// архів 2007-2013

травень 2008Запитання
відповіді на наступне запитання
знайти літературу на тему : «іпотечний кризис в Україні» (24:05:2008, 00:53)
Книга воинов Сави Голованивского (7:05:2008, 08:57)
коллекции (одежды)? (30:05:2008, 17:58)
уроку для початкової школи з використанням інтерактивних технологій (23:05:2008, 01:24)
"Новітні інформаційні технології і визначення сфери керування документаційними процесами" (27:05:2008, 15:15)
: "Економічний аналіз ринкової економіки за 2004-2007 роки." Статистичні дані, таблиці, діаграми по цій же темі. (21:05:2008, 17:27)
безкоштовно навчальний посібник Політологія Піча В.М. Хома Н.М. (8:05:2008, 07:40)
де можна знайти посібник"Технологіі соціальної роботи" за ред. В.М. Шахрай (18:05:2008, 11:30)
Добрий вечір,знайдіть будь ласка літературу з предмету культорологія на тему Древня Греція,Дуже дякую. (28:05:2008, 21:21)
Добрий день!
Добрий день,знайдіть будь ласка літературу на тему Оноре де Бальзак,на тему Глобалізація та її наслідки для України,та на тему Буддизм,
добрій вечір допоможіть будь-ласка знайти в інтернеті:Білявська О. Історичний аспект оцінювання навчальних досягнень учнів
Доброго дня! Які підручники є у фонді вашої бібліотеки по банківській справі за останні роки? Завчасно дякую! (29:05:2008, 08:27)
ДОБРОГО ДНЯ!!!!!В МЕНЕ ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ"МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ НАРАХУВАННЯ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ", ЯКА Є ЛІТЕРАТУРА ЧИ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО ЦЬОГО ПИТАННЯ? ТА ДЕ МОЖЛИВО ЗНАЙТИ ПРО ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧУ БАЗУ? (21:05:2008, 11:21)
доброго дня!!!!!знайдіть будь ласка літератур по темі Інформаційні агентства та їхня дільність. І про діяльність ДІНАУ!дякую!!!!!! (17:05:2008, 09:05)
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка знайти відповідь на таке питання "Планування фонду заробітної плати учбово-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу загальноосвітніх шкіл". Дякую! (10:05:2008, 13:27)
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка де можна знайти інформацію щодо створення ділової бізнесової гри або приклад такої гри бажано в електронному вигляді. Заздалегіть дякую. (25:05:2008, 17:03)
добрый день!
Документи з логістики чи є у вас в бібліотеці (14:05:2008, 09:06)
допоможіть будь ласка знйти : Зіни в системі оцінювання знань учнв - норма часу. освіта 2000рік №55-56 (13:05:2008, 23:56)
допоможіть будь ласка знйти : Зіни в системі оцінювання знань учнв - норма часу. освіта 2000рік №55-56 (13:05:2008, 23:57)
Допоможіть будь ласка! В мене тема бакалаврської роботи "Застосування методу моделювання при формуванні прийомів обчислень у молодших школярів". Чи не могли б ви порадити якусь літературу. (23:05:2008, 18:46)
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Авторська методика викладання теми "Табличні величини
Допоможіть знайти інформацію на тему: зарубіжний досвід у збуті страхових послуг. (5:05:2008, 18:41)
Допоможіть знайти курсову на тему: Інтегрування навчального матеріалу на уроках української мови
Дуже прошу, допоможіть знайти в інтернеті матеріали на тему: перспективи використання досвіду Великобританії в розбудові сучасної моделі державної служби України; і підкажіть, чи є в електронному вигляді книга Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка: Науково-аналітичне дослідження. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - 168 с., і як її можна занйти. Наперед дуже дякую (7:05:2008, 01:58)
З якого року ви зберігаєте журнал "Радуга" (7:05:2008, 08:31)
мені літературу по данній темі: ''Інформаційні агентства та їхня діяльність'' і про діяльність агентства ДІНАУ!!!!!!дякую!!!!!! (9:05:2008, 14:14)
Нові видання по фінансам, які є в вашій бібліотеці. будь - ласка. (13:05:2008, 08:03)
нові книги з історії середнії віків, будь-ласка (6:05:2008, 07:55)
Особливості економіки України в перехідний період (11:05:2008, 11:10)
Підкажіть, бідь ласка, де можна знайти електронний варіант підручника "Методика викладання іноземних мов" під ред. Ніколаєвої??? Дуже вдячна (25:05:2008, 13:53)
Підшукайте літературу на тему:"Іновації пошукового апарату РДОБ" (13:05:2008, 10:30)
Порадьте літературу по Т. Бульбу - Боровця (7:05:2008, 08:35)
Порадьте, де можна знайти дані для аналізу сфери громадського харчування в м. Рівне!!! (10:05:2008, 20:57)
прошу порекомендувати літературу до Дня (6:05:2008, 07:53)
Синтетичний і аналітичний облік ПДФО? рекомендована література? (8:05:2008, 13:02)
Скажіть, будь ласка, що у вас є по даним темам: "Соціальні витрати підприємства", "Оплата праці", "Розрахунки з працівниками" (3:05:2008, 08:40)
Т.В.Дуткевич "Конфліктологія з основами управління" Л.І.Скібіцька "Конфліктологія" (15:05:2008, 15:50)
У вас працює клуб "Любителів кімо" у відділі іноземної літератури? (16:05:2008, 08:21)
Чи є у Вас "Педагогічна антропологія" Ушинського К. у 3-х томах? Завчасно дякую (20:05:2008, 09:04)
Чи є у вас книги по віковій психології, але за останні три роки? (16:05:2008, 08:23)
що таке довідка (11:05:2008, 20:13)
я пишу курсову на тему: "Державний фінансовий апарат" будь-ласка, підскажіть літературу. Заздалегіть дякую! (27:05:2008, 21:14)
як ви працюєте 8 травня (6:05:2008, 07:53)

Відповіді
  відповіді на наступне запитання

Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку: підручник/ О. В.Лишиленко. - К.: Центр навч. л-ри, 2008. - 218 с Стельмащук А. М. Бухгалтерський облік: навч. посіб./ А. М.Стельмащук, П. С.Смоленюк. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 527 с Сук Л.К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб/ Л.К.Сук, П.Л.Сук. - К.: Знання, 2005. - 473 с. - (Вища освіта ХХI століття) Сук Л. Ведення синтетичних та аналітичних рахунків / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві : науково-практичний. -Киiв, 2005. -№11. - C. 41 - 46 2. Бірюкова О. Синтетичний та аналітичний облік податків й подат-кових платежів / О. Бірюкова // Бухгалтерія в сільському госпо-дарстві : науково-практичний. -Киiв, 2005. -№8. - C. 2 - 6 (Шифр Б11/2005/8)

[ Наверх ]

  знайти літературу на тему : «іпотечний кризис в Україні» (24:05:2008, 00:53)

1. Бернер Р. Кризис кредитования: причины и следствия/ Р. Бернер //Финансовая консультация. - Киiв, 2007. - №5. - C. 41-42 2. Ипотечный кризис в США все-таки достал Россию //Финансовая консультация. - Киiв, 2007. - №20. - C. 40 3. Косенко О. Американська криза - на користь іпотечній гривні/ О. Косенко //Демократична Україна: Громадсько - політична. - Киiв, 2008. - №11. - C. 7 4. Россия: чем грозит ипотечный кризис в США рынку недвижимости //Финансовая консультация. - Киiв, 2007. - №18. - C. 33-34 5. Чифф П. Чем аукнется кризис субстандартного ипотечного кредитования?/ П. Чифф //Финансовая консультация. - Киiв, 2007. - №15/16. - C. 66-67

[ Наверх ]

  Книга воинов Сави Голованивского (7:05:2008, 08:57)

uk.wikipedia.org/wiki/ vitchyzna.ukrlife.org/11_12_04golovan.htm - 31k Первомайський А.Шляхи невтомного шукання:Про творчість С.Голованіського//Вітчизна.- 1970.- N6.-С.131-138.

[ Наверх ]

  коллекции (одежды)? (30:05:2008, 17:58)

ua.textreferat.com/referat-1387-1.html - 38k uaref.com/referats/49/3709 - 11k www.ukrop.com/ua/directory/production/use/06?

[ Наверх ]

  уроку для початкової школи з використанням інтерактивних технологій (23:05:2008, 01:24)

1. Івасюк Н.Г. Застосування інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури : конспекти уроків : 7 клас/ Н. Г. Івасюк //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - Киiв, 2008. - N 4. - C. 22 - 30 2. Кругла А.Д. Уроки читання, рідної мови, математики у 2 класі з використанням інтерактивних тех-нологій/ А.Д. Кругла //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2008. - №1. - C. 6-10 3. Літвінюк О. Інтерактивні технології навчання на уроках літератури/ О. Літвінюк //Вивчаємо ук-раїнську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2008. - №4. - C. 8-15 4. Чумаченко О.В. Як створити урок із використанням інформаційних технологій/ О.В. Чумаченко //Географія: науково-методичний. - Харків, 2008. - №4. - C. 2-4 5. Штанько Л. Використовувати елементи інтерактивних технологій під час вивчення поетичних творів: Два уроки за творчістю Поля Верлена з використанням стратегій "коло думок", "гронування", "рольова гра", "групова робота", "сенкан"/ Л. Штанько //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Щомісячний науково-методичний журнал. - Київ, 2008. - № 2. - C. 47-49

[ Наверх ]

 "Новітні інформаційні технології і визначення сфери керування документаційними процесами" (27:05:2008, 15:15)

http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2005.13.03-06.php; http://www-history.univer.kharkov.ua/lab/publications/historical_information_science.html; http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/01dnjit1.htm; http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05kliteb.html; http://www.archives.gov.ua/ArchEdu/; http://www.7000.kiev.ua/gotovye-raboty/10/108/80/4.html; Антоненко І.Є. Кваліфікаційні вимоги до фахівців у сфері керування документаційними процесами ( досвід Австралії )/ І.Є. Антоненко //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформо-логія : Науковий журнал. - Киiв, 2006. - №3. - C. 61-65. 2.Плешкевич Є. Поєднання досягнень традиційного документознавства з новітніми розробленнями/ Є. Плешкевич //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №9. - С. 13. 3.Компьютерная сеть ЛИБНЕТ: состояние и перспективы: [Официальные документы, которые опре-деляют ход информатизации библиотечной сферы России на 2007-2010 гг.] //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М, 2007. - №6. - С. 6-15. 4.Сенченко М. Подальший крок щодо оволодіння сучасними інформаційнимитехнологіями в документознавстві : [ Рец. на серію навч. виданьАсєєва Г.Г. та Шейка В.М. " Информационніе технологии вдокументоведе-нии " ] // Вісник кн. палати . - 1999 . - N 1. - С. 14 -16. 5.Андреева Н. Документографические ресурсы : проблемы преподавания ииспользования современных информа-ционных технологий // Науч . итехн . б-ки . - 2000 . - т 4 . - С 36-41.

[ Наверх ]

 : "Економічний аналіз ринкової економіки за 2004-2007 роки." Статистичні дані, таблиці, діаграми по цій же темі. (21:05:2008, 17:27)

1. Економічна діагностика: Навч. посіб./ Т.Д.Костенко, А.А.Герасимов, В.С.Рижиков. - К.: Центр навч. л-ри, 2007. - 186 с 2. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посіб./ Т.Д.Костенко, Є.О.Підгора, В.С.Рижиков. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 400 с 3. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навч. посіб./ І. Ф.Прокопенко, В. І.Ганін. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 429 с 4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб./ Г.В.Савицька. - 2-е вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 2005. - 662 с 5. Семенов Г.А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навч. посіб./ Г.А.Семенов, М.О.Панкова, А.Г.Семенов. - 2-ге вид., перероб і доп.. - К.: ЦУЛ, 2006. - 232 с 6. Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Є. К.Бабець, М. І. Горлов, С. О.Жуков, В. П.Стасюк. - К.: Професіонал, 2007. - 379 с 7. Шубіна С.В. Економічний аналіз: Практикум/ С.В.Шубіна, Ж.І.Торяник. - К.: Знання, 2007. - 231 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.)

[ Наверх ]

 безкоштовно навчальний посібник Політологія Піча В.М. Хома Н.М. (8:05:2008, 07:40)

refsmarket.org.ua/searchdirect.php?ID=86291 - 9k

[ Наверх ]

 де можна знайти посібник"Технологіі соціальної роботи" за ред. В.М. Шахрай (18:05:2008, 11:30)

Посібник є внашій бібілотеці. Шахрай В.М. Технологія соціальної роботи: Навч.посіб./ В.М. Шахрай. - К.: ЦУЛ, 2006. - 463 с.

[ Наверх ]

 Добрий вечір,знайдіть будь ласка літературу з предмету культорологія на тему Древня Греція,Дуже дякую. (28:05:2008, 21:21)

1. Культурологія: Навч. посібник/ За ред. В.М.Пічі. - К.: Магнолія плюс, 2003. - 235 с 2. Культурологія: навч. посіб./ за ред. Т. Б. Гриценко. - К.: Центр навч. л-ри, 2007. - 390 с 3. Культурологія : теорія та історія культури: Навч. посіб./ За ред. Тюрменко І.І., Горбула О.Д.. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 368 с 4. Культурологія. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб./ Ред. М.М.Закович. - 2-ге вид., стер.. - К.: Знання, 2006. - 567 с. - (Вища освіта ХХI століття) 5. Подольська Є.А. Культурологія: Навч. посіб./ Є.А.Подольська. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 288 с 6. Балух В.О. Історія стародавньої Греції: Курс лекцій/ В.О.Балух. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. - 420 с 7. ВИННИЧУК , Л.. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима: Перевод с польского В.К. Ронина/ Л. ВИННИЧУК . - М: Высш. шк., 1988. - 495 c 8. Историки античности : В двух томах т.1: Древняя Греция. - М.: Правда, 1989. - 624 с 9. История Древней Греции/ Под ред. В.И.Кузищина. - М: Высшая школа, 2001. - 399 c. - ISSN 5-06-003676-6 10. Кун М.А. Легенди і міфи Давньої Греції/ М.А.Кун. - К.: Академія, 2002. - 446 с. - (Альма-матер)

[ Наверх ]

 Добрий день!

Question http://referat.inkiev.net/index.cgi?action=browse%7Cpop_works&KATEG=51〈=ua http://www.rusnauka.com/7._DN_2007/Philologia/20508.doc.htm www.readbookz.com/book/161/4599.html - 26k ukrlib.net/publ/5-1-0-118 - 14k www.referado.com/referat.php?id=6093 - 12k www.refine.org.ua/pageid-5111-4.html - 20k

[ Наверх ]

 Добрий день,знайдіть будь ласка літературу на тему Оноре де Бальзак,на тему Глобалізація та її наслідки для України,та на тему Буддизм,

