// архів 2007-2013

вересень 2007Запитання
"Психологія конфліктної дитини" (1:09:2007, 06:08)
Будь-ласка, скажіть чи є у вашому фонді міжвідомчий тематичний збірник Інституту гідротехніки і меліорації УААН "Меліорація і водне господарство", за 2000-2006, можливо 2007 р,
Доброго дня! допоможіть, ббудь-ласка знайти літературу та посилання на тему "Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства"
Допоможіть, будь ласка, знайти, у якій саме роботі Карл Маркс сказав: "Якщо ти не знаєш мови того народу, на землі якого живеш, то ти або гість, або наймит, або окупант"? Стикалася з фактом, що ця цитата приписувалася Шарлю Бернару.
Дякую за відповідь. Можливо в інтернеті є сторінка наукового збірника "Меліорація і водне господарство". Я при пошуку міг її пропустити, продублюйте мене будь-ласка. (12:09:2007, 15:20)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти программу курса "Комп`ютерна азбука" (7:09:2007, 11:54)
Здраствуйте, помогите, пожалуйста, найти положения о конкурсах: лучший учитель года, лучший методист года. И какие ещё есть конкурсы для учителей. Спасибо. (10:09:2007, 11:26)
Підкажіть будьласка в яких джерелах можна знайти інформацію про методи структурного аналізу економічних систем?
підскажіть, будь-ласка, інформацію про існуючі методики оцінки фінансового потенціала підприємства (1:09:2007, 15:30)
Подскажите пожалуйста, где можно найти статью В.Галасюка "Сопоставление условий кредитования и способности заёмщика генерировать SC-потоки" в электронном виде?
Потрібні будь - які матеріали стосовно історії і сьогодення фуитболу на Рівненщині і все про футболістів (3:09:2007, 13:01)
Потрібні будь - які матеріали стосовно історії вузькоколійних залізниць в Україні і світі
Торія і методика виховання творчого читача за В.А. Сухомлинським? (20:09:2007, 09:49)

Відповіді
  "Психологія конфліктної дитини" (1:09:2007, 06:08)

Приходько Ю.О. Дитяча психологія : нариси становлення та розвитку : Навч. посіб./ Ю.О.Приходько. -2-е вид., доп.. -К.: Міленіум, 2004.-192 c.. ЭЛЬКОНИН Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах : Избранные психологические труды/ Д.Б. ЭЛЬКОНИН ; Под ред. Д.И.Фельдштейна. -Москва-Воронеж: НПО "МОДЭК", 1995.-416 c. ВЫГОТСКИЙ Л.С. Собрание сочинений : В 6.ти т./ Л.С. ВЫГОТСКИЙ. -М. : Педагогика. -0 Т.4 : Детская психология. -1984.-432 c.

[ Наверх ]

 Будь-ласка, скажіть чи є у вашому фонді міжвідомчий тематичний збірник Інституту гідротехніки і меліорації УААН "Меліорація і водне господарство", за 2000-2006, можливо 2007 р,

На жаль є тільки Меліорація і водне господарство. Вип.85/ Укр.Акад.аграрних наук. -К: Аграрна наука, 1998.-152 c. Меліорація і водне господарство.Вип.82 : Міжвідомчий тематичний науковий збірник/ Укр.Акад.аграрних наук. -К: Аграрна наука, 1996.-128 c.

[ Наверх ]

 Доброго дня! допоможіть, ббудь-ласка знайти літературу та посилання на тему "Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства"

http://ukrinfo.biz/codecs/show_article/4639

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти, у якій саме роботі Карл Маркс сказав: "Якщо ти не знаєш мови того народу, на землі якого живеш, то ти або гість, або наймит, або окупант"? Стикалася з фактом, що ця цитата приписувалася Шарлю Бернару.

Вам потрібно переглянути Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса ( 40-50 тома ) .- М.: Из-тво полит. лит. , 1986 .- С. 454 , який знаходиться у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Дякую за відповідь. Можливо в інтернеті є сторінка наукового збірника "Меліорація і водне господарство". Я при пошуку міг її пропустити, продублюйте мене будь-ласка. (12:09:2007, 15:20)

Цей збірник не має своєї сторінки в інтернеті

[ Наверх ]

 Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти программу курса "Комп`ютерна азбука" (7:09:2007, 11:54)

На жаль тексту цього курсу в інтернеті немає.

[ Наверх ]

 Здраствуйте, помогите, пожалуйста, найти положения о конкурсах: лучший учитель года, лучший методист года. И какие ещё есть конкурсы для учителей. Спасибо. (10:09:2007, 11:26)

http://www.pleyady.kiev.ua/index.php?go=Pages&in=cat&id=29 http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2206&Itemid=1321 http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid=1038.1499.0

[ Наверх ]

 Підкажіть будьласка в яких джерелах можна знайти інформацію про методи структурного аналізу економічних систем?

Цвєткова В. Застосування спрощеної системи оподаткування , обліку тазвітності суб"єктами малого підприємництва - юридичними особами у2001 році та аналіз економічної ефективності надходження єдиногоподатку // Вісн. податкової служби України.- 2002 .- N 13.- С. 8 - 10 Башнянин Г. Про періодичну матрицю( карту) виробничих систем і проблему синтезу виробничих концепцій/ Г. Башнянин //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2003. - №1. - С. 10-17 Абрамов В. Управление конкурентоспособностью экономических систем/ В. Абрамов //Маркетинг. - М., 2004. - N5. - С. 19-24 Злупко С. Формування,розвиток і сучасний стан економічної системології в Україні/ С. Злупко //Економіка України: політико-економічний. - Киiв, 2005. - №3. - С. 77-83 Круш П. . Лобіювання економічних інтересів у державі/ П. Круш //Економіка України: політико-економічний. - Киiв, 2005. - №10. - С. 75-80. Вірченко В. Еволюція економічних поглядів на роль фінансових інститутів і їх місце в економічний системі/ В. Вірченко //Банківська справа: Науково-практичне видання. - Киiв, 2007. - №3. - С. 77-84

[ Наверх ]

 підскажіть, будь-ласка, інформацію про існуючі методики оцінки фінансового потенціала підприємства (1:09:2007, 15:30)

Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки/ В.О. Кунцевич //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №7. - С. 123-130 Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення - оцінка й управління./ В.Г. Бикова, Ю.М. Ряснянський //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №6. - С. 56-61 Гришова І. Оцінка внутрішнього потенціалу виробничих підприємств стосовно фінансових ризиків/ І. Гришова //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2005. - №5. - С. 71 - 73 Хайлук С.О. Оцінка економічної безпеки галузі як основа стратегічного контролінгу підприємства/ С.О. Хайлук //Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2006. - Вип. 12. №3. - С. 169-177.

[ Наверх ]

 Подскажите пожалуйста, где можно найти статью В.Галасюка "Сопоставление условий кредитования и способности заёмщика генерировать SC-потоки" в электронном виде?

http://www.galasyuk.com.ua/stat/credit_r.doc www.galasyuk.dnepr.net

[ Наверх ]

 Потрібні будь - які матеріали стосовно історії і сьогодення фуитболу на Рівненщині і все про футболістів (3:09:2007, 13:01)

http://www.ukrsoccerhistory.com/sources/pages.aspx?language=rus&page=popup01 http://ukraine.lays.ru/football1.php?sessionid=057c1c22d443f31b2243cc6dda311c0d http://sport.kharkov.ua/football/football-history.php

[ Наверх ]

 Потрібні будь - які матеріали стосовно історії вузькоколійних залізниць в Україні і світі

www.lolit.org.ua/tramvaj/seminar/30.doc uk.wikipedia.org/wiki/Вузькоколійна_залізниця old.verhovina.com.ua/oblast/news/history/h_vuzkogd2.htm

[ Наверх ]

 Торія і методика виховання творчого читача за В.А. Сухомлинським? (20:09:2007, 09:49)

В.О. Сухомлинський і сучасність : Науково - метод. збірник. Вип. 1 / Акад. пед. наук України Всеукраїнська асоціація Василя. -К., 1994.-162 c В.О.Сухомлинський : Бібліографія: 1987.2000рр./ Укл.: Г.і.Сухомлинська, О.В.Сухомлинська; Укл.: Г.I.Сухомлинська, О.В.Сухомлинська. -К: КНЕУ, 2001.-128 c. Калуська Л.В. Василь Сухомлинський про розвиток творчого розуму в учнів початкової школи/ Л.В. Калуська //Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. - Харьков, 2005. - №28. - С. 2-3 Басіладзе Н. В.О. Сухомлинський про підходи до виховання учнів/ Н. Басіладзе //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2003. - N12. - С. 34-35 Погребняк Г.I. Сухомлинський В.О. про роль дитячого читання в самостійномувихованні // Тези XXV звітної наукової конференціїпрофесорсько-викладацького складу і аспірантів факультетубібліотечно-інформаційних систем за 1993 - 1994 навч. рік. - К.,1994. - С. 85 - 86. Пархета Л.П. Виразне читання в практиці В.О. Сухомлинського // Педагогікаі психолгія .- 2001 .- N 3-4 .- с. 133-137

[ Наверх ]