -К.: Кондор, 2006.-436 c.. Федоров А.В. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами/ А.В.Федоров. -3-е изд. -СПб: Питер, 2007.-240 c.. Підхомний О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку : навч. посіб./ О. М.Підхомний. -К.: Кондор, 2008.-183 c..

[ Наверх ]

 допоможіть з питанням з бухгалтерського обліку і прийняття управлінських рішень 1.Використання інформації первинного обліку для прийняття рішень 2.Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку дебіторської заборгованості (4:03:2009, 16:15)

Добрий день! Зверніть увагу , про наявність видань які є у фонді нашої бібліотеки: Голов С. Аналіз інформації для прийняття управлінських рішень/ С. Голов //Податкове плану-вання: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2006. - №6. - C. 27-32 Колос І. Облікова інформація для прийняття управлінських рішень/ І. Колос; Т. Марушенко //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2004. - №20. - C. 55-58 Рожок О.А. Аналітичні методи обгрунтування ефективності функціональних управлінських рішень/ О.А. Рожок //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №4. - C. 126-142 Цвєткова Н. Сучасна організація обліку та складання звітності для прийняття управлінських рішень/ Н. Цвєткова //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2008. - №3. - C. 14-27 Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч.посіб./ В.О.Василенко. - К.: ЦУЛ, 2003. - 420 с ДЕРЛОУ , Д.. Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття рішень/ Д. ДЕРЛОУ . - К: "Всеувито","Наукова думка", 2001. - 242 c

[ Наверх ]

 допоможіть з системою оброблення економічної інформації 1.Поняття атрибуту та його характеристика 2.Датологічна модель бази даних 3.Характеристика комплексу задач обліку надходжень податкових платежів в автоматизованій інформаційній системі "Податки" 4.Загальна характеристика страхової системи з точки зору обробки інформації 5.Організація котирування і ведення лістингу цінних паперів 6.Структура і склад функціональної частини автоматизованої інформаційної системи Держказначейства України 7.Склад та характеристика функцій АРМ операціоніста комерційного банку (4:03:2009, 16:26)

Добрий день! інформаційні системи і технології в економіці: Посібник/ За ред. В.С.Пономаренка. - К.: Академiя, 2002. - 544 c. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб./ В.П.Маслов. - К.: Слово, 2003. - 264 с Шаповал О. Ф. Економіка інформаційної діяльності: навч. посіб. для дистанційн. навч./ О. Ф.Шаповал. - К.: Ун-т "Україна", 2007. - 190 с Казначейська справа: підручник/ Є.О.Галушка, О.В.Охрімовський, Й.С.Хижняк, Д.П.Ротар. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 464 с Осипчук Л.Л. Основи казначейської справи: Навч. посіб./ Л.Л.Осипчук. - К.: МАУП, 2003. - 152 с

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в електронному варіанті інформацію по:Напрямок моди. (16:03:2009, 12:14)

Добрий день! http://xlll.org/moda-i-antmoda-sut-osnovnii-napryamok-tsogo-ponyattya, http://osvita-ua.net/teacher/personality/1204

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти відповідь на питання "Становлення, стан та перспективи удосконалення соціальної роботи в Україні." (2:03:2009, 12:46)

Добрий день! Горбатюк С.Є. Нормативно-правові аспекти забезпечення соціальної роботи на регіональному рівні/ С.Є. Горбатюк //Статистика України: Науково-інформаційний. - Киiв, 2007. - №4. - C. 95-99 Калугіна О. Соціальний працівник : модель майбутнього / О. Калугіна //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2008. - N68/9 квіт./. - C. 14 Шулікін Д. Соціальна робота : вектори розвитку/ Д. Шулікін //Освіта України: Міністерство освіти і науки України. - К., 2007. - №39/40. - C. 4 Качан Н7 Навчання соціальній роботі в Україні // Людина і праця . -1999 . - N 1 . - С 12-17 . Литвиненко О. Соціальні послуги в Україні мають бути кращими // Громад.ініціативи . - 2001. - N 4. - С. 31 - 32. Лукас Джо . Чому соціальна робота необхідна Україні ? // Соц . політика ісоц . робота .- 1997 .- N 1 .- С. 12 - 21 . Шiарз Д. Змінюючи концепції соціальної роботи в Києві : дослідження таоцінка // Соціальна ро-бота в Україні : перші кроки . - К., 2000 . -С. 197 - 207 Капська А.Й. Соціальна робота: Навч. посіб./ А.Й.Капська. - К.: Центр навчальної л-ри, 2005. - 328 с Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи. - К, 2007. - 50 с. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб./ За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової . - 2-е вид. переробл. і доп. . - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 256 с Теорії і методи соціальної роботи: Підруч./ За ред. Т.В. Семигіної, І.і. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с. Тюптя Л. Т. Соціальна тробота: теорія і практика: навч. посіб./ Л. Т.Тюптя, І. Б.Іванова. - К.: Знання, 2008. - 574 с

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти інформацію в електронному вигляді на контрольну роботу з дисципліни "Охорона праці": 1)значення питань охорони праці в суспільстві 2)основні параметри мікроклімату для робочих місць. Порядок нормування параметрів мікроклімату різних віробництв 3)дія електричного струму на людину, фактори, які впливають на наслідки ураження 4)параметри, які візначають пожежну небезпеку горючих газів, рідин і твердих речовин Дякую. (20:03:2009, 16:10)

Добрий день! http:http://litzona.com.ua/2008/06/06/bezpeka_zhittja_okhorona_prac__posbnik_dlja_studentv_ta_vikladachv_vishhikh_serednkh_specalnikh_navchalnikh_zakladv_sistemi_pdvi.html //library.if.ua/book/29/1935.html

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти інформацію для написання курсової з інформаційно-аналітичної діяльності,на тему: "Види інформаційної діяльності та їх особливості"(мають бути описанні бібліографічна ,науково-інформаційна,масово- інформаційна діяльність) відчуваю великий брак інформації (17:03:2009, 11:26)

Добрий день! Гранчак Т. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності/ Т. Гранчак // Бібліотечний вісник : нау-ково-теоретичний та практичний. -Киiв, 2006. -№3. - C. 7-10 Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика як напрям наукового дослідження/ О.В. Пархоменко // Науково-технічна інформація : Науково-практич. інформ. журн.. -Київ, 2006. -№3. - C. 11-13 Сілкова Г.В. Інформаційно-аналітична діяльність у структурі інформаційної діяльності/ Г.В. Сілкова // Бібліотекознавство . До-кументознавство . Інформологія : Науковий журнал. -Киiв, 2007. -№4. - C. 37-44 Гранчак Т. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек : на-прями, структури, продукти : [ Матеріали міжнародної наукової конференції "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ" ]/ Т. Гранчак // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. -Киiв, 2004. -№6. - C. 13-17 Поберезська Г. Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності: навч. посіб./ Г. Г.Поберезська, І. М.Волинець. - К.: Знання, 2008. - 351 с Шаповал О. Ф. Економіка інформаційної діяльності: навч. посіб. для дистанційн. навч./ О. Ф.Шаповал. - К.: Ун-т "Україна", 2007. - 190 с

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти інформацію для контрольної роботи з предмету:Конституційне прово, на тему:За яких умов за народної ініціативою проголошується всеукраїнський референдум, дякую. (23:03:2009, 14:33)

Добрий день! Референдум : Журнал независимых мнений: Избранные материалы (NN 1-37). -Вильнюс-Москва: Весть-Вимо, 1992.-301 c. Вибори і референдуми в Україні : Проблеми теорії і практики/ Ред. М.М.Рябець. -К: Центральна виборча комiсiя, 2001.-360 c. Вибори і референдуми в Україні : законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення. Київ, 13 - 15 листопада 2002 року : Збірник матеріалів міжнародної науково - практичної конференції. Доповіді, виступи, рекомендації.. -К.: Нора-друк, 2003.-504 c.. Фурашев В.М. Системна інформатизація виборчих і референдумних процесів в Україні/ В.М.Фурашев, М.І.Коваль, С.А.Маглюй. -К.: Парлам. вид-во, 2004.-608 c.. Референдуми в європейському союзі/ за ред. Д. С. Ковриженка; Лаб. законодавчих ініціатив. -К., 2007.-186 c.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти літературу для написання курсової. Тема роботи: "Механізм створення і функціонування бізнесу в інтернеті" Наперед дякую! (23:03:2009, 21:02)

Добрий день! Пропонуємо Вам скористатися літературою з фонду нашої бібліотеки: Ковтунець В. Становлення електронного бізнесу в Україні // Актуальніпроблеми економіки . - 2001 . - N 1-2. - С. 51-53 Садовий М. Система електронного бізнесу // Банківська справа . - 2002 .- N 1 . - с . 31 - 40 Берко А.Ю. Методи та моделі інтегрції у системах електронного бізнесу/ А. Ю. Берко //Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 10. - C. 17-24 . Боднарчук А. Интернет-бизнес: продвигаем офлайн/ А. Боднарчук //Маркетинг и реклама: Профе-сиональный. - Киiв, 2008. - №10. - C. 48-51 Коллинз Р. Бизнес и Е-коммерция ( эллектронная коммерция ) : возможные пути сближения/ Р. Коллинз //Маркетинг. - М., 2005. - N1. - C. 85-88 Плескач В. Розробка засобів інтероперабельності суб"єктів електронного бізнесу на основі XML/ В. Плескач, РогушинаЮ.; Г. Піратовський; С. Мельниченко; В. Сіденко //Вісник Київського національного торговельно- економічного університету: Науково- практичний журнал. - Киiв, 2004. - №1. - C. 89-95 Редькин А. Факторы успеха проектов электронного бизнеса/ А. Редькин //Вісник Українського дер-жавного університету водного господарства та природокористування: Економіка . Про-блеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком . Збірник науко-вих праць. - Рівне: УДУВГ. - ISBN 966-7447-66-9. - 2003. - Вип.1(20). - C. 111-118 Грехов А.М. Електронний бізнес: (Е-комерція): навч. посіб./ А.М.Грехов. - К.: Кондор, 2008. - 302 с

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріал для дипломної роботи на тему: Криміналістичне дослідження підробленого паспорту громадянина України. Дуже вдячний. (9:03:2009, 13:05)

Добрий день! Пропонуємо Вам скористатися літературою з фонду нашої бібліотеки: Литвинюк Л. Засоби та способи захисту паспорта громадянина України від підробки/ Л. Литвинюк //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2008. - №8. - C. 142-144 Коташевський О.В. Посібник для слідчого: Огляд, відтворення, інші методичні розробки/ О.В.Коташевський. - Рівне, 2005. - 108 с Криміналістика: Підручн./ Ред. В.Ю.Шепітько. - 2-ге, перероб. і доп.. - К.: "Вид. Дім "Ін Юре", 2004. - 728 с

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріал на курсову роботу "Робота Олександра Лазаревського з істрії" у будь-якому вигляді але бажано в електронному!!! Дякую (29:03:2009, 19:12)

Добрий день! З даної теми пропонуємо Вам таку літературу: Герасименко Н.О. Подвижник історичної науки О.М. Лазаревський/ Н.О. Герасименко //Український історичний журнал: науковий. - Киiв, 2004. - №5. - C. 16-35. Герасименко Н.О. Подвижник історичної науки О.М. Лазаревський/ Н.О. Герасименко //Український історичний журнал: науковий. - Киiв, 2004. - №4. - C. 90-102. Денисенко А. Істориками , як і поетами , народжуються : [ Про О. Лазаревського ]/ А. Денисенко //Пам"ять століть: Історичний науковий та літературний журнал. - Киiв, 2004. - №5. - C. 80-97. Шалівська З. Наш засновник лександр Лазаревський: [діяльність перших конотопських просвітян]/ З. Шалівська //Слово Просвіти : орган всеукраїнського товариства "Просвіта" ім.Т.Шевченка. - Киiв, 2008. - №51. - C. 5.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріали для курсової "Особливості популярних книжкових видань" (27:03:2009, 14:01)

Добрий день! Буряк С. Аналітичний огляд науково-популярних видань та видань художньої літератури/ С. Бу-ряк //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №11. - C. 6-9 Славинський М. Науково-популярна література: ностальгія за жанром/ М. Славинський //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2005. - №12. - C. 6-9 Сіренко І. Регіональне видавництво: реалії, проблеми, перспективи/ І. Сіренко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №3. - C. 18-19 Українське книговидання //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2004. - №6. - C. 8-11

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріали на тему "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом" (13:03:2009, 14:18)

Добрий день! Москаль Д. Кримінальна відповідальність за згалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом в Україні та іноземних державах: порівняльний аналіз/ Д. Москаль //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний гос-подарсько - правовий. - Киiв, 2006. - №8. - C. 154-158 Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві: Монографія/ М.В. Сенаторов. - Х.: Право, 2006. - 208 с Строган А.Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності: Навч. посіб./ А.Ю.Строган. - К.: Атіка, 2007. - 424 с

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти наукові статті "Про формування чи використання банківських резервів" (6:03:2009, 16:47)

Добрий день! http://ebk.net.ua/Book/Bank/B015/41503.htm http://readbookz.com/book/116/3239.html http://www.refine.org.ua/pageid-3184-5.html

[ Наверх ]

 допоможіть знайти по міжнародним стандартам аудиту такі питання: Види повідомлення про невідповідність(МСА 250).Звязані сторони субєкта господарської діяльності(МСА 550).Процедури перевірки прогнозної фінансової інформації(МСА 810).Аналіз структури Союзу аудиторів України. (2:03:2009, 15:32)

Добрий день! http://www.dis.ru/shop/book/390/ http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin039.htm

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти тему " Організація і методика проведення вексельних операцій" (5:03:2009, 15:48)

Добрий день! ЛЫСЕНКОВ Ю.М. Операции с векселями : взаимодействие банков и предприятий/ ПЕДЬ И.В. ЛЫСЕНКОВ Ю.М.. -К: Вюсник фондового рынку, 2000.-640 c. Демківський А.В. Вексельна справа : Навч. посібник/ А.В.Демківський. -К.: Либідь, 2003.-336 c.. Єфімов О.М. Вексельний обіг в Україні : Законодавство. Коментарі. Роз'яснення. Практика судів. Зразки документів. / О.М.Єфімов. -К.: ВСЕУВИТО, 2003.-476 c.. Гуткевич С.О. Вексель у системі цінних паперів : проблеми становлення та розвитку : Навч. посіб./ С.О.Гуткевич, М.Д.Корінько. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.-118 c. Мошенський С.З. Еволюція векселя/ С.З.Мошенський. -К.: ТОВ "Поліграф Консалтинг", 2005.-431 c.. Мошенский С. З. Вексель : базовые концепции/ С. З.Мошенский. -К.;Ровно: Планета-друк, 2007.-1284 c.

[ Наверх ]

 допоможіть, будь ласка, знайти матеріал в електронному вигляді для написання курсової, на тему "Капітал комерцийного банку, особливості формування та управління".Дуже дякую (19:03:2009, 14:44)

Добрий день! http://www.vuzlib.net/bo_S/2-2.htm http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/stoyko/str/09.htm

[ Наверх ]

 допоможіть, будь ласка, знайти якусь інформацію і літературу на тему "місце людини в світомоделі романтизму". Дякую! (28:03:2009, 18:25)

Добрий день! В фонді нашої книгозбірні наявні такі видання з даної теми: Нiколенко О. Романтизм як літературний напрям : Матеріал до уроку - огляду// Всесвітня літ. в серед. навч. закладах України . - 2003 . - N 2 .- С. 30 - 33. Нiколенко О. Світло українського романтизму // Всесвіт. літ. та культура внавч. закладах України . - 2002 . - N 2 . - с . 8 - 9. Огородник I.В. Український романтизм: філософія і світогляд // історіяфілософії України. - К., 1994. - С. 195 - 224. Рада I. Арка класицизму , квітка романтизму ... // Заруб . літ . внавч . закладах . - 1998 . - N 8 . - С 18-21. Ткаченко О . Спроба типології романтизму : доба , стиль , мова // Слово ічас . - 1999 . - N 6 . - с . 41 - 44. Традиціоналізм і романтизм // М. Попович. Нарис історіїкультури України. - К.,1998. Галич О. Романтизм/ О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2006. - №6. - C. 2-3. Маленко О. Український романтизм: філософія, естетика, поетика/ О. Маленко //Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №2. - C. 4-7. Попович Я. Романтизм як стиль та ідеологія/ Я. Попович //Філософська думка: Український науково-теоретичний часопис. - Киiв, 2004. - №6. - C. 3-30. Романтизм //Тема: На допомогу вчителю зарубіжної літератури . Громадський науково-методичний журнал. - 2004. - N1. - C. 80-88.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, знайти джерела до курсової за темою - Організований ринок (2:03:2009, 00:30)

Добрий день! Ратушин Ю. Взаємовідносини у створених організованих ринках : [Небанківські фінансові установи ] // Предпринимательство , хозяйствои право .- 2000 .- N 8 .- с. 75-77. Ратушин Ю. Основні аспекти правової дії організованих ринків //Предпринимательство , хозяйство и право .- 2000 .- N 10 .- с. 79-81. Ратушин Ю. Політичні аспекти створення економічної теорії організованихринків // Нова політика. - 2001. - N 3. -C. 24 - 25. Сошанський В. Потрібні організовані ринки і надійний захист прав власності: Національна депозитарна система та інвестиції в Україні // Українаbusіness . - 2000 . - 11 - 18 жовтня . - с . 6 Базилевич В.Д. Ринкова економіка. Основні поняття і категорії: Навч. посіб./ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич. - К.: Знання, 2006. - 263 с. КЛАПГАМ , Р.. Власність і ринкова економіка/ Р. КЛАПГАМ . - К.: Заповiт, 1996. - 48 c.

[ Наверх ]

 Дуже прошу,допоможіть по темі-Кримінологічна характеристика злочинів неповнолітніх з психічними аномаліями?? (2:03:2009, 21:29)

Добрий день! http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2194 http://www.psychiatry.ua/articles/paper201.htm

[ Наверх ]

 Здрастуйте! Підскажіть, будь ласка, де можна знайти книжку С. Ф. Голов Управлінський облік у електронному варіанті. Наперед спасибі (26:03:2009, 00:29)

Добрий день! Текст цієї книги в інтернеті не виставлений , її можна тільки купити : http://www.e-booka.com.ua/book/404.html Пропонуємо Вам видання, які є у фонді нашої бібліотеки: 1. Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник/ С. Ф.Голов. - вид. 4-те. - К.: Лібра, 2008. - 704 с Экземпляры: всего:1 - ВТЛ(1) 2. Карпенко О. В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі/ О. В.Карпенко. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 244 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 3. Корецький М.Х. Управлінський облік: навч. посіб./ М.Х.Корецький, Н.В.Дацій, Л.В.Пельтек. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 296 с Экземпляры: всего:3 - ВТЛ(1), ЧЗ(1), Аб(1) 4. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб./ В.С.Лень. - К.: Знання-Прес, 2006. - 317 с. - (Вища освіта ХХI століття) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 5. Труш В. Є. Управлінський облік: навч.-метод. посіб./ В. Є.Труш, Т. М.Чебан, Н. Я.Стефанович. - К.: Кондор, 2007. - 296 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

[ Наверх ]

 Інформаційна діяльність Рівненського ЦНТЕІ (11:03:2009, 15:09)

Добрий день! http://test.uintei.kiev.ua/ua/info_org/9

[ Наверх ]

 Песпективи розвитку українського та світового мобільного звязку. Світовий ринок мобільний звязок. (26:03:2009, 18:55)

Добрий день! 1. Бесчастна Д. Аналіз динаміки охоплення населення регіону новим продуктом: [Про мобільний зв"язок]/ Д. Бесчастна //Економіст. - Киiв, 2007. - №2. - C. 61-63 2. Дубогриз Є. Зв"язок другої свіжості : про ринок мобільного зв"язку/ Є. Дубогриз //Галицькі контракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2005. - №19. - C. 46-47 3. Дубогриз Є. Таємний зв"язок : Українські мобільні оператори не потерпають від конкуренції/ Є. Ду-богриз //Галицькі контракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2004. - №50. - C. 40 4. Кирилов С. Бджоли прилетіли : ринок мобільного зв"язку/ С. Кирилов //Галицькі контракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2006. - №16. - C. 36 5. Махиня В. Чтобы сказку сделать былью...: [ Услуги мобильной связи третьего поколения ]/ В. Ма-хиня //Мир связи: журнал про телекомуникации. - Киев, 2003. - №9. - C. 14-18 6. Прохоров С. Демобілізація : ринок мобільного зв"язку/ С. Прохоров //Галицькі контракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2006. - №24. - C. 30-32 7. Чекалов С. Битва титанів: Конкуренція на ринку мобільного зв"язку дедалі гострішає/ С. Чекалов //Галицькі контракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2004. - №3. - C. 28-29

[ Наверх ]

 Пишу дипломну роботу на тему "Оцінка фінансового стану комерційного банку і шляхи підвищення його прибутковості". Допоможіть знайти літературу з питань покращення фінансового стану банку,підвищення його прибутковості та економічного обгрунтування ефективності запропонованих заходів з урахуванням ризику.Дуже дякую (30:03:2009, 13:48)

Добрий день! Пропонуємо Вам скористатися літературою з фонду нашої бібліотеки: Гриценко М. Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України/ М. Гриценко //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №12. - C. 32-33 Давиденко Н.М. Концептуальна модель оцінки фінансового стану банківських установ/ Н.М. Давиденко //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №9. - C. 30-37 Кот О. Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх банктутства./ О. Кот //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №3. - C. 34-39 Кузьменко Л. Модифікація системи оцінки фінансового стану комерційних банків CAMEL/ Л. Кузьмен-ко //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2008. - №1. - C. 106 - 109 Шумило І. Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки/ І. Шумило //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №3. - C. 6-11 Васильченко З.М. Комерційні банки : реструктуризація та реорганізація/ З.М.Васильченко. - К.: Кондор, 2007. - 528 с Мещеряков А,А, Організація діяльності комерційного банку: Навч. посіб./ А,А, Мещеряков. - К.: ЦУЛ, 2007. - 608 с Операції комерційних банків: Навч. посібник. - К.: Алерта, 2003. - 500 с

[ Наверх ]

 підкажіть будь ласка, де можна знайти інформацію на тему:

Добрий день! Пропонуємо Вам літературу з фонду нашої бібліотеки:Дієсперов В. Фактори продуктивності праці / В. Дієсперов //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2003. - №12. - C. 46-53 Пирогов Н. От мотивации труда к развитию общества/ Н. Пирогов //Наука и жизнь: Ежемес. науч.- попул. журн./ Гл. ред. Лаговский И.К.. - М, 2007. - N4. - C. 2-8 Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах / А. Ревенко //Україна : аспекти праці: Науково - економічний та суспільно - політичний. - Киiв, 2008. - №2. - C. 32-37 Турчина В. Продуктивність та рентабільність праці як показники її ефективності/ В. Турчина //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць/ НУВГП. - Рівне: НУВГП. - 2008. - вип.4(44), ч.5. - C. 498-516 Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально - трудові відносини: Навч. посіб./ Н.І.Єсінова. - К.: Кондор, 2004. - 432 с Калина А.П. Економіка праці: Навч.посіб. для вузів/ А.П.Калина. - К.: МАУП, 2004. - 272 с Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб./ В.М.Лукашевич. - 2-ге вид., стер.. - Л.: Новий світ- 2000, 2006. - 248 с.

[ Наверх ]

 Підкажіть будь-ласка де можна знайти книгу Базилевич В. Д. "Економічна теорія" в електронному варіанті... Завчасно спасибі... (17:03:2009, 17:15)

Добрий день! Текст цієї книги в інтернеті не виставлений. Пропонуємо Вам видання, які є у фонді нашої бібліотеки: Економічна теорія. Політекономія : Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. -7-е вид., стереотип.. -К.: Знання-Прес, 2008.-719 c..

[ Наверх ]

 Підскажіть будь-ласка де можна знайти матеріал для реферату на тему: "Система контролю та оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів у вищій школі". Дякую (29:03:2009, 22:18)

Добрий день! Зварич І. Об"єктивність у процесі оцінювання знань студентів/ І. Зварич //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2005. - N9/10. - C. 19 - 21. Окалєлов В. Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з дисциплін фундументального циклу/ В. Окалєлов //Вища школа: Науково-практичне видання. - Киiв, 2006. - №3. - C. 57-62. http://www.referatnik.net/index.php?action=referat&referat=3835 http://www.referatnik.net/index.php?action=referat&referat=3835

[ Наверх ]

 Підскажіть будь-ласка де можна найти матеріал до реферату "Етапи формування корпоративної стратегії". Дякую (29:03:2009, 22:22)

Добрий день! З даної теми рекомендуємо таку літературу: Ільчук П.Г. Виробнича і технологічна стратегії у контексті реалізації корпоративної стратегії підприємства/ П.Г. Ільчук //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2007. - №3. - C. 242-251. Онищенко В. Система збалансованості економічних інтересів у корпоративній стратегії / В. Онищенко, Л. Птащенко //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №6. - C. 41-44. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,95/id,1257/

[ Наверх ]

 помогите найти в электронном виде журнал "Вісник Технологічного університету Поділля" (10:03:2009, 11:01)

Добрий день! http://visniktup.narod.ru/jurn_mag.htm http://visniktup.narod.ru/zmisthtm.htm

[ Наверх ]

 помогите с вопросамі по АРМ бухгалтера і аудитора:1)Система передачі даних(СПД).Поняття про елементи СПД та їх призначення.2)Вибір структури АРМ та топологія мережі за визначеними функціями.3)Використання СУБД Access в побудові АРМ4)Работа в середовищі пакету прикладних програм"1С"Бухгалтерія" економічний аспект проблеми.5)Використання експертних інформаційних систем та систем правової підтримки для забезпечення раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів.6)Задача:Сформувати засоби "1с:Бухгалтерія" документ "Видатковий касовий ордер на отримання коштів на відрядження" (2:03:2009, 15:53)

Добрий день! http://www.ramec.ru/solution/telecommunications/spd/ http://free.infoworks.com.ua/viewfree.php?diplomID=10576&pageid=2 http://free.refsmarket.com.ua/viewfree.php?diplomID=10576&pageid=4 http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=10576 http://referatu.com.ua/referats/1472/14186

[ Наверх ]

 Порадьте, будь ласка, де я можу знайти інформацію про комплектування і використання патентних фондів. Заздалегідь вдячна. (24:03:2009, 11:24)

Добрий день! Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : підручник/ Ю.М.Кузнєцов. -К.: Кондор, 2008.-427 c. КРАЙНЄВ П.П. Патентування винаходів в Україні/ П.П. КРАЙНЄВ ; Крайнєв П.П., Работягова Л.і., Дятлик і.і.. -К: Вид. Дiм "Iн Юре", 2000.-340 c

[ Наверх ]

 Привіт! ви не могли б мені підказати де можна знайти інформацію по курсовій: аналіз фінансового стану підприємства. Дякую! (26:03:2009, 00:07)

Добрий день! Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства/ Г.В. Карпенко //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №12. - C. 61-62 Климова І. Ефективність виробництва та фінансовий стан підприємств/ І. Климова //АгроСвіт: інформаційно-аналітичний. - Киiв, 2009. - №2. - C. 40-44 Марцин В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова сійкість - основні складові оцінки фінансового стану підприємства/ В.С. Марцин //Економіка , фінанси , право: Інформаційно-аналітичний журнал. - Киiв, 2008. - №7. - C. 26-29 Сметанюк О.А. Методологічні аспекти комплексного оцінювання фінансового стану соціально-економічних систем/ О.А. Сметанюк //Механізм регулювання економіки. - Суми, 2008. - №2. - C. 192-196 Онисько С. М. Фінанси підприємств: підручник/ С. М.Онисько, М. П.Марич. - 2-ге вид., випр. і доп.. - Л.: Магнолія 2006, 2008. - 367 с Партин Г.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб./ Г.О.Партин, А.Г.Загородній. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - Львів: ЛБІ НБУ, 2006. - 235 с Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб./ Р.А.Слав'юк. - К.: ЦУЛ, 2002. - 460 с

[ Наверх ]

 Привіт! ви не могли б підказати мені де можна знайти інформацію на реферат: грошово-кредитна система Бермудів (26:03:2009, 00:04)

Добрий день!http://readbookz.com/book/44/1961,html enbv.narod.ru/text/Econom/shamova/index.html - 12k

[ Наверх ]

 Привіт! мені потрібно знайти інформацію про напрямки покращення фінансового стану підприємтсва як фактор підвищення його конкурентноздатності. Дякую! (26:03:2009, 00:03)

Добрий день! Пропонуємо Вам скористатися літературою з фонду нашої бібліотеки: Клочан В. Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства / Клочан В. ; Клочан В. ; Клочан В. ; Клочан В. ; Клочан В. ; Клочан В. //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2008. - №7. - C. 54 - 56 Баліцька В. Фіскальна система України : оцінка впливу на фінансовий стан і процеси капіталоутвороення підприємств / В. Баліцька //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №6. - C. 13-18 Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства/ Г.В. Карпенко //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №12. - C. 61-62 Марцин В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова сійкість - основні складові оцінки фінансового стану підприємства/ В.С. Марцин //Економіка , фінанси , право: Інформаційно-аналітичний журнал. - Киiв, 2008. - №7. - C. 26-29 Матвійчук А.В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки/ А.В. Матвійчук, О.А. Сметанюк //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2007. - №12. - C. 115-128 Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства/ Т.А. Обущак //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2007. - №9. - C. 92-100 Кузьмін В. В. Фінансові основи підприємництва: навч. посіб. для вузів/ В. В. Кузьмін. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 192 с Онисько С. М. Фінанси підприємств: підручник/ С. М.Онисько, М. П.Марич. - 2-ге вид., випр. і доп.. - Л.: Магнолія 2006, 2008. - 367 с Фінанси підприємств: Підручник/ Наук. ред. А.М.Поддєрьогін. - 6-е вид., перероб. та доп.. - К.: КНЕУ, 2006. - 552 с

[ Наверх ]

 Прошу допомогти знайти всю можливу літературу по темі Економіка туристичного бізнесу

Добрий день! З даної теми пропонуємо Вам літературу: Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: Навч. посіб/ Л.П.Дядечко. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 224 с Мальська М. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб./ М.Мальська, В.Худо, В.Цибух. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 272 с Розвиток туристичного бізнесу регіону: навч. посіб./ за ред. І. М. Школи. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2007. - 292 с Магдич М. Туристичний бізнес не повинен залежити від погоди/ М. Магдич //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2007. - N179 /5 жовт./. - C. 3 Поплавська Ж.В. Фінансово-організаційні аспекти туристичного бізнесу./ Ж.В. Поплавська, В.Г. Поплавський //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2006. - №1. - C. 121-128

[ Наверх ]

 Прошу надати мені інформацію на тему 'Оганізація фінансової роботи на підприємстві'. (24:03:2009, 12:58)

Добрий день! Фінансова діяльність підприємства : Підручник для вузів/ Бандурка О.М. , Коробов М.Я. , Орлов П.І. Петрова К.Я.. -К.: Либідь, 2002.-382 c.. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово - господарської діяльності підприємств : Навч. посіб./ О.І.Гадзевич. -К.: Кондор, 2004.-180 c.. Економічні та організаційні засади забеспечення фінансової безпеки підприємства : Препринт наукової доповіді. -К., 2005.-77 c.. Фінансова діяльність підприємств : Навч. посіб./ В.І.Аранчій, В.Д.Чумак, О.Ю.Смолянська, Л.В.Черненко. -К.: Професіонал, 2004.-240 c.. Теорія фінансової стійкості підприємства : Моногр./ За ред. М.С.Заюкової. -Вінниця: Універсум, 2004.-155 c.. Головко В. І. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека : навч. посіб./ В. І.Головко, А. В.Мінченко, В. М.Шарманська. -К.: Центр навч. л-ри, 2006. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навч. посіб./ В. П. Шило [та ін.]. -К.: Кондор, 2007.-240 c.

[ Наверх ]

 Скажіть .будь ласка, де можна знайти інформацію для написання роботи на тему:"Банківський кредит та емісія боргових цінних паперів: динаміка їх співвідношення у фінансуванні економіки України" (26:03:2009, 15:22)

Добрий день! 1. Ігнатенко С. Податкові аспекти операцій з емісії та погашення простих векселів/ С. Ігнатенко //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №12. - C. 24-30 2. Кушина О. Операції з акціями власної емісії: правила бухгалтерського обліку/ О. Кушина //Бухгалтерія:: збірник систематизованого законодавства. - Киiв, 2004. - №3. - C. 201-205 3. Лютий І.О. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій/ І.О. Лютий, Т.В. Нічосова //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2008. - №6. - C. 45-53 4. Мельник О.В. Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоратив-них облігацій/ О.В. Мельник, Т.П. Якимчук //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2008. - №1. - C. 118-126 5. Прокопенко В. Викуп акцій власної емісії: процедура., облік та оподаткування/ В. Прокопенко //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №73. - C. 6-8 6. Сенків М. Корпоративні облігації: як здійснити емісію/ М. Сенків //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2005. - №8. - C. 72-77 7. Щавінський В. Підстави кримінально-правової заборони незаконної емісії недержавних цінних паперів / В. Щавінський //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2003. - N10. - C. 64-67 8. Щавінський В. Проблемні аспекти встановлення шкоди, заподіяної шляхом незаконної емісії цінних паперів/ В. Щавінський //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2004. - №1. - C. 89-92 9. Щавінський В. Самоврятування для ... самоврядування : Емісія облігацій : правове регулювання/ В. Щавінський //Міське господарство України: Всеукраїнський інформаційний виробничо-технічний журнал. - Киiв, 2004. - №1. - C. 37-40

[ Наверх ]

 скажіть будь ласка як можна продивитися підручний матеріал з фондів вашої бібліотеки (8:03:2009, 13:08)

Добрий день! Ви можете переглянути http://libr.rv.ua:8080/WebIrbis3/ : Каталог книг (формується з 1991 р. ), Зведений краєзнавчий каталог (формується з 2003 р. ), Каталог книг іноземної літератури (формується з 2004 р. ), База даних статей з питань євроінтеграції, Каталог назв періодичних видань - 2006 - 2008 рр., http://libr.rv.ua:8080/WebIrbis3/

[ Наверх ]

 Скажіть будь ласка, Чи є десь книжка в електронному вигляді О.М. Худолій "Основи методики викладання гімнастики"? (3:03:2009, 15:19)

Добрий день! Пропонуємо Вам адреси сайтів: www.ovc.kharkov.ua/omvg-4ed-t1.pdf, www.ovc.kharkov.ua/omvg-4ed-t2.pdf. Також, даний підручник є у фонді нашої бібліотеки: ХУДОЛiЙ О.М. Основи методики викладання гімнастики: Навчальний посібник/ О.М. ХУДОЛiЙ ; О.М. ХУДОЛіЙ ; Харьк.держ.пед.ун-т. - Харкiв: Консул, 1998. - 240 c.

[ Наверх ]

 Скажіть будь-ласка, де можна знайти детальну статистику захворювань в Україні. (16:03:2009, 10:58)

Добрий день! http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, у яких джерелах можна знайти матеріали для курсової роботи "Облік і розподіл загальновиробничих витрат підприємства" і де ці джерела можна знайти у електронному вигляді. Дякую (26:03:2009, 00:38)

Добрий день! 1. Бондур Т. Загальновиробничі витрати як елемент виробничої собівартості в рослинництві / Т. Бондур //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2008. - №1. - C. 126 - 131 2. Кравчук О. Загальновиробничі витрати : організація обліку/ О. Кравчук //Дебет-Кредит. - Київ, 2008. - №43. - C. 27-31 3. Кравчук О. Загальновиробничі витрати/ О. Кравчук //Дебет-Кредит. - Київ, 2009. - №9. - C. 38-43 4. Облік загальновиробничих витрат //Бухгалтерія в сільському господарстві: нау-ково-практичний. - Киiв, 2005. - №23. - C. 49 -52

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, чи є в архіві бібліотеки Frankfurter Allgemeine Zeitung, випуск 02.01.1999року? Зокрема цікавить стаття "Der globalisierte Mensch in der Zeittrommel", автор -Dirk Schümer. Підкажіть, де шукати. Дякую (6:03:2009, 20:20)

Добрий день! У фонді нашої бібліотеки немає цього видання. Пропонуємо вам сайти : http://www.faz.net/s/homepage.html http://ru.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Allgemeine_Zeitung

[ Наверх ]

 Трансформація корпоративної культури та її впли на українські реалії. Дякую!!! Студент. (29:03:2009, 14:40)

Добрий день! Пропонуємо Вам список літератури: Голикова Н. Корпоративный профессионализм и личная культура // Ділов .вісн . - 2002 . - N 5 . - С. 28-29. Корпоративная культура и реструктуризация предприятия //Бизнес . - 1999 . - N 14 . - С 71-73. Опришко В. Формування корпоративної культури в Україні // Державнийінформаційний бюлетень про приватизацію . - 2000 . - N 10 . - с . 42- 45. Бутенко А. Розвиток корпоративної культури українських підприємств як основа їх стратегічного розвитку/ А. Бутенко //Ринок цінних паперів України. - Київ, 2007. - №1/2. - C. 61-68. Горлач Н. Соціально - культурні та колективні цінності як складові формування корпоративної культури/ Н. Горлач //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2003. - №1. - C. 213-220. Савчук Л., Л., Бурлакова А.. Развитие корпоративной культуры в Украине/ Л., Бурлакова А. Савчук Л. //Персонал: Научное издание по философским , социологическим и политическим наукам. - Киiв, 2005. - №5. - C. 86-88.

[ Наверх ]

 Чи є в наявності у Вашій бібліотеці журнал "Мовознавство" за 1969 рік № 5? (20:03:2009, 14:49)

Добрий день! Журнал "Мовознавство" за 1969р. наявний в фонді нашої бібліотеки. Вам потрібно звернутися у відділ читального залу.

[ Наверх ]

 Щиро дякую за відповідь! Не могли б Ви підказати, де я можу знайти в електронному варіанті інформацію на тему "Розвиток державного сектору економіки України" або книгу в електронному варіанті Малий І. Й. Економіка державного сектора. Дякую ще раз!!! (29:03:2009, 12:54)

Добрий день! http://www.lib.ua-ru.net/inode/37565.html http://revolution.allbest.ru/economy/00012325_1.html http://library.if.ua/book/64/4748.html http://www.franko.lviv.ua/faculty/ekonom/Economics/Avtoreferaty/Kuhar_avt.pdf

[ Наверх ]

 Як писати аналітичні записки? (11:03:2009, 09:41)

Добрий день! Аналітична записка - це сучасний формат документа, яка дозволяє оцінити можливі рішення і має на меті допомогти у найкращий спосіб розв'язати існуючі проблеми та ухвалити відповідні рішення. http://www.uapa-csar.org.ua/Policy_analysis.pdf

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіоподкасти

Аудіоподкасти

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції