// архів 2007-2013

серпень 2008Запитання
виписуэ бібліотека журнал "Инностранная литература" ? (11:08:2008, 11:15)
Добрий день! Скажіть,будь ласка, чи буде працювати бібліотека 8 серпня?Якщо так, то з якої години?Дякую. (5:08:2008, 20:56)
Добрий день!прошу допомоги по такому питанню! з предмету "теорія економічного аналізу"треба написати контрольну з темою "Достатня,недостатня та надлишкова інформація" Яку б литературу ви порекомендували для розкриття ціеї теми?Дякую! (22:08:2008, 11:35)
Добрий день. Допоможіть, будь-ласка знайти літературу на тему "Використання аналітико-синтетичної переробки інформації в мережі Інтернет. Наперед дякую (19:08:2008, 15:55)
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по історії українського костюма. Завчасно дякую. (12:08:2008, 09:12)
Допоможіть, будь ласка, знайти підручники з дисципліни
На жаль, не працює електронний каталог, тому звертаюся із запитанням.
На основі якого документа проводиться індексація фонду і хто цим займається у вашій бібліотеці? (26:08:2008, 12:24)
Підкажіть до якої години працює бібліотека (19:08:2008, 07:51)
порекомендуйте літературу про розведення бджіл (13:08:2008, 14:25)
Чи є якісь сайти чи книги, підручники з перекладу банківської літератури з англійської на українську? (26:08:2008, 21:24)
Яка адреса сайта по туризму по Рівненшині (7:08:2008, 08:32)
Яка література є у вашій бібліотеці по сурдопедагогіці? (6:08:2008, 08:55)
Який новий довідник для вступників в вузи України є в вашій бібліотеці? (5:08:2008, 08:02)

Відповіді
 виписуэ бібліотека журнал "Инностранная литература" ? (11:08:2008, 11:15)

Бібліотека передплачує журнал "Инностранная литература" з 2003 року.

[ Наверх ]

 Добрий день! Скажіть,будь ласка, чи буде працювати бібліотека 8 серпня?Якщо так, то з якої години?Дякую. (5:08:2008, 20:56)

Бібліотека не працює 8 серпня, тому що це є вихідний день.

[ Наверх ]

 Добрий день!прошу допомоги по такому питанню! з предмету "теорія економічного аналізу"треба написати контрольну з темою "Достатня,недостатня та надлишкова інформація" Яку б литературу ви порекомендували для розкриття ціеї теми?Дякую! (22:08:2008, 11:35)

Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ Г.І.Кіндрацька; За ред. А.Г. Загороднього. - К.: Магнолія плюс, 2006. - 428 с. Прокопенко І.Ф. Комп'ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): Навч.посіб. для вузів/ І.Ф.Прокопенко. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 340 с. Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Є. К.Бабець, М. І. Горлов, С. О.Жуков, В. П.Стасюк. - К.: Професіонал, 2007. - 379 с. Чигринська О.С. Теорія економічного аналізу: Посіб. для вузів/ О.С.Чигринська. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 232 с. ЯЦКiВ М.I Теорія економічного аналізу : Підручник для вузів./ М.I ЯЦКiВ ; М.і ЯЦКіВ . - Львiв: Свiт, 1993. - 216 c.

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможіть, будь-ласка знайти літературу на тему "Використання аналітико-синтетичної переробки інформації в мережі Інтернет. Наперед дякую (19:08:2008, 15:55)

Гранчак Т. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності/ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №3. - C. 7-10. Алешин Л.И. Поиск документов : анализ и новые возможности : [ Аналитико -синтетическая обработка документов . Библиотечное краеведение ] //Библиография . - 2002. - N 4. - С. 14 - 22

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по історії українського костюма. Завчасно дякую. (12:08:2008, 09:12)

Білевич А.Ю. Систематизація складових компонентів українського національного костюма для дітей/ А.Ю. Білевич //Легка промисловість/ Науково-виробничий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 54-55 Клочко Л Реконструкція давнього вбрання за археологічними матеріалами. Костюм як документ епохи XII-XIIIст. до н. е, IX-XIIIст. скіфський і давньоруський./ Л Клочко //Пам'ятки України : історія та культура: Науковий часопис. - 2003. - Ч.4. - C. 23-29 Кокоріна Г.В. Реструктуризація українського історичного костюма/ Г.В. Кокоріна //Легка промисловість/ Науково-виробничий журнал. - Киiв, 2007. - №4. - C. 50-51 Кроп Т. Костюм як знак часу : [ Виставка " Київські франти й модниці. Історія міського костюма " ]/ Т. Кроп //Демократична Україна: Громадсько - політична. - Киiв, 2006. - №176/26 ве-рес./. - C. Філоненко О. Український костюм на зрізі часів і теренів/ О. Філоненко //Освіта: громадсько - політична газета . - Киiв, 2005. - №10. - C. 10-11 Голуб Н. Костюм - частка народної душі // Укр. мова і літ. в шк. -2002. - N 6. - С. 17 – 21. Костишина М.В. Український народний костюм Північної Буковини Традиції ісучасність .- Чернівці : Рута, 1996 . Рец.:Пазяк Н. Книга про народний одяг Буковини // Нар . творчість таетнографія .- 1998 .- N 5- 6 .- С. 137 - 140 . Нiколаєва Т. Український народний костюм у моделюванні сучасного одягу //Рідна школа. - 1998. - N 6.- С. 24 - 27. Семенова М,. Релікти дохристиянських вірувань в українському жіночомународному костюмі // Бере-гиня .- 1996 .- N 3 - 4 .- С. 45 - 57 . Чупрiна Н.В., Нiколаєва Т.В. Український народний одяг та сучасний костюм // Легка пром -ть. - 1998. - N 1. - С. 47 - 48. Шпирало Л. Міський костюм Галичини другої половини 19 століття // Нартворчість та етнографія . - 1993 . - N 4 . - С. 71 – 74. Щербiй Г. Символіка народного костюма // Українська минувшина. - К.,1993. - С. 133 - 139. Ніколаєва Т. Історія українського костюма/ Т.Ніколаєва. - К.: Либідь, 1996. - 176 с. Ніколаєва Т.О. Український костюм: Надія на ренесанс/ Т.О.Ніколаєва. - К.: Дніпро, 2005. - 318 с. ПОНОМАРЬОВ А.П Українська етнографія : Курс лекцій. Навчальний посібник для вузів/ А.П ПОНОМАРЬОВ . - К: Либiдь, 1994. - 318 c. Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині: етнографічно-мистецтвознавче дослідж/ Г.Стельмащук. - Луцьк: Волин. обл. друк, 2006. - 280 с. http://www.hllab.dp.ua/Store/texts/costumes/Costume2.htm http://ua.textreferat.com/referat-13743-1.html http://www.haidamaka.org.ua/0154.html http://library.iv-fr.net/2007/12/05/storja_ukranskogo_narodnogo_kostjumu.html http://www.knyha.com/ukr/catalog/472/ http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=311

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти підручники з дисципліни

Згуровский М.З. Системный анализ: Проблемы . Методология. Приложения / М.З.Згуровский, Н.Д.Панкратова. - К.: Наукова думка, 2005. - 743 с. Качинський А. Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем/ А. Б.Качинський; за заг. ред. В. П. Горбуліна. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 336 с. Макаренко М.П. Системний аналіз електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії модуляційного типу/ М.П.Макаренко. - К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2005. - 241 с. СОРОКИН П.А.1. Система социологии.: 16560/ П.А. СОРОКИН. - М.: Наука. - 0 Т.1: Социальная аналитика. Учение о строении простейшего (родового) социального явления. - 1993. - 447 c. ШАРАПОВ А.Д. Системний аналіз : Посібник для студентів вузів / ТА і ШАРАПОВ ; О.Д.Шарапов, Л.Л.Терехов, С.П.Сіднєв.. - К.: Вища шк., 1993. - 304 c. Всі вище вказані підручники є у фонді нашої книгозбірні

[ Наверх ]

 На жаль, не працює електронний каталог, тому звертаюся із запитанням.

На жаль, наша бібліотека не передплачує журнал "Стратегии".

[ Наверх ]

 На основі якого документа проводиться індексація фонду і хто цим займається у вашій бібліотеці? (26:08:2008, 12:24)

Індексація фонду проводиться на основі Наказу обласного управління культури №103 від 14.07.95р. "Про переоцінку бібліотечних фондів державних бібліотек області", займається цим в бібліотеці відділ комплектування і обробки документів

[ Наверх ]

 Підкажіть до якої години працює бібліотека (19:08:2008, 07:51)

В серпні бібліотека працює до 18.00. П'ятниця, субота - вихідні дні.

[ Наверх ]

 порекомендуйте літературу про розведення бджіл (13:08:2008, 14:25)

Ефiменко В. Загадки організму бджоломатки // Пасіка. - 1994. - N 6.-С. 14 - 15. Зiнченко I. Прискорене розмноження бджолородин // Укр. пасічник. - 1994.- N 4. - С.2-3. Дружбяк А. Якість зимівлі бджолосімей/ А. Дружбяк //Український пасічник: виробничий. - Львов, 2008. - №1. - C. 25 – 26. Козак І. Феномен бджолиної матки / І. Козак //Український пасічник: виробничий. - Львов, 2008. - №6. - C. 8 -9. Коноваленко В. Про електропідігрів та нарощування бджолосімей/ В. Коноваленко //Український пасічник: виробничий. - Львов, 2008. - №1. - C. 14 – 15. Мельник В. З досвіду підготовки бджолосімей до зимівлі/ В. Мельник //Український пасічник: вироб-ничий. - Львов, 2008. - №7. - C. 9 -10. Броварський В. Розведення бджіл буде інтенсивнішим якщо розплідницькі пасіки скористаються пропозиціями науковців / В. Броварський //Тваринництво України: виробничий. - Киiв, 2006. - №4. - C. 29 – 30. Ведмідь І. Роїння - як метод розведення бджіл/ І. Ведмідь //Пасіка: виробничий. - Киiв, 2005. - №3. - C. 10 -11. Комісар О. Запрошуємо до розведення бджіл - осмій / О. Комісар //Український пасічник: виробни-чий. - Львов, 2004. - №4. - C. 22-24. Пилипенко В. Про розведення чистопородних бджіл / В. Пилипенко //Український пасічник: виробни-чий. - Львов, 2008. - №7. - C. 26 – 27/ Сіменко Л.І. Добра матка - високі медозбори : З досвіду роботи Дніпропетровського племінного за-воду розведення бджіл украінської степової породи/ Л. І. Сіменко //Пасіка: виробничий. - Киiв, 2007. - № 12. - C. 6 – 7. Комаров А.А. Пособие пчеловода любителя/ А.А.Комаров. - М.: Цитадель, 1997. - 557 с. Пчеловодство: Об опыте известных пчеловодов мира и их практические советы. - Мн.: "СЛК", 1996. - 448 с. Шкендеров С. Пчелиные продукты/ С.Шкендеров; Пер. с болг. Ю. И. Вишнякова. - София: Земиздат, 1985. - 226 с. Рачок Й. Весняне нарощування бджолосімей/ Й. Рачок //Український пасічник: виробничий. - Львов, 2008. - №2. - C. 12.

[ Наверх ]

 Чи є якісь сайти чи книги, підручники з перекладу банківської літератури з англійської на українську? (26:08:2008, 21:24)

http://www.e-knigka.org.ua/2007/04/21/Sovremennye_dengi_i_bankovskoe_delo.html В нашій книгозбірні є такі перекладні видання: ДОЛАН И ДР Деньги, банковское дело и денежно - кредитная политика./ И ДР ДОЛАН . - СпБ: "Санкт-Петербург орк, 1994. - 496 c РИВУАР , Ж. Техника банковского дела : Пер. с фр. - (Сер. "Деловая Франция")./ Ж. РИВУАР . - М.: "Прогресс";"Универс", 1993. - 156 c

[ Наверх ]

 Яка адреса сайта по туризму по Рівненшині (7:08:2008, 08:32)

http://ruraltourism.com.ua/index2.php?a=searchres2®ion=56 http://www.terraincognita.info/ http://greentour.awardspace.com/demud_is.html - 23k http://www.rivnetourist.com.ua/ua/inner-tourism.htm

[ Наверх ]

 Яка література є у вашій бібліотеці по сурдопедагогіці? (6:08:2008, 08:55)

Диффференцированный подход при обучении и воспитаниии слепоглухих детей : Сб. науч. тр. /Ред. В.Н Чулков. - М.: Изд.-е АПН СССР, 1989. - 136 С. Зыков С.А.Методика обучения глухих детей языку.-М. :"Просвещение", 1977. - 200 С. Колтуненко И.В. Развитие речи глухих школьников : Пособие для учителей. - М. : Просвещение, 1980. - 64 С. Корсунская Б.Д. Воспитание глухого дошкольника в семье. - М. : Педагогика, 1970 Корсунская Б.Д. Методика обучения глухих дошкольников речи. - М. : Просвещение, 1969 Краєвський Р.Г. Мова жестів глухих. -К. : Рад. школа, 1964. - 220 С. Марциновская Е.Н.Основы предметно-практического обучения глухих школьников . - М. : Педагогика, 1985. - 177 С. Мещеряков А.И. Слепоглухонемие дети. Развитие психики в процессе формирования поведения. - М. : Педагогика, 1974. - 327 С. Повышение эфективности педагогического процесса в учебных заведениях для глухих. - К. : Рад. школа, 1983. - 94 С. Развитие способностей у глухих детей в процессе обучения. - М. : Педагогика, 1991. - 174 С. Всі вище вказані підручники є у фонді нашої книгозбірні.

[ Наверх ]

 Який новий довідник для вступників в вузи України є в вашій бібліотеці? (5:08:2008, 08:02)

Довідник абітурієнта: Вищі навчальні заклади України . 2003-2004 / інформаційна агенція Вища освіта ; інформаційна агенція Вища освіта . - Харків: Торсінг, 2003. - 399 c. Довідник абітурієнта. Усі вищі навчальні заклади. 2005-2006.. - Київ-Харків, 2005. - 640 с.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції