// архів 2007-2013

листопад 2008Запитання
"Формування готовності майбутнього вчителя до управління педагогічним процесом" (30:10:2008, 11:41)
в електронному варіанті можна знайти "Статистичний щорічник України за 2007р."? (14:11:2008, 18:01)
в електронному виглядi з вiдповiдями до пiдручника з хiмii за 10 клас Н.М.Буринськоi i Л.П.Величка! Рятуйте!!! (13:11:2008, 19:41)
курсову на тему чорноземи короткопрофільні на елювії нелесових порід. Чи є у вас література з данної теми? Чи варто до вас їхати за матеріалом? Дякую (21:11:2008, 10:41)
літературу з математичного моделювання якості послуг. Наперед вдячна. (9:11:2008, 09:38)
найти в электронном виде учебник "Інвестування" Гриньова В.М. Заранее благодарна (22:11:2008, 15:03)
ответ на вопрос: проаналізувати динаміку структури видатків загального фонду державного бюджету України за 2003-2006 рр. (25:11:2008, 19:11)
роботи з політекономії щодо тенденцій розвітку світової торгівлі, дякую. (1:11:2008, 10:04)
теми: “Платежі, величина яких змінюється у часі. Майбутня вартість платежів, які змінюються в часі.» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:14)
теми:“Врахування інфляційних процесів у тактиці фінансового менеджменту. Методи і прийоми фінансового менеджменту.» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:12)
"Кельтска сiмволика" (27:11:2008, 11:38)
"Металические курильницы для благовоний Ирана, их декорация и символика изображений" - на дипломную работу. Помогиже пожалуста найти информацию в электронном варианте. (19:11:2008, 15:31)
будьласка де мені знайти журнал «ФІНАНСИ УКРАЇНИ» 2005 №10 (21:11:2008, 10:52)
Где можно найти данные по макроэкономике на 2007-2009 год в диаграммах? (26:11:2008, 22:23)
Де в Україні можна придбати мікропрепарати по біології для загальноосвітніх навчальних закладів? (12:11:2008, 18:19)
Де можна знайти в електронному варіанті підручники з "Міжнародної торгівлі", дякую! (23:11:2008, 20:09)
Де можна знайти електронний варіант газети "Шкільний світ" № 36(452) вересень 2008 рік? (29:10:2008, 19:40)
Де можна знайти матеріал для курсової роботи по темі "Автоматизоване виправлення стилістичних помилок у реферативному тексті"? (25:11:2008, 13:37)
де можна скачати в електроному вигляді книгу "Аналіз діяльності комерційного банку" За ред. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. - Житомир:ПП "Рута", 2001. - 384с. (5:11:2008, 11:29)
де можна скачати в електроному вигляді таку книгу:"Банківська статистика : Навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Ю.О. Вертельникова. -К: КДТЕУ, 1998" (5:11:2008, 11:35)
Добрий вечір! Я готую роботу на конкурс в МАН. Велике прохання надати всю можливу наявну інформацію, що стосується гідронімів, їх класифікації. Дуже дякую! (17:11:2008, 16:49)
Добрий вечір, допоможіть, будь-ласка, з літературою в електронному вигляді за темою: облік і контроль процесу реалізації продукції сільськогосподарських підприємств (29:11:2008, 16:59)
Добрий вечыр, що потрыбно, щоб выдкрити власне туристиче агенство? (10:11:2008, 18:40)
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу в написанні теми:“Банківська криза: поняття, причини, форми і наслідки» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:11)
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу в написанні теми: “Комерційні банки Франції, їх категорії та характерні особливості» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:12)
Добрий день,хотіла б попросити знайдіть будь ласка реферат на тему з предмету Макроекономіка,тема:Фінансова криза в Україні причини та наслідки за 2008 рік,буду дуже вдячна. (29:11:2008, 16:23)
Добрий день. Допоможіть будь-ласка підшукати інформацію в інтернеті на тему: "Постачання атомними станціями енергії населенню". Дякую (2:11:2008, 16:02)
Добрий день. допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Техніка і технологія виготовлення творів з кераміки, порцеляни, скла" та "Система клеймування порцелянових виробів" (17:11:2008, 15:05)
Добрий день. Мене цікавить чи є у Вас в наявності - Г.К. Филоненко, М.А. Гришин, Я.М. Гольденберг, В. К. Коссек "Сушка пищевых растительных материалов". - Москва: Пищевая промишленность, 1971. Том 1-3 (28:11:2008, 11:01)
Добрий день. Які підручники по економічній статистиці у вашій бібліотеці є? Дякую (2:11:2008, 15:57)
Доброго дня, знайдіть будь-ласка конспекти уроків для 6 кл. з зарубіжно літуратури з використанням інтерактивних методик роботи по темі "А. Екзюпері "Маленький принц"". Дякую. (12:11:2008, 11:02)
Доброго ранку, підкажіть, будь ласка де можна безкоштовно скачати книгу Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления безкоштовно, дякую. (13:11:2008, 10:27)
Добрый день! Помогите, пожалусто найти литературу по теме "Информационный кризис в современном обществе" (желательно электронные источники). Зарание Большое спасибо! (4:11:2008, 20:20)
Добрый день. Пожалуста, помогите найти Забезпечення суспільними благами в сучасній українській економіці. (Про проблемы та особливості фінансування створення чистих і змішаних суспільних благ). (21:11:2008, 10:36)
Допоможить, будь ласка, знайти інформацію по самостійності (19:11:2008, 09:13)
допоможіть будь ласка знайти книги в електронному виді Підопригора ОО Інтелектуальна власність-Харків, 1997 Пономаренко ВС Інформаційні системи і технології в економіці-2002р. (7:11:2008, 19:56)
допоможіть будь ласка знайти літературу на тему курсової: " порівняльна характеристика використання неологізмів в російській і українській мові" (26:11:2008, 19:58)
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи з філології"Сонет.Мовно-стилістичні особливості жанру". Дякую (15:11:2008, 15:31)
Допоможіть будь ласка! В мене тема дипломної роботи "регіональні інформаційні ресурси як об'єкт діяльності інформаційної установи". Чи не могли б ви порадити якусь літературу. (10:11:2008, 17:06)
Допоможіть будьласка знайти інформацію на тему "Статистика діяльності банківських установ в Рівненській області" (2:11:2008, 15:40)
Допоможіть знайти :
Допоможіть знайти в електронному варіанті літературу для написання реферату на тему: характеристика вибухонебезпеки середовища, та фактори, що визначають небезпеку вибуху. (7:11:2008, 11:59)
допоможіть знайти матеріали по темі міжнародна статистика промисловості (26:11:2008, 21:12)
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу (статті з періодичних видань)для написання наукової роботи на тему: "Кредитно-фінансова політика МВФ в умовах глобалізації світової економіки" (6:11:2008, 11:02)
Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали по методиці аудиту товарів. (20:11:2008, 16:45)
Дуже вдячна за відповідь. Підкажіть, де можна знайти наступну літературу в електронному варіанті? 1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб./ Л.Г.Рождєственська. - К.: КНЕУ, 2005. - 419 с 2. Стандарти соціальних послуг: зб. проектів док.. Кн.1/ під ред. Сідєльнік Л.Л.. - К.: Укр. фонд соц. інвестицій, 2007. - 175 с 3. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник/ Л.В.Ткаченко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 192 с 4. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб./ О.М.Шканова. - К.: Кондор, 2003. - 304 с (9:11:2008, 17:38)
Дуже прошу допомгти знайти в електронному варіанті інформацію про кераміку Стародавнього Китаю, методологію проведення експертизи кераміки та порцеляни за зображенням, методи визначення її матеріальної вартості. Дякую! (19:11:2008, 15:00)
Зарубіжна література Матеріали до уроків: 10 клас (22:11:2008, 16:04)
Здраствуйте, допоможіть знайти матеріал на тему:механізм формування атракції. Спасибі (27:11:2008, 22:51)
курсову з політекономії безкоштовно (15:11:2008, 12:22)
Мені необхідна тема "Розвиток ринку телевійної реклами в Україні" бажано як мога більше нових даних, хоча б за 2007 рік. Дуже дякую за увагу (7:11:2008, 15:06)
мені потрібні готові домашні завдання по хімії....автор...Фрадіна Н.В, ДанильченкоВ.Є (6:11:2008, 21:24)
Необхідно терміново знайти підручник по Товарознавству... допоможить, будь ласка!!! (26:11:2008, 13:06)
Особистісно-орієнтований підхід до контролю та оцінювання знань студентів Дякую. (19:11:2008, 12:15)
Підкажіть будь ласка, де можна знайти завдання з історії ІІ Всеукраїнської оліміади на 1о клас, 2008 року? (20:11:2008, 14:47)
Підкажіть будь-ласка, де можна знайти матеріал на таку тему: "Статистика освіти на прикладі Рівненської області". Наперед дякую! (21:11:2008, 20:32)
Підкажіть, будь ласка, де я можу знайти інформацію в електронному варіанті на тему "Політична ситуація в Україні,існуючі проблеми, шляхи розв'язання" (11:11:2008, 11:29)
Підручники з предмету Міжнародна торгівля, дякую! (23:11:2008, 19:51)
Подскажите , пожалуйста, где можно найти в интернете электронную копию Залєтов О.М. Страхування (24:11:2008, 23:31)
помогите подобрать литературу по теме "Формирование библиографической записи на электронных ресурсах" (11:11:2008, 12:36)
Помогите, пожалуйста, найти информацию на тему "Удосконалення обліку поточних зобов`зань" (13:11:2008, 02:07)
Спасите! Помагите! Найти курсовую роботу на тему:"Cинтетичний і аналітичний облік відбуття і прибуття основних засобів" Большое Спасибо!!!!! (13:11:2008, 09:34)
теми: “Поняття ризиків банківської діяльності та завдання їх статистичного дослідження» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:13)
Чи знаходяться у вашій бібліотеці наступні книги: 1.Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.-420 с. 2.Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово- кредитних установах: Навч. посібник.— К.: КНЕУ, 2001. - 239 с. 3.Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник,- К.: КНЕУ, 2000. -220 с. 4.Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Юрчук Г.В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: Практик, посіб. -К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.-278 с. 5.Довідкова системи МS Ехсеl. 6.В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.А. Цокол, І.М. Новак, В.П. Страхарчук Платіжні системи: - К.: "Либідь", 1998. (4:11:2008, 09:16)
чи можна скачати статтю "оплата праці сторожа" з бюджетної бухгалтерії № 21(69) від 02.06.08 р. ст. 26 і "підсумований облік робочого часу" з № 15 від 21.04.08 р. ст. 18 (12:11:2008, 11:13)
чи працює бібліотека в вихідні дні? який графік роботи? (4:11:2008, 09:19)
Як заповнити картку облікового каталогу (22:11:2008, 10:19)
Яка найбільш сучасна систематика тваринного світу? (12:11:2008, 18:25)

Відповіді
  "Формування готовності майбутнього вчителя до управління педагогічним процесом" (30:10:2008, 11:41)

1. Дроб`язко П. Деякі управлінські аспекти в педагогічній творчості В.О.Сухомлинського // Педагог . газ. - 1996 . - N 8 ( серп. )/ Дроб`язко П.. - S.l., S.a. 2. Кушнiр В. Рівні управління педагогічним процесом // Рідна школа. -2001. - N 11. - С. 28 - 30./ В. Кушнiр; В. Кушнір. - S.l., S.a. 3. ЧЕПЕЛЄВА Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя/ Н.В. ЧЕПЕЛЄВА . - К: Т-во "Знання" УРСР, 1989. - 31 c.

[ Наверх ]

  в електронному варіанті можна знайти "Статистичний щорічник України за 2007р."? (14:11:2008, 18:01)

Електронного варіанту даного щорічника ми не знайшли, але спробуйте скористатися інформацією з такого сайту:http://www.ukrstat.gov.ua/

[ Наверх ]

  в електронному виглядi з вiдповiдями до пiдручника з хiмii за 10 клас Н.М.Буринськоi i Л.П.Величка! Рятуйте!!! (13:11:2008, 19:41)

На жаль, такого довідника в електронному варіанті немає

[ Наверх ]

  курсову на тему чорноземи короткопрофільні на елювії нелесових порід. Чи є у вас література з данної теми? Чи варто до вас їхати за матеріалом? Дякую (21:11:2008, 10:41)

Література з Вашого питання частково є в фондах нашої книгозбірні.

[ Наверх ]

  літературу з математичного моделювання якості послуг. Наперед вдячна. (9:11:2008, 09:38)

1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб./ Л.Г.Рождєственська. - К.: КНЕУ, 2005. - 419 с 2. Стандарти соціальних послуг: зб. проектів док.. Кн.1/ під ред. Сідєльнік Л.Л.. - К.: Укр. фонд соц. інвестицій, 2007. - 175 с 3. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник/ Л.В.Ткаченко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 192 с 4. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб./ О.М.Шканова. - К.: Кондор, 2003. - 304 с

[ Наверх ]

  найти в электронном виде учебник "Інвестування" Гриньова В.М. Заранее благодарна (22:11:2008, 15:03)

В електронному варіанті дана книга не виставлена,але наявна в фондах нашої книгозбірні.

[ Наверх ]

  ответ на вопрос: проаналізувати динаміку структури видатків загального фонду державного бюджету України за 2003-2006 рр. (25:11:2008, 19:11)

1. Зміни до порядку обслуговування державного бюджету за видатками: Затверджено наказом Державного казначейства України від 16 квітня 2008 р. N129 //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №48. - C. 18-23 2. Лістрова С. Як правильно запланувати видатки на обов"язкові медогляди бюджетників/ С. Лістрова //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №44. - C. 34-36 3. Основні вимоги при здійснені видатків //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2008. - №107. - C. 36-39 4. Чернадчук В. Передача прав на здійснення видатків бюджету/ В. Чернадчук //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2008. - №7. - C. 58-60 5. Шевчук Н.Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови/ Н. Ю. Шевчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - К.: ВНЗ " Національна академія управління". - 2008. - N 5. - C. 202-207 (Шифр А3/2008/5). - Л-ра: с.207

[ Наверх ]

  роботи з політекономії щодо тенденцій розвітку світової торгівлі, дякую. (1:11:2008, 10:04)

1. Глобальна торгова система : СОТ ( розвиток інститутів, правил, інструментів): Монографія. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 660 с ) 2. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посібник/ І.І.Дахно. - К.: МАУП, 2003. - 296 с 3. Жуано Д. Світова організація торгівлі: Пер. з франц./ Д.Жуано. - К.: К.І.С., 2006. - 120 с 4. Система світової торгівлі: Практ. посіб.. - 2-ге вид.. - К.: К.І.С., 2002. - 348 с 5. Циганкова Т.М. Міжнародна торгівля: Навч. посібник/ Т.М.Циганкова, Л.П.Петрашко, Т.В.Кальченко. - К.: КНЕУ, 2001. - 488 с

[ Наверх ]

  теми: “Платежі, величина яких змінюється у часі. Майбутня вартість платежів, які змінюються в часі.» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:14)

netreferata.com/ukr/referat-2577.html - 70k buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,101/id,1614/ - 22k library.if.ua/book/52/3779.html - 15k revolution.allbest.ru/economy/00011668_0.html - 86k

[ Наверх ]

  теми:“Врахування інфляційних процесів у тактиці фінансового менеджменту. Методи і прийоми фінансового менеджменту.» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:12)

1. БРiГХЕМ Є.Ф. Основи фінансового менеджменту/ Є.Ф. БРiГХЕМ ; Є.Ф. БРіГХЕМ ; Київський ун-т ім.Т.Г.Шевченка; Кафедра фінансів,грошового обігу та кредиту. - К: Молодь, 1997. - 1000 c. - ISSN 5-7720-0943-5 2. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник/ А.Б.Гончаров. - Харків: Інжек, 2003. - 240 с 3. КiРЕЙЦЕВ Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ Г.Г. КiРЕЙЦЕВ ; Г.Г. КіРЕЙЦЕВ . - К: ЦУЛ, 2002. - 496 c. - ISSN 966-7570-91-6 4. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб./ Л. О.Коваленко, Л. М.Ремньова. - 3-тє вид., випр. і допов.. - К.: Знання, 2008. - 483 с. - (Вища освіта 21 століття) 5. Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./ Л.В.Кузьменко, В.В.Кузьмін, В.М.Шаповалова. - Херсон: Олді - плюс, 2003. - 256 с 6. Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: Навч. посібн./ О. В.Плотніков . - К.: Кондор, 2004. - 252 с 7. ПРИМОСТКА Л.О. Фінансовий менеджмент банку : Навчальний посібник/ Л.О. ПРИМОСТКА ; М-во освіти України.Київський нац.економ.ун-т. - К: КНЕУ, 1999. - 280 c. - ISSN 966-574-012-1

[ Наверх ]

 "Кельтска сiмволика" (27:11:2008, 11:38)

kairblog.ru/post/7494/ - 51k - sigils.ru/signs/mandala_celtic.html - 27k www.ta1.ru/home/keltte/zmrty/ - 49k www.researcher.ru/practice/issl_work/sh1553/kurs2004/a_1lwepi.html - 67k www.mcgregor.narod.ru/animals.htm - 20k druidism.ru/imbolk.htm - 40k worldart.chat.ru/malory/malory01.htm - 26k gotichno.org/item/65 - 12k

[ Наверх ]

 "Металические курильницы для благовоний Ирана, их декорация и символика изображений" - на дипломную работу. Помогиже пожалуста найти информацию в электронном варианте. (19:11:2008, 15:31)

http://www.womenclub.ru/perfumery/1601.htm; http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012413/1012413a4.htm; http://www.sairamtour.com/news/gems/55_r.html; http://www.osetia.su/knigi/istoria/1.htm; http://www.crimea-tour.ru/tgk_bakh.html; http://damascus.ru/index.php?cPath=207; http://farhang.al-shia.ru/isnm3.html; http://www.abc-people.com/typework/art/iskus-n-108.htm; http://works.tarefer.ru/31/100297/index.html

[ Наверх ]

 будьласка де мені знайти журнал «ФІНАНСИ УКРАЇНИ» 2005 №10 (21:11:2008, 10:52)

Даний журнал знаходиться в читальному залі, нашої бібліотеки

[ Наверх ]

 Где можно найти данные по макроэкономике на 2007-2009 год в диаграммах? (26:11:2008, 22:23)

www.mabico.ru/ru/news/20070314/online/article38456/ - 29k www.icss.ac.ru/macro/ - 34k www.finmarket.com.ua/files/weekly/usa_macro_070612.pdf - www.iet.ru/ru/scenarnyi-makroekonomicheskii-prognoz-na-2008-g-dekabr-2007-g.html - 31k - www.cea.gov.ru/pubs/pomesyachnaya-dinamika-osnovnyh/releases/1 - 26k -

[ Наверх ]

 Де в Україні можна придбати мікропрепарати по біології для загальноосвітніх навчальних закладів? (12:11:2008, 18:19)

http://www.ukrdidac.com.ua/uk/ru/85.html#; http://deya.in.ua/ua_c01_produkcija.html; http://www.rektor.ru/katalog/products/kabinet-biologii/naturalnye-posobija/mikropreparaty

[ Наверх ]

 Де можна знайти в електронному варіанті підручники з "Міжнародної торгівлі", дякую! (23:11:2008, 20:09)

http://kneu.net.ua/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=fileinfo&id=1910; http://www.msoffice.com.ua/moreinfo.php?diplomID=13963

[ Наверх ]

 Де можна знайти електронний варіант газети "Шкільний світ" № 36(452) вересень 2008 рік? (29:10:2008, 19:40)

Вказана Вами газета в електронному варіанті не виставлена

[ Наверх ]

 Де можна знайти матеріал для курсової роботи по темі "Автоматизоване виправлення стилістичних помилок у реферативному тексті"? (25:11:2008, 13:37)

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1302 http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0040(03_19-2006)&xsln=showArticle.xslt&id=a18&doc=../content.jsp, http://www.mediascope.ru/junior/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=9, http://samaraaltlinguo.narod.ru/diss/kirillov.dochttp://www.refstar.ru/data/r/id.9044_1.html

[ Наверх ]

 де можна скачати в електроному вигляді книгу "Аналіз діяльності комерційного банку" За ред. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. - Житомир:ПП "Рута", 2001. - 384с. (5:11:2008, 11:29)

Даного підручника немає в електронному вигляді

[ Наверх ]

 де можна скачати в електроному вигляді таку книгу:"Банківська статистика : Навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, Ю.О. Вертельникова. -К: КДТЕУ, 1998" (5:11:2008, 11:35)

http://megalib.info/bankivska-statistika/

[ Наверх ]

 Добрий вечір! Я готую роботу на конкурс в МАН. Велике прохання надати всю можливу наявну інформацію, що стосується гідронімів, їх класифікації. Дуже дякую! (17:11:2008, 16:49)

1.Іліаді О.І. Праслов"нський шар у гідронімії Сербії, Хорватії, Боснії, Герцегоини та Чорногорії. I-/ О.І. Іліаді //Мовознавство. - Киiв, 2007. - №1. - C. 47-54. 2.Желєзняк І.М. Гідронімікон правобережної України та проблема слов'янської прабатьківщини/ І.М. Желєзняк //Мовознавство. - 2008. - №2/3. - C. 40-49. 3.Желєзняк І.М. Про один давній ад'єктивний гідронім/ І.М. Желєзняк //Мовознавство. - 2006. - №2/3. - C. 31-35. 4.Карпенко О.П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов'янському аспекті/ О.П. Карпенко //Мовознавство. - 2008. - №2/3. - C. 77-90. 5.Шульгач В.П. Старожитня гідронімія України і праслов'янський ономастичний континуум/ В.П. Шуль-гач //Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. - 2008. - №2/3. - C. 50-61. 6.Вербич С.Д. Верхньодністровський гідронімікон у контексті прикарпатсько -хорватських топонімічних зв"язків // Мовознавство. - 1997. - N 1. -С. 65 - 73. 7.Драгомирецький П. Гідронімія басейну Стиру // Мовознавство . - 1996. - N 6. -С. - 74 - 77. 8.Железняк I.М. Географічний термін mol"uga в складі гідроніма //Мовознавство. - 1996. - N 6. - С. 18 - 24. 9.Карпенко О. П. Гідронімний діалектизм Правобережного Полісся // Мовознавство. - 1995 . - N 4 - 5 . - С. 63 - 71. 10.Карпенко О.П. З гідронімії Середнього Полісся : [ Водні назви СередньогоПолісся ] // Мовознавство .- 1995 .- N 6 .- С. 45 - 53 .11.Карпенко Ю. Давньоєвропейська гідронімія в Українських Карпатах //Мовознавство . - 2001 . - N 6 . - С. 27 - 31. 12.Лучик В.В. Тюркізми в гідронімії середнього Дніпро - Бузького межиріччя// Мовознавство .- 1996 .- N 2 - 3 .- С. 17 - 27 .

[ Наверх ]

 Добрий вечір, допоможіть, будь-ласка, з літературою в електронному вигляді за темою: облік і контроль процесу реалізації продукції сільськогосподарських підприємств (29:11:2008, 16:59)

http://disser.com.ua/contents/p-2/38446.html; http://www.lib.ua-ru.net/inode/36145.html; http://www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/36145.html; http://ua.textreferat.com/referat-3149-2.html; http://ukrref.com.ua/?id=OTk1; http://nauka.zinet.info/1/kutsheryava_pavlenko.php; http://diplomz.co.ua/other/11078/; http://www.znaj.ru/html/6392.html; http://www.nam.kiev.ua/main.php?T=405

[ Наверх ]

 Добрий вечыр, що потрыбно, щоб выдкрити власне туристиче агенство? (10:11:2008, 18:40)

65.9(4Укр)44я73 Д-992 Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: Навч. посіб/ Л.П.Дядечко. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 224 с Экземпляры: всего:2 - Аб(1), ЧЗ(1) 65.9(4Укр)44я73 М-213 Мальська М. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб./ М.Мальська, В.Худо, В.Цибух. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 272 с Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) Мельниченко С . В . Державне регулювання діяльності підприємств туристичної сфери/ С . В . Мельниченко //Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - Киiв, 2004. - №11. - C. 55 - 62 (Шифр Ф2/2004/11) Поплавська Ж.В. Фінансово-організаційні аспекти туристичного бізнесу./ Ж.В. Поплавська, В.Г. Поплавський //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2006. - №1. - C. 121-128 (Шифр Ф2/2006/1) Туристична діяльність : [ Нормативні документи ] //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2004. - №54. - C. 1-64 (Шифр В5/2004/54)

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть підібрати літературу в написанні теми:“Банківська криза: поняття, причини, форми і наслідки» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:11)

http://diplomz.co.ua/other/3260/; http://referatik.com.ua/referat/56/4077/; http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1365; http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/str/45.html; http://otherreferats.allbest.ru/economy/00001295_0.html; http://www.dt.ua/2000/2040/44537/; http://www.rakurs.rovno.ua/info.php?id=6485; 1.Домрачев В. Банківські кризи: причини виникнення та передумови подолання/ В. Домрачев //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2005. - №5. - C. 10-15. 1. ЄРЬОМiНА Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник/ Н.В. ЄРЬОМiНА ; Н.В. ЄРЬОМіНА . - К.: КНЕУ, 2000. - 220 c. 2.Стрельбицька Л.М. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: Монографія/ Л.М.Стрельбицька. - К.: Кондор, 2004. - 600 с. - (Юридична книга)

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть підібрати літературу в написанні теми: “Комерційні банки Франції, їх категорії та характерні особливості» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:12)

http://5ka.com.ua/8/18137/1.html; http://books.efaculty.kiev.ua/grosh/1/r7/; http://www.proref.ru/ref-49778.html; http://www.referat-911.ru/referat/bank/11_object340.html; http://fabox.ru/listing.php?id=1b86a9; http://www.bestreferat.ru/referat-57410.html; http://www.readbook.com.ua/book/17/641/; http://enbv.narod.ru/text/Econom/shamova/str/19.html; 1.Васильченко З.М. Комерційні банки : реструктуризація та реорганізація/ З.М.Васильченко. - К.: Кондор, 2007. - 528 с. 2. Мещеряков А,А, Організація діяльності комерційного банку: Навч. посіб./ А,А, Мещеряков. - К.: ЦУЛ, 2007. - 608 с. 3.Операції комерційних банків: Навч. посібник. - К.: Алерта, 2003. - 500 с. 1.Латковська Т. Правові основи діяльності Центрального банку Франції/ Т. Латковська //Економіка , фінанси , право. - 2007. - №12. - C. 26-29. 2.Старинський М. Порівняльний аналіз поняття кредитної установи (банку) в законодавствах Англії, Франції, США/ М. Старинський //Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №11. - C. 95-98. 3.Супрун В. Регулирование банковской деятельности в конкурентном законодательстве Франции/ В. Супрун //Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №5. - C. 76-81.

[ Наверх ]

 Добрий день,хотіла б попросити знайдіть будь ласка реферат на тему з предмету Макроекономіка,тема:Фінансова криза в Україні причини та наслідки за 2008 рік,буду дуже вдячна. (29:11:2008, 16:23)

http://www.mnru.mk.ua/viewstory.php?sid=5304; http://ua.glavred.info/archive/2008/10/03/144454-0.html; http://www.ogo.ua/archive/2008-11-01/site/27150; http://www.gart.org.ua/?lang=ua&page_id=2&news_type=2&element_id=7566; http://www-ki.rada.crimea.ua/kd/2008/43/krizis.html; http://www.ier.kiev.ua/Ukraine/news_ukr.cgi

[ Наверх ]

 Добрий день. Допоможіть будь-ласка підшукати інформацію в інтернеті на тему: "Постачання атомними станціями енергії населенню". Дякую (2:11:2008, 16:02)

http://www.atom.gov.ua/ua/about_nngc/esu2030/chapter16; http://www.atom.gov.ua/ua/about_nngc/esu2030/chapter1; http://www.energoatom.kiev.ua/ua/about_nngc/esu2030/chapter9; http://kyiv2003.mama-86.org.ua/ukr/seminars/final5-1.htm; http://uazakon.com/document/spart10/inx10826.htm; http://ua.textreferat.com/referat-9407-3.html; http://geosite.com.ru/pageid-38-4.html

[ Наверх ]

 Добрий день. допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Техніка і технологія виготовлення творів з кераміки, порцеляни, скла" та "Система клеймування порцелянових виробів" (17:11:2008, 15:05)

http://referatik.com.ua/referat/22/1803/; http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=Pages&in=print&id=1530; http://dneprpro.com.ua/q/porcelyana; http://souvenirs.k-p.net.ua/stati/evolytia_keram.htm; http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/arox/2003/romanchuk.html; http://www.refine.org.ua/print.php?rid=3441&page=2; http://www.svij.com.ua/article.php?articleID=41; http://revolution.allbest.ru/culture/00029495_0.html; http://www.museum.vn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=37; http://ukrainian.cri.cn/141/2008/09/01/2s3938.htm; http://okna.zp.ua/?p=7; http://www.busel.ua/ua/products/vitraji/18_7_2.html; http://www.ua-dproekt.com.ua/articles/decor/text/171/; http://kot-i-pios.com/?p=25

[ Наверх ]

 Добрий день. Мене цікавить чи є у Вас в наявності - Г.К. Филоненко, М.А. Гришин, Я.М. Гольденберг, В. К. Коссек "Сушка пищевых растительных материалов". - Москва: Пищевая промишленность, 1971. Том 1-3 (28:11:2008, 11:01)

Так, в нашій бібліотеці є ця книга.

[ Наверх ]

 Добрий день. Які підручники по економічній статистиці у вашій бібліотеці є? Дякую (2:11:2008, 15:57)

1.ЄРiНА А.М. Економічна статистика : Практикум/ А.М. ЄРiНА ; Єріна А.М.,Мазуренко О.К.,Пальян З.О.. - К: ЕксОб, 2002. - 232 c. 2. Борух В.О. Економічна статистика: Навч. посіб./ В.О.Борух, Р.В.Алямкін. - К.: Ліра-К, 2006. - 318 с. 3.Гетало В.П. Економічна статистика: Посіб. для вузів/ В.П.Гетало, В.О.Борух, Р.В.Алямкін. - Полтава, 2002. - 212 с. 4.Захожай В.Б. Статистичне забезпечення управління якістю: Навч. посіб./ В.Б.Захожай, А.Ю.Чорний. - К.: ЦУЛ, 2005. - 339 с. 5.Крамченко Л. І. Економічна статистика: навч. посіб.. 2-ге вид., випр. і доп./ Л. І.Крамченко, Н. П.Лутчин, Б. С.Москаль. - К.: Новий світ, 2007. - 364 с. - (Вища освіта в Україні) 6.Кулинич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку/ Р.О.Кулинич. - К.: Знан-ня, 2007. - 311 с. 7.Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства: Навч. посіб./ О.Є.Лугінін, С.В.Фомішин. - К.: Центр навч. л-ри, 502. - 502 с. 8.Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посіб./ Т.В.Уманець. - К.: Знання, 2006. - 430 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.)

[ Наверх ]

 Доброго дня, знайдіть будь-ласка конспекти уроків для 6 кл. з зарубіжно літуратури з використанням інтерактивних методик роботи по темі "А. Екзюпері "Маленький принц"". Дякую. (12:11:2008, 11:02)

1. Іроденко Л. Система уроків за казкою - притчею А. де Сент - Екзюпері " Маленький принц "/ Л. Іроденко //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2003. - №4. - C. 19-25 2. Бойко І. Уроки за твором А. Сент-Екзюпері "Маленький принц"/ І. Бойко //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2005. - №23. - C. 9-15 3. Валентинова Д.В. Міжпланетна прес-конференція "Пошуки сенсу життя": Підсумковий урок з вивчення казки А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц": 8 клас/ Д.В. Валентинова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N3. - C. 46-47 4. Висоцький А. Джерела "Маленького принца": Матеріали до вивчення казки А. де Сент-Екзюпері/ А. Висоцький //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №10/трав./. - C. 36-43 5. Голик О. "Найглибше бачиш тільки серцем...": Паралельні світи та системи життєвих цінностей в оповіданні Григора Тютюнника "Дивак" та в казці Антуана Сент-Екзюпері "Маленький принц"/ О. Голик //Українська мова й література в середніх школах , гімназіях , ліцеях та колегіумах. - Киiв, 2006. - №4/5. - C. 32-37 6. Кірган Л.М. Нехай панує на землі добро: Урок вивчення казки-притчі "Маленький принц"А. де Сент- Екзюпері : 8 клас/ Л.М. Кірган //Зарубіжна література в школах України ( Київ ), 2006. - N4. - C. 38-40 7. Керницька Л.І. Роздуми про вищі цінності життя : Урок-мандрівка за твором А. де Сент-Екзюпері "Ма-ленький принц" : 6 клас/ Л. І. Керницька //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - Киiв, 2007. - N 5. - C. 41-43 8. Керницький Л. Роздуми про вищі цінності життя : Урок-мандрівка за твором А. де Сент-Екзюпері "Ма-ленький принц"/ Л. Керницький //Всесвітня література та культура в навчальних закла-дах України: Науково-методичний . - Киiв, 2007. - №11. - C. 15-17 9. Клименко П.П. "Треба шукати серцем" : два уроки з вивчення казки - притчи Антуана де Сент - Екзю-пері "Маленький принц" : 6 клас/ П. П. Клименко //Зарубіжна література в школах Ук-раїни ( Київ ). - Киiв, 2008. - N 5. - C. 37 - 38 10. Косолапова Л. Символіка повісті Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" : Уривок із учнівської науково-пошукової роботи/ Л. Косолапова //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний. - Киiв, 2006. - №12. - C. 7-9 11. Орлова О. Антуан де Сент-Екзюпері. "Маленький принц" : Тести закритої форми/ О. Орлова //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний. - К.: Педагогічна преса. - 2007. - № 5. - C. 41-42 12. Рогозинська В. Міжпланетна прес-конференція "Пошуки сенсу життя": Мідсумковий урок з вивченням казки А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц"/ В. Рогозинська //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2007. - №4. - C. 28-29 13. Чоловська О.С. Усмішки зірок: Урок-подарунок за творами Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" та "Планета людей". 11 клас/ О. С. Чоловська //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - Киiв, 2007. - N 7. - C. 42-51 14. Чоловська О. Усмішки зірок : Урок-подарунок за творами Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" та "Планета людей"/ О. Чоловська //Всесвітня література та культура в нав-чальних закладах України: Науково-методичний . - Киiв, 2007. - №11. - C. 18-27

[ Наверх ]

 Доброго ранку, підкажіть, будь ласка де можна безкоштовно скачати книгу Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления безкоштовно, дякую. (13:11:2008, 10:27)

http://www.inm.ras.ru/library/direct1/book_Methods.pdf; http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=17117&list=601

[ Наверх ]

 Добрый день! Помогите, пожалусто найти литературу по теме "Информационный кризис в современном обществе" (желательно электронные источники). Зарание Большое спасибо! (4:11:2008, 20:20)

http://spek.keytown.com/rasIIIProg/4_meropr/InfoKom%6008/html/dok http://www.5ka.ru/90/40275/1.html http://www.refbank.ru/inform/13/inform13.html http://pedsovet.org/mtree/task,viewlink/link_id,3468/Itemid,118/

[ Наверх ]

 Добрый день. Пожалуста, помогите найти Забезпечення суспільними благами в сучасній українській економіці. (Про проблемы та особливості фінансування створення чистих і змішаних суспільних благ). (21:11:2008, 10:36)

http://www.br.com.ua/referats/Microeconomic/5329.htm; http://www.refine.org.ua/pageid-5124-1.html; http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,122/id,3381/; http://ukrref.com.ua/index.php?id=Mjc2Ng==&g=2; http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/str/r036.html; http://ref.port4me.net.ua/21/7455/1/index.html; http://checkreferat.com/referati-2390/2/; http://www.personal.in.ua/article.php?ida=571; http://in1.com.ua/article/5466/

[ Наверх ]

 Допоможить, будь ласка, знайти інформацію по самостійності (19:11:2008, 09:13)

Уточніть, будь-ласка, запит.

[ Наверх ]

 допоможіть будь ласка знайти книги в електронному виді Підопригора ОО Інтелектуальна власність-Харків, 1997 Пономаренко ВС Інформаційні системи і технології в економіці-2002р. (7:11:2008, 19:56)

http://zakoni.com.ua/?q=node/126; http://www.book-ye.com/product_4786.html;

[ Наверх ]

 допоможіть будь ласка знайти літературу на тему курсової: " порівняльна характеристика використання неологізмів в російській і українській мові" (26:11:2008, 19:58)

works.tarefer.ru/29/100220/index.html - 126k www.lib.ua-ru.net/inode/6081.html www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/4513.html www.tspu.edu.ua/subjects/814111/19/lec.htm - 235k - disser.com.ua/contents/6652.html - 81k www.bdpu.org/philological_faculty/zag_mov/Senicheva/Avtoreferat.doc

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи з філології"Сонет.Мовно-стилістичні особливості жанру". Дякую (15:11:2008, 15:31)

1. Баран Є. Сонетна коловісь оригінального майстра слова/ Є. Баран //Літературна Украіна: Газета письменників Украіни. - Киiв, 2007. - №34/6 верес./. - C. 6 2. Беллі Д. Вибрані сонети/ З італійської (римського діалекту) переклав Геннадій Федоров/ Д. Беллі //Всесвіт: Журнал іноземної літератури. - ISSN 0320-8370. - 2008. - №5/6. - C. 146-149 3. Лисенко О. Слова-символи в сонетах Уляни Кравченко / О. Лисенко //Гуманітарні науки: Науково-практичний журнал. - К., 2007. - №1. - C. 128-132 4. Песоа А.Н.Фернанду Сонети/ З англійської переклав Г.Пилипенко / А.Н.Фернанду Песоа //Всесвіт: Журнал іноземної літератури. - ISSN 0320-8370. - 2008. - №1/2. - C. 149-154 5. Федорак Н. Світовий браслет: вінок сонетів/ Н. Федорак //Сучасність: Література , наука , мистец-тво , суспільне життя. - Киiв, 2007. - №6. - C. 5-11 6. Якубовська М. Вінки сонетів : Поезія/ М. Якубовська //Дзвін: Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис. - Львів, 2008. - №5/6. - C. 16-23

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка! В мене тема дипломної роботи "регіональні інформаційні ресурси як об'єкт діяльності інформаційної установи". Чи не могли б ви порадити якусь літературу. (10:11:2008, 17:06)

Костирко Т. Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів/ Т. Костирко //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2008. - №4. - C. 17-19 (Шифр В125788/2008/4) Створення регіональної колекції цифрових освітянських ресурсів/ В.Ю. Биков, Н.М. Чепурна, В.М. Саух //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2007. - №5. - C. 3-6 (Шифр К13/2007/5) Тарасова Н. Про державне управління інформаційними ресурсами на регіональному рівні/ Н. Тарасова //НТІ: Науково-практич. інформ. журн.. - Київ, 2007. - №4. - C. 5-7 (Шифр Н27/2007/4) Кононученко Л. Становлення та розвиток теорії інформаційних потреб користувачів докумен-тально- інформаційних установ/ Л. Кононученко //Вісник Книжкової палати : На-ково-практичний журнал. - Киiв, 2004. - №7. - C. 42-43 (Шифр В125788/2004/7)

[ Наверх ]

 Допоможіть будьласка знайти інформацію на тему "Статистика діяльності банківських установ в Рівненській області" (2:11:2008, 15:40)

1. Мулько Л. "Ощадбанк" - одна з найбільших фінансово-кредитних установ України/ Л. Мулько //Вісник Демидівщини: Часопис Демидівського району. - Демидівка, 2006. - №37/38/19 трав./. - C. 1Про роботу Демидівського відділення Ощадбанку 2.Фінкевич Т. Банк чи кредитна спілка? :"Ого" порівнювала політику кредитування фінансових уста-нов/ Т. Фінкевич //Ого: регіональна щоденна газета. - Рівне, 2008. - №36/4 верес./. - C. 10

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти :

http://ped.sumy.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=315&Itemid=71; http://ped.sumy.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=323&Itemid=71; http://www.lib.ua-ru.net/inode/31670.html; http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07ktpupa.html; http://sitebeta.ksu.ks.ua/Downloads/it_conf/3/Kuzminska_ukr.doc; http://www.ciit.zp.ua/menu_r2/doc/list_i_m_2007.doc; http://www.model.poltava.ua/ftp/biblio/efremova.pdf

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в електронному варіанті літературу для написання реферату на тему: характеристика вибухонебезпеки середовища, та фактори, що визначають небезпеку вибуху. (7:11:2008, 11:59)

http://vi-leghas.ua/content/view/44/34/; http://ua.textreferat.com/referat-2358-2.html; http://library.if.ua/book/9/1011.html; http://www.franko.lviv.ua/faculty/geology/Education/Progr_kursiv/PR%20TSO03.htm; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=898-2008-%EF; http://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-budovi-elektroustanovok.-elektroobladnannya-specialnih-ustanovok_10.html; http://www.mns.gov.ua/annual_report/2006/4.pdf?PHPSESSID=571d0f; http://www.ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=view&id=2576; http://www.fpsu.org.ua/files/2007/july/5/list_fpu_528_22.03.2007.doc

[ Наверх ]

 допоможіть знайти матеріали по темі міжнародна статистика промисловості (26:11:2008, 21:12)

Міжнародна статистика: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ Терноп. акад.народн.госп.. - Тернопiль: Економiчна думка, 2000. - 195 c. Борух В.О. Економічна статистика: Навч. посіб./ В.О.Борух, Р.В.Алямкін. - К.: Ліра-К, 2006. - 318 с Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 2. Крамченко Л. І. Економічна статистика: навч. посіб.. 2-ге вид., випр. і доп./ Л. І.Крамченко, Н. П.Лутчин, Б. С.Москаль. - К.: Новий світ, 2007. - 364 с. - (Вища освіта в Україні) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 3. Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посіб./ Т.В.Уманець. - К.: Знання, 2006. - 430 с. - (Вища освіта ХХ1 ст.)

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу (статті з періодичних видань)для написання наукової роботи на тему: "Кредитно-фінансова політика МВФ в умовах глобалізації світової економіки" (6:11:2008, 11:02)

1.Борщ Л. Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес/ Л. Борщ //Фінанси Ук-раїни. - 2003. - №12. - C. 16-24. 2. Вахненко Т. Взаємодія політики державних запозичень і грошово-кредитної політики у забезпеченні розвитку фінансової системи України/ Т. Вахненко //Банківська справа. - 2008. - №2. - C. 82-94. 3.Власюк В.Є. Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік./ В.Є. Власюк //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №1. - C. 4-9. 4.Гриценко А. А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України./ А. А. Гриценко //Фінанси України. - Киев, 2007. - №9. - C. 88-97. 5.Маркевич М. Фінансово - кредитна система України - крізь призму наукової думки/ М. Маркевич //Вісн. Нац. банку України. - 2007. - №12. - C. 20-22. 6.Матвієнко П. Концептуальні засади грошово-кредитної політики України/ П. Матвієнко //Обрій ПІБ. - Киiв, 2003. - №2. - C. 6-9. 7.Паливода К. Вплив грошово-фінансової політики на стан економіки та інвестицій/ К. Паливода //Вісн. Нац. банку України. - 2008. - №4. - C. 63-67. 8.Парнюк В.О. Кредитування та відображення зовнішньоторговельних операцій в Україні/ В.О. Парнюк //Фінанси України. - 2006. - №12. - C. 40-50. 9.Полозенко Д.В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці/ Д.В. Полозенко //Фінанси України. - 2008. - №2. - C. 82-88. 10.Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. Вип. 12. №2. - Рівне: НУВГП, 2006. - 189 с. - (Зайнятість та соціальна інфраструктура) 11.Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України./ Н.В. Стукало //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №5. - C. 29-35. 12.Чухно А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики/ А. Чухно //Фінанси України. - 2007. - №1. - C. 3-16.

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали по методиці аудиту товарів. (20:11:2008, 16:45)

http://www.br.com.ua/referats/Audit/1608-4.html; http://revolution.allbest.ru/audit/00001842_1.html; http://diplomz.co.ua/other/16907/; http://www.studentbooks.com.ua/content/view/6/54/1/5/; 1.Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник/ М.Д.Білик. - К.: КНЕУ, 2003. - 628 с. 2.Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація/ Н.І.Дорош. - К.: Знання, 2001. - 404 с. 3.Організація і методика проведення аудиту: Навч.-практ. посіб./ В.В.Сопко, Н.І.Верхоглядова, В.П.Шило. 4.Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: Підручник/ Б.Ф.Усач, З.О.Душко, М.М.Колос. - К.: Знання, 2006. - 295 с. 5.О.Петрик Особливовості аудиту акціонерних товариств та основні напрямки вдосконалення його методики й організації/ О.Петрик //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2003. - №34. - C. 58-64

[ Наверх ]

 Дуже вдячна за відповідь. Підкажіть, де можна знайти наступну літературу в електронному варіанті? 1. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб./ Л.Г.Рождєственська. - К.: КНЕУ, 2005. - 419 с 2. Стандарти соціальних послуг: зб. проектів док.. Кн.1/ під ред. Сідєльнік Л.Л.. - К.: Укр. фонд соц. інвестицій, 2007. - 175 с 3. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник/ Л.В.Ткаченко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 192 с 4. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб./ О.М.Шканова. - К.: Кондор, 2003. - 304 с (9:11:2008, 17:38)

http://megalib.info/statistika-rinku-tovariv-i-poslug/; http://library.iapm.edu.ua/metod/2798_Market_poslug.pdf; http://condor-books.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=124&category_id=2&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2;

[ Наверх ]

 Дуже прошу допомгти знайти в електронному варіанті інформацію про кераміку Стародавнього Китаю, методологію проведення експертизи кераміки та порцеляни за зображенням, методи визначення її матеріальної вартості. Дякую! (19:11:2008, 15:00)

http://referaty.com.ua/ukr/details/19886/2/; http://revolution.allbest.ru/culture/00035503_0.html; http://ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=view&id=3339; http://chouans.com.ua/najvazhlyvishi-istorychni-podiji-kytayu.html; http://www.molbuk.com/2006/09/09/u-khotin-znajjdeno-starodavn-farforov.html; http://keramart.vinnitsa.com/dekor_vst_ua.htm#anchor2; http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.odessa.ua/images/Image/Museums/Bleschunov/Lekcii_farfor.jpg&imgrefurl=http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php%3Fgo%3DPages%26in%3Dview%26id%3D1530&usg=__peAQd_DrDgroLb3vgaISHhiWvlM=&h=213&w=148&sz=30&hl=uk&start=13&um=1&tbnid=BhQsXlunkl3isM:&tbnh=106&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2583%2B%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258E%26um%3D1%26hl%3Duk%26lr%3D%26sa%3DG; http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.referatik.com.ua/img/referat/3441/image016.jpg&imgrefurl=http://referatik.com.ua/referat/22/1803/&usg=__jJnXM3U9cbKmDBqc4YIzRKVMnqw=&h=151&w=140&sz=3&hl=uk&start=19&um=1&tbnid=ZfJEfwUC3Gv55M:&tbnh=96&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2583%2B%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258E%26um%3D1%26hl%3Duk%26lr%3D%26sa%3DG; http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/thumb/8/8c/Aoki_Mokubei0.jpg/200px-Aoki_Mokubei0.jpg&imgrefurl=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2596_%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B9&usg=__euP-qEc1IHGQ31xAtJxwaV4z0V0=&h=200&w=200&sz=20&hl=uk&start=23&um=1&tbnid=fRBVmu3xXQqZcM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2583%2B%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%258E%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Duk%26lr%3D%26sa%3DN; http://www.floristu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=2

[ Наверх ]

 Зарубіжна література Матеріали до уроків: 10 клас (22:11:2008, 16:04)

1. Градовський А. матеріали до планування уроків зарубіжної літератури за програмами 2001 року: 10 клас/ А. Градовський //Зарубіжна література в навчальних закладах/ Івано-Франківський ОІППО, видавництво "ЕТНОСФЕРА". - 2003. - N4. - C. 17-20 2. Грекова И. Нерозділене кохання . Природа і "цивілізація" (Кнут Гамсун. "Пан".10 клас) : Матеріали до уроків. Пообразний аналіз/ И. Грекова //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №7. - C. 13-23 3. Логвин Г. Чому Золя є нашим сучасником? (Е. Золя. Кар'єра Ругонів. 10 кл.) Матеріали до уроків коментованого читання / Г. Логвин //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2007. - №13/14/лип./. - C. 11-24

[ Наверх ]

 Здраствуйте, допоможіть знайти матеріал на тему:механізм формування атракції. Спасибі (27:11:2008, 22:51)

Вітюк О. Міжособистісна атракція як основа рівня самооцінки особистості/ О. Вітюк //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2007. - №8. - C. 55-60 (Шифр П3/2007/8) Коваленко О.Г. Чинники атракції у міжособистісному спілкуванні/ О.Г. Коваленко //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2008. - №9. - C. 13-17 (Шифр П3/2008/9)

[ Наверх ]

 курсову з політекономії безкоштовно (15:11:2008, 12:22)

www.ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=cat&id=46 - 42k www.5kp.com.ua/kursovi/kursovi_kurs80.html?showkur=1120&view=1 - 19k zakladka.org.ua/search-курсова%20робот... - 56k

[ Наверх ]

 Мені необхідна тема "Розвиток ринку телевійної реклами в Україні" бажано як мога більше нових даних, хоча б за 2007 рік. Дуже дякую за увагу (7:11:2008, 15:06)

http://www.niss.gov.ua/Monitor/august08/08.htm; http://www.niss.gov.ua/Monitor/November/12.htm; http://www.dua.com.ua/2006/243/arch/6.shtml; http://www.horizoncapital.com.ua/ukr/files/sectors/UA%20TV%20Broadcasting%20Market%20Overview%20(Ukr).pdf; http://uk.wikipedia.org/wiki/; http://ua.textreferat.com/referat-5638-2.html; http://www.ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=view&id=79 1. Левченко Е. Практические аспекты телемаркетинга, или как сделать первый шаг к продажам/ Е. Левченко //Маркетинг и реклама. - 2005. - №7/8. - C. 72-75. 2.Струк О. ТелеТузики : українсики канали в очікуванні зростання ринку иелереклами/ О. Струк //Галицькі контракти. - 2007. - №48. - C. 24-30. 3.Томак М. Телереклама: абсолютна величина/ М. Томак //День. - 2007. - №8. - C. 9. 4.Цепко О. Телебачення в супермаркетах - нові можливості високих технологій/ О. Цепко //Галицькі контракти. - Киiв, 2005. - №7. - C. 45. 5.Білоконенко Л. Мовний аналіз телевізійного рекламного слогану/ Л. Білоконенко //Мандрівець. - Тернопіль, 2002. - №6. - C. 25-28. 6.Рада Європи . Комітет міністрів Про принципи телевізійної реклами : Рекомендація N R ( 84 ) 3/ Європи . Комітет міністрів Рада //Бюл. бюро інформації ради Європи в Україні. - Киiв, 2004. - №10. - C. 10-11.

[ Наверх ]

 мені потрібні готові домашні завдання по хімії....автор...Фрадіна Н.В, ДанильченкоВ.Є (6:11:2008, 21:24)

http://www.osnova.com.ua/UserFiles/PDF/3-20-152.pdf?PHPSESSID=0776e683cd5da5ca030a0abb; http://www.osnova.com.ua/UserFiles/PDF/11-24-156.pdf;

[ Наверх ]

 Необхідно терміново знайти підручник по Товарознавству... допоможить, будь ласка!!! (26:11:2008, 13:06)

1. Оснач О.Ф. Товарознавство: Навч. посіб./ О.Ф.Оснач. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 219 с 2. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства/ Л.Д.Титаренко. - К.: Центр навч. л-ри, 2003. - 227 с 3. Товарознавство: Конспект лекцій. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 68 с. - (Європейський університет)

[ Наверх ]

 Особистісно-орієнтований підхід до контролю та оцінювання знань студентів Дякую. (19:11:2008, 12:15)

1. Булда А. Підготовка студентів до реалізації і застосування 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів з історії/ А. Булда //Історія в школі: науково-методичний. - Киiв, 2003. - №3. - C. 24-25 2. Гусак Т. Використання контролю знань студентів у КНЕУ/ Т. Гусак, В. Лобанова, М. Кобець //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2005. - N9/10. - C. 51 - 52 3. Зварич І. Об"єктивність у процесі оцінювання знань студентів/ І. Зварич //Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. - Киiв: Видавниче підприємство"Деміур". - ISSN 0131-6788. - 2005. - N9/10. - C. 19 - 21 4. Зварич І. Оцінювання знань студентів з іноземної мови у вищих закладах освіти України і США/ І. Зварич //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - ISSN 0131-6788. - 2004. - N11. - C. 76-

[ Наверх ]

 Підкажіть будь ласка, де можна знайти завдання з історії ІІ Всеукраїнської оліміади на 1о клас, 2008 року? (20:11:2008, 14:47)

http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/catid,161/Itemid,51/

[ Наверх ]

 Підкажіть будь-ласка, де можна знайти матеріал на таку тему: "Статистика освіти на прикладі Рівненської області". Наперед дякую! (21:11:2008, 20:32)

http://www.chl.kiev.ua/UKR/magazin/Svit_n16/07.htm; http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/582.htm; 1.Рибак Г.В. "Бухгалтерській" школі у Рівному [нині Рівненська філія Державної академії статистики обліку та аудиту] - 60/ Г.В. Рибак //Сім днів: Рівненський тижневик/ Рівненська міська рада. - Рівне, 2006. - №5/3 лют./. - C. 4. 2. Розвиток освітянської галузі Рівненщини за 2005 та 1 половину 2006 року //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2006. - №53/28 лип./. - C. 4. За додатковим матеріалом можете звернутися в краєзнавчий відділ нашої бібілотеки

[ Наверх ]

 Підкажіть, будь ласка, де я можу знайти інформацію в електронному варіанті на тему "Політична ситуація в Україні,існуючі проблеми, шляхи розв'язання" (11:11:2008, 11:29)

www.rainbow.gov.ua/news/25.html - 49k www.repetitor.ua/essay www.niss.gov.ua/book/1/10000010.HTM - 19k www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV19_2001_Spets/40_vorchakova_iye.pdf - www.allreferats.net/ref/uaecon/alluareferecon95.htm - 14k - www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=53&c=1138 - 43k readbookz.com/book/170/5285.html - 63k

[ Наверх ]

 Підручники з предмету Міжнародна торгівля, дякую! (23:11:2008, 19:51)

1.БУРАКОВСЬКИЙ , I.. Теорія міжнародної торгівлі/ і. БУРАКОВСЬКИЙ . - 2-ге. - К: Основи, 2000. - 241 c. 2.Глобальна торгова система : СОТ ( розвиток інститутів, правил, інструментів): Монографія. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 660 с. 3.Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посібник/ І.І.Дахно. - К.: МАУП, 2003. - 296 с. 4.Крилова Н. В. Міжнародна торгівля: навч. посіб./ Н. В.Крилова. - К.: Знання, 2008. - 365 с. 5.Яковлєв Ю. П. Міжнародна торгівля: практикум : навч. посіб./ Ю. П.Яковлєв. - К.: Кондор, 2008. - 380 с.

[ Наверх ]

 Подскажите , пожалуйста, где можно найти в интернете электронную копию Залєтов О.М. Страхування (24:11:2008, 23:31)

Електронної версії даного підручника ми не знайшли, але є інші он-лайн підручники по вашому запиту: http://readbookz.com/cat/9.html

[ Наверх ]

 помогите подобрать литературу по теме "Формирование библиографической записи на электронных ресурсах" (11:11:2008, 12:36)

Антоненко І. Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні матеріали для пристатейної бібліографії/ І. Антоненко, О. Баркова //Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний. - Киiв, 2006. - №1. - C. 25-27 (Шифр Б324262/2006/1) Лупінос М. Авторитетний контроль: [бібліотечний опис]/ М. Лупінос //Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К.: НПБ України, ТОВ "Поліграф". - 2008. - N1. - C. 24-28 (Шифр Б615258/2008/1) ГОСТ 7.82-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

[ Наверх ]

 Помогите, пожалуйста, найти информацию на тему "Удосконалення обліку поточних зобов`зань" (13:11:2008, 02:07)

http://ua.textreferat.com/referat-3016-5.html; http://www.5dp.com.ua/content/view/1351/50/; http://www.uaref.com/referats/390/7052; http://www.refineua.com.ru/pageid-4949-1.html; http://www.br.com.ua/referats/Buhoblik/3612-8.html; http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,70/id,528/; http://diplomz.co.ua/other/488/; http://www.refine.org.ua/pageid-4949-2.html;

[ Наверх ]

 Спасите! Помагите! Найти курсовую роботу на тему:"Cинтетичний і аналітичний облік відбуття і прибуття основних засобів" Большое Спасибо!!!!! (13:11:2008, 09:34)

http://www.5ka.ru/51/30423/1.html; http://www.referats.net/pages/referats/rkr/page.php?id=9668; http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/econ_analiz.pdf;

[ Наверх ]

 теми: “Поняття ризиків банківської діяльності та завдання їх статистичного дослідження» в електронному варіанті та літературу, що можна підібрати в вашій бібліотеці. (4:11:2008, 09:13)

1. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навч. посіб./ І. Ю.Івченко. - К.: ЦУЛ, 2007. - 344 с 2. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навч.посіб./ І.Ю.Івченко. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 304 с 3. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Моногр./ В. В.Вітлінський , Г.І.Великоіваненко. - К: КНЕУ, 2004. - 480 с 4. Верченко П.І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Моногр./ П.І.Верченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 264 с 5. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посіб. для вузів/ Л.І.Донець. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 311 с 6. Лук'янова В.В. Економічний ризик: Навч. посіб./ В.В.Лук'янова. - К: Академвидав, 2007. - 464 с. - (Аль-ма-матер)

[ Наверх ]

 Чи знаходяться у вашій бібліотеці наступні книги: 1.Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.-420 с. 2.Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово- кредитних установах: Навч. посібник.— К.: КНЕУ, 2001. - 239 с. 3.Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник,- К.: КНЕУ, 2000. -220 с. 4.Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Юрчук Г.В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: Практик, посіб. -К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.-278 с. 5.Довідкова системи МS Ехсеl. 6.В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.А. Цокол, І.М. Новак, В.П. Страхарчук Платіжні системи: - К.: "Либідь", 1998. (4:11:2008, 09:16)

У фондах нашої книгозбірні є всі перераховані Вами книги.

[ Наверх ]

 чи можна скачати статтю "оплата праці сторожа" з бюджетної бухгалтерії № 21(69) від 02.06.08 р. ст. 26 і "підсумований облік робочого часу" з № 15 від 21.04.08 р. ст. 18 (12:11:2008, 11:13)

Ці статті не можна скачати, оскільки в електронному варіанті їх немає.

[ Наверх ]

 чи працює бібліотека в вихідні дні? який графік роботи? (4:11:2008, 09:19)

Бібліотека обслуговує користувачів у суботу з 9.00 до 19.00 ,в неділю з 9.00 до 18.00

[ Наверх ]

 Як заповнити картку облікового каталогу (22:11:2008, 10:19)

http://lib.search.ua/dekanat.php?do=ref-view&ref_id=1572&subj_id=10&mode=title&ofs=60; http://www.zounb.zp.ua/content/resourses/formuvannia/Oblik_Bib_Fondiv.htm; http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=26426&pg=1;

[ Наверх ]

 Яка найбільш сучасна систематика тваринного світу? (12:11:2008, 18:25)

http://bioweb.franko.lviv.ua/ua/prg_zoology.php; http://lib.search.ua/dekanat.php?do=ref-view&ref_id=829&subj_id=7&mode=title&ofs=0; http://natcol.lviv.ua/ua/studing/prog/programy/blk/zag_biol.html; http://www.izan.kiev.ua/ukr/res2005.htm; http://sites.zsu.zp.ua/bank/public_files/2008/06/35-1212518980-vstup-20do-20fahu-20n.p..pdf; http://mail.menr.gov.ua/publ/regobl02/dpsir/Donetska_2003/tvar_svit.html

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція гідності. Війна

Революція гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції