// архів 2007-2013

серпень 2008Запитання
виписуэ бібліотека журнал "Инностранная литература" ? (11:08:2008, 11:15)
Добрий день! Скажіть,будь ласка, чи буде працювати бібліотека 8 серпня?Якщо так, то з якої години?Дякую. (5:08:2008, 20:56)
Добрий день!прошу допомоги по такому питанню! з предмету "теорія економічного аналізу"треба написати контрольну з темою "Достатня,недостатня та надлишкова інформація" Яку б литературу ви порекомендували для розкриття ціеї теми?Дякую! (22:08:2008, 11:35)
Добрий день. Допоможіть, будь-ласка знайти літературу на тему "Використання аналітико-синтетичної переробки інформації в мережі Інтернет. Наперед дякую (19:08:2008, 15:55)
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по історії українського костюма. Завчасно дякую. (12:08:2008, 09:12)
Допоможіть, будь ласка, знайти підручники з дисципліни
На жаль, не працює електронний каталог, тому звертаюся із запитанням.
На основі якого документа проводиться індексація фонду і хто цим займається у вашій бібліотеці? (26:08:2008, 12:24)
Підкажіть до якої години працює бібліотека (19:08:2008, 07:51)
порекомендуйте літературу про розведення бджіл (13:08:2008, 14:25)
Чи є якісь сайти чи книги, підручники з перекладу банківської літератури з англійської на українську? (26:08:2008, 21:24)
Яка адреса сайта по туризму по Рівненшині (7:08:2008, 08:32)
Яка література є у вашій бібліотеці по сурдопедагогіці? (6:08:2008, 08:55)
Який новий довідник для вступників в вузи України є в вашій бібліотеці? (5:08:2008, 08:02)

Відповіді
 виписуэ бібліотека журнал "Инностранная литература" ? (11:08:2008, 11:15)

Бібліотека передплачує журнал "Инностранная литература" з 2003 року.

[ Наверх ]

 Добрий день! Скажіть,будь ласка, чи буде працювати бібліотека 8 серпня?Якщо так, то з якої години?Дякую. (5:08:2008, 20:56)

Бібліотека не працює 8 серпня, тому що це є вихідний день.

[ Наверх ]

 Добрий день!прошу допомоги по такому питанню! з предмету "теорія економічного аналізу"треба написати контрольну з темою "Достатня,недостатня та надлишкова інформація" Яку б литературу ви порекомендували для розкриття ціеї теми?Дякую! (22:08:2008, 11:35)

Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ Г.І.Кіндрацька; За ред. А.Г. Загороднього. - К.: Магнолія плюс, 2006. - 428 с. Прокопенко І.Ф. Комп'ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): Навч.посіб. для вузів/ І.Ф.Прокопенко. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 340 с. Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Є. К.Бабець, М. І. Горлов, С. О.Жуков, В. П.Стасюк. - К.: Професіонал, 2007. - 379 с. Чигринська О.С. Теорія економічного аналізу: Посіб. для вузів/ О.С.Чигринська. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 232 с. ЯЦКiВ М.I Теорія економічного аналізу : Підручник для вузів./ М.I ЯЦКiВ ; М.і ЯЦКіВ . - Львiв: Свiт, 1993. - 216 c.

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможіть, будь-ласка знайти літературу на тему "Використання аналітико-синтетичної переробки інформації в мережі Інтернет. Наперед дякую (19:08:2008, 15:55)

Гранчак Т. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності/ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №3. - C. 7-10. Алешин Л.И. Поиск документов : анализ и новые возможности : [ Аналитико -синтетическая обработка документов . Библиотечное краеведение ] //Библиография . - 2002. - N 4. - С. 14 - 22

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по історії українського костюма. Завчасно дякую. (12:08:2008, 09:12)

Білевич А.Ю. Систематизація складових компонентів українського національного костюма для дітей/ А.Ю. Білевич //Легка промисловість/ Науково-виробничий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 54-55 Клочко Л Реконструкція давнього вбрання за археологічними матеріалами. Костюм як документ епохи XII-XIIIст. до н. е, IX-XIIIст. скіфський і давньоруський./ Л Клочко //Пам'ятки України : історія та культура: Науковий часопис. - 2003. - Ч.4. - C. 23-29 Кокоріна Г.В. Реструктуризація українського історичного костюма/ Г.В. Кокоріна //Легка промисловість/ Науково-виробничий журнал. - Киiв, 2007. - №4. - C. 50-51 Кроп Т. Костюм як знак часу : [ Виставка " Київські франти й модниці. Історія міського костюма " ]/ Т. Кроп //Демократична Україна: Громадсько - політична. - Киiв, 2006. - №176/26 ве-рес./. - C. Філоненко О. Український костюм на зрізі часів і теренів/ О. Філоненко //Освіта: громадсько - політична газета . - Киiв, 2005. - №10. - C. 10-11 Голуб Н. Костюм - частка народної душі // Укр. мова і літ. в шк. -2002. - N 6. - С. 17 – 21. Костишина М.В. Український народний костюм Північної Буковини Традиції ісучасність .- Чернівці : Рута, 1996 . Рец.:Пазяк Н. Книга про народний одяг Буковини // Нар . творчість таетнографія .- 1998 .- N 5- 6 .- С. 137 - 140 . Нiколаєва Т. Український народний костюм у моделюванні сучасного одягу //Рідна школа. - 1998. - N 6.- С. 24 - 27. Семенова М,. Релікти дохристиянських вірувань в українському жіночомународному костюмі // Бере-гиня .- 1996 .- N 3 - 4 .- С. 45 - 57 . Чупрiна Н.В., Нiколаєва Т.В. Український народний одяг та сучасний костюм // Легка пром -ть. - 1998. - N 1. - С. 47 - 48. Шпирало Л. Міський костюм Галичини другої половини 19 століття // Нартворчість та етнографія . - 1993 . - N 4 . - С. 71 – 74. Щербiй Г. Символіка народного костюма // Українська минувшина. - К.,1993. - С. 133 - 139. Ніколаєва Т. Історія українського костюма/ Т.Ніколаєва. - К.: Либідь, 1996. - 176 с. Ніколаєва Т.О. Український костюм: Надія на ренесанс/ Т.О.Ніколаєва. - К.: Дніпро, 2005. - 318 с. ПОНОМАРЬОВ А.П Українська етнографія : Курс лекцій. Навчальний посібник для вузів/ А.П ПОНОМАРЬОВ . - К: Либiдь, 1994. - 318 c. Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині: етнографічно-мистецтвознавче дослідж/ Г.Стельмащук. - Луцьк: Волин. обл. друк, 2006. - 280 с. http://www.hllab.dp.ua/Store/texts/costumes/Costume2.htm http://ua.textreferat.com/referat-13743-1.html http://www.haidamaka.org.ua/0154.html http://library.iv-fr.net/2007/12/05/storja_ukranskogo_narodnogo_kostjumu.html http://www.knyha.com/ukr/catalog/472/ http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=311

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти підручники з дисципліни

Згуровский М.З. Системный анализ: Проблемы . Методология. Приложения / М.З.Згуровский, Н.Д.Панкратова. - К.: Наукова думка, 2005. - 743 с. Качинський А. Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем/ А. Б.Качинський; за заг. ред. В. П. Горбуліна. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 336 с. Макаренко М.П. Системний аналіз електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії модуляційного типу/ М.П.Макаренко. - К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2005. - 241 с. СОРОКИН П.А.1. Система социологии.: 16560/ П.А. СОРОКИН. - М.: Наука. - 0 Т.1: Социальная аналитика. Учение о строении простейшего (родового) социального явления. - 1993. - 447 c. ШАРАПОВ А.Д. Системний аналіз : Посібник для студентів вузів / ТА і ШАРАПОВ ; О.Д.Шарапов, Л.Л.Терехов, С.П.Сіднєв.. - К.: Вища шк., 1993. - 304 c. Всі вище вказані підручники є у фонді нашої книгозбірні

[ Наверх ]

 На жаль, не працює електронний каталог, тому звертаюся із запитанням.

На жаль, наша бібліотека не передплачує журнал "Стратегии".

[ Наверх ]

 На основі якого документа проводиться індексація фонду і хто цим займається у вашій бібліотеці? (26:08:2008, 12:24)

Індексація фонду проводиться на основі Наказу обласного управління культури №103 від 14.07.95р. "Про переоцінку бібліотечних фондів державних бібліотек області", займається цим в бібліотеці відділ комплектування і обробки документів

[ Наверх ]

 Підкажіть до якої години працює бібліотека (19:08:2008, 07:51)

В серпні бібліотека працює до 18.00. П'ятниця, субота - вихідні дні.

[ Наверх ]

 порекомендуйте літературу про розведення бджіл (13:08:2008, 14:25)