Question Вичерова Л.В. Модульно-розвивальне навчання як засіб його індивідуалізації: На прикладі модульного циклу "Життя та творчість Оноре де Бальзака"/ Л.В. Вичерова //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний. - К.: Педагогічна преса. - 2006. - №9. - C. 48-53 Доброва Є. Зображення "влади золота" як руйнівної сили у повісті О. де Бальзака "Гобсек"/ Є. Доброва //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2006. - №11/12. - C. 31-38 Ковальчук Р. Бальзак і його роман "Гобсек" : Система уроків з вивчення твору/ Р. Ковальчук; І. Ціко; В. Братко //Зарубіжна література в школах України. - Киiв, 2005. - N7. - C. 25-32 ( Логвін Г. Шардон чи Рюбампре ? ( "Втрачені ілюзії" Бальзака ) 10 клас/ Г. Логвін //Зарубіжна література в школі (Харків): Науково-методичний журнал. - Харьков, 2005. - N7. - C. 13-20 (Шифр З528576/2005/7) Пастух Т.В. Використання проектної технології під час вивчення повісті О. де Бальзака "Гобсек": Матеріали до уроків/ Т.В. Пастух //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний. - К.: Педагогічна преса. - 2006. - №9. - C. 53-56 (Шифр В060038/2006/9) Сюндуков І. Літописець на всі часи. Оноре де Бальзак як "дзеркало" нашого капіталізму./ І. Сюндуков //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2004. - №43. - C. 7 (Шифр Д1/2004/43) Черненко М.В. "Коли душею володіють гроші...": урок - диспут за творами О. де Бальзака,І.Карпенка-Карого/ М.В. Черненко //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2006. - №6. - C. 12-14 (Шифр З528576/2006/6) Чечетіна Л.А. "Принижуватися заради грошей не варто..." : Романтичні й реалістичні тенденції в повісті Бальзака " Гобсек"/ Л.А. Чечетіна //Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004. - N9. - C. 26-30 (Шифр З579962/2004/9) Чухненко Ю.М. "Душа писателя стремится к миру и отражает его...": Использование эпистолярного наследия Бальзака при изучении жизни и творчества писателя/ Ю.М. Чухненко //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N4. - C. 14-19 (Шифр З075574/2006/4) 1. Ікеда Дейсаку Заповідний закон життя і смерти : Бесіди про "Сутру Лотоса" - головне вчення Будди/ Дейсаку Ікеда //Всесвіт: Незалежний літературно-мистецький та гро-мадсько-політичний місячник. - Киiв. - ISSN 0320-8370, 2004. - №5/6. - C. 3-13 (Шифр В548545/2004/5/6) 2. Вайнтруб І. Крило жалю і крило мудрості/ І. Вайнтруб //Людина і світ: Науково - популярний релігієзнавчий журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 53-57 (Шифр Л2/2004/2) 3. Караменов М. Модернізм і соцреалізм у світлі буддизму/ М. Караменов //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2003. - №6. - C. 51-54 (Шифр В888000/2003/6) 4. Кузнецов В. В парке яшмового Будды : Буддизм в современной жизни КНР/ В. Кузнецов //Азия и Африка сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2003. - №8. - C. 62-66 (Шифр А2/2003/8) 5. Листопадов Н. День рождения Будды : Как празднуют его последователи и ученики основате-ля великого вероучения/ Н. Листопадов //Азия и Африка сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2003. - №10. - C. 68-71 (Шифр А2/2003/10) 6. Львова Э. Буддисты в Танзании/ Э. Львова //Азия и Африка сегодня: Научный и общест-венно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2003. - №10. - C. 46 (Шифр А2/2003/10) 7. Мелінті М. Буддистська медитація і православний ісіхазм у світлі вчення про страждання/ М. Мелінті //Персонал: Научное издание по философским , социологическим и политическим наукам. - Киiв, 2006. - №6. - C. 45-47 (Шифр П9/2006/6) 8. Овсюк О. Дивовижні науки і релігійна мудрість/ О. Овсюк //Всесвіт: Журнал іноземної літератури. - ISSN 0320-8370. - 2006. - №5/6. - C. 164 - 173 (Шифр В548545/2006/5/6) 9. Околітенко Н. "Вони завжди тверді в законі": [ Буддизм Тибету]/ Н. Околітенко //Персонал плюс: Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик. - Киiв: АТЗТ Міжрегіональна Академія управління персоналом. - 2007. - №2. - C. 15 (Шифр П169051/2007/2) 10. Сергеева Т. Жизнь в монастыре:[буддизм]/ Т. Сергеева //Наука и религия: Ежемес. науч.- попул. журн.. - М, 2004. - N12. - C. 18-20 (Шифр Н545227/ 2004/12) 11. Сергеева Т. Легенды Тибета : Рожденный из лотоса : [ Распространение буддизма на Тибе-те ]/ Т. Сергеева //Наука и религия: Ежемес. науч.- попул. журн.. - М, 2004. - N2. - C. 24-26 (Шифр Н545227/ 2004/2) 12. Церинг Л. "Солнце мудрости виссияет на западе " : [ Мир буддизма ]/ Л. Церинг //Наука и религия: Ежемес. науч.- попул. журн./ Гл. ред. Правоторов В.Ф.. - М, 2003. - N3. - C. 64 (Шифр Н545227/2003/3) 13. Церинг Л. Беседа о смерти и умирании : Лекция по буддийской философии/ Л. Церинг //Наука и религия: Ежемес. науч.- попул. журн.. - М, 2005. - N2. - C. 20-21 (Шифр Н545227/ 2005/2) Ільюшина Е. Глобалізація і постмодернове суспільство/ Е. Ільюшина //Соціологія : теорія , методи , маркетинг. - Киiв, 2004. - №4. - C. 79-98 (Шифр С777826/2004/4) Андрійчук В. Глобалізація,інтеграція та економічна безпека України/ В. Андрійчук //Політика і час: Суспільно-політичний. - Киiв, 2003. - №9. - C. 61-70 (Шифр п/2003/9) Богиня Д. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформатизації/ Д. Богиня, Г. Волинський //Економіка України: Політико-економічний журнал. - Киiв, 2003. - №7. - C. 19-27 (Шифр Е2/2003/7) Бутко М. Теоретичні засади економічного зростання в умовах глобалізації та регіоналізації/ М. Бутко //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2003. - №4. - C. 36-43 (Шифр Р9/2003/4) Вовканич С. "Дім " нації і глобалізаційні тенденції : Соціогуманістична компонента стратегії розвитку України / С. Вовканич //Вісник Національної Академії Наук України: Загальнонауковий та громадсько-політичний . - Киiв, 2003. - №4. - C. 48-54 (Шифр В6/2003/4) Горський В. Глобалізація як проблема сучасного українського культурного життя: [ Про статус масової культури в сучасному інформаційному просторі]/ В. Горський //Мандрівець: Актуальні проблем гуманітарного пізнання. - Тернопіль, 2003. - №3. - C. 11-18 (Шифр М567901/2003/3) Дацків Р. Вплив глобалізації на зовнішньоекономічну безпеку України/ Р. Дацків //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2003. - №12. - C. 129-138 (Шифр а3/2003/12) Жарких Д. Незалежність і глобалізація України/ Д. Жарких, М. Зубар //Наша газета +: Всеукраїнський тижневик СДПУ(о). - Киiв, 2004. - №33. - C. 6 (Шифр Н10/2004/33) Заржицький О. Пошук напрямів екологічної безпеки України в умовах розвитку глобалізаційних процесів/ О. Заржицький //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2004. - N7. - C. 111-113 (Шифр П668625/2004/7) Коломієць П. Глобалізація .Україна . Наука./ П. Коломієць //Науковий світ : науково-популярний . - Киiв, 2003. - №6. - C. 14-15 (Шифр Н3/2003/6) Кудряченко А Європейські перспективи України в епоху глобалізації/ А Кудряченко //Трибуна: Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал. - Киiв, 2003. - №5/6. - C. 28-30 (Шифр Т3/2003/5/6) Лизанчук В. Українське "Я" у процесі глобалізації/ В. Лизанчук //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2004. - №88. - C. 8 (Шифр Д1/2004/88) Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант і економічної глобалізації/ В. Новицький //Економіка України: Політико-економічний журнал. - Киiв, 2003. - №7. - C. 12-18 (Шифр Е2/2003/7) Осаволюк С. Чинники впливу глобалізації на стабільність міжнародного фінансового ринку/ С. Осаволюк //Економіка України: Політико-економічний журнал. - Киiв, 2003. - №12. - C. 15-18 (Шифр Е2/2003/12) Радзієвський О. Інтеграція України у світову економіку і взаємовідносини з Росією/ О. Радзієвський //Економіка України: Політико-економічний журнал. - Киiв, 2003. - №4. - C. 72-78 (Шифр Е2/2003/4) Савелко Т.В. Уточнення економічного змісту й особливостей глобалізації/ Т.В. Савелко //Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - Киев, 2004. - №7. - C. 20-26 (Шифр Ф2/2004/7) Стігліц Д. Економічна глобалізація - 2004: ризики і шанси/ Д. Стігліц //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2004. - №3. - C. 5 (Шифр Д1/2004/3) Харламова О. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок в умовах глобалізації/ О. Харламова //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №12. - C. 71-76 (Шифр а3/2004/12) Хохлов М. Глобалізація економіки в ракурсі еволюції відносин власності/ М. Хохлов //Економіка України: Політико-економічний журнал. - Киiв, 2004. - №2. - C. 65-72 (Шифр Е2/2004/2) Яремко Л.А. Фінансова глобалізація і національна економіка/ Л.А. Яремко //Фінанси України: Науково-теоретичний. - Киев, 2003. - №10. - C. 45-55 (Шифр Ф2/2003/10)

[ Наверх ]

 добрій вечір допоможіть будь-ласка знайти в інтернеті:Білявська О. Історичний аспект оцінювання навчальних досягнень учнів

www.lnu.edu.ua/Pedagogika/visnyk.htm - 15k

[ Наверх ]

 Доброго дня! Які підручники є у фонді вашої бібліотеки по банківській справі за останні роки? Завчасно дякую! (29:05:2008, 08:27)

1. Банківські операції: навч. посіб. для вузів/ В.І.Капран, М.С.Кривченко, О.К.Коваленко, С.І.Омельченко. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 208 с 2. Боровський В.Н. Діловодство в банківських установах: Навч. посіб./ В.Н. Боровський; В.Н., В.П. Прадун, Р.В. Друзін. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 224 с 3. Ващенко Ю.В. Банківське право: навч. посіб. для вузів/ Ю.В.Ващенко. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 344 с 4. Гетманцев Д. О. Банківське право України: навч. посіб./ Д. О.Гетманцев, Н. Г.Шукліна. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 344 с ) 5. Романова М. І. Основи банківської справи: навч. посіб/ М.І.Романова, Ж.В.Устюгова. - К.: Центр навч. л-ри, 2007. - 168 с 6. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб./ З.І.Щибиволок. - 2-ге вид., стер.. - К.: Знання, 2007. - 311 с

[ Наверх ]

 ДОБРОГО ДНЯ!!!!!В МЕНЕ ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ"МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ НАРАХУВАННЯ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ", ЯКА Є ЛІТЕРАТУРА ЧИ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО ЦЬОГО ПИТАННЯ? ТА ДЕ МОЖЛИВО ЗНАЙТИ ПРО ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧУ БАЗУ? (21:05:2008, 11:21)

БОГУЦЬКИЙ О.А. Оцінка вартості робочої сили і оплата аграрної праці в Україні/ О.А. БОГУЦЬКИЙ . - К: IАЕ, 1998. - 34 c Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник/ О.В.Дячун. - Львів: Афіша, 2001. - 220 с КУШНiР Н. Напрямки вдосконалення оплати праці на підприємстві : Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.07.01/ Н. КУШНiР ; Н. КУШНіР . - К., 1995. - 24 c Методичний посібник по організації та оплаті праці в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах.. - К.: "Урожай", 1991. - 140 c Організаційно-методичні основи формування додатків до колективного договору по оплаті та нормуванню праці в аграрному виробництві/ Укр. н.-д. ін-т продуктивності АПК. - К., 2004. - 288 с ХАРСУН Н.С Оплата праці в АПК в нових умовах господарювання./ Н.С ХАРСУН . - К.: УкрНДIНТI, 1991. - 50 c

[ Наверх ]

 доброго дня!!!!!знайдіть будь ласка літератур по темі Інформаційні агентства та їхня дільність. І про діяльність ДІНАУ!дякую!!!!!! (17:05:2008, 09:05)

Про інформаційні агенства : Закон України // Голос України .- 1995 . - 13 квіт./ 1. PR - агенства //Кто есть кто?. - C. 234-240 2. Агенство Reuters открывает бюро новостей в виртуальном мире. //Internet.ua. - Киiв, 2006. - №11. - C. 13 3. Герцберг М. Агенства бояться - в PR не ходить! или что в сфере PR украинские компании делают своими силами и за чем обращаются в агенства/ М. Герцберг //Маркетинг и реклама: Професиональный. - Киiв, 2007. - №7/8. - C. 75-78 4. Как выбрать медиа агенство //Кто есть кто?. - C. 94-106 5. Медиа агенства //Кто есть кто?. - C. 178-186 6. Пуовский М. Агенство бизнес-консультаций./ М. Пуовский //Internet.ua. - Киiв, 2006. - №11. - C. 8-11 7. Рейтинг медиа агенств Украины 2007 //Кто есть кто?. - C. 92-94

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть, будь ласка знайти відповідь на таке питання "Планування фонду заробітної плати учбово-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу загальноосвітніх шкіл". Дякую! (10:05:2008, 13:27)

http://referaty.com.ua/ukr/details/23597/ http://www.readbook.com.ua/book/2/57/ http://referatik.com.ua/manual/ukr/9/134/6258/?vote_act=archive http://www.dtkt.com.ua/school/ukr/2003/10/10sc6.html http://referatik.com.ua/manual/ukr/9/134/6258/?vote_act=archive

[ Наверх ]

 Доброго дня. Підкажіть будь-ласка де можна знайти інформацію щодо створення ділової бізнесової гри або приклад такої гри бажано в електронному вигляді. Заздалегіть дякую. (25:05:2008, 17:03)

Бізнес-гра "Грошовий потік". Організація ділових ігор з фінансової грамотності та практичне застосування отриманих знань у реальному житті. ... dir.meta.ua/topics/ua/kiev/science-education/by-name/7/ - 42k library.iapm.edu.ua/metod/2542_Kompl_kval_tren.pdf -

[ Наверх ]

 добрый день!

http://refer.org.ua/component/option,com_docman/task,doc_details/gid,11980/ http://www.refine.org.ua/pageid-4672-1.html http://ua.textreferat.com/referat-12564.html http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=5065 http://uaref.com/referats/27/25903

[ Наверх ]

 Документи з логістики чи є у вас в бібліотеці (14:05:2008, 09:06)

1. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посіб./ Л.В.Балабанова. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с 2. КАЛЬЧЕНКО А.Г. Логістика: Навч. посібник/ А.Г. КАЛЬЧЕНКО . - К.: КНЕУ, 2000. - 148 c. - ISSN 966-574-038-5 3. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посіб./ Є.В.Крикавський, Н.І.Чухрай, Н.В.Чорнописька. - К.: Кондор, 2007. - 340 с 4. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посіб./ Ю.В.Пономарьова. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 192 с 5. Стаханов В.Н. Теоритические основы логистики/ В.Н.Стаханов , В.Б.Украинцев. - Ростов-на-Дону: Фе-никс, 2001. - 160 с

[ Наверх ]

 допоможіть будь ласка знйти : Зіни в системі оцінювання знань учнв - норма часу. освіта 2000рік №55-56 (13:05:2008, 23:56)

1. Баханов К.О. Методичні рекомендації щодо підготовки зовнішнього оцінювання навчальних досяг-нень учнів/ К.О. Баханов //Історія та правознавство: Науково - методичний журнал. - Харьков, 2008. - №5. - C. 2-3 2. Бобровська Т. Воскреслі Генії : Методичні рекомендації стосовно підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання/ Т. Боб-ровська //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - Киiв, 2008. - №4. - C. 27-33 3. Бородюк Н. Система незалежного оціновання. Початок/ Н. Бородюк //Урядовий кур"єр: Газета цен-тральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2008. - N78/25 квіт./. - C. 2-3 4. Гончарук Л. Завдання для тематичного опитування за темами, що вивчаються наприкінці року/ Л. Гончарук //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний. - К.: Педагогічна преса. - 2008. - № 3. - C. 42 - 43 5. Ковальов С.В. Методи оцінювання навчальних досягнень студентів/ С.В. Ковальов //Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2007. - №11. - C. 15-30 6. Оробець Л. Незалежність оцінювання потребує громадського контролю: Фахівці обговорюють, яким чином поєднати конфіденційність та прозорість шкільного тестування/ Л. Оробець; Розмову вів О.Миколюк //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2008. - №47. - C. 7. Паращенко Л.І. Комп"ютерні технології у підготовці випусників до зовнішнього незалежного оцінювання / Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2008. - №2. - C. 41- 44 8. Сингур О. Тест на совість : Гряде зовнішнє оцінювання знань школярів. Чи витримає воно випро-бування корупцією?/ О. Сингур //Україна молода: Інформаційно-політична газета. - Киiв, 2008. - №70. - C. 12

[ Наверх ]

 допоможіть будь ласка знйти : Зіни в системі оцінювання знань учнв - норма часу. освіта 2000рік №55-56 (13:05:2008, 23:57)

1. Баханов К.О. Методичні рекомендації щодо підготовки зовнішнього оцінювання навчальних досяг-нень учнів/ К.О. Баханов //Історія та правознавство: Науково - методичний журнал. - Харьков, 2008. - №5. - C. 2-3 2. Бобровська Т. Воскреслі Генії : Методичні рекомендації стосовно підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання/ Т. Боб-ровська //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - Киiв, 2008. - №4. - C. 27-33 3. Бородюк Н. Система незалежного оціновання. Початок/ Н. Бородюк //Урядовий кур"єр: Газета цен-тральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2008. - N78/25 квіт./. - C. 2-3 4. Гончарук Л. Завдання для тематичного опитування за темами, що вивчаються наприкінці року/ Л. Гончарук //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний. - К.: Педагогічна преса. - 2008. - № 3. - C. 42 - 43 5. Ковальов С.В. Методи оцінювання навчальних досягнень студентів/ С.В. Ковальов //Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2007. - №11. - C. 15-30 6. Оробець Л. Незалежність оцінювання потребує громадського контролю: Фахівці обговорюють, яким чином поєднати конфіденційність та прозорість шкільного тестування/ Л. Оробець; Розмову вів О.Миколюк //День: всеукраїнська газета. - Киiв, 2008. - №47. - C. 7. Паращенко Л.І. Комп"ютерні технології у підготовці випусників до зовнішнього незалежного оцінювання / Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2008. - №2. - C. 41- 44 8. Сингур О. Тест на совість : Гряде зовнішнє оцінювання знань школярів. Чи витримає воно випро-бування корупцією?/ О. Сингур //Україна молода: Інформаційно-політична газета. - Киiв, 2008. - №70. - C. 12

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка! В мене тема бакалаврської роботи "Застосування методу моделювання при формуванні прийомів обчислень у молодших школярів". Чи не могли б ви порадити якусь літературу. (23:05:2008, 18:46)

1. Великодний С. Урок прикладної задачі. Формування навичок математичного моделювання/ С. Велико-дний //Математика в школі: Науково-методичний журнал/ МОН України, АПН України, видавництво "Педагогічна преса". - К.: Педагогічна преса. - 2003. - N2. - C. 26-30 2. Гриб"юк О. Математичне моделювання екологічних процесів у профільних класах/ О. Гриб"юк //Математика в школі: Науково-методичний журнал. - К.: Педагогічна преса. - 2004. - N8. - C. 45-48 3. Дзундза А. Формування економічного мислення учнів засобами економіко - математичного моде-лювання/ А. Дзундза; С. Старовойт //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2004. - N4. - C. 39-43 4. Салата О. Від подиву - до мислення : ( Ігрова технологія моделювання як метод інтеграції знань учнів )/ О. Салата //Історія в школах України. - К., 2004. - №8. - C. 31-33 5. Янченко Г. Текстові задачі як засіб формування прийомів математичного моделювання/ Г. Янчен-ко; І. Грущинська; Л. Любарська; С. Шустваль; Л. Кочина; О. Замашкіна //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2004. - №7. - C. 31-34

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Авторська методика викладання теми "Табличні величини

Бодрик О. Вивчаємо тему "Табличні величини". Обробка лінійних таблиць/ О. Бодрик //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - Киiв, 2006. - №6. - C. 20-25 Бодрик О. Забезпечення творчої самореалізації учнів на уроках інформатики . Розробка циклу уроків із теми " Табличні величини "/ О. Бодрик //Інформатика та інформаційні технології внавчальних закладах. - Киiв, 2006. - №2. - C. 31- 37

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти інформацію на тему: зарубіжний досвід у збуті страхових послуг. (5:05:2008, 18:41)

http://enbv.narod.ru/text/Econom/strah/str/a2.html http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip75/75_20.pdf http://econ.h.com.ua/econ/buh_oblik.html 1. Алєксєєв І.В. Страхові послуги: Навч.посіб./ І.В.Алєксєєв; І.В.Алексєєв, І.Ю.Кондрат, Н.Б.Ярошевич. - Львів: Вид-во Нац. ун-тету " Львівська політехніка", 2006. - 203 с 2. Говорушко Т. А. Страхові послуги: навч. посіб./ Т. А.Говорушко. - 2-ге вид., перероб. та доп.. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 344 с 3. Машина Н.І. Міжнародне страхування: навч. посіб./ Н.І.Машина. - К: Центр навч. л-ри, 2006. - 504 с 4. Системи соціального страхування зарубіжних країн: навч. посіб./ Г. В.Григораш, Т. Ф.Григораш, В. Я.Олійник, І.Т.Субачов. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 143 с

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти курсову на тему: Інтегрування навчального матеріалу на уроках української мови

http://ua.textreferat.com/referat-12223-14.html; http://ua.textreferat.com/referat-13157-10.html; http://krippo.crimea.edu/node/49; Пропонуємо переглянути літературу нашого фонду: 1.Ісаєвич М. Інтегровані уроки з української мови та літератури рідного краю/ М. Ісаєвич //Українська мова і література в школі. -2005. - №3. - C. 25 - 30. 2.Балагура Т. Мальована музика слова : Конспект інтегрованого уроку 5 класі/ Т. Балагура //Українська мова й література в середніх школах , гімназіях , ліцеях та колегіумах. - 2004. - №1. - C. 51-56. 3.Брусова О.В. "Зимо, час тобі не лютувати і весні дорогу дати...": Інтегрований урок з української мови та народознавства у 2 класі/ О.В. Брусова //Початкове навчання та виховання. - 2005. - №4. - C. 2-4. 4.Дворецька Л. Використання компютерних технологій під час проведення інтегрованих уроків ук-раїнської мови та мовлення/ Л. Дворецька; Т. Ремех; Н. Жуковська //Комп'ютер у школі та сім'ї . - 2004. - №2. - C. 43 - 45. 5.Лещенко Г. Інтегровані уроки у системі розвитку зв"язного українського мовлення школярів/ Г. Ле-щенко //Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №10. - C. 46-54. 6.Підгреб"я Н.М. У двері стука казка... Інтегрований урок мови та ритміки на тему: " Складання казки та її інсценізація"/ Н.М. Підгреб"я //Вивчаємо українську мову та літературу. -2005. - №33. - C. 19-23. 7.Фурсова Л. Ще раз про інтегровані уроки рідної мови: Комплексні уроки розвитку зв"язного мовлен-ня/ Л. Фурсова //Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - №1. - C. 51-54. 8.Фурсова Л. Ще раз про інтегровані уроки рідної мови/ Л. Фурсова //Українська література в загаль-ноосвітній школі: Наукво-методичний журнал. - Киiв, 2005. - №2. - C. 34-40. 9.Цвик О.А. Інтегрований урок з української мови, читання та народознавство у 2 класі/ О.А. Цвик //Початкове навчання та виховання. - 2005. - №9. - C. 2-3. 10.Чумак Т. Доторкнутися краси можна тільки серцем : Інтегрований урок розвитку зв'язного мов-лення. 6 клас/ Т. Чумак, Л. Курдик //Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №1. - C. 15-19. 11.Янковська Т. Інтегрований урок з рідної мови і мовлення " Зимова фантазія . Складання текстів - описів "/ Т. Янковська //Українська мова і література в школі. - 2003. - №6. - C. 47-48.

[ Наверх ]

 Дуже прошу, допоможіть знайти в інтернеті матеріали на тему: перспективи використання досвіду Великобританії в розбудові сучасної моделі державної служби України; і підкажіть, чи є в електронному вигляді книга Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка: Науково-аналітичне дослідження. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - 168 с., і як її можна занйти. Наперед дуже дякую (7:05:2008, 01:58)

www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-1/txts/DERJAVNA%20SLUJBA/06rmikes.pdf www.lib.ua-ru.net/inode/37688.html електронному вигляді книга Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2005-2/txts/biblio/05plgssp.pdf www.uapa-csar.org.ua/fr-113.htm - 42k

[ Наверх ]

 З якого року ви зберігаєте журнал "Радуга" (7:05:2008, 08:31)

Журнал "Радуга" зберігається в бібліотеці з 1981 по 1996рр.

[ Наверх ]

 мені літературу по данній темі: ''Інформаційні агентства та їхня діяльність'' і про діяльність агентства ДІНАУ!!!!!!дякую!!!!!! (9:05:2008, 14:14)

1. PR - агенства //Кто есть кто?. - C. 234-240 2. Как выбрать медиа агенство //Кто есть кто?. - C. 94-106 3. Медиа агенства //Кто есть кто?. - C. 178-186 4. Про внесення змін до Закону України " про інформаційні агенства": Закон України //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2004. - N7. - C. 22

[ Наверх ]

 Нові видання по фінансам, які є в вашій бібліотеці. будь - ласка. (13:05:2008, 08:03)

1. Ільїн В.В. Фінансова цивілізація/ В.В.Ільїн. - К.: Книга, 2007. - 528 с 2. Владимиров К.М. Місцеві фінанси: Навч. посіб./ К.М.Владимиров, Н.Г.Чуйко, О.Ф.Рогальський. - Херсон: Олді - плюс, 2006. - 352 с 3. Ковальчук А.Т. Фінансовий словник/ А.Т.Ковальчук. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2006. - 287 с. - (Фінансове право) 4. Птащенко Л. О. Управління корпоративними фінансами: навч. посіб./ Л. О.Птащенко. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 294 с 5. Рудюк Л. В. Фінанси: навч. посіб. для дистанційного навч./ Л. В.Рудюк. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Ун-т "Україна", 2007. - 270 с 6. Стеців Л.П. Фінанси: навч. посіб./ Л.П.Стеців, О.І.Копилюк. - К.: Знання, 2007. - 235 с 7. Фінанси: Навч. посіб./ За ред. В.І. Оспіщева. - К.: Знання, 2006. - 415 с

[ Наверх ]

 нові книги з історії середнії віків, будь-ласка (6:05:2008, 07:55)

1. Крижановська О.О. Історія середніх віків. Вступ до історії західноевропейського Середньовіччя: Курс лекцій/ О.О.Крижановська. - К.: Либідь, 2004. - 368 с 2. Середні віки: енцикл./ автор тексту Д. Жолі. - К.: Махаон-Україна, 2007. - 190 с. - (Скарбничка знань) 3. История средних веков: В 2-х т. Т.1/ Под ред. Карпова С.П.. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. - 640 c.

[ Наверх ]

 Особливості економіки України в перехідний період (11:05:2008, 11:10)

1.Вітков М.Основні фактори інтенсифікації аграрного виробництва в перехідний період до ринку / Вітков М. ; Вітков М. ; Вітков М. ; Вітков М. ; Вітков М. ; Вітков М. ; Вітков М. ; Вітков М. ; Вітков М. ; //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №2. - C. 17 - 20. 2.Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період/ Л. Масловська //Економіка України: політико-економічний. - Киiв. - ISSN 0131-775Х, 2006. - №8. - C. 67-72.3.Мацибора Т. Прямі іноземні інвестиції в економіці перехідного періоду/ Т. Мацибора //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2003. - №8. - C. 100-104. 4.Михасюк І.Р. Актуальне дослідження мікроекономічних ринкових систем в економіках перехідного періоду/ І.Р. Михасюк //Фінанси України: Науково-теоретичний. - Киев, 2003. - №7. - C. 141-143. http://www.library.if.ua/book/61/4349.html; http://www.referatik.com.ua/referat/55/3992/; http://www.vuzlib.net/RPSvPE_M/32.htm; http://revolution.allbest.ru/management/00011694_1.html; 5. Семенова Д.О. Деякі аспекти процесів реструктуризації підприємств в умовах економіки перехідного періоду/ Д.О. Семенова //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2007. - №8. - C. 139-142 (Шифр а3/2007/8)

[ Наверх ]

 Підкажіть, бідь ласка, де можна знайти електронний варіант підручника "Методика викладання іноземних мов" під ред. Ніколаєвої??? Дуже вдячна (25:05:2008, 13:53)

На жаль, електронний варіант даного підручника ми не знайшли, але він є в нашій бібліотеці.

[ Наверх ]

 Підшукайте літературу на тему:"Іновації пошукового апарату РДОБ" (13:05:2008, 10:30)

Гранчак Т. Бібліотечно-інформаційні інновації: ідеї, реалії, перспективи./ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №6. - С. 9-13 Добко Т. та ін. Інновації в системі бібліотечного сервісу/ Т. та ін. Добко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №6. - С. 13-17 Костенко Л. Бібліотечні електронні інноваційні технології/ Л. Костенко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №6. - С. 36-38 Марченко Т. Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки і проблеми ( за матеріалами дослідження)/ Т. Марченко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф", 2007. - N2. - С. 31--32 Редькина Н. Нужны ли инновации?/ Н. Редькина //Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный . - М, 2007. - №10. - С. 69-72 Шевченко І. Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін/ І. Шевченко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф", 2007. - N3. - С. 6-8 78.38(4Укр-4Рів/Б-119-359669 Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи: Збірник статей. - Рівне: Перспектива, 2004. - 91 с. - ISBN 966-7643-40-9: 1.80 р. Содержание: Ярощук В.П.. Рівненська державна обласна бібліотека - головна бібліотека регіону/ В.П. Ярощук (с.3-12) Щербан Р.М.. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система ( з досвіду роботи бібліотек Рівненської області)/ Р.М. Щербан (с.16-25) Ярощук В.П.. Інноваційний менеджмент у формуванні позитивного іміджу ОУНБ ( з досвіду Рівненської державної обласної бібліотеки )/ В.П. Ярощук (с.26-35) Слесаренко Л.С.. Розгортання інноваційних методів господарювання у період впровадження інформаційних технологій у Рівненській ОУНБ/ Л.С. Слесаренко (с.35-42) Ярощук В.П.. Застосування концепції менеджменту якості в управлінні бібліотекою/ В.П. Ярощук (с.42-47) Швецова-Водка Г.М.. Віртуальна довідка : новий вид інформаційних послуг бібліотеки/ Г.М. Швецова-Водка (с.48-59) Ярощук В.П.. Підсумки роботи по реалізації проекту "Створення регіонального інформаційного порталу і інформаційного центру" за період з квітня 2003 по серпень 2004 рр./ В.П. Ярощук, П.І. Демчук (с.62) Ярощук В.П.. Підсумки роботи Інтернет-центрів/ В.П. Ярощук, Р.М. Щербан (с.66-71) Щербан Р.М.. Реабілітація за допомогою інформації ( інформаційне обслуговування людей з обмеженими можливостями)/ Р.М. Щербан (с.75-79) Для ознайомлення з інноваційними методами в роботі РДОБ бажано звернутися безпосередньо в бібліотеку, якщо, звісно, є така можливість.

[ Наверх ]

 Порадьте літературу по Т. Бульбу - Боровця (7:05:2008, 08:35)

ОТАМАН АРМІЇ НЕСКОРЕНОЇ УКРАЇНИ: до 100-річчя з дня народження Т. Бульби-Боровця Тарас Бульба-Боровець «Армія без держави — це те ж, що і держава без армії. В одному й другому випадку, особливо на етапі становлення, одна існуюча сама по собі структура, як і друга, приречена на неуспіх». Т.Бульба - Боровець Тарас (за деякими даними — Максим) Дмитрович Боровець (Тарас, Ристриченко, Байда, Бульба Тарас) народився 9 березня 1908 року в селі Бистричі Березнівського району на Рівненщині. Сім'я була багатодітною (дев'ятеро дітей) та малоземельною. У дитинстві за схожий на картоплину ніс, старші діти прозвали Тараса «Бульбою». «За цю зневагу, — писав перегодом Боровець у книжці «Армія без держави», — я дуже гнівався і суворо відбивався. Коли ж у школі прочитав гоголівського «Тараса Бульбу», то почав своїм ім'ям гордитися». Дитинство і юність його минули під впливом розповідей діда Уляна про трагічну історію України, про прадіда, котрий виступив разом з Мазепою на боці Карла XII проти жорстокого Петра І. Не маючи змоги навчатись у школі через скрутне матеріальне становище сім’ї, Тарас Боровець наполегливо займався самоосвітою. Багато читав, цікавився політикою. Доречно сказати, що ситуація на тогочасному Поліссі дуже сприяла політизації людей. Після революції та громадянської війни величезні маси населення були буквально кинені у вир політичного життя. На Поліссі з'явилося багато партій, спілок, угруповань. Сприяло цьому також і те, що населення Полісся й Волині, особливо селянство, було православним. На думку ряду дослідників, православ'я порівняно з католицизмом є демократичнішим, сприяє розвою політичного плюралізму. Розмаїття думок і поглядів не могло не торкнутися і Тараса Боровця. Вирішальну ж роль у залученні його до політики відіграв сотник Василь Раєвський. Він у 1932 році познайомив Боровця з полковником колишньої армії УНР Іваном Литвиненком. Познайомившись із Боровцем, полковник Литвиненко розгледів у ньому організаторські здібності й залучив до виконання своїх завдань. Сааме за його дорученням Тарас декілька разів нелегально переходив кордон з СРСР. Там він на власні очі побачив організований більшовиками голодомор українського народу. Свої враження від побаченого Тарас Боровець описав у творі в п'яти томах — «Людоїди». Його було опубліковано під псевдонімом «Ристриченко». У цей же час, за порадою полковника Литвиненка і за допомогою сотника Раєвського, майбутній отаман засновує невелику підпільну організацію під назвою «Українське Національне Відродження», яку сам і очолив. Слід зазначити, що ніяких архівних матеріалів чи згадок учасників цих подій щодо існування такої організації немає. Відсутні й документальні підтвердження з боку польської поліції, яка надзвичайно ретельно фіксувала діяльність будь-яких політичних сил на терені, маючи при цьому широку мережу шпигунів і провокаторів. Водночас польська поліція відзначила приналежність Тараса Боровця до ОУН. У червні 1934 року українські націоналісти вбили польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького. Прокотилася хвиля арештів. Захопила вона і Тараса Боровця. Крім зв’язків з ОУН, на суді йому було інкриміновано написання книги антипольського спрямування „Пан депутат у Сеймі”. У ній він висміяв польську парламентську «демократичну» систему. Були у книжці також наскоки на високих посадових осіб. За це Боровця кинули на три роки в концентраційний табір у Картузькій Березі. Там він познайомився з багатьма відомими націоналістами, людьми різних політичних поглядів. Дружба з деякими тривала довгий час, як це мало місце з Іваном Мітрингою. За зразкову поведінку Боровця звільнили достроково навесні 1935 року. З осені 1935-го до зими 1937-го він займався організацією роботи кам'яного кар'єру в с. Карпилівці. Проте утиски і переслідування з боку польських властей не припинялись. Узимку 1937 року йому було заборонено жити у прикордонній зоні й наказано переїхати вглиб Польщі. Боровець переїздить до Варшави. Польсько-німецька війна застала його у столиці Польщі. Там він стає свідком напливу втікачів із Західної України, яка у вересні 1939 року опинилась під контролем Червоної Армії. Деякий час Тарас Боровець працює у Варшаві в допомоговому комітеті. Проте через напружені стосунки з керівництвом він залишає допомоговий комітет і переїздить до Кракова. Заснування власного виробництва (у Кракові вугільного — за одними джерелами, за іншими – у Холмі — виготовлення ікон) вказує на те, що майбутній генерал-хорунжий відійшов від активної участі в політичному житті. Але саме у краківському періоді діяльності Боровця є один важливий момент. За деякими публікаціями, він у цей час був агентом абверу — нацистської військової розвідки. 1 серпня 1940 року він разом з Валентиною Кульчинською, дочкою отця Євгена Кульчинського з Дермані — відомого діяча визвольних змагань 1917-1920 років, з допомогою полковника Литвиненка переходить кордон між Німеччиною і Радянським Союзом. За кілька днів блукань лісами й болотами Тарас Боровець таємно добирається до хати жителя хутора Погулянки, що біля містечка Степань, Кудрі Григорія Михайловича. До кінця вересня він нелегально залишався у нього. Кудря залучив до виконання доручень Боровця своїх знайомих і родичів. Отаман Тарас Бульба-БоровецьДеякі німецькі документи свідчать про організаційну роботу, яку проводив на Поліссі майбутній отаман у передвоєнні роки. В 1939-41 рр. під час більшовицької окупації продовжував роботу по організації націоналістичного підпілля на Поліссі і Волині. На початку німецько-радянської війни 1941-45 рр. Бульба-Боровець сформував і очолив партизанські виділи Поліської Січі в м.Олевську. В лютому 1942 р. повстанські загони на чолі Бульби-Боровця діяли в Костопільському та інших районах. В березні-квітні 1943 р. вів переговори з штабом УПА-Північ, однак пропозицію про входження його виділів в єдиний повстанський рух Бульба-Боровець відхилив. Могила основоположника УПАВ липні 1943 Бульба-Боровець перейменував очолювані ним загони в Українську Народно-Революційну Армію і створив спільно з І. Мітрингою Українську Національно-Демократичну Партію. 18-19.8.1943 р. УНРА була роззброєна частинами Української Повстанської Армії. Наприкінці листопада 1943 р. (за деякими даними 1.12.1943 р.) заарештований гестапо у Варшаві і ув'язнений у концтаборі Заксенхаузен. Звільнений у вересні 1944 р.. 3 1948 р. жив як емігрант у Канаді. Видавав журнал “Меч і Воля”, створив Українську Національну Гвардію. Помер 15.05 1981 року, похований у Нью-Йорку. Автор спогадів “Армія без держави”. Дзьобак В. Тарас Боровець і «Поліська Січ» Поліська Січ Твори Тараса Бульби-Боровця Бульба-Боровець Т. Армія без держави. – Л.: Поклик сумління, 1993. – 166 с. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху. – Вінніпег, 1981. – 324 с. Бульба-Боровець Т. Кредо революції: Короткий нарис історії, ідеологічно-моральної основи та політична платформа Української Народної Революційної Армії // Сучасність. – 2002. - № 11. – С. 73-83. Бульба-Боровець Т. Україна і жиди: [автор обґрунтовує свої погляди на відносини між українським та єврейським народами, виступає проти антиукраїнської кампанії сіоністської преси] // Персонал плюс. – 2006. – 10-16 листоп. (№ 45). – С. 6-7. Література про Т. Бульбу-Боровця Книжки Повстанський рух отамана Тараса Бульби-Боровця. Дослідження, спогади, документи. – Рівне: „Азалія”, 1998. – 172 с. * * * Бульба Тарас // Енциклопедія сучасної України. Т.3. – К., 2004. – С. 586, 587. Подана стисла біографія громадсько-політичного і військового діяча. Наведені основні віхи політичної та військової кар’єри Тараса Бульби-Боровця. Бухало Г. Тарас Боровець і польське питання [виклад доповіді Г. Бухала на міжнародній конференції „Українсько-польський конфлікт на Волині в роки другої світової війни: генезис, характер, перебіг, наслідки”] // Сім днів. – 2003. – 11 лип. (№ 28). – С.10. Бухало Г. Тарас Боровець (Тарас Бульба), командир УПА „Поліська Січ” і польське питання: [про Т. Боровця як ініціатора мирного розв’язання українсько-польського конфлікту у 1943 р.] // Волинь. – 2005. – 4 листоп. (№ 44). – С. 19. Бухало Г. Останні роки життя славного сина землі поліської: До 25-річчя від дня смерті Тараса Бульби-Боровця // Волинь. – 2006. – 12 трав. (№ 19). – С.3. Гавриш Н. Життя та діяльність Т.Д. Боровця („Тараса Бульби”) // Західне Полісся: історія та культура. Вип. 1. – Рівне, 2004. – С. 84-101. Грицак Я. Партизанський і повстанський рухи // Нарис історії України. – К., 1996. – С. 244-248. Дзьобак В. Тарас Боровець і „Поліська Січ”: До історії створення УПА // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1994. - № 1. – С. 124-139; 1995. - № 1-2. – С. 39-59. Ісаєв В. Невідомий Бульба-Боровець: за кардоном засновник УПА складав кошторис загонів національної гвардії, які повинні були відновити українську незалежність, піднявши повстання проти радянської влади // Рівне вечірнє. – 2005. – 7 лип. (№ 18). – С. 19. Куц А. Німецький архів Тараса Дмитровича Бульби-Боровця: [подано детальний опис документів з німецького архіву Юрія Семенка переданого в Україну // Надслучанський вісн. – 2004. – 18 лют. (№ 15). – С.3. Куц А. Переговори Тараса Бульби-Боровця з Гансом Кохом: [про успішну операцію бульбівців по захопленню в полон 177 юнкерів німецької школи старшин, гебітскомісара, його штаба і авто] // Надслучанський вісн. – 2007. – 28 берез. (№ 35). – С.2. Любаш М. Архів отамана Боровця нарешті у Рівному // Рівненська газ. – 2005. – 6 лип. (№ 75). – С.4. Мануйлик О.П. Українська Повстанська Армія // Топкими болотами Волині і Полісся. – Рівне, 2006. – С. 12-14. Про збройний загін „Поліська Січ” отамана Тараса Бульби Боровця, який діяв на Поліссі у 1941-1942 роках. Омелянчук І. І книги, писані рукою отамана... // Вісті Рівненщини. – 2005. – 13 лип. (№ 51). – С.2. Про відкриття в Березному єдиного в Україні пам’ятника легендарному отаману „Поліської Січі” Тарасу Бульбі-Боровцю та про передачу до Рівненського обласного державного архіву публіцистичної спадщини Бульби-Боровця, яка зберігалась в Мюнхенському будинку письменника Юрія Семенка. Опанасюк О. Січ Тараса Бульби в Олевську: свідчення, спомини, документи // Літ. Україна. – 2004. – 24 черв. (№ 24). – С.7. Повстання // Косик В. Україна під час Другої Світової війни. – К., 1992. – С. 263, 274, 305, 309, 461-462. Наведені факти діяльності Т. Бульби-Боровця на Поліссі в 1941-1943 рр. Про Тараса Бульбу і його „Поліську Січ” // Україна в Другій світовій війні у документах. Т.3. – Л., 1999. – С. 171-177, С. 236-237, 339-340, 354-357. У збірнику висвітлюються німецькі архівні документи 1942-1943 рр., які найточніше відображають період окупації України вперше. Вшанування пам’яті Т. Бульб

[ Наверх ]

 Порадьте, де можна знайти дані для аналізу сфери громадського харчування в м. Рівне!!! (10:05:2008, 20:57)

Question А краєзнавчому відділі нашої бібліотеки є Статистичний щорічник Рівненської області, де можна знайти відповідні дані. Крім того, у цьому відділі є електронна картотека періодичних видань, де є розділ "Громадське харчування".

[ Наверх ]

 прошу порекомендувати літературу до Дня (6:05:2008, 07:53)

1. Зі святом Перемоги : Світлі почуття , невмовчні дзвони пам"яті : Вітання Голови Верховної Ради України з нагоди Дня Перемоги //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2006. - N83/6 трав./. - C. 1 2. Про відзначеня державними нагородами України з нагоди Дня Перемоги : Указ Президента України від 3 трав. 2006 р //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2006. - N85/6 трав./. - C. 12 3. Свято, що гуртує покоління : до Дня Перемоги //Календар знаменних і пам'ятних дат: Рекомендаційний бібліографічний довідник/ Національна перламентська бібіліотека України, Книжкова палата України. - К., 2005. - Т.2. - C. 41- 4. Скворцов М. У боях за рейстаг : До Дня Перемоги/ М. Скворцов //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2007. - N79/8трав/. - C. 6 5. Сценарій театралізованого видовища і концертної програми до Дня великої Пе-ремоги //Любіть Україну у сні й наяву...: Збірка сценаріїв. - К.: ДАККіМ. - ISBN 966-7435-76-8. - 2002. - C. 26-33 ( 6. Ющенко В. Звернення з нагоди Дня Перемоги/ В. Ющенко //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2007. - N81/11 трав./. - C. 1

[ Наверх ]

 Синтетичний і аналітичний облік ПДФО? рекомендована література? (8:05:2008, 13:02)

Сук Л. Ведення синтетичних та аналітичних рахунків / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві : науково-практичний. -Киiв, 2005. -№11. - C. 41 - 46 2. Бірюкова О. Синтетичний та аналітичний облік податків й податкових платежів / О. Бірюкова // Бухгалтерія в сільському господарстві : науково-практичний. -Киiв, 2005. -№8. - C. 2 - 6

[ Наверх ]

 Скажіть, будь ласка, що у вас є по даним темам: "Соціальні витрати підприємства", "Оплата праці", "Розрахунки з працівниками" (3:05:2008, 08:40)

1. БОГУЦЬКИЙ О.А. Оцінка вартості робочої сили і оплата аграрної праці в Україні/ О.А. БОГУЦЬКИЙ . - К: IАЕ, 1998. - 34 c 2. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник/ О.В.Дячун. - Львів: Афіша, 2001. - 220 с 3. КУШНiР Н. Напрямки вдосконалення оплати праці на підприємстві : Автореф. дисертації на здо-буття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.07.01/ Н. КУШНiР ; Н. КУШНіР . - К., 1995. - 24 c 4. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві/ О.А.Аврамчук, О.Д.Балан, В.В.Вітвіцький та ін.; О.А.Аврамчук, О.Д.Балан, В.В.Вiтвiцький та iн.. - К: Центр "Агро-промпраця", 2000. - 464 c. 1. Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент стра-хового ринку/ Т. Воробйова //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2007. - №3. - C. 48-51 (Шифр П8/2007/3) 2. Морозова - Герасимович Н. Облік витрат та доходів на об"єктах соціальної сфери підприємств / - Гераси-мович Н. Морозова //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - Киiв, 2007. - №6. - C. 2 - 6 (Шифр Б11/ 2007/6) 3. Пацула О. Соціальні витрати підприємства та їхня класифікація/ О. Пацула //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: Науково- практичний журнал. - Киiв, 2006. - №3. - C. 74-80 (Шифр в15/2006/3) 1. Нагорний В. Чи коригувати виплачені лікарняні, якщо змінюється заробіток працівника за розрахунковий період/ В. Нагорний //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2006. - №83/31серп/. - C. 36-37 (Шифр В5/2006/83/31серп/) 2. Петрик О. Аудит розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам: вимоги до організації та методики/ О. Петрик //Бух. облік і аудит: Науково-практичний . - Киiв, 2006. - №12. - C. 47-54 (Шифр Б4/2006/12) 3. Розрахунки з працівниками //Все про бухгалтерський облік : професійна бух-галтерська газета . - Киiв, 2006. - №74/1серп/. - C. 89-95 (Шифр В5/2006/74/1серп/) 4. Синяєва Л. Економіко _ математична модель розрахунку середньорічної заробітної плати працівників сільського господарства/ Л. Синяєва //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №9. - C. 144 - 153 (Шифр Е5/2005/9) 5. Сук Л. Облік розрахунків за виплатами працівникам / Л. Сук //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - Киiв, 2006. - №17. - C. 40 - 51 (Шифр Б11/ 2006/17) Гамова О.В. Проблеми формування теоретичного підгрунтя управління фондом заробітної плати на підприємстві/ О. В. Гамова //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 3. - C. 50-56 (Шифр А3/2008/3). - Бібліогр. в кінці ст. Кирієнко Н. Податковий облік витрат на відрядження та сплата соціальних внесків/ Н. Кирієнко //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2007. - №27. - C. 32-34 (Шифр В9/2007/27) Коновал С. Щодо організації оплати праці на госпрозрахункових підприємствах/ С. Коновал //Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - Киiв, 2007. - №47. - C. 9 (Шифр П4/2007/47) Мица Є.В. Стандартизація обліку розрахунків з оплати праці/ Є.В. Мица //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №7. - C. 77-78 (Шифр Е о45753/2007/7) Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці/ І. Новак //Україна : аспекти праці: Науково - економічний та суспільно - політичний. - Киiв, 2008. - №2. - C. 6-12 (Шифр У4/2008/2) Ревенко А. Оплата праці у структурі виробництва/ А. Ревенко //Економічна теорія : Науковий журнал. - Киiв, 2007. - №2. - C. 70-81 (Шифр Е7/2007/2) Рябець А.П. Удосконалення правового регулювання оплати праці/ А. П. Рябець //Економіка Фінанси Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - К.: Аналітик. - 2008. - N 2. - C. 3-5 (Шифр Е1/2008/2) Сук П. Первинний облік праці та її оплати/ П. Сук //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - Киiв, 2007. - №20. - C. 51 - 52 (Шифр Б11/2007/20)

[ Наверх ]

 Т.В.Дуткевич "Конфліктологія з основами управління" Л.І.Скібіцька "Конфліктологія" (15:05:2008, 15:50)

Книга Т.В.Дуткевич "Конфліктологія з основами управління" є у фонді нашої книгозбірні,якщо про це Ви хотіли дізнатися.

[ Наверх ]

 У вас працює клуб "Любителів кімо" у відділі іноземної літератури? (16:05:2008, 08:21)

Так. у відділі іноземної літератури працює кіноклуб, де передивляються американські стрічки мовою оригіналу.

[ Наверх ]

 Чи є у Вас "Педагогічна антропологія" Ушинського К. у 3-х томах? Завчасно дякую (20:05:2008, 09:04)

Це видання є у фонді нашої бібліотеки: Ушинський К. Твори у 6-ти томах. -К. 1954.-Т.4-6.-Педагогічна антропологія

[ Наверх ]

 Чи є у вас книги по віковій психології, але за останні три роки? (16:05:2008, 08:23)

1. Бітянова М. Дитина у школі: технології розвитку/ М.Бітянова. - К.: Главник, 2007. - 144 с. - (Психо-логічний інструментарій) 2. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб./ Л.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук. - 2-ге вид., доп.. - К.: Каравела, 2007. - 400 с. - (Вища освіта в Україні) 3. Главник О. П. Як допомогти дітям і молоді у збереженні психічного здоров'я/ О. П. Главник. - К., 2005. - (Формування здорового способу життя молоді; Кн. 8) 4. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: навч. посіб. для вузів/ Т.В.Дуткевич. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 392 с 5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія: Курс лекцій/ В.П.Кутішенко. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 128 с 6. Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб/ В.М.Поліщук. - Суми: Унів. кн., 2007. - 330 с 7. Савчин М.В. Вікова психологія: Навч. посіб./ М.В.Савчин, Л.П.Василенко. - К.: Академвидав, 2005. - 360 с

[ Наверх ]

 що таке довідка (11:05:2008, 20:13)

Довідка - документ з короткими відомостями про кого-, що-небудь; посвідка, посвідчення, свідоцтво. Довідки поділяються на особисті і службові // Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. Т.1.- К., 2005.

[ Наверх ]

 я пишу курсову на тему: "Державний фінансовий апарат" будь-ласка, підскажіть літературу. Заздалегіть дякую! (27:05:2008, 21:14)

http://www.refine.org.ua/pageid-4557-1.html; http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/kirilenko/str/2-2.html; http://ua.textreferat.com/referat-4949.html; http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/publish/article/main?art_id=1005456&cat_id=443; http://www.5ballov.ru/referats/preview/41166; http://www.brody-rda.gov.ua/aparat.htm; http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2003_1/_zmist_02/krytev.htm; Пропонуємо переглянути Вам літературу, яка знаходиться в нашому фонді: 1.БАЗИЛЕВИЧ В.Д., БАЛАСТРИК Л.О.. Державні фінанси: Навч. посіб./ БАЛАСТРИК Л.О. БАЗИЛЕВИЧ В.Д.. - К: Атiка, 2002. - 368 c. 2.Базилевич В. Державні фінанси: Навч. посіб./ В.Базилевич, Л.Баластрик. - Вид. 2-е, доп. і перероб.. - К.: Атіка, 2004. - 368 с. 3.ВАСИЛИК О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник для вузів./ О.Д. ВАСИЛИК . - К.: Вища школа, 1997. - 383 c. 4.РОМАНiВ М.В. Державний фінансовий контроль і аудит:Навчально.метод. посібник/ М.В. РОМАНiВ ; М.В. РОМАНіВ . - К.: "НIОС", 1998. - 222 c. 1.Матвійчук А.В. Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарату нечіткої логіки./ А.В. Матвійчук //Фінанси України. - 2006. - №1. - C. 107-115. 2.Познякова Т. Характерні риси та особливості понятійно-категорійного апарату бюджетного права/ Т. Познякова //Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №11. - C. 57-60. 3.Чечуліна О. Організаційний аспект удосконалення понятійного апарату бухгалтерського обліку та фінансового контролю/ О. Чечуліна //Фінанси України. -2006. - №8. - C. 13-15.

[ Наверх ]

 як ви працюєте 8 травня (6:05:2008, 07:53)

Бібіліотека 8 травня працює з 9 год. до 18 год.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції