// архів 2007-2013

листопад 2008Запитання
"Формування готовності майбутнього вчителя до управління педагогічним процесом" (30:10:2008, 11:41)
в електронному варіанті можна знайти "Статистичний щорічник України за 2007р."? (14:11:2008, 18:01)
в електронному виглядi з вiдповiдями до пiдручника з хiмii за 10 клас Н.М.Буринськоi i Л.П.Величка! Рятуйте!!! (13:11:2008, 19:41)
курсову на тему чорноземи короткопрофільні на елювії нелесових порід. Чи є у вас література з данної теми? Чи варто до вас їхати за матеріалом? Дякую (21:11:2008, 10:41)
літературу з математичного моделювання якості послуг. Наперед вдячна. (9:11:2008, 09:38)
найти в электронном виде учебник "Інвестування" Гриньова В.М. Заранее благодарна (22:11:2008, 15:03)
ответ на вопрос: проаналізувати динаміку структури видатків загального фонду державного бюджету України за 2003-2006 рр. (25:11:2008, 19:11)
роботи з політекономії щодо тенденцій розвітку світової торгівлі, дякую. (1:11:2008, 10:04)
теми: “Платежі, величина яких змінюється у часі. Майбутня вартість платежів, які змінюються в часі.» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:14)
теми:“Врахування інфляційних процесів у тактиці фінансового менеджменту. Методи і прийоми фінансового менеджменту.» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:12)
"Кельтска сiмволика" (27:11:2008, 11:38)
"Металические курильницы для благовоний Ирана, их декорация и символика изображений" - на дипломную работу. Помогиже пожалуста найти информацию в электронном варианте. (19:11:2008, 15:31)
будьласка де мені знайти журнал «ФІНАНСИ УКРАЇНИ» 2005 №10 (21:11:2008, 10:52)
Где можно найти данные по макроэкономике на 2007-2009 год в диаграммах? (26:11:2008, 22:23)
Де в Україні можна придбати мікропрепарати по біології для загальноосвітніх навчальних закладів? (12:11:2008, 18:19)
Де можна знайти в електронному варіанті підручники з "Міжнародної торгівлі", дякую! (23:11:2008, 20:09)
Де можна знайти електронний варіант газети "Шкільний світ" № 36(452) вересень 2008 рік? (29:10:2008, 19:40)
Де можна знайти матеріал для курсової роботи по темі "Автоматизоване виправлення стилістичних помилок у реферативному тексті"? (25:11:2008, 13:37)
де можна скачати в електроному вигляді книгу "Аналіз діяльності комерційного банку" За ред. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. - Житомир:ПП "Рута", 2001. - 384с. (5:11:2008, 11:29)
де можна скачати в електроному вигляді таку книгу:"Банківська статистика : Навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Ю.О. Вертельникова. -К: КДТЕУ, 1998" (5:11:2008, 11:35)
Добрий вечір! Я готую роботу на конкурс в МАН. Велике прохання надати всю можливу наявну інформацію, що стосується гідронімів, їх класифікації. Дуже дякую! (17:11:2008, 16:49)
Добрий вечір, допоможіть, будь-ласка, з літературою в електронному вигляді за темою: облік і контроль процесу реалізації продукції сільськогосподарських підприємств (29:11:2008, 16:59)
Добрий вечыр, що потрыбно, щоб выдкрити власне туристиче агенство? (10:11:2008, 18:40)
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу в написанні теми:“Банківська криза: поняття, причини, форми і наслідки» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:11)
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу в написанні теми: “Комерційні банки Франції, їх категорії та характерні особливості» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:12)
Добрий день,хотіла б попросити знайдіть будь ласка реферат на тему з предмету Макроекономіка,тема:Фінансова криза в Україні причини та наслідки за 2008 рік,буду дуже вдячна. (29:11:2008, 16:23)
Добрий день. Допоможіть будь-ласка підшукати інформацію в інтернеті на тему: "Постачання атомними станціями енергії населенню". Дякую (2:11:2008, 16:02)
Добрий день. допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Техніка і технологія виготовлення творів з кераміки, порцеляни, скла" та "Система клеймування порцелянових виробів" (17:11:2008, 15:05)
Добрий день. Мене цікавить чи є у Вас в наявності - Г.К. Филоненко, М.А. Гришин, Я.М. Гольденберг, В. К. Коссек "Сушка пищевых растительных материалов". - Москва: Пищевая промишленность, 1971. Том 1-3 (28:11:2008, 11:01)
Добрий день. Які підручники по економічній статистиці у вашій бібліотеці є? Дякую (2:11:2008, 15:57)
Доброго дня, знайдіть будь-ласка конспекти уроків для 6 кл. з зарубіжно літуратури з використанням інтерактивних методик роботи по темі "А. Екзюпері "Маленький принц"". Дякую. (12:11:2008, 11:02)
Доброго ранку, підкажіть, будь ласка де можна безкоштовно скачати книгу Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления безкоштовно, дякую. (13:11:2008, 10:27)
Добрый день! Помогите, пожалусто найти литературу по теме "Информационный кризис в современном обществе" (желательно электронные источники). Зарание Большое спасибо! (4:11:2008, 20:20)
Добрый день. Пожалуста, помогите найти Забезпечення суспільними благами в сучасній українській економіці. (Про проблемы та особливості фінансування створення чистих і змішаних суспільних благ). (21:11:2008, 10:36)
Допоможить, будь ласка, знайти інформацію по самостійності (19:11:2008, 09:13)
допоможіть будь ласка знайти книги в електронному виді Підопригора ОО Інтелектуальна власність-Харків, 1997 Пономаренко ВС Інформаційні системи і технології в економіці-2002р. (7:11:2008, 19:56)
допоможіть будь ласка знайти літературу на тему курсової: " порівняльна характеристика використання неологізмів в російській і українській мові" (26:11:2008, 19:58)
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи з філології"Сонет.Мовно-стилістичні особливості жанру". Дякую (15:11:2008, 15:31)
Допоможіть будь ласка! В мене тема дипломної роботи "регіональні інформаційні ресурси як об'єкт діяльності інформаційної установи". Чи не могли б ви порадити якусь літературу. (10:11:2008, 17:06)
Допоможіть будьласка знайти інформацію на тему "Статистика діяльності банківських установ в Рівненській області" (2:11:2008, 15:40)
Допоможіть знайти :
Допоможіть знайти в електронному варіанті літературу для написання реферату на тему: характеристика вибухонебезпеки середовища, та фактори, що визначають небезпеку вибуху. (7:11:2008, 11:59)
допоможіть знайти матеріали по темі міжнародна статистика промисловості (26:11:2008, 21:12)
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу (статті з періодичних видань)для написання наукової роботи на тему: "Кредитно-фінансова політика МВФ в умовах глобалізації світової економіки" (6:11:2008, 11:02)
Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали по методиці аудиту товарів. (20:11:2008, 16:45)
Дуже вдячна за відповідь. Підкажіть, де можна знайти наступну літературу в електронному варіанті? 1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб./ Л.Г.Рождєственська. - К.: КНЕУ, 2005. - 419 с 2. Стандарти соціальних послуг: зб. проектів док.. Кн.1/ під ред. Сідєльнік Л.Л.. - К.: Укр. фонд соц. інвестицій, 2007. - 175 с 3. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник/ Л.В.Ткаченко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 192 с 4. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб./ О.М.Шканова. - К.: Кондор, 2003. - 304 с (9:11:2008, 17:38)
Дуже прошу допомгти знайти в електронному варіанті інформацію про кераміку Стародавнього Китаю, методологію проведення експертизи кераміки та порцеляни за зображенням, методи визначення її матеріальної вартості. Дякую! (19:11:2008, 15:00)
Зарубіжна література Матеріали до уроків: 10 клас (22:11:2008, 16:04)
Здраствуйте, допоможіть знайти матеріал на тему:механізм формування атракції. Спасибі (27:11:2008, 22:51)
курсову з політекономії безкоштовно (15:11:2008, 12:22)
Мені необхідна тема "Розвиток ринку телевійної реклами в Україні" бажано як мога більше нових даних, хоча б за 2007 рік. Дуже дякую за увагу (7:11:2008, 15:06)
мені потрібні готові домашні завдання по хімії....автор...Фрадіна Н.В, ДанильченкоВ.Є (6:11:2008, 21:24)
Необхідно терміново знайти підручник по Товарознавству... допоможить, будь ласка!!! (26:11:2008, 13:06)
Особистісно-орієнтований підхід до контролю та оцінювання знань студентів Дякую. (19:11:2008, 12:15)
Підкажіть будь ласка, де можна знайти завдання з історії ІІ Всеукраїнської оліміади на 1о клас, 2008 року? (20:11:2008, 14:47)
Підкажіть будь-ласка, де можна знайти матеріал на таку тему: "Статистика освіти на прикладі Рівненської області". Наперед дякую! (21:11:2008, 20:32)
Підкажіть, будь ласка, де я можу знайти інформацію в електронному варіанті на тему "Політична ситуація в Україні,існуючі проблеми, шляхи розв'язання" (11:11:2008, 11:29)
Підручники з предмету Міжнародна торгівля, дякую! (23:11:2008, 19:51)
Подскажите , пожалуйста, где можно найти в интернете электронную копию Залєтов О.М. Страхування (24:11:2008, 23:31)
помогите подобрать литературу по теме "Формирование библиографической записи на электронных ресурсах" (11:11:2008, 12:36)
Помогите, пожалуйста, найти информацию на тему "Удосконалення обліку поточних зобов`зань" (13:11:2008, 02:07)
Спасите! Помагите! Найти курсовую роботу на тему:"Cинтетичний і аналітичний облік відбуття і прибуття основних засобів" Большое Спасибо!!!!! (13:11:2008, 09:34)
теми: “Поняття ризиків банківської діяльності та завдання їх статистичного дослідження» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:13)
Чи знаходяться у вашій бібліотеці наступні книги: 1.Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.-420 с. 2.Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово- кредитних установах: Навч. посібник.— К.: КНЕУ, 2001. - 239 с. 3.Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник,- К.: КНЕУ, 2000. -220 с. 4.Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Юрчук Г.В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: Практик, посіб. -К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.-278 с. 5.Довідкова системи МS Ехсеl. 6.В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.А. Цокол, І.М. Новак, В.П. Страхарчук Платіжні системи: - К.: "Либідь", 1998. (4:11:2008, 09:16)
чи можна скачати статтю "оплата праці сторожа" з бюджетної бухгалтерії № 21(69) від 02.06.08 р. ст. 26 і "підсумований облік робочого часу" з № 15 від 21.04.08 р. ст. 18 (12:11:2008, 11:13)
чи працює бібліотека в вихідні дні? який графік роботи? (4:11:2008, 09:19)
Як заповнити картку облікового каталогу (22:11:2008, 10:19)
Яка найбільш сучасна систематика тваринного світу? (12:11:2008, 18:25)

Відповіді
  "Формування готовності майбутнього вчителя до управління педагогічним процесом" (30:10:2008, 11:41)

1. Дроб`язко П. Деякі управлінські аспекти в педагогічній творчості В.О.Сухомлинського // Педагог . газ. - 1996 . - N 8 ( серп. )/ Дроб`язко П.. - S.l., S.a. 2. Кушнiр В. Рівні управління педагогічним процесом // Рідна школа. -2001. - N 11. - С. 28 - 30./ В. Кушнiр; В. Кушнір. - S.l., S.a. 3. ЧЕПЕЛЄВА Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя/ Н.В. ЧЕПЕЛЄВА . - К: Т-во "Знання" УРСР, 1989. - 31 c.

[ Наверх ]

  в електронному варіанті можна знайти "Статистичний щорічник України за 2007р."? (14:11:2008, 18:01)

Електронного варіанту даного щорічника ми не знайшли, але спробуйте скористатися інформацією з такого сайту:http://www.ukrstat.gov.ua/

[ Наверх ]

  в електронному виглядi з вiдповiдями до пiдручника з хiмii за 10 клас Н.М.Буринськоi i Л.П.Величка! Рятуйте!!! (13:11:2008, 19:41)

На жаль, такого довідника в електронному варіанті немає

[ Наверх ]

  курсову на тему чорноземи короткопрофільні на елювії нелесових порід. Чи є у вас література з данної теми? Чи варто до вас їхати за матеріалом? Дякую (21:11:2008, 10:41)

Література з Вашого питання частково є в фондах нашої книгозбірні.

[ Наверх ]

  літературу з математичного моделювання якості послуг. Наперед вдячна. (9:11:2008, 09:38)

1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб./ Л.Г.Рождєственська. - К.: КНЕУ, 2005. - 419 с 2. Стандарти соціальних послуг: зб. проектів док.. Кн.1/ під ред. Сідєльнік Л.Л.. - К.: Укр. фонд соц. інвестицій, 2007. - 175 с 3. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник/ Л.В.Ткаченко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 192 с 4. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб./ О.М.Шканова. - К.: Кондор, 2003. - 304 с

[ Наверх ]

  найти в электронном виде учебник "Інвестування" Гриньова В.М. Заранее благодарна (22:11:2008, 15:03)

В електронному варіанті дана книга не виставлена,але наявна в фондах нашої книгозбірні.

[ Наверх ]

  ответ на вопрос: проаналізувати динаміку структури видатків загального фонду державного бюджету України за 2003-2006 рр. (25:11:2008, 19:11)

1. Зміни до порядку обслуговування державного бюджету за видатками: Затверджено наказом Державного казначейства України від 16 квітня 2008 р. N129 //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №48. - C. 18-23 2. Лістрова С. Як правильно запланувати видатки на обов"язкові медогляди бюджетників/ С. Лістрова //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №44. - C. 34-36 3. Основні вимоги при здійснені видатків //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №107. - C. 36-39 4. Чернадчук В. Передача прав на здійснення видатків бюджету/ В. Чернадчук //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2008. - №7. - C. 58-60 5. Шевчук Н.Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови/ Н. Ю. Шевчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 5. - C. 202-207 (Шифр А3/2008/5). - Л-ра: с.207

[ Наверх ]

  роботи з політекономії щодо тенденцій розвітку світової торгівлі, дякую. (1:11:2008, 10:04)

1. Глобальна торгова система : СОТ ( розвиток інститутів, правил, інструментів): Монографія. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 660 с ) 2. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посібник/ І.І.Дахно. - К.: МАУП, 2003. - 296 с 3. Жуано Д. Світова організація торгівлі: Пер. з франц./ Д.Жуано. - К.: К.І.С., 2006. - 120 с 4. Система світової торгівлі: Практ. посіб.. - 2-ге вид.. - К.: К.І.С., 2002. - 348 с 5. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля: Навч. посібник/ Т.М.Циганкова, Л.П.Петрашко, Т.В.Кальченко. - К.: КНЕУ, 2001. - 488 с

[ Наверх ]

  теми: “Платежі, величина яких змінюється у часі. Майбутня вартість платежів, які змінюються в часі.» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:14)

netreferata.com/ukr/referat-2577.html - 70k buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,101/id,1614/ - 22k library.if.ua/book/52/3779.html - 15k revolution.allbest.ru/economy/00011668_0.html - 86k

[ Наверх ]

  теми:“Врахування інфляційних процесів у тактиці фінансового менеджменту. Методи і прийоми фінансового менеджменту.» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:12)

1. БРiГХЕМ Є.Ф. Основи фінансового менеджменту/ Є.Ф. БРiГХЕМ ; Є.Ф. БРіГХЕМ ; Київський ун-т ім.Т.Г.Шевченка; Кафедра фінансів,грошового обігу та кредиту. - К: Молодь, 1997. - 1000 c. - ISSN 5-7720-0943-5 2. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник/ А.Б.Гончаров. - Харків: Інжек, 2003. - 240 с 3. КiРЕЙЦЕВ Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ Г.Г. КiРЕЙЦЕВ ; Г.Г. КіРЕЙЦЕВ . - К: ЦУЛ, 2002. - 496 c. - ISSN 966-7570-91-6 4. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб./ Л. О.Коваленко, Л. М.Ремньова. - 3-тє вид., випр. і допов.. - К.: Знання, 2008. - 483 с. - (Вища освіта 21 століття) 5. Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./ Л.В.Кузьменко, В.В.Кузьмін, В.М.Шаповалова. - Херсон: Олді - плюс, 2003. - 256 с 6. Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: Навч. посібн./ О. В.Плотніков . - К.: Кондор, 2004. - 252 с 7. ПРИМОСТКА Л.О. Фінансовий менеджмент банку : Навчальний посібник/ Л.О. ПРИМОСТКА ; М-во освіти України.Київський нац.економ.ун-т. - К: КНЕУ, 1999. - 280 c. - ISSN 966-574-012-1

[ Наверх ]

 "Кельтска сiмволика" (27:11:2008, 11:38)

kairblog.ru/post/7494/ - 51k - sigils.ru/signs/mandala_celtic.html - 27k www.ta1.ru/home/keltte/zmrty/ - 49k www.researcher.ru/practice/issl_work/sh1553/kurs2004/a_1lwepi.html - 67k www.mcgregor.narod.ru/animals.htm - 20k druidism.ru/imbolk.htm - 40k worldart.chat.ru/malory/malory01.htm - 26k gotichno.org/item/65 - 12k

[ Наверх ]

 "Металические курильницы для благовоний Ирана, их декорация и символика изображений" - на дипломную работу. Помогиже пожалуста найти информацию в электронном варианте. (19:11:2008, 15:31)

http://www.womenclub.ru/perfumery/1601.htm; http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012413/1012413a4.htm; http://www.sairamtour.com/news/gems/55_r.html; http://www.osetia.su/knigi/istoria/1.htm; http://www.crimea-tour.ru/tgk_bakh.html; http://damascus.ru/index.php?cPath=207; http://farhang.al-shia.ru/isnm3.html; http://www.abc-people.com/typework/art/iskus-n-108.htm; http://works.tarefer.ru/31/100297/index.html

[ Наверх ]

 будьласка де мені знайти журнал «ФІНАНСИ УКРАЇНИ» 2005 №10 (21:11:2008, 10:52)

Даний журнал знаходиться в читальному залі, нашої бібліотеки

[ Наверх ]

 Где можно найти данные по макроэкономике на 2007-2009 год в диаграммах? (26:11:2008, 22:23)

www.mabico.ru/ru/news/20070314/online/article38456/ - 29k www.icss.ac.ru/macro/ - 34k www.finmarket.com.ua/files/weekly/usa_macro_070612.pdf - www.iet.ru/ru/scenarnyi-makroekonomicheskii-prognoz-na-2008-g-dekabr-2007-g.html - 31k - www.cea.gov.ru/pubs/pomesyachnaya-dinamika-osnovnyh/releases/1 - 26k -

[ Наверх ]

 Де в Україні можна придбати мікропрепарати по біології для загальноосвітніх навчальних закладів? (12:11:2008, 18:19)

http://www.ukrdidac.com.ua/uk/ru/85.html#; http://deya.in.ua/ua_c01_produkcija.html; http://www.rektor.ru/katalog/products/kabinet-biologii/naturalnye-posobija/mikropreparaty

[ Наверх ]

 Де можна знайти в електронному варіанті підручники з "Міжнародної торгівлі", дякую! (23:11:2008, 20:09)

http://kneu.net.ua/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=fileinfo&id=1910; http://www.msoffice.com.ua/moreinfo.php?diplomID=13963

[ Наверх ]

 Де можна знайти електронний варіант газети "Шкільний світ" № 36(452) вересень 2008 рік? (29:10:2008, 19:40)

Вказана Вами газета в електронному варіанті не виставлена

[ Наверх ]

 Де можна знайти матеріал для курсової роботи по темі "Автоматизоване виправлення стилістичних помилок у реферативному тексті"? (25:11:2008, 13:37)

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1302 http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0040(03_19-2006)&xsln=showArticle.xslt&id=a18&doc=../content.jsp, http://www.mediascope.ru/junior/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=9, http://samaraaltlinguo.narod.ru/diss/kirillov.dochttp://www.refstar.ru/data/r/id.9044_1.html

[ Наверх ]

 де можна скачати в електроному вигляді книгу "Аналіз діяльності комерційного банку" За ред. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. - Житомир:ПП "Рута", 2001. - 384с. (5:11:2008, 11:29)

Даного підручника немає в електронному вигляді

[ Наверх ]

 де можна скачати в електроному вигляді таку книгу:"Банківська статистика : Навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Ю.О. Вертельникова. -К: КДТЕУ, 1998" (5:11:2008, 11:35)

http://megalib.info/bankivska-statistika/

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Я готую роботу на конкурс в МАН. Велике прохання надати всю можливу наявну інформацію, що стосується гідронімів, їх класифікації. Дуже дякую! (17:11:2008, 16:49)

1.Іліаді О.І. Праслов"нський шар у гідронімії Сербії, Хорватії, Боснії, Герцегоини та Чорногорії. I-/ О.І. Іліаді //Мовознавство. - Киiв, 2007. - №1. - C. 47-54. 2.Желєзняк І.М. Гідронімікон правобережної України та проблема слов'янської прабатьківщини/ І.М. Желєзняк //Мовознавство. - 2008. - №2/3. - C. 40-49. 3.Желєзняк І.М. Про один давній ад'єктивний гідронім/ І.М. Желєзняк //Мовознавство. - 2006. - №2/3. - C. 31-35. 4.Карпенко О.П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов'янському аспекті/ О.П. Карпенко //Мовознавство. - 2008. - №2/3. - C. 77-90. 5.Шульгач В.П. Старожитня гідронімія України і праслов'янський ономастичний континуум/ В.П. Шуль-гач //Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. - 2008. - №2/3. - C. 50-61. 6.Вербич С.Д. Верхньодністровський гідронімікон у контексті прикарпатсько -хорватських топонімічних зв"язків // Мовознавство. - 1997. - N 1. -С. 65 - 73. 7.Драгомирецький П. Гідронімія басейну Стиру // Мовознавство . - 1996. - N 6. -С. - 74 - 77. 8.Железняк I.М. Географічний термін mol"uga в складі гідроніма //Мовознавство. - 1996. - N 6. - С. 18 - 24. 9.Карпенко О. П. Гідронімний діалектизм Правобережного Полісся // Мовознавство. - 1995 . - N 4 - 5 . - С. 63 - 71. 10.Карпенко О.П. З гідронімії Середнього Полісся : [ Водні назви СередньогоПолісся ] // Мовознавство .- 1995 .- N 6 .- С. 45 - 53 .11.Карпенко Ю. Давньоєвропейська гідронімія в Українських Карпатах //Мовознавство . - 2001 . - N 6 . - С. 27 - 31. 12.Лучик В.В. Тюркізми в гідронімії середнього Дніпро - Бузького межиріччя// Мовознавство .- 1996 .- N 2 - 3 .- С. 17 - 27 .

[ Наверх ]

 Добрий вечір, допоможіть, будь-ласка, з літературою в електронному вигляді за темою: облік і контроль процесу реалізації продукції сільськогосподарських підприємств (29:11:2008, 16:59)

http://disser.com.ua/contents/p-2/38446.html; http://www.lib.ua-ru.net/inode/36145.html; http://www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/36145.html; http://ua.textreferat.com/referat-3149-2.html; http://ukrref.com.ua/?id=OTk1; http://nauka.zinet.info/1/kutsheryava_pavlenko.php; http://diplomz.co.ua/other/11078/; http://www.znaj.ru/html/6392.html; http://www.nam.kiev.ua/main.php?T=405

[ Наверх ]

 Добрий вечыр, що потрыбно, щоб выдкрити власне туристиче агенство? (10:11:2008, 18:40)

65.9(4Укр)44я73 Д-992 Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: Навч. посіб/ Л.П.Дядечко. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 224 с Экземпляры: всего:2 - Аб(1), ЧЗ(1) 65.9(4Укр)44я73 М-213 Мальська М. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб./ М.Мальська, В.Худо, В.Цибух. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 272 с Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) Мельниченко С . В . Державне регулювання діяльності підприємств туристичної сфери/ С . В . Мельниченко //Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - Киiв, 2004. - №11. - C. 55 - 62 (Шифр Ф2/2004/11) Поплавська Ж.В. Фінансово-організаційні аспекти туристичного бізнесу./ Ж.В. Поплавська, В.Г. Поплавський //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2006. - №1. - C. 121-128 (Шифр Ф2/2006/1) Туристична діяльність : [ Нормативні документи ] //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2004. - №54. - C. 1-64 (Шифр В5/2004/54)

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть підібрати літературу в написанні теми:“Банківська криза: поняття, причини, форми і наслідки» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:11)

http://diplomz.co.ua/other/3260/; http://referatik.com.ua/referat/56/4077/; http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1365; http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/str/45.html; http://otherreferats.allbest.ru/economy/00001295_0.html; http://www.dt.ua/2000/2040/44537/; http://www.rakurs.rovno.ua/info.php?id=6485; 1.Домрачев В. Банківські кризи: причини виникнення та передумови подолання/ В. Домрачев //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2005. - №5. - C. 10-15. 1. ЄРЬОМiНА Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник/ Н.В. ЄРЬОМiНА ; Н.В. ЄРЬОМіНА . - К.: КНЕУ, 2000. - 220 c. 2.Стрельбицька Л.М. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: Монографія/ Л.М.Стрельбицька. - К.: Кондор, 2004. - 600 с. - (Юридична книга)

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть підібрати літературу в написанні теми: “Комерційні банки Франції, їх категорії та характерні особливості» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:12)

http://5ka.com.ua/8/18137/1.html; http://books.efaculty.kiev.ua/grosh/1/r7/; http://www.proref.ru/ref-49778.html; http://www.referat-911.ru/referat/bank/11_object340.html; http://fabox.ru/listing.php?id=1b86a9; http://www.bestreferat.ru/referat-57410.html; http://www.readbook.com.ua/book/17/641/; http://enbv.narod.ru/text/Econom/shamova/str/19.html; 1.Васильченко З.М. Комерційні банки : реструктуризація та реорганізація/ З.М.Васильченко. - К.: Кондор, 2007. - 528 с. 2. Мещеряков А,А, Організація діяльності комерційного банку: Навч. посіб./ А,А, Мещеряков. - К.: ЦУЛ, 2007. - 608 с. 3.Операції комерційних банків: Навч. посібник. - К.: Алерта, 2003. - 500 с. 1.Латковська Т. Правові основи діяльності Центрального банку Франції/ Т. Латковська //Економіка , фінанси , право. - 2007. - №12. - C. 26-29. 2.Старинський М. Порівняльний аналіз поняття кредитної установи (банку) в законодавствах Англії, Франції, США/ М. Старинський //Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №11. - C. 95-98. 3.Супрун В. Регулирование банковской деятельности в конкурентном законодательстве Франции/ В. Супрун //Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №5. - C. 76-81.

[ Наверх ]

 Добрий день,хотіла б попросити знайдіть будь ласка реферат на тему з предмету Макроекономіка,тема:Фінансова криза в Україні причини та наслідки за 2008 рік,буду дуже вдячна. (29:11:2008, 16:23)

http://www.mnru.mk.ua/viewstory.php?sid=5304; http://ua.glavred.info/archive/2008/10/03/144454-0.html; http://www.ogo.ua/archive/2008-11-01/site/27150; http://www.gart.org.ua/?lang=ua&page_id=2&news_type=2&element_id=7566; http://www-ki.rada.crimea.ua/kd/2008/43/krizis.html; http://www.ier.kiev.ua/Ukraine/news_ukr.cgi

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможіть будь-ласка підшукати інформацію в інтернеті на тему: "Постачання атомними станціями енергії населенню". Дякую (2:11:2008, 16:02)

http://www.atom.gov.ua/ua/about_nngc/esu2030/chapter16; http://www.atom.gov.ua/ua/about_nngc/esu2030/chapter1; http://www.energoatom.kiev.ua/ua/about_nngc/esu2030/chapter9; http://kyiv2003.mama-86.org.ua/ukr/seminars/final5-1.htm; http://uazakon.com/document/spart10/inx10826.htm; http://ua.textreferat.com/referat-9407-3.html; http://geosite.com.ru/pageid-38-4.html

[ Наверх ]

 Добрий день. допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Техніка і технологія виготовлення творів з кераміки, порцеляни, скла" та "Система клеймування порцелянових виробів" (17:11:2008, 15:05)

http://referatik.com.ua/referat/22/1803/; http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=Pages&in=print&id=1530; http://dneprpro.com.ua/q/porcelyana; http://souvenirs.k-p.net.ua/stati/evolytia_keram.htm; http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/arox/2003/romanchuk.html; http://www.refine.org.ua/print.php?rid=3441&page=2; http://www.svij.com.ua/article.php?articleID=41; http://revolution.allbest.ru/culture/00029495_0.html; http://www.museum.vn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=37; http://ukrainian.cri.cn/141/2008/09/01/2s3938.htm; http://okna.zp.ua/?p=7; http://www.busel.ua/ua/products/vitraji/18_7_2.html; http://www.ua-dproekt.com.ua/articles/decor/text/171/; http://kot-i-pios.com/?p=25

[ Наверх ]

 Добрий день. Мене цікавить чи є у Вас в наявності - Г.К. Филоненко, М.А. Гришин, Я.М. Гольденберг, В. К. Коссек "Сушка пищевых растительных материалов". - Москва: Пищевая промишленность, 1971. Том 1-3 (28:11:2008, 11:01)

Так, в нашій бібліотеці є ця книга.

[ Наверх ]

 Добрий день. Які підручники по економічній статистиці у вашій бібліотеці є? Дякую (2:11:2008, 15:57)

1.ЄРiНА А.М. Економічна статистика : Практикум/ А.М. ЄРiНА ; Єріна А.М.,Мазуренко О.К.,Пальян З.О.. - К: ЕксОб, 2002. - 232 c. 2. Борух В.О. Економічна статистика: Навч. посіб./ В.О.Борух, Р.В.Алямкін. - К.: Ліра-К, 2006. - 318 с. 3.Гетало В.П. Економічна статистика: Посіб. для вузів/ В.П.Гетало, В.О.Борух, Р.В.Алямкін. - Полтава, 2002. - 212 с. 4.Захожай В.Б. Статистичне забезпечення управління якістю: Навч. посіб./ В.Б.Захожай, А.Ю.Чорний. - К.: ЦУЛ, 2005. - 339 с. 5.Крамченко Л. І. Економічна статистика: навч. посіб.. 2-ге вид., випр. і доп./ Л. І.Крамченко, Н. П.Лутчин, Б. С.Москаль. - К.: Новий світ, 2007. - 364 с. - (Вища освіта в Україні) 6.Кулинич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку/ Р.О.Кулинич. - К.: Знан-ня, 2007. - 311 с. 7.Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства: Навч. посіб./ О.Є.Лугінін, С.В.Фомішин. - К.: Центр навч. л-ри, 502. - 502 с. 8.Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посіб./ Т.В.Уманець. - К.: Знання, 2006. - 430 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.)

[ Наверх ]

 Доброго дня, знайдіть будь-ласка конспекти уроків для 6 кл. з зарубіжно літуратури з використанням інтерактивних методик роботи по темі "А. Екзюпері "Маленький принц"". Дякую. (12:11:2008, 11:02)

1. Іроденко Л. Система уроків за казкою - притчею А. де Сент - Екзюпері " Маленький принц "/ Л. Іроденко //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2003. - №4. - C. 19-25 2. Бойко І. Уроки за твором А. Сент-Екзюпері "Маленький принц"/ І. Бойко //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2005. - №23. - C. 9-15 3. Валентинова Д.В. Міжпланетна прес-конференція "Пошуки сенсу життя": Підсумковий урок з вивчення казки А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц": 8 клас/ Д.В. Валентинова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N3. - C. 46-47 4. Висоцький А. Джерела "Маленького принца": Матеріали до вивчення казки А. де Сент-Екзюпері/ А. Висоцький //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №10/трав./. - C. 36-43 5. Голик О. "Найглибше бачиш тільки серцем...": Паралельні світи та системи життєвих цінностей в оповіданні Григора Тютюнника "Дивак" та в казці Антуана Сент-Екзюпері "Маленький принц"/ О. Голик //Українська мова й література в середніх школах , гімназіях , ліцеях та колегіумах. - Киiв, 2006. - №4/5. - C. 32-37 6. Кірган Л.М. Нехай панує на землі добро: Урок вивчення казки-притчі "Маленький принц"А. де Сент- Екзюпері : 8 клас/ Л.М. Кірган //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N4. - C. 38-40 7. Керницька Л.І. Роздуми про вищі цінності життя : Урок-мандрівка за твором А. де Сент-Екзюпері "Ма-ленький принц" : 6 клас/ Л. І. Керницька //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - Киiв, 2007. - N 5. - C. 41-43 8. Керницький Л. Роздуми про вищі цінності життя : Урок-мандрівка за твором А. де Сент-Екзюпері "Ма-ленький принц"/ Л. Керницький //Всесвітня література та культура в навчальних закла-дах України: Науково-методичний . - Киiв, 2007. - №11. - C. 15-17 9. Клименко П.П. "Треба шукати серцем" : два уроки з вивчення казки - притчи Антуана де Сент - Екзю-пері "Маленький принц" : 6 клас/ П. П. Клименко //Зарубіжна література в школах Ук-раїни ( Київ ). - Киiв, 2008. - N 5. - C. 37 - 38 10. Косолапова Л. Символіка повісті Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" : Уривок із учнівської науково-пошукової роботи/ Л. Косолапова //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний. - Киiв, 2006. - №12. - C. 7-9 11. Орлова О. Антуан де Сент-Екзюпері. "Маленький принц" : Тести закритої форми/ О. Орлова //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний. - К.: Педагогічна преса. - 2007. - № 5. - C. 41-42 12. Рогозинська В. Міжпланетна прес-конференція "Пошуки сенсу життя": Мідсумковий урок з вивченням казки А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц"/ В. Рогозинська //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2007. - №4. - C. 28-29 13. Чоловська О.С. Усмішки зірок: Урок-подарунок за творами Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" та "Планета людей". 11 клас/ О. С. Чоловська //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - Киiв, 2007. - N 7. - C. 42-51 14. Чоловська О. Усмішки зірок : Урок-подарунок за творами Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" та "Планета людей"/ О. Чоловська //Всесвітня література та культура в нав-чальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2007. - №11. - C. 18-27

[ Наверх ]

 Доброго ранку, підкажіть, будь ласка де можна безкоштовно скачати книгу Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления безкоштовно, дякую. (13:11:2008, 10:27)

http://www.inm.ras.ru/library/direct1/book_Methods.pdf; http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=17117&list=601

[ Наверх ]

 Добрый день! Помогите, пожалусто найти литературу по теме "Информационный кризис в современном обществе" (желательно электронные источники). Зарание Большое спасибо! (4:11:2008, 20:20)

http://spek.keytown.com/rasIIIProg/4_meropr/InfoKom%6008/html/dok http://www.5ka.ru/90/40275/1.html http://www.refbank.ru/inform/13/inform13.html http://pedsovet.org/mtree/task,viewlink/link_id,3468/Itemid,118/

[ Наверх ]

 Добрый день. Пожалуста, помогите найти Забезпечення суспільними благами в сучасній українській економіці. (Про проблемы та особливості фінансування створення чистих і змішаних суспільних благ). (21:11:2008, 10:36)

http://www.br.com.ua/referats/Microeconomic/5329.htm; http://www.refine.org.ua/pageid-5124-1.html; http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,122/id,3381/; http://ukrref.com.ua/index.php?id=Mjc2Ng==&g=2; http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/str/r036.html; http://ref.port4me.net.ua/21/7455/1/index.html; http://checkreferat.com/referati-2390/2/; http://www.personal.in.ua/article.php?ida=571; http://in1.com.ua/article/5466/

[ Наверх ]

 Допоможить, будь ласка, знайти інформацію по самостійності (19:11:2008, 09:13)

Уточніть, будь-ласка, запит.

[ Наверх ]

 допоможіть будь ласка знайти книги в електронному виді Підопригора ОО Інтелектуальна власність-Харків, 1997 Пономаренко ВС Інформаційні системи і технології в економіці-2002р. (7:11:2008, 19:56)

http://zakoni.com.ua/?q=node/126; http://www.book-ye.com/product_4786.html;

[ Наверх ]

 допоможіть будь ласка знайти літературу на тему курсової: " порівняльна характеристика використання неологізмів в російській і українській мові" (26:11:2008, 19:58)

works.tarefer.ru/29/100220/index.html - 126k www.lib.ua-ru.net/inode/6081.html www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/4513.html www.tspu.edu.ua/subjects/814111/19/lec.htm - 235k - disser.com.ua/contents/6652.html - 81k www.bdpu.org/philological_faculty/zag_mov/Senicheva/Avtoreferat.doc

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи з філології"Сонет.Мовно-стилістичні особливості жанру". Дякую (15:11:2008, 15:31)

1. Баран Є. Сонетна коловісь оригінального майстра слова/ Є. Баран //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2007. - №34/6 верес./. - C. 6 2. Беллі Д. Вибрані сонети/ З італійської (римського діалекту) переклав Геннадій Федоров/ Д. Беллі //Всесвіт: Журнал іноземної літератури. - ISSN 0320-8370. - 2008. - №5/6. - C. 146-149 3. Лисенко О. Слова-символи в сонетах Уляни Кравченко / О. Лисенко //Гуманітарні науки: Науково-практичний журнал. - К., 2007. - №1. - C. 128-132 4. Песоа А.Н.Фернанду Сонети/ З англійської переклав Г.Пилипенко / А.Н.Фернанду Песоа //Всесвіт: Журнал іноземної літератури. - ISSN 0320-8370. - 2008. - №1/2. - C. 149-154 5. Федорак Н. Світовий браслет: вінок сонетів/ Н. Федорак //Сучасність: Література , наука , мистец-тво , суспільне життя. - Киiв, 2007. - №6. - C. 5-11 6. Якубовська М. Вінки сонетів : Поезія/ М. Якубовська //Дзвін: Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис. - Львів, 2008. - №5/6. - C. 16-23

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка! В мене тема дипломної роботи "регіональні інформаційні ресурси як об'єкт діяльності інформаційної установи". Чи не могли б ви порадити якусь літературу. (10:11:2008, 17:06)

Костирко Т. Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів/ Т. Костирко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №4. - C. 17-19 (Шифр В125788/2008/4) Створення регіональної колекції цифрових освітянських ресурсів/ В.Ю. Биков, Н.М. Чепурна, В.М. Саух //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2007. - №5. - C. 3-6 (Шифр К13/2007/5) Тарасова Н. Про державне управління інформаційними ресурсами на регіональному рівні/ Н. Тарасова //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - Київ, 2007. - №4. - C. 5-7 (Шифр Н27/2007/4) Кононученко Л. Становлення та розвиток теорії інформаційних потреб користувачів докумен-тально- інформаційних установ/ Л. Кононученко //Вісник Книжкової палати : На-ково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №7. - C. 42-43 (Шифр В125788/2004/7)

[ Наверх ]

 Допоможіть будьласка знайти інформацію на тему "Статистика діяльності банківських установ в Рівненській області" (2:11:2008, 15:40)

1. Мулько Л. "Ощадбанк" - одна з найбільших фінансово-кредитних установ України/ Л. Мулько //Вісник Демидівщини: Часопис Демидівського району. - Демидівка, 2006. - №37/38/19 трав./. - C. 1Про роботу Демидівського відділення Ощадбанку 2.Фінкевич Т. Банк чи кредитна спілка? :"Ого" порівнювала політику кредитування фінансових уста-нов/ Т. Фінкевич //Ого: регіональна щоденна газета. - Рівне, 2008. - №36/4 верес./. - C. 10

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти :

http://ped.sumy.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=315&Itemid=71; http://ped.sumy.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=323&Itemid=71; http://www.lib.ua-ru.net/inode/31670.html; http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07ktpupa.html; http://sitebeta.ksu.ks.ua/Downloads/it_conf/3/Kuzminska_ukr.doc; http://www.ciit.zp.ua/menu_r2/doc/list_i_m_2007.doc; http://www.model.poltava.ua/ftp/biblio/efremova.pdf

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в електронному варіанті літературу для написання реферату на тему: характеристика вибухонебезпеки середовища, та фактори, що визначають небезпеку вибуху. (7:11:2008, 11:59)

http://vi-leghas.ua/content/view/44/34/; http://ua.textreferat.com/referat-2358-2.html; http://library.if.ua/book/9/1011.html; http://www.franko.lviv.ua/faculty/geology/Education/Progr_kursiv/PR%20TSO03.htm; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=898-2008-%EF; http://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok_10.html; http://www.mns.gov.ua/annual_report/2006/4.pdf?PHPSESSID=571d0f; http://www.ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=view&id=2576; http://www.fpsu.org.ua/files/2007/july/5/list_fpu_528_22.03.2007.doc

[ Наверх ]

 допоможіть знайти матеріали по темі міжнародна статистика промисловості (26:11:2008, 21:12)

Міжнародна статистика: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ Терноп. акад.народн.госп.. - Тернопiль: Економiчна думка, 2000. - 195 c. Борух В.О. Економічна статистика: Навч. посіб./ В.О.Борух, Р.В.Алямкін. - К.: Ліра-К, 2006. - 318 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 2. Крамченко Л. І. Економічна статистика: навч. посіб.. 2-ге вид., випр. і доп./ Л. І.Крамченко, Н. П.Лутчин, Б. С.Москаль. - К.: Новий світ, 2007. - 364 с. - (Вища освіта в Україні) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 3. Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посіб./ Т.В.Уманець. - К.: Знання, 2006. - 430 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.)

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу (статті з періодичних видань)для написання наукової роботи на тему: "Кредитно-фінансова політика МВФ в умовах глобалізації світової економіки" (6:11:2008, 11:02)

1.Борщ Л. Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес/ Л. Борщ //Фінанси Ук-раїни. - 2003. - №12. - C. 16-24. 2. Вахненко Т. Взаємодія політики державних запозичень і грошово-кредитної політики у забезпеченні розвитку фінансової системи України/ Т. Вахненко //Банківська справа. - 2008. - №2. - C. 82-94. 3.Власюк В.Є. Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік./ В.Є. Власюк //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №1. - C. 4-9. 4.Гриценко А. А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України./ А. А. Гриценко //Фінанси України. - Киев, 2007. - №9. - C. 88-97. 5.Маркевич М. Фінансово - кредитна система України - крізь призму наукової думки/ М. Маркевич //Вісн. Нац. банку України. - 2007. - №12. - C. 20-22. 6.Матвієнко П. Концептуальні засади грошово-кредитної політики України/ П. Матвієнко //Обрій ПІБ. - Киiв, 2003. - №2. - C. 6-9. 7.Паливода К. Вплив грошово-фінансової політики на стан економіки та інвестицій/ К. Паливода //Вісн. Нац. банку України. - 2008. - №4. - C. 63-67. 8.Парнюк В.О. Кредитування та відображення зовнішньоторговельних операцій в Україні/ В.О. Парнюк //Фінанси України. - 2006. - №12. - C. 40-50. 9.Полозенко Д.В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці/ Д.В. Полозенко //Фінанси України. - 2008. - №2. - C. 82-88. 10.Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. Вип. 12. №2. - Рівне: НУВГП, 2006. - 189 с. - (Зайнятість та соціальна інфраструктура) 11.Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України./ Н.В. Стукало //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №5. - C. 29-35. 12.Чухно А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики/ А. Чухно //Фінанси України. - 2007. - №1. - C. 3-16.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали по методиці аудиту товарів. (20:11:2008, 16:45)

http://www.br.com.ua/referats/Audit/1608-4.html; http://revolution.allbest.ru/audit/00001842_1.html; http://diplomz.co.ua/other/16907/; http://www.studentbooks.com.ua/content/view/6/54/1/5/; 1.Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник/ М.Д.Білик. - К.: КНЕУ, 2003. - 628 с. 2.Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація/ Н.І.Дорош. - К.: Знання, 2001. - 404 с. 3.Організація і методика проведення аудиту: Навч.-практ. посіб./ В.В.Сопко, Н.І.Верхоглядова, В.П.Шило. 4.Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: Підручник/ Б.Ф.Усач, З.О.Душко, М.М.Колос. - К.: Знання, 2006. - 295 с. 5.О.Петрик Особливовості аудиту акціонерних товариств та основні напрямки вдосконалення його методики й організації/ О.Петрик //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2003. - №34. - C. 58-64

[ Наверх ]

 Дуже вдячна за відповідь. Підкажіть, де можна знайти наступну літературу в електронному варіанті? 1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб./ Л.Г.Рождєственська. - К.: КНЕУ, 2005. - 419 с 2. Стандарти соціальних послуг: зб. проектів док.. Кн.1/ під ред. Сідєльнік Л.Л.. - К.: Укр. фонд соц. інвестицій, 2007. - 175 с 3. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник/ Л.В.Ткаченко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 192 с 4. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб./ О.М.Шканова. - К.: Кондор, 2003. - 304 с (9:11:2008, 17:38)

http://megalib.info/statistika-rinku-tovariv-i-poslug/; http://library.iapm.edu.ua/metod/2798_Market_poslug.pdf; http://condor-books.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=124&category_id=2&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2;

[ Наверх ]

 Дуже прошу допомгти знайти в електронному варіанті інформацію про кераміку Стародавнього Китаю, методологію проведення експертизи кераміки та порцеляни за зображенням, методи визначення її матеріальної вартості. Дякую! (19:11:2008, 15:00)

http://referaty.com.ua/ukr/details/19886/2/; http://revolution.allbest.ru/culture/00035503_0.html; http://ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=view&id=3339; http://chouans.com.ua/najvazhlyvishi-istorychni-podiji-kytayu.html; http://www.molbuk.com/2006/09/09/u-khotin-znajjdeno-starodavn-farforov.html; http://keramart.vinnitsa.com/dekor_vst_ua.htm#anchor2; http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.odessa.ua/images/Image/Museums/Bleschunov/Lekcii_farfor.jpg&imgrefurl=http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php%3Fgo%3DPages%26in%3Dview%26id%3D1530&usg=__peAQd_DrDgroLb3vgaISHhiWvlM=&h=213&w=148&sz=30&hl=uk&start=13&um=1&tbnid=BhQsXlunkl3isM:&tbnh=106&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2583%2B%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258E%26um%3D1%26hl%3Duk%26lr%3D%26sa%3DG; http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.referatik.com.ua/img/referat/3441/image016.jpg&imgrefurl=http://referatik.com.ua/referat/22/1803/&usg=__jJnXM3U9cbKmDBqc4YIzRKVMnqw=&h=151&w=140&sz=3&hl=uk&start=19&um=1&tbnid=ZfJEfwUC3Gv55M:&tbnh=96&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2583%2B%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258E%26um%3D1%26hl%3Duk%26lr%3D%26sa%3DG; http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/thumb/8/8c/Aoki_Mokubei0.jpg/200px-Aoki_Mokubei0.jpg&imgrefurl=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2596_%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B9&usg=__euP-qEc1IHGQ31xAtJxwaV4z0V0=&h=200&w=200&sz=20&hl=uk&start=23&um=1&tbnid=fRBVmu3xXQqZcM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2583%2B%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258E%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Duk%26lr%3D%26sa%3DN; http://www.floristu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=2

[ Наверх ]

 Зарубіжна література Матеріали до уроків: 10 клас (22:11:2008, 16:04)

1. Градовський А. матеріали до планування уроків зарубіжної літератури за програмами 2001 року: 10 клас/ А. Градовський //Зарубіжна література в навчальних закладах/ Івано-Франківський ОІППО, видавництво "ЕТНОСФЕРА". - 2003. - N4. - C. 17-20 2. Грекова И. Нерозділене кохання . Природа і "цивілізація" (Кнут Гамсун. "Пан".10 клас) : Матеріали до уроків. Пообразний аналіз/ И. Грекова //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №7. - C. 13-23 3. Логвин Г. Чому Золя є нашим сучасником? (Е. Золя. Кар'єра Ругонів. 10 кл.) Матеріали до уроків коментованого читання / Г. Логвин //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №13/14/лип./. - C. 11-24

[ Наверх ]

 Здраствуйте, допоможіть знайти матеріал на тему:механізм формування атракції. Спасибі (27:11:2008, 22:51)

Вітюк О. Міжособистісна атракція як основа рівня самооцінки особистості/ О. Вітюк //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2007. - №8. - C. 55-60 (Шифр П3/2007/8) Коваленко О.Г. Чинники атракції у міжособистісному спілкуванні/ О.Г. Коваленко //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2008. - №9. - C. 13-17 (Шифр П3/2008/9)

[ Наверх ]

 курсову з політекономії безкоштовно (15:11:2008, 12:22)

www.ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=cat&id=46 - 42k www.5kp.com.ua/kursovi/kursovi_kurs80.html?showkur=1120&view=1 - 19k zakladka.org.ua/search-курсова%20робот... - 56k

[ Наверх ]

 Мені необхідна тема "Розвиток ринку телевійної реклами в Україні" бажано як мога більше нових даних, хоча б за 2007 рік. Дуже дякую за увагу (7:11:2008, 15:06)

http://www.niss.gov.ua/Monitor/august08/08.htm; http://www.niss.gov.ua/Monitor/November/12.htm; http://www.dua.com.ua/2006/243/arch/6.shtml; http://www.horizoncapital.com.ua/ukr/files/sectors/UA%20TV%20Broadcasting%20Market%20Overview%20(Ukr).pdf; http://uk.wikipedia.org/wiki/; http://ua.textreferat.com/referat-5638-2.html; http://www.ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=view&id=79 1. Левченко Е. Практические аспекты телемаркетинга, или как сделать первый шаг к продажам/ Е. Левченко //Маркетинг и реклама. - 2005. - №7/8. - C. 72-75. 2.Струк О. ТелеТузики : українсики канали в очікуванні зростання ринку иелереклами/ О. Струк //Галицькі контракти. - 2007. - №48. - C. 24-30. 3.Томак М. Телереклама: абсолютна величина/ М. Томак //День. - 2007. - №8. - C. 9. 4.Цепко О. Телебачення в супермаркетах - нові можливості високих технологій/ О. Цепко //Галицькі контракти. - Киiв, 2005. - №7. - C. 45. 5.Білоконенко Л. Мовний аналіз телевізійного рекламного слогану/ Л. Білоконенко //Мандрівець. - Тернопіль, 2002. - №6. - C. 25-28. 6.Рада Європи . Комітет міністрів Про принципи телевізійної реклами : Рекомендація N R ( 84 ) 3/ Європи . Комітет міністрів Рада //Бюл. бюро інформації ради Європи в Україні. - Киiв, 2004. - №10. - C. 10-11.

[ Наверх ]

 мені потрібні готові домашні завдання по хімії....автор...Фрадіна Н.В, ДанильченкоВ.Є (6:11:2008, 21:24)

http://www.osnova.com.ua/UserFiles/PDF/3-20-152.pdf?PHPSESSID=0776e683cd5da5ca030a0abb; http://www.osnova.com.ua/UserFiles/PDF/11-24-156.pdf;

[ Наверх ]

 Необхідно терміново знайти підручник по Товарознавству... допоможить, будь ласка!!! (26:11:2008, 13:06)

1. Оснач О.Ф. Товарознавство: Навч. посіб./ О.Ф.Оснач. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 219 с 2. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства/ Л.Д.Титаренко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 227 с 3. Товарознавство: Конспект лекцій. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 68 с. - (Європейський університет)

[ Наверх ]

 Особистісно-орієнтований підхід до контролю та оцінювання знань студентів Дякую. (19:11:2008, 12:15)

1. Булда А. Підготовка студентів до реалізації і застосування 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів з історії/ А. Булда //Історія в школі: науково-методичний. - Киiв, 2003. - №3. - C. 24-25 2. Гусак Т. Використання контролю знань студентів у КНЕУ/ Т. Гусак, В. Лобанова, М. Кобець //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2005. - N9/10. - C. 51 - 52 3. Зварич І. Об"єктивність у процесі оцінювання знань студентів/ І. Зварич //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2005. - N9/10. - C. 19 - 21 4. Зварич І. Оцінювання знань студентів з іноземної мови у вищих закладах освіти України і США/ І. Зварич //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2004. - N11. - C. 76-

[ Наверх ]

 Підкажіть будь ласка, де можна знайти завдання з історії ІІ Всеукраїнської оліміади на 1о клас, 2008 року? (20:11:2008, 14:47)

http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/catid,161/Itemid,51/

[ Наверх ]

 Підкажіть будь-ласка, де можна знайти матеріал на таку тему: "Статистика освіти на прикладі Рівненської області". Наперед дякую! (21:11:2008, 20:32)

http://www.chl.kiev.ua/UKR/magazin/Svit_n16/07.htm; http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/582.htm; 1.Рибак Г.В. "Бухгалтерській" школі у Рівному [нині Рівненська філія Державної академії статистики обліку та аудиту] - 60/ Г.В. Рибак //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2006. - №5/3 лют./. - C. 4. 2. Розвиток освітянської галузі Рівненщини за 2005 та 1 половину 2006 року //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2006. - №53/28 лип./. - C. 4. За додатковим матеріалом можете звернутися в краєзнавчий відділ нашої бібілотеки

[ Наверх ]

 Підкажіть, будь ласка, де я можу знайти інформацію в електронному варіанті на тему "Політична ситуація в Україні,існуючі проблеми, шляхи розв'язання" (11:11:2008, 11:29)

www.rainbow.gov.ua/news/25.html - 49k www.repetitor.ua/essay www.niss.gov.ua/book/1/10000010.HTM - 19k www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV19_2001_Spets/40_vorchakova_iye.pdf - www.allreferats.net/ref/uaecon/alluareferecon95.htm - 14k - www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=53&c=1138 - 43k readbookz.com/book/170/5285.html - 63k

[ Наверх ]

 Підручники з предмету Міжнародна торгівля, дякую! (23:11:2008, 19:51)

1.БУРАКОВСЬКИЙ , I.. Теорія міжнародної торгівлі/ і. БУРАКОВСЬКИЙ . - 2-ге. - К: Основи, 2000. - 241 c. 2.Глобальна торгова система : СОТ ( розвиток інститутів, правил, інструментів): Монографія. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 660 с. 3.Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посібник/ І.І.Дахно. - К.: МАУП, 2003. - 296 с. 4.Крилова Н. В. Міжнародна торгівля: навч. посіб./ Н. В.Крилова. - К.: Знання, 2008. - 365 с. 5.Яковлєв Ю. П. Міжнародна торгівля: практикум : навч. посіб./ Ю. П.Яковлєв. - К.: Кондор, 2008. - 380 с.

[ Наверх ]

 Подскажите , пожалуйста, где можно найти в интернете электронную копию Залєтов О.М. Страхування (24:11:2008, 23:31)

Електронної версії даного підручника ми не знайшли, але є інші он-лайн підручники по вашому запиту: http://readbookz.com/cat/9.html

[ Наверх ]

 помогите подобрать литературу по теме "Формирование библиографической записи на электронных ресурсах" (11:11:2008, 12:36)

Антоненко І. Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні матеріали для пристатейної бібліографії/ І. Антоненко, О. Баркова //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №1. - C. 25-27 (Шифр Б324262/2006/1) Лупінос М. Авторитетний контроль: [бібліотечний опис]/ М. Лупінос //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2008. - N1. - C. 24-28 (Шифр Б615258/2008/1) ГОСТ 7.82-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

[ Наверх ]

 Помогите, пожалуйста, найти информацию на тему "Удосконалення обліку поточних зобов`зань" (13:11:2008, 02:07)

http://ua.textreferat.com/referat-3016-5.html; http://www.5dp.com.ua/content/view/1351/50/; http://www.uaref.com/referats/390/7052; http://www.refineua.com.ru/pageid-4949-1.html; http://www.br.com.ua/referats/Buhoblik/3612-8.html; http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,70/id,528/; http://diplomz.co.ua/other/488/; http://www.refine.org.ua/pageid-4949-2.html;

[ Наверх ]

 Спасите! Помагите! Найти курсовую роботу на тему:"Cинтетичний і аналітичний облік відбуття і прибуття основних засобів" Большое Спасибо!!!!! (13:11:2008, 09:34)

http://www.5ka.ru/51/30423/1.html; http://www.referats.net/pages/referats/rkr/page.php?id=9668; http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/econ_analiz.pdf;

[ Наверх ]

 теми: “Поняття ризиків банківської діяльності та завдання їх статистичного дослідження» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:13)

1. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навч. посіб./ І. Ю.Івченко. - К.: ЦУЛ, 2007. - 344 с 2. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навч.посіб./ І.Ю.Івченко. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 304 с 3. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Моногр./ В. В.Вітлінський , Г.І.Великоіваненко. - К: КНЕУ, 2004. - 480 с 4. Верченко П.І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Моногр./ П.І.Верченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 264 с 5. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посіб. для вузів/ Л.І.Донець. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 311 с 6. Лук'янова В.В. Економічний ризик: Навч. посіб./ В.В.Лук'янова. - К: Академвидав, 2007. - 464 с. - (Аль-ма-матер)

[ Наверх ]

 Чи знаходяться у вашій бібліотеці наступні книги: 1.Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.-420 с. 2.Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово- кредитних установах: Навч. посібник.— К.: КНЕУ, 2001. - 239 с. 3.Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник,- К.: КНЕУ, 2000. -220 с. 4.Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Юрчук Г.В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: Практик, посіб. -К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.-278 с. 5.Довідкова системи МS Ехсеl. 6.В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.А. Цокол, І.М. Новак, В.П. Страхарчук Платіжні системи: - К.: "Либідь", 1998. (4:11:2008, 09:16)

У фондах нашої книгозбірні є всі перераховані Вами книги.

[ Наверх ]

 чи можна скачати статтю "оплата праці сторожа" з бюджетної бухгалтерії № 21(69) від 02.06.08 р. ст. 26 і "підсумований облік робочого часу" з № 15 від 21.04.08 р. ст. 18 (12:11:2008, 11:13)

Ці статті не можна скачати, оскільки в електронному варіанті їх немає.

[ Наверх ]

 чи працює бібліотека в вихідні дні? який графік роботи? (4:11:2008, 09:19)

Бібліотека обслуговує користувачів у суботу з 9.00 до 19.00 ,в неділю з 9.00 до 18.00

[ Наверх ]

 Як заповнити картку облікового каталогу (22:11:2008, 10:19)

http://lib.search.ua/dekanat.php?do=ref-view&ref_id=1572&subj_id=10&mode=title&ofs=60; http://www.zounb.zp.ua/content/resourses/formuvannia/Oblik_Bib_Fondiv.htm; http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=26426&pg=1;

[ Наверх ]

 Яка найбільш сучасна систематика тваринного світу? (12:11:2008, 18:25)

http://bioweb.franko.lviv.ua/ua/prg_zoology.php; http://lib.search.ua/dekanat.php?do=ref-view&ref_id=829&subj_id=7&mode=title&ofs=0; http://natcol.lviv.ua/ua/studing/prog/programy/blk/zag_biol.html; http://www.izan.kiev.ua/ukr/res2005.htm; http://sites.zsu.zp.ua/bank/public_files/2008/06/35-1212518980-vstup-20do-20fahu-20n.p..pdf; http://mail.menr.gov.ua/publ/regobl02/dpsir/Donetska_2003/tvar_svit.html

[ Наверх ]