Ефiменко В. Загадки організму бджоломатки // Пасіка. - 1994. - N 6.-С. 14 - 15. Зiнченко I. Прискорене розмноження бджолородин // Укр. пасічник. - 1994.- N 4. - С.2-3. Дружбяк А. Якість зимівлі бджолосімей/ А. Дружбяк //Український пасічник: виробничий. - Львов, 2008. - №1. - C. 25 – 26. Козак І. Феномен бджолиної матки / І. Козак //Український пасічник: виробничий. - Львов, 2008. - №6. - C. 8 -9. Коноваленко В. Про електропідігрів та нарощування бджолосімей/ В. Коноваленко //Український пасічник: виробничий. - Львов, 2008. - №1. - C. 14 – 15. Мельник В. З досвіду підготовки бджолосімей до зимівлі/ В. Мельник //Український пасічник: вироб-ничий. - Львов, 2008. - №7. - C. 9 -10. Броварський В. Розведення бджіл буде інтенсивнішим якщо розплідницькі пасіки скористаються пропозиціями науковців / В. Броварський //Тваринництво України: виробничий. - Киiв, 2006. - №4. - C. 29 – 30. Ведмідь І. Роїння - як метод розведення бджіл/ І. Ведмідь //Пасіка: виробничий. - Киiв, 2005. - №3. - C. 10 -11. Комісар О. Запрошуємо до розведення бджіл - осмій / О. Комісар //Український пасічник: виробни-чий. - Львов, 2004. - №4. - C. 22-24. Пилипенко В. Про розведення чистопородних бджіл / В. Пилипенко //Український пасічник: виробни-чий. - Львов, 2008. - №7. - C. 26 – 27/ Сіменко Л.І. Добра матка - високі медозбори : З досвіду роботи Дніпропетровського племінного за-воду розведення бджіл украінської степової породи/ Л. І. Сіменко //Пасіка: виробничий. - Киiв, 2007. - № 12. - C. 6 – 7. Комаров А.А. Пособие пчеловода любителя/ А.А.Комаров. - М.: Цитадель, 1997. - 557 с. Пчеловодство: Об опыте известных пчеловодов мира и их практические советы. - Мн.: "СЛК", 1996. - 448 с. Шкендеров С. Пчелиные продукты/ С.Шкендеров; Пер. с болг. Ю. И. Вишнякова. - София: Земиздат, 1985. - 226 с. Рачок Й. Весняне нарощування бджолосімей/ Й. Рачок //Український пасічник: виробничий. - Львов, 2008. - №2. - C. 12.

[ Наверх ]

 Чи є якісь сайти чи книги, підручники з перекладу банківської літератури з англійської на українську? (26:08:2008, 21:24)

http://www.e-knigka.org.ua/2007/04/21/Sovremennye_dengi_i_bankovskoe_delo.html В нашій книгозбірні є такі перекладні видання: ДОЛАН И ДР Деньги, банковское дело и денежно - кредитная политика./ И ДР ДОЛАН . - СпБ: "Санкт-Петербург орк, 1994. - 496 c РИВУАР , Ж. Техника банковского дела : Пер. с фр. - (Сер. "Деловая Франция")./ Ж. РИВУАР . - М.: "Прогресс";"Универс", 1993. - 156 c

[ Наверх ]

 Яка адреса сайта по туризму по Рівненшині (7:08:2008, 08:32)

http://ruraltourism.com.ua/index2.php?a=searchres2®ion=56 http://www.terraincognita.info/ http://greentour.awardspace.com/demud_is.html - 23k http://www.rivnetourist.com.ua/ua/inner-tourism.htm

[ Наверх ]

 Яка література є у вашій бібліотеці по сурдопедагогіці? (6:08:2008, 08:55)

Диффференцированный подход при обучении и воспитаниии слепоглухих детей : Сб. науч. тр. /Ред. В.Н Чулков. - М.: Изд.-е АПН СССР, 1989. - 136 С. Зыков С.А.Методика обучения глухих детей языку.-М. :"Просвещение", 1977. - 200 С. Колтуненко И.В. Развитие речи глухих школьников : Пособие для учителей. - М. : Просвещение, 1980. - 64 С. Корсунская Б.Д. Воспитание глухого дошкольника в семье. - М. : Педагогика, 1970 Корсунская Б.Д. Методика обучения глухих дошкольников речи. - М. : Просвещение, 1969 Краєвський Р.Г. Мова жестів глухих. -К. : Рад. школа, 1964. - 220 С. Марциновская Е.Н.Основы предметно-практического обучения глухих школьников . - М. : Педагогика, 1985. - 177 С. Мещеряков А.И. Слепоглухонемие дети. Развитие психики в процессе формирования поведения. - М. : Педагогика, 1974. - 327 С. Повышение эфективности педагогического процесса в учебных заведениях для глухих. - К. : Рад. школа, 1983. - 94 С. Развитие способностей у глухих детей в процессе обучения. - М. : Педагогика, 1991. - 174 С. Всі вище вказані підручники є у фонді нашої книгозбірні.

[ Наверх ]

 Який новий довідник для вступників в вузи України є в вашій бібліотеці? (5:08:2008, 08:02)

Довідник абітурієнта: Вищі навчальні заклади України . 2003-2004 / інформаційна агенція Вища освіта ; інформаційна агенція Вища освіта . - Харків: Торсінг, 2003. - 399 c. Довідник абітурієнта. Усі вищі навчальні заклади. 2005-2006.. - Київ-Харків, 2005. - 640 с.

[ Наверх ]