// архів 2007-2013

квітень 2008Запитання
вигляді на тему: "Облік поточних зобов'язань підприємства" (12:04:2008, 20:12)
Будь-яка книга про податкову систему України (4:04:2008, 13:33)
вартість та умови первісного нагромадження капіталу (28:04:2008, 19:56)
Де можна знайти статистичну інформацію про грошову масу,базу, грошовий обіг в Україні?
Де можна найти дані про малі річки Хмельницької області (20:04:2008, 22:01)
Добрий день!
Добрий день!
Добрий день! у вас є журнали з пожежної справи ? (4:04:2008, 12:08)
Добрий день! Цікавить інформація стосовно переходу України на цифрове телебачення, а також закордонний досвід переходу на цифрове мовлення (які були етапи, яким чином виконувались поставлені завдання на кожному з них) (11:04:2008, 21:33)
Добрий день. Допоможіть знайти інформацію в електронному вигляді на такі питання на контрольну з етики та естетики:
Добрий день. Скажіть будь-ласка, чи отримуєте ви книги за державними програмами, який відділ їх перерозподіляє, скільки людей в цьому задіяно. Дякую. (22:04:2008, 14:40)
Доброго вечора. допоможіть відшукати літературу на тему: " Політика та релігія ".
Доброго дня! Порекомендуйте, будь-ласка, інтернет-ресурси та статті в періодичних виданнях на тему: "Механізми реалізації державної освітньої політики в умовах ринкової трансформації". Дякую. (20:04:2008, 17:27)
Доброго дня! що у вас є в бібліотеці з пед. майстерності?
Доброго дня. Допоможіть знайти статті на тем: "Опадаткування нерухомості".Бажано, щоб інформація була у вашій бібілотеці. Дякую (22:04:2008, 11:38)
Доброго дня.Допоможіть знайти інформацію на тему: "Порівняльне трудове право".Дякую (22:04:2008, 11:44)
Допоможіть будь-ласка знайти в електронному варіанті підручник "Теорія і методика фізичного виховання школяров. Частина 2" Автор : Богдан Шиян (7:04:2008, 20:30)
Допоможіть будь-ласка знайти в електронному вигляді книгу "Економічна теорія: політекономія: підручник". /За ред. В.Д.Базилевич: 5-е вид./ - К.: Знання-Прес, 2006. (14:04:2008, 08:21)
допоможіть знайти як можно більше інформації про основні шляхи та види нематеріальних ресурсів (24:04:2008, 11:48)
допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал до проведення педради "Використання інтерактивних технологій в позакласній роботі". Дякую (21:04:2008, 10:26)
Звязок спеціальної математики з іншими науками,предметами (14:04:2008, 13:11)
Какие книги есть у Вас по этике ревизора? (15:05:2008, 08:28)
Коли в вашій бібліотеці відкриється виставка вишиванок? (15:04:2008, 08:33)
Мені потрібний список літератури або сайти, де можна знайти інформацію про "Інноваційні бібліотечні послуги". Дякую за вашу роботу (9:04:2008, 12:48)
ОРГАННІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕМІСІЙНО-КАСОВОЇ РОБОТИ В УСТАНОВАХ БАНКІВ УКРАЇНИ (22:04:2008, 23:18)
підскажіть, будь-ласка, на яких сайтах можна знайти інформацію про Северина Наливайка )
Поетика назви і стильова своєрідність роману Василя Барки "Жовтий князь" (16:04:2008, 18:30)
помогите найти материал на тему англ ийский в игре .Спасибо52 (22:04:2008, 18:08)
Скажіть , чи існують сайти з творами О.Теліги? (11:04:2008, 08:09)
Скажіть будь-ласка чи є у вас публікації Ясьма В.Д.? (22:04:2008, 17:15)
Скажіть будь-ласка, за яким графіком бібліотека буде працювати на свята? (24:04:2008, 14:46)
Скажіть чи існують сайти, де є електронні підручники (18:04:2008, 09:31)
Скажіть, будь-ласка, коли піжписують обхідні листи? (25:04:2008, 10:17)
Статті по хабарництву (25:04:2008, 10:25)
Створення векторних графічних зображень(18:04:2008, 20:57)
Чи виписує ваша бібілотека журнали , де були б зразки уроків з математики (11:04:2008, 08:14)
Чи є в вашій бібілотеці такі книга Соболь "Метод Монте-Карло" 1972
Чи є у вашій бібліотеці словники китайської мови ? (4:04:2008, 12:06)
Що небудь по банківскій системі України (18:04:2008, 09:37)
Які видання по бібліографії краю ви маєте
Які книги по фізіології людини є в вашій бібліотеці, тільки з 2000 року (11:04:2008, 08:08)
Яку періодику з метолики викладання англійської мови ви маєте? (16:04:2008, 15:29)

Відповіді
 

На жаль, електронного варіанту книги "Вища освіта України і Болонський процес" ми не знайшли. До другої частини вашого запиту пропонуємо такі сайти: http://www.parta.com.ua/ukr/abroad_courses/france/page_2/ http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00004456_0.html http://www.personal.in.ua/article.php?ida=187 http://www.radchuk.novamova.com.ua/tum/lang_conf_34.htm http://www.toro.org.ua/download/projects_documents http://www.delukr.ec.europa.eu/page39678.html

[ Наверх ]

  вигляді на тему: "Облік поточних зобов'язань підприємства" (12:04:2008, 20:12)

Відкрийте наступні сайти: refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=13995 - 10k www.refine.org.ua/pageid-4949-1.html - 20k - uaref.com/referats/18/7443 - 25k www.dvoek.net.ua/buh/286.html - 4k

[ Наверх ]

 Будь-яка книга про податкову систему України (4:04:2008, 13:33)

Question Довгалюк В.І. Податкова система: Навч. посіб./ В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко. - К.: ЦУЛ, 2007. - 315 с. Золотько І.А. Податкова система: Навч.посіб./ І.А.Золотько. - К.: КНЕУ, 2004. - 203 c. Крисоватий А.І. Податкова система: Навч. посіб./ А.І.Крисоватий, О. М.Десятнюк. - Тернопіль: Карт - бланш, 2004. - 331 с. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці/ П.В.Мельник. - Ірпінь, 2001. - 355 с Олійник О.В. Податкова система: Навч. посіб./ О.В.Олійник, І.В.Філон. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 456 с 7. Онисько С.М. Податкова система: Підручник/ За ред. С.М. Онисько. - Л.: Магнолія плюс, 2006. - 336 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 8. Податкова система України: Збірка законодавчих актів із змінами та доповнення-ми за станом на 20 жовтня 1999 року. - Харкiв: Торсiнг, 2000. - 464 c. - ISSN 966-7661-08-3 Экземпляры: всего:1 - чз(1)

[ Наверх ]

 вартість та умови первісного нагромадження капіталу (28:04:2008, 19:56)

Башнянин Г.І. Політична економія: Підручник. Ч.1. : Загальна економічна теорія. Ч.2.: Спеціальна економічна теорія/ Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур. - К.: Ельга, 2002. - 528 с Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: Навч. посіб./ О.І.Бутук, Н.І.Волкова. - К.: Знан-ня, 2007. - 293 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.) Економічна теорія. Політекономія: підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. - 7-е вид., стереотип.. - К.: Знання-Прес, 2008. - 719 с Економічна теорія: Політекономія. Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання - Прес, 2001. - 581 c. - ISSN 966-7767-13-2 МОЧЕРНИЙ С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вузів/ С.В. МОЧЕРНИЙ . - К.: Ака-демiя, 1999. - 592 c. - (Гаудеамус). - ISSN 966-580-045-0 Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. для вузів/ В.Г.Чепінога. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 456 c.

[ Наверх ]

 Де можна знайти статистичну інформацію про грошову масу,базу, грошовий обіг в Україні?

http://referats.5-ka.ru/101/1119/1.html; http://www.bank.gov.ua/Statist/Money/mon.htm; http://www.refine.org.ua/pageid-866-1.html; http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/2283.html; http://personal.in.ua/article.php?ida=358; http://personal.in.ua/article.php?ida=425http://referats.5-ka.ru/98/22702/1.html

[ Наверх ]

 Де можна найти дані про малі річки Хмельницької області (20:04:2008, 22:01)

Ми пропонуємо Вам переглянути такі сайти: http://www.tovtry.km.ua/ru/info/geo/franko/khmelnytckyi-region.html; http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96; http://194.9.69.138/site/topicitem.jsp?category_id=38147978&item_id=38449377;

[ Наверх ]

 Добрий день!

Каушанская В. Л. Грамматика английского языка: пособ. для студ. пед. ин-тов и ун-тов. Ч. 1: Морфология. Ч. 2: Синтаксис/ В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова. - 7-е изд.. - М.: Страт, 2000. - 319 с Каушанская В. Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка: пособ. для студ. пед. ин-тов и ун-тов/ В. Л.Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова. - М.: Страт, 2000. - 214 с Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі/ С.В.Роман. - Б.м., Б.г.. (Шифр -531244) Чобанян А.Р. Англійська мова у 10 класі: дидактичний та допоміжний матеріал, оцінювання/ А.Р.Чобанян. - Х.: Основа: Тріада+, 2007. - 128 с. - (Бібліотечка журналу " Ангійська мова та література")

[ Наверх ]

 Добрий день!

www.usafis.org www.lottery.ru chemodan.com.ua/usa greencard1.narod.ru/

[ Наверх ]

 Добрий день! у вас є журнали з пожежної справи ? (4:04:2008, 12:08)

Наша бібліотека виписує журнал "Пожежна безпека"

[ Наверх ]

 Добрий день! Цікавить інформація стосовно переходу України на цифрове телебачення, а також закордонний досвід переходу на цифрове мовлення (які були етапи, яким чином виконувались поставлені завдання на кожному з них) (11:04:2008, 21:33)

1. Боркова И. Телевизор в кармане: [Мобильное телевидение]/ И. Боркова //CHIP: Компьютеры и ко-муникации. - Киiв, 2006. - №12. - C. 80-81 2. Голышко А. Мобильное телевидение / А. Голышко //Радио: научно-технический журнал. - М., 2007. - №9. - C. 73-76 3. Кротченков А. Цифровое телевидение / А. Кротченков //Радиомир: массовый журнал. - М., 2003. - №5. - C. 25-28 4. Петрушенко М. Цифрове телебачення - реальність яку слід наближати/ М. Петрушенко //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2004. - N124. - C. 11 5. Чернов В. Українське цифрове телебачення починається на Сумщині / В. Чернов //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2007. - N238/19 груд./. - C. 6

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможіть знайти інформацію в електронному вигляді на такі питання на контрольну з етики та естетики:

Рекомендуємо скористатися такими сайтами у пошуку інформації на ваш запит: 1) http://mmm1.e-hosting.com.ua/page/ www.batckivchina.uaforums.net/--vt172.html http://www.lib.ua-ru.net/diss/zakl/29225.html 2) www.lib.ua-ru.net/diss/cont/43276.html revolution.allbest.ru/religion/00005194.html sns.org.ua/download/ethica/ 3)http://www.abc-people.com/data/lesya-u/tv1.htm http://www.ukrlit.vn.ua/article/52.html http://www.ukrlib.com.ua/referats/printzip.php?id=52

[ Наверх ]

 Добрий день. Скажіть будь-ласка, чи отримуєте ви книги за державними програмами, який відділ їх перерозподіляє, скільки людей в цьому задіяно. Дякую. (22:04:2008, 14:40)

Книги за державною програмою на область отримує Рівненська обласна бібліотека для юнацтва. Адрес: http://www.molody.ukrwest.net/index.php

[ Наверх ]

 Доброго вечора. допоможіть відшукати літературу на тему: " Політика та релігія ".

http://www.readbookz.com/book/186/6691.html; http://www.repetitor.ua/essay/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F.aspx; http://ua.textreferat.com/referat-11622-1.html; http://disser.com.ua/contents/p-2/6997.html; http://www.nasledie.ru/oboz/N04_00/04_07.HTM; http://www.humanities.edu.ru/db/msg/51105; http://old.russ.ru/culture/literature/20040317_ab.html; http://www.studzona.com/referats/view/19473 1.Єленський В. Релігія і політика в Україні : січень - квітень 2004 - го/ В. Єленський //Людина і світ: Нау-ково - популярний релігієзнавчий журнал, 2004. - №5. - C. 2 - 7 2.Бабій М. Державна політика щодо свободи совісті й релігії: сутність і практика/ М. Бабій //Людина і світ: Науково - популярний релігієзнавчий журнал, 2004. - №3. - C. 16-17 3.Гур В.І. Християнство й соціал-демократія/ В.І. Гур //Наше гасло / Наш девиз: Всеукраїнський науково-теоретичний часопис/ СДПУ(О). - Киiв, 2004. - №3. - C. 38-42 4.Саган О. Духовна імперія Алексія II : Православ"я в Росії: міфи і реалії/ О. Саган //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - Київ: "Літопис ХХ ". - 2005. - №3. - C. 25 - 36 5.Туренко В. Роль релігії і віри в суспільному розвитку/ В. Туренко //Політичний менеджмент: Ук-раїнський науковий журнал. - Киiв, 2006. - №6. - C. 108-119 6.Шубін О. Християнство і соціалізм/ О. Шубін; М. Митрохін //Людина і світ: Науково - популярний релігієзнавчий журнал. - Киiв, 2004. - №8. - C. 16-21

[ Наверх ]

 Доброго дня! Порекомендуйте, будь-ласка, інтернет-ресурси та статті в періодичних виданнях на тему: "Механізми реалізації державної освітньої політики в умовах ринкової трансформації". Дякую. (20:04:2008, 17:27)

http://hipressure.donbass.com/edu/conf2001/economics.html; http://www.tourlib.columb.net.ua/Lib/Aref_others/gavrys.htm; http://www.library.ospu.odessa.ua/online/periodic/opu_99_1/7_1.htm; http://bepabuucyca.by.ru/econom222/27/3.html; http://ua.textreferat.com/referat-13106.htm; http://www.edu.org.ua/meeting/forum10/159.shtml; http://www.rpl.org.ua/ukr/article;2/

[ Наверх ]

 Доброго дня! що у вас є в бібліотеці з пед. майстерності?

Зязюн І.А. Краса педагогічної дії: Навч. посіб./ І.А.Зязюн, Г.М.Сагач. - К: Укр.-фін. ін-т менедж. і бізнесу, 1997. - 302 с Педагогічна майстерність: Підручник для вищих навч. закладів/ За ред. Зязюна і.А.; За ред. Зязюна I.А.. - К.: Вища школа, 1997. - 349 c. - ISSN 5-11-004706-5 Педагогічна майстерня вчителя хімії. - Х.: Основа:

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть знайти статті на тем: "Опадаткування нерухомості".Бажано, щоб інформація була у вашій бібілотеці. Дякую (22:04:2008, 11:38)

1.Багрій О. Роль кадастру в системі оподаткування нерухомості :зарубіжний досвід/ О. Багрій //Економіст. - Киiв, 2008. - №1. - C. 54-56 2.Вишневський В.П. Оподаткування нерухомості: теорія та зарубіжний досвід/ В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2007. - №11. - C. 43-52 3. Заяць В. М. Напрями розвитку системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні/ В. М. Заяць //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2007. - №3. - C. 41-49 4.Скрипник А. Оподаткування нерухомості як фактор стабілізації та розвитку фінансового ринку України/ А. Скрипник //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №8. - C. 15-21 5.Фірсова О. Щодо оподаткування доходу від продажу нерухомості/ О. Фірсова //Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - Киiв, 2008. - №9. - C. 21 6.Чуб В. Шляхи підвищення обгрунтованості оцінки нерухомості для цілей оподаткування/ В. Чуб //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - Киiв, 2006. - №11. - C. 6-8 7.Чубенко А. Організаційно-правові проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні/ А. Чубен-ко //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - право-вий. - Киiв, 2007. - №11. - C. 28-30

[ Наверх ]

 Доброго дня.Допоможіть знайти інформацію на тему: "Порівняльне трудове право".Дякую (22:04:2008, 11:44)

http://www.kul.kiev.ua/2003_2_13.html; http://revolution.allbest.ru/law/00018739_0.html; http://pravoznavec.com.ua/books/15/895/38/; http://osvita-servis.com.ua/index.php?p=5&d_id=35; http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2130&Itemid=217;

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти в електронному варіанті підручник "Теорія і методика фізичного виховання школяров. Частина 2" Автор : Богдан Шиян (7:04:2008, 20:30)

В електронному варіанті даний підручник ми не знайшли, але він є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти в електронному вигляді книгу "Економічна теорія: політекономія: підручник". /За ред. В.Д.Базилевич: 5-е вид./ - К.: Знання-Прес, 2006. (14:04:2008, 08:21)

http://www.library.if.ua/cat/13.html http://www.readbookz.com/cat/2.html http://5ka.ru/101/index.html

[ Наверх ]

 допоможіть знайти як можно більше інформації про основні шляхи та види нематеріальних ресурсів (24:04:2008, 11:48)

http://kneu.net.ua/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=fileinfo&id=1277 http://revolution.allbest.ru/economy/00006201.html http://referaty.com.ua/ukr/details/2865/ http://www.biglibrary.ru/article/10/ 1. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посібн./ Н. М.Бондар. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с. - (Університетська бібліотека) 2. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посіб./ О. О.Гетьман, В. М.Шаповал. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 487 с 3. Економіка підприємства: Навч. посібник/ Бойчик і.М., Харів М.С., Хопчан М.і. та ін.; Бойчик I.М., Харiв М.С., Хопчан М.I. та iн.. - 2-е вид., випр. i доп.. - К.: Каравела, 2002. - 298 c. 4. Економіка підриємства: Підручник/ За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2006. - 614 с 5. Манів З.О. Економіка підприємства: Навч.посіб./ З.О.Манів, І.М.Луцький. - 2-ге вид., стер.. - К.: Знання, 2006. - 580 с 6. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. для вузів/ Т.О.Примак. - 4-е вид., стереотип.. - К.: Вікар, 2006. - 219 с. - (Вища освіта 21 століття

[ Наверх ]

 допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал до проведення педради "Використання інтерактивних технологій в позакласній роботі". Дякую (21:04:2008, 10:26)

Ми пропонуємо переглянути вам такі сайти: http://www.nenc.gov.ua/index.php?id=94; http://visnyk.iatp.org.ua/visnyk/cat_article;435/; http://ukr-tur.narod.ru/istoukrgeo/allpubl/natur/metaspid.htm; http://www.khpg.org/index.php?id=1130851943&version=print; А такж статті з нашої картотеки статей:1. Iсаєва О. інтерактивні види та форми робіт при вивчення зарубіжноїлітератури в школі // Все-світня література та культура в навчальнихзакладах України. - 2002. - N 3. - С. 53. - 55 2.Нестеренко Т., Богданова О. Використання методу групового інтерактивного навчання науроках історії і правознав-ства // історія в школі. - 2002. - N 3. -С. 8 - 11 3.Саган О. інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальнихумінь молодших шко-лярів // Початкова школа. - 2002. - N 3. - С. 20 -21 4. Вивчення теми "Трудове право" з використанням інтелектуальних ігор та інтерак-тивних форм діяльності. Позакласний захід. 9 клас //Історія та правознавство: Науково - методичний журнал. - Харьков, 2007. - №10. - C. 30-31 5.Рондяк Л. Інтерактивний театр як засіб профілактики шкідливих звичок/ Л. Рондяк, А. Петришин //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2007. - №5. - C. 32-36

[ Наверх ]

 Звязок спеціальної математики з іншими науками,предметами (14:04:2008, 13:11)

Возна М.Вагіна Н. Напрямки реалізації міждисциплінарних зв'язків математики і предметів гуманітарного циклу/ Н. Вагіна; С. Власенко; І. Марнянський; О. Стрельченко //Математика в школі: Науково-методичний журнал. - К.: Педагогічна преса. - 2005. - N6. - C. 18-22. Зеленяк О. Інтегровані уроки з математики та інформатики в класах з поглибленим вивченням цих предметів/ О. Зеленяк //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2006. - №5. - C. 12-15. Зеленяк О.П. Інтегровані уроки з математики та інформатики в класах з поглибленим вивченням цих предметів/ О.П. Зеленяк //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2006. - №4. - C. 16-18. Про встановлення взаємоузгодженості програм з математики та суміжних навчальних дисциплін/ М Возна //Математика в школі: Науково-методичний журнал/ МОН України, АПН України, видавництво "Педагогічна преса". - К.: Педагогічна преса. - 2003. - N6. - C. 8-11. Хрутьба В.О. Інтеграція знань із вищої математики у процес викладання природничих дисциплін/ В.О. Хрутьба //Безпека життєдіяльності : науково- популярний . - Киiв, 2006. - №10. - C. 27-29

[ Наверх ]

 Какие книги есть у Вас по этике ревизора? (15:05:2008, 08:28)

Такого підручника немає в бібіотеці. Ми пропонуємо переглянути Вам: 1.Етика ділового спілкування: Навч. посіб/ За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. - К., 2007. - 344 с. 2.Мовчан В.С. Етика: навч. посіб./ В.С.Мовчан. - 3-є вид. , випр. і доп.. - К.: Знання, 2007. - 483 с. 3.Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура. Діловий етикет: Навч.посіб./ Н.Л.Тимошенко. - К.: Знання, 2006. - 391 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.). 4.Тофтул М.Г. Етика: Навч. посіб./ М.Г.Тофтул. - К.: Академія, 2006. - 416 с. - (Альма-матер).

[ Наверх ]

 Коли в вашій бібліотеці відкриється виставка вишиванок? (15:04:2008, 08:33)

Виставка творів майстра сучасного декоративно-ужиткового мистецтва п. Ольги М’якоти (художнє вишивання), персональна виставка, 17 квітня, відділ мистецтв

[ Наверх ]

 Мені потрібний список літератури або сайти, де можна знайти інформацію про "Інноваційні бібліотечні послуги". Дякую за вашу роботу (9:04:2008, 12:48)

1. Ільганаєва В. Корпоративний рух в Україні : стан та перспективи розвитку/ В. Ільганаєва //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2006. - №2. - C. 13-15 2. Василишина В. Сучасними методами бібліотечної роботи формуємо у студентів потяг до інновацій/ В. Василишина //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2007. - N3. - C. 15-17 3. Влащенко Л. Технологія створення колекції повнотекстових електронних видань у бібліотеках/ Л. Влащенко, Т. Грищенко //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №4. - C. 26-30 4. Горовий В. Бібліотеки: погляд у завтра/ В. Горовий //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №5. - C. 3- 5. Гранчак Т. Бібліотечно-інформаційні інновації: ідеї, реалії, перспективи./ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №6. - C. 9-13 6. КірюхінаЛ., КузьміничТ.. Інноваційна місія національної бібліотеки в інформаційній інфраструктурі України/ КузьміничТ. КірюхінаЛ. //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2006. - N3. - C. 10-12 7. Корнієнко В. Підсумки дослідження інноваційних процесів у наукових бібліотеках у системі підви-щення кваліфікації фахівців/ В. Корнієнко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №10. - C. 32-36 8. Марченко Т. Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки і проблеми ( за матеріалами дослідження)/ Т. Марченко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2007. - N2. - C. 31--32 9. Маслакова Н. Науковий форум з інноваційної діяльності бібліотек/ Н. Маслакова //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №6. - C. 3-4 10. Матлина С. Новые смыслы старых понятий : к построению теории библиотечной инноватики/ С. Матлина //Библиотечное дело. - СПб., 2007. - №3. - C. 2-5 11. Петрицька В. Роль наукових досліджень в управлінні інноваційними процесами в бібліотеках/ В. Петрицька //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №4. - C. 2-5 12. Редькина Н. Нужны ли инновации?/ Н. Редькина //Библиотека: массовый профессиональный иллю-стрированный . - М, 2007. - №10. - C. 69-72 13. Соловяненко Д. Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління/ Д. Соловяненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №5. - C. 10-20 14. Шевченко І. Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей 2007 року: підбиваємо підсумки/ І. Шевченко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2008. - N1. - C. 32-33 15. Шевченко І. Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін/ І. Шевченко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2007. - N3. - C. 6-8

[ Наверх ]

 ОРГАННІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕМІСІЙНО-КАСОВОЇ РОБОТИ В УСТАНОВАХ БАНКІВ УКРАЇНИ (22:04:2008, 23:18)

http://obmenka.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=1; http://referaty.com.ua/ukr/details/2991/; http://www.readbook.com.ua/book/11/421/; http://www.dtkt.com.ua/show/2cid01758.html; http://dokumenty.com.ua/documents/ukr/2002/05/05nov10.html; http://uazakon.com/document/spart20/inx20854.htm; http://uapravo.net/data/base41/ukr41518.htm; http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&task=view&Itemid=99999999&catid=112&id=2483; http://www.marazm.org.ua/bank/11_65.html; http://www.vuzlib.net/nbu/3-4.htm

[ Наверх ]

 підскажіть, будь-ласка, на яких сайтах можна знайти інформацію про Северина Наливайка )

www.ukrcenter.com/library/read.asp? lazar.hortitsa.iatp.org.ua/history/getman/nalivayko.html www.refine.org.ua/pageid-2174-1.html litopys.org.ua/suspil/sus24.htm

[ Наверх ]

 Поетика назви і стильова своєрідність роману Василя Барки "Жовтий князь" (16:04:2008, 18:30)

Доброго дня. Перегляньте інформацію яка знаходиться в бібілітеці:. 1. Боричевська А. Стилістична роль безсполучникових складних речень у романі В.Барки "Жовтий князь"/ А. Боричевська //Українська література в загальноосвітній школі: Наукво-методичний журнал. - Киiв, 2005. - №9. - C. 39-41. 2.Дятленко Т. Символічний пейзаж як елемент метафізичного виміру у романі В. Барки "Жовтий князь": До проблеми формування вмінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем/ Т. Дятленко //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2007. - №2. - C. 22-25. 3.Медвідь Н. "Жовтий князь" Василя Барки - "Жнива скорботи" Роберта Конквеста:порівняльний аналіз на ідейному рівні/ Н. Медвідь //Українська література в загальноосвітній школі: Наукво-методичний журнал. - Киiв, 2004. - №12. - C. 27-31. 4. Про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого: Указ Президента України від 18 жовтня 2006 року № 890/2006 //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів ви-конавчої влади України. - Киiв, 2006. - N197/20 жовт./. - C. 4. 5.Дзядик Н. " В душу прийматимем злагоду ... " : Твір за романом ВасиляБарки " Жовтий князь " // Укр. мова та література . - 2000. - N 41.- С. 6. 6. Забарний О. Роман Василя Барки " Жовтий князь " // Дивослово . - 1996 . -N 10 . - С. 30 - 34. 7. Логвiненко Н. " Вони були серцем чисті , як квіти і сонце , незміреннокращі від зірок небесних ... " : ( Роман Василя Барки " Жовтий князь" ) // Укр. літ. в загальноосвітній школі . - 1999 . - N 3 . - С. 2 -6. 8. Мовчан Р. " Жовтий князь " Василя Барки // Слово і час . - 1998 . - N6. - С. 14 - 19. 9. Орлюк Я. Василь Барка і його роман " Жовтий князь " // Дивослово. -2000. - N 6. - С. 34 - 36.

[ Наверх ]

 помогите найти материал на тему англ ийский в игре .Спасибо52 (22:04:2008, 18:08)

http://www.referatik.com.ua/referat/62/4591/; http://disser.com.ua/contents/4096.html; http://www.edu-zone.net/show/78358.html; http://www.lib.ua-ru.net/inode/4448.html; 1.Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення пізнавальної активності школярів/ С. Шустваль; Л. Кочина; О. Замашкіна; Л. Гуцан //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2004. - №7. - C. 40-41 2.Ярова Є. Ігри під час вивчення граматики англійської мови/ Є. Ярова //Початкова школа: науко-во-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2007. - №1. - C. 18-19

[ Наверх ]

 Скажіть , чи існують сайти з творами О.Теліги? (11:04:2008, 08:09)

Тексти творів О.Теліги. http://ukrlib.iatp.org.ua/bio/t/index.html (укр.)

[ Наверх ]

 Скажіть будь-ласка чи є у вас публікації Ясьма В.Д.? (22:04:2008, 17:15)

Так, в нашіій бібліотеці є деякі публікації В. Д. Ясьма: автореферат дисертації та статті, опубліковані в збірниках.

[ Наверх ]

 Скажіть будь-ласка, за яким графіком бібліотека буде працювати на свята? (24:04:2008, 14:46)

Бібіліотека в святкові дні буде працювати в такому режимі: 26 квітня - до 17 год. 27 квітня - вихідний, 28 квітня - санітарний день, 30 квітня - до 18 год., 1, 2 травня - вихідня дні.

[ Наверх ]

 Скажіть чи існують сайти, де є електронні підручники (18:04:2008, 09:31)

На ціх сайтах: http://chitalka.info/; http://chitalka.info/; http://www.is.svitonline.com/vcg/useful_ukr.html; http://www.programer.org.ua/; http://www.is.svitonline.com/vcg/materials_ukr.html;

[ Наверх ]

 Скажіть, будь-ласка, коли піжписують обхідні листи? (25:04:2008, 10:17)

Обхідні листи підписують постійно у відділі абонементу за графіком роботи бібліотеки.

[ Наверх ]

 Статті по хабарництву (25:04:2008, 10:25)

1. Антощук Л. Чому даємо ? І беремо ... : Феномен українського хабарництва/ Л. Антощук //День: все-українська газета. - Киiв, 2004. - №64/65. - C. 26 2. Брусенський О. Хабарництво : беруть тому , що дають ?/ О. Брусенський //Демократична Україна: Гро-мадсько - політична. - Киiв, 2005.- №204/30 листоп./. - C. 6 3. Грудзур О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект/ О. Грудзур //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2007. - №2. - C. 136-138 4. Кисельов С. Феномен українського хабарництва / С. Кисельов //Закон & бізнес. - Киiв, 2004. - №14. - C. 13 5. Клименко Х. Європа допоможе Україні з хабарництвом/ Х. Клименко //Закон & бізнес. - Киiв, 2007. - №4. - C. 12 6. Половинський Л. Злочинний механізм хабарництва/ Л. Половинський //Економіка Фінанси Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - К.: Аналітик. - 2008. - N 2. - C. 23-25 7. Попова І. Ще один універсальний закон бюрократії?: (Хабарництво як побічний продукт взаємодії влади і громадян)/ І. Попова //Соціологія : теорія , методи , маркетинг. - Киiв, 2007. - №2. - C. 36-52 8. Сахно Ю. Корупція непереможна ? : [ Хабарництво ]/ Ю. Сахно //Демократична Україна: Гро-мадсько - політична. - Киiв, 2006. - №53/23 берез./. - C. 9 9. Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво : європейський досвід/ М. Хавронюк //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2005. - N6. - C. 117-120 10. Чепелюк В Корупція та хабарництво : проблеми співвідношення понять/ В Чепелюк //Право Ук-раїни: Юридичний журнал. - Киiв, 2004. - N10. - C. 110-114

[ Наверх ]

 Створення векторних графічних зображень(18:04:2008, 20:57)

http://referaty.com.ua/ukr/details/15336/; http://revolution.allbest.ru/programming/00013683_0.html; http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0; http://adobephotoshop.narod.ru/; http://ua.textreferat.com/referat-7710-1.html; http://www.victoria.lviv.ua/html/oit/html/lesson12_II.htm; http://www.refineua.com.ru/pageid-2373-1.html; http://i-kar-100.narod.ru/referatu/informatuka/rastrova_vektorna_i_fraktalna_animachija.html; http://www.referatik.com.ua/referat/18/1444/

[ Наверх ]

 Чи виписує ваша бібілотека журнали , де були б зразки уроків з математики (11:04:2008, 08:14)

1. Вишневецька І.О. Інтегрований урок математики та ознайомлення з навколишнім світом у 2 класі/ І.О. Вишневецька //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2008. - №5/6. - C. 12-13 2. Заводович О. Уроки з теми : "нерівності з двома змінами"/ О. Заводович //Математика в школі: Науково-методичний журнал. - К.: Педагогічна преса. - 2008. - N2. - C. 8-14 3. Коберник Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики/ Г. Коберник //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2007. - №11. - C. 16-21. - Закінчення. Початок №9, 10 2007 р. (Шифр Р6/2007/11) 4. Кругла А.Д. Уроки читання, рідної мови, математики у 2 класі з використанням інтерактивних технологій/ А.Д. Кругла //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2008. - №1. - C. 6-10 5. Пономарьова С. Інтегрований урок з математики та психології (для 11 класу з філологічним профілем навчання)/ С. Пономарьова, і. Малік //Математика в школі: Науково-методичний журнал. - К.: Педагогічна преса. - 2008. - N3. - C. 24-26 6. Шаповал Т.В. Інтегрований урок з математики та природознавства у 2 класі/ Т.В. Шаповал //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №36. - C. 9-10 7. Шаран О. Конспекти уроків з теми "Комплексні числа"/ О. Шаран //Математика в школі: Науково-методичний журнал. - К.: Педагогічна преса. - 2008. - N3. - C. 45-52

[ Наверх ]

 Чи є в вашій бібілотеці такі книга Соболь "Метод Монте-Карло" 1972

Така книга є в нашій бібліотеці. МБА також працює, а вартість залежить від вартості поштових послуг. тобто пересилки.

[ Наверх ]

 Чи є у вашій бібліотеці словники китайської мови ? (4:04:2008, 12:06)

В нашій бібліотеці у відділі літератури на іноземних мовах є "Китайско-русский словарь".

[ Наверх ]

 Що небудь по банківскій системі України (18:04:2008, 09:37)

http://www.refine.org.ua/pageid-139-1.html; http://referats.5-ka.ru/8/18185/1.html; http://www.bank.gov.ua/B_syst/index.htm; http://ref.a.ua/?id=200712; http://www.dt.ua/2000/2040/38244/ А також пропонуємо Вам переглянути статті, які знаходяться в нашій бібліотеці: 1.Барановський О. І. Стійкість банківської системи України./ О. І. Барановський //Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - Киев, 2007. - №9. - C. 75-87. 2.Борщ Л. Формування інноваційної системи України в умовах глобалізації : роль і місце регіонів/ Л. Борщ, П. Дем"яненко //Банківська справа: Науково-практичне видання. - Киiв, 2007. - №5. - C. 88-94. 3.Д"яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків/ І. Д"яконова //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №2. - C. 26-31. 4.Крузан О. Зростання на тлі падіння.Макроекономічні умови розвитку банківської системи/ О. Кру-зан //Закон & бізнес. - Киiв, 2008. - №10. - C. 13 5.Міщенко С.В. Проблеми оцінки ефективності функціонування національних банківських систем/ С.В. Міщенко //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2007. - №3. - C. 155-160.

[ Наверх ]

 Які видання по бібліографії краю ви маєте

Всі перерахувати важко ,а з деякими з них просимо ознайомитись: 1. Богдан Яремко: Бібліогр. покажч. наук. праць і творчого доробку/ Ред.-упоряд. Н.О. Супрун-Яремко; РДГУ. - Рівне, 2006. - 56 с 2. Краєзнавчі бібліографічні видання України, 1986 - 1990 : Бібліогр. покажчик / Держ. історична б - ка України; Складачі: В.П.. - К.: Б.в., 1992. - 85 c 3. Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 2001-2005: Бібліогр. по-каж. / Підгот. О.Михайлова. - К.: Держ. істор. б-ка України, 2007. - 103 с 4. Криниці щедрої душі: Бібліогр. покаж. До 70-річчя з дня народження Г.С.Дем'янчука. - Рівне: РДОБ, 2006. - 72 с. - (Дослідники Рівненського краю) 5. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на 2007 рік: Реком. покаж. л-ри/ Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне, 2006. - 35 с 6. Новини краєзнавчої літератури: поточний бібліогр. покажч. за 4 кв. 2007р./ Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне, 2008. - 93 с 7. Новини краєзнавчої літератури: Поточний бібліогр. покажч. за 1кв. 2006р.. - Рівне: РДОБ, 2006. - 87 с 8. Новини краєзнавчої літератури: поточний бібліогр. покажч. за 3 кв. 2007р./ Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне, 2007. - 81 с 9. Письменники Рівненщини - лауреати обласних премій: критико-бібліогр. есе/ Рівнен. обл. б-ка для юнац. . - Рівне, 2007. - 38 с 10. Працюй на користь свого народу. До 150-річчя Дмитра Яворницького: Бібліограф. покажч./ Упоряд. І.Голуб. - Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005. - 32 с. - (Дослідники рідного краю) 11. Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчу-ка: Бібліогр. покажч./ Уклад.Кожан Н.М., Нікітіна Н.О.. - Рівне: Волин. обереги, 2007. - 56 с. - (Дослідники Рівненського краю)

[ Наверх ]

 Які книги по фізіології людини є в вашій бібліотеці, тільки з 2000 року (11:04:2008, 08:08)

Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Нейрогуморальна регуляція функцій/ П.Плахтій, О.Кучерук. - К.: Професіонал, 2007. - 336 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення м'язової діяльності: навч. посіб./ П. Д. Плахтій. - вид.2-ге, доп. і перероб.. - К.: Професіонал, 2006. - 464 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Старушенко Л.І. Анатомія та фізіологія людини: Підручник для вузів/ Л.І.Старушенко. - К.: Здоров'я, 2003. - 336 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: Підручник для вузів/ Г.М.Чайченко; За ред. В.О.Цибенка . . - К.: Вища школа, 2003. - 463 с Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Аб(1)

[ Наверх ]

 Яку періодику з метолики викладання англійської мови ви маєте? (16:04:2008, 15:29)

Наша бібліотека має такі виданння з методики викладання англійської мови: 1. Англійська мова та література в школі 2. Іноземні мови 3. Іноземні мови в навчальних закладах 4. Иностранные языки в школе 5. English 6. English /додаток до газети "Первое сентября"/

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції