// архів 2007-2013

квітень 2008Запитання
вигляді на тему: "Облік поточних зобов'язань підприємства" (12:04:2008, 20:12)
Будь-яка книга про податкову систему України (4:04:2008, 13:33)
вартість та умови первісного нагромадження капіталу (28:04:2008, 19:56)
Де можна знайти статистичну інформацію про грошову масу,базу, грошовий обіг в Україні?
Де можна найти дані про малі річки Хмельницької області (20:04:2008, 22:01)
Добрий день!
Добрий день!
Добрий день! у вас є журнали з пожежної справи ? (4:04:2008, 12:08)
Добрий день! Цікавить інформація стосовно переходу України на цифрове телебачення, а також закордонний досвід переходу на цифрове мовлення (які були етапи, яким чином виконувались поставлені завдання на кожному з них) (11:04:2008, 21:33)
Добрий день. Допоможіть знайти інформацію в електронному вигляді на такі питання на контрольну з етики та естетики:
Добрий день. Скажіть будь-ласка, чи отримуєте ви книги за державними програмами, який відділ їх перерозподіляє, скільки людей в цьому задіяно. Дякую. (22:04:2008, 14:40)
Доброго вечора. допоможіть відшукати літературу на тему: " Політика та релігія ".
Доброго дня! Порекомендуйте, будь-ласка, інтернет-ресурси та статті в періодичних виданнях на тему: "Механізми реалізації державної освітньої політики в умовах ринкової трансформації". Дякую. (20:04:2008, 17:27)
Доброго дня! що у вас є в бібліотеці з пед. майстерності?
Доброго дня. Допоможіть знайти статті на тем: "Опадаткування нерухомості".Бажано, щоб інформація була у вашій бібілотеці. Дякую (22:04:2008, 11:38)
Доброго дня.Допоможіть знайти інформацію на тему: "Порівняльне трудове право".Дякую (22:04:2008, 11:44)
Допоможіть будь-ласка знайти в електронному варіанті підручник "Теорія і методика фізичного виховання школяров. Частина 2" Автор : Богдан Шиян (7:04:2008, 20:30)
Допоможіть будь-ласка знайти в електронному вигляді книгу "Економічна теорія: політекономія: підручник". /За ред. В.Д.Базилевич: 5-е вид./ - К.: Знання-Прес, 2006. (14:04:2008, 08:21)
допоможіть знайти як можно більше інформації про основні шляхи та види нематеріальних ресурсів (24:04:2008, 11:48)
допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал до проведення педради "Використання інтерактивних технологій в позакласній роботі". Дякую (21:04:2008, 10:26)
Звязок спеціальної математики з іншими науками,предметами (14:04:2008, 13:11)
Какие книги есть у Вас по этике ревизора? (15:05:2008, 08:28)
Коли в вашій бібліотеці відкриється виставка вишиванок? (15:04:2008, 08:33)
Мені потрібний список літератури або сайти, де можна знайти інформацію про "Інноваційні бібліотечні послуги". Дякую за вашу роботу (9:04:2008, 12:48)
ОРГАННІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕМІСІЙНО-КАСОВОЇ РОБОТИ В УСТАНОВАХ БАНКІВ УКРАЇНИ (22:04:2008, 23:18)
підскажіть, будь-ласка, на яких сайтах можна знайти інформацію про Северина Наливайка )
Поетика назви і стильова своєрідність роману Василя Барки "Жовтий князь" (16:04:2008, 18:30)
помогите найти материал на тему англ ийский в игре .Спасибо52 (22:04:2008, 18:08)
Скажіть , чи існують сайти з творами О.Теліги? (11:04:2008, 08:09)
Скажіть будь-ласка чи є у вас публікації Ясьма В.Д.? (22:04:2008, 17:15)
Скажіть будь-ласка, за яким графіком бібліотека буде працювати на свята? (24:04:2008, 14:46)
Скажіть чи існують сайти, де є електронні підручники (18:04:2008, 09:31)
Скажіть, будь-ласка, коли піжписують обхідні листи? (25:04:2008, 10:17)
Статті по хабарництву (25:04:2008, 10:25)
Створення векторних графічних зображень(18:04:2008, 20:57)
Чи виписує ваша бібілотека журнали , де були б зразки уроків з математики (11:04:2008, 08:14)
Чи є в вашій бібілотеці такі книга Соболь "Метод Монте-Карло" 1972
Чи є у вашій бібліотеці словники китайської мови ? (4:04:2008, 12:06)
Що небудь по банківскій системі України (18:04:2008, 09:37)
Які видання по бібліографії краю ви маєте
Які книги по фізіології людини є в вашій бібліотеці, тільки з 2000 року (11:04:2008, 08:08)
Яку періодику з метолики викладання англійської мови ви маєте? (16:04:2008, 15:29)

Відповіді
 

На жаль, електронного варіанту книги "Вища освіта України і Болонський процес" ми не знайшли. До другої частини вашого запиту пропонуємо такі сайти: http://www.parta.com.ua/ukr/abroad_courses/france/page_2/ http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00004456_0.html http://www.personal.in.ua/article.php?ida=187 http://www.radchuk.novamova.com.ua/tum/lang_conf_34.htm http://www.toro.org.ua/download/projects_documents http://www.delukr.ec.europa.eu/page39678.html

[ Наверх ]

  вигляді на тему: "Облік поточних зобов'язань підприємства" (12:04:2008, 20:12)

Відкрийте наступні сайти: refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=13995 - 10k www.refine.org.ua/pageid-4949-1.html - 20k - uaref.com/referats/18/7443 - 25k www.dvoek.net.ua/buh/286.html - 4k

[ Наверх ]

 Будь-яка книга про податкову систему України (4:04:2008, 13:33)

Question Довгалюк В.І. Податкова система: Навч. посіб./ В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко. - К.: ЦУЛ, 2007. - 315 с. Золотько І.А. Податкова система: Навч.посіб./ І.А.Золотько. - К.: КНЕУ, 2004. - 203 c. Крисоватий А.І. Податкова система: Навч. посіб./ А.І.Крисоватий, О. М.Десятнюк. - Тернопіль: Карт - бланш, 2004. - 331 с. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці/ П.В.Мельник. - Ірпінь, 2001. - 355 с Олійник О.В. Податкова система: Навч. посіб./ О.В.Олійник, І.В.Філон. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 456 с 7. Онисько С.М. Податкова система: Підручник/ За ред. С.М. Онисько. - Л.: Магнолія плюс, 2006. - 336 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 8. Податкова система України: Збірка законодавчих актів із змінами та доповнення-ми за станом на 20 жовтня 1999 року. - Харкiв: Торсiнг, 2000. - 464 c. - ISSN 966-7661-08-3 Экземпляры: всего:1 - чз(1)

[ Наверх ]

 вартість та умови первісного нагромадження капіталу (28:04:2008, 19:56)

Башнянин Г.І. Політична економія: Підручник. Ч.1. : Загальна економічна теорія. Ч.2.: Спеціальна економічна теорія/ Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур. - К.: Ельга, 2002. - 528 с Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: Навч. посіб./ О.І.Бутук, Н.І.Волкова. - К.: Знан-ня, 2007. - 293 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.) Економічна теорія. Політекономія: підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. - 7-е вид., стереотип.. - К.: Знання-Прес, 2008. - 719 с Економічна теорія: Політекономія. Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання - Прес, 2001. - 581 c. - ISSN 966-7767-13-2 МОЧЕРНИЙ С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вузів/ С.В. МОЧЕРНИЙ . - К.: Ака-демiя, 1999. - 592 c. - (Гаудеамус). - ISSN 966-580-045-0 Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. для вузів/ В.Г.Чепінога. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 456 c.

[ Наверх ]

 Де можна знайти статистичну інформацію про грошову масу,базу, грошовий обіг в Україні?

http://referats.5-ka.ru/101/1119/1.html; http://www.bank.gov.ua/Statist/Money/mon.htm; http://www.refine.org.ua/pageid-866-1.html; http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/2283.html; http://personal.in.ua/article.php?ida=358; http://personal.in.ua/article.php?ida=425http://referats.5-ka.ru/98/22702/1.html

[ Наверх ]

 Де можна найти дані про малі річки Хмельницької області (20:04:2008, 22:01)

Ми пропонуємо Вам переглянути такі сайти: http://www.tovtry.km.ua/ru/info/geo/franko/khmelnytckyi-region.html; http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96; http://194.9.69.138/site/topicitem.jsp?category_id=38147978&item_id=38449377;

[ Наверх ]

 Добрий день!

Каушанская В. Л. Грамматика английского языка: пособ. для студ. пед. ин-тов и ун-тов. Ч. 1: Морфология. Ч. 2: Синтаксис/ В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова. - 7-е изд.. - М.: Страт, 2000. - 319 с Каушанская В. Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка: пособ. для студ. пед. ин-тов и ун-тов/ В. Л.Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова. - М.: Страт, 2000. - 214 с Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі/ С.В.Роман. - Б.м., Б.г.. (Шифр -531244) Чобанян А.Р. Англійська мова у 10 класі: дидактичний та допоміжний матеріал, оцінювання/ А.Р.Чобанян. - Х.: Основа: Тріада+, 2007. - 128 с. - (Бібліотечка журналу " Ангійська мова та література")

[ Наверх ]

 Добрий день!

www.usafis.org www.lottery.ru chemodan.com.ua/usa greencard1.narod.ru/

[ Наверх ]

 Добрий день! у вас є журнали з пожежної справи ? (4:04:2008, 12:08)

Наша бібліотека виписує журнал "Пожежна безпека"

[ Наверх ]

 Добрий день! Цікавить інформація стосовно переходу України на цифрове телебачення, а також закордонний досвід переходу на цифрове мовлення (які були етапи, яким чином виконувались поставлені завдання на кожному з них) (11:04:2008, 21:33)

1. Боркова И. Телевизор в кармане: [Мобильное телевидение]/ И. Боркова //CHIP: Компьютеры и ко-муникации. - Киiв, 2006. - №12. - C. 80-81 2. Голышко А. Мобильное телевидение / А. Голышко //Радио: научно-технический журнал. - М., 2007. - №9. - C. 73-76 3. Кротченков А. Цифровое телевидение / А. Кротченков //Радиомир: массовый журнал. - М., 2003. - №5. - C. 25-28 4. Петрушенко М. Цифрове телебачення - реальність яку слід наближати/ М. Петрушенко //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2004. - N124. - C. 11 5. Чернов В. Українське цифрове телебачення починається на Сумщині / В. Чернов //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2007. - N238/19 груд./. - C. 6

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможіть знайти інформацію в електронному вигляді на такі питання на контрольну з етики та естетики:

Рекомендуємо скористатися такими сайтами у пошуку інформації на ваш запит: 1) http://mmm1.e-hosting.com.ua/page/ www.batckivchina.uaforums.net/--vt172.html http://www.lib.ua-ru.net/diss/zakl/29225.html 2) www.lib.ua-ru.net/diss/cont/43276.html revolution.allbest.ru/religion/00005194.html sns.org.ua/download/ethica/ 3)http://www.abc-people.com/data/lesya-u/tv1.htm http://www.ukrlit.vn.ua/article/52.html http://www.ukrlib.com.ua/referats/printzip.php?id=52

[ Наверх ]

 Добрий день. Скажіть будь-ласка, чи отримуєте ви книги за державними програмами, який відділ їх перерозподіляє, скільки людей в цьому задіяно. Дякую. (22:04:2008, 14:40)

Книги за державною програмою на область отримує Рівненська обласна бібліотека для юнацтва. Адрес: http://www.molody.ukrwest.net/index.php

[ Наверх ]

 Доброго вечора. допоможіть відшукати літературу на тему: " Політика та релігія ".

http://www.readbookz.com/book/186/6691.html; http://www.repetitor.ua/essay/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F.aspx; http://ua.textreferat.com/referat-11622-1.html; http://disser.com.ua/contents/p-2/6997.html; http://www.nasledie.ru/oboz/N04_00/04_07.HTM; http://www.humanities.edu.ru/db/msg/51105; http://old.russ.ru/culture/literature/20040317_ab.html; http://www.studzona.com/referats/view/19473 1.Єленський В. Релігія і політика в Україні : січень - квітень 2004 - го/ В. Єленський //Людина і світ: Нау-ково - популярний релігієзнавчий журнал, 2004. - №5. - C. 2 - 7 2.Бабій М. Державна політика щодо свободи совісті й релігії: сутність і практика/ М. Бабій //Людина і світ: Науково - популярний релігієзнавчий журнал, 2004. - №3. - C. 16-17 3.Гур В.І. Християнство й соціал-демократія/ В.І. Гур //Наше гасло / Наш девиз: Всеукраїнський науково-теоретичний часопис/ СДПУ(О). - Киiв, 2004. - №3. - C. 38-42 4.Саган О. Духовна імперія Алексія II : Православ"я в Росії: міфи і реалії/ О. Саган //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - Київ: "Літопис ХХ ". - 2005. - №3. - C. 25 - 36 5.Туренко В. Роль релігії і віри в суспільному розвитку/ В. Туренко //Політичний менеджмент: Ук-раїнський науковий журнал. - Киiв, 2006. - №6. - C. 108-119 6.Шубін О. Християнство і соціалізм/ О. Шубін; М. Митрохін //Людина і світ: Науково - популярний релігієзнавчий журнал. - Киiв, 2004. - №8. - C. 16-21

[ Наверх ]

 Доброго дня! Порекомендуйте, будь-ласка, інтернет-ресурси та статті в періодичних виданнях на тему: "Механізми реалізації державної освітньої політики в умовах ринкової трансформації". Дякую. (20:04:2008, 17:27)

http://hipressure.donbass.com/edu/conf2001/economics.html; http://www.tourlib.columb.net.ua/Lib/Aref_others/gavrys.htm; http://www.library.ospu.odessa.ua/online/periodic/opu_99_1/7_1.htm; http://bepabuucyca.by.ru/econom222/27/3.html; http://ua.textreferat.com/referat-13106.htm; http://www.edu.org.ua/meeting/forum10/159.shtml; http://www.rpl.org.ua/ukr/article;2/

[ Наверх ]

 Доброго дня! що у вас є в бібліотеці з пед. майстерності?

Зязюн І.А. Краса педагогічної дії: Навч. посіб./ І.А.Зязюн, Г.М.Сагач. - К: Укр.-фін. ін-т менедж. і бізнесу, 1997. - 302 с Педагогічна майстерність: Підручник для вищих навч. закладів/ За ред. Зязюна і.А.; За ред. Зязюна I.А.. - К.: Вища школа, 1997. - 349 c. - ISSN 5-11-004706-5 Педагогічна майстерня вчителя хімії. - Х.: Основа:

[ Наверх ]

 Доброго дня. Допоможіть знайти статті на тем: "Опадаткування нерухомості".Бажано, щоб інформація була у вашій бібілотеці. Дякую (22:04:2008, 11:38)

1.Багрій О. Роль кадастру в системі оподаткування нерухомості :зарубіжний досвід/ О. Багрій //Економіст. - Киiв, 2008. - №1. - C. 54-56 2.Вишневський В.П. Оподаткування нерухомості: теорія та зарубіжний досвід/ В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2007. - №11. - C. 43-52 3. Заяць В. М. Напрями розвитку системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні/ В. М. Заяць //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2007. - №3. - C. 41-49 4.Скрипник А. Оподаткування нерухомості як фактор стабілізації та розвитку фінансового ринку України/ А. Скрипник //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №8. - C. 15-21 5.Фірсова О. Щодо оподаткування доходу від продажу нерухомості/ О. Фірсова //Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - Киiв, 2008. - №9. - C. 21 6.Чуб В. Шляхи підвищення обгрунтованості оцінки нерухомості для цілей оподаткування/ В. Чуб //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - Киiв, 2006. - №11. - C. 6-8 7.Чубенко А. Організаційно-правові проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні/ А. Чубен-ко //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - право-вий. - Киiв, 2007. - №11. - C. 28-30

[ Наверх ]

 Доброго дня.Допоможіть знайти інформацію на тему: "Порівняльне трудове право".Дякую (22:04:2008, 11:44)

http://www.kul.kiev.ua/2003_2_13.html; http://revolution.allbest.ru/law/00018739_0.html; http://pravoznavec.com.ua/books/15/895/38/; http://osvita-servis.com.ua/index.php?p=5&d_id=35; http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2130&Itemid=217;

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти в електронному варіанті підручник "Теорія і методика фізичного виховання школяров. Частина 2" Автор : Богдан Шиян (7:04:2008, 20:30)

В електронному варіанті даний підручник ми не знайшли, але він є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти в електронному вигляді книгу "Економічна теорія: політекономія: підручник". /За ред. В.Д.Базилевич: 5-е вид./ - К.: Знання-Прес, 2006. (14:04:2008, 08:21)

http://www.library.if.ua/cat/13.html http://www.readbookz.com/cat/2.html http://5ka.ru/101/index.html

[ Наверх ]

 допоможіть знайти як можно більше інформації про основні шляхи та види нематеріальних ресурсів (24:04:2008, 11:48)

http://kneu.net.ua/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=fileinfo&id=1277 http://revolution.allbest.ru/economy/00006201.html http://referaty.com.ua/ukr/details/2865/ http://www.biglibrary.ru/article/10/ 1. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посібн./ Н. М.Бондар. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с. - (Університетська бібліотека) 2. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посіб./ О. О.Гетьман, В. М.Шаповал. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 487 с 3. Економіка підприємства: Навч. посібник/ Бойчик і.М., Харів М.С., Хопчан М.і. та ін.; Бойчик I.М., Харiв М.С., Хопчан М.I. та iн.. - 2-е вид., випр. i доп.. - К.: Каравела, 2002. - 298 c. 4. Економіка підриємства: Підручник/ За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2006. - 614 с 5. Манів З.О. Економіка підприємства: Навч.посіб./ З.О.Манів, І.М.Луцький. - 2-ге вид., стер.. - К.: Знання, 2006. - 580 с 6. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. для вузів/ Т.О.Примак. - 4-е вид., стереотип.. - К.: Вікар, 2006. - 219 с. - (Вища освіта 21 століття

[ Наверх ]

 допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал до проведення педради "Використання інтерактивних технологій в позакласній роботі". Дякую (21:04:2008, 10:26)

Ми пропонуємо переглянути вам такі сайти: http://www.nenc.gov.ua/index.php?id=94; http://visnyk.iatp.org.ua/visnyk/cat_article;435/; http://ukr-tur.narod.ru/istoukrgeo/allpubl/natur/metaspid.htm; http://www.khpg.org/index.php?id=1130851943&version=print; А такж статті з нашої картотеки статей:1. Iсаєва О. інтерактивні види та форми робіт при вивчення зарубіжноїлітератури в школі // Все-світня література та культура в навчальнихзакладах України. - 2002. - N 3. - С. 53. - 55 2.Нестеренко Т., Богданова О. Використання методу групового інтерактивного навчання науроках історії і правознав-ства // історія в школі. - 2002. - N 3. -С. 8 - 11 3.Саган О. інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальнихумінь молодших шко-лярів // Початкова школа. - 2002. - N 3. - С. 20 -21 4. Вивчення теми "Трудове право" з використанням інтелектуальних ігор та інтерак-тивних форм діяльності. Позакласний захід. 9 клас //Історія та правознавство: Науково - методичний журнал. - Харьков, 2007. - №10. - C. 30-31 5.Рондяк Л. Інтерактивний театр як засіб профілактики шкідливих звичок/ Л. Рондяк, А. Петришин //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2007. - №5. - C. 32-36

[ Наверх ]

 Звязок спеціальної математики з іншими науками,предметами (14:04:2008, 13:11)

Возна М.Вагіна Н. Напрямки реалізації міждисциплінарних зв'язків математики і предметів гуманітарного циклу/ Н. Вагіна; С. Власенко; І. Марнянський; О. Стрельченко //Математика в школі: Науково-методичний журнал. - К.: Педагогічна преса. - 2005. - N6. - C. 18-22. Зеленяк О. Інтегровані уроки з математики та інформатики в класах з поглибленим вивченням цих предметів/ О. Зеленяк //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2006. - №5. - C. 12-15. Зеленяк О.П. Інтегровані уроки з математики та інформатики в класах з поглибленим вивченням цих предметів/ О.П. Зеленяк //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2006. - №4. - C. 16-18. Про встановлення взаємоузгодженості програм з математики та суміжних навчальних дисциплін/ М Возна //Математика в школі: Науково-методичний журнал/ МОН України, АПН України, видавництво "Педагогічна преса". - К.: Педагогічна преса. - 2003. - N6. - C. 8-11. Хрутьба В.О. Інтеграція знань із вищої математики у процес викладання природничих дисциплін/ В.О. Хрутьба //Безпека життєдіяльності : науково- популярний . - Киiв, 2006. - №10. - C. 27-29

[ Наверх ]

 Какие книги есть у Вас по этике ревизора? (15:05:2008, 08:28)

Такого підручника немає в бібіотеці. Ми пропонуємо переглянути Вам: 1.Етика ділового спілкування: Навч. посіб/ За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. - К., 2007. - 344 с. 2.Мовчан В.С. Етика: навч. посіб./ В.С.Мовчан. - 3-є вид. , випр. і доп.. - К.: Знання, 2007. - 483 с. 3.Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура. Діловий етикет: Навч.посіб./ Н.Л.Тимошенко. - К.: Знання, 2006. - 391 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.). 4.Тофтул М.Г. Етика: Навч. посіб./ М.Г.Тофтул. - К.: Академія, 2006. - 416 с. - (Альма-матер).

[ Наверх ]

 Коли в вашій бібліотеці відкриється виставка вишиванок? (15:04:2008, 08:33)

Виставка творів майстра сучасного декоративно-ужиткового мистецтва п. Ольги М’якоти (художнє вишивання), персональна виставка, 17 квітня, відділ мистецтв

[ Наверх ]

 Мені потрібний список літератури або сайти, де можна знайти інформацію про "Інноваційні бібліотечні послуги". Дякую за вашу роботу (9:04:2008, 12:48)

1. Ільганаєва В. Корпоративний рух в Україні : стан та перспективи розвитку/ В. Ільганаєва //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2006. - №2. - C. 13-15 2. Василишина В. Сучасними методами бібліотечної роботи формуємо у студентів потяг до інновацій/ В. Василишина //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2007. - N3. - C. 15-17 3. Влащенко Л. Технологія створення колекції повнотекстових електронних видань у бібліотеках/ Л. Влащенко, Т. Грищенко //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №4. - C. 26-30 4. Горовий В. Бібліотеки: погляд у завтра/ В. Горовий //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №5. - C. 3- 5. Гранчак Т. Бібліотечно-інформаційні інновації: ідеї, реалії, перспективи./ Т. Гранчак //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №6. - C. 9-13 6. КірюхінаЛ., КузьміничТ.. Інноваційна місія національної бібліотеки в інформаційній інфраструктурі України/ КузьміничТ. КірюхінаЛ. //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2006. - N3. - C. 10-12 7. Корнієнко В. Підсумки дослідження інноваційних процесів у наукових бібліотеках у системі підви-щення кваліфікації фахівців/ В. Корнієнко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №10. - C. 32-36 8. Марченко Т. Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки і проблеми ( за матеріалами дослідження)/ Т. Марченко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2007. - N2. - C. 31--32 9. Маслакова Н. Науковий форум з інноваційної діяльності бібліотек/ Н. Маслакова //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2003. - №6. - C. 3-4 10. Матлина С. Новые смыслы старых понятий : к построению теории библиотечной инноватики/ С. Матлина //Библиотечное дело. - СПб., 2007. - №3. - C. 2-5 11. Петрицька В. Роль наукових досліджень в управлінні інноваційними процесами в бібліотеках/ В. Петрицька //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2007. - №4. - C. 2-5 12. Редькина Н. Нужны ли инновации?/ Н. Редькина //Библиотека: массовый профессиональный иллю-стрированный . - М, 2007. - №10. - C. 69-72 13. Соловяненко Д. Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління/ Д. Соловяненко //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2007. - №5. - C. 10-20 14. Шевченко І. Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей 2007 року: підбиваємо підсумки/ І. Шевченко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2008. - N1. - C. 32-33 15. Шевченко І. Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін/ І. Шевченко //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2007. - N3. - C. 6-8

[ Наверх ]

 ОРГАННІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕМІСІЙНО-КАСОВОЇ РОБОТИ В УСТАНОВАХ БАНКІВ УКРАЇНИ (22:04:2008, 23:18)

http://obmenka.kharkov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=1; http://referaty.com.ua/ukr/details/2991/; http://www.readbook.com.ua/book/11/421/; http://www.dtkt.com.ua/show/2cid01758.html; http://dokumenty.com.ua/documents/ukr/2002/05/05nov10.html; http://uazakon.com/document/spart20/inx20854.htm; http://uapravo.net/data/base41/ukr41518.htm; http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&task=view&Itemid=99999999&catid=112&id=2483; http://www.marazm.org.ua/bank/11_65.html; http://www.vuzlib.net/nbu/3-4.htm

[ Наверх ]

 підскажіть, будь-ласка, на яких сайтах можна знайти інформацію про Северина Наливайка )

www.ukrcenter.com/library/read.asp? lazar.hortitsa.iatp.org.ua/history/getman/nalivayko.html www.refine.org.ua/pageid-2174-1.html litopys.org.ua/suspil/sus24.htm

[ Наверх ]

 Поетика назви і стильова своєрідність роману Василя Барки "Жовтий князь" (16:04:2008, 18:30)

Доброго дня. Перегляньте інформацію яка знаходиться в бібілітеці:. 1. Боричевська А. Стилістична роль безсполучникових складних речень у романі В.Барки "Жовтий князь"/ А. Боричевська //Українська література в загальноосвітній школі: Наукво-методичний журнал. - Киiв, 2005. - №9. - C. 39-41. 2.Дятленко Т. Символічний пейзаж як елемент метафізичного виміру у романі В. Барки "Жовтий князь": До проблеми формування вмінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем/ Т. Дятленко //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2007. - №2. - C. 22-25. 3.Медвідь Н. "Жовтий князь" Василя Барки - "Жнива скорботи" Роберта Конквеста:порівняльний аналіз на ідейному рівні/ Н. Медвідь //Українська література в загальноосвітній школі: Наукво-методичний журнал. - Киiв, 2004. - №12. - C. 27-31. 4. Про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого: Указ Президента України від 18 жовтня 2006 року № 890/2006 //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів ви-конавчої влади України. - Киiв, 2006. - N197/20 жовт./. - C. 4. 5.Дзядик Н. " В душу прийматимем злагоду ... " : Твір за романом ВасиляБарки " Жовтий князь " // Укр. мова та література . - 2000. - N 41.- С. 6. 6. Забарний О. Роман Василя Барки " Жовтий князь " // Дивослово . - 1996 . -N 10 . - С. 30 - 34. 7. Логвiненко Н. " Вони були серцем чисті , як квіти і сонце , незміреннокращі від зірок небесних ... " : ( Роман Василя Барки " Жовтий князь" ) // Укр. літ. в загальноосвітній школі . - 1999 . - N 3 . - С. 2 -6. 8. Мовчан Р. " Жовтий князь " Василя Барки // Слово і час . - 1998 . - N6. - С. 14 - 19. 9. Орлюк Я. Василь Барка і його роман " Жовтий князь " // Дивослово. -2000. - N 6. - С. 34 - 36.

[ Наверх ]

 помогите найти материал на тему англ ийский в игре .Спасибо52 (22:04:2008, 18:08)

http://www.referatik.com.ua/referat/62/4591/; http://disser.com.ua/contents/4096.html; http://www.edu-zone.net/show/78358.html; http://www.lib.ua-ru.net/inode/4448.html; 1.Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення пізнавальної активності школярів/ С. Шустваль; Л. Кочина; О. Замашкіна; Л. Гуцан //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2004. - №7. - C. 40-41 2.Ярова Є. Ігри під час вивчення граматики англійської мови/ Є. Ярова //Початкова школа: науко-во-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2007. - №1. - C. 18-19

[ Наверх ]

 Скажіть , чи існують сайти з творами О.Теліги? (11:04:2008, 08:09)

Тексти творів О.Теліги. http://ukrlib.iatp.org.ua/bio/t/index.html (укр.)

[ Наверх ]

 Скажіть будь-ласка чи є у вас публікації Ясьма В.Д.? (22:04:2008, 17:15)

Так, в нашіій бібліотеці є деякі публікації В. Д. Ясьма: автореферат дисертації та статті, опубліковані в збірниках.

[ Наверх ]

 Скажіть будь-ласка, за яким графіком бібліотека буде працювати на свята? (24:04:2008, 14:46)

Бібіліотека в святкові дні буде працювати в такому режимі: 26 квітня - до 17 год. 27 квітня - вихідний, 28 квітня - санітарний день, 30 квітня - до 18 год., 1, 2 травня - вихідня дні.

[ Наверх ]

 Скажіть чи існують сайти, де є електронні підручники (18:04:2008, 09:31)

На ціх сайтах: http://chitalka.info/; http://chitalka.info/; http://www.is.svitonline.com/vcg/useful_ukr.html; http://www.programer.org.ua/; http://www.is.svitonline.com/vcg/materials_ukr.html;

[ Наверх ]

 Скажіть, будь-ласка, коли піжписують обхідні листи? (25:04:2008, 10:17)

Обхідні листи підписують постійно у відділі абонементу за графіком роботи бібліотеки.

[ Наверх ]

 Статті по хабарництву (25:04:2008, 10:25)

1. Антощук Л. Чому даємо ? І беремо ... : Феномен українського хабарництва/ Л. Антощук //День: все-українська газета. - Киiв, 2004. - №64/65. - C. 26 2. Брусенський О. Хабарництво : беруть тому , що дають ?/ О. Брусенський //Демократична Україна: Гро-мадсько - політична. - Киiв, 2005.- №204/30 листоп./. - C. 6 3. Грудзур О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект/ О. Грудзур //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсько - правовий. - Киiв, 2007. - №2. - C. 136-138 4. Кисельов С. Феномен українського хабарництва / С. Кисельов //Закон & бізнес. - Киiв, 2004. - №14. - C. 13 5. Клименко Х. Європа допоможе Україні з хабарництвом/ Х. Клименко //Закон & бізнес. - Киiв, 2007. - №4. - C. 12 6. Половинський Л. Злочинний механізм хабарництва/ Л. Половинський //Економіка Фінанси Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - К.: Аналітик. - 2008. - N 2. - C. 23-25 7. Попова І. Ще один універсальний закон бюрократії?: (Хабарництво як побічний продукт взаємодії влади і громадян)/ І. Попова //Соціологія : теорія , методи , маркетинг. - Киiв, 2007. - №2. - C. 36-52 8. Сахно Ю. Корупція непереможна ? : [ Хабарництво ]/ Ю. Сахно //Демократична Україна: Гро-мадсько - політична. - Киiв, 2006. - №53/23 берез./. - C. 9 9. Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за хабарництво : європейський досвід/ М. Хавронюк //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2005. - N6. - C. 117-120 10. Чепелюк В Корупція та хабарництво : проблеми співвідношення понять/ В Чепелюк //Право Ук-раїни: Юридичний журнал. - Киiв, 2004. - N10. - C. 110-114

[ Наверх ]

 Створення векторних графічних зображень(18:04:2008, 20:57)

http://referaty.com.ua/ukr/details/15336/; http://revolution.allbest.ru/programming/00013683_0.html; http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0; http://adobephotoshop.narod.ru/; http://ua.textreferat.com/referat-7710-1.html; http://www.victoria.lviv.ua/html/oit/html/lesson12_II.htm; http://www.refineua.com.ru/pageid-2373-1.html; http://i-kar-100.narod.ru/referatu/informatuka/rastrova_vektorna_i_fraktalna_animachija.html; http://www.referatik.com.ua/referat/18/1444/

[ Наверх ]

 Чи виписує ваша бібілотека журнали , де були б зразки уроків з математики (11:04:2008, 08:14)

1. Вишневецька І.О. Інтегрований урок математики та ознайомлення з навколишнім світом у 2 класі/ І.О. Вишневецька //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2008. - №5/6. - C. 12-13 2. Заводович О. Уроки з теми : "нерівності з двома змінами"/ О. Заводович //Математика в школі: Науково-методичний журнал. - К.: Педагогічна преса. - 2008. - N2. - C. 8-14 3. Коберник Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики/ Г. Коберник //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - ISSN 0131-5358, 2007. - №11. - C. 16-21. - Закінчення. Початок №9, 10 2007 р. (Шифр Р6/2007/11) 4. Кругла А.Д. Уроки читання, рідної мови, математики у 2 класі з використанням інтерактивних технологій/ А.Д. Кругла //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2008. - №1. - C. 6-10 5. Пономарьова С. Інтегрований урок з математики та психології (для 11 класу з філологічним профілем навчання)/ С. Пономарьова, і. Малік //Математика в школі: Науково-методичний журнал. - К.: Педагогічна преса. - 2008. - N3. - C. 24-26 6. Шаповал Т.В. Інтегрований урок з математики та природознавства у 2 класі/ Т.В. Шаповал //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №36. - C. 9-10 7. Шаран О. Конспекти уроків з теми "Комплексні числа"/ О. Шаран //Математика в школі: Науково-методичний журнал. - К.: Педагогічна преса. - 2008. - N3. - C. 45-52

[ Наверх ]

 Чи є в вашій бібілотеці такі книга Соболь "Метод Монте-Карло" 1972

Така книга є в нашій бібліотеці. МБА також працює, а вартість залежить від вартості поштових послуг. тобто пересилки.

[ Наверх ]

 Чи є у вашій бібліотеці словники китайської мови ? (4:04:2008, 12:06)

В нашій бібліотеці у відділі літератури на іноземних мовах є "Китайско-русский словарь".

[ Наверх ]

 Що небудь по банківскій системі України (18:04:2008, 09:37)

http://www.refine.org.ua/pageid-139-1.html; http://referats.5-ka.ru/8/18185/1.html; http://www.bank.gov.ua/B_syst/index.htm; http://ref.a.ua/?id=200712; http://www.dt.ua/2000/2040/38244/ А також пропонуємо Вам переглянути статті, які знаходяться в нашій бібліотеці: 1.Барановський О. І. Стійкість банківської системи України./ О. І. Барановський //Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - Киев, 2007. - №9. - C. 75-87. 2.Борщ Л. Формування інноваційної системи України в умовах глобалізації : роль і місце регіонів/ Л. Борщ, П. Дем"яненко //Банківська справа: Науково-практичне видання. - Киiв, 2007. - №5. - C. 88-94. 3.Д"яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації фінансових ринків/ І. Д"яконова //Вісн. Нац. банку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №2. - C. 26-31. 4.Крузан О. Зростання на тлі падіння.Макроекономічні умови розвитку банківської системи/ О. Кру-зан //Закон & бізнес. - Киiв, 2008. - №10. - C. 13 5.Міщенко С.В. Проблеми оцінки ефективності функціонування національних банківських систем/ С.В. Міщенко //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2007. - №3. - C. 155-160.

[ Наверх ]

 Які видання по бібліографії краю ви маєте

Всі перерахувати важко ,а з деякими з них просимо ознайомитись: 1. Богдан Яремко: Бібліогр. покажч. наук. праць і творчого доробку/ Ред.-упоряд. Н.О. Супрун-Яремко; РДГУ. - Рівне, 2006. - 56 с 2. Краєзнавчі бібліографічні видання України, 1986 - 1990 : Бібліогр. покажчик / Держ. історична б - ка України; Складачі: В.П.. - К.: Б.в., 1992. - 85 c 3. Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 2001-2005: Бібліогр. по-каж. / Підгот. О.Михайлова. - К.: Держ. істор. б-ка України, 2007. - 103 с 4. Криниці щедрої душі: Бібліогр. покаж. До 70-річчя з дня народження Г.С.Дем'янчука. - Рівне: РДОБ, 2006. - 72 с. - (Дослідники Рівненського краю) 5. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на 2007 рік: Реком. покаж. л-ри/ Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне, 2006. - 35 с 6. Новини краєзнавчої літератури: поточний бібліогр. покажч. за 4 кв. 2007р./ Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне, 2008. - 93 с 7. Новини краєзнавчої літератури: Поточний бібліогр. покажч. за 1кв. 2006р.. - Рівне: РДОБ, 2006. - 87 с 8. Новини краєзнавчої літератури: поточний бібліогр. покажч. за 3 кв. 2007р./ Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне, 2007. - 81 с 9. Письменники Рівненщини - лауреати обласних премій: критико-бібліогр. есе/ Рівнен. обл. б-ка для юнац. . - Рівне, 2007. - 38 с 10. Працюй на користь свого народу. До 150-річчя Дмитра Яворницького: Бібліограф. покажч./ Упоряд. І.Голуб. - Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005. - 32 с. - (Дослідники рідного краю) 11. Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчу-ка: Бібліогр. покажч./ Уклад.Кожан Н.М., Нікітіна Н.О.. - Рівне: Волин. обереги, 2007. - 56 с. - (Дослідники Рівненського краю)

[ Наверх ]

 Які книги по фізіології людини є в вашій бібліотеці, тільки з 2000 року (11:04:2008, 08:08)

Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Нейрогуморальна регуляція функцій/ П.Плахтій, О.Кучерук. - К.: Професіонал, 2007. - 336 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення м'язової діяльності: навч. посіб./ П. Д. Плахтій. - вид.2-ге, доп. і перероб.. - К.: Професіонал, 2006. - 464 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Старушенко Л.І. Анатомія та фізіологія людини: Підручник для вузів/ Л.І.Старушенко. - К.: Здоров'я, 2003. - 336 с Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: Підручник для вузів/ Г.М.Чайченко; За ред. В.О.Цибенка . . - К.: Вища школа, 2003. - 463 с Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Аб(1)

[ Наверх ]

 Яку періодику з метолики викладання англійської мови ви маєте? (16:04:2008, 15:29)

Наша бібліотека має такі виданння з методики викладання англійської мови: 1. Англійська мова та література в школі 2. Іноземні мови 3. Іноземні мови в навчальних закладах 4. Иностранные языки в школе 5. English 6. English /додаток до газети "Первое сентября"/

[ Наверх ]