// архів 2007-2013

вересень 2007Запитання
"Психологія конфліктної дитини" (1:09:2007, 06:08)
Будь-ласка, скажіть чи є у вашому фонді міжвідомчий тематичний збірник Інституту гідротехніки і меліорації УААН "Меліорація і водне господарство", за 2000-2006, можливо 2007 р,
Доброго дня! допоможіть, ббудь-ласка знайти літературу та посилання на тему "Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства"
Допоможіть, будь ласка, знайти, у якій саме роботі Карл Маркс сказав: "Якщо ти не знаєш мови того народу, на землі якого живеш, то ти або гість, або наймит, або окупант"? Стикалася з фактом, що ця цитата приписувалася Шарлю Бернару.
Дякую за відповідь. Можливо в інтернеті є сторінка наукового збірника "Меліорація і водне господарство". Я при пошуку міг її пропустити, продублюйте мене будь-ласка. (12:09:2007, 15:20)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти программу курса "Комп`ютерна азбука" (7:09:2007, 11:54)
Здраствуйте, помогите, пожалуйста, найти положения о конкурсах: лучший учитель года, лучший методист года. И какие ещё есть конкурсы для учителей. Спасибо. (10:09:2007, 11:26)
Підкажіть будьласка в яких джерелах можна знайти інформацію про методи структурного аналізу економічних систем?
підскажіть, будь-ласка, інформацію про існуючі методики оцінки фінансового потенціала підприємства (1:09:2007, 15:30)
Подскажите пожалуйста, где можно найти статью В.Галасюка "Сопоставление условий кредитования и способности заёмщика генерировать SC-потоки" в электронном виде?
Потрібні будь - які матеріали стосовно історії і сьогодення фуитболу на Рівненщині і все про футболістів (3:09:2007, 13:01)
Потрібні будь - які матеріали стосовно історії вузькоколійних залізниць в Україні і світі
Торія і методика виховання творчого читача за В.А. Сухомлинським? (20:09:2007, 09:49)

Відповіді
  "Психологія конфліктної дитини" (1:09:2007, 06:08)

Приходько Ю.О. Дитяча психологія : нариси становлення та розвитку : Навч. посіб./ Ю.О.Приходько. -2-е вид., доп.. -К.: Міленіум, 2004.-192 c.. ЭЛЬКОНИН Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах : Избранные психологические труды/ Д.Б. ЭЛЬКОНИН ; Под ред. Д.И.Фельдштейна. -Москва-Воронеж: НПО "МОДЭК", 1995.-416 c. ВЫГОТСКИЙ Л.С. Собрание сочинений : В 6.ти т./ Л.С. ВЫГОТСКИЙ. -М. : Педагогика. -0 Т.4 : Детская психология. -1984.-432 c.

[ Наверх ]

 Будь-ласка, скажіть чи є у вашому фонді міжвідомчий тематичний збірник Інституту гідротехніки і меліорації УААН "Меліорація і водне господарство", за 2000-2006, можливо 2007 р,

На жаль є тільки Меліорація і водне господарство. Вип.85/ Укр.Акад.аграрних наук. -К: Аграрна наука, 1998.-152 c. Меліорація і водне господарство.Вип.82 : Міжвідомчий тематичний науковий збірник/ Укр.Акад.аграрних наук. -К: Аграрна наука, 1996.-128 c.

[ Наверх ]

 Доброго дня! допоможіть, ббудь-ласка знайти літературу та посилання на тему "Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства"

http://ukrinfo.biz/codecs/show_article/4639

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти, у якій саме роботі Карл Маркс сказав: "Якщо ти не знаєш мови того народу, на землі якого живеш, то ти або гість, або наймит, або окупант"? Стикалася з фактом, що ця цитата приписувалася Шарлю Бернару.

Вам потрібно переглянути Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса ( 40-50 тома ) .- М.: Из-тво полит. лит. , 1986 .- С. 454 , який знаходиться у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Дякую за відповідь. Можливо в інтернеті є сторінка наукового збірника "Меліорація і водне господарство". Я при пошуку міг її пропустити, продублюйте мене будь-ласка. (12:09:2007, 15:20)

Цей збірник не має своєї сторінки в інтернеті

[ Наверх ]

 Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти программу курса "Комп`ютерна азбука" (7:09:2007, 11:54)

На жаль тексту цього курсу в інтернеті немає.

[ Наверх ]

 Здраствуйте, помогите, пожалуйста, найти положения о конкурсах: лучший учитель года, лучший методист года. И какие ещё есть конкурсы для учителей. Спасибо. (10:09:2007, 11:26)

http://www.pleyady.kiev.ua/index.php?go=Pages&in=cat&id=29 http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2206&Itemid=1321 http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid=1038.1499.0

[ Наверх ]

 Підкажіть будьласка в яких джерелах можна знайти інформацію про методи структурного аналізу економічних систем?

Цвєткова В. Застосування спрощеної системи оподаткування , обліку тазвітності суб"єктами малого підприємництва - юридичними особами у2001 році та аналіз економічної ефективності надходження єдиногоподатку // Вісн. податкової служби України.- 2002 .- N 13.- С. 8 - 10 Башнянин Г. Про періодичну матрицю( карту) виробничих систем і проблему синтезу виробничих концепцій/ Г. Башнянин //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2003. - №1. - С. 10-17 Абрамов В. Управление конкурентоспособностью экономических систем/ В. Абрамов //Маркетинг. - М., 2004. - N5. - С. 19-24 Злупко С. Формування,розвиток і сучасний стан економічної системології в Україні/ С. Злупко //Економіка України: політико-економічний. - Киiв, 2005. - №3. - С. 77-83 Круш П. . Лобіювання економічних інтересів у державі/ П. Круш //Економіка України: політико-економічний. - Киiв, 2005. - №10. - С. 75-80. Вірченко В. Еволюція економічних поглядів на роль фінансових інститутів і їх місце в економічний системі/ В. Вірченко //Банківська справа: Науково-практичне видання. - Киiв, 2007. - №3. - С. 77-84

[ Наверх ]

 підскажіть, будь-ласка, інформацію про існуючі методики оцінки фінансового потенціала підприємства (1:09:2007, 15:30)

Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки/ В.О. Кунцевич //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №7. - С. 123-130 Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення - оцінка й управління./ В.Г. Бикова, Ю.М. Ряснянський //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №6. - С. 56-61 Гришова І. Оцінка внутрішнього потенціалу виробничих підприємств стосовно фінансових ризиків/ І. Гришова //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №5. - С. 71 - 73 Хайлук С.О. Оцінка економічної безпеки галузі як основа стратегічного контролінгу підприємства/ С.О. Хайлук //Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2006. - Вип. 12. №3. - С. 169-177.

[ Наверх ]

 Подскажите пожалуйста, где можно найти статью В.Галасюка "Сопоставление условий кредитования и способности заёмщика генерировать SC-потоки" в электронном виде?

http://www.galasyuk.com.ua/stat/credit_r.doc www.galasyuk.dnepr.net

[ Наверх ]

 Потрібні будь - які матеріали стосовно історії і сьогодення фуитболу на Рівненщині і все про футболістів (3:09:2007, 13:01)

http://www.ukrsoccerhistory.com/sources/pages.aspx?language=rus&page=popup01 http://ukraine.lays.ru/football1.php?sessionid=057c1c22d443f31b2243cc6dda311c0d http://sport.kharkov.ua/football/football-history.php

[ Наверх ]

 Потрібні будь - які матеріали стосовно історії вузькоколійних залізниць в Україні і світі

www.lolit.org.ua/tramvaj/seminar/30.doc uk.wikipedia.org/wiki/Вузькоколійна_залізниця old.verhovina.com.ua/oblast/news/history/h_vuzkogd2.htm

[ Наверх ]

 Торія і методика виховання творчого читача за В.А. Сухомлинським? (20:09:2007, 09:49)

В.О. Сухомлинський і сучасність : Науково - метод. збірник. Вип. 1 / Акад. пед. наук України Всеукраїнська асоціація Василя. -К., 1994.-162 c В.О.Сухомлинський : Бібліографія: 1987.2000рр./ Укл.: Г.і.Сухомлинська, О.В.Сухомлинська; Укл.: Г.I.Сухомлинська, О.В.Сухомлинська. -К: КНЕУ, 2001.-128 c. Калуська Л.В. Василь Сухомлинський про розвиток творчого розуму в учнів початкової школи/ Л.В. Калуська //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2005. - №28. - С. 2-3 Басіладзе Н. В.О. Сухомлинський про підходи до виховання учнів/ Н. Басіладзе //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 34-35 Погребняк Г.I. Сухомлинський В.О. про роль дитячого читання в самостійномувихованні // Тези XXV звітної наукової конференціїпрофесорсько-викладацького складу і аспірантів факультетубібліотечно-інформаційних систем за 1993 - 1994 навч. рік. - К.,1994. - С. 85 - 86. Пархета Л.П. Виразне читання в практиці В.О. Сухомлинського // Педагогікаі психолгія .- 2001 .- N 3-4 .- с. 133-137

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції